perjantai 4. heinäkuuta 2008

Traditionaalinen Asuntojono

Kunnat pyytävät romanipäälliköiltä lausuntoa, keitä saa asuttaa ja keitä ei. Kunnat pyrkivät aktiivisesti estämään romaneilta sivistyksen ja älyllisen elämän, jotta romanit edelleen voisivat elää perinteistä elämäänsä.

Kyse lienee samasta asiasta, missä hyväosaiset sanelevat päättäjile, missä vain huono-osaiset saavat asua. Hyväosaisten ei itse tarvitse kehittyä henkisesti, eli hyväosaiset pyrkivät kaikin tavoin estämään haasteiden pääsyn elämäänsä, jota toki huono-osaisten näkeminen heille aiheuttaisi. Niinpä hyväosaiset ovat päättäneet, että kun vain huono-osaisille ei anneta asumisen mahdollisuutta, niin huono-osaisuus on sillä ratkaistu.

Samoin myös romanit luulevat, että kun vain heillä ei ole elämässään mitään haasteellisuutta, niin kaikki on hyvin, kun ei tarvitse lainkaan ajatella ja olla osallinen erilaisuudesta, jota ajatteleminen omin aivoin aiheuttaa. Ja julkinen valta pyrkii kaikin tavoin tukemaan sitä, ettei ihmisillä olisi sosiaalisia haasteita ja erilaisuutta ympärillään.

Julkinen valta kuuntelee herkällä korvalla hyväosaisten romanien ja valtaväestön rikkaiden toiveita. Julkinen valta pitää yllä luokkayhteiskuntaa. Myöskin romaneilla on omat luokkansa, missä romanien hyväosaisille on annettu saneluvalta, mitä romanien paarialuokkaan kuuluville on sallittua ja missä vain niillä on lupa asua.

Tälläisessa luokkayhteiskuntaa ylläpitävässä asiainhoidossa on kyse siitä, että ihmisten ennakkoluuloisuutta vain vahvistetaan, eikä siitä päästä irti muuten kuin sukupolvien vaihtumisen kautta; Yhteiskunta ei voi saada aikaan asennemuutosta, koska asenteet vaikuttavat päätösten teon taustalla huolimatta siitä, miten yleviä preiaatteita perustuslakiin on kirjattu. Niinpä aikuisten asenne ei tule muuttumaan, vaan se menee hautaan ihmisen mukana. Muutosta tapahtuu vain siten, että lapset eivät aikuisten toiveista huolimatta kasva täysin isiensä saappaisiin.

Romanit eivät kaiketikaan tiedosta sitä, että heillä ei ole enää niitä perinteitä, joita mustalaisilla oli vaikkapa 50 vuotta sitten. Tuo perinteen hidas muuntuminen ei ole romanien aikaväestön aikaansaannosta paitsi siinä mielessä, että kun aikuinen romani kuolee, niin hänen mukanaan häviää osa perinnettä, jolloin lapsissa oleva vapaus saa enemmän tilaa.

Minun puolesta romanit saavat edelleen uskoa olevansa muita ja muita romaneja parempia, koska tiedän, että tuollaiset uskomukset häviävät maailmasta sitä mukaan, kun niihin uskovat kuolevat. Hallitsijat eivät pysty hallitsemaan haudasta.

Toisaalta hallitsijoiden ei pitäisi teeskennellä olevan oikeamielisiä, vaan heidän pitäisi selvästi kirjata lakiin, että huonosti käyttäytyville kuuluu huonoimmat asuinalueet. Kun syrjintä ja rikkaiden suosiminen olisi lakiin kirjattu, niin se avaisi valtavasti uusia mahdollisuuksia auttaa huono-osaisia, kuten prostituution laillistaminen Uudessa Seelanissa osoittaa.

On ihan pöhköä yrittää piilotella selviä faktoja, jota esim rikkaiden suosiminen julkisessa hallinnossa on, jota todistaa yksinkertaisesti se, että poliitikot katsovat kuuluvansa rikkaisiin --josta seuraa juuri se hallinnon epäkohta, että julkinen valta kuuntelee mielellään yhteiskunnan ja väestöryhmien yläluokkalaisia.

Mustalaisten pomoilla ei ole mitään oikeudellista vastuuta eikä velvoitteita --eikä myöskään niille kansalaisille seuraa lain puolelta mitään sanktiota, jotka estävät huono-osaisilta asumisoikeuden. Ainoa seuraamus tuollaisesta syrjinnästä on ihmisen älyllisen tason lasku ja henkisen kasvun mahdottomuus. Mutta älyllisesti laiskat; yhtenäisyyteen pyrkivät, erilaisuutta pelkäävät ihmiset eivät koskaan olekaan huolestuneita älyllisestä tasostaan tai sen kehittämisestä, joten siksi hyväosaiset kaikissa väestöryhmissä vähät välittävät moraalisista seikoista ja perustuslakiin kirjatuista ihmisarvoista.

Iltalehti: Romaneiden asuttamisessa käytössä lainvastainen järjestelmä
HS: Asuntojonoissa syrjitään romaneja romanien toivomuksesta
YLE: Asuntojonoissa syrjitään romanien toivomuksesta

Ei kommentteja: