keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Uusi talous

Tässä on tullut melko lailla vanhan talouden kritiikkiä. Luulisin, että jo monet ihmiset alkavat itsekin tajuta, ettei rahatalouden ehdoilla voida elää hyvää elämää. Toki ne, jotka eivät pärjää ilman suuria seteleitä, ovat kaiketi eri mieltä, mutta se johtuu vain heidän älyllisestä laiskuudestaan, eikä siitä, että ilmaistalous olisi mahdoton asia. On älyn ja ihmisyyden halveksuntaa väittää, ettei älyllä voida elää ilman rahaa.

Rahalla elävät eivät yksinkertaisesti halua edes ajatella mitään muuta mahdollista elämäntapaa. Rahaa tarvitsevat vain sellaiset, jotka eivät käytä älyään luovasti. Luovuus ei koskaan vaadi rahaa, vaan luovuus tulee esille vain silloin, kun ihminen ei saa haluamaansa rahalla.

On ihmisen halveksuntaa väittää, että vain rahatalous on mahdollinen. Evolutionaarisesti älylliset olennot voivat kehittyä vain haasteellisessa ympäristössä. Ilman viisautta kehittyvä älyllisyys luo aina katastrofaalisen talouden; Rahatalous rakennettiin katastrofin päälle, joka huomataan siitäkin, että aina, kun rahatalous rämpii pohjamudissa, niin sieltä paistaa paljas katastrofi.

On siis täysin mahdotonta poistaa rahataloudesta taantumia, köyhyyttä, rikkaita, markkinavoimaa, lamaa, halpatyövoimaa, orjuutta, kilpailua, ihmiskauppaa ja katastrofeja, -- koska rahatalous on itsessään pelkkä puhdas katastrofi, jonka puitteissa siihen uskovien ihmisten on mahdotonta kehittyä henkisesti viisaudessa ja totuudessa.

Nyt tarvitaan viisautta, joka ei riipu rahassa kiinni kuin mikäkin kirppu koiran turkissa. Nyt tarvitaan vapauksia; mitä enemmän meillä tulee työttömiä sitä tärkeämpää on antaa heille mahdollisuus itse järjestää elämänsä perusasiat kuntoon. Kun ihmiselle annetaan vapaus vaikka rakentaa itse omanlaisensa talo (ihmisen pesä, suom. huom.), niin jo puhdas logiikka todistaa, että ihminen pystyy varmasti rakentamaan sellaisen. On parempi antaa työttömille ja joutilaille vapaus rakentaa maailmaa ilmaiseksi pelkästä luomisen ilosta kuin odottaa heidän rähinöintiään. Jokainen ilmaiseksi tehty rakennus on paremman maailman rakentamista.

Ei voi olla epäillystäkään siitä, että ihmisessäkin on luonnostaan pesänrakennusgeenit. Voin jopa todistaa, että ihmisessä luonnostaan oleva kyky pesänrakentamiseen on kaikkein hienointa, mitä luonnossa voi olla; yksikään muu eläin ei pysty rakentamaan luonnostaan niin hienoa pesää kuin mihin ihminen pystyy ilman arkkitehtejä.

Rahatalous ei ole koskaan hyväksynyt ihmisen toteuttavan itseään ja omia geneettisiä kykyjään, niin siksi rahatalouteen uskovaisilla ei ole loogisia mahdollisuuksia todistaa, että ilmaistalous olisi mahdottomuus ihmiskunnalle. Evoluutiossa vallalla olevan systeemin arvoilla ei voida järjellisesti kumota jonkin sellaisen systeemin arvomaailmaa, jota ei olla vielä edes kokeiltu.
Rahamaailman arvoilla ei voida elää ilmaistalouden arvoja todeksi, joten yksikään rikas tai rikkautta ahnehtiva ei toimi älyllisenä olentona, jos hän väittää, ettei ilmaistalouden arvoilla voida tulla rikkaaksi
Evoluutio on nyt tarjoamassa meille loistavan tilaisuuden vaihtaa systeemiä. Äänestäjien tulee vain kuunnella ensisijassa omaa sisintään ja järkeillä itse, mikä on hyväksi heille. Vain se on hyväksi kaikille ihmisille, joka ei ole keltään muulta pois.

Rahatalous taasen perustuu sille ajatukselle, että jonkun pitää aina olla köyhä, jotta joku muu voisi olla rikas; köyhyys ei johdu köyhistä, vaan se köyhyys on itse rahatalouden ominaisuus. Rikkaat ovat siis itse syyllisiä köyhyyteen, koska heidän rahatalouden mukainen ajattelunsa on järjen köyhyyttä, jonka puitteissa on mahdotonta ajatella mitään muuta kuin älyttömiä ajatuksia.

Rikkaiden vaihtoehdottomuus on eittämätön fakta, koska yksikään rikas ei voi koskaan ajatella sellaista systeemiä toimivana ratkaisuna kaikille, missä he itse olisivat taviksia tavisten keskuudessa. Rahatalous siis estää ihmisiltä ajattelun vapauden. Rahatalous on toisin sanoen ihmisen apinamaisuuden jäännös, josta pitäisi kiiruusti päästä eroon.

Jos rikkaat eivät halua eroon omasta apinamaisuudestaan, niin silloin he ovat taantumassa takaisin apinoiksi. Kun rikas rypee pörssikursseissaan, niin hän ei ole kaukana esi-ihmisyydestään; Wall Streetiltä on lyhyempi matka kivikauteen kuin monet rikkaat pystyvät edes ajattelemaan.

Viisaudessa kehittyville rahatalous on kauhistuksien kauhistus, koska juuri se on syyllinen ihmiskunnan häpeälliseen alennustilan, joka vain jatkuu sukupolvista toisiin. Ei todellakaan voi antaa arvoa sellaiselle ajattelulle, jonka puitteissa ihmiskunta palaa aina parinkymmen vuoden välein oksennukselleen; jokainen sivilisaation oksennusta. Jo yksikin lama olisi pitänyt riittää oikean kustannuslaskelman räknäämiseen ja sitä myötä sen tiedostamiseen, mikä on hyväksi kaikille.

Onko se todellakin ihmisarvoista vaatia ihmisiä elämään koko elämänsä asuntoveloissaan, kun toisella tavoin ajateltuna ihmisellä olisi oikeus ja vapaus jo lapsesta asti rakentaa itselleen havumaja, joka kasvaisi ihmisen mukana lopulta suurenmoiseksi kivilinnaksi ja sukupolvien myötä yhden yksilön maailmanperintönä jäisi jälkeen tulevien sukupolvien kehitettäväksi...

Tuollaista jatkumoa rahataloudessa ei ole koskaan sallittu. Sillä jo lapsissa esille tuleva geneettinen kyvykkyys autoarkkitehtoniseen rakentamiseen on rahataloudelle tappava kyky; rikkaat eivät voisi koskaan olla rikkaita, jos he eivät systemaattisesti tuhoaisi ihmisessä olevaa geneettistä kyvykkyyttä.

Rikkaat käyttävät itse systeemiä siten, että he voisivat nujertaa ihmisyyden ja sen luontaisen luovuuden jo heti vauvasta alkaen. Kaikenlainen vääryys ja kurjuus ja niitä seuraava sairaus ja rikollisuus ja sekohakuisuus johtuu yksinomaan rikkaiden monopolisoimasta systeemistä, missä ylistettävää ja arvokasta on ainoastaan rahan vaatiminen.

Hyvinpä poliitikotkin osaavat juhlapuheissaan arvostaa vapaaehtoisuutta, mutta itse he eivät pysty edes ajattelemaan, että myös politikointi onnistuisi aivan varmasti vapaaehtoistyönä. Koska poliitikot pitävät rahan vaatimista arvokkaampana kuin vapaaehtoisuutta, niin siksi poliitikot eivät ole koskaan oikeesti arvostaneet vapaaehtoistoimijoiden työtä.

Yllä olevasta helposti huomaamme, että rahatalouden uskovaiset eivät pysty arvostamaan mitään muuta kuin rahaa, ja siksi he eivät pysty tajuamaan myöskään minkään muun systeemin arvoja; rahatalouden arvoilla on mahdotonta käsittää mitään muuta muuta kuin rahaa, eli rahatalous estää ihmiseltä loogisen ajattelun.

IT-Viikko: Vapaan ohjelmiston tekijät auttavat vammaisia joukolla
Talouselämä: Suuret remontit pitäisi rysäyttää kerralla
TalousSanomat: George W. on kymmenen biljoonan dollarin mies

Ei kommentteja: