keskiviikko 2. joulukuuta 2009

Survival of the religions 3

Edellä puhuimme ajoista ennen tiedonsiirron vallankumousta, joka tapahtuu yhtä aikaa globalisaation kanssa. Ennen meidän aikaamme mielen biosfäärin (uskomussysteemin) paikallisella nimellä ei ollut kovin suurta merkitystä kauempana asuville, vaikkakin yksilöinä ihmiset kokivat suuriakin kärsimyksiä jos joutuivat yksittäin toisen nimisen uskomussysteemin alueelle.

Meidän aikamme siirtää talousoppineiden oppien johdosta joukoittain eri uskomussysteemin omaavia kokonaan uusille alueille. Erityisen kiivasta tämä uskomussysteemien sekottuminen on Euroopassa, mihin siirtyy paljon väkeä Islamista, mutta ei toisin päin. Tämän tarkoituksena on antaa uusia näkökulmia sille konfliktille, joka luonnostaan seuraa siitä, kun ihminen joutuu kohtaamaan sellaista, joka ei kuulu hänen mielimaisemaansa.

On väärin julistaa, että eurooppalaisten tulee sopeutua uuteen mielenmaisemaan, missä on outoja mielikuvia outoine käyttäytymisineen. Se on väärin varsinkin silloin, kun ihminen julistaa uskoaan evoluutioon. Sillä jokaisen ihmisen mielenmaisema on mielen evoluution luomus, ja näin ollen tämän faktan edessä ihmisen tulisi edes sen verran hiljentyä, että ajattelisi asiaa evoluution näkökulmasta, älykkäästi.

Poliitikot ja suvaitsevaisuutta julistavat kuvittelevat, että ihminen voi tuosta noin vain muuttaa sen mielenmaiseman, joka on kasvanut hänen mieleensä. Ihminen ei kuitenkaan itse kasvata mielenmaisemaa, vaan se syntyy ihmisen mieleen ihmisen voimatta sitä estää; mielen henkilöhahmot ovat yhteisiä ja yhdessä kehitettyjä, eikä niitä saa yksityishenkilönä tuhota, tai alistaa vieraiden mielikuvien ikeen alle.

Poliitikoiden puolustelut monikulttuurisuudelle ovatkin tieteellisesti katsoen täysin kestämättömät; monikulttuurisuutta ei voi perustella älyllisesti. Monikulttuurisuus olisi samaa kuin eläisi toisen ihmislajin kanssa.

Voimme tietysti leikitellä ajatuksella, että eläisimme jonkun toisen ihmislajin kanssa, mutta koska me olemme jo tosiasiassa tuhonneet kaikki muut kaltaisemme lajit, niin sellaiset ajatukset eivät pysty elämään mielenmaisemassamme. Meidän mielemme voi terveessä sisältää vain loogisia rakenteita, joka tarkoittaa sitä, ettei mielen biosfäärissä voi olla sellaista ekolokeroa, joka voisi elättää samaan aikaan kahta erilaista uskomusta.

Ihminen ei siis voi samaan aikaan pitää mielessään elävänä Allahia JA Jumalaa. Ihmisen mieli -joka ei ole ihmisen oma- ei hyväksy mitään ristiriitaista. Ristiriita syntyy, jos ihminen paskotetaan monikulttuuriseksi, joka käytännössä merkitsisi sitä, että hänen pitäisi pitää Allahia Ja Jumalaa yhtä aikaa mielessään totena.

Ihmisessä oleva mieli ratkaisee tuon kaltaiset ristiriidat sumeilematta samalla tavalla kuin se ratkaistaan fyyisessäkin luonnossa; jompi kumpi tuhotaan lopullisesti. Kun siis kristitty (oikeaoppinen suomeksi, suom. huom.) vastustaa islamia, niin se on silloin terveen mielen merkki.
Ja vastaavasti muslimi (oikeaoppinen suomeksi, suom. huom.) on mieleltään terve, kun hän julistaa, että Allah on suurin ja kuolema vääräuskoisille; niille, jotka eivät pidä Allahia elävänä mielessään, vaan pitävät sillä kohtaan mielen lokeroa vaikkapa sattumaa tai Jeesusta.

Ei kommentteja: