keskiviikko 17. helmikuuta 2010

Sopeutua mukautua tottua

kotoutua, varautua, hyväksyä, tyytyä, asettautua.
Mitä tarkoittaa sopeutuminen? Miksi nykyaikana ihmiset eivät ymmärrä edes yksittäisten sanojen yleistä merkitystä? Vai tahallaanko ihmiset suoltavat sanoja miettimättä niiden merkityksiä!


Onko se viisautta, kun puhutaan vaikkapa sopeutumisesta, mutta sitten ei tarkoiteta sillä sitä, vaan ihan jotakin muuta - jota toinen ei voi tietää, koska toinen ei ole ajatuksen lukija! Tuntuu siltä, että poliitikoiden ei enää tarvitse välittää sanojen merkityksestä; että he voivat puhua mitä tahansa.
Kuulijalle jätetään kaikki vastuu ymmärryksestä; poliitikot ovat ulkoistaneet ymmärryksen kuulijoihin, ja jos kuulija kertoo ymmärtäneensä asian sanojen yleismerkityksestä, niin se ei olekaan oikein, koska poliitikoilla on sanoille poliittinen merkitys.

Otetaan nyt vaikka tuo sopeutua. Kun tiputan jääpalan lämpimään veteen, niin jääpala sopeutuu kohtalaisen nopeasti uuteen ympäristöönsä ja muuttuu osaksi sitä. Jos tuon Suomeen siperian tiikerin ja päästän sen luontoon, niin se sopeutuu sinne - jos vain suomalaiset sopeutuvat kotoutuneeseen tiikeriin? Jos afrikkalainen muuttaa Gröönlantiin, niin hän ei voi vaatia Gröönlantia sopeutumaan kuumaksi. Eikä eskimo voisi vaatia Afrikkaa jäätymään.

Ihmisen tapauksessa ihmisen on sopeuduttava siihen ympäristöön, johon hän muuttaa. Ihmisen ympäristöön kuuluvat myös rakennukset ja niiden tyyli. Ei ole järkevää vaatia ympäristöä muuttumaan muuttajan tarpeisiin. Ei edes silloin, kuin puhumme kulttuuriympäristöstä, kulttuurimaisemasta.

Kulttuurimaisema on syntynyt tuhansien vuosien kuluessa paikallisten asukkaiden mielenmaisemaksi. Olisi ehdottomasti väärin, jos kulttuuriympäristöön tulevat maahanmuuttajat alkaisivat vaatimaan paikalliseen, satojen vuosien aikana kasvaneeseen mielenmaisemaan äkillisiä muutoksia.

Muistelkaa, mitä ulkomailta vaikutteita saaneet arkkitehdit tekivät Suomen kulttuurihistoriallisille kaupungeille; He tuhosivat valtavasti erittäin kauniita taloja ja kaupunginosia - ja laittoivat tilalle (home)laatikoita! Vasta hiljattain suomalaiset saivat poliitikoiden ja museoviraston päät käännettyä siten, että alettiin puhua suomalaisesta rakennusperinteestä, jota ei saa tuhota tai muuttaa; moni kaupunginosa tai jopa koko kaupunki on saanut museoviraston leiman; suojeltu.

Kyse on siis minareeteista. Jos minareetti kuuluisi suomalaiseen sielunmaisemaan, niin meillä jo olisi niitä. Mutta kun ne ei kuulu tänne, niin siksi niiden vaatiminen olisi yhtä viisasta kuin vaatia lämmintä vettä jäätymään, jotta sinne tippunut jääpala voisi säilyttää identiteettinsä. Meillä suomalaisilla on perusoikeus siihen mielenmaisemaan, kulttuuriympäristöön, joka on kasvanut sellaiseksi tuhansien vuosien kuluessa.

Miten joku kehtaakin vaatia, että meidän pitää muuttaa oma kulttuurimaisema yhtä äkkiä toiseksi vain siksi, että tänne tulijoiden ei itse tarvitse sopeutua siihen!

Mitä siis poliitikot tarkoittavat, kun he puhuvat sopeutumisesta? Onko se sopeutumista, kun sanotaan maahanmuuttajalle, että olet sopeutunut hyvin Suomeen, kun osaat vaatia minareetteja tänne? Kun maahanmuuttaja vaatii saada elää oman kulttuurinsa tavoilla, niin hän on silloin sopeutunut!

Olen itse käsittänyt asian niin, että poliitikot ovat sanoneet sopeutua- sanan koskevan maahanmuuttajia. Kotouttaminen tarkoittaa juuri sitä, että maahanmuuttajalle on velvollisuus sopeutua, ei suomalaisella.
Jos tosiaan poliitikot jopa yllyttävät maahanmuuttajia elämään oman kulttuurinsa tavalla, niin silloin poliitikoiden on lopetettava puhe maahanmuuttajien kotouttamisesta. Kotouttaminen ja kulttuurin mukainen elämä ovat toisensa poissulkevia. Ihminen ei voi kotoutua, jos hänelle sanotaan, ettei sun tarvitse sopeutua; elä niin kuin olet ennenkin elänyt; kyllä me suomalaiset sopeudumme.
Sanokaa poliitikot suoraan, että ei ole tarkoituskaan sopeuttaa maahanmuuttajia, vaan vain suomalaisten on sopeuduttava; tuhottava oma sielunmaisemansa! Suomalaistenko on alistuttava ja otettava nöyristellen vastaan maahanmuuttajien tavat ja symbolit.

Tietääkseni sanakirjasta en löytänyt sopeutua -sanan kohdalta alistumista tai nöyristelyä merkitseviä sanoja. Minulle sopeutua tarkoittaakin ehkäpä toista, mitä se sana merkitsee poliitikoille, joille sanoilla ei näytä olevan muutenkaan kummoistakaan väliä.
Koska poliitikoiden mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen ja sopeuttaminen on sama asia kuin heidän oman kulttuurinsa tukeminen, niin silloin politikot ovat syyllistyneet rasismiin, koska he pitävät maahanmuuttajia sopeutumiskyvyttöminä.

POD.fi 17.2. 2010: Minareetin rakentaminen puhuttaa nyt Saksassa:
"Kaupungin protestanttisen seurakunnan pastori Christian Weyer tukee minareetin rakentamista ja sanoo sen olevan merkki hyvästä sopeutumisesta."


ps. Julkinen valta jakaa miljoonittain rahaa maahanmuuttajien sopeuttamiseen. Pitäisikö se raha nyt kuitenkin antaa suomalaisille, koska maahanmuuttajille onkin annettu lupa elää oman kulttuurinsa mukaisesti vieraassa kulttuurissa? Ei ole oikein jakaa rahaa kotouttamiseen, kun poliitikot jopa vaativat maahanmuuttajia vaatimaan oman kultturinsa säilyttämistä.

Viimeistään silloin kotouttamisraha pitäisi ottaa pois maahanmuuttajilta, kun poliitikot puhuvat myönteiseen sävyyn minareeteista.

Ei kommentteja: