torstai 11. maaliskuuta 2010

Asumistulo ja mediamaksu

Tutkijat verottaisivat omassa erinomaisuudessaan älyilyä

Älykkyystulon verotuksella tarkoitetaan sitä, että rikkaan elinkustannuksia verrataan köyhän elinkustannuksiin. Rikkaiden älykkyys on ansiotonta älyä, joka koituu rikkaan hyväksi ilman, että rikas olisi siihen itse millään tavoin vaikuttanut. On siis oikein, että rikkaan ansiotonta älyä aletaan verottaa.

Rikkaat vaativat kaikkia maksuja tasasuuruiksi kaikille.
Rikkaat vaativat kaikkia veroja kaikille yhtä suuriksi.
Rikkaat vaativat itselleen kaikki samat lakisääteiset etuisuudet, mitä annetaan köyhille.
Rikkaat vaativat itselleen satakertaista palkkaa, palkkioita, etuoikeuksia, kulukorvauksia, optioita,...

Poliitikot antavat rikkaille kaikki, mitä rikkaat vaativat. Mitä siis rikkaat vaativat? Ovatko he todella typeryksiä? Lue lisää, niin saat tietää:

200 euroa halpatyöläisen vuosiansiosta on 2 prosenttia. Jos poliitikoilla olisi  himpun verran oikeudentajua, niin silloin he eivät esittäisi kaikille tasasuuruista mediamaksua, vaan he vaatisivat kaikille n:n prosentin suuruisen mediamaksun vuosituloista.

Esimerkiksi 2:n prosentin mediamaksu Liliuksen vuosituloista olisi 60000 euroa. Liliukselle jäisi käyttörahaa silti vielä kaksi miljoonaa 940tuhatta euroa.

Esimerkiksi 2:n prosentin mediamaksu siivoojan vuosituloista olisi 200 euroa, ja hänelle jäisi sen jälkeen vielä 9800 euroa muuhun elämiseen.


Jotakin on perusteellisen vialla systeemissä, joka vaatii kaikille tasasuuruisia maksuja, veroja, lakisääteisiä etuisuuksia, mutta joka vaatii rikkaille lisää palkkaa prosentteina, kun taasen köyhille ropisee pennejä.

Rikkaat väittävät, miten heillä on älliä enemmän, niin siksi heidän voi olettaa saavan TV-ohjelmistakin irti enemmän. Siksi on vain kohtuullista, että mediamaksu olisi tietty prosenttiosuus vuosituloista.
Oikeastaan mediamaksu pitäisi olla progressiivinen; siivoojan tuloista YLEmaksu olisi promille ja ylimmässä tuloluokassa 10 prosenttia, jolloin se vastaisi rikkaiden luuloja, miten heillä on sata kertaa enemmän älyä kuin köyhillä, koska rikas saa Kotikatu-tv-sarjastakin irti sata kertaa enemmän hölmöyttä kuin köyhä.
Jos nyt kuitenkin poliitikoilla olisi kahden sinapin siemenen verran älyä, niin heille voisi ehdottaa seuraavaa oikeudenmukaista veroesitystä:

Äly pitää laittaa verolle; mitä enemmän ihmisellä on älyä sitä suurempi olisi hänen veronsa. Sillä rikkaathan julistavat, että älykkäällä on suuremmat tulot; äly on siis tuloa, jota pitää verottaa. Tämä on ihan sama asia, kun rikkaat sanoivat, että asuminen on tuloa:
Kauppalehti: Suomalaiset "ansaitsevat" 7mrd asumisella!
Omistusasunnossa asuvan asumiskulut ovat yleensä pienemmät kuin vuokralla asuvan. Tämän omistusasunnossa asuvan eduksi syntyvän eron haluaisi VATT nyt verotettavaksi.
Vastaavasti:
Älykkään elinkustannukset ovat reaalisesti pienemmät kuin vähemmän älykkään. Tämän älykkäämmän hyväksi syntyvän edun tutkijat haluavat nyt verotettavaksi.

(Kts. edellä, miten köyhän elinkustannukset ovat lähes yhtä suuret kuin hänen vuositulonsa, kun taasen rikkaan elinkustannukset ovat vain promilleluokkaa rikkaan vuosituloista.)

Tämä älykkäälle tuleva ansioton etuisuus pitää siis laittaa verolle. Sillä rikas ei ole itse luonut älyään, joten hänen kuuluu maksaa siitä enemmän kuin köyhän, joka on syytön sille, mitä on.

Älykkäät ansaitsevat ainakin 110 miljardia pelkästään Suomessa pitämällä älyään vakan alla. Näin ei ole lainkaan hyvä. Valtion kuuluu ilman muuta määrätä kaikille älykkyysvero, progressiivinen älykkyysvero; Mediamaksu älykkyysverona olisi: Älykkyysosamäärä / keskimääräisellä älykkyydellä (99:llä).

Täten esim Liliuksen Mediavero olisi 180ÄO / 99ÄO = 1,82 prosenttia.
Vastaavasti siivojaan mediamaksu olisi 80ÄO / 99ÄO = 0,81 prosenttia.

Älykästä, eikö totta! Samaa älyperustetta voi sitten käyttää muihinkin veroihin ja maksuihin.

HS-uutiset: Tutkijat verottaisivat omassa asunnossa asumista

MuroBBS: Omassa asunnossa asuminen veronalaiseksi?

Taloussanomat: Tämän verran tienaat asumisesta

Ei kommentteja: