sunnuntai 22. elokuuta 2010

Uusi aatamilainen viattomuus

Mitä enemmän olen lukenut islamista sitä vähemmän minulla on ymmärrystä muslimeja kohtaan. Luetun ymmärtämisen perusteella voin sanoa, että islamia voivat "ymmärtää" vain sellaiset, jotka eivät tiedä siitä mitään. Kuten niin monesti olen jo kirjoittanut, niin ihminen ei voi ymmärtää asioita, jos hän on arvoliberaali, suvaitsevainen. Ymmärrys on mahdollista vain silloin, kun ihminen arvottaa asioita, rehellisesti.

Vain sellainen olento voi olla suvaitsevainen, joka on kokonaan maailmasta ulkona ja ajan tuolla puolen.
Mutta maailmassa olijoiden ehdoton velvollisuus on tehdä arvovalintoja, erottaa hyvä ja paha. Arvot eivät voi olla liberaaleina, vapaina leijumassa ihmisten väleissä, vaan niiden tulee olla jykevästi ankkuroituina hermoston synapseissa. Kansakunta ei voi kehittyä sivistyksessä, jos hallinto toimii arvoliberaaliutta julistaen. Arvoliberaalisuus on asioiden jättämistä hunningolle; että mikä tahansa käy.


Länsimainen kehitys perustuu pääosin länsimaisen uskonnon arvoille. Yksi meidän uskontomme perusarvoista on ilmaistu kauniisti näin:
4. Silloin "käärme" sanoi naiselle: "Ei, ette te kuole. 5. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan." 6. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. (eka Mooses 3:4-6)
Paratiisin käärme tiesi tasan tarkkaan, että kun vain ihminen luopuu auktoriteeteista, niin silloin hän itse pystyy erottamaan hyvän ja pahan; arvottamaan asiat oikein.
"Omenan" syöminen sai länsimaisen ihmisen lopettamaan Jumalan vauvana olemisen, ja hän alkoi ajattelemaan itsenäisesti, joka sai ihmisen lähtemään pois kehdostaan, paratiisista -länttä kohden. Ja niin länteen päin menevä ihminen alkoi lähestyä jumalallista perintöosaansa - aina siihen asti kunnes Eurooppaan tuli ensimmäinen pidempi rauhanaika.

Heti ensimmäisen pidentyneen rauhanajan kuluessa poliitikot luulivat, että nyt tämä länsimaalaisuuden saavuttama rauha on ikuinen rauha ja että se on annettava ansiottomasti kaikille muillekin;
poliitikot alkoivat vaatimaan, että maailman barbaarisemmista osista pitää tuoda ihmiset tänne nauttimaan siitä rauhasta, joka on yksinomaan arvotietoisten länsimaalaisten ihmisten omaa ansiota; Yksikään Eurooppaan tuleva ihminen ei ole ollut ansiollinen Euroopan saavuttamasta, vielä kestävästä rauhan ajasta.

Länsimaiden poliitikot ovat luopuneet länsimaisuuden kaikkein perustavanlaatuisemmasta asiasta; omasta uskonnosta. Euroopan Unionin uudistettuun perussopimukseen jopa kirjoitettiin, ettei siinä saa olla edes vihjausta niihin arvoihin, joiden perustalta länsimainen kehitys on ponnistanut.

Arvopohjastaan luopumalla, poliitikot ovat vaipuneet takaisin viattomuuden tilaan; sulkeneet silmänsä näkemästä totuutta. Poliitikot eivät pysty näkemään mitään eroa eri uskomusten välillä, ja täysin sokeina he julistavat uskontojen kritiikin laittomaksi ja kaikessa hyväuskoisessa hölmöydessään poliitikot jopa kehtaavat opettaa, että maahanmuuttajia pitää kohdella silkkihansikkain ja kaikkea suvaiten, ja että peruskansalaisia tulee syrjiä, jotta maahanmuuttajat tuntisivat olevansa kuin kotonaan siinä barbaarisuudessa, mistä he ovat lähtöisin, ja joka sai heidät lähtemään.
Suurten mediatalojen omistajat ovat poliitikoiden kavereita, joten poliitikoiden sokeus esitetään kansalle ikään kuin lasisilmänä, jolla on kaikkinäkevä ominaisuus.
Omilta, rikkaiden asuinalueiltaan muurien takaa poliitikot huutelevat kansalle, miten he ovat nähneet kristallipallostaan, ettei länsimaisten arvojen vastaisten arvojen Eurooppaan vyörystä ole mitään haittaa... Poll reveals 40per cent of Muslims want sharia law in UK

Helsingin Sanomat, YLE, TS, AL ja monet muut lehdet esittävät, miten vain heillä on oikea arvomaailma, kun he eivät lainkaan kunnioita arvoja, vaan julkijumalattomasti julistavat, miten kehitysmaista tulevien maahanmuuttajien arvot ovat yhtä hyviä kuin suomalaisten, jotka ovat rakentaneet Suomesta maailman parhaan kansakunnan. Vähäinenkin ynmmärrys riittäisi sen tajuamiseen, että useimmilla maahanmuuttajille ei ole mitään ymmärrystä, miten markkinavetoinen kapitalistinen valtio toimii.
Muutaman rauhaisamman vuosikymmenen jälkeen poliittinen ihminen luulee, että hän on paratiisissa, jossa ei voi olla mitään pahaa. Poliitikot todellakin pitävät Eurooppaa paratiisina, joka voi taikaseinällään elättää keitä tahansa ilman että puhutaan arvoista. Mutta.

Poliitikot ovat sokeita; He eivät näe, miten Eurooppaan luikertelee käärme. Ja tuo käärme ei ole se sama viisas olento, joka neuvoi Aatamia ja Eevaa, miten ihminen saavuttaa itseymmärryksen, vaan tämä Eurooppaan luikerteleva käärme julistaa, ettei ihmisen pidäkään ymmärtää mitään, vaan hänelle riittää, että hän osaa yhden kirjan ulkoa ja hokee sitä kaiken ikänsä. Taqiyya — uskonnollinen petos

Poliitikot eivät ole itse vielä maistaneet hyvän- ja pahantiedon puun hedelmää. Mutta monet keskiluokan eurooppalaiset ovat jo siitä maistaneet, ja se on aukaissut heidän silmänsä:
Faith freedom: Ali Sina; From Belief to Enlightenment: The treacherous and arduous path (must read-materiaa)
Netmission: ERÄÄN KIIHKOMUSLIMIN TUTKIMUKSIA
Wikipedia: Kansainvälinen jumalanpilkkapäivä
Suomen kuvalehti: Musta köyhyys: syytä kulttuuria, älä rasismia
Pohjalainen: Raimo Vistbacka; Ilman rasistin leimaa
Ilkka: Keijo Korhonen; Monikulttuuria
Stakes: MAAHANMUUTTOPOLITIIKAN NOKIA

Kun tai jos poliitikoiden silmät vihdoin aukevat, kun tai jos poliitikot saavat itsekin maistaa maahanmuuton hedelmää, niin silloin he viimeinkin ymmärtävät, että "rasismia" ei saa jättää pelkästään kansalaisten harrastuksen varaan, vaan valtion tulee olla itsessään syrjivä; Positiinen syrjintä on nyt mukamas poliitikoiden korkeinta sivistystä, kun he laittavat maahanmuuttajat jalustalle, kun kaikille järkeville se on itsestään selvää, että omien kansalaisten on oltava valtion hallinnolle kaikki kaikessa.
Jopa niin, että valtion tulee pitää omissa kodeissaan asuvien omien seniorikansalaisten arvoja kaikkein parhaimpina arvoinaan, koska juuri niillä valtio on rakentunut. Nuorten arvot saavat sitten aikanaan vuoronsa, kun heistä tulee vanhuksia, sillä ihminen voi elää hyvän ja pitkän elämän vain oikeilla arvoilla. Hallinto kuuluu vain elämää kokeneille.

Nuorten, hippisukupolven poliitikoiden nykyisin harjoittama positiivinen syrjintä on rasismia suomalaisia kohtaan:
Uusi Suomi: Helsinki antaa maahanmuuttajille ”positiivista erityiskohtelua”
Helvetin puutarha: "Positiivinen syrjintä" on yhtä fiksu termi kuin "positiivinen raiskaus"
Chimera's Tribune: Positiivinen syrjintä
Richard Jarnefelt: Positiivinen syrjintä?
Radio Netherlands: Positive discrimination drives policemen away.

Poliitikot ovat aina harjoittaneet syrjintää. Kaikkina aikoina valtio on kohdentanut rikkaisiin positiivista syrjintää. Poliitikot jopa julistavat, että vain rikkailla on kylliksi älyä hallita maata (esim Riitta Uosukainen julisti, että jos poliitikoille ei anneta lisää rahaa, niin he eivät pysty ajattelemaan oikein).
Rikkaat ovat aina asuneet omilla alueillaan. Kun vain maailmaa katsoo rehellisesti, avoimin silmin, niin on täysin mahdotonta olla huomaatamatta, miten rasistisia kaikki poliitikot ovat.
Mutta, koska poliitikoiden rasismi kuuluu heidän puolueideologioihin, niin he ovat täysin sokeita sille; Poliitikot yksinkertaiseti eivät pysty edes ajattelemaan, että esimerkiksi köyhyys johtuu yksinomaan siitä, kun poliitikot pitävät valtiota rikkaiden yksityisenä etujärjestönä, jonka viritinosana toimii lainsäädäntä. Esimerkiksi: Tutkija: Valtiovalta on kohdellut rikkaimpia silkkihansikkain ja Lisää rahaa Suomen rikkaille

Myös maahanmuutossa on kyse ainoastaan poliitikoiden harjoittamatsa rasismista; Poliitikot haluavat maailmaan lisää halpatyövoimaa. Poliitikoille eivät yksinkertaisesti kykene sellaisen ajatustoimintaan, jolla maailma saataisiin tasapainoon. Mikään järkipuhe ei uppoa poliitikoihin, koska järki on järkeä vain silloin, kun se kumpuaa ihmisestä itsestään; Usko poliittiseen oppiin sulkee poliitikolta pois järjen.


Raamatun kertomuksessa Aatamista ja Eevasta tuli järjellisiä olentoja vasta sitten, kun he maistoivat kiellettyä hedelmää.

Nykyaikana rasismi on poliitikoille kielletty hedelmä; poliitikoiden tulee alkaa tietoisesti rasisteiksi, jotta he voisivat ymmärtää, mistä tässä elämässä on kyse. Elämä on kaunis asia, kun sen oikein ymmärtää. Elämä ei ole elämää, jos se yrittää säilyttää elämää, koska vain se on elämää, kun elämä syö elämää.
Rikkailla on ollut poliitikoiden siunaus alistaa, uhkailla ja nöyryyttää köyhiä ja syödä heidän työtään ja kasata köyhien kannettavaksi valtavia taakkoja, mutta johtuen poliitikoiden omahyväisestä ylimielisyydestä ja heidän etuoikeuksistaan, niin he ovat olleet kykenemättömiä huomaamaan omaa osaansa syrjinässä, jota he ovat harjoittaneet pitäessään omaa kansaa luokkayhteiskuntana, missä ilman mitään järjellistä perustetta kaikilta vaaditaan sokeaa uskoa siihen, että korkein ajattelu ei onnitsu muuten kuin suuresta rahasta, etuoikeutettujen luokasta käsin.

Syrjintä ei ole rikos järkeä ja elämää kohtaan, vaan juuri siinä on ihmisen kehityksen paikka. Esihistoriasta asti kautta historian ihminen on kehittänyt yhteiskuntaa, kun hän on arvottanut kanssaihmisiään ja heidän uskomuksiaan. Eurooppa saavutti nykyisen korkean statuksena vain tekemällä valintoja, eli pitämällä yllä Eedenistä karkoituksensa arvokasta valoa läpi pimeiden aikakausien; uskoa yksilöiden omaan kykyyn erottaa hyvä ja paha.

Syrjintä ei ole mitään muuta kuin asioiden rehellistä arvottamista. Iät ja ajat järkevät ihmiset ovat laittaneet asioita järjestykseen. Hyvän sanominen hyväksi ja pahan erottaminen hyvän ulkopuolelle. Rikkaiden pitää vain jalostaa nykyinen rikkaita suosiva piilorasisminsa kansakunnan kukkaseksi.
Poliitikoiden puolelta on täysin barbaarista pitää yllä uskoa vain köyhien syrjimiseen (joka käytännössä on sitä, että rikkaat ovat laillisesti ja käytännössä köyhien loisia), vaan sivistyksen kehittyminen edellyttää poliitikoilta positiivista syrjintää kaikkien omien puolesta -- jo senkin tähden, että valkoinen rotu korkeine arvoineen on se todellinen vähemmistö...

Jos poliitikot nyt eivät herää, niin silloin maailma menettää lopullisesti kyvyn herätä siitä pimeydestä, joka maailmaa odottaa, jos islam pääsee Eurooppaan, sillä sen myötä maailmasta häviää se geneettinen aines, jolla oli arvollista sisua pärjätä omillaan, ankarissakin olosuhteissa.

Uskomaton: Miksi Ayaan Hirsi Ali luopui islamista?
Gates of Vienna: The Cultural Enrichment Archives;
So much cultural enrichment, so little time…

2 kommenttia:

Matti kirjoitti...

Liberalismi ei tarkoita, että kaikki käy. Se tarkoittaa yksityisen omistusoikeuden, kehollisen itsemääräämisoikeuden ja sopimusvapauden kannattamista. Liberalismi merkitsee parasta mahdollista kehitystä, sillä noiden ihmisoikeuksien loukkaaminen on ristiriidassa kehityksen kanssa.

kati sinenmaa kirjoitti...

Arvoliberalismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arvoliberalismi

Merkitsee samaa kuin kaiken kulttuuriliberalismi, suvaitseminen -- koska jos suvaitsevainen ei suvaitse kaikkea, niin silloin hän on typerys, jos luulee olevansa suvaitsevainen.

Minun mielestä maahanmuuttajien uskonnot tulisi säätää lailla rikollisjärjestöiksi.

Esim kommunismi tuli Suomeen maahanmuuttajien mukana, josta seurasi vain harmia...