torstai 23. syyskuuta 2010

Perusoikeudet ja minorityvaltuutettu

Vähemmistövaltuutettu (Minorityvaltuutettu) on esittänyt mielipiteen, että ihmisen ikä kuuluu salassapitovelvollisuuden piiriin. Ihmisen ikä on siis sairaus, joka pitää salata!
Koska vähemmistövaltuutettu on nainen, ja koska naiset on aivopesty siihen uskoon, että iän paljastaminen ei ole naisellista, niin siitä loogisesti asioita yhteen koplaamalla triviaalisti huomataan, että vähemmistövaltuutettu esittää naisellisia näkemyksiään virallisina totuuksina.


Vähemmistövaltuutettu on selvästi ylittänyt valtuutensa, koska hän ei anna ihmisille heille kuuluvia ihmisoikeuksia:

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu, että häntä kohdellaan ikänsä mukaisesti? Jos esimerkiksi maahan tullut elintasopakolainen ei saa olla täysi-ikäinen, niin silloin vähemmistövaltuutettu on ottanut itselleen holhoojan roolin, jolla vähemmistövaltuutettu estää "asiakkaitaan" esimerkiksi hankkimasta ajokorttia, jolloin vähemmistövaltuutettu on kiistattomasti estänyt ihmiseltä perusoikeudet.

Ajokortin saamisen voi estää vain lääkäri esim mielisairauden tai näkökyvyn huonontumisen perusteella. Vähemmistövaltuutetulla ei ole laillisia oikeuksia estää ihmiseltä ajokorttia, tai äänestysoikeutta tai jopa oikeutta tulla kohdelluksi oikeudessa täysi-ikäisenä!
Oikeuslaitoksella tulee olla oikeus kohdella ihmistä iän mukaisesti, koska vain se takaa sen, että ihmisellä on todellinen mahdollisuus ajatella tulleensa kohdelluksi oikeudessa oikeudenmukaisesti.
Jos esimerkiksi ihminen on vähemmistövaltuutetun sanelun mukaan alaikäinen, vaikka hän olisi oikeasti täysi-ikäinen, niin silloin voidaan hyvin kuvitella, että sellainen "ala-ikäinen" ei osaa eikä pysty suhtautumaan häntä koskevaan mahdolliseen oikeusistuntoon rehellisesti ja sitä arvostavasti, koska hän omasta mielessään saattaa jopa nauraa sellaiselle "oikeusvaltiolle", joka on antanut jollekin yksittäiselle ihmiselle vallan määritellä hänen ikänsä väärin, ja koko valtiovallan on sitä sokeasti uskottava!

Onko vähemmistövaltuutettu ottanut huomioon senkin, että hänen itsensä tähden alaikäiseksi määritellyt maahantulijat halveksivat oikeutta jo silloin, kun oikeudelta on viety oikeus kohdella heitä vastaavasti, mitä suomalainen vastaavassa tilanteessa oikeudelta saisi?

Tuomareille on annettu valta esittää lakiin muutoksia ja tehdä lakiehdotuksia. Tässä tapauksesssa tuomarit voisivat vaatia vähemmistövaltuutetulle vähemmän valtaa, koska selvästikin on huomattu, ettei oikeus voi tapahtua, kun julkinen valta joutuu pitämään ihmisiä eriarvoisina todellisen ikänsä perusteella.
Oikeus ei voi jakaa oikeutta luulojen perusteella, vaan oikeudella on oikeus tietää vastaajien todellinen ikä. Nyt tilanne on se, että yksi ainoa ihminen pystyy halvaannuttamaan koko valtiovallan toteuttamasta oikeudenmukaisuutta.

Tavallinen suomalainen nuori monesti jopa tekeytyy itseään vanhemmaksi päästääkseen osalliseksi aikuisten maailmasta. Mutta!
Vähemmistövaltuutetun mielestä maahanmuuttajanuoret muka haluaisivatkin olla ikäistään nuorempia!

Mistä hitosta vähemmistövaltuutettu tietää, mitä maahanmuuttajat haluavat? Miksi vähemmistövaltuutettu ei halua pitää maahanmuuttajia terveinä ihmisinä, joilla on terveet halut, kuten halu kasvaa aikuiseksi ja olla osallinen aikuisuudesta ja aikuisuuteen kuuluvista velvollisuuksista ja oikeuksista!
Nyt poliisi joutuu jopa kaatamaan maahanmuuttajanuorelta viinat pois, koska hän on vähemmistövaltuutetun mielestä alaikäinen, vaikka poliisin mielestä hän olisi oikeutettu viinanjuotiin, jotta valtio saisi edes sitä kautta maahanmuutosta verotuloja!

Vähemmistövaltuutettu on kaiketi mieleltään hurahtanut, koska hän ilmiselvästi uskoo, että maahanmuuttajat eivät halua kasvaa aikuisiksi? Muutoinhan on melko vaikeaa perustella sellaista, että vähemmistövaltuutettu on ominut itselleen holhoojan roolin ja siinä roolissa esittää, että valtion tehtävänä on estää tietyltä ihmisryhmältä heille kuuluvat oikeudet, kuten oikeus tulla kohdelluksi täysi-ikäisenä.

Eikö pitäisi olla itsestään selvää, että oikeasti täysi-ikäisellä pitää olla oikeus olla veronmaksaja; oikeus työhön, ja oikeus kulutukseen? Perustuslaki takaa kaikille täysi-ikäisille oikeuden työhön, joten jos ihmistä pidetään vähemmistövaltuutetun naisellisen mielipiteen mukaan ala-ikäisenä, niin silloin vähemmistövaltuutettu on rikkonut perustuslakia vastaan!

Maahanmuuttajien pitäminen oletusarvoisesti lapsina on perustuslain vastaista monessakin kohtaan! Miksi esimerkiksi vähemmistövaltuutetun mielestä alaikäisyys on ihmiselle arvokkaampi kuin täysi-ikäisyys?
Kuvastaako maahanmuuttajien alaikäistäminen pikemminkin vähemmistövaltuuten omia toiveita olla kasvamatta aikuiseksi? Voiko vähemmistövaltuutettu olla itse aikuinen ja teoistaan vastuussa, kun hän vaatii, ettei maahanmuuttajien todellista ikää saa paljastaa? Puhuuko tuossa nainen vaiko vähemmistöjen etujen puolustaja?
Onko se vastuullista viranhoitoa pitää täysi-ikäisiä alaikäisinä?

Perustuslaissa ei missään kohtaan ole sellaista, että ihmisiä arvostettaisiin heidän ikänsä perusteella (ikään ja sukupuoleen katsomatta), että ihmiselle olisi parempi, että häntä pidetään alaikäisenä, vaikka hän olisi todelliselta iältään täysi-ikäinen! Vähemmistövaltuutettu on itse temmannut hihasta omat arvostuksensa;

Nykyisen vähemmistövaltuutetun arvot ovat kiistatta perusarvojen vastaisia.
Ei se ole mikään todellinen arvo pitää ihmistä eri ikäisenä kuin hän todellisuudessa on!


Länsimainen oikeusvaltio ei voisi toimia, jos sen kansalaisille ei jollakin tavoin määriteltäisi ikää. Julkinen raskaus ja sitä luonnostaan seuraava synnytys on vain yksi tapa pitää kirjaa kansalaisten todellisesta iästä. Jos sitten yhdelle ryhmälle annetaan oikeus olla ikäistään nuorempia, niin se ei todellakaan ole sellaisen ryhmän etujen puolustamista. Vähemmistövaltuutettu ei pidä maahantulijoiden puolia sillä, että hän estää heiltä Suomen kansalaisuuteen kuuluvat oikeudet, kuten tulla merkityksi tilastoihin oikein.

Tilastotieteilijät herätys? Miksi te olette hiljaa siitä, että vähemmistövaltuutettu täysin tahallaan vääristää teidän tilastoja? Eikö se yhtään ota teidän ammattiylpeydelle, että teidän tilastonne eivät selvästikään pidä enää kutiaan!

Pitää myös huomata, että tieteellinen tutkimus menettää täysin merkityksensä, jos erilaiset vähemmistöryhmät ovat iältään mitä sattuu. Pystyykö vähemmistövaltuutettu rehellisesti kertomaan maahanmuuttajille, mikä on heidän odotettavissa oleva elinikä?
Jos vaikka henkilö olisi virallisen totuuden mukaan viisi vuotta todellista ikäänsä nuorempi, niin eikö se muka mitenkään vääristäisi ikätilastoja, kun maahanmuuttajat järjestään tulevat kuolemaan ikäennustettaan nuorempina!
Ja sitten tiedemiehet joutuvat keksimään maahanmuuttajille geneettisen sairauden, jolla selitetään, miksi he eivät elä yhtä kauan kuin suomalaiset!Herätys, Eeva Biaudet! Kirjoitat vähemmistövaltuutetun kotisivuilla: "Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa."

Miten voitkaan olla noin epärehellinen? Vai etkö todellakaan pysty ymmärtämään, että et taatusti edistä maahanmuuttajien yhdenvertaisuutta, jos vaadit, että heidän todellinen ikänsä pitää pitää salassa!
Uskotko ihan oikeesti, että maahanmuuttajanuori ei halua ajaa autolla ennen kuin on 23 vuotias?

Valvira 14.9.2010: Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten iänmääritystä koskevat tutkimukset; terveydenhuollon toimivalta ja terveystietojen salassapito

Homma forum: Vähemmistövaltuutettu taistelee ansiokkaasti iänmäärityksiä vastaan

Ei kommentteja: