sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Perustuslain vahingoittaminen

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Nykyinen hallitus pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat lopulta eri asemassa. Hallitus rustaa lakeja, ja sitten hallitus käyttää rustaamaansa lakia perustellaakseen miksi se tai tuo ryhmä pitää asettaa sen lain suhteen eri asemaan.
Kyseessä on samanlainen perustelu, mitä rikkaat harjoittavat; koska minun pitää rikkaana kuluttaa enemmän, niin tarvitsen sitä varten enemmän etuoikeuksia ja erivapauksia -- ja tasaverotusta, koska en voisi kuulua rikkaisiin, jos eläisin kuin muut.

Otetaan esimerkiksi se paskalaki. Hallitus loi täysin paskaisen lain ja kun sitten hallitus sai siitä kritiikkiä, niin hallitus päätti, että se voi pitää sitä lakia hyväksyttävänä syynä sille, että ihmisiä eriarvoistetaan henkilöön liittymättömän syyn perusteella, kuten paskalain tähden.

On siis huomattava, että paskalaki itsessään asettaa ihmiset eri asemaan, ei niin, että ihmiset olisivat ilman sitä lakia eri asemassa; Ilman sitä paskalakia ihmiset olisivat paljon tasa-arvoisemmassa asemassa, mutta kun paskalaki luodaan, niin päättäjät pitävätkin sitten itse luomaansa lakia perusteluna sille, että joku voidaan asettaa eri asemaan.
Kyseessä on selvääkin selvempi kehäpäätelmä. Luodaanpas tästä näin laki, jotta kansa saadaan enemmän hajaannuksen tilaan.

Esimerkiksi, kun hallitus sääti jehovantodistajia varten lain, jolla jehovantodistajat vapautettiin asepalveluksesta ja vankilasta, niin siinä ensin oli ihmisryhmä, jolla oli sukset ristissä tasa-arvon kanssa. Saadakseen suksensa vapaiksi tasa-arvosta hallitus katsoi, että jehonvantodistajuus on hyväksyttävä syy olla eri asemassa kuin muut, että jehonvantodistajat ovat tasa-arvoimsempia kuin muut; heitä ei koske suomalaisuus ja Suomen menestyminen.

Kyseessä on siis täysin päinvastainen tapahtumankulku kuin paskalaista johtuva ihmisten asettaminen eri asemaan. Yleensä siis erivapauslaki säädetään jo olemassaolevan ryhmän erilaisen elämäntavan laillistamiseen, eikä niin kuin paskalain kohdalla, että itse paskalaista tulee se hyväksyttävä syy asettaa ihmisiä eri arvoisen asemaan; että paskalaki luo ihmisille erilaisen aseman ja sitten paskalakiin pitää rustata poikkeuksia, jotta paskalaki saataisiin voimaan.

Lehdet: Mitta tuli täyteen - Lehtomäki avautuu julkisesti jätevesikiistasta: "Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) arvostelee kolmea puoluetoveriaan oman edun tavoittelusta ja keskustan edun vahingoittamisesta jätevesikiistassa."

Ympäristöministerin mukaan siis paskalaissa tärkeintä on keskustan etu. Se, että poliitikot joutuvat asettamaan ihmiset paskalain tähden eri asemaan ei siis ole mitään sen rinnalla, että Keskustan maine kärsii paskalaista? Laki pitää saattaa voimaan hinnalla millä hyvänsä, koska kyse on puolueen uskottavuudesta ja poliitikon arvovallasta.
Siinä ei paina mitään se tosiasia, että kansan yhtenäisyydestä on maksettu kova hinta; Kansanyhtenäisyys voidaan uhrata eri vapauksia potkimalla, kun puolueen etu sitä vaatii.

Kovin heppoisasti poliitikot jakelevat eri vapauksia. Eri vapauden saamiseen riittää, että poliitikot säätävät paskalakejaan, niin niihin lakeihin saadaan sädekehä, kun vain lakiin lisätään erivapautuksia sinne sun tonne.

Se tuntuu olevan nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus, että lakiin tulee erivapauspykälät; että kansalaiset saataisiin taistelemaan toisiaan vastaan. Poliitikot hamuavat itselleen vihanlietsojan asemaa.


Mielestäni se on erittäin surkeaa lainsäädäntää, jos säädetyllä lailla lisätään ihmisten eriarvoisuutta lain edessä - sillä se ei ole mikään pakko säätää sellaista lakia, joka riistää ihmisiltä heidän säällisen toimeentulonsa, joka siten pitäisi kompensoida erivapauksilla; säälittävyydellä.

Poliitikot ovat monikulttuurisuuden lumoissa. He luulevat, että yhteiskunta olisi parempi kun siinä on mahdollisimman monta erilaisilla arvoilla toimivaa ryhmää.


Uusi Suomi.blogi: Lehdet: Paskalaki kiristää Keskustaa: ”Puhuisivat pukukopissa”

Ei kommentteja: