tiistai 8. marraskuuta 2011

Monikulttuurisuuden peruskurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu interstellaarisille turisteilla, joilla on aikomuksena matkustaa Maa-nimiselle planeetalle, Orionin haaran reunamille. Koska kyseinen planeetta sisältää vielä varsin tuoreen sivilisaation, niin nyt meidän tarkoituksena on perehdyttää matkalle lähtijät neitseellisen sivilisaation salaisuuksiin, jotta tähtituristena osaisitte suhtautua oikein perillä kokemaanne barbaarisuuteen ja kaikenlaiseen kehittymättömtyyteen ja älylliseen laiskuuteen, jollainen on tyypillistä sivilisaatioiden alkuvaiheille.

Planeetta Maa on tyypillinen elämän planeetta, sisältäen varsin paljon nestettä sen eri muodoissaan, joista sen planeetan asukkaatkin pitävät. Planeetta Maan nesteessä lilluu yhteensä seitsemän mantereeksi kutsuttua kiinteäpintaista alustaa, joista kuusi sisältää niitä olentoja, joiden ajatuksiin ja elinoloihin te ilmeisesti tähtituristeina haluatte tutustua voidaksenne paremmin arvostaa omaa evolutionaarista alkuperäänne, jonka olette jo jättäneet miljoonien vuosien takaiseen historiaanne luullen sen olevan enää esi-isienne keksimä myytti, joka ei mukamas perustu todellisuuteen.

Noita kuutta eri mannerta asuttavat kuusi samaan lajiin kuuluvaa rotua, jotka ovat juuri parhaillaan voimakkaassa sekoittumisvaiheessa. Maan olennot itse kutsuvat sitä rotujensa  sekoittumisvaihetta monikulttuurisuudeksi. Ja juuri tämä monikulttuurisuus on tämän kurssin aiheena

Jotta voisimme ymmärtää, miten monikulttuurisuus on mahdollista planeetalla nimeltä Maa, meidän tulee tutustua kiihkottomasti sen planeetan evoluutioon ja sillä aikaan saatuihin erilaisiin ötökkälajeihin, kuten otukseen nimeltä homo sapiens sapiens, jolla nimellä Maan asukkaat ovat määritelleet lajinsa tieteellisesti. Se merkitsee Viisasta Ihmistä. Kohta tulemme oppimaan, että viisaus on melkoisen venyvä käsite ja olisi paremmin oikeutettua puhua tunteellisesta ihmisestä, jonka aivopaskat johtuvat suurelta osin tietämättömyydestä jota ylläpidetään oman edun tavoittelulla, joka ilmenee kaiken värisinä valheina.

Evoluution saavuttaessa vaiheen, missä esiin ilmestyy itsetietoinen laji, se laji yleensä mutatoituu kuudeksi eri roduksi. Sillä tavoin evoluutio voi vielä hieman venyttää kosketuspintaansa ennen kuin itsetietoinen otus lopullisesti karkaa evoluutioprosessin ulottumattomiin. Nyt planeetta Maan ihmiskunta elää juuri sitä viimeistä vaihetta, missä evoluutio vielä kynsin hampain yrittää pitää kiinni eläinlajista nimeltä ihminen, joka taasen itse haluaa nähdä itsensä muista eläimistä erillisenä lajina, jumalihmisenä, jolla on potentiaalia kehittyä tähtituristiksi

Sivistyvän eläimen irtautuminen evoluution syleilystä edellyttää sitä, että sellainen eläin muodostaa itselleen jumalakuvia, joihin hän alkaa ulkoistamaan omia oikkujaan. Mitä enemmän tuollainen eläin pystyy ulkoistamaan omia oikkujaan omaan jumalakuvaansa sitä loogisemmaksi hän tulee päästessään vapaiksi korvien välisistä oikuistaan.. Lopulta tuollainen eläin-ihminen omaa niin oikullisen Jumalan, että hän alkaa purkamaan sitä omista oikuista puhtaaksi pestyllä logiikallaan, jonka seurauksena ihmisen eläimellisyys alkaa pienentyä ja esiin tulee tieteellinen ihminen, joka asettaa oman uskonnollisuutensa järjen valoon. Uskonnosta tulee tietämisen kohde, kun sitä ennen uskonto oli tietämiseen uskomista.

Tämä eläimestä ihmiseksi kehittyminen ei kuitenkaan tapahdu eri roduilla samaa tahtia. Joku planeetan ihmisrotu voi olla jo hyvinkin kaukana elämellisyydestään, kun taasen joku muu rotu omaa vielä niin kirkkaan jumalakuvan, jolla ei ole lainkaan oikkuja, koska ne oikut ovat vielä kiinni sen rodun yksilöiden hermostossa. Tämä on tilanne juuri tällä hetkellä siellä, minne te nyt haluatte laskeutua tullaksenne tietämään, miltä teidän kaukaisista esi-isistänne tuntui, kun he taistelivat oman eläimellisyytensä kanssa.

Vielä kuusisataa Maan vuotta sitten kyseisen planeetan ihmisrodut elivät autuaan tietämättöminä toisistaan eri mantereillaan. Sitten mantereelle nimeltä Eurooppa (nimi on peräisin kyseisen alueen ihmisten luomasta jumalkuvasta nimeltä Europa) alkoi kehittyä ihmiskunta, jonka oikullisuus oli lähes kokonaan ulkoistettu uskonnollisuudeksi.Uskonnollisuus puolestaan piti niin lujasti Euroopan ihmisia alistettuina, että siitä nousi esille suurenmoisia ajattelijoita, joiden vaikutuksesta eurooppalaiset pääsivät lopulta irti oikukkaasta Jumalastaan, jonka oikut olivat peräisin ihmisten korvien välistä.
Euroopan ihmiset alkoivat pitämään uskontoaan havainnoitavana objektina, kun se muille roduille oli vielä pelkkä subjekti, jota ei saa käsitellä älyllä.

Eurooppalaiset olivat ensimmäinen Maan ihmisrotu, joka huomasi, että heidän uskontonsa oli heidän omien oikkujensa kaatopaikka ja hautausmaa, joka tuli pyhittää irti ihmisen muusta kehityksestä.

Nuo Valistuksen ajan ensimmäiset ajattelijat pystyivät saamaan aikaan eurooppalaisen kouluopetuksen alun, jonka puitteissa alettiin ensi kerran opettamaan uskontoa historiallisena totuutena, subjektiivisuuden sijasta, joka antoi tilaa ihmisen sisäsyntyiselle älykkyydelle. Euroopan valistuksen aikaan sellaiseen logiikan puhtauteen ei vielä mikään toinen rotu pystynyt ja vasta hiljattain keltainen rotu on ulkoistanut niin paljon omia oikkujaan omiin jumaliinsa, että hekin ovat alkaneet opettamaan oikkujensa kaatopaikan olevan heistä itsestään peräisin.

Ja näin Eurooppaa kohtasi ennen näkemätön valistuksen aalto, joka nopeasti nosti eurooppalaiset tietoiseksi omasta paikastaan maailmassaan ja lopulta sai heidät näkemään itsensä suhteessa tähtiin. Ja tähtien ymmärtäminen sai eurooppalaiset käsittämään, että Maa on pyöreähkö pallo, jonka ympäri saattoi purjehtia tähtien asemaa hyväksi käyttäen.

Samaan aikaan muiden mantereiden asukkaat olivat yhä edelleen enemmän tai vähemmän oikullisen ihmismielensä vankeja; Muut rodut pitivät tähtiä vielä lähinnä jumalina, eikä heille siten tullut mieleenkään, että tähdet voisivat osoittaa heille tien imperialismiin. Sillä kaikki rodut ovat yhtä vanhoja; kaikille roduille on annettu täsmälleen sama aika ja sama mahdollisuus kehittyä hallitsevaksi roduksi.

Se ei ole eurooppalaisten vika, että juuri heistä kehittyi planeetta Maan hallitsevin rotu. Kyseinen kehitys on täysin luonnollinen, joka tapahtuu kaikissa asutuiksi sfääreiksi määrätyissä maailmoissa.

Mutta! Jos eurooppalaiset eivät olisi lähteneet valloittamaan maailman meriä ja sitä kautta löytäneet merten takaiset mantereet, niin Maassa ihmisrodut asuisivat tänäkin päivänä toisistaan eristyneinä taistellen omia taistelujaan. Monikulttuurisuus on siis mahdollista vain sellaisilla planeetoilla, missä yksi roduista kehittyy imperialistiseksi.

Monikulttuurisuus on imperialismin äpärä jolla riistetään kehittyvien rotujen parhaimmisto, jotta muut rodut eivät voisi kehittyä imperialistiselle tasolle.

Kohtalo olisi voinut ihan hyvin määrätä vaikka Amerikan mantereen asujaimiston hallitsevaksi, eli imperialistiseksi roduksi, jolloin nyt Maassa olisi aika liuta punaisen rodun mokuttajia, jotka syyllistäisivät punaista rotua ylivertaisuudestaan ja siitä, että punaisilla on hirveä yliedustus mannerten välisissä organisaatoissa.

Kaikkien kuuden mantereen rodut ovat aina olleet mannermaisesti imperialisteja; vasta valkoinen rotu sai aikaan mantereiden välisen imperialismin, joka ei ole sen pahempi asia kuin rotujen sisäinenkään valtataistelu, koska ilman valtataistelua rodut eivät voisi kehittyä tiedossa ja viisaudessa. Evoluutio on vain sellainen, että se käyttää hyväksi valta-asemaa, kilpailua ja taistelua. Vasta oikullisuudesta suuresti vähentyneen itsetietoisuuden myötä valtaan ja taisteluun aletaan suhtautua epäluuloisesti ja niitä aletaan pitämään yhä useammin yksinomaan pahana asiana.

Tässä on pääpiirteittäin se oppi, joka teidän on syytä muistaa, kun tähtituristeina Maassa kohtaatte monikulttuurisuutta ylistäviä ihmislajin edustajia, mutta jotka pitävät imperialismia osoituksena ihmislajin pahuudesta. Erityisesti valkoisen rodun multikultti-oppeihin uskovat ovat sitä mieltä, että valkoisen rodun ylemmyys johtuu valkoisen rodun pahuudesta, joka heidän pitää korvata sillä, että Eurooppaa pakotetaan juuri näinä päivinä asuttamaan ilmaiseksi suunnaton määrä muiden rotujen oikullisia ihmisiä ymmärtämättä lainkaan, mitä se merkitsee koko planeetan tekniselle ja älylliselle kehittymiselle.

Jos tai kun kohtaatte Maassa valkoisen rodun mokuttajia, niin muistakaa huomauttaa heille, kuka keksi
kärrynpyörän, aakkoset, mineraalit,  raudan, demokratian, Maan pallomaisuuden, tähtien luonteen, löytöretket, mantereet, tieteen, kirjapainon, opetuksen, linssin, höyrykoneen, sähkön, kuparijohdon, coltin, arkeologian, geologian, öljyn, kommunismin, polkupyörän, ottomoottorin, alkuainetaulukon, auton, lampun, puhelimen, radion, dynamiitin, suhteellisuusteorian, fotonit, galaksit, laserin, tekoälyn, atomipommin, transistorin, mikroprosessorin, raketin, television, finanssikapitalismin, internetin, segwayn, kännykän...

Jopa monikulttuurisuus on valkoisen miehen keksintöä. Valkoisen miehen taakka on juuri siinä, että hän on ennen muita rotuja päässyt paljosta vapaaksi eläinperäisestä oikullisuudestaan kehittämällä ensiksi niin kompleksisen Jumalan, jonka kolmiyhteyttä eivät edes planeetan viisaimmat pysty selvittämään, mutta jonka selvittämisen yrittäminen jo sinänsä kehittää ihmisen ajattelun korkeimmuuteen, johon muiden rotujen uskomuksilla ei ylletä.

Teidän, jotka lähetetään tähtituristena Maahan ja jotka olette saaneet hyväksytyn arvosanan tältä kurssilta, on määrä olla valistuneita taivaallisen sivilisaation lähettiläitä. Jos siis joku mokuttaja huomauttaa teille, että kyllähän kiinalaisetkin keksi ruudin, paperin ja vesiklosetin, niin kysykää heiltä, milloin se tapahtuikaan, ja onko kiinalaiset keksineet mitään uutta viimeaikoina, vai kopioivatko he vain sellaista, joka on eurooppalaisuudesta peräisin. Tai muuta vastaavaa, joka riittää jo sinänsä kumoamaan mokuttajien yksipuolisen totuuden valkoisen kulttuurin pahuudellisuudesta.

Jos mokuttaja ei vielä siitäkään ymmärrä mokuttamisensa olevan tietämättömyyden ylistystä, niin kysykää häneltä, onko hän itse keksinyt mitään uutta. Mokuttajat ovat heitä, jotka eivät ole keksineet mitään uutta, joten sanokaa heille sitten, että te olette itse kuin muunrotuiset, jotka eivät ole keksineet nykyaikana uusia asioita, mutta jotka mielellään käyttävät valkoisen miehen keksintöjä valkoista miestä vastaan.

Sillä ei ole hyväksi tähtiyhteisölle, jos Maan sivilisaatio tuhoutuu oikullisten ihmisten suuremman lisääntymisen alle, jolloin menetetään Maan korkempi kulttuuri vain siksi, että on muutamia ihmisiä, jotka eivät halua nähdä kokonaiskuvaa, mihin kuuluu ihmisen faktuaalinen eläimellisyys ja hänessä samanaikaisesti oleva tähtipotentti.

Lohduttakaa kaikkia rotuja kertomalla heille, että heidän maailmassaan vallitseva eriarvoisuus ei ole sen paremmin valkoisesta ihmisestä lähtöisin kuin jumalastakaan johtuva, vaan se kuuluu evolutionaaristen maailmojen luonteeseen, joka ajan oloon tulee peittymään toisiaan seuraavien kulttuuristen kerrostumien alle niin kuin fyysinen luonto on eri kerrostumista koostettu.
Ihmiset tallaavat jaloillaan aiemmin elävänä ollutta materiaa edes sen koommin ajattelematta sitä. Samoin tulee aika, jolloin kaikki ihmiset voivat toteuttaa itseään suurenmoisella planeetalla tajuamatta koskaan sitä, että heidän esi-isänsä joskus taistelivat monikulttuuristen arvojen ikuisen säilyttämisen puolesta.

Kuten aivot on tehty erilaisista evolutionaarisista kerrostumista, jotta niistä voisi tulla esille kosmista viisautta, niin myöskin kulttuurit  tulevat kerrostumaan paksuksi koko maan peittäväksi alustaksi, jonka päällä lopulta eletään kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Te täällä tähdissä tiedätte tämän olevan totuus, koska teillä ei ole mitään mielikuvaa jäljellä omasta eläimellisestä alkuperästänne.

Sitä vastoin Maan ihmiset ovat vielä niin lähellä omaa eläimellisyyttään, että heille nämä asiat ovat vain tunteen purkauksia, joita ei voida käsitellä älyllisellä tasolla. Maan ihmisten kulttuuri on vielä lähes kalttaaltaan eläimen kulttuuria ja vasta siellä täällä sen päälle on alkanut kasvaa kulttuuria, joka lopulta yltää taivaisiin saakka. Teidän tehtävänne ei ole peittää ihmisten eläimellisyyttä, vaan saada ihmiset huomaamaan, ettei se ole pahuutta, vaan se on välttämätön perusta, jolla kosmos voi tuottaa kehittymisen kautta taivaallista elämää.

Kehittymistä ei voida istuttaa mihinkään välivaiheeseen, vaan sen on annettava kehittyä elämän siemenestä, yksisoluisesta bakteerista monisoluisen elämänmuodon kollektiiviin, jonka tietoisuus on kaikkien sellaisen kollektiivin yksisoluisten tietoisuuksien summa. Teidän lähettiläiden perussanoman tulee olla, että myös te kuulutte osana Maan ihmisten kanssa kosmiseen kollektiiviin, josta aikanaan tulee nousemaan esille Korkeimman Jumalan tietoisuus. Tuon Jumalan, jonka alkeistietoisuuksia te itse kukin yksilöinä jo olette.

Ja nyt pyydän teitä, hyvät tähtituristit, ottamaan esille taivaallisen harppunne uusin versio, jolla soitatte juuri kuulemanne opetuksen Maan asukkaille sulosäveliksi.

Ei kommentteja: