maanantai 14. toukokuuta 2012

Valistuksen aikakauden turkistarhaus

Huomaan joka päivä, miten etenemme joka päivä yhä kauemmaksi valistuksen ajan ajattelusta. Nykyajan mieluisin lause on: Haluan tehdä sitä pahaa, mitä muutkin, koska...  Otan esimerkiksi etnoravintolat, maahanmuuttajien kulttuurien tukeminen verovaroista ja positiivinen erityiskohtelu. Juuri tuon kaltaiset asiat tuovat maahamme yhä enenevässä määrin kehitysmaalaisuutta. En usko, että Valistuksen aikakautta oltaisiin saatu aikaan siten, että Eurooppaan oltaisiin jatkuvasti tuotettu kehitysmaiden  kulttuuria ja perinnäistapoja --barbaaristen eurooppalaisten tapojen lisäksi.

Turkistarhaus on kiellettävä
Maailman valtiot kehittyvät eri tahtiin. Tämä on totuus, jota suvaitsevaisten on ehkäpä mahdotonta myöntää, koska suvaitsevaisuuteen kuuluu nähdä kaikki ihmiset sivistyneinä ja kaikkeen hyvään kykenevinä. Onneksi suvaitsevaisten puolella on turkistarhauksen suurin vastustus. Ehkäpä siitä kertominen saisi suvaitsevaiset ajattelemaan ihmiskunnasta vähän realistisemmin, koska enkelitkään eivät pakota suomalaisia omaksumaan omaa taivaskulttuuriaan, puhumattakaan, että enkelit harjoittaisivat suomalaisiin positiivista syrjintää.

Valistuneen ajattelun mukaan ei ole mitenkään järkevää vaatia Suomea säilyttämään turkistarhaus (tai mikä muu planeettaa tai ihmisyyttä haavoittava ammatti) siksi,että sitä harrastetaan muualla. Eurooppaa ei olisi ikinä saatu valistettua, jos vallalla olisi ollut ajattelu, ettei Euroopassa saa kieltää tuirkistarhausta siksi, koska Kiinassa sitä harrastettaisiin kaikesta huolimatta.

Huomataan siis triviaalisti, että turkistarhauksen kieltämisen vastustaminen on barbaarista, pimeän ajan ajattelua, joka estää Suomelta valistuksen aikakauden jatkumisen. Suomi ei enää ole valistunut yhteiskunta, koska Suomessa perustellaan niin monet asiat sillä, että kaikki kulttuurit ovat saman arvoisia, kaikki uskonnot ovat yhtä hyviä, kaikki valtiot ovat tasavertaisia.

Suvaitsevaisuusajattelu palauttaa Suomea kovaa vauhtia takaisin pimeään keskiaikaan, jolloin ihmiset olivat erittäin barbaarisia niin ihmisiä kuin eläimiäkin kohtaan. Keskiajalla ihmisiä poltettiin väärien mielipiteidensä tähden. Nyky-Suomessa ihmisiä tuomitaan vuosiksi vankilaan pelkän väärän ajattelun vuoksi. Keskiajalla poltetttiin kirjoja, tänään bannataan sanoja. Keskiajalla eläimiä kohdeltiin erittäin julmasti. Nyky-Suomessa se ei riitä, että tuotantoeläimiä kohdellaan julmasti, vaan nyt tänne pitää saada rituaaliteurastamoja ja yllä pitää erittäin julmaa turkistarhausta, jota ei voi kieltää sillä perusteella, että kehitysmaissakin kohdellaan eläimiä julmasti.

Ei kuulosta lainkaan Valistuksen aikakauden ajattelulta. Mihin olemme hukanneet Valistuksen aikakauden, kun edessä näyttää olevan yhä pimeämpää? Johtuuko se hukkaaminen siitä, että on alettu ylistämään kehitysmaiden kulttuureja ylitse oman kulttuurin?

Valistuksen aikakausi alkoi sinä hetkenä, kun ihmiset päättivät, ettei ole viisasta perustella omia tekojaan sillä, että niin tehdään muuallakin. Se ei ole vaikeaa pitää kiinni omista periaatteista. Tänä päivänä olisi yhtä helppoa sanoa kuin Valistuksen aikakauden kynnyksellä sanottiin, että kiitos ei;
en halua seurata joukkoa pahuuteen.

Kiitos ei turkistarhauksella, koska joskus tulee varmasti aika, jolloin Kiinassakin aletaan puhua turkistarhauksen eettisyydestä. Maailmasta ei koskaan lopu kärsimys, jos sen jatkumista perustellaan sillä, että niinhän Kiinassakin, että ovathan muutkin kulttuurit yhtä arvokkaita,...

Ei kommentteja: