perjantai 11. tammikuuta 2013

Sukupuoli ihmisen ominaisuus ei-olemus

Mies on uskonto, jonka ateismina toimii nainen-uskonto

Tämän päivän epistola käsittelee näennäisarkaa aihetta, eli miehiä ja naisia. Aihe on arka vain näennäisesti, koska mies ja nainen ovat vain uskomuksia, näennäisyyksiä. Sillä mies ja nainen ovat ihmisen ominaisuuksia, eikä suinkaan ihmisenä olemisen totuus.

Jos ihminen loukkaantuu sukupuolisesti, niin se on samanlaista loukkaantumista kuin uskonnollinen loukkaantuminen. Tai oikeastaan vuotavan veren määrän pitää uskonnollisessa loukkantumisessa olla suurempi kuin sukupuolisessa loukkaantumisessa.
Uskonnollinen loukkaantuminen on puhtaasti näennäisloukkaantumista, koska sellainen loukkaantuminen ei perustu totuudellisuuteen. Uskomukset eivät ole totuuksia, joten jokainen, joka loukkaantuu uskomuksellisesti, on vain näennäisesti loukkaantunut.

Sukupuoltaan ihminen voi käyttää hyvin monella eri tavalla. Yksi tapa on käyttää sitä lisääntymiseen. Ja kun on paljon harrastettu lisääntymistä, niin sitten monet alkavat leikkiä sillä hyvin monilla eri tavoin, kuten nykyään asiasta paljon havaitaan.

Hyvin usein sukupuolisuus liitetään erittäin tiukasti yhteen uskonnon kanssa. Se on ymmärrettävä side, koska uskonto itsessään on järjen väärin käyttöä, jolloin ihmisellä ei ole paljoakaan mahdollisuutta ymmärtää sukupuolta samanlaisena olemuksena kuin järki on.

Järjen ominaisuus ilmentyy järkeilynä. Ihminen on järjettömyyden tilassa, jos hän järkeilyn sijasta pitää aivojaan vain uskomusten varastona. Järkeily vaatisi aivoilta dynaamista sisältöä, mutta dynaaminen aivotila vaatisi rohkeutta, joten ihminen kokee näennäistä turvallisuutta, kun hän luopuu järkeilyn aiheuttamasta dynaamisuudesta ja pitää aivojaan staattisena muistina, joka on täytetty kivikautisilla uskomuksilla.

Kivikautisiin uskomuksiin kuuluu niin uskontojen uskomukset kuin sukupuoliuskomuksetkin. Se käsitys, että ihminen on sukupuoli on kivikautinen uskomus, jolle ei ole järjellisiä perusteita. Ihminen on uskontojen uhri, jos hän määritelee oman olemuksensa sukupuolensa mukaan, tai sukupuolena, jolla on oikeus käyttää sukupuoltaan eri tavalla kuin mihin se on luotu.

Järki on luotu järkeilyyn. Jos ihminen ei itse järkeile, vaan elää vain uskomusten varassa, nin silloin hän toimii loismaisesti; uskovainen loisii kaikkien niiden ihmisten kustannuksella, joiden järkeilyn tulosta sivistys ja teknologia on.

Uskonto ei tuota sivistystä, eikä uskomuksiin uskova voi olla uuden teknologian kehittäjä. Samoin on laita sukupuolessakin. Ihminen, joka käyttää sukupuoltaan johonkin muuhun kuin lisääntymiseen, on verrattava ihmiseen, joka käyttää älyään järkeilyn sijasta uskomukselliseen elämään.


Tässä on lyhyesti esitetty, miten sukupuoli on vain ominaisuus, jota ihminen voi käyttää hyvinkin moninaisesti, kuten ihminen voi käyttää järkeäänkin monipuolisesti. Se tosiasia, että sukupuolta voidaan käyttää monin eri tavoin, todistaa kiistattomasti sen, että sukupuoli ei ole ihmisen olemus, vaan vain ominaisuus ominaisuuksien joukossa.
Tätä ei voida kumota sillä, että yksilöihminen voisi käyttää sukupuolisuuttaan vain tietyllä tavalla, mutta yksilö voisi käyttää järkeä vuoroin vasemmisto-oikeistolaisesti, bi-järjellisesti; Aivan liian monet julkisen viran hoitajat ja hallitsijat käyttävät älyäänkin yksipuolisesti; Puolueajattelu on järjen yksipuolista käyttöä. Hyvin harva poliitikko ajattelee bi-järjellisesti. Perinteinen kokoomuslainen ei voi ajatella kommunistisesti.  Ja jos ihminen joutuu vaihtamaan puoluetta, niin se on ihmiselle samanlainen asia kuin sukupuolenvaihtoleikkaus.
Onhan se taivaan tosi, että ihminen voi uskoa olevansa olemukseltaan jopa uskovainen, joten koska uskovaisuus on olemuksena täysin mieltä vailla, niin silloin saman pitää päteä myös sukupuoleen. Mitään periaatteellista eroa ei ole näissä kahdessa väitteessä:
Olen muslimi ja Olen mies. Kummassakin tapauksessa ihminen julistaa olemuksensa kivikautista uskomusta käyttäen ilman, että olisi itse järkeillyt sitä.

Järkeily ei voi tuottaa ihmiselle montaa eri olemusta. Järkeily ei voi myöskään tuottaa ihmiselle ajallista olemusta. Järkeily pyrkii aina perimmäisyyteen, palaamaan oman lähteensä tykö, joten mikään ajallinen uskomus ei voi lopettaa terveen ihmisen järjen liikettä. Ajallisuudessa ihmisen olemuksen järkeily päättyy vasta ikuisuuden portille.

Järki sanoo, että jokainen ihminen on olemukseltaan samankaltainen. Ja koska tuohon olemukseen ei kuulu uskomukset, niin silloin järki päättelee lopuksi, että jokainen ihminen on Jumalan poika, jolla on kyvykkäitä ominaisuuksia, kuten kyky itsensä monistamiseen, joka ajallisuudessa ilmenee sukupuolisuutena.

Jumalallisten kykyjensä avulla ihminen voi luoda teknologiaa ja monistaa itseään.
Tehkäämme ihminen kuvaksemme.

Ja kun kivikauden ihminen järkeilee, että mitä hemmettiä; miten Jumala, joka on mies, voi tehdä ihmisen kuvakseen, niin samainen järki järkeilee: Ahaa, Jumala ei siis käyttäkään mies-olemustaan ihmisen tekemisen vaan ottaa kasan mutaa ja ...  Ja niin syntyi uskomus, että Jumalalle hänen mies-olemus on mahoutta -- koska se olisi likaista kuvitella mies-Jumala nussimaan.. niin... ketä? Tai jopa kuvitella, että sukupuolisuus olisi vain ajallisuuteen luotu vertauskuvallinen kyky siitä funktiosta, jolla Jumala jakaa itseään...

Tehkäämme- lauseen monikko unohtuu ja kivikauden tapillinen ihminen luo uskomuksen, että hän on mies, eikä ihminen, jolla on mies-ominaisuus.

Ja tuhansien vuosien kuluttua ilmestyy järki, joka todistaa, että sukupuoli on ominaisuus, eikä olemus.

Mies/nainen on aivomato. Mies on periuskonto. Myös uskonto on aivomato.
Mies ja nainen ovat kivikauden uskomusten uhreja.

Ihmisten herääminen sukupuolisuuden pohtimiseen on korrelaatiossa puolueajattelun rajojen hämärtymiseen. Jos vielä uskonnot menettäisivät arvovaltansa, niin se vain lisäisi ihmisten halua kasvattaa lapset sukupuolineuraalisesti. Kivikautiset uskomukset ovat siis pidättäneet ihmiseltä järjellisen suhtautumisen sukupuolisuuteen.

Blogi, 10.01. 2013: Kolminaisuus ja Syncronisiteetti
Blogi, 02.05. 2012: Miesten naisallergian parantaminen
Blogi, 01.04. 2012: Munakas sukupuolineutraali kieli
Blogi, 11.07. 2011: Sukupuolineutraali yhteiskunta
Blogi, 30.01. 2011: Sukupuolineutraali maailma
Blogi, 25.04. 2012: Nykynuoret osaamattomia seksuaalisestikin
Blogi, 19.11. 2011: Suomen kieli uskontojen tuho
Blogi, 01.02. 2011: Looginen suomen kieli

HS-testi: Oletko mies vai nainen
Tiede.fi, 11.1. 2013: Täysin irrationaalisen naisten vihaamisen syyt?
 MTV3, 11.1. 2013: Happohyökkäyksen uhrista tv-miljonääri:
Intiassa naisen elämän voi tuhota alle eurolla"

IL, 11.1. 2013: Tv-visailussa rikastuneen intialaisnaisen karu menneisyys
- Kasvot poltettiin hapolla

Ei kommentteja: