tiistai 27. tammikuuta 2015

Johtajien Yleissitovuus ja Kuolevaisuuden taju

Presidentti Niinistö: Halu auttaa (ja toimia luottamustoimessa)
ilman vastapalvelusta mittaa ihmisyytemme


Talouden tulkki, 27.3. 2014: Valtio jatkaa palkkajohtajana
Blogi, 7.11. 2014: Ei ne pienet tulot vaan vaatimattomuus
Blogi, 2.2. 2014: Hinnoista pois 65 prosenttia
IL, 4.4. 2009: Kuolematon Lilius: "Puhun vain purjeveneestäni"

Esipuhe
Sosialismi perustuu ahneudelle. Ahneus on sairaus. Ahneus (ja sen seurannaisilmiö; palkan vaatiminen) on sosialisoinnin kivijalka. Ilman ahneutta missään valtiossa ei voitaisi harrastaa sosialisointia, jonka lievin muoto on ihmisten jatkuvasti lisääntyvä rajoittaminen.

Palkan vaatiminen on henkilöllistä toisen työn arvon sosialisointia. Vain palkanvaatijoista voi kehittyä sosialisoijia, koska sosialisointi on laajennettua palkan vaatimista.

Oikea kapitalisti ei voi sosialisoida toisen työtä eikä sen arvoa.
Yksikään palkanvaatija ei voi olla kapitalisti. Myös jokainen yritysjohtaja tai julkisen vallan haltija, joka vaatii palkkaa, on sosialisti. Kapitalisteilla on kuolevaisuutensa taju, kun taasen sosialistit potevat lapsellista omnipotenssia, joka ilmenee kaikenlaisina vaatimuksina ja itkupotkuraivareina.

Facebook, 30.1. 2015: Have I already told you the very truth that the salary requirement is socialization?
Pintaa syvältä, 30.1. 2014: Maailman rikkaimpien oma prosenttiliike
HS, 31.1. 2015: Lisätehtävät nostavat yritysten hallitusten tienestejä Suomessakin

Ovatko ihmiset edelleen eläimiä?

Kuten tunnettua, niin eläimillä ei ole tajua omasta kuolevaisuudestaan. Kuolevaisuuden taju edellyttää itsetietoisuutta yhdistettynä ajan tajuun. Itsetietoisuus taasen edellyttää toiseuden tuntemista. Ja ajantajun edellytys on tiedostaa eilinen, nykyhetki ja huominen -- historia, tämä tilanne ja sen tulevaisuus.

Kaikki nuo tuntuvat täydellisesti puuttuvan niin (yritys)johtajilta ja poliitikoilta kuin kaikilta muiltakin palkanvaatijoilta, erityisesti kaikilta niiltä, jotka haluavat yleissitovuutta.


Johtajien perustelu palkkojen/palkkioiden/kulukorvausten
nostoihin on sama kuin johtajien palkkojen yleissitovuus


IL, 27.1. 2015: Liliukselle puuhataan 10 000 euron korotusta:
Järvinen pitää suomalaista palkkiotasoa edelleen maltillisena:
nyt on saavutettu Järvisen mukaan muita Pohjoismaita, mutta
Keski-Euroopan taso on ihan "eri mittaluokkaa".
Sirpa Paatero (HS 25.1. 2015, s. A11):
"Haluan ensin katsoa ja arvioida, minkälainen muiden taso on
muiden valtionyhtiöiden hallituksissa.
"
Sirpa Paatero (IS, 24.1.2015):
"Luulen, että meillä on tässä muutamia muitakin yhtiöitä,
joissa ovat nimitystoimikunnat nyt toiminnassa.
Pitää katsoa näiden välillä yhtenäinen linja.
"

IS, 24.1. 2015: Paatero: Fortumin korotusprosentti kuulostaa suurelta:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara perustelee Fortumin pörssitiedotteessa korotuksia sillä, että Fortumin hallituspalkkiot ovat jäljessä pörssiyhtiöiden yleisestä tasosta.
Yllä on lihavoitu vain tämän viimeisimmän kohun perusteluja rahanistien ahneudesta, mutta tismalleen samat perustelut kuuluvat kaikkialla joka kerta, kun johtajat korottavat omia ja toistensa etuisuuksia, palkkoja, palkkioita, optioita,...

Kiistattomasti yritysjohtajilla on vain heidän välisensä yleissitovuus, jonka olemassaoloa he itse eivät edes tajua, koska se on heidän automaattinen toimintatapa, joka ei perustu minkäänlaiseen järkeilyyn. Sama perustelu jokaiselle lisäpalkalle on eittämätön todiste kommunistisesta luonteesta.... Että "mulle kuuluu lisää rahaa, koska toisetkin johtajat ovat saaneet lisää...., koska muilla on korkeampi palkka ...". YLE-uutiset 27.1.2015, klo 17:00: "Fortum perusteli sitä sillä, että palkat ovat jäljessä yleisestä tasosta."

Ahneet johtajat eivät pysty kilpailemaan omalla palkallaan, koska he eivät selvästikään ole kapitalisteja. Johtajat patakommunisteina eivät pysty käsittämään, että he voisivat tehdä omasta palkastaan kilpailuedun...

Johtajat näkevät vain yrityksensä työntekijöiden alhaisen palkan oman yrityksensä kilpailuetuna, joka on täysin puhdasta kommunistista sosialisointia, eikä yksikään talousasiantuntija voi muuttaa tätä totuutta muuksi, sillä talousasiantuntijaksi voidaan virallistaa vain sellaisia, jotka eivät ymmärrä taloudesta hevon paskaa.

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen sanoo, että nyt on saavutettu muiden Pohjoismaiden tasoa, mutta hän ei lainkaan pysty ajattelemaan, että muiden Pohjoismaiden johtajien palkat nousevat kohti Keski-Euroopan ahneiden johtajien tasoa, koska Järvinenkin tunnustaa, että Pohjoismaiden ahneus ei yllä vielä läheskään Keski-Euroopan tasolle: ...Keski-Euroopan taso on ihan "eri mittaluokkaa".

EK ja yritysjohtajat vaativat, että yleissitovuus kumottaisiin; että jokainen yritys voisi itse neuvotella työsopimuksena ja palkkatasonsa.
Taloussanomat 27.11. 2012: Yrittäjien Järventaus: Yleissitovuus 40 vuotta vanha luomus:
Työehtosopimusten yleissitovuudesta pitää luopua, jos suomalaisten yritysten kilpailukyky ja työpaikat halutaan säilyttää, Suomen Yrittäjät sanoo. Järjestön mukaan järjestelmä luotiin aikoinaan aivan erilaiseen yhteiskuntaan.
IL, 14.1. 2013: Työehtosopimusten yleissitovuus poistettava

Olen täysin samaa mieltä. Mutta!

Yritysjohtajat eivät tajua sitä, että he itse vaativat yritysjohtajille yleissitovuutta joka kerta, kun he vertaavat omia palkkojaan toisten yritysten johtajien palkkoihin ja siksi vaativat itselleen lisää palkkaa, jotta heidän etuisuuutensa, palkkansa ja palkkionsa olisi samoja kuin muillakin  johtajille.

Rahan vaatiminen on muiden työn arvon sosialisointia

Mitä suurempaa palkkaa joku saa sitä vähäisempi on hänen kapitalismin tajunsa. Palkan vaatiminen on yksilötason sosialisointia. Ahneet (yritys)johtajat eivät ole kapitalisteja;
 - he ovat pahimman luokan kommunisteja.
Jokainen palkanvaatija elää elämäänsä palkkakuopassa, josta hän pääsee ylös vain kuoleman kohtaamisella. Viisas ihminen ei voi pudota palkkakuoppaan, sillä viisas ihminen ei voi koskaan vaatia palkkaa; viisaus on syntyy kuolevaisuudesta.
Eläimet evät tajua omaa kuolevaisuuttaan ja siksi on oikein kutsua eläimeksi jokaista sellaista, joka käyttäytyy muita kohtaan ikään kuin hän itse olisi kuolematon.

Kapitalismin olemus
 • Kapitalismi on kaikilla hinnoilla kilpailua.
 • Kapitalisti ei voi koskaan vaatia palkankorotusta.
 • Jokainen palkanvaatija on kerjäläinen.
 • Kapitalisti vaatisi ennemmin palkanalennusta kuin suostuisi kerjäläiseksi.
 • Kapitalisti kilpailee ainoastaan omalla palkallaan.
 • Deflatoorinen talous on todiste systeemin kapitalistisuudesta.
 • Inflatoorinen talous on tyypillistä sosialisteille.
 • Kapitalisti rakastaa deflaatiota, koska silloin hänellä on kiistaton todiste hintakilpailusta.
 • Kapitalistin vaatimattomuus estää kapitalistia elämästä yli tulojensa.
 • Kapitalistinen elämä vaatii suurenmoista älykkyyttä.
 • Kapitalistisessa järjestelmässä elinkustannusten lasku on pysyvää.
 • Kapitalismi johtaa kaikille ilmaiseen elämään.
 • Kapitalismissa päällekkäiset rakenteet eivät ole mahdollisia.
 • Kapitalismi on taivaan talousoppi.
Se tosiasia, että niin oikeisto kuin vasemmistokin pitää deflaatiota pahana, todistaa molempien leirien kuuluvan kommunisteihin, koska talouden perusperiaate on niillä tismalleen sama; hintojen ja palkkojen jatkuva korottaminen, eli rahan arvon vähentäminen.

- On mahdotonta, että kaksi eri leiriä olisivat oikeasti vastakkaisia toisilleen, jos niiden molempien tavoitteena on rahan arvon laskeminen. Talouden perus-toimintaperiaate ei voi olla sama sekä kapitalisteilla että sosialisteilla.

VAIN KAPITALISTIT OVAT KUOLEVAISIA

Palkanvaatijat ovat sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole eläissään kohdanneet minkäänlaista vaaraa, joka olisi sytyttänyt heissä järjen valon. Rahanvaatijat: poliitikot, johtajat, työläiset, pörssihait, työttömät, uskovaiset, grynderit, diktaattorit, papit, ateistit, työläiset,.. Kaikki he elävät pumpulissa, joka nyhdetty jonkun muun selkänahasta. Yksikään palkanvaatija ei tiedä, mitä on elämä, koska heillä ei ole tajua omasta kuolevaisuudestaan.
Ihminen, joka ei ole joutunut kasvokkain oman loppunsa kanssa ei voi omata kuolevaisuuden tajua.
Ihminen ei voi vaatia muiden työtä itselleen, kun hänen kuolevaisuuden tajunsa on syttynyt.
Sosialistin erottaa kapitalistista se, että sosialisti ei ole sisäistänyt olevansa kuolevainen.

Youtube: Tasavallan presidentin Uudenvuoden puhe 1.1. 2015, t=490s
Sosialisti voi olla empaattinen vain muiden rahoilla

Sosialisteilla ei voi olla empatiaa, koska heiltä puuttuu toiseuden tunteminen. Toiseuden tunto liittyy aina oman kuolevaisuutensa tiedostamiseen. Kuolevainen tiedostaa, että toiseus jää eloon vaikka hän kuolisikin, ja siksi kuolevainen ei voi omia toiseudelta sen työtä eikä työn arvoa, sillä kuolevaisen aito empatia ulottuu jopa haudan takaa eläviin: Kapitalisti haluaa eläville ja jälkeen jääville vain hyvää.

Sosialistien ja muiden vassareiden empatia näyttäytyy aina muiden auttamisena muiden varoilla. Milloinkaan sosialisti ei auta toista ihmistä pyyteettömästi, omilla varoillaan, vaan vaatii siihenkin aina muiden työn arvoa itselleen, jotta voi sitten jakaa nenä pystyssä almuja alemmilleen, ei-ihmisille.

Kapitalisti näkee muut ihmisen tasavertaisina. Ihminen ei pidä muita tasaveroisena, jos hän ei anna muiden kehittyä ja kehittää itse itseään, vaan haluaa oman ulkokultaisuutensa tähden jakaa muille toisten muiden rahoja.
Todellinen empatia on myös sitä, että annetaan itsensä kaltaisille olennoille aito mahdollisuus itse kehittää itseään ja yhteisöään, eikä mennä mestaroimaan sitä muiden varoilla. Sosialistit kokevat olevansa yli-ihmisiä, joiden korkein arvo vaatii heitä vaatimaan muilta työn arvoa -joko suoraan palkan vaatimisena tai valtiollisen sosialisoinnin kautta -itselleen.

Kukaan ei voi olla sosialisti vaatimattomasti:
Vaatimaton sosialisti on yhtä mahdoton kuin punakattoinen avoauto.

Blogi, 21.1. 2015: Muhammed, Jeesus ja diktaattori
Blogi-label: Maksimipalkka
IL, 26.1. 2015: Täysi tyrmäys Fortumin jättikorotuksille
IL, 25.1. 2015: Lukijat suuttuivat Fortumin palkkionkorotuksista: "Menkää katsomaan ruokajonoja"

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin murjaistu jälleen kerran, on oikein hyvä että meillä on yhteistä soppaa sekoittamassa myös Kati Sinenmaa, oikea mielipiteen johtaja.