tiistai 17. maaliskuuta 2015

Animaalinen seksuaalisuus luo uskonnon-kulttuurin

KULTTUURI ON SELKÄRANGASSA- SIVISTYS ON AIVOISSA

Monikulttuurisuuden vaatiminen on ihmisen pitämistä eläimenä.
Kulttuuri on ihmisen eläimellisyyden käsitteellistämistä.
Sivistys on vapautta kulttuurista.

Monikulttuurisuutta voivat vaatia vain sivistymättömät, jotka eivät halua järkeillä asioita itse; Ihminen voi sivistyä vain siten, että pyrkii irti kulttuuristaan, eikä kulttuurista pääse irti mitenkään muutoin kuin toimimalla järkiolentona. Monikulttuurisuuden toteuttaminen onnistuu vain silloin, kun ihmiset eivät sivisty, eli kun ihmiset eivät järkeile. Se on vain typeryyttä vaatia ihmistä pysymään sivistymättömänä; Mikään kulttuuri ei ole sivistynyt (imperfektissä); jotkut kulttuurit ovat sivistymisen tilassa, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset pyrkivät eroon eläimellisyydestään.
Kulttuuri on puhdasta eläimellisyyttä silloin, kun se muodostaa käsitteitään eläinten käyttäytymisestä. Esimerkiksi raiskaus-käsite on kovan luokan irtiotto eläimellisyyteen.
Kulttuurin kulttuurisuusaste vähenee ja sivistyneisyys kasvaa, kun sen edustajat luovat raiskauskäsitteen, koska raiskauskäsitteen mukana ihminen saa monia muitakin ei-eläimellisiä käsitteitä, kuten tasa-arvon...
Kaikki kulttuurit ovat suoraa jatkumoa ihmisen eläimellisyydelle.
Patriarkaalisuus on itse asiassa ihmisen eläimellisyyden peittämistä.
Eläimellisyys on patriarkaalisuuden synonyymi.
Eläimet eivät ymmärrä väkisinmakaamista raiskaukseksi.

Hyvin monet kulttuurit eivät tunnusta raiskausta. Kuitenkin, länsimaissa suurin osa naisista haluaa Suomeen sellaisia kulttuureja, joissa ei lainkaan edes tilastoida raiskauksia, josta syystä nuo naikkoset luulevat, että sellainen kulttuuri on sivistynyt, jossa ei tilastoida raiskauksia.

Esimerkiksi YLE luettaa koraanin kannesta kanteen, koska monikulttuurisuutta ajava eliitti uskoo, että koraaniin uskovat ovat sivistyneitä, koska muslimaissa ei ole lainkaan raiskauksia.

Jokainen ihminen on enemmän tai vähemmän partiarkaalinen; eläimellinen.

Kulttuuri on sitä, mitä enemmistö katsoo oikeudekseen.
Kulttuurissa ei ole velvollisuuksia; eläimetkään eivät tee mitään velvollisuudesta.
Velvollisuus on älyn luoma tunteen korvike.
Velvollisuuden tunteen luominen edellyttää suurenmoista älyllisyyttä.
Kulttuuristaan kiinnipitävät eivät voi luoda eikä ymmärtää velvollisuutta,
koska he katsovat, että heidän kaikki teot ovat oikeuksia.

Patriarkaalinen eläinkin katsoo, että sillä on oikeus ottaa naaraat vaikka väkisin, eikä sille tule mielenkään pitää väkisin ottamista vääränä tekona.
Patriarkaalisuudessa elävät naaraat luulevat tietävänsä, mitä urokset ajattelevat mistäkin käsitteestä. Naaraiden on pakko kehittää luuloteltuja ajatuksia urosten teoista, jotta he pärjäisivät eläimellisessä patriarkaalisuudessaan. Luuloihin perustuva naaraiden ajattelu luo kulttuuriin uskon, että lajin lisääntymisessä on aina mukana jokin yliluonnollinen aspekti. Kun urokset huomaavat naaraidensa pitävän seksuaalisuutta luonnottomana seikkana, niin urokset alkavat uskoa olevansa yliluonnollisella asialla. Urokset antavat naaraiden yliluonnollisuusvihjauksille nimeksi Kuutamo. Urokset alkavat harrastamaan seksuaalisuutta ajoista välittämättä, koska he luulevat, että mulkun kovettumisen saa aikaan yliluonnollinen olento, jonka he näkevät Kuutamolla.

Mitä enemmän urokset ovat liittäneet seksuaalisuuden yliluonnollisuuteen sitä betonoidummaksi käy heidän eläimellisyytensä. Yliluonnolliseen liitetty seksuaalisuus alkaa kehittää käsitteitä, joita kutsutaan uskonnollisiksi käsitteiksi. Urosten keksimät uskonnolliset käsitteet betoidaan kulttuurin pyhyydeksi. Urokset eivät tunne tekevänsä mitään väärää tappaessaan jokaisen, joka ei toimi heidän eläimellisten käsitteidensä mukaisesti.

Seksuaalinen mielihyvä on eläimelle annettua, jonka eteen hänen itsensä ei ole tarvinnut tehdä mitään. Eläin ei mahda mitään sille, että hän pitää kaikkea ilmaiseksi ja ansiottomasti saatuaan yliluonnollisena asiana. On täysin vääjäämätöntä kaikkialla kaikkeudessa, että eläimet kehittävät yliluonnolliset käsitteet kaikista niistä tunteistaan, joita eläinhermostossa luonnostaan on. Seksuaaliset tunteet eivät kenenkään ihmisen omaa ansiota, joten siksui jokainen uskonto perustuu seksuaalisuudelle.

Kaikki uskonnot pitävät työntekoa Jumalan rangaistuksena, koska työnteko ei ole samalla tavalla annettua kuin vaikkapa orgasmi. Vain kaikkein järkevimmät ihmiset ymmärtävät, että myös työnteosta saatava tyydytyksen tunne on lopultakin annettua; Kukaan ihminen ei ole voinut tehdä omaa hermostoaan, joten työnteon pitäminen jumalan rangaistuksena onnistuu vain niiltä, jotka pitävät seksuaalisuutta uskonnollisena toimituksena.

Täysin sivistynyt ihminen ei toimi minkään kulttuurin mukaan.
Ihminen voi sivistyä vain järkeilemällä omilla aivoillaan.
Sivistyminen on kulttuurista ja uskonnosta riisuutumista.
Järki ja uskonto/kulttuuri ovat toisensa poissulkevia.
Järki ei voi kieltää järkeä, eikä pitää olentoja järjettominä.
Jumala on aidosti olemassa vain järjellisessä mielessä.
Uskonnollisessa mielessä kulli ja pillu ovat Jumalan kuvia.

Lue lisää: Blogi, 18.3. 2015: Papit ja imaamit ovat apinoita

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Olisi mukava olla kanssasi samaa mieltä mutta kyllä tosiasia on että ne jotka tätä paskaa edistävät ja ajavat ovat erittäinkin hyvin tietoisia siitä mitä ovat tekemässä.On toiveajattelua kuvitella ettei olisi tiedossa mitä on tapahtumassa.Jatkuva systemaattinen valehtelu kun ei ole mahdollista vahingossa.

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Niin. Ja ajatella, että joka ikinen uskonto on keskittynyt naisten alistamiseen tavalla tai toisella. Eikä siinä ole mitään eroa sen kanssa, miten eläinurosten koko elämä on sitä, että he alistavat, vahtivat ja nussivat naaraita.

En voisi kokea olevani rehellinen ajatuksissani, jos väittäisin, että uskonto on inhimillistä kun taasen laumakäyttäytyminen olisi eläimellistä. Minä en mahda yhtään mitään sille asialle, että kaikki uskonnot ovat eläimellisyyden käsitteellistämistä, eikä mitään muuta.

Kuten sanoin, niin uskovien jumalankuvana on kulli ja pillu, joka huomataan joka uskonnosta. Uskonnoissa tosiuskovainen on vain mies; joka ikinen uskovainen mies kokee kiksejä, kun saa hallita naaraita ja niiden seksuaalista käyttäytymistä.

Vain mitä sanotaan siitä, kun muslimimiehet katsovat, että heillä on oikeus kaikkeen länsimaalaisuuten pukeutuminen mukaan lukien, koska muslimiehet vaativat vain naisia näyttämään muslimikulttuuriaan.
Täsmälleen samaa naisten vahtimista harrastivat vielä sata vuotta sitten kristitytkin, mutta sittemmin länsimaalaisuus on hieman riipinyt miesten ajattelua, mutta yhä vieläkin kaikki miehet halöuaisivat olla pelkästään naisten vahteja; lauman uroksia.

Pappi on lauman uros käsitteellistettynä. Pappi on eläimellinen käsite, kuten uskovainenkin on eläimellinen käsite. Kaikki käsitteet uskonnoissa ovat ihmiseläimen keksimiä käsitteitä.

Musliminaisten vaatetus on itseasiassa muslimimiesten vaatetusta; joka ikinen mies, joka vaatii naisia pukeutumaan tietyllä tavalla tekee sen vain siksi, koska hän ei itse kykene siihen.