keskiviikko 14. syyskuuta 2016

Omituisia Ajatuksia Kaikesta

Lainsäätäjät ovat kaikkien kannustinloukkujen äitejä ja suuryritykset ja ay-liikkeet ovat niiden isäpuolia.
Todellisuudessa kaikki se on laittomuutta, joka ei johdu järjestä. Esimerkiksi, vaaditaan suurenmoista järkeä, että pystyy asumaan vaatimattomasti, jopa tynnyrissä. Täten tynnyrissä asumisen säätäminen laittomaksi ei voi olla järjellinen laki. Eläimellisyys vaatii lakeja.
Usko Jumalaan ei vaadi uskontoa. Jumala on jokaisen ihmisen isä (Isä meidän,....) Kansakunnan lopullinen sivistäminen ei ole mahdollista, jos ei tunnusteta, että ihmisen ominaisuudet ovat Jumalan ominaisuuksia. Sivistys ei voi perustua lakiin, vaan autonomisiin ihmisiin.

Vain sellainen ei usko ihmisen jumalallisiin ominaisuuksiin, joka uskoo, että Jumala on jokin sormiaan näpsyttelevä taikuri, joka vetää asiat tyhjästä.

Puolueet ja uskonnot ovat heikkomielisten, elämää ja järkeilyä pelkäävien kainalosauvoja.
Kun kansakunta on täysin sivistynyttä, niin silloin siellä ei ole puolueita, koska sivistysvaltiota johdetaan Luojalta periytyvällä järjellä, jolloin sellaisen valtion kansalaisetkaan eivät ole minkään uskonnon puolella. Järjellinen ihminen on vapaa laeista, sillä järki luonnostaan toimii lain hengen mukaisesti, mutta ilman lakia.

Kun on tunnustettu, että ihminen ilmentyy jumalallisten ominaisuuksien kautta, niin silloin kukaan ei voi olla lainsäätäjä. Lakien säätämisen peruspilarina on ihmisen tyhmyys. Vain sellaisille voidaan kuvitella tarve lakeihin, joiden ei uskota olevan järjellisiä olentoja.

Tunteellisuus tarvitsee kahleita, lakeja. Järjen vapaus on ehdoton edellytys kehitykselle. Järki on tunteiden vankila, josta tunne pääsee ulkoilemaan vain järjellisesti.

Lainsäädäntä on ihmisten vapauksien riistoa.
Lakien säätäjiksi haluavat psykopaattisia piirteitä omaavat pikkusadistit, jotka inhoavat järjellistä toimintaa, koska järjellä toimiva ihminen on itseohjautuva hyviä tekoja tekevä, joka ei työllistä lainsäätäjiä. Lakiuskovaisten lempiajatus on, että ihminen ei itse pysty ohjaamaan itseään.
Lainsäätäjien vapaus tulee johtamaan siihen, että hyvienkin tekojen tekeminen säädetään laittomaksi, koska muutoin lainsäätäjiltä loppuisi työt ja sitä myötä heidän eloonjäämisvaistonsa tulisi kaikille selväksi. 
Ihmiskunnan suurimmat keksinnöt ovat vaatimattomissa oloissa eläneiden itseohjautuvien ihmisten tekoja.
Ihminen on luova vain silloin ja siinä, kun hän ajattelee harhaoppisesti.
Lakiuskovainen ei pysty kehittämään ihmiskuntaa, koska lait pakottavat ihmisen jo kehitettyyn maailmaan, jonka rajojen ulkopuolella olisi kaikki se uusi, joka kehittäisi ihmiskuntaa. Lakiuskovaisille maailma on jo valmis ja absoluuttinen, joka ei tarvitse mitään muuta kuin lisää rajoituksia.

Verovaroilla elävälle kuuluu korkeintaan miniasunto.

Pienissä neliöissä on mukava ajatella suuria. Pienet neliöt suurentavat mieltä, ajatuksien kotia. Ajatuksilla on monta asuinhuonetta pienissä neliöissä.

Uskonnot ovat "henkimaailman" puolueita. Juutalaisuus on hengellistä oikeistolaisuutta. Islam on henkimaailman kommunismia ja kristillisyys on henkistä keskustalaisuutta.

Tee työsi niin kuin tekisit sen itsellesi

Rakasta työtä yli kaiken ja firmaa niin kuin itseäsi.

Kaikenlaisessa työssä on kyse omasta asenteesta. Älykäs tekee työn aina niin hyvin, ettei hänen perään tarvitse laittaa työn korjaajia. Viisas inhoaa kaikkein eniten sitä, että hänen pitäisi mennä tekemään toisen hutiloitua työtä.

Suomessa on vallalla kaksinkertaisen työn malli: Lähetä palkkarenki asialle ja mene itte perässä. Pätee kaikilla tasoilla lainlaatijoita myöten, jotka tekevät pelkkää sutta.

Raha on työn sivutuote. Luoja Jumala on siellä, missä ollaan luovia. Staattinen Jumala on siellä, missä ei tehdä työtä, eli kirkoissa, moskeijoissa, synagoogeissa ja puoluetoimistoissa.

Eloonjäämistaistelu on korkein motiivi, joka pakottaa ihmiset laatimaan lakeja ja käskyttämään toinen toisiaan. Myös rikollisuuden ja rikastumisen korkein motiivi on eloonjäämistaistelu. Mitään periaatteellista eroa ei ole ihmisen laillisella kyykyttämisellä ja sonnin mylvinnällä.

Ei kommentteja: