maanantai 2. lokakuuta 2017

Omatunto on vapaan kansan persoonallisuus

FB, 2.10. 2017: Tyhmien kysymysten päivä
IL, 1.10. 2017: Pääkirjoitus: Kaikilla kansoilla on oikeus vapauteen

Kansaa ei voi olla, jos ihmisillä ei ole yhteistä moraalikoodistoa. Yhteinen moraalikoodi antaa ihmisille kansallistunteen, tunteen siitä, että me kuulumme yhteen, ja että me haluamme hallita itseämme kuten persoonallisuuskin on todellistunut vain silloin, kun ihminen käyttäytyy omalla tavallaan.

Kansan halu itsenäisyyteen on persoonilta periytyvä ominaisuus.
Sellainen kansa on alistettu ja peloteltu, joka ei halua itsenäisyyttä.

Miten lapsi itsenäistyy?
Lapsikin alkaa itsenäistyä heti, kun hän huomaa, että hän on toinen ihminen, eikä vain äitinsä jatke. Luonnollisen Ihmisen itsenäistyminen on vääjäämätön ja peruuttamaton prosessi, joka alkaa siitä, kun hän tiedostaa olevansa toinen. Itsenäistyminen edellyttää, että ihmisen hermostossa on valmiina viisi virtapiiriä; Intuitio, ymmärrys, rohkeus, neuvokkuus ja tieto.
Eläinhermostoon ei tule syntymän jälkeen mitään sellaista, joka tekisi siitä lajityypillisen olennon. Oravat kautta maailman käyttäytyvät synnynnäisen oravamaisesti, samoin koirat ovat luonnostaan koiramaisia ja kissat eivät voi mitään sille, että ne käyttäytyvät kissamaisesti.
Ihmislapsi intuitiivisesti hahmottaa olevansa joku toinen, jolloin hänessä oleva synnynäinen rohkeus ohjaa lasta käyttäytymään siten, että hänen vanhempansa huomaavat lapsen olevan oma persoonallisuus. Lapsen synnynnäiset virtapiirit vahvistuvat sitä mukaan, kun lapsen annetaan käyttäytyä intuitiivisesti, rohkeasti ja neuvokkaaasti, jolloin lapsen ymmärryksen ja tiedon virtapiiritkin voivat vahvistua.
Blogi, 23.8. 2017: Uskonnot ovat ihmisyyden haittaohjelmia.

Kun jossakin heimossa tai suuremmassa kansanryhmässä ihmisten enemmistö on saanut kasvaa persoonalliksi aikuisiksi ilman, että heidän luonnollista kasvuaan on estetty uskonnollisesti tai poliittisilla ideologioilla, niin nämä itselliseen toiseuteen kasvaneet ihmiset alkavat vaatimaan myös ryhmälleen itsenäisyyttä. Mutta!

Jos lapsien kasvua on ohjannut jokin ideologia tai aate, niin sellainen kasvattaa lapsista tahdottomia aikuisia, jotka eivät halua kenenkään itsenäisyyttä, koska he itsekin ovat vailla itsenäisyyttä. Uskonnolla pelotellut aikuiset vaativat kaikkia ihmisiä pelkäämään samoja asioita, joilla heidät on saatu pelkäämään persoonallista elämää.

Näinä päivinä historia toistaa itseään.
Espanjalaisten johtajisto on saanut ankaran uskonnollisen kasvatuksen, joten he eivät voi sietää sellaisia, jotka olla toisia. Sama toistuu kaikkialla, ympäri planeettaa. Kaikki ne poliitikot ovat persoonattomia pelkureita, jotka haluavat kieltää kansoilta ja kansanryhmiltä itsenäisyyden.
Jopa globalisaatiota kannattavat ja vaativat vain ne, jotka ovat erkaantuneet luonnollisista virtapiireistään. Globalisaation kannattajat ovat pikkudiktaattoreita, joilta puuttuu toiseuden käsittäminen.

Lapsista kasvaa diktaattoreita silloin, kun heidän luontaisia virtapiirejään häiritään, jolloin hermoston universaaliset virtapiirit surkastuvat; he eivät enää aikuisina pysty intuitiiviseen ajatteluun, heiltä puuttuu rohkeus, eivätkä he ymmärrä toiseutta, jolloin he eivät voi olla neuvokkaitakaan ja tiedosta tulee heille jotain äärimmäisen pelottavaa, joka  pakottaa heidät sensuroimaan muiden mielipiteitä.

Opillinen, ideologinen kasvatus on kuin ihmisen hermoston autoimmuunisairaus, joka tuhoaa ihmisen synnynnäisiä virtapiirejä luo niiden tilalle aivoihin loisvirtapiirejä, jotka orjuuttavat ihmisen hokemaan opillisia lorujaan.
Aina kun havaitaan ihmisen toistavan jotain oppia ja uskovan johonkin ideologiaan, niin siinä me nähdään ihminen, jonka luontaiset virtapiirit ovat tuhoutuneet, ja siksi sellainen ihminen joutuu näkemään, kuulemaan ja tekemään vain sellaista, joka vahvistaa hänen loisvirtapiirejään; ideologiaa ja uskontoa.

Luonnottomuuteen kasvatetut aikuiset käyttäytyvät kukin oppinsa mukaan; Opeista on tullut heille lajityypillinen käytös; kuka käyttäytyy sunnimaisesti, kuka katolisesti, kuka taasen luulee olevansa shiialainen. Jne, etc. ... Opillinen, ideologinen kasvatus poistaa ihmiseltä ihmisyyden; He eivät enää käyttäyty ihmismäisesti, jolloin sellaiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä, miten ihmisenä pitäisi käyttäytyä.

Luonnollisten virtapiirien ollesa vahvoina ihmisen ei tarvitse millään tavoin miettiä, miten ollaan ihmisiksi. Ei ole kumnmoistakaan olla rohkea, kun ei pelkää. Mutta.
Loisvirtapiirellä toimivat ihmisen näköiset otukset uskovat, että heidän pitää tuntea jotain, ennenkuin uskovat olevansa elossa. Siksi opilliset ihmiset etsivät jatkuvasti tapoja ja hokemuksia, joilla he tuntisivat olevansa rohkeita ja älykkäitä, koska heiltä puuttuu luonnollinen ymmärrys siitä, ettei tunteellisuudella voida koskaan saavuttaa todellista ihmisenä oloa.

Opit saavat aikaan uskontotyyppejä. Uskontotyypit ovat luonnottomia otuksia, joilla ei pitäisi olla mitään sijaa ihmiskunnassa. Suurin osa maailman poliitikoista on kasvanut ihmislajista ulos. Vääräksi kasvaneet poliitikot eivät ymmärrä kansojen halua itsenäisyyteen, koska heiltä puuttuu lajityypillinen ihmisyys.

On valitettavaa, että kansakuntien itsenäistymistä on ohjannut ja ohjeistanut lähes yksinomaan uskontotyypillinen käytös, joka tuottaa maailmaan jatkuvasti sotia, pakottamista, väkivaltaa, alistamista, kärsimystä ja järjettömyyttä.
Jos vain maailman johtajat sallisivat kansoille vapauden itsenäisyysäänestyksiin, niin silloin se olisi alku sellaiselle ihmisyydelle, joka ei enää vaatisi lapsia luopumaan lajityypillisestä käytöksestä.

Suomen kansa ei enää ole aito kansakunta, koska erilaiset uskontotyypit ovat tuottaneet rajojemme sisälle sellaista massaa, jonka moraalikäsiykset poikkeavat suuresti suomalaisten impivaaralaisesta moraalista. Suomen valtion kohtalona tulee olemaan hajaannus, koska kansakuntaa ei enää sido yhteen samanlainen moraali, vaan eri suuntiin vetävät tyypit, jotka eivät pysty käyttäytymään lajityypillisesti.
IS, 2.10. 2017: Yle: Ensihoitajille ja palomiehille luodin­kestävät liivit ja kypärät – kehotettu välttämään virka-asun käyttöä vapaalla

Blogi, 25.8. 2017: Ahvenanmaa kehitysavun kohteena

Ei kommentteja: