keskiviikko 22. marraskuuta 2017

Uhriutuva ajattelu on aikamme sairaus

Blogijutun Perhe ja vapautettu feministi Urantian mukaan-osa 1 jatko-osa.

Tässä osassa alustetaan näkyville se historiallinen kehityskulku, miten nykyaikaan tultaessa ylempää alempi keskiluokka yhdessä alaluokan ja aivan liian monien naisten kanssa on omaksunut itselleen sellaisen osan, jota ei koskaan ole ollut olemassa elävillä ihmisillä. Entisaikojen naiset ja orjat eivät kokeneet olevansa uhreja, vaan he ottivat osansa vastaan elämään kuuluvana tosiasiana.
Urantia 84:4.11 "Mutta alkuaikojen naiset eivät säälineet itseään, toisin kuin heidän vasta äskettäin vapautuneet sisarensa ovat taipuvaisia tekemään. He olivat kaikesta huolimatta kokolailla onnellisia ja tyytyväisiä, parempaa tai erilaista elämäntapaa he eivät tohtineet edes kuvitella."
Me tiedämme tieteellistä ajattelua kaihtavista kehitysmaista, miten niiden naiset ovat tyytyväisiä osaansa. Muslimimaissa naiset jopa itse vartioivat toinen toisiaan, että he alkavat pukeutua heti lapsesta saakka miesten mieleisiin asuihin, jotta miesten ei itse tarvitsisi hillitä omia halujaan.
Jopa Suomen ykkösnainen omasta halustaan pukeutui muslimiksi, jottei loukkaisi islamististen miesten kunniaa. Ei puhettakaan, että hän olisi tukenut naisten vapautumista, vaan hän pitää aivan normaalina, että miehet säätelevät omia halujaan naisia käskyttämällä.

Suuri osa islamin naisista ei koe olevansa uhreja, vaan he tottelevat kiltisti miesten luomia käskyjä, miten naisten pitää elää, olla ja pukeutua, jotta naiset eivät olemuksellaan saisi miehiä kiihottuneeseen tilaan. Tietoa vailla olevat naiset uskovat olevansa oikeutetussa asemassa, kun he peittävät itsensä miesten katseilta. On huomattava, että miehet tekevät tuon naisille ikään kuin luonnostaan; nimittäin eläinluonnostaan:

Se on itsehillinnän kehittymättömyys, joka on pakottanut miehet kautta maailman sälyttämään miehisen himon rajat naisten harteille erilaisina pukeutumis- ja käyttäytymissääntöinä.
Mutta eläinluontonsa itse hillitsevä ihminen ei tarvitse uskontoa määrittämään, miten muiden ihmisten pitää käyttäytyä ja ajatella. Itsenäinen, uhriajattelusta vapaa ihminen pystyy itse ylevöittämään elonsa päivät ilman uskonnollisia seremonioita ja ideologista hölynpölyä.

Ilman tieteellistä vallankumousta myös länsimaiden miehet kohtelisivat naisia yhtä julmasti kuin islamistit näinä päivinä -- ja naiset eivät kokisi sitä uhreina, vaan pikemminkin vartioisivat toinen toisiaan, ettei vaan kukaan lipeä tuosta surkeasta asemastaan. Samalla tavoin ne ovat naiset, jotka nykypäivinäkin vastustavat naisten ympärileikkauksen kieltämistä:
AT: Afrikka sanoo ”EI” naisten ympärileikkaukselle:
"Joissakin maissa, kuten Guineassa, käy niin, että siitä huolimatta että sanotaan ”EI” naisten sukuelinten silpomiselle, käytäntöä jatketaan. Sitä jatketaan hyvin selkeistä syistä: Moni nainen ja mies uskoo, että tämä käytäntö on tarpeellinen, jotta omasta yhteisöstä voitaisiin saada hyväksyntä."
Missä tiede kielletään siellä vallitsee kivikautiset uskomukset:
Urantia 84:5.7 "Naisen vapautti todellisuudessa tiede — ei uskonto. Vasta nykyajan tehdaslaitos kirvoitti hänet suuremmassa määrin kodin kahleista. Miehen fyysiset kyvyt eivät enää olleet korvaamattoman tärkeitä uuden elämänylläpitomekanismin vallitessa, ja tiede muutti elämisen ehtoja siinä määrin, ettei miestyövoima ole enää ollut yhtä paljon naistyövoimaan nähden ylivoimaisempaa.".
Tiede on saanut länsimaisuutta omaksuneissa maissa naiset ymmärtämään, miten orjamaisessa asemassa naiset entisaikaan joutuivat olemaan. Mutta uhri-käsite kuului muinoin vain uskonnollisesti uhrattaviin luontokappaleisiin. Naiset ja heitä myötäilevät tahot ovat ajattelemattomasti laittaneet esivanhempansa kärsijän osaan ymmärtämättä sitä, että nykynäkemyksen mukaisesti orjan asemassa olleet eivät itse mieltäneet itseään uhreina eikä orjina.

Ihmistä auttaisi yksilönä kaikkein eniten se, että hän luopuisi uskomasta uhrina olemiseen ja uskoisi siihen jo Ranskan vallankumouksesta tuttuun ideaan tiedostavien ihmisten tasa-arvosta, vapaudesta ja veljeydestä.

Uhri on tiedostamattomassa tilassa.
Luokkataistelu ja sota miehiä vastaan johtaa kaikkien tuhoon. Ihmiset eivät oikeassa elämässä ole uhreja, mutta eivät myöskään isäntiä toisilleen. Jos kannatat globaalia ajattelua, niin ota siihen kuuluva globaali vastuu itsestäsi myös, koska kukaan muu ei voi olla sinusta vastuussa, jos väität olevasi aikuinen ja vaadit muita kohtaamaan sinut aikusena ihmisenä. Uhrina olo on ihmisyyden kaikkein alhaisin muoto.

Perhe-instituution puolustuspuheenvuoro jatkuu.

Ei kommentteja: