lauantai 28. huhtikuuta 2018

Laki sanoo-Vain suomalaisilla on mukautumiskyky

Vähemmistöjen suojaaminen lailla on laillisuuden pilkkaamista.

Vähemmistöjen suojaksi tarkoitetut lait merkitsevät sitä, ettei tavallinen rikoslaki riitä eräille ihmisille, vaan jos jollekin niin sanotun vähemmistön yksilölle tapahtuu jotain, niin silloin jotakin toista yksilöä pitää rangaista kahden eri lain mukaan; rikoslain ja sen toisen, joka ei suojaa tavallisia ihmisiä millään tavoin.

Laki siis katsoo, että vähemmistöön kuuluvat eivät ole yksilöitä, vaan he ovat jonkin pyhäksi julistetun perinteen kantajia, johon mikään muu ihminen ei kykene. Lainsäätäjät uskovat, että etnisiksi luokitellut ihmiset omaavat jonkin superkyvyn, joka estää heitä muuttamasta omaa maailmankuvaa vähemmän suvaitsemattomaksi ja vähemmän uskonnolliseksi.

Lain mukaan tavallisella ihmisellä ei voi olla mitään sellaista geneettistä ominaispiirrettä tai uskomusta, joka olisi lain edessä samalla tavoin arvokasta kuin mitä on vähemmistön geneettiset ominaispiirteet, vaatteet tai uskomukset. Vähemnmistölaeilla taataan vain se, ettei yksikään vähemmistöön kuuluva voi millään tavoin irtautua vähemmistöominaisuudestaan, vaan kaikki hänen perinteensä ovat hänelle ikuisia ja loukkaamattomia, joka on itse asiassa rikos ihmisyyttä vastaan, sillä laki ei koskaan suojele samalla tavalla ketään sellaista, jonka katsotaan kuuluvan siihen  joukkoon, jolle mikään ei voi olla pyhää eikä muuttumatonta.

Suomalaisia saa lain mukaan täysin vapaasti pilkata ja käyttää hyväksi, koska suomalaisuudessa ei lainsäätäjille ole mitään pyhyyttä eikä mitään sellaista perinnettä, jonka pilkkaaminen tai rikkominen tekisi jonkun etnisen yksilön rikolliseksi raskauttavian asianhaarojen mukaisesti.

Lailla suojatut etniset ryhmät ovat ympäri planeettaa tuhoamassa omia asuinalueitaan, sillä nuo absoluuttisen asenteelliset etniset superihmiset ovat lisääntyneet kovasti niistä ajoista, kun he pieninä laumoina vielä pystyivät alkeellisin välinein elämään niin sanotun luontonsa kanssa sovussa.

Eikö lainsäätäjiä yhtään hävetä, kun he ovat julistaneet, ettei kukaan etniseen ryhmään kuuluva voi millään tavoin omata samanlaista mukautuvuutta elämään ja elinolosuhteisiin kuin mitä laki olettaa tavalliselle suomalaisille? Ikäänkuin lainsäätäjät katsovat etnisten ihmisten kuuluvan johonkin toiseen eliölajiin kuin suomalainen, jonka mukautumiskykyä ei voi millään tavoin edes epäillä?

Ymmärrän hyvin, että marsilaisilla saattaisi olla hieman vaikeuksia mukautua Suomeen, mutta uskon, että he eivät ainakaan haluaisi elää valtion jauhoilla.

1 kommentti:

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Joskus ja yhä useammin suvaitsevaisille sattuu ylilyöntejä.
Mutta ei se mitään; koskaan suvakkien ei tarvitse peruuttaa päätöksiään, koska suvakit uskovat, että vähemmistöjen edustajille ei ole minkäänlaista suvaitsevaisuutta, joten siksi suvaitsevaiset vaativat ainoastaan suuomalaisia sopeutumaan yhä kapenevään mielipiteen vapauteen.

Tässäkin Heinämäen tapauksessa suvakkimedia oli yksimielisesti sitä mieltä, ettei lappalaisilla ole pienimmässäkään määrin suvaitsevaisuutta, sillä suvakeille kaikki vähemmistöt ovat sillä tavalla vammaisia ja höperöitä, että heidät on asetettu suvaitsevaisten holhouksen alle ja näin ollen joka helkutin päivä jossakin joku suvakki vollottaa jonkun yksittäisen vähemmuistöihmisen puolesta, sillä muutoin suvaitsevaisuus ei olisi suvakeille totta, jos he eivät koko ajan hysteerisesti etsisi tilaisuuksia puolesta loukkaantumisiin.

Suvaitsevaisten mielestä suomalaiset ovat supermukautujia, kun vastaavasti kaikki vähemmistöt ovat tyystin vailla sopeutumiskykyä.