tiistai 31. joulukuuta 2013

Poliitikoiden kaksoisstandardit

Jälleen huomattiin, miten poliitikot ja heidän perseennuolijansa menevät tunteidensa vieminä kuin sonni renkaasta vedettäessä. Kun poliitikot tuomitsivat Tom Packalenin erinomaisen ajatuksen häiriköiden suitsemiseksi, niin moralistipoliitikot ilman ajattelun häivettäkään kilvan pyrkivät tuomitsemaan sen - koska poliitikoiden tajunnassa ylinnä on puolueen etu kuin kokonaisuus, missä yhteiskunta on edelleen luokkayhteiskunta (Yhteiskunnat eivät koskaan ole kehittyneet luokkayhteiskunniksi, koska se ilmiö, joka nähdään luokkaantumisena, on ihmislajille tyypillinen toiminta.).

Ainoastaan RKP:n poliitikot joutuivat pitämään turpansa kiinni, vaikka heidän moralistikieltään varmaan syyhysi enemmän kuin muiden puoluepoliitikoiden kieltä päästää suustaan sammakoita:

IL. 31.12. 2013: Tom Packalénin tekemä pisteytysehdotus nosti myrskyn
- yksi ryhmä on asiasta merkillisen hiljaa
: Lainaus:
"Keskustelussa on ollut eräs mielenkiintoinen piirre. Suomen ruotsinkieliset piirit ovat olleet hiiren hiljaa. ...
Ehkä selitys piilee siinä, että Helsingin ruotsinkielisille kaavoitetaan parhaillaan Helsingin Jätkäsaareen omaa Victoria-kortteliaan.
"

Yhteiskunta voi olla kunnollisesti toimiva vain silloin, kun se on niin sanotusti luokkayhteiskunta. Ei susilaumakaan voisi toimia lajityypillisesti ja susimaisen sosiaalisesti, jos siinä häärisi kaksinaamaisia moralistipoliitikoita. Ihmislajin luokkaantuminen on lajityypillinen olemus, joka on ehdoton edellytys sosiaalisuudelle ja muulle laumakäyttäytymiselle.

Se, että muiden puolueiden poliitikot tuomitsivat Packalenin, johtuu vain siitä, ettei niille muille tullut mieleen ajatella ensin. Vähäinenkin määrä ajattelua nimittäin olisi ilmaissut heille, että julkishallintoon on sisäänrakennettu lukematon määrä erilaisia pisteytyksiä, joiden primaarinen tarkoitus on antaa tietylle ihmisjoukkiolle etuoikeutettu asema kaikkiin muihin nähden. Jos niin ei olisi, niin havaittaisiin ainakin muutaman poliitikon tai valtuutettun asuvan Vesalassa, mutta "vesaloihin" päin ajautuu jokainen, joka jollain tavoin  on häirinnyt julkisen vallanhaltijoiden asumisrauhaa.
-- Kaikki puolueet pyrkivät jakamaan kansakuntaa etuoikeutettuihin ja niihin muihin. Sillä juuri tuo on puoluepolitiikan idea. Puoluepoliitikko ei voi toimia kokonaisvaltaisesti, kokonaisuuden puolesta, koska poliitikko toimii ainoastaan puolueensa hyväksi, eikä mikään puolue ole sama kuin yhteiskunta. Kokonaisnäkemyksen sijaan puolueellisesti toimivat pystyvät vain rääkymään muotivirtausten mukaisesti.
Kaikki puoleet yhdessäkään eivät voi olla yhteiskunnan edustaja, joka huomataan siitä, että puoluepolitikointi pyrkii vain korruptoimaan enemmistön ennalta esittämän tiedostamattoman tahdon, eikä niin ollen puolueet itsessään pysty esittämään kansan tahtoa. Edellinen huomataan erittäin selvästi vaikkapa maahanmuuttajista; Poliitikot eivät voi mitään muuta kuin laillistaa maahanmuuttajien kulttuuri ja toimintatapa, eikä yksikään poliitikko ole sitä heille sanellut.
Edellinen merkitsee juuri sitä, että poliitikot eivät voi poistaa ääripäitä yhteiskunnasta, koska korkeimmalla kellokäyrän kukkulalla kukkoilevat poliitikot ja heidän hallitsijansa, eli puoluepomot, AY-pomot ja elinkeinoelämän pomot.

Kyse on Bell-käyrästä. Jos osoittautuu todeksi, että ihmisiä voidaan tilastoida ja jos tilaston ilmeneminen on kellokäyrä, niin silloin se todistaa ihmiset eriarvoisiksi, joka on olemuksellista. Ihmisiä ei voida parantaa olemuksestaan. Poliitikoiden on täysin mahdotonta typistää vain kellokäyrän toista päätä;
Että vain pohjasakkaa voidaan estää sakkautumasta, mutta rikkaiden eriytyminen omille asuinsijoilleen olisi muka täysin hallinnosta ja sen luomista laeista riippumaton ilmiö, ja siksi poliitikot katsovat oikeudekseen moralisoida totuuden torvien esityksiä, koska poliitikot ovat kykemättömiä ajattelemaan yhteiskuntaa olemuksellisena sydeeminä.

Kun siis poliitikot itse jakavat lakiensa mukaan herroille erillisiä asuinalueita, niin silloin poliitikoiden on täysin mahdotonta samaan aikaan estää sakan muodostuminen kansakuntaan.

Julkinen hallinto on salaisen vallan kulissi, jotta etuoikeuksia itselleen kahmivat saisivat valtasairautensa näyttämään oikeutetulta.

Blogi, 30.12. 2013: Rikkaiden saostaminen pohjasakasta

maanantai 30. joulukuuta 2013

Rikkaiden saostaminen pohjasakasta

Rikkaat ovat iät ja ajat pisteyttäneet ihmisiä. Sitä pisteytyssysteemiä kutsutaan tilin saldoksi. Mitä suurempi saldo sitä paremmalle paikalle rikas pääsee asumaan. Suurisaldoiset rikkaat pyrkivät sellaisille asuinalueille, jotka ovat mahdollisimman hankalasti vähäsaldoisten ihmisten saavutettavissa.

Poliitikot ovat aina tukeneet rikkaiden perinteisiä tapoja. Rikkaiden asuinalueet eivät olisi olleet mahdollisia, jos poliitikot toimisivat niin kuin he suupielestään sormiaan ristien jupisevat kansalaisille. Nytkin poliitikot suureen ääneen jupisevat, miten kansan tuntoja poliisina luodannut Tom Packalen on peräti natsi, kun hän ehdotti myös tavallisille ihmisille käypää pisteytystä, jonka mukaan ihmiset saataisiin asumaan heille psyykkisesti sopivimpiin paikkoihin.

Mitään pahaa ei voi olla siinä, että häirikköasukas saisi naapurikseen toisen  häirikköasukkaan. Kukapa täysjärkinen ihminen suvaitsee seinänsä takaa kuuluvaa meteliä, tai pihassaan koiria potkivia ählämeitä.
Mitään tuomittavaa ei voi olla siinäkään, että muslimit asutettaisiin kauas pois tavallisten ihmisten ilmoilta, koska hehän muutenkin katsovat suomalaisia nenänvarttaan pitkin ja omaehtoisesti hakeutuvat asumaan lähekkäin.

Sitten meillä on se Bättre Folk-herrakansa, joka on satoja vuosia halunnut asua omilla asuinalueillaan. Ruotsinkielisten halu on saatu jopa ympättyä lakiin, joten yksikään poliitikko ei uskalla hörähtääkään, kun tasaiseen tahtiin tulee ilmi, miten herrakansalle rakennetaan omia asuinalueita:
YLE, 26.4. 2010: Ruotsinkielisille oma kortteli Helsingin Jätkäsaareen
Päivitys 31.12. 2013
IL. 31.12. 2013: Tom Packalénin tekemä pisteytysehdotus nosti myrskyn
- yksi ryhmä on asiasta merkillisen hiljaa
: Lainaus:
"Keskustelussa on ollut eräs mielenkiintoinen piirre. Suomen ruotsinkieliset piirit ovat olleet hiiren hiljaa. ...
Ehkä selitys piilee siinä, että Helsingin ruotsinkielisille kaavoitetaan parhaillaan Helsingin Jätkäsaareen omaa Victoria-kortteliaan."

IL, 29.12. 2013: HS: Kansanedustaja Packalén pisteyttäisi vuokralaiset
On todella loistavaa, että Suomen laillinen hallinto on täynnään erilaisia ja perinteellisiä lakeihin sisäänrakennettuja pisteytysjärjestelmiä, joiden kautta rikkaat voivat saada omia asuinalueitaan ilman, että yksikään poliitikko huomaa rikkaiden saostumisen kasoihinsa kuuluvan systeemin olemukseen.

Odotetaan vielä sekin päivä tulevaksi, jolloin poliitikot antavat muslimeille kailotusoikeuden, niin se saa suomalaiset entistä halukkaammin jättämään mamut omiin oloihinsa, jolloin huomataan, ettei mitään packalen-tyyppistä pisteytyssysteemiä edes tarvita, koska poliitikot ovat jo rakentaneet monta vastaavaa tapaa saada ihmiset eristettyä omille alueilleen. Esimerkkejä:

AL, 11.2. 2013: Dosentti: Kantaväestö karkaa kaupunginosista,
joissa vieraskielisten osuus ylittää ”kipurajan”
HU, 30.11. 2012: Hyvätuloiset lähtevät, vähävaraiset tulevat
KL, 4.12. 2012: Helsingin voimistuva "white flight"
LV, 23.8. 2013: Suomelta menee miljoonia virolaisten sosiaalitukiin
Blogi, 25.12. 2013: Kaikki ulkomaalaisia

sunnuntai 29. joulukuuta 2013

Mamu maksaa vuosipalkkojen verran

Talouselämä, 29.12. 2013: Sunnuntaisuomalainen: Yksi koululainen maksaa moninkertaisesti useimpien kansalaisten vuosipalkan: "Jos vanhus tarvitsee kuukaudessa apua noin 20 tuntia, kertyy kotiavulle vuodessa hintaa runsaat 20 000 euroa."

Jos maahanmuuttaja tarvitsee kuukaudessa apua noin 20 tuntia, kertyy avulle vuodessa hintaa runsaat 20 000 euroa. Hmmm. Kuka uskoo, että maahanmuuttaja tarvitsee kuukaudessa ainoastaan 20 tuntia mokuttajille jyvitettyjä ja veroilla maksettuja palveluita? Blogi, 13.7. 2011: Suomen kaikki unelma-ammatit. Maahanmuuttajaa varten on luotu suunnaton palveluorganisaatio, jossa on kymmeniä erilaisia tasoja yli- ja ali- ja pikkupäällikköineen, isännöitsijöineen, huoltoliikkeineen ja apulaisineen tuhansittain. Ja sen organisaation keskiössä on itse mamu, jonka ympärillä kuhisee valtava joukko tulkkeja, anomusten esitäyttäjiä, koulutusneuvojia, sopeuttamisavustajaa ym hölmöläistä.

Koululaisen hyväksi tehty työ veroillakaan kustannettuna ei ole pois suomalaisilta, kun taasen mamujen hyväksi tehty työ ei ole hyväksi kellekään. Koulutuksen todellista arvoa kansantaloudelle voi vain aliarvioida samalla tavoin kuin mehiläisten ja muiden kasvien pölyttäjien työtä ei osata laskea kansantalouteen.
Jätetään lapset vaille koulutusta, niin se olisi samaa yhteiskunnalle, jos mehiläiset jättäisivät kasvit pölyttämättä. Yhteiskuntaa ei ole ilman opetusta eikä kasvimaailmaa olisi ilman pölyttäjiä. Suomi valtiona syntyi sitä mukaan kun koulutus kehittyi, joten lasten koulutus ei ole poissa keltään, vaan se on ehdoton edellytys valtion olemassaololle.

Esimerkiksi Afganistan ei vielä ole valtio, koska sieltä puuttuu kansalaisten hyväksyntä lasten koulutukselle. Sama pätee useisiin Afrikan maihin, kuten Somaliaan.
Olisihan se kovaa väittää, että Kataisen ja Urpilaisen peruskoulutus on maksanut Suomelle niin ja niin paljon, mutta samaan aikaan Urpilainen muiden vassareiden kanssa väittää, ettei mamujen kustannuksia pysty laskemaan. Mamut eivät ole tärkeitä yhteiskunnalle, joten kun vain jätettäisiin mamut osattomiksi, niin silloin meidän vanhuksetkin olisivat paljon omatoimisempia, eikä heistä olisi kulujakaan jaotettavaksi.


keskiviikko 25. joulukuuta 2013

Kaikki ulkomaalaisia

Ulkomaalaisia kuulemma pitää hyysätä, koska he ovat jääneet tänne Suomen lämpimän sään takia:
HS, kaupunki, 24.12. 2013: Kalkers-yökahvila pitää kiintiötä ulkomaalaisille tilanpuutteen vuoksi
HS, 24.12. 2013: Kalkers-yökahvila pitää kiintiötä ulkomaalaisille tilanpuutteen vuoksi
"Vahvimmat tyypit ovat olleet jonossa ensimmäisinä."
Joulukuu on tavallista armollisempi. Pari astetta plussaa.
Kenties siksi poikkeuksellisen moni ulkomaalainen on jäänyt Suomeen.

Kuusen allekin voisi majoittaa muutaman tuhat romania: Jos laitettaisiin kuusen alle lämmitin, niin se keräisi tismalleen samalla tavalla ulkomaalaisia kuin joku Kalkkerskin. Ja Suomeen jäämisen syykin olisi tismalleen sama; koska täällä ulkomaalaisia hyysätään!

Muistutan armon lukijoille mieleen sen suurenmoisen totuuden, että alun perin Suomeen tuli vain semmoisia ihmisiä, jotka eivät valittaneet. Meidän esi-vanhemmat rakensivat Suomen. Ne eivät rakenna Suomea, jotka jäävät tänne vain hyysättäviksi. Jos joku haluaa olla suomalainen, niin hän menköön vaikka korpeen raivaamaan itselleen palan maata. Hyysättäviksi jääneet ulkomaalaiset eivät koskaan pysty ymmärtämään sitä ihmisyyttä, jolla Suomki on rakennettu. Sama ymmärtämättömyys koskee myös jokaista semmosta, joka toisten rahoilla hyysää ulkomaan loiseläjiä. Se on täysin ymmärettä'vää siksi, koska hyysärit itse vaativat itselleen hyysättävän roolia.

tiistai 24. joulukuuta 2013

Vasemmiston urheiludemokratia

Mitä yhteistä on vassareilla ja esimerkiksi Jokerien kannattajilla?

Urheiluseurojen/tähtien fanittajat kääntävät nopesti selkänsä, jos oma joukkue ei menesty. Samoin puolueuskovaiset julistavat, että presidentin virka pitää lakkauttaa, jos presidentiksi ei ole saatu omaa miestä.
YLE, 23.12. 2013: Vihreät nuoret ja Vasemmistonuoret: Presidentin virka joutaisi romukoppaan
Jos Haavisto olisi valittu, niin....

Vassarit ovat todellakin samanlaista porukkaa kuin jalkapallohuligaanit; kuten jalkapallohuligaanit pyrkivät hajottamaan kaiken, jos oma joukkue ei menesty, niin samoin vassarit haluavat hajottaa kaikki sellaiset, joissa he kokevat hävinneensä.

Vassarit eivät ymmärrä demokratiaa, koska selvästi he voivat kannattaa vain sellaisia jutskia, joissa on mukana heidän omat miehensä. Se ei ole mitään demokratiaa pyrkiä kumoamaan kaikki sellainen, johon ei ole saatu oman puolueen jäsentä mukaan. Aidosti demokraattinen ihminen ei todellakaan ala julistamaan vaikkapa presidentin virkaa mitättömäksi viraksi, vaikka ei olisikaan saanut puolueen jäsentä siihen virkaan.

Itse asiassa, ihminen ei voi olla demokraattinen sydämeltään, jos hän kannattaa puolueellisuutta. Demokratia ei voi olla kovinkaan vankalla pohjalla, jos se perustuu puolueellisuuteen. Puoluedemokratia toimii samalla tavalla kuin penkkiurheilu

Hyvää Jeesuksen syntymäpäivää itse kullekin

maanantai 9. joulukuuta 2013

Sitvasin luokatonta luokkasotaa

Sitoutumaton vasemmisto mainosti Tampereen 6.12.-tapahtumaa: "Lätkää ja luokkasotaa!"
Vasemmisto on nyt kyllä pahemman kerran hakoteillä. Yhteiskunnan kuuluukin olla luokkayhteiskunta. Luokaton yhteiskunta ja erilaisuus ovat toisensa poissulkevia
IL, 9.12. 2013: Kommunistijärjestö puolustelee mellakkaa
Ulla Appelsin, 9.12. 2013: Mikä ruokkii riehuntaa?

Erilaisuus itsessään luo ihmisten ryhmiin erilaisia luokkia. Ei se ole kokoomuslaisen vika, jos vasemmistokommari ei pysty samaan kuin johtaja, tai Roska päivässä-liikkeen perustaja. Vasemmistosuvakkien  olisi vain hyväksyttävä oma erilaisuutensa ja tyydyttävä siihen osaan, joka heille luonnostaan kuuluu.

Luokkasotaa julistavat eivät halua ihmisten olevan erilaisia. Halu luokattomuuteen osoittaa jo itsessään erittäin vakavaa todellisuuden tajun puutosta, ja sellaisille on vain oikein, että heitä pidetään luokkayhteiskunnan alimmilla luokilla.

Jos suvakkivasurit eivät kuitenkaan lopeta yksipuolista luokkasotaansa järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan, niin silloin ylempien yhteiskuntaluokkien on tehtävä vassareille selväksi, mitä mieltä he ovat luokattomasta toiminnasta luokkayhteiskunnassa. Historiasta löytyy helposti oppaita, mitä kansakunnan viisaammilta vaaditaan, jos luokattomuus alkaa kukkoilemaan.

Luokkaantuminen on kosminen funktio
Yhteiskunta ei voi olla järjestäytynyt ilman erilaisuutta. Samanlaisuutta ei voida järjestää. Vain erilaisuutta voidaan järjestää. Erilaisuus järjestyy itsestään. Koulutus on korkeintaan autoluokkaantumisen katalyytti, joka edistää luokkien eli järjestyksen syntyä.
Erilaisuus ei voi olla luokatonta, koska jos erilaisuus olisi luokatonta, niin silloin se olisi samanlaisuutta, joka ei sallisi erilaisuutta.
Erilaisuuteen syntyvä järjestys on aina olemukseltaan luokallista. Koulutus on osa järjestäytymistä eli luokkaantumista. Älykäs olento ei voi olla luokkaantumatta kohdatessaan älyä muissa.

On todella luokatonta, ettei kommarisuvakit pysty itselliseen ajatteluun, joka selvittäisi tämän luokka-idean heille järjestyneesti ja ilman paukkupommeja ja mailoja.

Loppuun on vielä  kerrottava se suurenmoinen totuus, että luokattomuutta himoitsevat kommarivasurisuvakit käyttivät luokkayhteiskunnan tuotoksia ns. luokkasodassaan. Ilman luokkayhteiskuntaa suvakkivasurikommarit olisivat itse joutuneet hakkaamaan kivikirveillä oksia astaloikseen. Luokattomassa yhteiskunnassa kukaan ei olisi voinut tehdä suvakeille ilotulitteitakaan, puhumattakaan internetistä, jonka objektiivisella avulla suvakit keräsivät rohkeutta ja mailoja omituisia purkauksiaan varten.

Luokattomuus merkitsisi kaiken sivistyksen perumista ja paluuta apinoitakin alemmille olemisen tasoille. Jopa ameeboilla on omat sosiaaliset luokkansa

sunnuntai 8. joulukuuta 2013

Suvaitsevaisuuden rappio Tampereella

Viisas ihminen: Ajattelen olen siis olemassa
Anarkistihippi: Vahingoitan yhteiskuntaa ja poliiseja, olen siis olemassa.

Poliisi kutsui Suomen itsenäisyyspäivän Mansen mellakoitsijoita roskasakiksi:
IS, 7.12. 2013: Poliisi Tampereen mellakoijista: "Rosvojoukkoa!"

Kansanedustaja Anne Kontula tunnustautui roskajoukon edustajaksi: IS, 8.12. 2013:
Kansanedustaja osoitti ymmärrystä mellakoitsijoille: "Tunnen ihmisiä, jotka siellä pyörivät"
Anna Kontula ei tunnistanut roskajoukosta ainuttakaan perussuomalaista, joka tekisi varmasti aika häijyä, jos Anna Kontula pystyisi järjelliseen ajatteluun.

Enää ei edes viitti kirjoittaa ihmettelevänsä, miten on mahdollista, että vasemmiston mellakoitsijoita ei politisoida ääri-ilmiöksi... Jos vastaavaa olisi tehnyt ns. oikeistonuoriso, niin koko poliittinen kenttä olisi välittömästi ollut tuomitsemassa tiettyä poliittista liikettä natsismiksi ja ihmiskunnan viholliseksi. Varmaa on, että vähäinenkin oikeiston liikehdintä saisi aikaan vaatimuksen Perussuomalais-puolueen kieltämiseksi lailla.

IS, 7.12. 2013: 
"Aikaisemmin ei ole näin hyökätty" - Katso kuvat ja video mellakoijien runnomista hevosista!

Miksi edes pääministeri Katainen ei syyttänyt mellakoitsijoita äärivasemmistolaisiksi?
IL, 8.12. 2013: Katainen Ylellä mellakoista: Väkivalta ei ole poliittinen viesti
Kataisen ja muiden suvisten mukaan väkivalta on poliittista vain silloin, kun asiaan liittyy persusuomalaisuus. Koska ilmiselvää äärivasemmistoa ei voi millään poliittisella kieroudella vääntää perussuomalaisuudeksi, niin Katainenkin joutuu väittämään, ettei äärivasemmiston väkivalta ole poliittista.

Suomen itsenäisyys pelastettiin sata vuotta sitten laittamalla äärivasemmisto kuriin.

Jokainen sukupolvi pitää opettaa sivistykseen, siillä sivistys ei ole geneettistä. Jos ihminen ei osaa käyttäytyä oma-aloitteisesti sivistyneesti, silloin valtion pitää kurittaa jopa kuoleman porteille saakka sellaisia kunnes he ymmärtävät, mikä on yhteiskunnan ja yksilön etu.

torstai 5. joulukuuta 2013

Poikien vihaaminen jatkuu

Kukaan ei synny rakastamaan islamia ja häpeämään alastomuutta.
Suvaitsevaiset opettavat poikalapsia häpeämään ihmisen paljasta ihoa
ja vihaamaan kehittyneempiä yhteiskuntia.

IS, 5.12. 2013: Kaikki eivät ymmärrä joensuulaisen uimahallin sääntöä
- 3-vuotias poika ei päässyt sisään
:
- "Ikävä kyllä näin on ja tämä on todella käytäntö tuolla lauantain aamuvuorolla. Silloin meillä on maahanmuuttajien kotoutukseen liittyvä naisten uimavuoro, laitospäällikkö Pentti Ryhänen täsmentää tilannetta."

Mitä kotouttamista se on, kun maahanmuuttajien sallitaan jatkaa sitä kulttuurista elämöintiään, jonka takia he ovat joutuneet pakenemaan tänne? Kuinka edes on mahdollista ajatella, että muslimien  poikalapset ovat jo niin sukupuolisia otuksia, että heidät pitää erottaa äidistään? Luuleeko joku ihan oikeasti, että pienten poikalapsien pitäminen erossa äideistään auttaa muslimeja sopeutumaan suomalaisiin tapoihin?

Mokuttajat ilmeisesti haluavat, että pienistä pojista kasvaa seksuaalisesti häiriintyneitä, joilla on neuroottinen suhde naisiin. Sillä juuri siihen tuo poikalasten erottaminen äideistään johtaa, joka huomataan siitäkin, että muslimimiehillä on ollut jo satoja vuosia äärimmäinen naisneuroosi päällään:
YLE, 27.11. 2013: Rikostutkijat: "Ruotsalaisnuorten" käsitys seksuaalisesta väkivallasta hämärtynyt

Ja mokuttajien mukaan suomalaisten tulee edelleenkin opettaa maahanmuuttajien kakarat samanlaisiksi sukupuolihäiriöisiksi... Ruotsissahan kotoutushomma on ollut tapetilla kauemmin kuin täällä ja tulos juuri tuo, mitä YLEn linkistä käy ilmi; että maahanmuuttajanuoret ovat hyvin oppineet muslimimaiden tavoille.

Rähmispossu, 27.11. 2013: Katso järkyttävä tilasto – näin sujuu kotoutuminen

Jos oikeasti haluttaisiin muslimien pojista kasvavan terveitä aikuisia, niin Suomeen pitäisi palauttaa yhteissaunat ja alastomuuden kunniallisuus. Ihme vonkumista pitää alastomuutta hävettävänä tai jopa uskonnollisena asiana.

Suvaitsevaisten suvaitsemattomuuden tähden ihminen korvaa kielletyn luonnollisuuden
likaisella mielikuvituksellaan - ja alkaa pitämään sitä ainoana todellisuutenaan.

Jos ihmiset oppivat häpeämään kehoaan,
silloin heidät voi opettaa suvaitsemaan sitä.

tiistai 3. joulukuuta 2013

Pisa-suomi kehittyy kehitysmaaksi

Suomen kehityshistorian huippuhetki osui vuosille 1999-2005:
YLE, 3.12. 2013: Pisa-tulokset julki: Suomi pudonnut matematiikassa 10 sijaa yhdeksässä vuodessa.
Siitä alkaen Suomi on lähtenyt takaisin kivikauteen.
IL, 2.1. 2018: Tyly tutkimustulos: suomalaisten älykkyysosamäärä on laskenut huomattavasti 1990-luvun puolivälin jälkeen.
Kaleva, 1.1. 2018: Suomalaisten älyk­kyy­so­sa­mää­rä on kääntynyt selvään laskuun, kertoo tuore tutkimus – "Koulutyö on nyt vähemmän vaativaa".
HS, 24.1. 2018: Yksi kuva näyttää suomalaisten nuorten miesten osaamisen laskun, ja se on pysäyttävä – syitä ei tunneta.

Tosin Suomi ei palaa menneisyyteen samaa kehityspolkua pitkin, jota se teki nousukaskaudellaan, koska maahanmuuttajia ei yhtään huvita elää impivaaralaisuutta todeksi. Suomi ei siis tosiasiassa palaa Suomen historian menneisyyteen Impivaaran kautta, vaan Suomi taantuu kehitysmaiden nykyaikaan. Ikään kuin sublimoituu kehittyneestä maasta kehitysmaaksi:
Sublimaatio on suvaitsevaisuuden aiheuttama olomuodonmuutos
sivistysmaasta  suoraan kehitysmaaksi ilman Impivaaralaista välitilaa
Soininvaara, 8.12. 2013: Vaikuttiko näytteen valinta Pisa-katastrofiin?

Die Welt (via Homma), 4.12. 2013: Koulutustutkimus: Maahanmuuttajat valittavat koulujen suurista maahanmuuttajamääristä.
Manselainen: Pisa-kokeen maahanmuuttajien määrä kymmenkertaistuu Suomessa.
US, 3.12. 2013: Maahanmuuttajanuoret 2–3 vuotta jäljessä koulussa... .
TS, 3.12. 2013: Suomeen on syntynyt ryhmä huonoja kouluja.
YLEx, 23.1. 2013: Ruotsalaisyliopistot kamppailevat: Opiskelijat eivät osaa......
Vahtera: Sosiaaliturvaan Venäjältä Suomeen.

PISA-TUTKIMUS (pisa-forskning)

 Suomen tulokset   vuosilta 2000—2012 (fästen i de svenska resultaten)

Pisteet FI (SE)OECD-maatKaikki osallistujat
2012
Matematiikka519 (478)6.12. (38.)
Lukutaito524 (483)3.6. (37.)
Luonnontieteet545 (485)2.5. (38.)
2009
Lukutaito536 (497)2.3. (20.)
Matematiikka541 (494)2.6. (26.)
Luonnontieteet554 (495)1.2. (29.)
2006
Luonnontieteet563 (503)1.1. (16.)
Matematiikka548 (502)1.2. (xx.)
Lukutaito547 (507)2.2. (xx.)
2003
Matematiikka544 (509)1.2. (14.)
Lukutaito543 (514)1.1. (xx.)
Luonnontieteet548 (506)1.1. (xx.)
Ongelmanratkaisu548 (xxx)2.2. (xx.)
2000
Lukutaito546 (516)1. 1. (9.)
Matematiikka536 (510)4.4. (x.)
Luonnontieteet538 (512)3.3. (x.)


Youtube: Monikulttuurisessa koulussa opettaja ei voi opettaa tiedettä.

Ruotsin matka kivikauteen:
YLE, 3.12.2013: Ruotsalaisopettajat: Pisa-tulokset pudonneet kuin kivi.
IS, 3.12. 2013: Ruotsille vielä rumempi Pisa-tulos: "Olemme kriittisessä tilassa".
ESS, 3.12. 2013: Ruotsi on sokissa Pisa-tuloksista.
Ruotsi tippui vuoden 2000 viidenneltä sijalta sijalle 15 vuonna 2009.
Ja nyt viimeisimmässä PISA:ssa (Programme for International Student Assessment) ruotsalaiset romahtivat OECD-maiden hännille: Verkkouutiset, 3.12. 2013:
Suomen Pisa-murheet pieniä: Ruotsi OECD-keskiarvon alla kaikissa aineissa.

Ruotsi on vain hieman Suomea edellä sillä tiellä, joka johtaa takaisin kivikauteen.
Muutaman vuoden kuluttua Suomessa on suhteessa sama määrä maahanmuuttajia kuin Ruotsissa tänään. Silloin tipumme PISAssa samoille sijoille, mihin Ruotsi tippui nyt. Ja silloin Ruotsi on jo päässyt takaisin kivikauteen. Näin helposti historian kehityskulku voidaan muuttaa edistyksellisyydestä taantumukselliseksi.

US, 18.5. 2011: HBL: Yllättävä ero Suomen kouluissa – Ruotsinkieliset jäljessä.
B, 9.2. 2015: Ihmiskunnan tyhmyyskasvu demokratian syy.
B, 3.1. 2018: Suvaitsevaisuus aiheuttaa tyhmyyttä.