lauantai 28. toukokuuta 2011

Muuttuva tiede ja Urantia

VIISI ÄSKETTÄISTÄ TIEDEUUTISTA, JOTKA MUUTTAVAT TIEDETTÄ

1. TASAPAINOTETTU ELEKTRONI
Tiedemiehet ovat esittäneet postulaation, että elektroni ei ole monikoosteinen, vaan on pelkkä kiinteä möhkäle. Elektronille oletettu kiinteys sai tutkijat tutkimaan, onko elektroni pyöreä vaiko kulmikas möhkäle, jonka pyörimisakseli poikkeaisi sen massakeskipisteestä, jolloin se heilahtelisi-vaappuisi pyörinnässään. Tulos oli, että elektroni ei vaapu, joten tutkijoiden päätelmä oli, että elektroni on lähes absoluuttisen pyöreä, jonka massa jakaantuu tasaisesti sen pyörimiskeskipisteen ympäri: Tekniikka et Talous: Elektroni on täydellisen pyöreä 0,000000000000000000000000001 senttimetrin tarkkuudella.

Tieteen rooliin katsotaan kuuluvan jumalattomuuden todistelu, joten tiedemiehet haluavat sovittaa elektonin sellaiseen tieteen malliin, joka tukee tieteen epäeettismoraalittomia oletuksia, kuten hengettömyyttä ja älyttömyyttä ja satunnaisuutta; Kosmoksen perusrakenteeesta ei saa löytää mitään, mikä viittaisi älyyn, koska tiede on julistanut aineen olevan olemukseltaan satunnaista ja hengetöntä.
Äly ei voi olla tieteen mukaan kosmoksen rakenteellinen ominaisuus, koska tieteen standarditeorian mukaan äly tuli olemassaoloon olemattomuudesta vasta vähän aikaa sitten, eikä äly ole edes universaalista, koska tiede ei ole havainnut ihmisenkaltaisia olentoja avaruudesta.

Ateistiselle tieteelle (perus)ominaisuudet ovat arka paikka; jopa elektroni sai ominaisuutensa ulkoa päin, koska nykytieteen mukaan elektronin ominaisuudet eivät voi olla elektronissa sisäsyntyisiä, koska elektronilla ei tieteen mukaan ole mitään rakennetta, sillä muutoin tiedemiehet joutuisivat uusien haasteiden eteen, jos he olettaisivat ominaisuuksien olevan sisäsyntyisiä. Siksi älykkyyskään ei voi olla kosmoksen kiinteä ominaisuus, koska jos tiede pitäisi ominaisuuksia osana kosmoksen rakennetta, niin silloin tieteellä olisi maailmanmkaikkeus, jossa (tiedemiehen) äly olisi yhtä ikuista kuin energiakin!
Tieteen viimeisin havainto spinnaavan elektronin vaappumattomuudesta on mukamas vakuuttavin todiste, että elektronilla ei ole mitään rakennetta.

Oletus elektronista täysin vailla mitään rakennetta on täydellisen absurdi, jos väitetään elekronilla olevan ominaisuuksia, kuten pyöreys, vaapumattomuus, spin ja varaus. Arkielämä todistaa, että jokin olio voi omata ominaisuuksia vain ja vain, kun sillä on sisäinen rakenne. Edes atomimaailman oliot eivät voi olla poikkeus; mikä tahansa alkeishiukkanen saa ominaisuutensa sisäsyntyisesti; olisi aivan hassua julistaa, että esimerkiksi elektronin varaus olisi vain sen pintaan takertunutta staattista sähköä; että elektroni saa sähkövarauksen, kun se kiertää atomiydintä...

Meillä on ainakin yksi kirja, jossa ilmaistaan, millainen elektroni on rakenteeltaan. Sen kirjan mukaan elektroni (kuten muutkin alkeishiukkaset) koostuu sadasta ultimaattisen pienestä hiukkasesta, jotka ovat avaruusvahvuuden energiapyörteitä, katkelma kirjasta:
"Ultimatonit – joita Urantialla ei tunneta – hidastuvat monien fyysisten toimintavaiheiden kautta, ennen kuin ne saavuttavat elektroniseen järjestymiseen kuuluvat kiertoliikkeessä olevan energian edellytykset. Ultimatoneilla on kolme liikemuunnosta: keskinäinen vastustus kosmiseen vahvuuteen nähden, antigravitatorisen potentiaalin yksilökohtaiset kierrokset ja keskenään yhteen liittyneiden sadan ultimatonin muodostaman elektronin sisäiset sijaintipaikat.
Elektronin rakenteessa keskinäinen vetovoima pitää koossa sata ultimatonia; eikä tyypillisessä elektronissa ole koskaan enempää, jos ei myöskään vähempää, kuin sata ultimatonia. Yhden tai useamman ultimatonin menetys hävittää tyypillisen elektronin yksilöllisyyden ja synnyttää näin yhden kymmenestä elektronin modifioidusta muodosta.

Ultimatonit eivät piirrä ratoja eivätkä kierrä kehissä elektronien sisällä, vaan ne levittäytyvät tai ryhmittyvät sen mukaan, mikä on niiden pyörähtämisnopeus akselinsa ympäri, ja näin ne määräävät elektronien toisistaan poikkeavat mittasuhteet. Tämä sama ultimatonien aksiaalinen pyörimisnopeus määrää myös erityyppisten elektroniyksiköiden negatiiviset tai positiiviset reaktiot. Elektronisen aineen eriytyminen ja ryhmittyminen samoin kuin energia-aineen negatiivisten ja positiivisten kappaleiden sähköinen erillistyminen johtuvat kaiken kaikkiaan näistä niiden rakennusosina olevien ultimatonien keskinäisliitosten erilaisista toiminnoista.

Jokainen atomi on halkaisijaltaan hieman yli 1/4.000.000 millimetriä, kun taas elektronin paino on vähän yli 1/2000 pienimmän atomin, vedyn, painosta. Vaikka saattaa olla, ettei atomin ytimelle tunnusomainen positiivinen protoni ole negatiivista elektronia yhtään suurempi, se kuitenkin painaa lähes kaksituhatta kertaa enemmän.
"

Joissakin hiukkastörmäyttimissä on jo esiintynyt joidenkin tutkijoiden mukaan viitteitä siitä, että elektronilla olisi rakenne, mutta nykytiede ei ole sitä vielä valmis hyväksymään, koska sellainen tulos veisi pohjan aineen nykyisiltä teoroilta. Silti olisi toivoittavaa, että ei edes tieteessä hyväksyttäisi sellaisia oletuksia, jotka ovat järjen vastaisia, kuten olisi elektronin rakenteettomuus.


2. KUUN PINNANALAINEN VESI
Edellä mainittu kirja kertoo myös aurinkokunnan syntyhistorian, joka myös poikkeaa suuresti siitä, mitä nykytiede aurinkokunnan kosmogoniasta on esittänyt. Tieteen mukaan Kuu syntyi, kun Maahan törmäsi suurehko asteroidi, joka sinkosi Maan kiertoradalla suunnattoman suuren ainemöykyn, josta siis muodostui Kuu. Sen teorian mukaan Kuun pinnan alla ei pitänyt olla vettä, mutta kuten saimme tänään, 28.5. 2011, YLE.tiedeuutisista lukea, niin Kuussa onkin runsaasti vettä --pinnan alla, tutkijat ihmeissään.

Kyseisen kirjan mukaan meidän aurinko sai itselleen planeettakunnan, kun auringon ohi kulki jättimäinen neutronitähti, joka veti gravitaatiovoimallaan auringosta valtavan suuren ainespatsaan, josta muodostui kaikki tuntemamme planeetat ja suurin osa kuista, mukaan lukien Maan kuu.
Nykytiede ei voi selittää törmäysteorian avulla Kuun pinnan alaisia vesivaroja, kun taasen kyseisessä kirjassa on kerrottu johdonmukainen ja uskottava tarina niistä suurista avaruuden tapahtumista, joka tuotti meille kiinteän maankamaran.


3. PAKSU AURINKOKUNTA
Tähdet ja Avaruus, 24.5. 2011: Aurinkokunta on paksukainen planeettakuntien joukossa: "Oma aurinkokuntamme on paljastunut melko paksuksi muihin planeettakuntiin verrattuna. Paksuudella tutkijat tarkoittavat sitä, kuinka tarkasti samassa tasossa planeetat kulkevat."

Kun kuvitellaan, miten aurinko muodostuu tiivistymällä jostakin pölypilvestä, niin viime vaiheessa sellaisen tiivistymän kiekkomaisuus on ilmiselvää; planeettojen ei pitäisi luonnostaan vaeltaa keskustähtensä ympäri muutoin ekvaattoritasoa pitkin. Tämä ei pidä lainkaan paikkansa meidän aurinkokunnassa, missä planeettojen ratataso poikkeaa selvästi auringon ekvaattoritasosta.

Kyseinen ilmiö on saanut tiedemiehet runoilemaan jos jonkinlaista selitystä, mutta kuten huomataan, niin mikään niistä ei selitä ilmiötä tyhjentävästi, koska sattumaa palvova tiede ei halua, että meidän aurinkokunnan synnyssä olisi mitään niin satunnaista kuin kahden tähden kohtaaminen. Asteroidin ja Maan törmäys oli vielä sattuman rajoissa tieteelle, mutta kahden tähden kohtaaminen sai aitoon sattumaan uskovat julistamaan, ettei sellainen voi olla mahollista ensinkään...

Sen sijaan otan edelleen esille yllä mainitun kirjan, missä se ilmiö on tarkkaan selitetty, koska se liittyy juuri siihen tapahtumaan, miten meidän auringolle muodostui planeettajärjestelmä:

Planeetat eivät kierrä Aurinkoa emäaurinkonsa päiväntasaajan tasossa, kuten tapahtuisi, jos ne olisivat sinkoutuneet radoilleen Auringon pyörimisliikkeestä. Ne kulkevat paremminkin Angonan aiheuttaman aurinkopurkauman tasossa. Tämä purkauma oli huomattavan jyrkässä kulmassa Auringon päiväntasaajan tasoon nähden.

Vuosien mittaan tieteen havainnot ovat jatkuvasti lähentyneet sitä, mitä edellä mainitussa kirjassa meille on ilmoitettu. En vaadi ketään uskomaan, eikä kukaan voikaan uskoa muutoin kuin täysin avomielisenä; vähäinenkin usko oppeihin estää ihmisen totuusaistia aistimasta totuutta.


4. KAIKKEUDEN PYÖRIMINEN
Urantia-book, Paper 12: "The universe of universes is not an infinite plane, a boundless cube, nor a limitless circle; it certainly has dimensions. ... all forms of basic energy ever swing around the curved path of the space levels..."

Tähdet ja Avaruus 9. 7. 2011: Kaikkeus syntyi pyörivänä ja luultavasti pyörii edelleen
An Alice-In-Wonderland Universe?
Physicist Discovers an Apparent Cosmic Parity Violation5. AVARUUSMATRIISI
Urantia-kirja Paper 118, sivu 1297, kappale 3; "Jumaluus kykeni vain ubikviteetin avulla yhdistämään ajallis-avaruudelliset ilmenemät finiittiseksi konseptioksi eli käsitekokonaisuudeksi, sillä aika on peräkkäisten hetkien sarja, kun avaruus taas on toisiinsa liittyvien pisteiden järjestelmä."

Science Daily, July 1. 2011: 'Graininess' of Space at Smaller Scales? Gamma-Ray Observatory Challenges Physics Beyond Einstein

lue lisää:
Valkoinen ihminen löysi Amerikan noin v. 900 jKr:
Urantia kirja, luku 64 s. 729, Värillisten rojen levittäytyminen

torstai 19. toukokuuta 2011

Poliitikot ulkomaalaisvankien panttivankeina

Vihreiden johtama oikeusministeriö kunnostautuu jälleen kerran suomalaisten pilkkaajana:
Talouselämä: Ministeriön säästöniksi: Lyhennetään linnatuomioita
Jos 200 euroa per vanki per vankilavuorokausi on niin kallis, ettei Suomella ole siihen varaa, niin mikä estää oikeusministeriä laittamasta vangit vanhustentaloihin, missä hoitovuorokausi on puolet siitä, millä oikeusministeri nyt hyysää vankeja. Miksi vangit pitäisi vapauttaa suoimalaisten kiusaksi, kun oikeusministeriö ei ole halukas keskustelemaan edes siitä, että rikollinen saisi alennetun tuomion, jos hän tunnustaisi suullaan rikoksensa ja olisi katuvainen.


Länsiväylä: Oikeusministeriö kiistää vankiloiden hotelliolot: "Ylijohtaja Jarmo Littusen mukaan vankeinhoidon käytännöistä on haluttu antaa kummallinen mielikuva. Vankilat eivät ole viiden tähden hotelleja, vaan karun asiallisia.
– Totuutena on esitetty, että vankila olisi kuin viiden tähden hotelli.
"
Länsiväylä: Vankila on kuin viiden tähden hotelli

Eihän toki vankilat ole viiden tähden hotelleja, tuskin edes neljän tähden, mutta varmasti Suomen vankilat ovat tasoltaan parempia kuin jonkun kehitysmaan viiden tähden hotellit:
Keski-Uusimaa: Paha saa palkkansa Keravan vankilassa: "KERAVA | Ulkomaalaisten vankien määrä suomalaisissa vankiloissa kasvaa, vaikka laki antaa mahdollisuuden lähettää rikollinen omaan kotimaahan suorittamaan rangaistusta. Silti vain kourallinen rikollisia on lain voimaantulon jälkeen saatu passitettua maasta pois.

– Yritetty kyllä on, mutta vangin liikkeelle pistämä valituskierre kestää, Keravan vankilan luottamusmies ja Vankilavirkailijain Liiton hallituksen jäsen Risto Nieminen tietää.

Vankila tarjoaa vangille asuinpaikan, ateriat ja laillista palkkatyötä, jossa voi parhaimmillaan tienata yli kaksi tuhatta euroa kuukaudessa.

– Suomalainen vankila ei ole minkäänlainen pelote kaverille, jonka kotimaassa armeijassakin on kovemmat oltavat kun meillä rangaistuslaitoksessa, Nieminen toteaa.
"

Jos ulkomaalaista rikollista ei saa lähettää kotimaahansa, niin ainakin sellaisen vangin pitäisi kustantaa omalla työllään loistelias täys-ylläpitonsa, johon kuuluu täys terveydenhuolto ja hampaiden hoito ja bodysali. Mitään järkeä onkaan siinä, että oikeusministeri vollottaa rahan puutetta, mutta ei ymmärrä edes sen vertaa, että vankien pitäisi olla valtiolle ilmaista työvoimaa: On moraalisesti ja oikeudellisesti väärin, että yhteiskuntaa vastaan rikkoneen pitää vielä vankinakin kuluttaa yhteiskunnan varoja:
Uusi Suomi: Lehti: Vanki tienaa vartijaa enemmän - ”Tottakai sapettaa”

Lue Pauli Vahteran blogista: Ihmisarvo on:
"TUOTESELOSTUS SUVAITSEVAISILLE LUKIJOILLE:

Kirjoituksessa on tietoisesti rinnastettu maahanmuuttajien oikeusturva yrittäjien oikeusturvaan, koska yrittäjistä (maksajista) ei välitä kukaan, mutta karmeimmistakin maahanmuuttajista järjestelmä pitää kynsin hampain kiinni. Koska on ihmisarvo. Koskahan sellainen ylellisyys annetaan yrittäjille.

Yrittäjien oikeusturva
Maahanmuuttajien oikeusturvasta ollaan oltu vuosia huolissaan. Heidän oikeusturvansa toteutumiseen on rakennettu mittavia organisaatioita, jotka yhteiskunnan varoilla toimivat maahanmuuttajien puolesta. Media tuo jatkuvasti esille yksittäistapauksia, joissa maahanmuuttajien oikeusturvaa muka on loukattu. Niin pahaa ihmistä ei tänne ole tullutkaan, etteikö hänen oikeusturvansa toteuttamiseen käytettäisi pilvin pimein rahaa. Tästä karmein esimerkki on käräjäoikeudessa kansanmurhasta tuomittu ruandalainen pastori, jonka oikeutta ollaan isolla joukolla taas menossa hakemaan viikkojen ajaksi Afrikasta.
"

Sitten vielä lisää poliitikkojen hölmöilyjen seurauksia:
Kaksplus: Joka toinen Vantaan vanki tulee ulkomailta/on mamu: "Vankilan johtaja Tuomo Junkkari ei availe Vantaan vankilan portteja mielellään. - Laskentatavasta riippuen meillä on tällä hetkellä joko 30:n tai 50 prosentin yliasutus. (Kuvaaja: Päivi Tuovinen)
Vankilan johtaja Tuomo Junkkari ei availe Vantaan vankilan portteja mielellään. - Laskentatavasta riippuen meillä on tällä hetkellä joko 30:n tai 50 prosentin yliasutus. (Kuvaaja: Päivi Tuovinen) Poliisin ulkomaisiin rikollisryhmiin kohdistamat operaatiot ovat johtaneet siihen, että vankilat täyttyvät ulkomaalaisvangeista. Vantaan vankilassa ulkomaalaisten osuus on jo yli 40 prosenttia.
"

Kuten huomataan, niin oikeusministeriössä siivilöidään hyttysiä, kun maahanmuuttajarikollisten välitön karkottaminen antaisi valtavan paljon suuremmat säsatöt, ja jos siihen vielä lisättäisiin, että vangeille tarjottaisiin korkeintaan sellaista hoitoa, mitä Suomen vanhukset saavat osakseen, niin voitaisiin heittää välittömästi satoja vanginvartijoita työttömyyskortistoon.

Lue lisää hyvinvointipalokoilista:
The Telegraph: A world of long-term welfare for refugees
TS: Kanadalaistutkija varoittaa Ruotsin mallista maahanmuutossa
HS.uutiset: TS: Kanadalaistutkija varoittaa liian kiltistä maahanmuttopolitiikasta: "Kanadalainen maahanmuuttotutkija Howard Duncan varoittaa Turun Sanomissa Suomea liian kiltistä maahanmuuttopolitiikasta."

Iltasanomat: Vanginvartijat tyrmistyivät: Millainen viesti annetaan rikollisille?

maanantai 16. toukokuuta 2011

Palkkakuoppapsykologit

Palkkakuopassa olevien psykologien mukaan ihminen voi tulla
riippuvaiseksi kaikesta muusta paitsi rahasta


Talouselämä: Öljypomon paljastus: öljy räikeän ylihinnoiteltua: "... Kuusi suurinta öljy-yhtiötä tekivät voittoa yhteensä 36 miljardia dollaria eli noin 25 miljardia euroa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suuri osa niistä käytettiin omien osakkeiden ostoon tai osinkojen maksuun omistajille."
MikroPC: Ahneuden huippu: piraateilta vaaditaan enemmän rahaa kuin musiikilla on koskaan tienattu

Hyvä Suomi

Vi gillar olika, heja

tiistai 10. toukokuuta 2011

Saatana saapui Eduskuntaan

Erään kirjakokoelman ensilehdiltä voimme lukea, miten Jumala kielsi ihmisiä syömästä tiedon puusta: "Kaikista muista puista saatte syödä, mutta piru teidät perikööt, jos haukkaatte omenaa, koska silloin saatte tietoonne totuuden."
Sitten Puutarhaan saapui Saatana, jos sanoi, että ette toki kuole, jos syötte omenia, vaan sen jälkeen te tunnette totuuden kuten Jumala.

Kokoomus Kataisineen näyttäytyy erehdyttävästi Eedenin jumalalta; Katainenkin julistaa meille Lintukodon asukeille, että saatte näperrellä kaikkea muuta, mutta te ette saa koskea sormellakaan EU-direktiiveihin, koska muutoin saaatte tietoonne totuuden.

Sitten EU-taivaasta meidän lintukotoon saapuu Kataisen veroinen olento, "Saatana" eli Timo Soini, joka yrittää viekoiteilla meidät näpertelmään myös EU-Taivaasta saapuvia viestejä. Ja niin syttyi suuri sota Suomi-lintukotoon, missä EU-Jumaluuden suurlähettiläs Katainen on saanut vastaansa Suomi-alhoon pudotetun EU-taivaan kapinahengen, Timo Soinin.

Parhaillaan tätä kirjoitettaessa Jumala-Katainen heittelee uhkauskranaattejaan omasta poterostaan peruslintokotolaisten leiriin, missä saatana-Soini yrittää torjua Eden-Suomea kohtaavan vaaran, eli tietämättömyyden jatkumisen.

Pahoin pelkään, että jos Jumala-Katainen voittaa, niin suomalaiset joutuvat edelleen rämpimään tietämättömyyden rämeessä.

Raamattua lukemalla tiedämme, että Saatana ei todellakaan valehdellut Aatamille ja Eevalle; Syötyään kiellettyä hedelmää, he molemmat saivat oman ymmärryksen.

Jos nyt suomalaiset eivät saa koskea eliitin sumplimiin EU-tukipaketteihin, niin suomalaiset saavat tyytyä edelleenkin pelkkään näpertelijän osaansa; Kaikki suomalaisia todella koskettavat asiat tulisivat edelleenkin valmiina paketteina EU-taivaasta, ja Katainen julistaisi, miten hienoa politiikka Kokoomus tekee, kun Kokoomus ainoastaan siunaa kaiken, mitä EU-suoltaa.


Uusi Suomi.blogi: Siunauksellinen Kokoomus

tiistai 3. toukokuuta 2011

Ylistys kuolemantuomiolle

Monien poliitikoiden ja kansalaisten epäloogisuus on näinä päivinä erityisen inhottavaa; toisaalla vastustetaan kovasti tavallisille ihmisille kiusallisten otusten tappamista, mutta toisaalla kaikki maailman valtiot ylistävät kilpaa, kun valtioille kiusallisesta Osama bin Ladenista päästiin eroon teloitustyylillä.

Jos edes vähän yritettäisiin pohtia, mistä johtuu terrorismi, niin se syntyy juuri sillä tasolla, missä tavallisen ihmisen arki on kovaa ja usein hyvin julmaa. Jos tavalliset murhaajat ovat valtion suojassa kuolemantuomiolta, niin mielestäni silloin se tulee koskea yhtä hyvin myös terroristeja.

Olen ehdoitta kuolemantuomion puolella, mutta niitä tulee jakaa niille, jotka tappavat ja ryöstävät tavallisia ihmisiä; kun kansa saadaan puhtaaksi rikollisista, niin silloin sen keskuudesta ei voi nousta mitään terroriakaan. Mitä onnellisempi kansa on sitä vaikeampi jonkun on kehittää itselleen addiktio tappamisesta. Ladenin poika Osama ei noussut terrorisrtijohtajaksi suomalaisuudesta vaan hänen ideologiansa perusta on islamilaisuudessa; Islam on onneton uskonto juuri siksi, koska se on joutunut elämään onnellisten uskontojen ympäröimänä: Juuri julkaistum tieteellisen tutkimuksen mukaan itsemurhia tehdään sitä enemmän mitä onnellisempi kansa.
Kun tuon saman ilmiön laajentaa yleiselle uskomustasolle, niin saadaan teesi, jonka mukaan uskonto on sitä herkempi itsetuhoisuudelle mitä läheisempi sen suhde on onnellisempiin uskontoihin:
Jos ihmiselle syötetty uskomussysteemi ei salli ihmiselle elämäniloja (kuten musiikkia, huumoria,.. The List of Things That Offend Muslims, niin silloin kyseisen uskomussysteemin noudattajien keskuuteen syntyy halu tehdä laajennettu uskonnon itsemurha...

Terrorismin syyt ovat hyvin yksinkertaiset; vallitseva politiikka, joka kaikessa pyrkii turvaamaan vain ja ainoastaan eliitin etuoikeudet. Eliitin öykkäröinti on kaiken epäoikeudenmukaisuuden lähde ja keskus, joka jatkuvasti luo uusia terroristeja teloitettujen tilalle.
Eikä eliitti pysty mitenkään puuttumaan terrorismin syihin niin kauan, kun eliitti puolustaa vain omia etuoikeuksiaan ja vähät välittää kansasta, joka joutuu elämään kaikenlaisten rikollisten keskuudessa.

Iltasanomat: Obama näki bin Ladenin surman reaaliajassa
YLE: Ban Ki-moon: Osama bin Ladenin kuolema on vedenjakaja
Satakunnan kansa: Lähde: Yhdysvaltain joukoilla oli käsky tappaa Osama
Blogi: Suomalaiset olivat onnellisia

Ulkoministeriö: Ulkoministeri Stubbin lausunto Osama bin Ladenin kuoleman johdosta

Olisikohan nyt sisäministeriön vuoro ja tehdä jotain sille, että myös Suomesta tulisi turvallisempi paikka? Miten olisi, jos sisäministeriö ottaisi uudestaan käyttöön kuolemantuomion, koska se on noin suosittu ulkoministeriössäkin?
Silloin sisäministerikin voisi aika ajoin lausua, että Suomi on nyt astetta turvallisempi paikka kun se ja se henkilö on saatu pois päiviltä.

Tosin Suomen poliitikkojen suvaitsevaisuutta seuraten on helppoa tulla siihen johtopäätökseen, että jos Osama bin Laden olisi jäänyt kiinni Suomessa, hän olisi saanut täällä elinkautisen, eli noin 10-12 vuotta. Onkin todella naurettavaa huomata, miten nyt Suomen johtavat poliitikot ylistävät kuolemantuomiota, kun heidän ei itse tarvinnut tahrata käsiään vereen.
Sen sijaan Suomen eliitin kädet ovat tahrattu viattomien suomalaisten verellä... Jättämällä murhaajat eloon...