maanantai 30. tammikuuta 2012

Todiste ihmisen moraalisuudesta

Ihminen  on moraalinen silloin, kun hän pystyy itsestään tuottamaan oman
version Kymmenestä Käskystä ja elämään sen mukaan. Mooseksen antamat
kymmenen käskyä ovat vain ja ainoastaan Mooseksen versio kymmenestä käskystä.
Blogi: Kirjauskovien moraalittomuus

AKTIIVINEN MORAALI
Kun ihminen on moraalinen, niin se näkyy myös hänen puheistaan ja elämästään. Moraalinen ihminen ei puhu rahasta, ei valita rahan puutetta eikä vaadi rahaa. Moraalinen ihminen ei myöskään väitä, että hänen moraalinsa on ulkoa  opittua, koska hän tuntee voivansa koska tahansa tulostaa oman moraalikoodistonsa paperille.

Aktiivinen moraali ei toimi rahalla. Raha sammuttaa moraalin, saa sen inaktiiviseen tilaan, koska rahalla on valtaa vain siellä, missä moraali on poissa pelistä. Moraalinen ihminen ei alistu rahan valtaan, eikä moraali vaadi ihmistä käyttämään rahan valtaa. ...

sunnuntai 29. tammikuuta 2012

Kirjauskovien moraalittomuus

Ymmärtäväinen ihminen ei tarvitse profeettoja eikä pyhiä kirjoja.
Raamattua, Koraania ja muita lakikirjoja tarvitsevat vain ymmärtämättömät.

Ajatus tähän syntyi tuolta Uuden Suomen blogeista, missä vastasin erään uskovaisen väitteeseen, että ihmiset eivät tietäisi, mikä on moraalisesti oikein, jollei joku sitä olisi tuhansia vuosia sitten kirjoittanut ylös. Väite ei ainoastaan kumoa ihmisyyttä, vaan se tekee täysin tyhjäksi ns. profeettojen jutut ja valtion oikeuden tuomiovaltaan.

Kirjoitusten mukaan ihminen tietää itse, mikä on oikein väärin; sitä ei tarvitse kenenkään takoa päähänsä jostakin ikivanhasta kirjasta. Jos nimittäin moraali ja etiikka eivät olisi sisäsyntyistä, niin silloin vain niitä voitaisiin tuomita vääryyksistä, jotka ovat saaneet kiitettävän arvosanan Raamatun ja lakikirjan tuntemisessa.

Jos ihminen ei voisi itsestään tietää, mikä on oikein ja väärin, niin silloin häntä ei voisi myöskään tuomita muuta kuin siinä tapauksessa, että hän osaa Raamatun ja vastaavat kirjat ulkoa. Ja tämä merkitsisi sitä, että ihminen, joka muistaa Raamatun ja lakikirjat vain osittain ulkoa, saisi vähäisemmän tuomion, koska hänellä ei ole moraalia niin paljoa kuin täydellisillä kirjanoppineilla.

Moraali tulee ihmiseen kirjoja lukemalla? Eikö edes ymmärrys ole sisäsyntyistä?

Onkin kovin paradoksaalista, että uskovaiset ja muut kirjauskovaiset tuomarit mukaan lukien haluavat tuomita ankarammin kaikkein tietämättömimpiä; Kouluttamaton, kouluja käymätön saa nakkivarkaudesta suuremman tuomion kuin joku rabbi tai politikko, joka on aiheuttanut valtavaa vahinkoa yhteiskunnalle. Tuo on täysin selvästi järjetöntä, jos ajatellaan sitä, että moraalia varten ihmisen pitää osata ulkoa, mitä joku ukko höpötti tuhansia vuosia sitten!

Koska siis uskovaiset ja kirjanoppineet antavat kovempia tuomioita kouluja käymättömille, niin jo se yksin todistaa, että uskovaiset itse ovat pihalla moraalista. Miten muuten voisikaan olla, koska kirjanoppineina he eivät tajua, mitä on sisäsyntyisyys.

Vain sellainen moraali on aitoa moraalia, joka nousee ihmisen sisältä ilman mitään oppikirjoja. Kirjojen totuuksien hokeminen mitä ilmeisimmin estää ihmisen sisimmässä olevien ikuisten totuuksien nousemisen esille. Tätä todistaa sekin, kun kirjanoppineet hokevat, ettei nykyaikana enää kukaan voi olla profeetta, eli ihminen, joka pystyy itsestään tuottamaan totuutta. Kirjauskovaiset kieltävät, että ihmisessä on ikuisen totuuden lähde, joka johdattaa ihmistä kaikkeen totuuteen.

Kirjauskovien mukaan kaikki moraali on ilmaistu joskus muinoin, ja meidän tehtävä on ainoastaan oppia se ulkoa. Ja auta armias sellaista nakkivarasta, joka ei ole lukenut Raamattua tai lakikirjaa, niin hänet tuomitaan ankarammin kuin kirjanoppinut ihminen, joka on tuhonnut valtion kassavarannon.

Uskovaiset eivät pysty tuomitsemaan veljiään ja sisariaan, vaikka he tekisivät mitä tahansa, koska uskovien mukaan  ihminen, joka osaa ulkoa Mooseksen sepustukset ja kymmenen käskyä, ei voi olla moraaliton, vaikka mitä tekisi. Sama pätee myös julkisen vallan hoitajiin. Hehän ovat omasta mielestään täysin moraalisia, joten heillä on lupa tehdä pahaa niille muille, jotka eivät ole saaneet ministeriön kiertokirjeitä ja jotka eivät ole rikkaiden kamuja.
Muslimeille opetetaan, että vain muslimit ovat viattomia, vaikka he tekisivät mitä tahansa. Saman opetuksen, vaikkakin sanattomana, oppii jokainen saman kirjan oppinut; Ei korppi korpin silmää noki


lauantai 28. tammikuuta 2012

Maassa maan tavalla, osa 101

Kun ihminen sopeutuu toiseen kultturiin, niin silloin hän pystyy sopeutumaan myös muuttuneeseen oman maansa kulttuuriin! Vai luuleeko joku, että Somalian tai muun kehitysmaan ongelmien ratkaiseminen ei edellytä niiden kulttuurien muuttamista? Juuri tähän astinen kehitysmaissa vallitseva kulttuuri saa aikaan pakolaisuutta, ja juuri sen on muututtava. On siis erinomaisen typerää vaatia vaikka somaleita elämään Suomessa sen kulttuurin mukaan, joka aiheuttaa pakolaisuutta.
Ulkomaat Suomi mukaan lukien vaativat Somaliaan ja muihin pakolaisuutta tuottaviin maihin toisenlaista kulttuuria, koska niiden ongelmia ei voida ratkaista siten, että vaadittaisiin niitä säilyttämään nykyinen kulttuurinsa, joka toteuttaa heidän pakolaisuutta tehtailevan hallintomallinsa.

Mitäpä, jos me samalla tavalla vaatisimme somaleita elämään myös täällä sellaisen somalikulttuurin mukaan, joka ei tuota pakolaisuutta, eli sellaisen somalikulttuurin mukaan, joka Somaliassa vallitsee joskus kaukaisessa tulevaisuudessa! Olisiko se suomalaisuutta?

Suomalaisuus on kaikkien kulttuurien päämäärä. Kaikki kulttuurit kehittyvät vääjäämättä kohden sitä elämäntapaa, mikä Suomessa on ollut vallalla, mitä ymmärtämättömät impivaaralaisuudeksi nimittävät.


Suomalaisuus on kehittyvä kulttuuri. Talvisotaa edeltävänä aikana suomalaisuus oli erilaista, mitä se on tänä päivänä. Sotaa edeltävä suomalaisuus ei ole täysin viaton siihen, mitä suomalaiset saivat kärsittäväkseen sotien seurauksena. Meidän suomalaisten  puolustukseksi on toki sanottava, että meidän luonnetta on yritetty valloittajien taholta muuttaa sellaiseksi, jota emme ole, ja siksi ruotsalaistaminen ja sitä seurannut venäläistäminen saivat meissä aikaan reaktioita, joilla pyrimme takaisin omanluontoiseen, edistyvään elämäämme. Eikä se vastareaktio ole meissä vieläkään sammunut.

Kansoilla on omat rotukohtaiset luonteenpiirteet, joista kansojen hallitsijat eivät ole koskaan tykänneet, koska rodulliset ominaispiirteet tuppaavat kehittymään ilman lakeja. Hallitsijat ovat kautta aikain vaatineet alamaisiaan elämään sellaisten sääntöjen mukaan, jotka toteuttavat hallitsijoille mukavan elämän.

Hallitsijoiden mukava elämä integroidaan kansalaisten elämää sääteleviin lakeihin. Itse asiassa, hallitsijan elämäntapaa on mahdotonta ottaa irti laista, koska hallitsijan elämänasenne määrää sen, minkälaisia lakien tulee olla, jotta hallitsija saisi elää omaa, kansasta irti olevaa elämää tavallisen kansalaisen työstä. Mitä ylellisempää elämää hallitsijat elävät sitä tiukemmin kansalaisen elämä on säädeltyä.

Kansalaiset saadaan uskomaan elämän sääntelyyn, kun sitä perustellaan yliluonnollisuudella, kuten kapitalismilla tai muulla uskonnollisuudella. Hallitsijan epä-inhimillinen elämäntyyli selitetään johtuvaksi taivaallisen olennon elämäntyylistä. Esimerkiksi kansalle pakkosyötettävän "Jumaluuden" erioikeudet selitetään sillä, että hallitsija haluaa elää hillitöntä, seksististä elämää, joka tosin tapahtuu aina kansalta salassa, palatsin suojissa.

Kun pohdimme järjellä maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta pitäen tiukasti mielessä kulttuureihin liittyvän hallitsijaeliitin elättämisen, niin huomaamme, ettei ole missään mielessä järkevää vaatia maahanmuuttajia elämään oman kultuurinsa mukaan vain siksi, että voisimme kehua olevamme monikulttuurisia.

Jos vaadimme esimerkiksi somaleita elämään Suomessa somaleina, niin silloin me tavallaan museoimme somalilaisuuden, - koska varmaa on, että Somaliassa voi tapahtua edistystä vain siten, että itse somalilaisuus muuttuu. Somalikulttuuri ilman Somaliaa ei ole mitään kulttuuria, koska todellisuudessa Somaliassa tapahtuu koko ajan kulttuurin muutosta, kun taasen somalikulttuuri muissa maissa ei muutu miksikään -- tai jos maahanmuuttajien kulttuuri muuttuisikin, niin se pakosta vääristyisi irvokkaaksi muunnelmaksi siitä, mitä se oli. Maahanmuuttajien kulttuuri on kulttuuria samalla tavalla, mitä eläintarhan luonto on luontoa.

Monikulttuurisuutta ihannoivat vaativat maahanmuuttajia elämään lähtömaansa kulttuurin mukaan, mutta ilman omaa, kehittyvää maataan. Maahanmuuttajat pakotetaan elämään sellaista elämää, joka etäännyttää heidät hetki hetkeltä ja päivä päivältä siitä kulttuurista, josta he ovat lähtöisin. Koska esimerkiksi Somalian kulttuuri muuttuu joka hetki:
Jo kymmenessä vuodessa Suomen somalien kulttuuri olisi erilaista kuin Somalian somalien kulttuuri. Kyse on lajiutumisesta; Jos mikä tahansa eläin erotetaan populaatiostaan, niin se alkaa muuttua toiseksi lajiksi! Jos somalikulttuuri tuodaan Suomeen, niin hetken kuluttua se ei enää ole somalikulttuuria! Tätä tosiasiaa monikulttuurisuutta hokevat eivät pysty tajuamaan, vaikka he ovatkin ehkä olleet läsnä koulun biologian tunnilla, missä opetettiin lajiutumista

Otetaan esimerkkinä mustalaiset; Suomen mustalaisten kulttuuri on täysin erilaista kulttuuria, mitä se oli silloin, kun mustalaiset tulivat Suomeen. Jopa mustalaisten asut ovat nykyään sellaisia, joita ammoin eläneet mustalaiset eivät tunnistaisi mustalaiskulttuurin asuiksi! Missään muussa maassa mustalaisilla ei ole sellaisia asuja kuin Suomessa, ja se johtuu vain siitä, että monikulttuurisuuden hypettäjät ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan luulleet säilyttävänsä mustalaisuuden sillä, että mustalaisilta ei vaadita mitään sopeutumista.

Vaaditaanko kohtapuoliin maahanmuuttajillekin vaaterahaa, jota he voisivat esittää paremmin monikulttuurisuutta niille, jotka ihastelevat monikulttuurisuutta -- jolloin tapahtuisi sama vaatekehitys, mitä tapahtui mustalaisten asuille? Kohta myös arabeilla ja somaleilla olisi erinomaisen röyhelöiset vatteet, joita väitettäisiin arabien ja somalien kansallisvaatteiksi. Intiaanienkin päähineet kokivat uuden pöyhistelevän kukoistuksen, kun intiaaneja vaadittiin esiintymään inkkareina...
Suomen somalien kulttuuri muuttuu muinaisjäänteeksi päivä päivältä, koska monikulttuuriuskovaiset vaativat somaleita säilyttämään juuri sen kulttuurin, joka Somaliassa oli silloin, kun massoittain maahanmuuttajia tuli Suomeen. Uskonnon tunnusmerkki on se, että uskovaiset haluavat säilyttää ajasta aikaan uskomukset; Monikulttuurisuus on uskomus, johon uskovat vain sellaiset, jotka eivät halua muutosta.

Tulevaisuudessa Somaliasta tehdään Suomeen matkoja Somalian muinaishistoriaan. Silloin tänne turisteina saapuvat somalit osoittavat Suomen somaleita ja ihastelevat, miten primitiivistä heidän kulttuurinsa on joskus ollut.

Monikulttuurihypettäjät haluavat tehdä Suomesta kulttuurien museon. Mutta ilman impivaaralaista kulttuuria; Suomalaisuutta kyllä vaaditaan rasismisyytösten uhalla muuttumaan, kun taasen monikulttuurisuudesta palkkansa saavat, veronmaksajien selkänahkaa nylkevät vaativat maahanmuuttajia museoimaan oman lähtömaansa kulttuurin.

Monikulttiuurisuutta ihannoivat vaikenevat kulttuurievoluutiosta,
koska kulttuurien kehittyminen ei sovi monikulttuurisuuteenperjantai 27. tammikuuta 2012

Kuvien ottaminen kielletty

Nyt se on sitten viimeinen hetki ottaa valokuvia,
- jos et ikinä näytä niille kellekään. Sillä jos olet ottanut kuvan, joka edes vähän muistuttaa jotakin muuta kuvaa, olet syyllistynyt tekijänoikeusrikokseen.
After Dawn: Samankaltainen kuva voi rikkoa tekijänoikeuslakia

Jos passikuvasi muistuttaa ihmistä, olet syyllistynyt tekijänoikeusrikokseen!
Jos vaatteesi muistuttaa toisen vaatteita, joudut maksamaan sille toisille.
Jos kävelytyylisi on samankaltaista kuin Lipposen  tyyli, saat haasteen tyylirikoksesta.
...................

Huoh... Milloin ihmiset tajuu, että erikoisoikeuden, poikkeuden antaminen jollekin taholle johtaa aina äärimmäisyyksiin.

keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Demokratian kannattaja ei voi pettyä

Ei pysty käsittämään, miten kummassa joku
demokratiaa kannattava voi pettyä vaalitulokseen?

Vaalitulokseen pettynyt on vain askeleen päässä diktatuurista. Pettyminen on kehitysmaalaisten tapa ratkaista vaalitulos itselleen myönteiseksi - ottamalla käyttöön aseet. Suomessa pettyneiden aseina on julkinen voivottelu, kaikenlainen uhkailu, kuten lähteä maasta pois jms. Suomen vihervasemmistolaiset pakolaisiksi Ruotsiin. Pettyneet äänestäjät ovat niitä, joilta on lapsena estetty pettymyksien tunteet.

Lapselle ei voi kehittyä itsehillintää, jos hänelle on kaikki annettu lapsena. Aikuisempana tuollaiset pikku lapsen -tai kehitysmaalaisen tasolla olevat kiukuttelevat kaikesta, joka ei mene juuri niin kuin he ovat ajatelleet. Pettyneet äänestäjät vaativat itselleen karkkia, mutta kun saivat karkin sijaan makkaraa, niin parku on kuin valintatalon kassalla.

Haavisto ja Niinistö yrittävät saada pettyneet väyrysläiset taakseen

On mitä ilmeisintä, että pettyneet äänestäjät ovat tilaisuuden tullen valmiita kannattamaan diktatuuria. Tämä näkyy erityisen selvästi Vihreiden ja vasemmiston kannattajista.
maanantai 23. tammikuuta 2012

Multikulttuuri luo multiongelmia

Putin toitottaa Venäjän kulttuurin valta-asemaa:
rt.com, 23.1. 2012: Putin trumpets Russia’s ‘cultural dominance’,
Vladimir Putin nousi arvostuksessani uudelle perustasolle; hän liittyi Merkelin, Sarkozyn, Cameronin ja monien muiden tunnettujen henkilöiden joukkoon, jotka ovat arvostelleet monikulttuurisuutta. Putin on tietoinen eri kulttuurien yhtenäiselle Venäjälle tuomista ongelmista, joista vähäisin ei ole maahanmuuttajien keskittyminen omille alueilleen (no-go-area / zone), joissa vallitsee valtion vastaiset lait:
Daniel Pipes: The 751 No-Go Zones of France
Technorati: No-Go Zones for Non-Muslims Multiplying All Over Europe
Ruthfully: OCCUPIED TERRITORY IN EUROPE’S NO GO ZONES: MARK TAPSON
Stonegate: European 'No-Go' Zones for Non-Muslims Proliferating
 - "Occupation Without Tanks or Soldiers"


Multiculturalism creates multi problems
 “closed national and religious communities…which not only refuse to assimilate, but [do not] even adapt.” Putin expressed his astonishment that “neighborhoods and entire cities where generations of immigrants are living on welfare…do not speak the language of the host country.”

There can be just one outcome for such a social model: xenophobia on the part of the indigenous population, which understandably seeks to “protect its interests, jobs, and social benefits from the ‘foreign competitors.’”

Myös Suomessa on turha puhua yhtenäisestä kansasta niin kauan, kun päättäjät vaativat maahanmuuttajien elävän Suomessa oman maansa kulttuurin mukaan. Tässä muutamia multikulttuurisuuden multiongelmista.

Suomalaisuus on universaalista kulttuuria; Suomalainen on vapaa olemaan oma itsensä, eikä kukaan voi pakottaa suomalaista johonkin kaavaan. Suomalainen voi itse valita asusteensa, ideologiansa, asuinpaikkansa ja jopa sukupuolensa, eikä suomalaiselle tule edes mieleen kieltäytyä työstä siksi, ettei se sovi hänen kulttuuriinsa;


Suomalaisuutta ei voi käyttää negatiivisesti

Toista se on maahanmuuuttajalla: Suvaitsevaisille yletöntä mielihyvää tuottaen pullokulttuurinen voi kieltäytyä työstä, missä hän ei voisi elää kultturinsa mukaisesti. Esimerkiksi muslimia tai mustalaista ei voi pakottaa edes toimeentulon menettämisen uhallakaan ottamaan vastaan työtä, missä hän ei voi pitää kulttuurinsa mukaista vaatetusta.
Yksin edellä kuvattu todistaa kiistattomasti, että suomalaisuus on universaalisuutta, ja siitä johtuen suomalaiselle ei voi tulla edes mieleen, että hän voisi saada vapautuksen työstä, kun vain laittaisi säkin päälleen. Toisaalta, jos suomalainen vaatisi erityiskohtelua siksi, että hänellä on säkki päällään, niin hän joututuisi naurun alaiseksi, ellei peräti hullujen huoneelle. Onkin siksi täysin käsittämätöntä, että jotkut monikulttuuriuskovaiset suomalaiset jopa jumaloivat sellaisia kulttuuureja, jotka orjuuttavat ihmisen täysin ja estävät ihmiseltä itsensä toteuttamisen vapauden.

Rautalangasta väännettynä; suomalaisuus on kuin suunnaton laakee aakee. Nyt siihen on alkanut ilmestyä yhä enemmän tynnyreitä, joiden kyljissä lukee: Islamilaisuus, romanikulttuuri, kiinalaisuus, hindulaisuus, jehovan todistajat, luthersäätiö, arabialaisuus, suomenruotsalaisuus, somalialaisuus, buddhalaisuus, japanilaisuus, juutalaisuus,...

Minua ei mitenkään haittaisi tuollaiset tynnyrikulttuurit, kunhan vaan niissä olijat eivät vaatisi niiden ylläpidosta valtiovallalta pennin pyörylää. Jos kulttuuria ei voi yllä pitää ilman valtakulttuuria, niin silloin semmoinen joutaa hävitä.

Poliisi on alkanut vähentämään poliisiasemia, koska seiniin ei haluta tuhlata väheneviä verovaroja. Milloin suvaitsevaiset alkavat vähentämään omia seiniään, vai voidaanko luottaa siihen, että niihin kyllä aina löytyy lisää rahaa, eikä niiden määrällä ole mitään ylärajaa? Poliisilaitos luopuu monista kalliista vuokratiloista.
Turvallisuussäästöistä seuraamassa katastrofi

Yle ohjelmat, Irtaantujat
KH 15.1. 2012: Kulttuurin tuhoava voima
"Romanikulttuurissa äidillä on lapsen syntymän jälkeen kuukauden kestävä lapsivuodeaika, jolloin hän tai vastasyntynyt lapsi eivät voi mennä keittiöön, käyttää perheen astioita tai koskea yhteisiin ruokatarvikkeisiin. Mikäli äiti käyttää keittiötään lapsivuodeaikana, eivät keittiö tai sen tavarat ole tämän jälkeen enää puhtaita.

Esimerkiksi vanhemmat romanit eivät voi tämän jälkeen tulla vierailulle asuntoon, koska kodista tulee ”likainen”. Ainoa tapa saada jälleen puhdas koti on muuttaa uuteen asuntoon ja hankkia uudet keittiötavarat saastuneiden tilalle."
Yleistietoa romaneista
Romanikulttuuri: Puhtaustavat
Amboy Times: The List of Things That Offend Muslims
Blogi: Monikulttuurisuus ei toimi

Suuri osa maahanmuuttajista kärsii suomifobiasta; eivät voi sietää suomalaisuutta

Rikollisille Todistetuho OY

Suomeen syntyi viime viikolla potentiaali rikollisten todisteiden hävittämiseen; Oikeuden päätöksen mukaan ei ole rangaistava teko hävittää rikoksen todisteita, kuten ruumis:
Aamulehti 18.1. 2012:
Paloittelumurha: Kidutusta seurannut ja ruumista paloitellut nainen ei joudu vankilaan

Päätinkin juuri perustaa Todistetuho OY:n
Hinnasto:
- Ruumiin paloittelu 39666 euroa plus alv,
- Erikoistarjous, ruumiin hävittäminen kymmeneksi vuoksi vain 96999 euroa.
- Ruumiin hävittäminen ikuisiksi ajoiksi 333999 euroa plus alv.

HUOM. Kidutuksen seuraaminen ennen todisteiden hävittämisurakkaa on vähintään 60 tonnia, sekä 7000 euroa irtirevityltä kynneltä!

HUOM: Papin on ensin siunattava murhaamasi ruumis -jotta ei tapahtuisi hautarauhan häpäisyä-, koska haluamme toimia tiukasti lain puitteissa, hinta vain 39666 euroa plus alv.

Olemme myös erikoistuneet sormenjälkien putsaukseen ja räjäytettyjen  kassakaappien romuttamiseen. Kysy lisää toimistoltamme.

Hoidamme myös TEL-eläkemaksusi, jotta ei tarvitse pelkällä
kansaneläkkeellä kitua komean rikollisuran jälkeen.

lauantai 21. tammikuuta 2012

Museot tuhoavat kauneuden

Museot ovat kauneuden keskitysleirejä.
"Impivaarassa" kauneus oli integroitu rakenteisiin.
Modernissa yhteiskunnassa kauneus ja kuolema ovat piilotettu pois ihmisten silmiltä -- Museot ovat kauneuden ruumishuoneita.


Vielä reilut sata vuotta sitten koko kansa oli taiteellinen -----> työmiehet osasivat rakentaa taidokkaasti kauniita taloa. Jos joku ei usko, niin menköönsä mihin tahansa keskiajalta peräisiin olevan kaupunkiin.
Nyt, kun kauneus on siirretty ulkoseinistä sisäseinille ROIKKUMAAN, niin poliitikot eivät osaa kannattaa mitään muuta kuin sutta sekuntaa!
Kauneuden laittaminen museoiihin johtuu yksinomaan rikkaiden äärettömästä typeryydestä. Silloin, kun vielä museoita ei oltu keksitty, ihmiset loivat omasta elinympäristöstään kauniin, -- mutta kun rikkaat keksivät, että kauneudesta voi saada rahaa, niin sen jälkeen jopa arkkitehdit ovat pelkkiä typeryyden ruumiillistumia, puhumattakaan poliitikoista -- ja kansalaiset ovat joutuneet alistumaan typeryyden ylistäjiksi.

Museo on kapitalismin raatokukkanen
Ennen muinoin rakennukset olivat itsessään taidetta. Maalaukset ja veistokset olivat kiinteä osa rakennuksia. Jo ennen ajanlaskumme alkua ihmiset vaelsivat katsomaan rakennuksia: Markus 13 1 Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: »Opettaja, katso! Mitkä kivet, mikä rakennus!» 2 Jeesus vastasi: »Katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»

WAU-rakennuksia on tehty niin kauan kun yksi eläinlaji on ollut ihminen. Kaikkialta planeetalta löytyy jälkiä suurenmoisista rakenteista Stonehengestä pirun kirkkoihin, pyramideista jatulintarhoihin; Villi-ihmisen erityinen ominaispiirre on korkeuksien tavoittelu ja suuruuteen kasvu. Vain alistettuna ja nöyryytettynä ihminen ei pysty kuin matalaotsaiseen rakentamiseen.

Kun Amerikka löydettiin, niin kaikki Euroopan villit lähtivät sinne etsimään mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Myös Suomesta lähti valtavasti villeyttä Amerikkaan, ja tänne jäivät vain kaikkein surkeimmat vollottajat, jotka eivät uskalla rakentaa kuin pieniä laatikoita. Uuden mantereen löytymisen jälkeinen villeyden maasta muutto sai jäljelle jääneet ihastelemaan muinaisia rakenteita;
- Amerikkaan lähteneet eurooppalaiset tiesivät, että perillä ei odota kukkahattutädit veronmaksajien selkänahanpino kourassa, vaan että maahantulijoiden on itse luotava oman elämän edellytykset.
- Eurooppaan jääneet hiirulaiset eivät kaikessa pelkuruudessaan pystyneet enää itse rakentamaan mitään suurta, joten he keksivät suuruudelle kompensaatioksi museon; ihastellaan entisaikojen suuruuksia ja heidän aikaansaannoksiaan -- ja voivotellaan itse!
Museot ovat pelkureiden tapa kunnioittaa suuruutta ja kauneutta. Jos ihminen pelkuruuttaan ei pysty itsensä toteuttamiseen, niin ainoa vaihtoehto on museon vaatiminen. Pelkurit eivät ikinä ole pystyneet itse tuottamaan mitään hyvää, kaunista ja todellista, joten pelkurit luulevat, että he ovat osa suuruutta, kun he museoivat kauneuden, totuuden ja hyvyyden. Tyypillistä toimintaa oikeistosta vasemmistoon.

Kun pelkurit ovat museoineet kaiken arvokkaan, ja kun pelkurit ovat saaneet kansan uskomaan museointiin, niin silloin kansalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin valita pelkureita hallitsijoikseen, koska hyvyyttä, kauneutta ja totuutta ei voitaisi piilottaa rakennuksiin, jos hallitsijat olisivat rohkeita.

Rohkeat, eli villi-ihmiset eivät totisesti ymmärrä sellaista,
että kauneutta pitäisi katsella vain sisäseiniltä -- ja vielä maksaa siitä!

Rohkeus voi ilmentyä vain hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa. Eikä rohkeus ole rohkeutta, jos joku museon opas julistaa jonkun sisäseinän edessä, miten rohkeita vetoja taiteilija on käyttänyt vetäessään näitä viivoja...

Museoihin haluavat taiteilijat ovat pelkureita. Vain pelkurit rakentavat museoita ja vain pelkurit vaativat omia teoksiaan museoitaviksi.

Uusisblogi: Valtio on kapitalistien yksityinen työttömyyskassa
PahisUusisblogi: Mediateollisuus, uudet bisnesmallit ja kiitostalous
Blogi: Guggenheim
Maailman kuvalehti: Tee-se-itse-saari
Wikipedia: Coral Castle
Sinenmaa: Kivilinna
Youtube: The Guggenheim Strain - Galaksien Taistelu
UusisBlogi: Museot ovat kauneushuoraajien ilotaloja


tiistai 17. tammikuuta 2012

Sukupuoli ei ole arvo

Pekka Haavisto, Paavo Arhinmäki, Sari Esaya ja Eva Biaudee saavat paljon ääniä nuorilta vain siksi, että he ovat nuoria. Nuoruus voi olla Haavistolle ja Arhinmäelle samanlainen meriitti, mitä naiseus tai äiteys on Eva Biaudeelle:
YLE 17.1. 2012: Biaudet loppukiriin sukupuolikortilla
"RKP:n presidenttiehdokas Eva Biaudet vetoaa naisäänestäjiin, jotta nämä miettisivät tasa-arvokysymyksiä äänestyspäätöstä tehdessään. Biaudet'n mielestä yksi naispresidentti ei tarkoita, että tasa-arvo olisi saavutettu."
Iltalehti 17.1. 2012: Biaudet puuttuvista opinnoistaan: Äitiys antaa valmiuden presidentiksi
"Neljän lapsen äiti sanoi äitiyden antavan valmiudet mihin tehtävään tahansa."

En ole ihan varma, onko Arhinmäki vedonnut vaalipuheissaan nuoruuteensa, mutta ainakin se on selvää, että hän esiintyy ikään kuin nuoruus itsessään olisi pätevöittänyt hänet presidentin tehtävään. Asia huomataan, kun kuullaan, miten päivittäin nuoret ylistävät Arhinmäkeä siksi, että hän on nuori ja siitä syystä häntä pitää äänestää. Itse en näe mitään eroa siinä, vedotaanko äänestäjiin tasa-arvokysymyksellä vaiko nuoruudella; kummallakaan ei ole mitään positiivista meriittiä presidenttiyteen.
Pikemminkin on niin, että jos ehdokas pitää sukupuoltaan tai nuoruuttaan meriittinä, niin sellaista ehdokasta tulisi välttää,  koska hänen arvonsa eivät ole oikeita arvoja:
Nuoruus ja sukupuoli ja sen suunta eivät ole arvoja.

Ei tietysti vanhuuskaan ole arvo, mutta kokemus on. Kokemus yhdistettynä kestäviin arvoihin on jotakin sellaista, joka tekee johtajasta arvojohtajan. Kokemukseen vaaditaan ikääntymistä.

Kansojen herran blogi: Biaudeen korttipakka
Vetoaminen nuoriin äänestäjinä on yhtä tyhmää kuin vetoaminen naisiin.
Nuoruuden ihannointi on kokemattomuuden jumalointia
Nuorekkuus estää kokemuksen  kasvun.

Lue lisää päivityksestä:
Blogi, 10.1. 2016: Ihmisen oleminen poliitikkona on harhaa

sunnuntai 15. tammikuuta 2012

Guggenheim

Laissa on sanktiot sellaiselle, joka käyttää hyväkseen heikompiaan.
Sen sijaan, jos hyväksikäyttäjä on joku rikas, niiin silloin myös julkinen valta
veronmaksajien rahoilla haluaa ehdottomasti olla heikompien hyväksi käyttäjä.

Bloomberg: Guggenheim Pays Former Chief $1.8 Million, Triple Salary of Current Head

Guggemheim -säätiön tunnusmerkki on, ettei se laita milloinkaan penniäkään omaa rahaa mihinkään hankkeeseen; Guggenheim saalistaa vain heikkoja ja typeriä ja hyökkää kuin raivotautinen rakkikoira välittömästi sellaisen kimppuun, joka ilmaisee vähänkin kiinnostusta Guggenheimia kohtaan.

Blogi: Fortumista Guggenheim-kapitalismiin
Mikko Niskasaari: Guggenheim fiaskosta fiaskoon
Pauli Vahtera: Ja rahaa on, takaan sen – Guggenheimille
Alaston kriitikko: Guggenheim, osa n: Toteutumattomien Guggenheimien arkisto
Jyki Lehtola: Home sweet Guggenheim
Hampaankolosta: Fuckgenheim Helsinkiin, maksaa mitä maksaa
Stara: Tuomas Enbuske vertasi Guggenheim-hanketta nettihuijaukseen

Mitä sanoo säätiölaki? Jos säätiö ei tarvitse itse lainkaan rahaa, niin saako
silloin kuka tahansa perustaa säätiön, koska veronmaksajat maksavat?
Heikkojen hyväksikäyttäjät ovat yksinkertaisesti tyhmiä.


Uusi Suomi 13.2. 2012: Guggenheim-piikki Saksasta: ”Helsinki ei ymmärrä”
Blogi 3.2. 2012: Fortumista Guggenheim-kapitalismiin
Markkinakohinaa: Guggenheim ja epämiellyttävä aritmetiikka
GuggenheimHelsinki: Guggenheimko Helsinkiin?
PJ: Guggengate: mihin kuluivat Guggenheim-selvityksen rahat?

tiistai 10. tammikuuta 2012

Mantelitumakkeiden ja Kallojen mittausta


Hypoteesi 1: Suomalaiset ovat silmin havaittavasti geneettisesti monimuotoisempi kansa kuin mikään toinen maailman alkuperäisväestö; Sen huomaa jokainen, joka katselee vaikka kantakirjasuomalaisten hiusten värejä. Kun sitä verrataan etelän kansojen hiuksiin, niin huomataan selvä ero: Etelässä ihmisillä on päässään yleisesti vain mustaa, joka ilmaisee sen, että etelän ihmisillä on vähemmän geneettistä vaihtelua (olisi huonoa ajattelua ajatella, että suomalaisilla olisi vaihtelua vain hiusvärigeeneissä, mutta muutoin suomalaiset olisivat geneettisesti rappeutuneita).

Muutama kuukausi sitten luin pienen uutisen suomalaisten merkitsevästi suurikokoisista aivoista. Suomalaisilla on tutkimuksien mukaan ihmiskunnan suurimmat kallot, keskimääräisesti. Pimeiden suomalaisten suurille kalloille oli kehitetty selitys kaamoksesta; hämärään tottuneet silmät ovat tavallista suuremmat, joten suuremmat silmät vaativat suuremmat aivot, jotta ne pystyvät käsittelemään hämäriä asioita.
Uusi Suomi 6. 8. 2011:  Suomalaisten erikoisille aivoille löytyi selitys :
"... kaukana päiväntasaajasta asuvat ihmiset tarvitsevat suuremmat silmät, ja suuremmat silmät puolestaan tarvitsevat suuremmat aivot."

Kyseinen tutkimus jäi jonnekin tavallisten aivojeni sopukkaan, vaikka jo silloin ihmettelin, että miten meillä voi muka olla keskimäärin suuremmat aivot kuin muilla, koska viime vuodsisadan alkupuolella tiedemiehet julistivat suomalaiset erityisen pienikalloisiksi ja mongoloidisiksi?

Suurten silmien laittaminen kaamoksen syyksi sai kummastelemaan myös, että onhan huonosti tehty tutkimus, koska siinä ei oltu lainkaan verrattu kaamosihmisten silmien ja kallon suhdetta muiden yöeläinten silmien ja aivojen suhteisiin. Melko suhteeton tutkimus kyllä.
Jopa kotkalla on erityisen suuret silmät, jotka sopivat silti mainiosti kotkan vähän pieneen kalloon. Samaten kotkan näkökyky on verrattomastdi parempi kuin suomalaisten, vaikka suomalaisilla -yöeläiminä- siis pitäisi tieteen mukaan olla keskimääräistä suurempi näköaivo. Duodecim: Kalloharppi piirtää pääasiassa laajoja kaaria

YLE julkaisi hiljattain yliopistotasoisen tutkimuksen mantelitumakkeen (Amygddala) koon ja poliittisen mielipiteen välisestä korrelaaiosta:
Aivojen mantelitumake saattaa vaikuttaa poliittiseen mielipiteeseen

Mielestäni kyseinen mantelitumakkeen koon mittatutkimus jatkaa arvovaltaista kallojen mittausperinnettä. Ennen muinoin ihmisen poliittinen kyvykkyys selvitettiin harpilla, craniometrisesti.
Nykyaikaisten rotututkijoiden ei ole enää tarvis mittailla ihmisiä ulkomuodollisesti, vaan rotututkimus voidaan tehdä mittailemalla aivojen sisäosien kokoeroja. Rotututkimus on ylennetty poliittisten mielipiteiden tutkimiseen; Poliitikoille annettiin pettämätön keino erotella väärät ihmiset oikeista; Ihminen on epäpoliittinen eläin, jos häneltä löytyy suuri mantelitumake. Näin voidaan lukea tuosta tutkimuksesta. Olet suvaitsevaisten mukaan epäkurantti painos ihmisestä, jos sinulta löydetään suurempi manteli kuin mitä on suvaitsevaisilla.

"PIENIKALLOISET" OVAT OTTANEET VALLAN!
Esitän, että suvaitsevaisilla on keskimääräistä pienempi kallo, ja juuri pienikalloisuus saa ihmisen ajattelemaan, ettei millään arvoilla ole enää mitään väliä, koska jos ihmisen pitäisi elää arvollista elämää, niin se varmaan olisi pienikalloisten mielestä äärimmäisen pelottava ajatus. Alkeelliset eläimet eivät ymmärrä arvoista mitään. Sen tulee päteä myös alkeellisiin ihmisiin; mitä pienempi mantelitumake sitä vähäisempää on ymmärrys arvoista; Suvaitsevaisuus ja sen ilmentymä, arvoliberaalius johtuu tutkimuksen mukaan pienestä mantelitumakkeesta. Impivaaralaisilla on keskimääräistä suuremmat aivot kaikilta osiltaan. Jos joku haluaa suuremman mantelitumakkeen, niin omaksukoonsa sitten tietoisesti arvoliberaaliuden sijaan perusarvot.

Suvaitsevaisilla ei ole perusarvoja.
Mitä pienempi mantelitumake sitä periksi antamattomampi.

Hypoteesi 2: Ihmisen mantelitumakkeen koko voidaan havaita hänen arvoistaan; mitä vähemmän ihminen tunnistaa arvoja sitä pienempi mantelitumake hänellä on.
Blogi, 08.1. 2012: Suvaitsevaisuus johtuu mantelitumakkeesta
Blogi, 27.5. 2014: Suomalaisten suurten kallojen syy selitetty
Blogi, 10.1. 2012: Mantelitumakkeiden ja Kallojen mittausta

Seitsemän suomalaista väestöä
HS: Suuret silmät, suuri pää
Intermix: Suomen murrealueet
Tapion ajatukset: Ihmisen alkuperän arvoitus

sunnuntai 8. tammikuuta 2012

Suvaitsevaisuus johtuu Mantelitumakkeesta


Jälleen jossakin on tutkittu aivoja ja niiden osien suhteita poliittisiin mielipiteisiin:
YLE 8.1. 2012: Aivojen mantelitumake saattaa vaikuttaa poliittiseen mielipiteeseen:
"Aivojen rakenne heijastuu ihmisen äänestyskäyttäytymiseen, kertoo uusi brittitutkimus. Sen mukaan pelon tunnetta säätelevän mantelitumakkeen koko voi vaikuttaa ihmisen poliittiseen mielipiteeseen ja siihen, äänestääkö tämä liberaaleja vai konservatiiveja."

Suvaitsevaisilla pieni mantelitumake, mutta impivaaralaisilla suuri manteli


Itse olen sitä mieltä, että aivotutkijoiden tulisi systemaattisesti ottaa jokaisen vastasyntyneen aivoista kuvannus, mistä selviäisi niin mantelitumakkeen koko kuin välittäjäaineiden suhteet.... Sillä hypoteesini on, että aivojen osien liikakasvu tai pieni koko johtuu ihmisen omaksumista asenteista. Verrataan asiaa vaikkapa ihmiseen, jolla on päähänpintymä suurista lihaksista, jolloin tuo asenne saa ihmisen toimimaan niin, että hänelle kasvaa suuret lihakset. Ja jos ihmistä ei kiinnosta fyysinen liikunta, niin silloin ilman mitään ponnistelua sellaisen ihmisen lihakset pienenevät.

Saman tulee päteä kaikessa muussakin; Jos ihminen harrastaa matematiikkaa, niin joku aivojen osa-alue alkaa kasvaa ja siitä tulee suurempi kuin sellaisella, joka ei jurikaan päätään laskennolla vaivaa. Olisi mahdoton ajatus, että matemaatikon ja taviksen aivot olisivat ilmiasultaan samanlaiset, sillä jos niin ajateltaisiin, niin silloin matematiikka ei vaadi aivoja lainkaan. Kyseessä olisi sama tilanne, mitä ateistit julistavat jumalageenin puutteestaan: Ateistien mukaan uskontogeeni saa aikaan ajatuksen Jumalasta. Mutta:

Ateistien mukaan taasen ateismia ei saa aikaan geeni, eli ateismilla ei ole geneettistä syytä, josta heti huomataan, että ateismin vaikuttaa ihmiseen henki. Ateismin Henki siis valikoi ateistin tahdosta mitään välittämättä, kuka on sopiva ateismi, ja sen mukaan ateismin henki pakottaa ihmisen päähän ateismin.
Ateismin mukaan uskontogeeni aiheuttaa tahdosta riippumattomasti ihmiselle uskon, mutta koska ateisteilla ei ole uskoa, eikä ateismi johdu geeneistä, eli todellisuudesta, niin siksi ateismin saa aikaan henki, joka ateistin tahdosta riippumatta saa aikaan ateismin, ateistella ei ole mitään vapaata tahtoa ajatella toisin.
 Ateisteille ei tullut mieleen se mahdollisuus, että Jumala olisi asettanut ihmiseen "Soita Kotiin" -sovelluksen, joka näkyisi esim uskontogeeninä.

Havaittiin selvästi, että jos geenin syyksi sanotaan jokin käytös, niin silloin myös sen geenin  puute pakottaisi yhtä lailla ihmisen toimimaan tahdottomasti. Onko mikään mielettömämpää kuin selittää ihmisen käytöstä geeneistä johtuvaksi, tai ihmisen poliittista mielipidettä johtuvaksi mantelitumakkeen koosta!

Ei ole kovinkaan inhimillistä laittaa ihmisen käytöstä kemian syyksi, koska jos kemia ihmisen motivaattorina otettaisiin oikeasti todesta, niin silloin sen pitäisi johtaa oikeuslaitoksen lopettamiseen ja sen korvaamiseen lääkinnällä.
En usko edes sitä, että serotoniinin puute saisi aikaan impulsiivisuutta ja väkivaltaista käytöstä.:

Hypoteesini mukaan ihmisen asenne ilmenee aivoissa: Jos ihminen on liberaali, niin hänen mantelitumakkeensa surkastuu, koska liberaali-asenne ei vaadi aivoilta juurikaan mitään. Ja jos ihminen on totuttautunut väkivaltaiseksi, niin silloinkin sen pitää näkyä jotenkin aivoista, kuten serotoniinin puutteena. Olisi absurdia ajatella, että liberaalinen elämän asenne saisi mantelitumakkeen kasvamaan muskelimaiseksi! Olisi absurdia ajatella, että ihmisestä kasvaisi lihaksikas ilman voimaharjoittelua.
Olisi absurdia ajatella, että ihminen voisi ajatella väkivaltaisia ajatuksia
ilman vaikutusta välittäjäaineiden tasapainoon:
Yksikin väkivaltainen ajatus vähentää serotoniinin tuotantoa;
- mitä tekeekään silloin  jatkuva väkivaltainen asenne.

Alussa esitin, että jokaisen vastasyntyneen aivoista tehtäisiin tarkka kartta. Oletus on, että jos ihminen hurahtaa tapahtumain kulun vuoksi ja omien valintojensa tähden suvaitsevaisuuteen ja liberaaliin ajatteluun, niin sellaisen ihmisen mantelitumake surkastuu, koska suvaitsevaisuus ei edellytä mantelitumakkeelta juuri minkäänlaista prosessointia.
Laiska ei tee mitään lihaksilla eikä suvaitsevainen mantelitumakkeella.

Vasta edellä esitetty kymmenien vuosien ja tuhansien ihmisten aivojen tarkka seuranta vauvasta 5-kymppiseksi antaisi meille luotettavaa tietoa asenteen vaikutuksesta aivojen funktionaalisuuteen.
Jos tällaista pitkäkestoista tutkimusta ei tehdä, vaan uskotaan sokeasti, että poliittiset mielipiteet johtuvat aivojen anomalioista, niin seurauksena ei voi olla mitään muuta kuin ihmisten lääkitsemistä tahdottomiksi oikean puolueen kannattajiksi. Kyseessä olisi silloin sama, jos nahjus voittaisi sumopainijan, tai jos laskennosta luokalle jäänyt valittaisiin matematiikan professoriksi.

Suuri mantelitumake liberaalilla on yhtä todennäköinen kuin punakattoinen avoauto.
Suvaitsevaisuus on älyllistä laiskuutta, joka ei voi olla vaikuttamatta aivomuutoksia.

Blogi: Profeetan kehonkuva
Infiniittinen aisti

perjantai 6. tammikuuta 2012

Kopimismi ja Aktiivinen Informaatio

Ruotsissa hyväksyttiin uuden ajan uskonto, mistä puuttuu typerä ihmisen asettaminen Jumalaksi. Uuden kopiouskonnon "Jumala" on informaatio ja sen sakramentti on informaation vapaa jakaminen kaikille.
HS, 5.1. 2012: Tiedostojakeluun kannustava kopimismi hyväksyttiin Ruotsissa uskonnoksi


"Kopimismin kirkolle informaatio on pyhä ja kopioiminen sakramentti."


On erittäin mielenkiintoista, että juuri tuo ruotsalaisten hyväksymä uskonto täyttää lyhykäisyydessään ja kaikessa yksinkertaisuudessan täysin Jeesuksen lähestyskäskyn: Menkää ja tehkää kaikki kaikki ihmiset tietoisiksi olennoiksi.

Mikä olisikaan voinut olla parempi valinta Jumalaksi kuin informaatio, jota ei edes tiede ole voinut vielä selittää mitä se? Jokainen voi jopa kokea informaation, kun ajattelee omilla aivoillaan. Ja omilla aivoilla ajatteleva haluaa, että muut saisivat tietää, mitä hän on itse ajatellut. Informaatiota halveksivat sen sijaan syvästi sellaiset, joille joku kuollut ihminen on pyhä ja loukkaamaton.

Informaatiolle ei ole SI-järjestelmässä mittayksikköä. Jokainen ihminen on informaation mitta, ja sen persoonallinen jakelukeskus. Ihminen on muuan kosminen Informaation vastaanotin. Informaatio on meille niin luonmnollista, että emme ole käsittäneet, miten olennainen osa olemista se on; ilman informaatiota me emme olisi mitään, eikä mitään voisi olla. Muhammedista voidaan piirtää kuva, mutta emme voi kuvittaa informaatiota. Kopismissa ei siis tarvita edes kieltoa piirtää kuvaa Informaatioista, koska me tunneälyttömät tiedostamattomasti jo tiedämme, ettei siitä voi piirtää kuvaa. Informaatiouskonnossa ei voida kieltää edes musiikkia, koska myös musiikki ilmaisee informaatiota, mutta epäinfomatiivisissa uskonnoissa kaikki informaatio on kiellettyä:
Anas (olkoon Allah häneen tyytyväinen) sanoi: "Tätä kansaa tullaan rankaisemaan maanjäristyksillä, kivisateilla ja muodonmuutoksilla (eläimiksi muuttuminen); ja se on silloin, kun ihmiset juovat khamria, kuuntelevat naislaulajia ja soittavat instrumentteja." (Ks. al-Silsilah al-Sahihah, 2203; kertoja Ibn Abi l-Dunyaan, Dhamm al-Malaahi, merkinnyt al-Tirmidhi, no. 2212)

Vain sellaisissa uskonnoissa pitää olla kieltoja, jotka eivät perustu informaatioon.

Nykyään yhä useampi tiedemies on sitä mieltä, että informaatio on olevaisuuden perusominaisuus, ja että ihminen ei voi sitä käsittää, miksi niin on tai miten se on. Informaatio vain on. Varmaa on vain se, että uskomuksia rustailevaa ihmistä ei voisi olla ilman immanenttista informaatiota. Informaatioon uskovaiset eivät voi hyväksyä tapahtumille ja ilmiöille sattumaa selittäjäksi. Informaatio on yhtä aikaa sekä luonnollinen että yliluonnollinen perusta kaikelle.

Kopismi on siis verrattomasti parempi uskonto kuin ne uskonnot, missä ihminen on nostettu jumalalliseen asemaan. Sillä informaatio antaa ihmiselle ynmärryksen, että jos on hyväksyttyä pitää satoja vuosia sitten eläneitä ihmisiä pyhinä, joihin uskomista ei saa kyseenalaistaa, niin saman tulee olla mahdollista nykyäänkin; Miksi siis ei nosteta vaikka Jussi Halla-ahoa Muhammedin veroiseen tai jopa Muhammediin nähden ylivertaiseen asemaan ja tehdä hänen Scripta-Sanoistaan pyhä kirjakokoelma.

Jos informaatiota käytetään kelvottomalla tavalla, niin tuo Jussi Halla-ahon nostaminen Mestariksi olisi vähintäänkin yhtä oiketettua kuin pitää Muhammedia erehtymättömänä jumalihmisenä. Kyse on siitä, että jos lainsäätäjä ei kunnioita informaatiota, niin silloin hän joutuu matelemaan uskomuksien edessä ja pyllistelemään nykyaikaisille ajatuksille.

Muhammedille suotu yli-inhimillinen asema on äärimmäisen barbaarinen ja eläviä ihmisiä halveksiva. Muhammed-uskonnon lakiin perustuva suojelu kieltää informaation kasvun; että ainoaa oikeaa informaatiota esitettiin 1400 vuotta sitten ja sen jälkeen yksikään ihminen ei ole voinut esittää mitää järkevää. Lainsäätäjä ei voi olla älyllinen, jos hän vaatii ihmisiä jumaloimaan satoja vuosia sitten esitettyjä lauseita. Lainsäätäjä oikein vasiten vaatii, että ikivanhoihiin uskomuksiin uskovien ei tule olla nykyaikaisia, koska lainsäätäjät eivät kunnioita informaatiota, joka on luonteeltaan aktiivista, kaikkea liikuttavaa ja edistyksellistä.

Näyttää siltä, että poliitikot eivät halua informaatiota. Todistettavasti poliitikot eivät halua informaation vapaata leviämistä. Poliitikot eivät edusta nykyaikaa, vaan vaalivat ihmisen alkeellisia tapoja ja ajattelua, jotta poliitikot voisivat pitää kansan rikkaiden himolle alistettuna.
Tiede on toista maata; Tiedemiehet etsivät luonnosta informaatiota. Älytön tiede tosin ei halua löytää ilmiöille älyllistä selitystä, koska sattumaan uskovat tiedemiehet haluavat selittää kaiken sattumalla. Mutta totuus on, että parhaimmat tiedemiehet rakastavat informaatiota yli kaiken ja myös etsivät sitä vain siksi. Luonnostaan ja tietämättään tiedemiehet ovat olleet kopismin uskollisia kannattajia. Nyt heillä on mahdollisus virallistaa kopismi tieteelliseksi uskonnoksi, jolloin tiedonvälityksen vapaudesta tulee ikuinen oikeus.

Lue lisää kopismista:
David Peat: Itseorganisoiva ja kaikkea liikuttava Aktiivinen Informaatio
David Bohm: Aktiivinen informaatio, Piilojärjestys, ilmijärjestys ja Holomovement
TerraCognita: Informaatio:
Tämä tiukasti fysiikan eturintaman tutkimukseen perustuva teos kuvaa informaation käsitteen laajasti ja monipuolisesti. Samalla se kertoo, miksi ja miten informaatio saattaa hyvinkin nousta fysiikassa yhtä keskeiseksi käsitteeksi kuin avaruus, aika, massa ja energia

Tietokone 5.1. 2012: Poliisi: piratismiuskonnon solvaus ehkä vihapuhetta

- Informaatio on perimmäinen todellisuus.
- Informaatiosta ei voi piirtää pilakuvia.
- Informaation voi kieltää vain hokemalla tuhansia vuosia vanhoja uskomuksia.

tiistai 3. tammikuuta 2012

Ehdotus uudesta vallanjaosta

Linkki US-Blogistaniin: Unkarin upea tunneälykäs perustuslaki, 3.1. 2011
Väärinajattelua voi olla vain älymystön diktatuurissa.
Ihminen on nuhteeton ja puoleisiin sitoutumaton silloin,
kun hän ajattelee omilla aivoillaan.


Kerroin aiemmassa blogi-kirjoituksessani, että perustuslaille on kolme vaihtoehtoista toteuttamistapaa: Diktatuuri, sisällissota tai demokratia. Nyt Unkariin tehtiin diktatuurinen perustuslaki täsmälleen esittämäni tunneälyteorian mukaisesti:
Kansalaispalautetta puoluediktatuurille, 1.1. 2011:
"Tunneälykköjen on mahdotonta luoda loogista perustuslakia, johon voitaisiin tehdä poikkeuksia -- koska tunneäly vaatisi sellaisen perustuslain, joka olisi valmiiksi täysin repaleinen!"

Lainaus: Vastuuton politiikka ajaa Unkaria ahdinkoon;
"Kaiken lisäksi Orbánin hallitus on ymmärtänyt väärin vapauden käsitteen"


Tunneälytön kysymys: Vasta valtaan päästyäänkö Orbanin hallitus on ymmärtänyt väärin --, vai onko niin, että jokainen puolue on oletusarvoisesti väärinymmärtäjä; että jos mikä tahansa puolue pääsisi yksinvaltaan, niin se ei voisi mitään muuta kuin olla diktatuuri, joka toteuttaa täsmälleen samanlaista politiikkaa kuin mikä tahansa diktatuuri.

Puolueet ovat sisäisesti diktatuureja. Puolueuskovaiset eivät pysty ottamaan huomioon muita ihmisiä. Tämä koskee kaikkien puolueiden jäseniä ja kannattajia. Mikään järki ei voi olla syynä moiseen puolueiden harjoittamaan järjettömyyteen, sillä varmaan jokaisen pitää tunnustaa, ettei esimerkiksi Unkarin hallituksella ole tällä hetkellä kaikki muumit kotona. Tuskin on ikinä ollutkaan, koska ei hallitusvallan saaminen voi tuollaista järjettömyyttä aiheuttaa, vaan jokainen puolue pyrkii kaikessa toiminnassaan diktatuuriin.

Edelläsanotun johdosta katson, että valtioissa on valuvika, joka voitaisiin ainakin väliaikaisesti  korjata uudella vallanjakosopimuksella, kunnes ihmiskunta on kaikilta osiltaan sivistynyt yhteisesti hyväksyttyjen arvojen mukaan elämiseen, jolloin valtiollinen valta voitaisiin luovuttaa mailman hallitukselle:

EHDOTUS UUDEKSI VALTIOVALLAKSI
Kansanedustuslaitos tulee jakaa niin, että puolueille kuuluisi 60 prosenttia edustajista ja loput neljäkymmentä prosenttia valittaisiin arvalla nuhteettomaksi todettujen, puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten joukosta.


TUNNEJUOPOT
Älymystö: Niiden tunteellisten ihmisten joukko, jotka uskovat tunteellisuuden lisäävän älyä, ja joiden ajattelua rajoittaa jokin oppi, eli tunne ainoasta oikeasta ajattelusta. Älymystö ansaitsee määritelmän, joka paremmin kuvaa älymystön toimintaperiaatetta:
Tunneälymystö, tavallisen ihmisen elämää pelkäävä porukka.

Ei ole kummoistakaan olla älykäs, kun ei pelkää.

Mutta! Älymystöön itsensä lukevan pitää tuntea äly, koska jos ihminen kokee, ettei älyn käyttäminen tunnu yhtään miltään, niin silloin hän ei voi vaatia asemaa älymystöön. Älymystöön haukeutuu kaikki ne, jotka pelkäävät tavallisen kansalaisen asemaa.
Kyseessä on sama periaate, mikä koskee rikkaita ja muita juoppoja; Rikas ei voi olla rikas, jos se ei tunnu miltään. Ja siksi rikkaan  on koko ajan saatava tuntea lisää rikastumista, koska jos rikas ei koko ajan rikastuisi, niin silloin hän masentuisi ja vaatisi poliitikkoja virittämään laeilla valtion paremmin rikkaita suosiviksi.

Ainoa tapa, jolla älymystöön kuuluva voi kokea älymystön, on tunteellisuus, mitä tunteellisempi sen enemmän kunnioitetumpi älykkö; Älymystöön kuuluvat ovatkin  tunnerikkaita, eli he etsivät hysteerisesti koko ajan lisää tuntemuksia, joilla välttää keskinkertaisuutta, kuten juoppo etsii viinaa ja rikas rahaa, korvikkeetkin kelpaavat; koskaan ei koeta mitään tyydytystä.
Älymystö kärsii tunnejuoppoudesta

Blogi: Juopon yhteiskuntamalli

sunnuntai 1. tammikuuta 2012

Arvojohtajan Uudenvuoden puhe

Tässä on hieman palautetta Teille kaikille, jotka olette osa julkista vallan käyttöä, ja Teille kaikille, jotka olemattomalla varauksella ja hampaattomalla kritiikillä olette tukemassa nykyisenlaista, poikkeuksia kansan kustannuksella rustailevaa  julkista valtaa. Kyse on julkisen vallan uskottavuudesta ja siitä, miten julkinen valta saisi sen takaisin. Kyse on siis puhtaasti älyllisyydestä. Tämä palaute on täysin tunneälytön, sen myönnän auliisti, ja jokainen, joka lukee tätä ajatukselle, huomaa itsekin, miksi tämän kirjoittaja ei voi tunnustaa tunneälyä.

Vuoden 2011 viimeisenä aamupäivänä julkisen vallan hallitsema media lähetti TV2:n lähetystaajuudella lapsille suunnatun piirretyn ohjelman, missä lapsille kerrottiin, miten hieno ja hyväksyttävä asia on pienen ihmisen herkimpään ruumiin osaan tehtävä uskonnollinen toimenpide. Itse kutsun sitä lapsen pahoinpitelyksi, enkä tunneälyttömänä ihmisenä voi sietää sitä, että ihmisiä pahoinpidellään.

Sitä minä jäin ihmettelemään, että jos lapsia pidetään rikosoikeudellisesti vastuuttomina, miten heitä voidaan opettaa siihen, että väkivalta ja naisten oikeuksien polkeminen on sallittua, kunhan sille on jokin uskonnollinen syy? Olettaako julkinen valta, että lapset kuitenkin ymmärtävät syyn ja seurauksen -moraalin-, koska selvästi ohjelma vaatii lapsia ymmärtämään, mistä on kysymys - ja hyväksyvän sen sokeasti!

Kyseinen ohjelma todisti kiistattomasti, miten epäjohdonmukainen julkinen valta on. Tässä palautteessa kerrotaan syy ihmisen epäjohdomukaisuudelle ja miten ihminen (myös poliitikko) voi välttyä epäjohdonmukaisuudelta.


Herra suomalainen poliitikko. Sallisitko sinä lapsellesi kipua, joka tehtäisiin vain siksi, että joku ryhmä voisi jatkaa tuhansia vuosia vanhaa perinnettään, joka ei millään tavalla hyödytä ihmistä? Kun sallit maahanmuuttajalapselle uskonnollisuuden vuoksi kipua, kumpaa silloin ajattelet; uskontoa vaiko lasta? Eikö olisi järkevää, että jos sallit viattomalle lapselle uskonnollisen kivun, pitäisit silloin myös totuutenasi, että on olemassa reaalinen yliluonnollinen olento, joka vaatii sen kivun, koska jos et noin ajattele, silloin pidät yllä taikauskoa? Vaadit ihmisiltä sellaista, johon et itse usko! Ei kuulosta lainsäätäjän tai tuomarin ajattelulta!

Jos sallit uskonnon nimissä tehtävän väkivallan, niin se edellyttää, että itse uskot siihen uskontoon epäillyksettä! Sillä niinhän lain laita on: Lainsäätäjän tulee uskoa täysin siihen asiaan, mitä varten laki on tehty! Jos uskot, että väkivalta ei ole oikein, niin silloin lainsaäätäjänä säädät, että väkivallasta tulee rangaistava teko. Jos uskot, että suuri ajonopeus altistaa onnettomuuksille, niin silloin säädät lain, jolla ajonopeus rajoitetaan turvalliselle nopeusalueelle Jne. Lainsäädännässä on aina kyse siitä, että lainsäätäjän tulee uskoa epäilyksettä siihen asiaan, jota hän joko rajoittaa tai sallii! Mutta!

Jos et usko yliluonnollisen olennon vaativan kipua, niin miksi vaaditaan sellaista muiden lapsille, mutta ei omille? Huomaatteko mitään epäloogisuutta, tunteellisuutta poliitikoiden ajattelussa? Miksi ympärileikkauksen sallivalta lainsäätäjältä ei vaadita uskoa siihen perinteeseen, joka vaatii ympärileikkauksen -- koska lainsäätäjän edellytetään uskovan esimerkiksi tieliikennelain takana oleviin totuuksiin!

Miksi lainsäätäjä ei lainkaan ajatellut uskontoa silloin, kun valtio asetti kristinuskonnon lain holhouksen alle;  Hyvinpä tuo kristinuskonnon naisten alistaminen saatin loppumaan, kun ei kuunneltu x-uskovaisia, vaan x-uskoville luettiin perustuslakia ja sen tasa-arvo- ja perusoikeuspykäliä! Miksi maahanmuuttajille on kiellettyä lukea perustuslakia?

Jos  sinä, herra suomalainen poliitikko, sallit muiden lapsille laillista kipua ilman mitään lääketieteellistä syytä, niin miksi et silloin säädä sitä kaikille pakolliseksi, koska jos vain osalle kansasta vaaditaan sitä, niin mitä luulet kansalle tapahtuvan, jota käsitellään epäjohdonmukaisesti? Kyse on perustuslakiin tehtävistä jatkuvista poikkeuksista, perustuslain degeneroimisesta? Miten paljon halkeamia perustuslaki kestää, kunnes maalaisjärkisen kansalaisen mielestä se ei kelpaa edes vessapaperiksi?

Onko maahanmuuttajalapsien sukuelinten silpominen sitä kuuluisaa positiivista syrjintää? Kumpaa ympärileikkaus syrjii positisiivisesti? Ympärileikkauksen kohdetta vaiko monikulttuurisuususkovaisia?


Lähetin vuoden 2011 viimeisimpinä tunteina YLE:lle palautetta siitä ohjelmasta. Siinä palautteessa kerroin, miten monikulttuurisuuden ylläpitäminen vaatii valtiota kohtelemaan kansalaisia epäjohdonmukaisesti, jotta monikulttuurisuuden kannattajat voisivat ihastella monikulttuurisuutta.

Monikulttuurisuuden ylläpitäminen vaatii viattomia uhreja. Lapset ovat uhreja, joilla epäloogiset aikuiset haluavat ylläpitää ikivanhoja, taikauskoisia perinnäistapojaan. Lapsen ympärileikkaus on älyllisesti ottaen pelosta johtuvaa taikauskoa; Se ei auta lapsen älylliseen kasvuun tai henkiseen pelastukseen tuon taivaallista, koska jos joku ihmisen yläpuolinen taho vaatisi sellaista, niin silloin kaikki lapset syntyisivät ympärileikattuina.

En heti tiedä, mutta luulisin, että Suomen perustuslaki kieltää humpuukin ja taikauskon harjoittamisen. Mutta lainsäätäjien epäloogisuus tietysti vaatii, että humpuukia saa harjoittaa, kunhan se vain on positiivista syrjintää. Esim laki kieltää, ettei ihmisille saa tarjota lääkkeenä sellaista, joka ei saa mitään fyysistä aikaan. Miksi laki ei kiellä uskonnollista lääkettä, kuten ympärileikkausta, joka ei myöskään saa mitään parannusta tai pelastusta aikaan? Perustuslain pitäisi kieltää myös epäloogisuus; Lakien ei tule olla keskenään ristiriitaisia, mutta sekin varmasti sallitaan, kunhan vaan muistetaan hokea, että muutoin monikulttuurisuuden kannattajat eivät voisi ihastella monikulttuurisuutta.


Positiivisen syrjinnän ja muiden epäloogisten asioiden ylläpitäminen vaatii uhrikseen aina heikompia ja puolustuskyvyttömät, joilla ei ole ääntä, jolla monikulttuurisuususkoville kerrottaisiin siitä ahdistuksesta ja kivusta, mitä se heille aiheuttaa. Ympärileikkauksilla syrjitään siis positiivisesti lähinnä suomalaisia monikulttuurisuuden kannattajia, koska jos Suomessa asuvia kohdeltaisiin johdonmukaisesti, niin silloin tapahtuisi hämmästyttäviä asioita;

Suomalaiset olisivat yksi kansa, jolloin Suomeen tulisi samanlainen ilmapiiri, joka vallitsi silloin, kun Suomi nostettiin hyvinvointivaltioksi, jolloin tänne kehittyä innovaatiivisuutta, jota julkinen valta ei rajoittanut. Positiivinen syrjintä ja uskomusten ylläpito monikulttuurisuuden nimissä luo tänne ahdistuneen ilmapiirin, mikä estää ihmisiä ajattelemasta vapaasti. Ajatuksen vapaus on ehdoton edellytys innovaatioille. Jos ei ole ajatuksen vapautta, niin sitä ei voi saada esille millään julkisen vallan toimenpiteelläkään.

Julkinen valta yrittää saada aikaan innovaatisuutta laatimalla vain poikkeuksia perustuslakiin ja lisäämällä kansalle lakia lain päälle. Jos maahanmuutto tarkoittaa muutoksen aikakautta, niin silloin sitä ei voi käsitellä kriisin tavoin; Kriisin aika vaatisi valtiota rajoittamaan kansalaisten vapauksia. Mutta muutoksen aikaa ei voi hoitaa kielteisellä lainsäädännöllä ja poikkeuslaeilla aiheuttamatta kansalaisille kriisitunnelmaa.


Julkinen valta selvästi ilmaisee kansan olevan kriisissä maahanmuuton kanssa, koska sitä hoidetaan samoin kuin kriisiä; rajoittamalla kaikin tavoin kansalaisia ja aiheuttamalle kansaan repeämiä erilaisilla poikkeuslaeilla, kuten sallimalla muiden lapsille väkivaltaa, jotta monikulttuurisuutta ihannoiva maahanmuuttajien uskonnollisuus saisi kukoistaa. Kristinuskonnon alasajolla julkinen valta taasen pyrkii siihen, ettei kristinuskonto olisi vaaraksi maahanmuuttajien uskomuksille.

Suomalaiset vanhemmat eivät saa edes rajoittaa omien lastensa ylivilkkautta, mutta vastaavasti maahanmuuttajien sallitaan tehdä väkivaltaa  lapsilleen uskonnon nimissä, koska lainsäätäjä ilmeisesti uskoo, että jokin yliluonnollinen niin vaatii (uskoohan lainsäätäjä siihenkin, että ylinopeus altistaa onnettomuuksille), sillä jos lainsäätäjä ajattelisi, että se on vain perinnettä, kuten kristinuskonnon naisten alistaminen, niin silloin siihen suhtauduttaisiin yhtä lailla kielteisesti, miten lainsääjät ovat suhtautuneet kristinuskonnon perinteisiin.

Ihmiset on pakotettu moderoimaan omia ajatuksiaan rangaistuksen uhalla, jotta tänne saapuneet maahanmuuttajat voisivat jatkaa sitä samaa kulttuuria, jota he pakenivat tänne.

Sitten siihen varsinaiseen asiaan, eli tunneälyttömyyteen

Äly ei voi olla epäjohdonmukaista! Pelkkä puhdas äly ei voi koskaan kulkea kahta eri latua samaan aikaan. Kun mikä tahansa asia kulkee vain yhtä polkua, niin se on kiistattomasti looginen ja täysin johdonmukainen. Äly ei voi tuhota itseään, joten äly ei koskaan vaadi ihmistä edes tuhoamaan itseään, puhumattakaan, että äly vaatisi ihmistä aiheuttamaan kipua itselleen tai toisille.


Ihmisestä tulee epälooginen vain siten, jos hän käyttäytyy vuorotellen joko älyllisesti tai tunteellisesti. Tuollainen toiminta saa ihmiselle aikaan skitsofrenian kaltaisen tilan; tunteellinen ihminen kuuntelee mielellään aikuisten satuja, kun taasen älyllinen ihminen ei voi uskoa satuihin, koska ihminen on älykäs vain silloin ja siinä, kun hän jättää sadut täysin huomiotta.

Tunneäly saa ihmisen toimimaan epäloogisesti. Tosin ainahan johtavissa asemissa olleet ihmiset ovat toimineet epäloogisesti. Se johtuu juuri siitä, että poliittinen tai uskonnollinen toiminta vaatii ihmistä vuorotellen toimimaan tunteellisesti - ja sitten välissä taasen yritetään saada aikaan kansalle perustuslaki, tai muuten vain lepytellä kansaa. Tunneäly on vain määritelmä kaikelle sille tunteelliselle touhottamiselle, joka on vaivannut ihmiskuntaa tasan niin kauan, kun johtajiksi valitaan sellaiset, jotka parhaiten hurmospuheillaan ja  tyhjillä lupauksillaan saavat äänestäjien tunteet pinnalle.

Mutta perustuslakia tehdessä tunteellisuus on jätetty täysin pois. Vain älyllä voidaan saada aikaan täysin looginen perustuslaki, joka kelpaa kaikille. Looginen perustuslaki ei kuitenkaan kelpaa niille, jotka yrittävät elää tunteellista elämää, jota on oman edun tavoittelu tai yksilöä rajoittavien perinteiden kunnioittaminen.

Uskonnollisuus ja muu opillisuus vaatii ihmistä elämään tunteidensa mukaan.
Uskonnon ylevä kohde -Jumala- ei taasen vaadi mitään tunteellisuutta.

Heti, kun lainsäätäjä alkaa kuunnella taikauskoisia perinteitä vaativien mielipiteitä, älyyn perustuva perustuslaki murretaan ja sen tilalle tulee tunteellisia lakeja, joilla kansa saadaan vähitellen hajaannuksen tilaan. Jokainen poikkeus perustuslakiin tarkoittaa sitä, että jollekin ryhmälle annetaan eri vapaus elää älytöntä elämää. Jokainen rauhanaikainen poikkeuslaki on lainsäätäjän tunteellisuutta.


Tunneälyn ymmärtäminen on avain yksilön loogisuudelle. Jos ihminen uskoo, että tunteilla saadaan aikaan hyvää lainsäädäntöä, niin silloin hän ei varmaan pane pahakseen sitä, että perustuslakiin tehdään jatkuvia poikkeuksia. Älylliset ihmiset yrittävät älyllisesti pitää perustuslain puolta, mutta he ovat tuomittu häviämään, koska tunteelliset ihmiset saavat hurmos- ja suvaitsevaisuuspuheillaan jopa tuomarit nyyhkyttämään.

Tunteelliset ihmiset ovat mielissään siitä, että julkinen valta käsittelee kansalaisia täysin epäjohdonmukaisesti. Tuo todistaa vain sen, että jos tunteellinen ihmisen saisi älyllisyyden puuskan, hänen olisi tunnustettava perustuslaki puhtaaksi älyn aikaan saannokseksi -- jota vastaan tunteellisuus käy koko ajan raivokasta poikkeuslakisotaa. Tunneälykköjen on mahdotonta luoda loogista perustuslakia, johon voitaisiin tehdä poikkeuksia -- koska tunneäly vaatisi sellaisen perustuslain, joka olisi valmiiksi täysin repaleinen!

Juuri tästä perustuslain poikkeuksissa on kyse;
-- Tunteen ja älyn ristiriidasta!

Äly ja tunne ovat ihmisen mielessä vihollisia toisilleen. Tunteellinen ihminen vaatii, että perustuslakiin pitää tehdä poikkeuksia, jotta ihmisten tunteellinen käytös saisi jatkua, kun taasen älykäs ihminen suhtautuu perustuslakiin kunnioittavasti, koska se on älyllinen luomus. Tunteellinen käytös näkyy aina ihmistä rajoittavana ja ihmiselle hyvin vaarallisena, poikkeuksia rakastavana, joka näkee asiat vain yksittäistapauksina, joilla ei ole mitään yhteistä trendiä. Tunteellinen ei osaa koplata asioita yhteen.

Äly taasen. Ai että miten minä rakastankaan älyä, koska äly rakastaa ihmistä. Äly ei koskaan saa aikaan mitään epäloogista. Äly ei koskaan vaadi käytettäväksi mitään väkivaltaa. Äly ei koskaan vaadi hallitsijaa käyttämään hajota-ja-hallitse-metodia. Äly ei koskaan voi kulkea kahta tietä yhtäaikaa! Älyllinen ihminen ei voi istualtaan ratsastaa kahdella hevosella samaan aikaan. Äly on puhdasta rakkautta; Jumala on Äly.

Pyydän kaikkia suomalaisia tänä vuonna tutustumaan omaan älyynsä, ja huomaamaan, miten suurenmoinen se on. Äly pitää yllä niin perustuslain kuin koko kaikkeudenkin. Ilman älyä mitään ei voisi olla olemassa.

Mutta! Tunteellisuus on se tuhoava voima. Äly on kaikkea rakastava luoja, kun taasen tunteellisuus on itse Shiva, itse Lucifer, jota kutsutaan valontuojaksi. Tunteellisuudessa ihmiset sanovat  olevansa lampaita ja valoisia, -- mutta he ovat kuin susia lammasten vaatteissa. Tunteelliset ihmiset rakastavat poikkeuksia. Missä tahansa tunteellinen ihminen näkee ehjyyyttä, hän käy sen kimpuun kuin mieletön. Ja katso! Tilalla on vain rikkirevittyjä ihmisiä, hajotettu kansa, monikulttuurisuus, missä suomalaisuus ja vapaa ajattelu on kielletty.

Tämä on julkaistu 1.1. 2012, US-blogissa: Kansalaispalautetta julkiselle vallalle

PS. ERIARVOISUUDEN KASVU VOIDAAN TORJUA
Poikkeuslakien kasvu ei ole mikään luonnonvoima, joka olisi voimakkaampi kuin ihmisessä oleva äly. Eriarvoisuus johtuu perustuslain katkoista, jonka yksi osoitus on suomalaisia vastaan harrastettu positiiivinen rasismi, missä maahanmuuttajille annetaan kaikki oikeudet harrastaa kulttuuriaan, kun taasen suomalaisilta se mahdollisuus on jo viety. Tunteellisuus voidaan torjua. Älyn käyttö ei maksa mitään, mutta antaa ihmiselle täyden tyydytyksen; sen tyydytyksen, jota ihminen kaipaa, mutta jota positiivinen syrjintä ja riskien sosialisointi ei voi antaa.