keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

Vasemmiston matemaattinen malli

Mitä alkeellisempi eläin sitä helpompaa sen hermoston tomintaa voidaan mallintaa matemaattisesti
VU, 17.6. 2020: Vasemmistonuoret vaatii Mannerheimin patsaan poistamista Helsingistä.

Laitetaan porkkana aasin eteen, niin voidaan helposti esittää matemaattisesti,  miten aasi tulee toimimaan.

Vai onko joku, joka olisi yllättynyt siitä, että vasemmisto vaatii Mannerheimin patsasta tuhottavaksi? Talven tulo voi yllättää kaikki autoilijat -minua lukuun ottamatta--, mutta vasemmiston käytös on täysin ennalta arvattavaa.

maanantai 15. kesäkuuta 2020

Demokraatit valtion tuhoojina

Ei pitäisi olla kovin vaikea huomata, että näissä BLM-mielensoituksissa suurinta tuhoa saavat aikaan demokraattiset voimat. Republikaanit ovat isänmaallisia, eikä heillä niin ollen ole mitään haluja tuhota yksityisten, yritysten ja yhteisöjen omaisuutta. Sitä vastoin sosialistit ovat jo geneettisesti ohjelmoituja vastustamaan kaikkea, joka vähänkään viittaa realistiseen yhdessä eloon. Sosiaslistit eivät oikeasti halua mitään yhteisöllisyyttä; Heille riittää pelkkä pintaliito ja pintakiilto. Se huomataan parhaiten siitä, miten halukkaasti vasemmisto on aina valmiina lähdössä kadulle rettelöimään kaiken maailman pikkkuasioiden tähden.
Demokraateilla ei edes ole ajatuspajoja, joista tulisi esille mitään, joka loukkaisi demokraattisen liikkeen perusideologiaa. Tästä huomataan, että demokraattiseen, sosialistiseen, kommunistiseen ja vihreään liikkeeseen haluavat liittyä vain sellaiset, jotka pelkäävät ajatella omia ajatuksiaan. He kompensoivat omat aivonsa huutelemalla häntäluuhun valuneita  hävyttömyyksiä ryhmänä.

Absoluutti versus Sattuma

Mistä muuten johtuu, että luonnon perusvoimat ovat niin pysyviä ja universaaleja?
Luonnonvoimien pysyvyys ja universaalisuus todistaa pikemminkin absoluutin keskeytyksettömästä läsnäolosta kuin menneisyyteen jääneestä jostain sattumasta, joka jo luonteensa mukaan ei voi saada aikaan mitään järjestystä tai pysyvyyttä.

Aika metkaa, miten ihmisille opetetaan tieteellisenä faktana, että alussa sattuma loi maailman, mutta sen jälkeen "hän" jätti maailman oman onnensa nojaan. Luonnossa mikään ei voi pysyä itsestään, vaan pysyvyyden syynä on aina Joku, jolla on mieltä toimia niin kuin toimii.

On huomattava, ettei sattuma voi pitää mitään asiaa universaalisena ja absoluuttisena.
Luonnon perusvoimat ovat selkeälle mielelle selvästi ja kiistatta jonkinlaisen infiniittisen ja ikuisen absoluutin vaikutusta. Mitään rappeutumista ei voida havaita sillä tasolla, josta kaikki olevainen nousee.

Fysiikan teoriat eivät voi esittää, miten perusvoimat pysyvät muuttumattomina. Edes vuorovaikutuksen välittäjähiukkasten mainitseminen ei selitä, miksi nekin toimivat muuttumattomina kautta maailmankaikkeuden, ja miksi niiden toiminnassa ei ole mitään vikaa.
Muuttumattomuus on vain otettu vallitsevana totuutena, jonka lähdettä ei saa fysiikassa teoretisoida, jottei fysiikka saastuisi uskomuksista, tai vielä pahemmasta: persoonallisesta Ensimmäisestä Lähteestä ja Keskuksesta, jonka persoonallisuuden pysyvyys ilmenee myös luonnonvoimien pysyvyytenä ja muuttumattomuutena, koska jokaisen jakamattoman hiukkasen ytimenä on tilattomuus ja ajattomuus. Maailmankaikkeus on persoonallinen, eikä siinä persoonallisuudessa voida koskaan havaita mitään jakomielistä.
Sattumaahan ei voida uskonnollistaa, koska se voidaan ottaa vain annettuna totuutena, jonka kritisoiminen on tieteen vastaisuutta.
Sattuman pitäisi toimia samalla tavalla kaikilla olemisen ja ei olemisen tasoilla, jotta sen energiaaliset seuraamukset voisivat loogisesti ajateltuna olla tutkimuksen kohteina. On vaikeaa pitää sellaista tiedettä objektiivisena ja järjellisenä, jonka selittää olemassaolon sattumalla.

Yksinkertaisempi selitys on siinä, että ajatellaan absoluutin olemusta syvätasolla. Ensimmäinen syvälle käypä ajatus absoluutista olisi siinä, että miten meillä voi olla käsite absoluutti, jos luonnossa ei olisi mitään sitä käsitettä vastaavaa olemusta. Tästä on hyvä jatkaa. Pelkkä absoluutin käsite sanana olisi mieletön, mieltä vailla, jos sille ei ole sijaa luonnontieteissä.

Metkaa on sekin, miten tiede luulee voivansa teoretisoida persoonallisen ihmisen, mutta sitten väittää, ettei ihmistä suurempaa persoonallisuutta voida samoilla olettamuksilla tutkia. Tiede on siis sulkenut tieteen ulkopuolelle sen, josta kaikki johtuu.

Filosofi Jukka Hankamäen tapaus osoittaa, miten vaikeaa se on saada otetta edes ihmisen tasoisesta persoonallisuudesta. Persoonallisuutta on kaikki se, joka saa ihmisen toimimaan samalla tavalla ajasta aikaan. Sosiaalipsykologiaa on se, kun nainen sanoo ei, mutta toimii kuin kyllä, koska silloin siinä ei toimi persoonallisuus vaan lähinnä aikakautiset muoti-ilmiöt ja pelko selviytymisestä.  Sosiologia on ihmisten väleissä, mutta persoonallisuus nousee ihmisen ytimestä. Sosiologiaa ei tulisi pitää tieteenä, koska ihmisten suhteista ei voida saada näkyviin luonnon lain mukaista pysyvyyttä, joten siksi Hankamäki ei voinut puhua väärin kirjassaan, koska hän ei puhunut ihmisen olemuksesta, vaan ihmisten suhteista, joita ei voida samalla tieteellistää kuin persoonallisuutta.

Psykologia voi olla tieteellistä vain silloin ja siinä, kun se löytää ihmisen toiminnasta pysyviä rakenteita, sillä vain pysyvyydelle voidaan määritellä lainalaisuuksia. Sosiaalipsykologia taasen toimii ihmisten väleissä, jolloin niiden tieteellistäminen saa aikaan vain hämmennystä ja persoonatonta syyttelyä.

b, 9.6. 2020: Se pyörii sittenkin.

tiistai 9. kesäkuuta 2020

Se pyörii sittenkin

Minkä ympäri alkeishiukkaset pyörivät. Mikä on se keskus, joka pakottaa alkeishiukkasen pyörimään rataansa. Voiko tiede olla tieteellinen, jos se väittää, että pienin hiukkanen pyörii olemattomuuden ympäri. Samaa kuin sanoa, että olevainen syntyi olemattomuudesta. Siellä alkaishiukkasen ytimessäkö  se olemattomuus edelleen vain pyörittää olevaisia? Facebook, 9.6. 2020.

Uskovainen voi sanoa, ettei alkeishiukkaset pyöri, koska se on samaa kuin pitää päänsä pusikossa, jottei tarvitse pitää yllä arvoituksellista todellisuutta. Todellisuuden ihmeellisyys on helpointa ampua alas, kun vain yks' kantaan toteaa, ettei pienin eikä suurin voi pyöriä minkään keskuksen ympäri.
Juuri siksi kaikki oikeat tiedemiehet ovat yksissä tuumin sitä mieltä, että syvän avaruuden outoja liikkeitä ei saa mitenkään selittää sillä, että kaikkeus pyörii, koska silloin pienen ihmisen päähän ei hevin mahtuisi yhtään suurempaa ajatusta.
Samoin kaikkein pienimmästä sanotaan samaa, ettei sillä ole mitään pyörimisliikkeeksi kutsuttua toimintoa, koska silloin tiedemiehen pitäisi laajentaa tajuntaansa, että sinne sopisi hieman suurempia aivoituksia.

Silti itse pyörimisliikkeen alkuperää tiede ei voi koskaan selittää tieteellisesti, koska siihen vaaditaan jumallista tietoa, jota ei voi saada matematiikan yhtälöistä. On helppoa luoda matemaattisia yhtälöitä jo ennalta olemassaoleville liikkeille, kuten on helppoa luoda kymmenjärjestelmä omia sormia miettimällä.
Maailmankaikkeuden keskus on jokaisen alkeishiukkasen ytimenä ja kaikkien superjoukkojen liikkumattomana keskipisteenä.

torstai 4. kesäkuuta 2020

Ongelmien tiivistetty ratkaisu

Mielestäni tässä seuraavassa kappaleessa on tiivistettynä se, mihin ongelmaan kukaan ihminen ei vielä ole keksinyt mitään ratkaisua:

"Yhteiskunta-asioiden, taiteen, tekniikan ja teollisuuden asiantuntijat monipuolistavat ja kasvattavat jatkuvasti taitojaan ja osaamistaan. Ja tämä kykyjen erilaistuminen ja toiminnan erillistyminen tulevat lopulta heikentämään ihmisyhteisöä ja pirstomaan sen, ellei kehitetä tehokkaita menetelmiä, joilla saadaan aikaan koordinointia ja yhteistyötä. Mutta sellaisen älykkyyden, joka pystyy tällaiseen kekseliäisyyteen ja tällaiseen erikoistumiseen, pitäisi olla myös kaikin puolin pystyvä keksimään sopivat menetelmät kaikkien niiden ongelmien hallitsemiseen ja sovittelemiseen, jotka aiheutuvat keksimisen nopeasta laajenemisesta ja kulttuurin leviämisen kiihtyvästä vauhdista."

Kyseinen asia on valaistu lähes sata vuotta sitten. Ehdoton, että poliitikoiksi valitaan vain kaikkien alojen erikoisaintuntijoita. On ehdottoman vitaalista, että poliitikoiksi pyrkiviltä edellytetään huippuälykkyytä ja laaja-alaista tietoa, joiden punominen yhteen on viisautta. Caruna tai Yara ei ole sitä viisautta, jolla edes vähimmässä määrin pystyisi punomaan Suomen kansasa yhtenäiseksi

Koiran evoluutio viittaa kivikauteen

Koira saa ilmaiseksi sen, joka vaati ihmiseltä kymmenien tuhansien vuosien kehityksen. Koiran älykkyyden kehitys johtuu koiran lisääntyneestä vapaa-ajasta, eli siitä, ettei sen koko ajan tarvitse ajatella, mistä saa seuraavan ruokapalan.
Ihmisen älykkyyden kehitys johtuu samasta asiasta mutta sillä erolla, että ihminen oli hieman sosiaalisempi kuin muut eläimet; Kivikauden ihminen hyväksyi muita eläimiä seuralaisikseen ja työkavereikseen, josta johtuen ihmiselle jäi runsaaasti aikaa ajatella muutakin kuin ruokaa.

Lainaa vain: "Ainoa keino, jolla ihminen saattoi ennen koneiden aikakautta saada työn suoritetuksi sitä itse tekemättä, oli käyttää siihen eläintä. Eläinten kesyttäminen antoi hänen käsiinsä eläviä työkaluja, joiden järkevä hyväksikäyttö raivasi tietä sekä maanviljelylle että kuljetuksille. Eikä ihminen ilman näitä eläimiä olisi kyennyt nousemaan alkukantaisuudestaan myöhemmin seuranneen sivilisaation tasoille."

"Villi-ihminen on luonnon orja, mutta tieteellinen sivilisaatio antaa ihmiskunnalle vähä vähältä yhä enemmän vapautta. Eläinten, tulen, tuulen, veden, sähkön ja muiden, keksimistään vielä odottavien, energialähteiden avulla ihminen on vapauttanut ja tulee edelleenkin vapauttamaan itseään loputtoman raadannan välttämättömyydestä."