tiistai 30. marraskuuta 2010

Julkinen valta salaisen vallan kulissi

Matt 10:26-27; Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.

Poliitikot kaikkialla haluavat rajoittaa mielipiteen vapautta. Hassua, miten poliitikot katsovat, että heillä itsellään kyllä pitää olla täydellinen mielipiteen vapaus -- jos kukaan puheen kohteena ei sitä ole kuulemassa.
Valtaa ei voi olla ilman salaisuuksia. Kaikenlainen valta vaatii salaisuuden. Mitä suurempi valta jollakin on sitä enemmän sillä on salaisuuksia. Esimerkiksi sosiaalitantat, psykologit ja lääkärit voivat käyttää valtaa vain siksi, koska he kirjoittavat ihmisistä pahaa, jonka he sitten joutuvat salaamaan; Salattu tieto on aina pahaa tietoa, ja pahuus on luonteeltaan piilottelevaa, pimeää tietoa.
USA ja amerikkalaiset mielellään esiintyvät hurskaina ja jopa kristittyinä. Maailmanpoliisin roolissa he kuitenkin epäonnistuvat, jos he eivät pysty elämään julistamansa uskon mukaista elämää. Se ei kuulu kristillisyyteen kieltää ihmisiä julkistamasta salaisuuksia, kuten yllä olevista kahdesta Jeesuksen opetuksen kohdasta kiistata käy ilmi. Esimerkkinä nykyisestä tekohurskaiden amerikkalaisten jumalattomuudesta vaikkapa Sibel Edmonds, Ampukaa viestin tuoja

Wikileaks toimii Jeesuksen opetuksen mukaan. Samaa ei voi sanoa poliitikoista. Poliitikoiden tulisi toimia samoin kuin tiedemiehet toimivat; kaikki on avoimesti tutkittavissa.

Uusi Suomi: WikiLeaks-vuodot: Enemmän haittaa kuin hyötyä?:
"Tuomiojan mukaan massavuoto voi lisätä salailua ja haitata luottamuksellista keskustelua.

– Tulee entistä enemmän salailua, ja salailuteknologiaa lisätään. Luottamuksellinen keskustelu voi myös siirtyä kokonaan pois arkistoitavista kanavista. Se olisi suuri vahinko, sanoi Tuomioja Ylen Aamu-tv:n haastattelussa.
"
Miten paljastukset lisäisivät poliitikoiden halua salailuun? Koska he voivat ainoastaan säätää laiksi sellaisen toimintatavan, jonka seurauksena on tähänkin asti syntynyt salailua. Tätä ennen se on ollut poliitikoille maantapa puhua muista pahaa muiden seläntakana. Nyt he voivat korkeintaan sanoa, että me säädämme salailulait, jotta voimme edelleenkin jatkaa pahanpuhumista!
Salailu ei voi lisääntyä, koska jo nyt salailu on tämän maailman tapa. Lait vain laillistaisivat sen, mihin aiemmin ei lakia tarvittu.


Iltalehti: Näitä aiheita löytyy Wikileaksin Suomi-paljastuksista

On se vaan ihmeellistä, miten herkästi Suomenkin poliitikoilla ja virkamiehillä alkaa kuola valumaan, kun saatavilla on salaista tietoa; ennen eilistä päivää valtiot olivat sitä mieltä, ettei valtioiden salaista tietoa saa julkistaa. Mutta. Kun tietoa on vuodettu, niin jo valtiot ovat ihquina sen salaisen tiedon perään: Iltasanomat: Ulkoministeriö odottaa Suomi-vuotoja

Valtioille kiusallinen tieto halutaan tietysti pitää kansalta salassa, koska
Demari.fi: Maataloustukien tiedonsaannille pannaan stoppi - kepu-pomolle tukea yli 170 000€.

Poliitikot ovat siinä kiusaukseen houkuttelevassa asemassa, että he voivat salata minkä tahansa keskustelun, jota he keskenään käyvät. Joskus he kuitenkin joutuvat laittamaan SALAINEN-leiman, jos heidän keskusteluistaan on tehty tallenne, mutta koska poliitikkojen keskustelut tallenteinakaan eivät leviä kuin vain poliitikkojen keskuudessa, niin se leima on vain muodollisuus.
Sitten joskus sattuu sellaista, että poliitikot eivät ymmärrä, miten paljon poliitikoista riippumaton kehitys (teknologia) on jo kehittynyt. Kehittyneempi tekniikka ei välttämättä tottele poliitikkoja, vaan tekee heille ikävät tepposet.

Tepponen antaa kansalle sellaista tietoa, jota kansa ei muuten voi saada; Poliitikkojen salaiset keskustelut ovat lakien ja asetusten perusta.

Julkinen valta on salaisen vallan kulissi!

Kun politiikka on kuin uskontoa, silloin päätöksenteko ei koskaan voi perustua julkisesti tiedetyille asioille. Kaikki meidän maailmamme valtiot hamasta ensimmäisestä kaupunkivaltiosta meidän aikamme mannervaltioon asti ovat täysin uskonnollisia, eli ne perustuvat uskomuksiin, joista yksi suurimmista on eriarvoisuuden perusta; että rikkaan työ on tärkempää kuin köyhän työ, että suunnittelijan työ on arvokkaampaa kuin rakentaminen, että luottamusmies on arvokkaampi kuin duunari,...
Kaikki palkkataulukot perustuvat puhtaasti uskontoon; järjellä ei voi perustella valtiossa tavattavia erioikeuksia, etuoikeuksia,...

Koska ihminen ei voi perustella järjellä uskomuksia, niin siksi järjellä ei ole sijaa valtioiden hallinnoissa. Valtiot peittävät järjen puutteen asioiden salailulla; että minkä tahansa lain ja asetuksen perusta on poliitikkojen salaiset neuvonpidot, joissa he ivaavat, nimittelevät ja haukkuvat poliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia vastustajiaan ja muita muuten vaan.
Sinenmaa 2005: VANKILEIRIEN SAARISTO
Blogi: Hyvinvointivaltion hintalappu.


Politikot joutuvat koko ajan salaamaan asioita; Salattujen asioiden määrän vähentyminen murentaisi poliittisen eliitin vallan.

Nykyinen meno voi jatkua vain niin kauan, kun julkisen vallan salainen perusta on turvattu. Ja poliitikot pyrkivät kaikin keinoin turvaamaan sen, että julkinen valta pysyy salaisten asioiden perustalla.
Poliitikot eivät pysty edes ajattelemaan, että heillä olisi tulevaisuutta, jos he eivät voisi perustella lakeja ja asetuksiaan salaisuuksillaan: Poliitikot eivät koskaan kerro kansalle lakien todellisia perusteluja, jota todistaa sekin, että nykyisin mikä tahansa laki menee kirkkaasti läpi perustuslakivaliokunnasta. Vaikuttava tietotoimisto: Perustuslaillinen köyhyys?

USA:n johto syyttää Wikileaksia terrorismista, koska uskonnolliselle toiminnalle se on tyypillistä nähdä rikka toisen silmässä, kun on tukki omassa simmussa.

Jos joku puhuu Sinusta pahaa
Sinun selkäsi takana,
niin älä pahastu siitä,
koska vain se on totuus,
joka voidaan kertoa ensinnä Sinulle.

Lisää edesmenneiltä www.geocities.com/sinenmaa/ -sivuilta napsittua:
Salatut asiat eivät milloinkaan ole minkäänlainen totuus. Totuus kuuluu kaikille, joten salatut asiat eivät voi olla totuus, koska ne eivät ole avoimia kaikille. Totuus on myöskin riippumaton ihmisen varallisuudesta, eikä ihmisen ikäkään ole mikään semmoinen ehto, johon totuus olisi mielistynyt.

Jeesuskin julisti, että lasten suusta Te saatte kuulla totuuden. Sen lisäksi Jeesus puhui totuudesta paljon muutakin, kuten esimerkiksi sen, että rikkaat eivät tunne totuutta, jos He eivät jaa järjen päätöksellä rahojaan köyhille.

Totuus on olemassa vain Taivaan Valtakunnassa. Taivaan valtakunnan ulkopuolella on vain itkua ja hammasten kiristelyä. Ne, jotka haluavat salata asioita muilta, ovat ulkona totuudesta, koska He eivät käsitä, että totuus kuuluu kaikille.

Totuuden tietämisessä ei voi olla mitään rikollista, eikä pelättävää. Asiahan on sitä arvokkaampi, mitä useampi sen tietää, joka on täysin kiistaton totuus, koska jos asia olisi päin vastoin, silloin kaikkein arvokkain asia olisi sellainen, jota ei ole olemassakaan.

Onhan se ikuinen totuus, että kun ihmiselle on tapahtunut jotakin merkittävää, niin hän haluaa kertoa siitä kaikille. Vain avoimilla asioilla on merkitystä ihmisille, sillä merkitys on todellista kun siihen liittyy ilo. Kun siis puhut totuuden, niin Sinä olet iloinen, kun muutkin tuntevat sen. Salaisuuden panttaaminen ei ilostuta Sinua, vaan masentaa sinut.


Siitä tietää lain perustuvan salaiselle tiedolle, kun poliitikko perustelee sen vakavalla naamalla, ilottomasti. Salaisuuksiin uskovat poliitikot eivät pysty säätämään lakeja totuudellisesti.

MTV3: Nettikysymys: Wikileaks, jatka salaisuuksien kaivelua
Vielä lisää edesmenneiltä www.geocities.com/sinenmaa/ -sivuilta napsittua, 2004:
Kun Suomen valtiovalta perustelee salaisen vallan käytön suhteessa ulkovaltoihin, niin silloin tuohon perusteluun kuuluu sen ymmärtäminen, että valtio keskustelee silloin toisen yhtä salaisen vallan kanssa. Mistä muuten Suomen valtiovalta voi sen tietää, että esimerkiksi USA:n valtiovalta on täsmälleen yhtä salaista valtaa?

Suomen valtiovalta siis pitää ulkovaltojen valtaa todistamattomasti ja perusteitta ja perimmäisesti salaisena valtana, johon ei tietystikään silloin kuulu salaisuuksien paljastaminen. Kun siis valtioiden johtajilla on järkeen perustumaton ennakko-oletus siitä, että valtioiden väliset asiat ovat salaisia, niin tietysti silloin kyseessä ei voi olla politiikka, yhteisten asioiden hoitaminen. Tuohon ennakko-oletukseen kuuluu sen "tietäminen", että valtiosalaisuudet eivät vaikuta tavallisten kansalaisten elämään, vaan niillä perustellaan vain hallitsevan luokan turvallisuutta; ihmisoikeuksien rajoittamista.

Valtiovalta ei siis ole kansalaisten asialla, kun se pitää ulkovaltojen valtaa salaisena valtana. Sillä valtiota ei voi millään tavoin vahingoittaa se, että se pitäisi valtiovaltaa julkisena valtana myös silloin, kun valtiovalta on jonkun muun valtion valtaa.
Perustuslaissa ei nimittäin ole sellaista kohtaa, että vieraan vallan ylin valta on salaista valtaa. Perustuslaki ei myöskään pakota valtiovaltaa toimimaan salaisesti, kun se pitää yllä kansalaisiinsa vaikuttavia suhteitaan vieraisiin valtoihin. Perustuslaki ei voi määrätä vieraan vallan valtaa salaiseksi vallaksi. Jos vieras valta ei pidä julkisuudesta, niin sen ei silti pitäisi millään tavoin estää julkisuuden toteuttamista tässä valtiossa.


Julkinen valta ei selvästikään ole valtion korkeinta valtaa.
Salainen valta on eliitin valtaa. Salainen valta ei kuulu demokratiaan.

sunnuntai 28. marraskuuta 2010

Kolmas maailmansota-nyt

Uppi: Blogi, 16.1. 2016: Eurooppa menee kohden tuhoaan
Stara, 10.12. 2015: Bulgarialaismummon ennustus kauhistuttaa: ”Eurooppa tuhoutuu muslimisodassa”


Olemmeko nyt kohtaamassa sen, jota olemme pitkään hellineet:
Kolmannen maailman sodan - WW-III?


Neuvostoliitossa eli muuan sokea ihminen, nimeltään Baba Vanga (Vangelia Pandeva, 1911-1996). Hänestä kehkeytyi ennustaja, jonka ennustuksista monet ovat jo käyneet toteen. Nyt elämme viimeisiä hetkiä siihen ennustukseen, jonka mukaan kolmas maailmansota alkaisi jollakin paikallisella sodalla.

Onko tuo paikallinen sota Korean niemimaalla, sen tulemme tietämään muutaman päivän sisällä. Toivottavasti se sota todellakin alkaisi, koska en voi kuvitella, että ihmiskunta olisi iät ja ajat rikkaiden hyysärinä. Rikkaille tulee antaa lopullinen opetus, eli kaikki kuvitelmat rikkaudesta yli muiden ihmisten tulee poistaa iäksi tästäkin maailmasta.

Rikkaiden poistaminen olisi ollut helppoa myöskin demokratiassa, mutta koska nykyiset valtiot ovat vain demokratian irvikuvia, niin siksi meille pitää antaa sotaa ja sairauksia, koska sota on kaikkein tehokkainta lääkettä.

Mr Lighthead: Baba Vanga predictions 2010 – 5079
Pelastussanomat: Kuuluisa bulgarialainen ennustaja Baba Vanga esitti monia mielenkiintoisia ennustuksia

MAASTA UNIVERSUMIIN
Tieteessä on tapahtunut edistystä: Roger Penrose -Stephen Hawkingin opettaja- on julkaissut tutkittua tietoa kosmoksesta. Hän on tehnyt löydön, joka lisää Big Bang-uskovien ahdistusta; on löydetty avaruudellisia funktioita, joiden pitää olla suunnattoman paljon vanhempia kuin oletettu ajallinen universumi.

Eikä siinä kaikki; Ne uudet löydöt ovat ko-sentrisiä, samankeskisiä, josta voidaan tehdä oletus, että kaikkeudella on keskusta. Keskustallinen kaikkeus on kaikkea sitä, mitä ateistitiede ei voi kuvitella edes painajaisissaan, koska siitä seuraa niin paljon lisää ikäviä kysymyksiä.
Tieteessä uskotellaan tavallisille kansalaisille, että tiede saa selville kaiken. Kuitenkin, tähän mennessä tiede on vain lisännyt tuntemattomuutta; Tuntematon ei ole lainkaan vähentynyt kaikkeudesta, vaan mitä enemmän ihminen saa selville sitä suuremmaksi tuntematon kasvaa.
Tuntematon on reaalinen; kaikkeudesta ei voida poistaa realiteetteja.
Arxiv, Roger Penrose: Concentric circles in WMAP data may provide evidence of violent pre-Big-Bang activity : YLE.fi/tiede: Onko maailmankaikkeus sittenkin syklinen?

On muuan kirja nimeltään Urantia, johon on kerätty valtavasti tietoa kaikkeudesta, sen historiasta ja kehityksestä. Suurin osa tiedemiehistä on tähän asti pitänyt kyseistä kirjaa huuhaana, koska siinä kirjassa sattumalle ei anneta mitään osaa eikä arpaa, vaan kaiken takana on jumalallinen suunnitelma.

Siinä kirjassa on kerrottu paljon myös universumien universumin fyysisistä aspekteista, kuten se, että kaikkeudella on massiivinen keskusta ja kaikki olevainen kiertää sitä keskustaa, jonka nimeksi sanotaan Havona, keskusuniversumi.
Keskustaa kiertävä olevaistuma on 3-tasoinen; ensimmäinen, toinen ja kolmas avaruustaso. Jokainen niistä kiertää toistaan vastapäivään... Ja Penrose on mitä ilmeisimmän nähnyt vilauksen noista samakeskisistä tasoista, kuten yllä olevasta tieteellisestä julkaisusta voidaan se totuutta etsivällä mielikuvituksella havaita. Mutta.

Siinä kirjassa --kirjan viimeisillä sivuilla-- on myös ennustuksia, jotka koskevat meidän aikaamme; me joudumme ihmisinä ja ihmiskuntana valtavan suuriin vaikeuksiin, joita ei voi verrata mihinkään, mitä ihmiskunta on aiemmin kokenut.
Ja en ainoastaan usko, vaan olen täysin vakuuttunut, että se johtuu yksinomaan ihmisten ahneista johtajista; ihmiskunta ei ole vielä koskaan kokeillut Jeesuksen uskoa, Jeesuksen, joka ajoi rahanvaihtajat pois hallintopaikasta, Jeesuksen, joka julisti:
Antakaa parantuneiden hallita!

Kun nykyisin joku poliitikko kokee jonkun elämänkriisin, niin hän julistaa: "Elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin politikointi, hallitseminen." VÄÄRIN!

Ihmiskunta kaipaa juuri tuollaisia elämän kriisistä selvinneitä hallitsijoiksi, koska sellaiset ihmiset eivät enää ole ahneita, vaan he ovat mieleltään terveitä pystyen silloin näkemään kokonaisuuden.

Jos tai kun me nyt astumme sisään suureen ahdistuksen, niin muistakaa, että ihmiskunnan kaiken kärsimyksen ovat saaneet aikaan yksin rikkaat. Köyhät eivät aiheuta köyhyyttä, vaan kaiken köyhyyden yksinomainen lähde on rikkaat, jotka ovat kaikkein viheliäisimpiä kerjäläisiä;
Kun rikas kerjää miljoonia, niin vain täysin sokeat julistavat, että johtajuudesta pitääkin maksaa hyvin.
Vertaa esim Jouko Ahosen typerään julistukseen, miten eläkepomoille kuuluu maksaa miljoonia, koska muutoin ihmisten eläke- ja verorahat olisivat mukamas holtittomissa käsissä.

Teille on valehdeltu. Joka ikinen poliitikko ja rikas pyrkii ainoastaan ajamaan omaa etuaan, joka pitäisi olla täysin selvää jo Kreikka-paketinkin jälkeen. Mutta. Koska ihmiskunta uskoo vielä rikkaita, niin ottakaa ilolla vastaan myös Portugali-, Italia- ja Espanjapaketit ja sen jälkeen edelleen Saksa-paketti. Ehkäpä sitten ainakin pohjoismaalaiset jättävät kuolleen ideologian ja perustavat Pohjolan liittovaltion, johon ei tuoteta yhden yhtäkään maahanmuuttajaa tai rikasta veronmaksajien eläteiksi.

Youtube: BBC Horizon 2010: 1/6 What Happened Before the Big Bang
Eric Lerner: Big Bang never happened

Ateistitiede pyrkii siihen, että tietoisuus, persoonallisuus ja mieli voidaan jättää huomiotta kehitettäessä lopullista teoriaa siitä, mitä todellisuus on. Tieteelle aine-energia ja aika-avaruus on täysin mieletöntä. Silti yksikään tiedemies ei voi selittää, miksi koko tuo tieteen näkemä mieletön kaikkeus kuitenkin näyttää toimivan täysin loogisesti, mielekkäästi!
Nykytiede on niin täysin ateistista, että jos joku tiedemies haluaisikin uskoa tietoisuuden olevan olennainen osa kaikkeutta, niin hän ei voi mitenkään ilmaista sitä tieteen sisällä joutumatta kerettiläiseksi, eli siis työttömäksi.

Koska toisaalla ahneet hallitsevat, niin työttömyyden pelko saa aikaan sen, että tiede pysyykin ateistisena; ahneus on kauhe rajoitus ihmisen tiedonhaluun; Tiede ei voisi pysyä jumalattomana ilman ahneutta.

Toisaalta, myös uskonnot ovat täysin ahneuden läpäisemiä; uskontojen johtajat elävät yltäkylläisyydessä ja usein he ovat vielä himoriippuvaisia seksistä, koska uskontojen tärkein tehtävä on naisten seksuaalisuuden valvonta:
Kun imaami tai pappi joutuu päivästä toiseen miettimään vain alapäätään, niin ei ole mikään ihme, että kaikki uskonnot esiintyvät kovin mielellään naisten elämän hallitsijoina, joka merkitsee sitä, että uskovaiset miehet eivät kykene hallitsemaan omaa itseään, koska heiltä puuttuu oma pää --jonka he ovat korvanneet jonkun profeetan pääkallolla.

Ahneilta ja rikkaiden hyysäreiltä puuttuu
kyky koplata asiat yhdeksi kokonaisuudeksi

perjantai 26. marraskuuta 2010

Tampere Koraanin tuhopoltto

Tampereella on melkoisella varmuudella poltettu koraani,
- tai peräti useita koraaneja.


Uskoisin, että tietyistä maista tulevat kebab-ravintoloiden pitäjät ovat syvästi uskonnollisia, eli heillä on työpaikallaan koraani, jotta he voivat todistaa koraanilla, jos syntyy erimielisyyttä siitä, mitä Muhammed on sanonut.

Vaadin, että valtionsyyttäjä alkaa tutkimaan, tapahtuiko Tampereella uskonrauhan rikkominen, jonka seurauksena koraaneja paloi poroksi. Tuhopolttajien on pitänyt tietää, että talossa asuu koraaneja!
Kyseessä on mitä ilmeisimmin tahallinen koraanin murhapoltto, joka on vastavaa, mitä esim talibanit, al qaida, sunnit ja muut siiat tekevät;
Joka ikinen muslimipommittaja tietää, että heidän kohteissaan on koraaneja, mutta he vähät välittävät koraanien tuhosta.
Tästä syystä se on erityisen halveksittavaa, että länsimaalaiset tuomitsevat koraanin polttajat, koska muslimit itsekin tuhoavat ja haavoittajat joka päivä lukemattomia koraaneja.
Jos koraanin palaminen poroksi oli onnettomuus, niin se pitää kuitenkin erikseen tutkia, sattuiko koraanille vain vahinko, kun sattui oleskelemaan väärässä paikassa, vaiko onko siitä vastuussa ihminen; Vertaa: Kun ihmiselle sattuu onnettomuus, niin poliisi on siinäkin tapauksessa velvollinen tutkimaan, ettei onnettomuuteen sisälly mitään hämärää.

Miten paljon arvokkaampi koraani onkaan kuin ihmishenki, joten tästäkin syystä valtionsyyttäjän on hetimmiten asetettava suuronnettomuustutkintalauta selvittämään, miten koraanien poroksi palamiset voitaisiin tulevaisuudessa estää. Pitääkö esimerkiksi koraaneihin asentaa sprinklerit tai hiilidioksinisammutusjärjestelmä, jos koraani ei ole Jumalan luoman veden kestävä.

On se vaan merkillistä, että tuli ja vesi on voimallisempi kuin Allahin sana ?

MTV3: Teinityttö pidätettiin Facebook-videon takia

torstai 25. marraskuuta 2010

Suomalaisen Ollilan maa-raportti

Ollilan Maa-brändi-raportista: "Valtuuskunnan mielestä Suomella on paljon annettavaa ongelmanratkaisun saralla. Kaikki lähtee Jorma Ollilan mukaan suomalaisesta kulttuurista.
 - Suomalaisilla on tietty ratkaisukeskeinen tapa toimia. Ei jauheta vaan tehdään töitä. Suomen työpaikoilla on alhainen hierarkia, tekeminen ratkaisee. Talkooperinne ja sisu ovat polttoainetta, Ollila sanoo.
"


Suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu monikulttuurisuus!

Ulkoministeri perusti vuonna 2008 maa-brändi-valtuuskunnan. Nyt se sai työnsä valmiiksi ja luovutti sen A. Stubille.
Koska valtiovalta hehkuttaa Ollilan raporttia, niin siitä seuraa, ettei sitä voida toteuttaa, jos tänne otetaan mamuja, joilta puuttuu synnynnäinen suomalainen ajattelu, intuitiivisuus, toisiinsa luottaminen, neuvottelykyky,... 34 erilaista asiaa, jotka tekevät Suomesta parhaan :-)

Me emme voi päästä maa-bränsityöryhmän asettamiin tavoitteisiin muuten kuin suomalaisina.
Olisi melkoista itsepetosta väittää, että joku Somalia tai Irak voisi saavuttaa kaiken sen, jonka kyseinen työryhmä esitti Suomen tehtäväksi. Ei siis kannata tuottaa Suomeen maahanmuuttajia pelkästään monikulttuurisuuden nimissä, koska me menetämme suomalaisuuden, jos me emme pidä siitä hyvää huolta.

Suomalaisuus pysyy hyvässä kuosissa vain siten, että sillä tehdään jotakin. Nyt Jorma Ollila työryhmineen on antanut suomalaisuudelle tehtävän. Tehtävä voi tuntua mahdottomalta niiden mielestä, jotka vaativat Suomeen monikulttuurisuuden nimissä maahanmuuttajia; ikään kuin maahanmuuttaminen olisi arvo sinänsä, tai että monikulttuurisuus olisi arvo silloin, kun suomalaisuudelta odotetaan oikeita tekoja.
Vain arvoissa ylinnä oleva suomalaisuus voi saada aikaan jotakin todellista. Annetaan myös muiden maiden kansalaisten yrittävän saada jotakin aikaan heidän omilla arvoillaan -heidän omissa maissaan.
Kun luotamme itseemme, niin silloin meillä on varaa olla suomalaisia.

Jos joku ulkomaalainen haluaa Suomeen, hänellä on oltava täällä jokin kiinnekohta, kuten puoliso tai työ. Sosiaaliluukku ei voi olla sellainen kiinnekohta, jota kohden maahanmuuttajan odotetaan Suomeen suunnistavan.

Kuten olen sen jo ennenkin todennut, kulttuurit eivät ole arvorelativistisia; kulttuurit ovat melko vaivattomasti arvosteltavissa kouluarvosanoin, kuten se nähdään monista kansainvälisistä vertailuista, joissa Suomi usein on ylinnä. Pelkästään edellä mainittu on totuus, jota kukaan järkevä ei voi jättää huomiotta;
Ihminen tunnustaa olevansa huomiokyvytön ja vailla oman arvon tuntoa, jos hän julistaa kulttuurit ja uskonnot samanarvoisiksi. Mutta, monet islamista lähteneet esittävät, että Lännen pitäisi olla tiukkana omien arvojensa puolustamisessa. Esimerkiksi Ayaan Hirsi Ali wants us to shed the inhibition of judging and say that one religion is better than the other.

Entä miten Saksasta voisi tulla Ollilan hamottelema maa:
Germanophobia: "Don't Speak To Her, She's Just A German Slut"

Me menetämme mahdollisuuden päästä Ollilan hahmottelemaan tavoitteeseen, jos otamme tänne maahanmuuttajia pelkästään säälistä, ja monikulttuurisuususkonnon tähden.

Maailma tarvitsee Suomea ja suomalaisuutta. Annetaan maailmalle sitä, mitä se tarvitsee; parhaimmuuden. Nyt on aika lopettaa suomalaisuuden mollaaminen. Jos ihminen uskoo positiiviseen omakuvaansa, kuten hänen pitäisi, niin silloin hän ei voi samaan aikaan pitää muita kulttuureja suomalaisuuden veroisina.

Suomen kansalaisella on erittäin huono itsetunto, jos hän diggaa monikulttuurisuutta -- joka huomataan siitä, ettei kukaan mokuttaja ole koskaan vaatinut maahanmuuttajilta monikulttuurisuutta, vaan mokuttajat jopa ihailevat maahanmuuttajissa heidän suomalaisuudelle vierasta kulttuuria.

Mokuttajien monikulttuurisuus on siis siinä, että he häpeävät ja inhoavat omaa kulttuuriaan, mutta eivät he pysty kuitenkaan pysty elämään maahanmuuttajana omassa maassaan, vaan kaikki aidot mokuttajat haluavat elää mahdollisimaan kaukana maahanmuuttajista.
Mokuttajat jättävät mielellään monikulttuurisuuden tosiasian kansalaisten kärsittäväksi ja maksettavaksi, kun se on niin ihanaa julistaa hyvin vartioidun virastotalon lasiseinien sisältä, miten suomalaisuudesta ei ole enää mihinkään, koska maahanmuuttajat pystyvät perustamaan jopa bitserioitakin....

Montako Nokiaa muut kuin suomalaiset ovat saaneet aikaan?
Montako maailman parasta maata muut kuin suomalaiset ovat toteuttaneet?

Koston tuomarit ja maltillinen murhapoltto

Iltalehti: Poliisi epäilee: Tampereen tuhopoltto meni pieleen
Iltasanomat: Poliisi: Tampereen polttajat epäonnistuivat täysin

Monet murhaajat pääsevät helpolla, jos he murhaavat uhrinsa lähellä sairaalaa. Murha epäonnistuu usein vain siksi, että uhri ehditään pelastamaan. Uhrit ovat epätasa-arvoisessa asemassa, koska syyttäjän keksimä rikosnimike riippuu siitä, miten kaukana sairaalasta murha tapahtui.
Lasken murhaksi kaikki sellaiset teot, joissa uhri olisi menehtynyt ilman sairaalahoitoa.
Jossakin erämaassa ihminen on tosiaankin helppoa murhata, kun taasen kaupungissa ihmistä ei tahdo saada millään hengiltä, kun aina löytyy riittävästi työintoisia pelastustyöntekijöitä.

Nyt on sitten päästy jo niin pitkälle, että murhapolttokin muuntuu oikeuteen mennessä pieneksi tihutyöksi, jos se tapahtuu lähellä paloasemaa. Murhapolttajan kannattaa tästä edes laskea sen varaan, että palokunta ehtii hätiin riittävän ajoissa, niin tekijä ei saa syytettä murhapoltosta, vaan vain nokeamisesta, talon haavoittamisesta.
Sama asia, jos murhaaja ampuisi ensiapuasemalla uhriaan sydämeen, niin siitä ei tulisi murhaa, koska sellainen kuolettavasti haavoittunut voidaan hyvin pelastaa, kun apu on lähellä.

Jos kuitenkin murhapoltto vaatii uhreja, niin puolustus voi aina syyttää uhreja siitä, että he eivät toimineet ohjeiden mukaan.

Olen edelleenkin kovin pahoillani siitä, että se Porvoon kirkon polttaja koki suomalaisen oikeusmurhan; oikeus ei anna mitään arvoa sille, että ihminen itse tunnustaa ja katuu tekoaan, vaan hän sai siitä hyvästä elinkautisen; kuusi vuotta linnaa ja päälle 15 miljoonan euron korvaukset korkoineen, eli elinkautinen.

Pannaas vaan katsoen, niin tästä viimepäivien tuhopoltosta tuskin jaetaan edes yhteensä niin raskasta rangaistusta, jonka sai tyhjillään olleen kirkon polttaja, joka ei edes yrittänyt mitään petosta suorittaa. TS: Tuomion alentaminen tunnustamisen vuoksi jakaa oikeusoppineet.

Edellisessä linkissä käy selväksi se, että suomalainen tuomio perustuu kostoon. Tuomarit ovat kostajia, eivätkä he niin ollen pysty objektiiviseen ajatteluun, koska kostoa himoitseva ei voi käsittää sitä, miksi rikoksen tunnustaja pitäisi päästää helpommalla.

Koston periaatteella toimiva tuomari toimii tunteellisesti; kosto ei perustu järkeen, vaan tunteellisuuteen. Tunteelliset tuomarit ovat alttiita poliittisille mielipiteille; poliitikkojen monikulttuurisuusmyönteisyys ja siihen olennaisesti liittyvä positiivinen syrjintä tulee saamaan tuomareilta ymmärrystä, kun tuomittavana on etninen henkilö.

Voidaan siksi sanoa, että maahanmuuttajataustaiset rikolliset eivät saa tuomareilta osakseen kostonhalua, vaan tuomarit suhtautuvat sellaisiin tekijöihin ymmärryksellä ja pahoitellen sitä, että tässä nyt joudutaan oikeutta jakamaan. Olisi todellakin liian ankaraa, jos Tampereen tuhotyöstä saisi edes vuotta vankeutta ja tuhannen euron korvausvaatimuksia, koska paloasemakin oli niin lähellä, että se on jopa palokunnan vika, kun tuli uhreja, kun vaan piti hieman seiniä noeta. Eihän sitä voi mitenkään ymmärtää, että koko talo voi palaa, tarkoitus on vain seinät mustata?

Koston, eli tunteellisuuden periaatteella toimiva tuomiolaitos on myös kyvytön tuomitsemaan rikoksen uusijoita oikeaan elinkautiseen, koska koston tuomarit lukevat lakikirjaansa kuin piru raamattua; tuo etninen teko pitää kostaa tuollaisella rangaistuksella, ja tuo perunanenäinen taasen ansaitsee tuollaisen koston, eikä yhtään enempää, koska itse kosto ja siihen liittyvä valtiollinen tunteellisuus on suloisempaa tuomareille kuin yhteiskunnan suojeleminen.
Rikollinen mielenlaatu päästetään yhä uudestaan yhteiskuntaan viattomien ihmisten kiusaksi, koska tuomarit eivät pysty ymmärtämään, mitä kostettavaa heillä muka olisi parantumattomasti rikolliselle, kun taasen terve ihminen saa tuta koko oikeuden koston, koska juuri silloin tuomarit ajattelevat, että laki loukkaantuisi, jos tuomari ei kostaisi tekoa.
Tunnustuksen tehnyt ja parantunut saa tuomarin kipuilemaan omantuntonsa kanssa sen verran lujasti, että tuomari joutuu käyttämään rangaistusasteikon yläpäätä hiljentääkseen omantuntonsa.

Tuomarithan eivät ajattele omaa tuntoa silloin, kun ihminen peittelee häpeissään päätään, mutta tuomareiden on laitettava huppu oman omantuntonsa päälle silloin, kun heidän edessään on oma-aloitteisesti tunnustanut ihminen.

On siten selvää, että rikollisuudesta parantunutkin pitää alistaa kostolle, koska oikeudessa ei ole tuomittavana ihmisiä, vaan ihmisten kuoria, jotka ovat kostontuomareille pelkkiä kuoria vailla mitään sisältöä; rikollisuudesta parantunut saa jopa kovemman tuomion siksi, koska sellainen ihminen näyttää oikeusalissa olijoiden mielestä tunteettomalta, koska ei häpeä peittää päätään, kuten sellaiset rikolliset tekevät, jotka eivät ole parantuneita.

Koston periaatteella toimiva valtiovalta heittää terveitä ihmisiä vankilaan vain siksi, että tunteellisten tuomareiden mielestä ihminen on tehty lakia varten, eikä lakia saa loukata.

Koston tuomarit loukkaantuvat lain puolesta, sillä kosto oikeutena on sama asia kuin uskonnollisuus; kuten uskonnoissa papit ja imaamit loukkaantuvat pyhän kirjansa puolesta, niin samoin oikeuden tuomarit eivät voi mitään muuta kuin loukkaantua lakikirjan puolesta, jos laki ei saisi kostettua ihmiselle hänen tekoaan.

Uskonto ja laki ovat veljeksiä; uskonto on lain isoveli. Uskonnon ja lain läheinen sukulaisuus johtaa aina siihen, että tuomareista kehittyy herkkähipiäisiä, jotka osaavat loukkaantua oikeaoppisesti lain puolesta.
Yksikään tuomari ei pysty koskaan näyttämään toteen, miten laki on rikottu tai millä tavoin laki on loukkaantunut, koska laki on kuollut kirjain, kuten uskovien pyhä kirja on kuollut kirja.

Kuten uskovien kuolleet kirjaimet heräävät eloon vain uskovissa niin samoin tuomarit pitävät itse lakia elossa; tuomarit projisoivat omat tunteensa lakikirjan tunteiksi, joka saa tuomarit vollottamaan, että taasen lakia on rikottu, taasen lakia on verisesti loukattu,...

Julkisen vallan haltijoilta tulee vaatia älykkyyttä tunteellisen paatoksen sijasta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että valtio luopuu pelottelusta, uhkailusta ja kostosta; rikollinen ihminen pitää eristää yhteiskunnasta määräämättömäksi ajaksi, jonka eristyksen pituuden rikollinen saa itse määritellä; yhteiskunnassa ei tule suvaita sairasta käytöstä.
Iltalehti: "Supossa vallitsee pelon ilmapiiri"
Aamulehti.blogit: Veltto Virtanen: Joka neljäs kansanedustaja on psykopaatti

keskiviikko 24. marraskuuta 2010

SDP:n maltillinen irtiotto

SDP:n kansanedustajat lupasivat sanoutua irti Tampereella tapahtuneesta rasistisesta tuhotyöstä: "Tuhopoltto oli rasismia": "Minä vetoan ihmisiin, että me maltilliset suomalaiset sanoudumme irti tällaisesta sairaasta väkivallasta ja rasismista, Lipponen sanoi tänään julkistamassaan tiedotteessa."

Koska nyt alkaa näyttää siltä, että se tuhotyö olikin maahanmuuttajien keskinäistä kisailua, niin onko SDP:llä ja muulla suvaitsevaistolla enää mitään syytä sanoutua irti rikollisuudesta? Miksi SDP:llä on niin kova hinku sanoutua irti vain suomalaisten rikollisuudesta? Onko SDP tähän saakka tukenut etnistä rikollisuutta, vai miksi juuri nyt pitää sanoutua irti rikollisuudesta?

HS: Porvoon surmat tehtiin teloitustyyliin.
SDP ei sanoutunut irti Porvoon surmatöistäkään? Miksi? Siksikö, koska tekijä kuului ns. etniseen vähemmistöön? Entä se Sellon surmatyö? Oliko sekin vain yksittäinen teko, eikä mitenkään liittynyt ulkomaalaisten omiin asenteisiin? Mutta!
Jos yksikin suomalainen sanoo SDP:n puolueohjelmalle edes poikittaisen sanan ulkomaalaisista yleensä, niin suvaitsevaisto julistaa sellaisen olevan suuren suomalaisjoukon asennevika!

Vai onko niin, että SDP yhdessä muun suvaitsevaiston kanssa on nyt tekemässä vaalityötä; SDP yritti vierittää Tampereen tuhopolton syyn maahanmuuttokriitikoiden syyksi, jotta SDP saisi pysäytettyä kannatuksensa romahduksen.

Julistamalla sanoutuvansa rikollisuudesta irti SDP ikään kuin myönsi,
että se on tähän asti itse ollut osallinen rikollisuuteen. Vertaa:
"Joko olet lakannut lyömästä vaimoasi?
Joo, sanouduin juuri äsken irti vaimonhakkaajien joukosta."

Joko SDP on lopettanut rasistisen toiminnan?
Joo, se sanoutui juuri irti rasisteista.


Onhan se ihan hyvä, että SDP viimeinkin lopetti osallisuuden rikollisuuteen. Nyt pitäisi sitten vielä miettiä, mitä SDP aikoo tästä eteen päin tehdä? Eikö se olekin sydämessä ikään kuin suuri tyhjiö, kun piti luopua rikollisesta toiminnasta, eikä vielä ole mitään tullut sen tilalle?

MISTÄ SDP:n TULISI SANOUTUA MYÖS IRTI
Ehdotan, että sosiaalidemokraatit sanoutuvat irti kaikista hallintoneuvostoista, ja SDP:n kansanedustajat luopukoot valtuustopaikoista. Sosiaalidemokraatit voisivat luopua myös kulukorvauksista, ilmaisista matkoista, kokouspalkkioista, kesälomarahoista ja kakkosasunnoistaan sekä valtion luottokorteista.

Minä en kehtaisi kutsua itseäni maltilliseksi, jos tuomitsisin kaikki suomalaiset yhdestä yksittäisestä teosta, jonka motiivia ei edes vielä ole selvitetty. Ja sitten hurskaasti julistaa sanoutuvansa suomalaisten asenteesta irti yleensä ja väkivallasta erikseen.

Onhan se aika rumasti tehty, että jos nyt joku ei julkisesti ota osaa SDP:n irtisanoutumisjulitukseen, niin suvaitsevaisto syyttää sellaisia rasisteiksi.
Onneksi tässä on todisteita sen puolesta, että SDP ja muut mokuttajat kuuluvat edelleen rasisteihin, koska he kieltäytyvät tunnustamasta maahanmuuttajien rasistisuutta, vaan syyttävät vain suomalaisia siitä. Sillä suvaitsevaiston rohkeus ei riitä siihen, että he irtisanoutuisivat maahanmuuttajien -uussuomalaisten- rikollisista teoista.


Väkivalta on siis sosiaademokraattien erityinen geneettinen piirre, vai? Koska siitä pitää sanoutua irti? Miten se onnistuu, koska se on selvästi sosiaalidemokraattien erityinen luonteenpiirre, joka on geeneihin kirjoitettu, koska muutoinhan ei voi selittää, miksi suvaitsevaisto SDP etunenässä yrittää maltillisesti irtautua väkivallasta.

Mokuttajien olisi syytä tutustua tilastokeskuksen sivuilta,
mikä on pelin tilanne nykyisin.

UPDATE 25.11.2010
US.blogi: Päivi Lipponen pyytää anteeksi rasisteilta?
Jäämme odottamaan Kimmo Kiljusen anteeksipyyntöä, sillä vain rikollisilta ja rasisteilta voidaan odottaa anteeksipyytelyä. Me muut olemme anteeksiantavaisia; meiltä ei tarvitse pyytää anteeksi, sillä meidän uskomme on maailman parasta uskoa; Jeesuksen uskoa;

Suomalainen: "Herra Jeesus, jos sosiaalidemokraatit ja muut virhepiipertäjät yhä uudestaan syyttävät minua rasistiksi, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?"
Jeesus: "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa seitsemän. Sillä minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat."

Siinä on suvaitsevaisille ja kaikenmaailman islamin mokuttajille esimerkkiä, mitä on todellinen usko, ja mikä uskonto on huippuparas.

Vihanlietsojat part 102-tunteeton rikos

Poliitikot ovat siirtyneet kansan uhkailusta ja pelon politiikasta pelkistettyyn vihanlietsontaan. Enää heille ei riitä, että joku yksittäisen suomalaisen despootin teko tuomitaan rasimiksi, vaan nykyisin kaikki maahanmuuttajia vastaan tehdyt teot ovat rasismia. Poliitikot huutavat hysteerisesti rasismia joka kerta, kun maahanmuuttajaa on kohdannut jokin onnettomuus.

Poliitikot julistavat, että jos teko kohdistuu maahanmuuttajaan, niin suomalaisia pitää syyllistää heidän asenteistaan -- mutta, jos tekijä on maahanmuuttaja, niin silloin poliitikot eivät syyllistä maahanmuuttajia, vaan hokevat, että kyseessä on yksittäisen ihmisen teko, eikä se johdu maahanmuuttajien omista asenteista, kuten Britanniasta huomataan:
Mail Online: Sharia lessons for pupils aged six: BBC uncovers 'weekend schools' that teach pupils how to hack off thieves' hands!

Mitä sanottavaa on suvaitsevaisille; vihanlietsojilla on tuosta sanottavaa? Se on varmaan kivaa, kun suvaitsevaisten Suomeen himoitsema uskonto opettaa jo Euroopan pienille lapsille, miten varkaalta hakataan oikeaoppisesti käsi poikki. Varmaankin poliitikot kohta säätävät lain, että jos varkaudesta tuomittu on käsi-invalidi, niin hänelle ei kuulu invalidivähennys verotuksessa, koska muutoin rasismi.

Eduskunta, Kimmo Kiljunen: KIRJALLINEN KYSYMYS 966/2010 vp; Suojelupoliisin viharikosten seurannan tehostaminen: "Tampereella ravintolan tuhopoltto on osoittautumassa viharikokseksi."
Iltasanomat: Lipponen veti rasismikortin hatustaan
Iltalehti: SDP:n edustajat yhdistivät Tampereen tuhopolton rasismiin - poliisi ei
Iltasanomat: "Tuhopoltto oli rasismia"


Kimmo Kiljunen puhuu eduskunnassa: "Laki ei tunne viharikosta. Rasistisesta motiivista voidaan kuitenkin tuomita kovempi rangaistus kuin vastaavasta teosta muuten. Lakia tulisi muuttaa siten, että rasististen rikosten tavoin myös muista viharikoksista tuomittaisiin kovennettu rangaistus."

Ei riitä, että poliitikot lietsovat rasismia, vaan sen lisäksi he julistavat, että neutraalituhopoltto, neutraalimurha; tunteettomuus rikoksen teossa olisi jotenkin lieventävä asianhaara; että jos ihminen tekee rikoksen vihapäissään, niin se on tuomittavampi, jos ihminen tekisi rikoksen täysin harkitusta ja tunteettomasti!

Minusta on täysin absurdia esittää, että tunteeton murhaaja pääsisi vähemmällä kuin joku vihanpuuskassa rikoksen tehnyt. Silti Kimmo Kiljunen ja Päivi Lipponen ja lähes kaksi sataa muuta poliitikkoa uskoo, että vihaistuksissa; tunteellisesti tehty rikos on suurempi ja pahempi uhria kohtaan kuin tunteeton teko!
On huomattava sekin totuus, että uskonnot ovat tunteellisuutta.

Se on rikoksen uhrin lyömistä, jos rikoksen tekijä saa lievennystä tunteettomuudesta; että jos joku hakkaa Kimmo Kiljusen vihapäissään, niin se olisi tuomittavampi kuin jos joku tekisi sen hyvin huolellisen suunnittelun jälkeen kylmäverisesti.

Voisiko Kimmo Kiljunen itse vastata,
kumpi lyönti tuntuu kipeämmältä;
tunteettoman ihmisen lyönti tai
vihaisen ihmisen lyönti?

Poliitikot edistävät tunteetonta käyttäytymistä. Jos todella tunteettomuudesta saisi lievemmän tuomion, niin onhan toki selvää, että rikolliset tulevat käyttämään sitä hyväkseen.
Lyökää poliitikot lyötyjä ja syyllistäkää uhrit, jos he ovat suomalaisia, muutoin syyttäkää suomalaista kulttuuria, jos maahanmuuttaja maahanmuuttajaa lyö.

tiistai 23. marraskuuta 2010

Vihanlietsojat part 101

Johan suvaitsevaiset hyppivät seinille: Tampereen kebab-ravintolan jäänteet vielä savuavat, kun maahanmuuttomyönteiset haluavat hirttää kaikki maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat.

Mistä te hyysärit tiedätte, että kyseessä on rasistinen teko? Eikö teillä itsellä raksuta yhtään se, että miksi iskun kohteeksi joutui yksittäinen ravintola, jolloin motiivina voi olla vaikka sellainenkin mitätön juttu, että joku asiakas tuntee joutuneensa huonosti kohdelluksi, josta seurauksena on ajattelematon teko.

Tekoa tai puhetta voisi pitää rasistisena vain silloin, kun se kohdistuu tekijälle tuntemattomaan ihmiseen tai hänen omaisuuteensa ja kun tekijällä tai puhujalla -rotuun katsomatta- on todettu vihamielisyyttä toiseutta tai toisinajattelua kohtaan.
Jos siis tutkinnassa selviää, ettei kohde ollut sattumanvaraisesti valikoitunut vihan kohde, vaan tekijällä on ollut kaunaa uhria kohtaan, silloin tuskin on syytä lietsoa rotujen välistä vihaa.
Tosin, suvaitsevaiset ovat varmaan odottaneet kädet ristissä jotakin tällaista päästääkseen päästämään höyryjään päästään, joka höyryää koko ajan. Sallittakoon suvaitsevaistolle nyt vapaa syyllistämisoikeus, koska he eivät anna oikeutta muille.

Mutta, miksi te vasemmistohyysärit ette kutsu rasismiksi kaikkia vastaavia ravintoloihin tehtyjä tuhoiskuja? Monesti tuollaiset iskut ovat ihan viherpiipertäjien tai maahanmuuttajien välistä normaalia toimintaa, mitä he harrastavat lähtömaissaankin. Kebab-ravintoloiden kilpailu johtamassa reviiri-riitoihin.
MTV3: Lahden ostoskeskuspalon selvitys loppusuoralla
HS, 11.7.2007: Tuhopoltosta mittavat vahingot turkisliikkeelle Turussa

Suvaitsevaiset! Lopettaisitte jo tuollaisen vihanlietsonnan.
Katsokaa peiliin, ja pyyhkikää noki vaaleilta kasvoistanne.


US.päivi.lipponen.blogi: Raukkamaista toimintaa
US.jaga.blogi: Maahanmuuttokriittistä terrorismia?

maanantai 22. marraskuuta 2010

Tampereen tulipalon syylliset

Elämme maailmassa, missä kukaan ei voi olla täysin varma siitä,
- että pääsee illalla omaan petiin.

Tänään sattui kaksi erittäin ikävää turmaa;
Tampereella syttyi aamulla ravintola tuleen ja sen yläkerroksissa nukkui ihmisiä, joilla ei ollut mitään aavistusta, mitä tuleman pitää.
Ja Helsingissä iltapäivällä kävelysilta romahti autoilijan päälle, jolla oli varmaan omat suuunnitelmansa loppupäivän varalle.

Tulee vedet silmiin, kun ajattelen noita nuoria, joilla jokaisella oli elämän varrelle omat suunnitelmat. Sitten tulee hetki, ja kaikki romahtaa, varoituksetta ja lopullisesti.

Jotenkin sen pystyisi hyväksymään helpommin, jos kohtalona olisi luonto, mutta näissäkin tapauksissa kanssaelävät toimivat kohtalon apurina, joka häikäilemättömästi katkaisi neljän ihmisen elämänlangan. Miksi? Mikä saa tavalliset ihmiset toimimaan noin ajattelemattomasti.

Uskon vakaasti, että kaikki liittyy kaikkeen; että noiden kahden eri, eri kaupungeissa tapahtuneen turman taustalta löytyy yksi yhteinen nimittäjä. Uskon ja ymmärrän, että syy on täsmälleen sama, miksi koko maailma jatkuvasti kamppailee eloonjäämisestään; se on ahneus.

Syy on rikkaiden suunnaton ja pohjaton ahneus, joka saa maailman talouden syöksyilemään vuoristorataa. Koska maailma on yksi, niin meidän kaikkien on tavalla tai toisella oltava mukana tuossa täysin mielettömässä menossa.
Joku nosturiauton kuljettaja on niin ahtaalla taloudellisesti, että hänellä on kiire siirtyä paikasta a paikkaan b ansaitsemaan elantoaan ja kuolettamaan kuorma-autonsa jättimäistä velkaa. Ja yksi ainoa unohdus tuon eloonjäämistaistelun tuoksinassa saa hänet unohtamaan nosturin puomi ylös, joka sitten törmää siltaan tuhoisin seurauksin, joista kaikkein tuhoisin oli, kun vastaantulevan auton kuljettaja ei voinut aavistaa, että hänen hetkensä oli tullut.

Tampereella vastaavasti pikkuravintoloiden pitäjät ovat pakotettuja eloonjämistaisteluun, jonka syy on siis rikkaissa, kuten poliitikoissa, imaameissa ja muissa semmoisissa, joilta puuttuu täysin kyky omaan ajatteluun; jotka täysin sokeana hokevat puolueoppejaan ja painavat äänestysnappia käskystä, joka ei ole lähtöisin heidän omista aivoituksistaan. Ja taasen Kohtalon ei ole itse tarvinnut puuttua ihmisten maailmaan, koska niin moni haluaa toimia Kohtalona Kohtalon paikalla.

Tämä maailma on täysin sairas. Lamat seuraavat toisiaan ja sodat seuraavat lamakausia. Poliitikot ja papit ovat vihanlietsojia; Poliitikot hallitsevat pelottelulla ja uhkakuvilla; poliitikoiden lait perustuvat pelkoon, ja uskontojen opit ovat helvetin tulikiviin kirjoitettuja. Pelko on lakeihin integroituina.

Poliitikot eivät uskalla edes elää kansansa arvojen mukaan; poliitikoille arvot ovat moniarvoisia, joka tarkoittaa arvojen devalvaatiota; poliitikot tarvitsevat jatkuvasti lisää arvoja voidakseen uskoa moniarvoisuuteen, joka on heille ainoastaan puolueopin marginaalinen lauseke.
Poliitikoiden arvosetelissä on numeroita jo enemmän kuin kansallissosialisti pystyy lausumaan; niin monta arvoa poliitikoilla jo on, eikä sekään riitä, koska ahneilla määrä korvaa laadun, eikä määrälle koskaan tule loppua, sillä jokainen ihminen etsii laatua, mutta jota määrästä ei koskaan voi löytää.

Moniarvoisuusoppi vaatii poliitikkoja suvaitsemaan kaikkea; jopa suvaitsemattomilla on maahan täysin vapaa pääsy, koska suvaitsemattomatkin ovat halpatyövoimaa, sillä poliitikkojen ylellisen elämän kehittäminen vaatii jatkuvasti lisää verojen kuluttajia, eikä maahantulijoiden arvojen perään tarvitse huudella, koska maahantulijan arvon laatua ei lasketa moniarvoisuuteen, vaan siihen kelpaa ainoastaan maahantulijoiden arvojen määrä.

Olen tämän kertonut ennenkin, mutta kerrataan se taasen: Ahneet ovat rahanistejä!

Kuten nisti tarvitsee jatkuvasti yhä suuremman annoksen saadakseen huumeestaan nautinnon, niin myöskin rahanistien pitää jatkuvasti vaatia lisää ja lisää, jotta he voisivat tuntea kuuluvansa rikkaisiin; Rikkaus perustuu pelkästään tunteeseen, jonka saa aikaan sietokyvyllä kehuskella.
Kuten nistillä huumaava vaikutus kestää vain hetken, niin samoin myöskin rikkauden tunne kestää vain sen hetken, kun rikas on saanut avattua rahapatojen luukkuja hieman lisää lainsäädäntää lobbaamalla ja omilla lainsäätäjillään.
Alholisti: Katsokaa, mää voin juoda masinoolia litran pullollisen, eikä tunnu missään. Antakaa mulle vielä lisää, koska selvänä on vittumaista.

Poliitikko: Katsokaa! Mää voin käsitellä miljardeja, eikä tunnu missään. Otetaan vielä miljardeja lisää velkaa, niin ehkäpä sitten raha tuntuisi joltain!
Köyhänä on vittumaista, hokee poliitikko, koska ei ymmärrä köyhän elämästä hevon paskaa, koska poliitikot ovat ulkoistaneet oman köyhyyteensä heihin, joita rikkaat kutsuvat köyhiksi.
Ahneus on tosiaankin pelkkää köyhyyttä, koska ahne on aina puutteessa, ja mitä enemmän ahneella on ennestään sitä suurempi on hänen köyhyytensä ja mitä suurempi ahneus sitä vittumaisempi hän on ihmisenä; rikkaille ihmimisyys on pelkästään keppihevonen; kun rikas jää kiinni itseteosta, niin hän uikuttaa: Määkin oon vaan ihminen.
Kaikki juopon ominaisuudet pätevät sellaisenaan joka ikiseen rikkaaseen; jokaikinen rikas on rahajuoppo, joka yrittää koko ajan lisätä sietokykyään rahaan, koska muutoin poliitikkoa vituttaisi, kun hän joutuisi olemaan niin kuin muutkin.

Koska siis hallitsijoiksi pyrkii sellaiset, jotka eivät kestä tavallista elämää, niin silloin tuollaisten ihmisten säätämät laitkin on ensisijassa tarkoitettu palvelemaan rikkaiden täysin surkeaa elämäntapaa.

Näin siis saatiin selville, että tämän päiväisten täysin turhien poismenojen syylliset löytyvät etuoikeutettujen joukosta.
Jos maailmassa ei olisi yhtään etuoikeutettua ihmistä, niin silloin kenenkään ei tarvitsisi käydä jatkuvaa eloonjäämiskamppailua, johon kuuluu ravintoloiden polttelu, pörssipeluu, muistamattomuus, masentuneisuus, adhd, väkivalta, kiusaaminen, halpatyövoima, kerjääminen, pankkikriisit,...
Iltalehti: Kuinka tässä näin kävi?

Poliitikot ovat arvonistejä, ahneutensä lisäksi. Poliitikoille on kehittynyt erittäin hyvä sietokyky arvoja kohtaan; heille arvon laadulla ei ole enää mitään väliä; pääasia poliitikoille on, että arvoja on paljon ja vielä enemmän.
Mikään määrä arvoja ei riitä tyydyttämään poliitikoiden arvotietoisuutta, koska heistä on tullut arvojuoppoja; tulkaa tänne Suomeen kaikki maailman toisarvoiset, jotta me poliitikot voisimme humaltua teidän arvoista, sillä meidän arvot eivät enää maistu miltään...,
Colbert: Ayaan Hirsi Ali, Nomad

MSN news: Britsh muslim children are being taught how to chop off hands and hate jews.

sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Perustuslain vahingoittaminen

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Nykyinen hallitus pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat lopulta eri asemassa. Hallitus rustaa lakeja, ja sitten hallitus käyttää rustaamaansa lakia perustellaakseen miksi se tai tuo ryhmä pitää asettaa sen lain suhteen eri asemaan.
Kyseessä on samanlainen perustelu, mitä rikkaat harjoittavat; koska minun pitää rikkaana kuluttaa enemmän, niin tarvitsen sitä varten enemmän etuoikeuksia ja erivapauksia -- ja tasaverotusta, koska en voisi kuulua rikkaisiin, jos eläisin kuin muut.

Otetaan esimerkiksi se paskalaki. Hallitus loi täysin paskaisen lain ja kun sitten hallitus sai siitä kritiikkiä, niin hallitus päätti, että se voi pitää sitä lakia hyväksyttävänä syynä sille, että ihmisiä eriarvoistetaan henkilöön liittymättömän syyn perusteella, kuten paskalain tähden.

On siis huomattava, että paskalaki itsessään asettaa ihmiset eri asemaan, ei niin, että ihmiset olisivat ilman sitä lakia eri asemassa; Ilman sitä paskalakia ihmiset olisivat paljon tasa-arvoisemmassa asemassa, mutta kun paskalaki luodaan, niin päättäjät pitävätkin sitten itse luomaansa lakia perusteluna sille, että joku voidaan asettaa eri asemaan.
Kyseessä on selvääkin selvempi kehäpäätelmä. Luodaanpas tästä näin laki, jotta kansa saadaan enemmän hajaannuksen tilaan.

Esimerkiksi, kun hallitus sääti jehovantodistajia varten lain, jolla jehovantodistajat vapautettiin asepalveluksesta ja vankilasta, niin siinä ensin oli ihmisryhmä, jolla oli sukset ristissä tasa-arvon kanssa. Saadakseen suksensa vapaiksi tasa-arvosta hallitus katsoi, että jehonvantodistajuus on hyväksyttävä syy olla eri asemassa kuin muut, että jehonvantodistajat ovat tasa-arvoimsempia kuin muut; heitä ei koske suomalaisuus ja Suomen menestyminen.

Kyseessä on siis täysin päinvastainen tapahtumankulku kuin paskalaista johtuva ihmisten asettaminen eri asemaan. Yleensä siis erivapauslaki säädetään jo olemassaolevan ryhmän erilaisen elämäntavan laillistamiseen, eikä niin kuin paskalain kohdalla, että itse paskalaista tulee se hyväksyttävä syy asettaa ihmisiä eri arvoisen asemaan; että paskalaki luo ihmisille erilaisen aseman ja sitten paskalakiin pitää rustata poikkeuksia, jotta paskalaki saataisiin voimaan.

Lehdet: Mitta tuli täyteen - Lehtomäki avautuu julkisesti jätevesikiistasta: "Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) arvostelee kolmea puoluetoveriaan oman edun tavoittelusta ja keskustan edun vahingoittamisesta jätevesikiistassa."

Ympäristöministerin mukaan siis paskalaissa tärkeintä on keskustan etu. Se, että poliitikot joutuvat asettamaan ihmiset paskalain tähden eri asemaan ei siis ole mitään sen rinnalla, että Keskustan maine kärsii paskalaista? Laki pitää saattaa voimaan hinnalla millä hyvänsä, koska kyse on puolueen uskottavuudesta ja poliitikon arvovallasta.
Siinä ei paina mitään se tosiasia, että kansan yhtenäisyydestä on maksettu kova hinta; Kansanyhtenäisyys voidaan uhrata eri vapauksia potkimalla, kun puolueen etu sitä vaatii.

Kovin heppoisasti poliitikot jakelevat eri vapauksia. Eri vapauden saamiseen riittää, että poliitikot säätävät paskalakejaan, niin niihin lakeihin saadaan sädekehä, kun vain lakiin lisätään erivapautuksia sinne sun tonne.

Se tuntuu olevan nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus, että lakiin tulee erivapauspykälät; että kansalaiset saataisiin taistelemaan toisiaan vastaan. Poliitikot hamuavat itselleen vihanlietsojan asemaa.


Mielestäni se on erittäin surkeaa lainsäädäntää, jos säädetyllä lailla lisätään ihmisten eriarvoisuutta lain edessä - sillä se ei ole mikään pakko säätää sellaista lakia, joka riistää ihmisiltä heidän säällisen toimeentulonsa, joka siten pitäisi kompensoida erivapauksilla; säälittävyydellä.

Poliitikot ovat monikulttuurisuuden lumoissa. He luulevat, että yhteiskunta olisi parempi kun siinä on mahdollisimman monta erilaisilla arvoilla toimivaa ryhmää.


Uusi Suomi.blogi: Lehdet: Paskalaki kiristää Keskustaa: ”Puhuisivat pukukopissa”

torstai 11. marraskuuta 2010

Profeetan kehonkuva

Oletko koskaan miettinyt, miltä sinä näytät aivoissasi? Olisiko vaikkapa etusormesi kuva aivoissa samanlainen, miltä se näyttää silmin katsottuna? Olet varmaan huomannut, miten pystyt käyttämään kehosi joitakin osia tarkemmin kuin muita. Se johtuu siitä, että kehosi tuntoherkät ja herkkämotorisemmat osat ovat aivoissasi tarkemmin langoitettu kuin vaikkapa keskivartalosi -- alavatsa poislukien, tietysti. Aivoissasi on sinun kehostasi aistikartta, homunculus.

Aistikartta, homunculus on adaptiivinen; sen osat suurenevat tai pienevät ihmisen tekojen ja mielihalujen mukaan, miten ihminen kiinnittää huomiotaan ruumiillisuuteensa ja käyttää kehonsa osia. Jonkun kellosepän aistikartan sormet ovat paljon suuremmat kuin vaikkapa sellaisen ihmisen sormet, joka yrittää selvitä elämästä puhumalla.

Ihminen onkin varsinainen suurisuu, jos hän vain puhuu. Kuten tunnettua, niin profeetat ovat aina olleet hyviä puhujia, joten heidän homunculuksensa huulet ovat kaiketi erityisen suuret, jolloin sellaiset huulet ovat kauniita katsella niiden mielestä, jotka myös haluavat omalle homunculukselleen suuret huulet.

Valitettavasti, uskovainen honkulus ei voi saada turpeita huulia ja suurta suuta sillä, että vain tottelee suurisuista homunculusta. Uskonnon noudattajan aivokuorella olevan aistikartan huulet ovat siten erityisen pienet, koska uskovaisuus ei edellytä omilla aivoilla pullistelua.

Kuva 3 ei siis kuvaa uskonnollisen ihmisen homunculusta, vaan se on ikään kuin uskonnon arkkityyppinen aistikartta, juuri sellainen homunculus, jonka kaltaiseksi uskovaiset haluaisivat tulla, mutta jollaista he eivät voi sisäisesti koskaan saavuttaa, koska uskonnon esikuva on uskonnon noudattajan vastakohta. Uskonnon esikuvan, profeetan homunculus on vain profeetallisen ihmisen saavutettavissa. Ihmisen, joka ilmoittaa uutta jumalallista totuutta.

Uskovaiset tietävät, että heidän uskontonsa kieltää heiltä heidän uskontonsa esikuvallisen elämäntavan. Uskovaiset ovat sidottuja vanhaan totuuteen. Uskovaisilta on kielletty omien aivojen käyttö, joten uskonnollisen ihmisen homunculus on aina hyvin pienipäinen, vaikkakin voi omata turpeat huulet, jos on uskontonsa puhujapönttöön siunattu.

Monet profeetat tunnetaan siitä, että he haluavat Jumalan nimessä vartioida muiden seksuaalisuutta. Kyseinen tapa on suoraan eläimellistä perintöä ajoilta, jolloin ihmislajin urokset taistelivat siitä, kuka heistä saisi haaremin omakseen. Kuvasta 3 huomataan, että kuvan kaltainen homunculus toteuttaa paljolti vielä eläinperäistä viettiään, joka merkitsee pään alueen jäämistä kovin pieneksi, jonka pienuutta kompensoi suurentunut alapään kuva.

Kun eläin nimeltä ihminen sai ajattelukyvyn, niin hän synnytti aivoihinsa sisäiset sarvet, joille hän antoi nimeksi Jumala; mitä suurempi jumala jollakin ihmisuroksella oli sitä suuremmaksi kasvoi hänen homunculuksensa alapäään kuva.

Älyllisyys muutti ihmisurosten "sarvien" kalistelun sisäiseksi valtataisteluksi; sellainen oli voimakkaampi, joka keksi sarvilleen mahtavammat nimet. Mitä enemmän ihminen ponnisti adjektiivien luomiseksi sitä turpeahuulisempi hänen homunculuksestaan tuli.
Jo varhain ihminen havaitsi, että hänen tarvitsi vain keksiä suuremmat sanat, niin muut urokset alistuivat jo sillä; hyvin harvoin isohuulisen homunculuksen tarvitsi tapella konktreettisesti naaraiden saamiseksi. Sitäkin enemmän isohuulisten homunculusten piti tapella muita isohuulisia homunculuksia vastaan, joilla oli omat sokeat kannattajansa.

On edelleen selvästi näkyvissä, miten uskovaiset alistuvat sellaisen ihmisen edessä, joka pystyy ilmaisemaan sisäisten sarviensa suuruuden kaikkein komeimmilla sanoilla; sellainen suuria sanoja puhuva sisäinen sarvipää on uskontonsa uskovaisten keskuudessa korkealle arvostettu, joka merkitsee sitä, että hänellä on etuoikeus kaikkiin naisiin.
Nykyaikana meillä on lähes täydellinen esimerkki siitä, miten profeetta syntyy. Kyseessä on Turkmenistanin entinen presidentti Saparmurat Nijazovin ja hänen kirjoittamansa pyhä kirja nimeltä Ruhnama; Wikipedia: Ruhnama.
Ajatelkaapas vaikka sitä, että kyseinen henkilö olisi elänyt ajalla ennen kirjapainoa ja nykyistä tiedonvälistystä. Vain nykyaikainen tiedonvälityst esti Saparmurat Nijazovia perustamasta uutta uskontoa. Hän sai jo miljoonat pienipäiset homunculukset alistumaan turpeahuulisen homunculuksensa valtaan...
Blogi, 18.1. 2013: Sairauden pyhittävät ideologiat ja uskomukset
Blogi: Suvaitsevaisuus johtuu mantelitumakkeesta
How stuff works: How Your Brain Works

keskiviikko 10. marraskuuta 2010

Palkansaajat kansanedustajina

Senaatintorin -ja Arkadianmäen palkansaajat eivät halua lyhentää lomiaan:
HS:
TS: Kiviniemi ei lyhentäisi lomia

Kansanedustajat ovat asennoituneet palkanvaatijan rooliin. Palkanvaatijoina "kansanedustajat" katsovat, että heidän pitää pitää puoliaan. Koska kansanedustajilla on kaikki lainsäädäntävalta, niin palkanvaatijoina he eivät voi mitään muuta kuin säätää ahneutensa omiksi etuoikeuksikseen.

Jos vain kansanedustajat asennoituisivat työhönsä ikään kuin perheyritysjohtajina, niin silloin he tietysti ymmärtäisivät jotakin rahan päälle, mutta koska poliitikot menevät eduskuntaan luullen olevansa palkanvaatijoita, niin silloin he käyttäytyvät pahemmin kuin ristokuismat ja timorädyt.
Palkanvaatijoina kaikki poliitikot ovat kommunisteja, jotka vain jakavat toinen toisilleen työnantajansa (kansan) rahoja. Ei ole mitään väliä, väittääkö poliitikko olevansa oikeistolainen, koska kaikki poliitikot ovat palkanvaatijoita:
Vaikka poliitikko olisi tullut politiikkaan yritysjohtajan paikalta, niin edustajana hän on vain palkanvaatija, ja hän käyttäytyy niin kuin käyttäytyisi AKT:n puheenjohtaja, joka on päässyt istumaan EK:n kassalippaan viereen.

On kertakaikkisen hullua, että esimerkiksi palkanvaatija ja pääministeri Mari Kiviniemi esittää, ettei hän pidä siitä, jos hänen lomiinsa kosketaan. Sen vielä ymmärtää, kun Timo Räty pysäyttää koko Suomen, jos yritysjohtajat sanovat jotakin, josta rädyt ja kuismat ei tykkää, mutta että sitä samaa tekee kansanedustajat ja kaikki ministerit, niin se on niin eeppistä, että se pitää tässä kertoa koko Suomelle.

Pääministeri Mari Kiviniemi on jäävi esittämään mielipiteitään missään työaikakysymyksessä, koska hän on ensisijaisesti palkanvaatija, eikä ministeri. Kaikille luulisi jo olevan täysin selvää, että niin ministerit kuin kansanedustajatkaan eivät voi mitään muuta kuin lisätä omia etuoikeuksiaan ja pitää niistä kiinni kuin vauva tissistä: Iltalehti: Tutkija torkkupeitekohusta: "Eduskunta on tuhlauspesäke!"

Kansanedustajat pääsevät täydelle eläkkeelle kaikkia muita palkansaajia nuorempina, ja kansanedustajat ovat vapaa-ajalla suurimman osan vuotta, mutta siitä huolimatta he alkavat heti vollottaa, jos EK:sta yritetään antaa jotakin järkeä päätöksentekoon.

Jos pääsisin eduskuntaan, kertoisin koko maailmalle, miten politiikka toimii. Sillä minulla on sentään varaa olla rehellinen, koska olen vaatimaton; en ole koskaan elämässäni vaatinut palkkaa, en kesälomia, enkä lomarahoja, en kulukorvauksia enkä mitään sellaista, mikä saa palkanvaativat vollottamaan.
Eduskunnassa ei olisi mitään pelättävää muiden politiikkojen taholta, vaan päin vastoin; vaatimattomuus on ehdoton edellytys kansanedustajuudelle; jos ihminen ei pysty elämään vaatimatonta ja torkkupeitotonta elänmää, hän ei voi hoitaa yhteisiä asioita.

Viisas ihminen tulee erittäin hyvin toimeen jo perustoimeentulolla, koska viisas ihminen ei vaadi ylellistä elämää, eikä käsintehtyjä, arkkitehdin suunnittelemia torkkupeittoja.

Pelkästään se tosiasia, että kansanedustajat eivät pysty edes puhumaan omista etuoikeuksistaan, osoittaa poliitikkojen olevan pelkkiä typeryksiä, joilla ei ole rohkeutta sinapinsiemenen vertaa.

Kalle Isokallio: Olen populisti
Aarno Laitinen: Valta huligaaneille
MTV3: Veltto Virtanen: Joka neljäs kansanedustaja on psykopaatti
Iltalehti: Koirille kuntosali, limusiiniajeluja, tuotantukia kuninkaalle...
Näin EU tuhlaa miljoonia

tiistai 9. marraskuuta 2010

Torkkuva julkinenvalta

Bjarne Kallis 8.8.2010: "... täytyy selvittää, mitä menoja täytyy leikata, jotta voisimme selviytyä veroja ja maksuja korottamatta". Kallis, kuten muutkin poliitikot, puhuu pelkästään paskaa; yksikään poliitikko ei koskaan leikkaa hallinnon kuluja: Ahneella on hillopurkille hoppu ... Kansanedustajilla hulppeat edut ... Kähmijöiden kauhuksi eduskuntaan ...

Miksi kansanedustajille pitää hankkia nukkumistarvikkeita? Koska muutoin kansanedustajan eduskunta-avustajan pitäisi torkkua edustajan sijaisena. Avustajien tehtävänä on tehdä sitä, mihin kokouspalkkioiden perässä hyppivillä edustajilla ei ole aikaa.
Olisiko Bjarne Kallikselle tullut mieleen, että hän olisi voinut luopua edes torkkupeitteestään?

Voi tietysti olla, että myös eduskunta-avustajien työ on niin vaativaa, ettei sitä voida hoitaa ilman kunnollisia päiväunia. Onhan kansanedustajilla niin paljon sivuvirkoja, että heillä on niin vähän aikaa varsinaiselle kansanedustajuudelle, josta johtuen he katsovat, että sekin vähä aika, mitä heiltä jää muilta "kiireiltään", pitää käyttää nukkumiseen, koska muutoin he joutuisivat tarttumaan toimeen...
HS 1.8.2010: Sunnuntaisuomalainen: Satoja poliitikkoja osuuskauppojen johdossa.

Uusi Suomi 8.10.2010: Miksi Veikkaus lennättää poliitikot ulkomaille? – ”Turistiluokassa”: "Vuoden 2010 Lontoon-reissu oli pidempi, torstai-iltapäivästä lauantaiaamuun.
-Perjantaina oli kokous yhdeksästä neljään, eli ihan täysi kokouspäivä, kertoo Ilmivalta.
"
Miten on mahdollista, että poliitikot pärjäävät ulkomailla ilman torkkuja? Miksi poliitikot eivät vaadi ulkomaille mennessään torkkupeitteitä, vaan he julkijumalattomasti väittävät voivansa olla ulkomaisissa kokouksissaan hereillä koko päivän?

Suomessa poliitikkojen ja heidän avustajiensa päiväunet yleensä kestäisivät iltaan saakka, joten siksi eduskuntaan on päätetty hankkia myös herätyskelloja. Eduskunnan pitää tutkia, mikä laite sopii parhaiten eduskunnan herätyskelloksi. Sitä varten eduskunnasta varmaan lähetetään maailman eripuolille komiteoita tutkimaan, miten muiden valtioiden kansanedustajat heräävät päiväuniltaan.
Voi olla, että muiden maiden parlamentaarikot ovat keksineet keinon,
jolla voidaan nukkua eduskunnassa huomaamatta.


Eduskuntakotiin palattuaan kansanedustajat ja heidän avustajansa joutuvat huomaamaan, että heillä oli vielä paljon verovelvollisten rahaa käyttämättä ja valtion piikkikin oli vielä auki, joten he päätyvät yksimielisesti hankkimaan eduskuntaan neljäsataakymmenen Nokia N8-puhelimia, koska siihen on saatavilla älykäs herätyskello hellästi helisevillä äänillä, joka laskee parhaan mahdollisen heräämisajan, joka herättää nukkujan väkisin kesken unien, sillä parhaaseen mahdolliseen herätysaikaan ei voida laskea mukaan REM-unta, missä kohtaan se tulisi keskeyttää, jottei edustaja tuntisi ärtymystä ja siten joutuisi tekemään kansaa ärsyttäviä päätöksiä.

Uusi kallis, virallinen torkkupeite vaatii uuden virallisen herätyskellon lisäksi tietysti uudet mukavat sohvat, joilla se torkkuminen virallisesti suoritetaan virallisena työaikana.
Torkuilta juuri herätetty ei ole tolkuissaan, joten uusien torkkupeitteiden mahdollisimman tehokas käyttö edellyttää myös uusien suihkutilojen rakentamista, mihin virallisilta torkuilta herätetyt voivat mennä pesemään simmunsa unihiekasta. Muutoinhan edustajat ja ministerit joutuisivat olemaan seuraavan päivän istunnossa puolinukuksissa, joka saisi heidät tekemään paskalakeja.

Iltalehti: Kansanedustajille torkkupeitot - 127 € kappale!
YLE, MOT 8.8.2010: Säästöevakot

Blogi.Kalle Isokallio 9.11.2010: Olen populisti: "Hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole olemassa. Termi on harhaanjohtava. On olemassa vain pakkokeinoja käyttävä koneisto. Olemme yhdessä päättäneet, että eduskunta saa säätää lakeja, joiden noudattamista valvomaan on palkattu tuhansia virkamiehiä uhkailemaan kansalaisia pakkokeinoilla. Ei kuulosta hyvinvointiyhteiskunnalta se sellainen, eihän. Niin sanottujen hyvinvointipalvelujen tarjoaminen jollekin kansalaisryhmälle edellyttää rahojen ottamista joltain toiselta kansalaisryhmältä pakkokeinoin."

Kainuun Sanomat: Kansanedustajille tyyriit torkkupeitot

Jälkikirjoitus:
Olen ollut sitä mieltä aina, että kodin ja työn erottaminen on järjetöntä; Ihmisen tulee voida pitää työpaikkaansa kotinaan, koska kestävä kehitys ei voi toteutua, jos jokaisella ihmisellä pitäisi olla ainakin kolme eri nukkumapaikkaa; Työpaikka, ns. koti ja loma-asunto.

Rakennuskanta Suomessa riittäisi jo nykyisellään miljardille ihmiselle; Suomessa on valtava määrä lämmintä tilaa tyhjillään suurimman osan aikaa. Tyhjistä toimistoista ratkaisu asuntopulaan?
Ajatelkaa, miten järjetöntä tuhlausta Paavo Voutilainenkin tekee parhaillaan kalustettuaan toimistohuoneensa lähes sadantonnin kalusteilla -- mutta sitten tuo lämmin toimistohuone on tyhjillään suurimman osan vuodesta: Yrjö Hakanen: Sosiaalijohtajan 72 000 euron shoppailu

Kuinka virallisten torkkupeittojen alla nukkuvat kansanedustajat voisivat herättää nukkuvien puolueen? Tekemällä lisää paskapäätöksiä! Savon Sanomat: 1,7 miljoonaa rokotetta roskiin. Roskiinheitto-arvoltaan erä on noin 12 miljoonaa euroa
YLE: Lieksan kaupunki selvitti, mitä pakolaisista saa kertoa: "Lieksa tiedusteli tietosuojavaltuutetulta myös, miten kaupungin tulisi vastata asukkaidensa kysymyksiin siitä, onko kaupunki maksanut maahanmuuttajille jääkaappeja, televisioita tai muita tavaroita. Tietosuojavaltuutetun mielestä on paras vastata, että maahanmuuttajille kustannetaan sosiaalietuuksia samojen säännösten mukaisesti kuin muillekin kuntalaisille.

- Jo pelkkä tieto sosiaalihuollon asiakkuudesta on salassa pidettävä. Siten yksittäisen asiakkaan osalta ei voida kertoa sitä, onko sosiaalitoimi ostanut hänelle esimerkiksi television, vastauksessa todetaan.
"

Radio Nova: Lähetä kansanedustajille unilelu - me toimitamme ne perille!
Iltalehti 12.11.2010: Vain unilelu puuttuu!

lauantai 6. marraskuuta 2010

Realismia suvaitsevaisille

Viime perjantaina kuulin Kalle Isokallion sanovan Jälkiviisaissa, miten ihmisistä 20 prosenttia on varustettu positiivisella asenteella - ja loput ovat langoitettu negatiivisesti. Että semmosta.

Isokallion mukaan politiikkaa tehdään negatiivisella asenteella, joka ilmenee esimerkiksi uhkakuvien luomisena, joilla kansa saadaan pelottelulla hyväksymään negatiivinen lainsäädäntö, joka tuottaa oikeustajun vastaisia lakeja.

Mietin sitä, ja tulin siihen tulokseen, että asiassa on vinha perä. Poliitikot jopa julistavat olevansa positiivia, jotta he voisivat salata sen tosiasian, miten valtavan negatiivisia he ovatkaan. Käsky käskyn päälle, laki lain päälle --kunnes kansalaisten taakka romahtaa.
Esimerkiksi, poliitikot pelottelevat suomalaisia aivovuodolla; että jos poliitkot eivät kohtele rikkaita helläkätisesti ja luo heille erilaisia etuoikeuksia, niin meitä kohtaa aivovuoto.
Samaan aikaan kuitenkin poliitikot haalivat tänne ilman minkäänlaista valikointia porukkaa, jonka aivojen kunnosta poliitikot vähät välittävät, ja joiden pärjäämisen huonoutta Suomessa selitellään tulijoiden kulttuurilla, vaikka kaikkien kulttuurien piti olla yhtä hyviä niiden silmissä, jotka suvaitsevaisuuden nimissä sulkevat silmänsä kansoja vertailevilta tutkimuksilta. Uskontojen paremmuusvertailu on vielä kaukana tulevaisuudessa.

Kun sitten poliitikot ovat saaneet Suomeen maahanmuuttajia, ja kun he eivät olekaan niitä kauan kaivattuja kultamunia muniavia kanoja, niin poliitikot keksivätkin positiivisen syrjinnän; maahanmuuttajille pitää antaa etuoikeuksia, koska muutoin he eivät pärjää Suomessa! Uusi Suomi: Helsinki antaa maahanmuuttajille ”positiivista erityiskohtelua”
(Muuten, miten ja milloin poliitikot ajattelivat lopettaa maahanmuuttajilta etuoikeudet? Onko ihan varmaa, että se etuoikeuksien poisto sitten joskus hamassa tulevaisuudessa sujuu yhtä helposti kuin poliitikoiden etuoikeuksien poistaminen nykyään?
)

US.blogi, Richard Järnefelt 17.4.2010: Positiivinen syrjintä?

Poliitikot mielellään kutsuvat asennettaan positiiviseksi - ja samalla he liimaavat positiivisuusleiman jokaiseen käsitteeseen, minkä he pelon ilmapiiriinsä luovat. Poliitikot ovat esimerkiksi suvaitsevaisia; suvaitsevaisuus on poliitikoiden mielestä positiivinen asia. Mutta!

Koska poliitikot ovatkin langoitettu hermostoltaan negatiivisesti, niin siitä huomataan, että poliitikkojen positiiviset asiat ovatkin negatiivisia; poliitikoiden suvaitsevaisuus on suvaitsevaisuutta ainoastaan samoinajattelevia kohtaan, eli niitä kohtaan, jotka ovat uskossa suvaitsevaisuusideologiaan, jolloin sellaisten ideologiaan uskovien ei ole tarvis ensinkään ajatella mitään.

Ajatelkaa nyt sitäkin, mitä se suvaitsevaisten suvaitsevaisuus on oikeasti: Suvaitsevaiset tuomitsevat kaikki ne suvaitsemattomiksi, jotka eivät hoe suvaitsevaisuutta. Suvaitsevaisuuteen uskoville pelkkä asian realistinen ajattelu, kritisoiminen on suvaitsemattomuutta, eli rehellisesti sanoen; suvaitsevaisten suvaitsevaisuus onkin äärimmäisen negatiivista, joka ei sisällä lainkaan älyllisyyttä.
Suvaitsevaisuus ei itsessään kerro mitään suvaittavan asian positiivisuudesta. Suvaitsevaisen on ensin tunnettava käsite positiivinen ennen kuin hän voi väittää suvaitsevaisuuden olevan positiivista;
Positiivinen ei ole suvaitsevaisuutta, mutta
suvaitsevaisuus saattaa olla positiivista.
Vrt: Punainen ei ole aurinko,
mutta aurinko voi olla punainen.

Suvaitsevaiset ja monikulttuurisuutta puolustavat ovat tehneet kolossaalisen virheen siinä, kun he uskovat suvaitsevaisuuden olevan positiivisuuden synonyymi; että jos ihminen ei ajattele täsmälleen samalla tavalla kuin suvaitsevainen, niin silloin sellainen ihminen on suvaitsevaiston mielestä negatiivinen ja ansaitsee tulla syrjityksi. Esim. Ruotsidemokraatit versus suvaitsevaiset.

Suvaitsevaisuus perustuu haihatteluun; suvaitsevaisuutta ei voi perustella järjellisesti. Suvaitsevaisuudessa ei ole mitään reaalista itsessään, joka huomataan siitä, että suvaitsevaisuus-käsitteeseen pitää liimata päälle adjektiivi, jotta sitä voitaisiin kaupata ns. suvaitsemattomille:
"Ostakaa minulta suvaitsevaisuus, koska se on kalttaaltaan päällystetty kiiltävällä positiivisuudella."

Suvaitsevaisuuden vastakohta ei ole ei-suvaitsevaisuus, suvaitsemattomuus. Sellaiselle asialle ei ole olemassa vastakohtaa, joka ei ole itsenäisesti olemassaolossa. Suvaitsevaisuus ei siis vaadi mitään vastakohtaan, koska itse suvaitsevaisuus ei ole realiteetti itsessään, vaan se riippuu täysin ihmisen uskosta:
Suvaitsevaisuuden päällystäminen positiivisuudella on uskonnollinen teko; se on ainoastaan uskomus, että suvaitsevaisuus on positiivista.


MALLIESIMERKKI REALISTISESTA AJATTELUSTA

Minun on turha yrittää määritellä itseäni suvaitsemattomaksi, koska en voi olla minkään vastakohta; reaalisuudessa mikään asia ei ole minkään toisen vastakohta. En voisi olla realisti, jos pyrkisin olemaan suvaitsevaisten vastakohta, semminkään, kun suvaitsevaisuus on epärealistinen käsite.
Toki, suvaitsevaiset määritelkööt minut miten he lystäävät, koska kuten edeltä on käynyt ilmi, niin suvaitsevaiston keskuudesta ei löydy yhden yhtäkään, joka osaisi ajatella itsenäisesti.
Olen realisti. Realistina pyrkimykseni on päästä omaehtoisella ajattelulla perille asioiden todellisesta laidasta.
Ajatteluni ei voisi olla realistista, jos pelkäisin ajatella vaikkapa maahanmuuttoa kriittisesti. Realistinen ajattelija ei voi koskaan pysäyttää ajattelua havaitessaan ajattelunsa johdattavan hänet realiteettien tajuamiseen.

Realistin kohtalona on antaa ajatuksen lentää perille asti, mitä ikinä sellainen perillepääsy kulloisellekin ajatukselle merkitsee, koska asialla ei voi olla aitoa merkitystä, jos ajatusta ei ole ajateltu vapaasti loppuun asti.

Toisin kuin suvaitsevainen, niin realisti ei voi tuosta noin vain vetää hihasta käsitteen positiivisuutta; realisti on läpeensä ja ylt'ympäriinsä riippuvainen realiteeteista. Realistin asenne vaatii omaehtoista ajattelua, koska muutoin "realistin" ajattelu olisi suvaisevaisten kaltaista haihattelua.

Olen sen ajatellut niin, että ihminen tuntee suvaitsevaisuuden olevan kuin untuvapeitto, johon on varmaankin mukava upota silloin, kun pelkää oman ajattelun mahdollisuuksia; että oma ajattelu antaisikin ajattelijalle uskottavan opillisen tiedon sijaan realismia.

Suvaitsevaisuus on uskoa siihen, että suvaitsevaisuus on positiivinen juttu. Kuten uskonnossa yleensä, niin myöskin suvaitsevaiset kieltäytyvät ajattelemasta, jotta he voisivat säilyttää illuusionsa suvaitsevaisuudesta ja sen ihanuudesta. Suvaitsevaiset jopa käyttäytyvät samoin kuin fundamentalistiset uskovaiset; Suvaitsevaiset kieltävät jopa oman maansa kansalaiset ja demokratian, jotta he voisivat välttyä kohtaamasta reaalisuutta.

Alussa todettiin Kalle Isokallioon viitaten, että 80 prosenttia ihmisistä on ominaisnegatiivisia, joten eipä suvaitsevaisia oikein voi syyllistäkään realiteettien tajun puutteesta, koska se puute on ehkäpä suorastaan heidän geneettinen erityispiirre.

Suosittelen, että ensivaaleissa ajattelevat ihmiset äänestävät ajattelevia ihmisiä, jolloin muutos on realistinen mahdollisuus huolimatta negatiivisten suuresta yliedustuksellisuudesta.

US.blogi; Peter Rumjantzeff, 6.11.2010: Persut ja Jatkosodan henki
Piraattipuolueen blogi: Halla-ahon tuomio osoittaa tarpeen lainmuutokseen
Iltalehti 8.11.2010: Aarno Laitinen; Valta huligaaneille
Iltalehti 8.11.2010: Jyrki Lehtola; Vääränlainen ihminen

keskiviikko 3. marraskuuta 2010

Poliitikkojen jahtaamat

Yhden totuuden politiikka vie pientä ihmistä kuin lastua laineilla:
HS: Mediakohu vie poliitikkoa kuin lastua laineilla.

Moniosaaja Sinenmaa perää poliitikkojen tekemisistä raportoivilta toimittajilta parempaa harkintaa. Sinenmaa on kirjoittanut Poliitikkojen jahtaamat -nimisen blogikirjoituksen, johon hän ei ole haastatellut mediakohuihin joutuneita poliitikkoja.

"Median tulee suhtautua poliitikkoihin kriittisesti, mutta on hyvä muistaa, että poliitikotkin ovat ihmisiä vain silloin, kun he yrittävät saada säälipisteitä", Sinenmaa sanoo, ja jatkaa:
"Poliitikoille ihmisyys on vain keppihevonen, jolla on hyvä ratsastaa aina silloin, kun poliitiikalla menee huonosti, tai kun poliitikko on yllätetty housut kintuissa. Muutoin poliitikot ovat syrjäytyneet ihmisyydestään."

Sinenmaan mukaan kansalaisten puheissa toistui, miten voimattomaksi ihminen tuntee itsensä poliitikkojen edessä. Jos lain säätäminen on alkanut vääristä tiedoista tai moraalittomuudesta, niitä ei saa mitenkään oikaistua, eikä lakia saa peruttua. "Haastattelemani kansalaiset kokivat, että asioiden kulkuun ei voi vaikuttaa. Sitä on kuin lastu laineilla.", kertoo Sinenmaa pienen ihmisen äänitorvena.
"Sen sijaan perustuslaillisille laeille löydetään yllättävän helposti porsaanreikiä ja niille voidaan myös säätää nopeassakin aikataulussa poikkeuksia", toteaa Sinenmaa hieman irvistystä suupielessään.

Sinenmaan mukaan näyttää siltä, että kun poliitikot ovat omaksuneet tietyn käsityksen tietystä ihmisestä tai ihmisryhmästä, ja sitä ei hevillä muuteta. Esimerkkinä poliitikkojen antamasta leimasta Sinenmaa ottaa esille maahanmuuttajat, joita poliitikot pitävät erittäin loukkaantumisherkkinä, lasimaisina olentoina, jonka seurauksena poliitikot ovat luoneet Suomeen ammattiloukkaajien ammatin, joiden tehtäväksi on annettu loukkaantua maahanmuuttajien puolesta.

Sama ylhäältä laskeutunut poliittinen asenne ja yhden totuuden liturgia toistuu myös tiedotusvälinessä. Koko media tuntuu huutavan yhdellä äänellä yhtä totuutta, kuten vaikkapa kritiikittömät maahanmuuttokirjoitukset osoittavat.
Jos sitten yksi poliitikko uskaltaa olla eri mieltä, niin koko poliittinen kenttä alkaa syyttämään häntä rasistiksi ja populistiksi.

"Monella muulla alalla kilpailu tekee kentästä monipuolisemman. Politiikassa se tuntuu tekevän kaikista puolueista samanlaisia.", Sinenmaa lopuksi toteaa.

Sosiaalinen asuminen Suomessa

Minua kyllä hämää se, että köyhille tarjotaan sosiaalista asumista. Rikkaatko eivät siis ole sosiaalisia? Voi olla niinkin, koska jos ihminen on sosiaalinen, niin silloin hän ei voi olla itsekäs. Onko nyt todistettu, että rikkaus vaatii itsekästä asumista. Rikkaat asuvat epäsosiaalisilla alueilla, epäsosiaalisissa asunnoissaan? Voipi ollakin, koska voi olla niinkin, että rikkaat ovat toisilleen sosiaalisia, eivätkä siksi uskalla kertoa, millaisia naapureita heillä on.

Nyt kovasti ollaan huolissaan siitä, että maahanmuuttajat ns segregoituvat, eriytyvät ja ghettoutuvat, ja kaikkea tuota yhtä aikaa. Vika on tietysti suomalaisissa, jotka eivät ole tuottaneet riittävästi sosiaalista asumista, tai siitä, että rikkaat eivät huoli maahanmuuttajia seinänaapureikseen, koska heidän asuntonsa arvo ei voisi nousta, jos heillä olisi naapureina muita kuin etnisiä suomalaisia. Suomeen tulee aidatut asuinalueet, koska muutoin kulttuuri ei voi olla rikasta, jos poliitikot voisivat elä ja asua ilman vartijoita. Ruotsissahan niitä jo alkaa olla poliitikoille, jotka gillaavat olikaa.

Voisiko kuitenkin olla niin, että maahanmuuttajat itse aiheuttavat omat ongelmansa? Ainakin minä pystyn ajattelemaan, että ihminen itse aiheuttaa omat ongelmansa silloin, kun mikään muu ei häntä uhkaa.

Netistä ja median mielipidesivuilta saa usein lukea, mitä on olla maahanmuuttajan seinänaapurina. Varsinkin silloin, kun seinän takana vietetään paastokuukautta, joka käytännössä merkitsee kuukauden mittaista yövalvottamista... Siinä suomalaisen sosiaalisuus maahanmuuttajia kohtaan väkisinkin kokee rappeutumista, joka monasti merkitsee sitä, että suomalainen haluaa seinänaapurikseen sosiaalisia suomalaisia, jotka osaavat olla sosiaalisia naapureitaan kohtaan myös yöaikaankin.

Sosiaalisuuteen kuuluu ymmärtäväisyys. Jos ihminen ei ymmärrä, että hänen kuuluu olla yöllä hiljaa, niin ainakaan minä en pysty sen tajuamiseen, miten mikään määrä suvaitsevaisuutta ja sosiaalista asuntotuotantoa vähentäisi maahanmuuttajien eriytymistä omille alueilleen.

Yö on tehty nukkumista varten. Yöaikaan nukkujat ovat päiväsaikaan virkeitä ja pystyvät terävään, itselliseen ja luovan ajatteluun, joka ei vaadi pyhää kirjaa kainalosauvoikseen. Yöllä asunnoissaan nukkujat ovat päivällä sosiaalisia.
Vai onko niin,että suvaitsevaisto ei tykkää siitä, että suomalainen ei ole sosiaalinen yöllä, joten siksi sosiaalitantat uskovat, että kun vain suomalaiset pidätetään maahanmuuttajien naapureina, niin heistäkin tulee lopulta samanlaisia yöhillujia?
Yöllä nukkujat eivät myös kärsi liikalihavuudesta niin paljoa kuin yöhillujat.
Yöllinen valvominen, joka ei liity ansiotyöhön, aiheuttaa mielenterveysongelmia, joka taasen lisää uniongelmia, joka taasen lisää tarvetta sosiaaliselle asuntotuotannolle, joka taasen saa aikaan ghettoutumista, kun seinänaapurit eivät kestä jatkuvaa yöllistä häiriköintiä ja muuttavat alueelle, missä ollaan sosiaalisia, eli ymmärtäväisiä.
Tähän ei pidä sekottaa
vuorotyöläisiä,
jotka monesti hilluvat läpi yön -
mutta työpaikallaan,
eivätkä niin ollen ole
naapureilleen häiriöksi.

Tosin yötyöntekijät tarvitset sitten päiväsaikaan riittävää hiljaisuutta, voidakseen ladata akkujaan seuraava yövuoroaan varten, jotta sosiaalitantoille riittäisi rahaa jaettavaksi.
Siihen ei auta, jos seinänaapurina on meluavia maahanmuuttajia, jotka kailottavat kulttuurilleen tyypillisellä tavalla. Maahanmuuttajat saavat aikaan päivälläkin eriytymistä, jos he katsovat, että heillä on oikeus hillua omassa kodissaan miten lystäävät.
Suomi kyllä tottelee kansainvälisiä sopimuksia, jotka säätävät, miten Suomen tulee olla kohtelias ja säädyllinen muita maita kohtaan; Suomi ei saa ola häirikkö. Suomesta puuttuvat perheiden väliset ihmisoikeussopimukset. Nykyisellään perheiden väliset sopimukset perustuvat pelkästään suomalaisten sosiaalisiin taitoihin, kuten ymmärrys olla mölyämättä öisin.
Suomen pitäisi vaatia maahanmuuttajaperheitä ratifiomaan omakotirauhaoikeussopimukset, varsinkin silloin, kun maahanmuuttaja saapuu maasta, joka ei ole ratifioinut edes ihmisoikeuksia.

Tosi on, että maahanmuuttajien asumiskulttuuri on meluisampaa, erilaisempaa kuin suomalainen ja että suomalainen ei voi valittaa melusta edes poliisille, koska poliitikot ilmeisesti ovat ohjeistaneet poliisia puuttumasta monikulttuurisuuteen; maahanmuuttajia pitää ymmärtää ja suvaita Helsingin Uutiset: Järjestyssäännöt eivät koske kaikkia asukkaita.

maanantai 1. marraskuuta 2010

Vitutuspolitiikkaa kansalle

Piti kirjoittaman, että uutinen, mutta teitähän näyttääkin jo vituttavan, joten mikä uutinen se olisikaan, että poliitikot vituttavat teitä, koska takaraivon pullistumasta sen jo näkee

Poliitikot nimenomaan haluavat Suomeen kapinaliikkeen, koska mitenkään muutoin poliitikkojen päätöksiä ei voi perustella; jos poliitikoilla ei olisi kapinanlietsomistarkoitusta, niin silloin poliitikoiden politikointi pitää vaan tyytyä toteamaan olevan kansan kiusaamista, joka johtuu kymmeniä vuosia jatkuneesta uskosta puolueelliseen politiikkaan, joka on uskonnon jatke.

Pauli Vahtera: Jättäkää meille edes vesi
Iltalehti: Ei mitään järkeä, Helsingin ympärivuorokautiset bussikaistat saavat täystyrmäyksen asiantuntijalta.
MTV3: Jätevesiasetus raivostuttaa haja-asutusalueilla
Turjalainen: Tiedoksi: Kreikalle annettu lainapaketti on laiton ja Kreikalla on varaa maksaa lainansa
Omakaupunki: Helsingin kaupunginhallitus on HOK-Elannon miehittämä
HS: Sunnuntaisuomalainen: Satoja poliitikkoja osuuskauppojen johdossa
Iltalehti: Kunnanhallituksen puheenjohtaja narahti plagioinnista
Suomen Kuvalehti: Kolme kokoomusedustajaa julkaisi saman tekstin omissa nimissään
HS: Tutkija: Hyvä veli -verkostot ja puoluerahoitus korvaavat lahjonnan
Blogi: Tyhmyyden kompensoitia.
Blogi: Kapinan lietsojat

Tyhmyyden kompensaatio

Lehdet itkevät: "Poliitikot eivät päässeet lähellekään huippujohtajien palkkoja!" ja "Politiikan kerma jää yritysmaailman tuloeliitistä". Kumpi olikaan poliitikoiden tarkoitus; Lisätä tuloeroja vaiko kaventaa niitä ja siten vähentää köyhyyttä? Kumman otsikoinnin poliitikot muistavat, kun heidän pitäisi virittää lakeja tuottamaan maksimaalinen hyöty rikkaille?

Rikkaille valtio on vain yksityinen etujärjestö,
jonka viritinosana toimii lainsäädäntä
. Hätäapua pankeille.

Monet lukijat alkavat heti vollottaa, ettei se nyt oikein sillaikaa oo vasiten, koska rikkaat muutioin eivät voisi korottaa kaikkien elinkustannuksia, jos heillä ei olisi varaa maksaa mitä ikinä grynderit kehtaavat vaatia...
Mutta, kun katsotaan, mitä lakeja poliitikot ovat säätäneet, niin huomataan selvästi, että lakien ensisijainen tarkoitus on taata rikkaille kaikissa oloissa turvattu ansionkehitys. Paskalait, kuten jätevesilaki, joka hyödyttää ainoastaan yritysjohtajia.

Nyt kuulen jälleen sen saman typerän perustelun, että rikkaat maksavat enemmän veroja kuin tavalliset työntekijät. Pitää toki paikansa, jos katsotaan asiaa määrällisesti, mutta kun asiaa katsotaan prosenteissa, niin huomataan, että rikkaiden veroprosentit ovat merkittävästi muuta väestöä pienemmät. Köyhille ei ole erikseen ruokakauppojakaan. Tämä ensinnä.
Toiseksi tulee se, että jos todella olisi kannattavaa lisätä rikkaiden varallisuutta, niin silloin se olisi vieläkin kannattavampaa lisätä rikkaiden määrää; miksi kaikille ei makseta miljoonan euron vuosituloja?

Siksi, koska rikkaat eivät saa tulojaan ansioistaan, vaan valtio on säätänyt lait niin, että rahavirrat virtaavat luonnon vastaisesti, alhaalta ylöspäin, köyhiltä rikkaille; Rikas on rikas, koska hän on valtion suojaamassa asemassa.
Tarvitaan plus tuhat köyhää yhtä rikasta kohden, jotta sen rikkaan ansiot olisivat kaikissa oloissa nousevia. Mutta yhtä köyhää kohden ei tarvita edes rikkaan pikkurilliä;
Koska siis yksi köyhä pystyy elämään vähemmällä kuin rikkaan pikkurillillä, niin onhan se todellakin kertakaikkisen suurenmoisen viisasta elämää verrattuna rikkaisiin, jotka eivät pysty elämään, jos heitä jokaista kohden ole jatkuvasti kasvava köyhien orjatyöleiri. Rikkaat eivät voi koskaan poistaa köyhyyttä, koska köyhyys on ehdoton edellytys rikkaille, joka huomataan siitäkin, että rikkaat ovat kaikkein köyhimpiä; köyhä olisi tyytyväinen, jos saisi kymmenen euron palkankorotuksen, kun taasen rikas vollottaa, jos ei saa vähintään tuhannen euron korotusta. (Eli rikkaat itkevät, jos tuloerot eivät kasva. (suom. huom.))

Tuossa Suomenlahden eteläpuolella muuan ministeri halusi itse saada selville, riittääkö poliitikoiden säätämä perusturva ihmiselle; Hän päätti elää yhden kuukauden sillä 64 € per kuukausi-summalla, jolla poliitikot vaativat ihmisiä ehdoitta selviytymään.

Mitä itse asiasta ajattelen, niin yksikään rikas ei voi koskaan tuntea, mitä on elää perusturvalla. Jos tuosta pienestä köyhiä halveksivasta yksityiskohdasta ei välitetä, ja katsotaan, mikä oli sen ökykansanedustajan tulos:
"Virolainen parlamenttiedustaja Heimar Lenk lopetti sunnuntaina kuukauden kestäneen kokeilunsa elää Viron alimmalla toimeentulotuella.
Tuki on 64 euroa kuukaudessa, eli noin kaksi euroa päivässä.
- Selvisin juomalla paljon teetä sekä syömällä halpaa puuroa ja valkoista leipää. Laihduin liki kolme kiloa, Lenk kertoi.
Lenk on oppositiossa olevan keskustavasemmistolaisen puolueen edustaja. Kokeilullaan hän halusi todistaa, ettei nykyhallituksen säätämä toimeentulotuki riitä kattamaan välttämättömiä menoja.
Lenkin mukaan tuki pitäisi nostaa samalle tasolle kuin Viron minimipalkka, 278 euroa."

Kuten huomataan, niin yksikään kansanedustaja ei pysty oikeasti elämään niillä minimituloilla, jotka poliitikot ovat itse säätäneet lakisääteiseksi ja joilla poliitikot ehdoitta vaativat ihmisiä tulemaan toimeen. Onko jollekulle vielä epäselvää se, miksi poliitikoille ei pidä antaa huippujohtajien tulotasoa?

Päin vastoin; Poliitikon tulisi kiireesti säätää maksimipalkkalaki, missä maksimipalkaksi säädettäisiin poliitikkojen nykyinen palkataso, koska täysin selvästi heidän odotetaan tulevan sillä toimeen. Olisi järjetöntä väittää esimerkiksi Jorma Ollilaa niin typeräksi, ettei hän pystyisi elämään rehellistä elämää poliitikon palkan suuruisella rahamäärällä?

Se voitaisiin kyllä kuvitella, että Walhroos tai Lilius kuolisivat alle kuukaudessa, jos heiltä vaadittaisiin niin korkeaa älyä, jolla köyhät pystyvät elämän kahdella eurolla päivässä. On hyvin todennäköistä, että huippujohtajilta ei löytyisi älyä edes sen vertaa, mitä vaadittaisiin kuuden tonnin kuukausipalkalla elämiseen, koska huippujohtavat eivät ole huippuja muuta kuin siinä mielessä, että he ovat lainsäätäjien huippumielikkejä, joilla on yhteiset kekkerit.

Sitten tulee vielä semmoinen pieni totuus poliitikoista, että jos he yrittävät olla mieliksi kansalle eikä ainoastaan rikkaille, niin poliitikot säätävät siinäkin tapauksessa paskalakeja: Verkkouutiset: Rikolliset pitävät pilkkanaan lakia, kauppiaita ja poliisia

Huomataan siis, että poliitikot optimoivat valtiota sekä rikkaille että rikollisille; Rikkaat ja rikolliset saavat poliitikoilta hyviä lakeja, jotka edesauttavat rikkaita rikastumaan ja rikollisia rikollistumaan.
Valtion virallinen politiikka tähtää siihen, että rikkkaalle kehittyisi suurenmoinen sietokyky rahaa kohtaan; Poliitikot oikein huokaavat ihastuksesta, kun rikas tokaisee, ettei hänelle miljoonat tunnu missään. Mutta.
Poliitikot ovat myös erittäin tyytyväisiä, kun tavalliset kansalaiset räknäävät eurojaan, koska se taasen saa poliitikot huokailemaan tyytyväisyydestä, kun kansalaiset ovat poliitikkojen mielestä tarkkoja rahastaan. Poliitikoilta ei mitään tarkkaa rahankäyttöä voi vaatia, koska he ovat ahneita hillopurkilla

Samoin poliitikot pyrkivät lainsäädällä siihen, että yksikään rikollinen ei vaan missään tapauksessa joutuisi kohtaamaan pahaa oloa, joten siksi poliitikot säätivät, että rikollinen saa vaikka repiä sakkolapunsa poliisin nenän edessä, eikä poliisi voisi muuta kuin kumartaa rikolliselle ja kiittää häntä lainkuuliaisuudesta, koska laki sanoo, että poliisin kirjoittamat sakkolaput eivät ole hevon paskankaan arvoisia.

Poliitikoiden mielestä se on siis erittäin hyvä asia, että poliisit joutuvat tekemään turhaa työtä. Poliitikot tekevät poliiseille saman, mitä vanhusten hoitajat vanhuksille:
Hoitokodissa hoitajat virkistävät vanhuksia aika ovelasti; He antavat vanhuksen tehtäväksi koota vaikkapa yksinkertainen palapeli. Ja kun vanhus on saanut sen valmiiksi, hoitaja tule ja kysyy, että haluatko vielä tehdä jotakin. Kun vanhus tietysti haluaisi tehdä jotakin oikeesti, niin hoitaja sekoittaa uudestaan palapelin, ja sanoo robottimaisella äänellään vanhukselle; "Siinä on, kasaa se palapeli, niin katsotaan sitten sen jälkeen, oletko vielä virkeä tekemään jotakin".
Sitten vanhusten tykö tulee joukko tutkijoita, jotka tutkivat ja tutkivat -, ja tulevat siihen tulokseen, että vanhuksilta puuttuu elämänhalu, josta johtuen he ovat apaattisia... -- antakaa niille masennuslääkitysä lisää...
Samalla tavalla poliitikotkin pyrkivät sihen, että poliiseilta loppuisivat työhalut, koska poliisien jäljellä olevat työhalut ovat vielä esteenä sille, että rikkaat ja rikolliset saisivat tehdä mitä ikinä lystäävät.

Poliitikot todellakin tekevät kaikkensa, että tavallisia kansalaisia vituttaisi mahdollisimman paljon, koska sekin kansalaistoiminta lisää ainakin lääkäreiden tuloja ja mahdollistaa grynderienkin huippuosingot, koska mitä enemmän kansalaisia vituttaa poliitikoiden temppuilut sitä enemmän ja suurempia sairaaloita tarvitaan.
Turvafirmatkin työllistyvät vitutuspolitiikkaa tekevien poliitikoiden turvaamisella hyvin. Poliitikot ovat kapinanlietsojia, koska jopa poliitikkojen luulisi ymmärtävän, että vitutus on kapinan esiaste. Ei mitään järkeä!

Ei ole todellakaan mitään järkeä siinä, että poliitikot ovat niin saamattomia, etteivät edes pysty ajattelemaan maksimipalkkaa, ja minimipalkallahan poliitikot eivät pysty itse elämään, vaikka he juhlallisesti vaativatkin kansalaisilta niin suurenmoista järkeä, että sillä voidaan elää.
Vain älykkäät ihmiset pystyvät ajattelemaan maksimipalkkaa, jolla huippujohtajatkin voisivat elää; perusturvalla. Poliitikot ja rikkaat eivät ole koskaan ajatelleetkaan maksimipalkkaa; maksimi ei kuulu rikkaiden sanastoon, joka myös todistaa heidät älyllisesti köyhiksi;

Poliitikot korvaavat älyllisen köyhyyden ahneudella, joka onkin ainoa asia, jolla tyhmyys voidaan kompensoida täydellisesti


Pauli Vahtera: Lisää paskalakeja
Iltasanomat: Kansanedustaja eli kahdella eurolla päivässä

Rahat rikkaille riskit kansalle
Kun rikkaiden asiaa ajattelee, niin huomataan helposti, että rikas voi olla rikas vain niin kauan, kun valtio pitää kansaa rikkaiden takaajana; Kansa on 24/7 rikkaiden rahojen takaajana. Poliitikot eivät uskalla säätää sellaisia lakeja, joilla estettäisiin kansaa olemasta jatkuvasti takaamassa rikkaiden rahoja.

Jokaisen rikkaan tulee ymmärtää, että he eivät voi olla rikkaita ilman kansaa ja sille langetettua takaajan osaa, josta ei ole mitään ulospääsyä -- niin kauan, kun poliitikot katsovat kuuluvansa rikkaisiin!

Missään ei kuitenkaan ole lakia, joka vaatisi poliitikoita kuulumaan rikkaisiin. Johtajien, pappien ja poliitikoiden kuuluminen rikkaisiin on pelkästään valetta; ihminen ei pysty järjellisesti perustelemaan, miksi hänen työnsä on arvokkaampaa kuin kenen tahansa muun. Kaikki palkkataulukot perustuvät pelkästään uskomuksiin ja luuloihin, joita ylläpidetään pelkuruudella.
Yksikään poliitikko ei pysty elämään vaatimatonta elämää, koska vaatimattomuus edellyttää suurenmoista älyllisyyttä ja lihasten hallintaa, joka kaikilta rikkailta puuttuu.