tiistai 31. joulukuuta 2013

Poliitikoiden kaksoisstandardit

Jälleen huomattiin, miten poliitikot ja heidän perseennuolijansa menevät tunteidensa vieminä kuin sonni renkaasta vedettäessä. Kun poliitikot tuomitsivat Tom Packalenin erinomaisen ajatuksen häiriköiden suitsemiseksi, niin moralistipoliitikot ilman ajattelun häivettäkään kilvan pyrkivät tuomitsemaan sen - koska poliitikoiden tajunnassa ylinnä on puolueen etu kuin kokonaisuus, missä yhteiskunta on edelleen luokkayhteiskunta (Yhteiskunnat eivät koskaan ole kehittyneet luokkayhteiskunniksi, koska se ilmiö, joka nähdään luokkaantumisena, on ihmislajille tyypillinen toiminta.).

Ainoastaan RKP:n poliitikot joutuivat pitämään turpansa kiinni, vaikka heidän moralistikieltään varmaan syyhysi enemmän kuin muiden puoluepoliitikoiden kieltä päästää suustaan sammakoita:

IL. 31.12. 2013: Tom Packalénin tekemä pisteytysehdotus nosti myrskyn
- yksi ryhmä on asiasta merkillisen hiljaa
: Lainaus:
"Keskustelussa on ollut eräs mielenkiintoinen piirre. Suomen ruotsinkieliset piirit ovat olleet hiiren hiljaa. ...
Ehkä selitys piilee siinä, että Helsingin ruotsinkielisille kaavoitetaan parhaillaan Helsingin Jätkäsaareen omaa Victoria-kortteliaan.
"

Yhteiskunta voi olla kunnollisesti toimiva vain silloin, kun se on niin sanotusti luokkayhteiskunta. Ei susilaumakaan voisi toimia lajityypillisesti ja susimaisen sosiaalisesti, jos siinä häärisi kaksinaamaisia moralistipoliitikoita. Ihmislajin luokkaantuminen on lajityypillinen olemus, joka on ehdoton edellytys sosiaalisuudelle ja muulle laumakäyttäytymiselle.

Se, että muiden puolueiden poliitikot tuomitsivat Packalenin, johtuu vain siitä, ettei niille muille tullut mieleen ajatella ensin. Vähäinenkin määrä ajattelua nimittäin olisi ilmaissut heille, että julkishallintoon on sisäänrakennettu lukematon määrä erilaisia pisteytyksiä, joiden primaarinen tarkoitus on antaa tietylle ihmisjoukkiolle etuoikeutettu asema kaikkiin muihin nähden. Jos niin ei olisi, niin havaittaisiin ainakin muutaman poliitikon tai valtuutettun asuvan Vesalassa, mutta "vesaloihin" päin ajautuu jokainen, joka jollain tavoin  on häirinnyt julkisen vallanhaltijoiden asumisrauhaa.
-- Kaikki puolueet pyrkivät jakamaan kansakuntaa etuoikeutettuihin ja niihin muihin. Sillä juuri tuo on puoluepolitiikan idea. Puoluepoliitikko ei voi toimia kokonaisvaltaisesti, kokonaisuuden puolesta, koska poliitikko toimii ainoastaan puolueensa hyväksi, eikä mikään puolue ole sama kuin yhteiskunta. Kokonaisnäkemyksen sijaan puolueellisesti toimivat pystyvät vain rääkymään muotivirtausten mukaisesti.
Kaikki puoleet yhdessäkään eivät voi olla yhteiskunnan edustaja, joka huomataan siitä, että puoluepolitikointi pyrkii vain korruptoimaan enemmistön ennalta esittämän tiedostamattoman tahdon, eikä niin ollen puolueet itsessään pysty esittämään kansan tahtoa. Edellinen huomataan erittäin selvästi vaikkapa maahanmuuttajista; Poliitikot eivät voi mitään muuta kuin laillistaa maahanmuuttajien kulttuuri ja toimintatapa, eikä yksikään poliitikko ole sitä heille sanellut.
Edellinen merkitsee juuri sitä, että poliitikot eivät voi poistaa ääripäitä yhteiskunnasta, koska korkeimmalla kellokäyrän kukkulalla kukkoilevat poliitikot ja heidän hallitsijansa, eli puoluepomot, AY-pomot ja elinkeinoelämän pomot.

Kyse on Bell-käyrästä. Jos osoittautuu todeksi, että ihmisiä voidaan tilastoida ja jos tilaston ilmeneminen on kellokäyrä, niin silloin se todistaa ihmiset eriarvoisiksi, joka on olemuksellista. Ihmisiä ei voida parantaa olemuksestaan. Poliitikoiden on täysin mahdotonta typistää vain kellokäyrän toista päätä;
Että vain pohjasakkaa voidaan estää sakkautumasta, mutta rikkaiden eriytyminen omille asuinsijoilleen olisi muka täysin hallinnosta ja sen luomista laeista riippumaton ilmiö, ja siksi poliitikot katsovat oikeudekseen moralisoida totuuden torvien esityksiä, koska poliitikot ovat kykemättömiä ajattelemaan yhteiskuntaa olemuksellisena sydeeminä.

Kun siis poliitikot itse jakavat lakiensa mukaan herroille erillisiä asuinalueita, niin silloin poliitikoiden on täysin mahdotonta samaan aikaan estää sakan muodostuminen kansakuntaan.

Julkinen hallinto on salaisen vallan kulissi, jotta etuoikeuksia itselleen kahmivat saisivat valtasairautensa näyttämään oikeutetulta.

Blogi, 30.12. 2013: Rikkaiden saostaminen pohjasakasta

maanantai 30. joulukuuta 2013

Rikkaiden saostaminen pohjasakasta

Rikkaat ovat iät ja ajat pisteyttäneet ihmisiä. Sitä pisteytyssysteemiä kutsutaan tilin saldoksi. Mitä suurempi saldo sitä paremmalle paikalle rikas pääsee asumaan. Suurisaldoiset rikkaat pyrkivät sellaisille asuinalueille, jotka ovat mahdollisimman hankalasti vähäsaldoisten ihmisten saavutettavissa.

Poliitikot ovat aina tukeneet rikkaiden perinteisiä tapoja. Rikkaiden asuinalueet eivät olisi olleet mahdollisia, jos poliitikot toimisivat niin kuin he suupielestään sormiaan ristien jupisevat kansalaisille. Nytkin poliitikot suureen ääneen jupisevat, miten kansan tuntoja poliisina luodannut Tom Packalen on peräti natsi, kun hän ehdotti myös tavallisille ihmisille käypää pisteytystä, jonka mukaan ihmiset saataisiin asumaan heille psyykkisesti sopivimpiin paikkoihin.

Mitään pahaa ei voi olla siinä, että häirikköasukas saisi naapurikseen toisen  häirikköasukkaan. Kukapa täysjärkinen ihminen suvaitsee seinänsä takaa kuuluvaa meteliä, tai pihassaan koiria potkivia ählämeitä.
Mitään tuomittavaa ei voi olla siinäkään, että muslimit asutettaisiin kauas pois tavallisten ihmisten ilmoilta, koska hehän muutenkin katsovat suomalaisia nenänvarttaan pitkin ja omaehtoisesti hakeutuvat asumaan lähekkäin.

Sitten meillä on se Bättre Folk-herrakansa, joka on satoja vuosia halunnut asua omilla asuinalueillaan. Ruotsinkielisten halu on saatu jopa ympättyä lakiin, joten yksikään poliitikko ei uskalla hörähtääkään, kun tasaiseen tahtiin tulee ilmi, miten herrakansalle rakennetaan omia asuinalueita:
YLE, 26.4. 2010: Ruotsinkielisille oma kortteli Helsingin Jätkäsaareen
Päivitys 31.12. 2013
IL. 31.12. 2013: Tom Packalénin tekemä pisteytysehdotus nosti myrskyn
- yksi ryhmä on asiasta merkillisen hiljaa
: Lainaus:
"Keskustelussa on ollut eräs mielenkiintoinen piirre. Suomen ruotsinkieliset piirit ovat olleet hiiren hiljaa. ...
Ehkä selitys piilee siinä, että Helsingin ruotsinkielisille kaavoitetaan parhaillaan Helsingin Jätkäsaareen omaa Victoria-kortteliaan."

IL, 29.12. 2013: HS: Kansanedustaja Packalén pisteyttäisi vuokralaiset
On todella loistavaa, että Suomen laillinen hallinto on täynnään erilaisia ja perinteellisiä lakeihin sisäänrakennettuja pisteytysjärjestelmiä, joiden kautta rikkaat voivat saada omia asuinalueitaan ilman, että yksikään poliitikko huomaa rikkaiden saostumisen kasoihinsa kuuluvan systeemin olemukseen.

Odotetaan vielä sekin päivä tulevaksi, jolloin poliitikot antavat muslimeille kailotusoikeuden, niin se saa suomalaiset entistä halukkaammin jättämään mamut omiin oloihinsa, jolloin huomataan, ettei mitään packalen-tyyppistä pisteytyssysteemiä edes tarvita, koska poliitikot ovat jo rakentaneet monta vastaavaa tapaa saada ihmiset eristettyä omille alueilleen. Esimerkkejä:

AL, 11.2. 2013: Dosentti: Kantaväestö karkaa kaupunginosista,
joissa vieraskielisten osuus ylittää ”kipurajan”
HU, 30.11. 2012: Hyvätuloiset lähtevät, vähävaraiset tulevat
KL, 4.12. 2012: Helsingin voimistuva "white flight"
LV, 23.8. 2013: Suomelta menee miljoonia virolaisten sosiaalitukiin
Blogi, 25.12. 2013: Kaikki ulkomaalaisia

sunnuntai 29. joulukuuta 2013

Mamu maksaa vuosipalkkojen verran

Talouselämä, 29.12. 2013: Sunnuntaisuomalainen: Yksi koululainen maksaa moninkertaisesti useimpien kansalaisten vuosipalkan: "Jos vanhus tarvitsee kuukaudessa apua noin 20 tuntia, kertyy kotiavulle vuodessa hintaa runsaat 20 000 euroa."

Jos maahanmuuttaja tarvitsee kuukaudessa apua noin 20 tuntia, kertyy avulle vuodessa hintaa runsaat 20 000 euroa. Hmmm. Kuka uskoo, että maahanmuuttaja tarvitsee kuukaudessa ainoastaan 20 tuntia mokuttajille jyvitettyjä ja veroilla maksettuja palveluita? Blogi, 13.7. 2011: Suomen kaikki unelma-ammatit. Maahanmuuttajaa varten on luotu suunnaton palveluorganisaatio, jossa on kymmeniä erilaisia tasoja yli- ja ali- ja pikkupäällikköineen, isännöitsijöineen, huoltoliikkeineen ja apulaisineen tuhansittain. Ja sen organisaation keskiössä on itse mamu, jonka ympärillä kuhisee valtava joukko tulkkeja, anomusten esitäyttäjiä, koulutusneuvojia, sopeuttamisavustajaa ym hölmöläistä.

Koululaisen hyväksi tehty työ veroillakaan kustannettuna ei ole pois suomalaisilta, kun taasen mamujen hyväksi tehty työ ei ole hyväksi kellekään. Koulutuksen todellista arvoa kansantaloudelle voi vain aliarvioida samalla tavoin kuin mehiläisten ja muiden kasvien pölyttäjien työtä ei osata laskea kansantalouteen.
Jätetään lapset vaille koulutusta, niin se olisi samaa yhteiskunnalle, jos mehiläiset jättäisivät kasvit pölyttämättä. Yhteiskuntaa ei ole ilman opetusta eikä kasvimaailmaa olisi ilman pölyttäjiä. Suomi valtiona syntyi sitä mukaan kun koulutus kehittyi, joten lasten koulutus ei ole poissa keltään, vaan se on ehdoton edellytys valtion olemassaololle.

Esimerkiksi Afganistan ei vielä ole valtio, koska sieltä puuttuu kansalaisten hyväksyntä lasten koulutukselle. Sama pätee useisiin Afrikan maihin, kuten Somaliaan.
Olisihan se kovaa väittää, että Kataisen ja Urpilaisen peruskoulutus on maksanut Suomelle niin ja niin paljon, mutta samaan aikaan Urpilainen muiden vassareiden kanssa väittää, ettei mamujen kustannuksia pysty laskemaan. Mamut eivät ole tärkeitä yhteiskunnalle, joten kun vain jätettäisiin mamut osattomiksi, niin silloin meidän vanhuksetkin olisivat paljon omatoimisempia, eikä heistä olisi kulujakaan jaotettavaksi.


keskiviikko 25. joulukuuta 2013

Kaikki ulkomaalaisia

Ulkomaalaisia kuulemma pitää hyysätä, koska he ovat jääneet tänne Suomen lämpimän sään takia:
HS, kaupunki, 24.12. 2013: Kalkers-yökahvila pitää kiintiötä ulkomaalaisille tilanpuutteen vuoksi
HS, 24.12. 2013: Kalkers-yökahvila pitää kiintiötä ulkomaalaisille tilanpuutteen vuoksi
"Vahvimmat tyypit ovat olleet jonossa ensimmäisinä."
Joulukuu on tavallista armollisempi. Pari astetta plussaa.
Kenties siksi poikkeuksellisen moni ulkomaalainen on jäänyt Suomeen.

Kuusen allekin voisi majoittaa muutaman tuhat romania: Jos laitettaisiin kuusen alle lämmitin, niin se keräisi tismalleen samalla tavalla ulkomaalaisia kuin joku Kalkkerskin. Ja Suomeen jäämisen syykin olisi tismalleen sama; koska täällä ulkomaalaisia hyysätään!

Muistutan armon lukijoille mieleen sen suurenmoisen totuuden, että alun perin Suomeen tuli vain semmoisia ihmisiä, jotka eivät valittaneet. Meidän esi-vanhemmat rakensivat Suomen. Ne eivät rakenna Suomea, jotka jäävät tänne vain hyysättäviksi. Jos joku haluaa olla suomalainen, niin hän menköön vaikka korpeen raivaamaan itselleen palan maata. Hyysättäviksi jääneet ulkomaalaiset eivät koskaan pysty ymmärtämään sitä ihmisyyttä, jolla Suomki on rakennettu. Sama ymmärtämättömyys koskee myös jokaista semmosta, joka toisten rahoilla hyysää ulkomaan loiseläjiä. Se on täysin ymmärettä'vää siksi, koska hyysärit itse vaativat itselleen hyysättävän roolia.

tiistai 24. joulukuuta 2013

Vasemmiston urheiludemokratia

Mitä yhteistä on vassareilla ja esimerkiksi Jokerien kannattajilla?

Urheiluseurojen/tähtien fanittajat kääntävät nopesti selkänsä, jos oma joukkue ei menesty. Samoin puolueuskovaiset julistavat, että presidentin virka pitää lakkauttaa, jos presidentiksi ei ole saatu omaa miestä.
YLE, 23.12. 2013: Vihreät nuoret ja Vasemmistonuoret: Presidentin virka joutaisi romukoppaan
Jos Haavisto olisi valittu, niin....

Vassarit ovat todellakin samanlaista porukkaa kuin jalkapallohuligaanit; kuten jalkapallohuligaanit pyrkivät hajottamaan kaiken, jos oma joukkue ei menesty, niin samoin vassarit haluavat hajottaa kaikki sellaiset, joissa he kokevat hävinneensä.

Vassarit eivät ymmärrä demokratiaa, koska selvästi he voivat kannattaa vain sellaisia jutskia, joissa on mukana heidän omat miehensä. Se ei ole mitään demokratiaa pyrkiä kumoamaan kaikki sellainen, johon ei ole saatu oman puolueen jäsentä mukaan. Aidosti demokraattinen ihminen ei todellakaan ala julistamaan vaikkapa presidentin virkaa mitättömäksi viraksi, vaikka ei olisikaan saanut puolueen jäsentä siihen virkaan.

Itse asiassa, ihminen ei voi olla demokraattinen sydämeltään, jos hän kannattaa puolueellisuutta. Demokratia ei voi olla kovinkaan vankalla pohjalla, jos se perustuu puolueellisuuteen. Puoluedemokratia toimii samalla tavalla kuin penkkiurheilu

Hyvää Jeesuksen syntymäpäivää itse kullekin

maanantai 9. joulukuuta 2013

Sitvasin luokatonta luokkasotaa

Sitoutumaton vasemmisto mainosti Tampereen 6.12.-tapahtumaa: "Lätkää ja luokkasotaa!"
Vasemmisto on nyt kyllä pahemman kerran hakoteillä. Yhteiskunnan kuuluukin olla luokkayhteiskunta. Luokaton yhteiskunta ja erilaisuus ovat toisensa poissulkevia
IL, 9.12. 2013: Kommunistijärjestö puolustelee mellakkaa
Ulla Appelsin, 9.12. 2013: Mikä ruokkii riehuntaa?

Erilaisuus itsessään luo ihmisten ryhmiin erilaisia luokkia. Ei se ole kokoomuslaisen vika, jos vasemmistokommari ei pysty samaan kuin johtaja, tai Roska päivässä-liikkeen perustaja. Vasemmistosuvakkien  olisi vain hyväksyttävä oma erilaisuutensa ja tyydyttävä siihen osaan, joka heille luonnostaan kuuluu.

Luokkasotaa julistavat eivät halua ihmisten olevan erilaisia. Halu luokattomuuteen osoittaa jo itsessään erittäin vakavaa todellisuuden tajun puutosta, ja sellaisille on vain oikein, että heitä pidetään luokkayhteiskunnan alimmilla luokilla.

Jos suvakkivasurit eivät kuitenkaan lopeta yksipuolista luokkasotaansa järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan, niin silloin ylempien yhteiskuntaluokkien on tehtävä vassareille selväksi, mitä mieltä he ovat luokattomasta toiminnasta luokkayhteiskunnassa. Historiasta löytyy helposti oppaita, mitä kansakunnan viisaammilta vaaditaan, jos luokattomuus alkaa kukkoilemaan.

Luokkaantuminen on kosminen funktio
Yhteiskunta ei voi olla järjestäytynyt ilman erilaisuutta. Samanlaisuutta ei voida järjestää. Vain erilaisuutta voidaan järjestää. Erilaisuus järjestyy itsestään. Koulutus on korkeintaan autoluokkaantumisen katalyytti, joka edistää luokkien eli järjestyksen syntyä.
Erilaisuus ei voi olla luokatonta, koska jos erilaisuus olisi luokatonta, niin silloin se olisi samanlaisuutta, joka ei sallisi erilaisuutta.
Erilaisuuteen syntyvä järjestys on aina olemukseltaan luokallista. Koulutus on osa järjestäytymistä eli luokkaantumista. Älykäs olento ei voi olla luokkaantumatta kohdatessaan älyä muissa.

On todella luokatonta, ettei kommarisuvakit pysty itselliseen ajatteluun, joka selvittäisi tämän luokka-idean heille järjestyneesti ja ilman paukkupommeja ja mailoja.

Loppuun on vielä  kerrottava se suurenmoinen totuus, että luokattomuutta himoitsevat kommarivasurisuvakit käyttivät luokkayhteiskunnan tuotoksia ns. luokkasodassaan. Ilman luokkayhteiskuntaa suvakkivasurikommarit olisivat itse joutuneet hakkaamaan kivikirveillä oksia astaloikseen. Luokattomassa yhteiskunnassa kukaan ei olisi voinut tehdä suvakeille ilotulitteitakaan, puhumattakaan internetistä, jonka objektiivisella avulla suvakit keräsivät rohkeutta ja mailoja omituisia purkauksiaan varten.

Luokattomuus merkitsisi kaiken sivistyksen perumista ja paluuta apinoitakin alemmille olemisen tasoille. Jopa ameeboilla on omat sosiaaliset luokkansa

sunnuntai 8. joulukuuta 2013

Suvaitsevaisuuden rappio Tampereella

Viisas ihminen: Ajattelen olen siis olemassa
Anarkistihippi: Vahingoitan yhteiskuntaa ja poliiseja, olen siis olemassa.

Poliisi kutsui Suomen itsenäisyyspäivän Mansen mellakoitsijoita roskasakiksi:
IS, 7.12. 2013: Poliisi Tampereen mellakoijista: "Rosvojoukkoa!"

Kansanedustaja Anne Kontula tunnustautui roskajoukon edustajaksi: IS, 8.12. 2013:
Kansanedustaja osoitti ymmärrystä mellakoitsijoille: "Tunnen ihmisiä, jotka siellä pyörivät"
Anna Kontula ei tunnistanut roskajoukosta ainuttakaan perussuomalaista, joka tekisi varmasti aika häijyä, jos Anna Kontula pystyisi järjelliseen ajatteluun.

Enää ei edes viitti kirjoittaa ihmettelevänsä, miten on mahdollista, että vasemmiston mellakoitsijoita ei politisoida ääri-ilmiöksi... Jos vastaavaa olisi tehnyt ns. oikeistonuoriso, niin koko poliittinen kenttä olisi välittömästi ollut tuomitsemassa tiettyä poliittista liikettä natsismiksi ja ihmiskunnan viholliseksi. Varmaa on, että vähäinenkin oikeiston liikehdintä saisi aikaan vaatimuksen Perussuomalais-puolueen kieltämiseksi lailla.

IS, 7.12. 2013: 
"Aikaisemmin ei ole näin hyökätty" - Katso kuvat ja video mellakoijien runnomista hevosista!

Miksi edes pääministeri Katainen ei syyttänyt mellakoitsijoita äärivasemmistolaisiksi?
IL, 8.12. 2013: Katainen Ylellä mellakoista: Väkivalta ei ole poliittinen viesti
Kataisen ja muiden suvisten mukaan väkivalta on poliittista vain silloin, kun asiaan liittyy persusuomalaisuus. Koska ilmiselvää äärivasemmistoa ei voi millään poliittisella kieroudella vääntää perussuomalaisuudeksi, niin Katainenkin joutuu väittämään, ettei äärivasemmiston väkivalta ole poliittista.

Suomen itsenäisyys pelastettiin sata vuotta sitten laittamalla äärivasemmisto kuriin.

Jokainen sukupolvi pitää opettaa sivistykseen, siillä sivistys ei ole geneettistä. Jos ihminen ei osaa käyttäytyä oma-aloitteisesti sivistyneesti, silloin valtion pitää kurittaa jopa kuoleman porteille saakka sellaisia kunnes he ymmärtävät, mikä on yhteiskunnan ja yksilön etu.

torstai 5. joulukuuta 2013

Poikien vihaaminen jatkuu

Kukaan ei synny rakastamaan islamia ja häpeämään alastomuutta.
Suvaitsevaiset opettavat poikalapsia häpeämään ihmisen paljasta ihoa
ja vihaamaan kehittyneempiä yhteiskuntia.

IS, 5.12. 2013: Kaikki eivät ymmärrä joensuulaisen uimahallin sääntöä
- 3-vuotias poika ei päässyt sisään
:
- "Ikävä kyllä näin on ja tämä on todella käytäntö tuolla lauantain aamuvuorolla. Silloin meillä on maahanmuuttajien kotoutukseen liittyvä naisten uimavuoro, laitospäällikkö Pentti Ryhänen täsmentää tilannetta."

Mitä kotouttamista se on, kun maahanmuuttajien sallitaan jatkaa sitä kulttuurista elämöintiään, jonka takia he ovat joutuneet pakenemaan tänne? Kuinka edes on mahdollista ajatella, että muslimien  poikalapset ovat jo niin sukupuolisia otuksia, että heidät pitää erottaa äidistään? Luuleeko joku ihan oikeasti, että pienten poikalapsien pitäminen erossa äideistään auttaa muslimeja sopeutumaan suomalaisiin tapoihin?

Mokuttajat ilmeisesti haluavat, että pienistä pojista kasvaa seksuaalisesti häiriintyneitä, joilla on neuroottinen suhde naisiin. Sillä juuri siihen tuo poikalasten erottaminen äideistään johtaa, joka huomataan siitäkin, että muslimimiehillä on ollut jo satoja vuosia äärimmäinen naisneuroosi päällään:
YLE, 27.11. 2013: Rikostutkijat: "Ruotsalaisnuorten" käsitys seksuaalisesta väkivallasta hämärtynyt

Ja mokuttajien mukaan suomalaisten tulee edelleenkin opettaa maahanmuuttajien kakarat samanlaisiksi sukupuolihäiriöisiksi... Ruotsissahan kotoutushomma on ollut tapetilla kauemmin kuin täällä ja tulos juuri tuo, mitä YLEn linkistä käy ilmi; että maahanmuuttajanuoret ovat hyvin oppineet muslimimaiden tavoille.

Rähmispossu, 27.11. 2013: Katso järkyttävä tilasto – näin sujuu kotoutuminen

Jos oikeasti haluttaisiin muslimien pojista kasvavan terveitä aikuisia, niin Suomeen pitäisi palauttaa yhteissaunat ja alastomuuden kunniallisuus. Ihme vonkumista pitää alastomuutta hävettävänä tai jopa uskonnollisena asiana.

Suvaitsevaisten suvaitsemattomuuden tähden ihminen korvaa kielletyn luonnollisuuden
likaisella mielikuvituksellaan - ja alkaa pitämään sitä ainoana todellisuutenaan.

Jos ihmiset oppivat häpeämään kehoaan,
silloin heidät voi opettaa suvaitsemaan sitä.

tiistai 3. joulukuuta 2013

Pisa-suomi kehittyy kehitysmaaksi

Suomen kehityshistorian huippuhetki osui vuosille 1999-2005:
YLE, 3.12. 2013: Pisa-tulokset julki: Suomi pudonnut matematiikassa 10 sijaa yhdeksässä vuodessa.
Siitä alkaen Suomi on lähtenyt takaisin kivikauteen.
IL, 2.1. 2018: Tyly tutkimustulos: suomalaisten älykkyysosamäärä on laskenut huomattavasti 1990-luvun puolivälin jälkeen.
Kaleva, 1.1. 2018: Suomalaisten älyk­kyy­so­sa­mää­rä on kääntynyt selvään laskuun, kertoo tuore tutkimus – "Koulutyö on nyt vähemmän vaativaa".
HS, 24.1. 2018: Yksi kuva näyttää suomalaisten nuorten miesten osaamisen laskun, ja se on pysäyttävä – syitä ei tunneta.

Tosin Suomi ei palaa menneisyyteen samaa kehityspolkua pitkin, jota se teki nousukaskaudellaan, koska maahanmuuttajia ei yhtään huvita elää impivaaralaisuutta todeksi. Suomi ei siis tosiasiassa palaa Suomen historian menneisyyteen Impivaaran kautta, vaan Suomi taantuu kehitysmaiden nykyaikaan. Ikään kuin sublimoituu kehittyneestä maasta kehitysmaaksi:
Sublimaatio on suvaitsevaisuuden aiheuttama olomuodonmuutos
sivistysmaasta  suoraan kehitysmaaksi ilman Impivaaralaista välitilaa
Soininvaara, 8.12. 2013: Vaikuttiko näytteen valinta Pisa-katastrofiin?

Die Welt (via Homma), 4.12. 2013: Koulutustutkimus: Maahanmuuttajat valittavat koulujen suurista maahanmuuttajamääristä.
Manselainen: Pisa-kokeen maahanmuuttajien määrä kymmenkertaistuu Suomessa.
US, 3.12. 2013: Maahanmuuttajanuoret 2–3 vuotta jäljessä koulussa... .
TS, 3.12. 2013: Suomeen on syntynyt ryhmä huonoja kouluja.
YLEx, 23.1. 2013: Ruotsalaisyliopistot kamppailevat: Opiskelijat eivät osaa......
Vahtera: Sosiaaliturvaan Venäjältä Suomeen.

PISA-TUTKIMUS (pisa-forskning)

 Suomen tulokset   vuosilta 2000—2012 (fästen i de svenska resultaten)

Pisteet FI (SE)OECD-maatKaikki osallistujat
2012
Matematiikka519 (478)6.12. (38.)
Lukutaito524 (483)3.6. (37.)
Luonnontieteet545 (485)2.5. (38.)
2009
Lukutaito536 (497)2.3. (20.)
Matematiikka541 (494)2.6. (26.)
Luonnontieteet554 (495)1.2. (29.)
2006
Luonnontieteet563 (503)1.1. (16.)
Matematiikka548 (502)1.2. (xx.)
Lukutaito547 (507)2.2. (xx.)
2003
Matematiikka544 (509)1.2. (14.)
Lukutaito543 (514)1.1. (xx.)
Luonnontieteet548 (506)1.1. (xx.)
Ongelmanratkaisu548 (xxx)2.2. (xx.)
2000
Lukutaito546 (516)1. 1. (9.)
Matematiikka536 (510)4.4. (x.)
Luonnontieteet538 (512)3.3. (x.)


Youtube: Monikulttuurisessa koulussa opettaja ei voi opettaa tiedettä.

Ruotsin matka kivikauteen:
YLE, 3.12.2013: Ruotsalaisopettajat: Pisa-tulokset pudonneet kuin kivi.
IS, 3.12. 2013: Ruotsille vielä rumempi Pisa-tulos: "Olemme kriittisessä tilassa".
ESS, 3.12. 2013: Ruotsi on sokissa Pisa-tuloksista.
Ruotsi tippui vuoden 2000 viidenneltä sijalta sijalle 15 vuonna 2009.
Ja nyt viimeisimmässä PISA:ssa (Programme for International Student Assessment) ruotsalaiset romahtivat OECD-maiden hännille: Verkkouutiset, 3.12. 2013:
Suomen Pisa-murheet pieniä: Ruotsi OECD-keskiarvon alla kaikissa aineissa.

Ruotsi on vain hieman Suomea edellä sillä tiellä, joka johtaa takaisin kivikauteen.
Muutaman vuoden kuluttua Suomessa on suhteessa sama määrä maahanmuuttajia kuin Ruotsissa tänään. Silloin tipumme PISAssa samoille sijoille, mihin Ruotsi tippui nyt. Ja silloin Ruotsi on jo päässyt takaisin kivikauteen. Näin helposti historian kehityskulku voidaan muuttaa edistyksellisyydestä taantumukselliseksi.

US, 18.5. 2011: HBL: Yllättävä ero Suomen kouluissa – Ruotsinkieliset jäljessä.
B, 9.2. 2015: Ihmiskunnan tyhmyyskasvu demokratian syy.
B, 3.1. 2018: Suvaitsevaisuus aiheuttaa tyhmyyttä.

maanantai 25. marraskuuta 2013

Poliisin vihjepuhelimet laittomia

Annan tässä sisäministeri Räsäselle vihjeen täysin ilmaiseksi. Tästä syystä P. Räsänen toki saa laittaa mun nimeni omiin rekistereihinsä, mutta vannon ja vakuutan, että mun nimeni on jo sadoissa erilaisissa rekistereissä.

Huomio, rouva ministeri! Voisitko tsekata Poliisin vihjepuhelimen käyttöohjeet!
Suomen Poliisi: Vihjepuhelimet.

Siellä sanotaan, että kansalainen voi antaa vihjeen poliisille nimettömänä:
"Vihjeen voi antaa nimettömänä" !

Vihje: Ilmaiseen vihjepuhelimeen soittajat ovat poliisin vasikoita.

Nythän on niin, että Poliisi ei saisi ottaa vastaan nimettömiä vihjeitä puhelimitse, koska rouva ministeri vaatii, että vihjeen antajat tulee rekisteröidä. Ministerit ja muut poliitikot ovat näemmä sitä mieltä, että vihjeen antajien pitää elää jatkuvassa pelossa, koska on mahdotonta, että poliisit olisivat vailla inhimillisiä ominaisuuksia kuten taipumusta lipsautteluun. Wikipedia: Freudilainen lipsahdus.

Miten poliitikot voivat estää (turvaluokitettuja) ihmisiä lipauttelemasta tietojaan?

Ehdotan, että ihmiset eivät enää puhuisi mitään poliiseille. Sen sijaan ihmisten tulisi lähettää kaikki vihjeensä sisäministerille, koska vain siten voidaan taata vihjeiden antajien henkilöllisyyden pysyminen salassa, sillä on tunnettua, että poliitikot eivät pysty froidilaiseen lipautteluun, vaan he puhuvat ohi suunsa tahallaan ja tositarkoituksella. Poliitikot ovat vihjailijoita, jotka pitäisi rekisteröidä poliisin vasikkarekisteriin.

Ylimoralisti Päivi Räsänen!
Katos kuinka Google voi auttaa sinua: Ohjeet vihjeen antamiseen
IL, 22.11. 2013: Kari Tolvanen arvostelee Räsäsen syytöksiä: "Todella yllättävä veto"

On puhdasta kaksinaismoraalia, jos hyväksyy poliisin vihjepuhelimen nimettömyyden, mutta ei pysty hyväksymään poliisin "vasikoiden" nimettömyyttä. Itse asiassa, tuollainen asenne poliisin toimintaa kohtaan lähenee jo äärimmäistä typeryyttä. Vai onko todella joku niin typerä, että ei pysty kuvittelemaan poliisin vihjepuhelimeen mitään rikollisuutta paljastavaa. Että vihjepuhelimeen ilmoitetaan vain kakkureseptejä, kun taasen ne oikeat vasikat ilmiantavat sellaisia tietoja, joista joutuu istumaan kakkua.

Koska siis Poliisin vihjepuhelin ei periaatteessa eroa mitenkään vasikoinnista, niin on päivän selvää, että Poliisin tulee lopettaa välittömästi vihjepuhelimen toiminta siltä osin kuin siinä puhutaan nimettömyydestä.

torstai 7. marraskuuta 2013

Suomen henkinen tila

On tietysti ikävää Suomen henkiselle tilalle, että Suomen kapitalistinen pääministeri tilaa ilman kilpailutusta kaveriltaan huippukalliin selkänojan lahoon ideologiatuoliinsa. Katainen sai Himaselta keppihevosen, jolla hän voi perustella Suomen henkisen tilan mataluutta, koska hän itse toimi harvinaisen matalaotsaisesti ja henkisesti järkkyneessä tilassa tilatessaan työtä ilman kapitalismin kultaista periaatetta; että työ on teetettävä mahdollisimman halvalla.

Miksi Katainen ei vieläkään ole siirtänyt puoluetoimistoaan halpatyömaihin tai edes ulkoistanut pääideologistiaan kiinalaiseksi?

Kaikki se Himasen ja Kataisen puhe Suomen henkisestä tilasta onkin itse asiassa puhetta eliitin henkisestä tilasta. Eliitin henkisen tilan mädännäisyys näkyy selvästi siitäkin, että Himasen "tutkimuskaveri" ei ole selvillä edes Suomen historiasta: US, 7.11. 2013: Manuel Castells: Ilman apua Suomi olisi osa Neuvostoliittoa, ja hän jopa kehtaa väittää, että parhaimman maan funktionaalisuus ei muka seuraisi siitä, että Suomi on ottanut vain vähän maahanmuuttajia.
Suomi sai apua lähinnä vain natsiSaksalta. Manuel Castells siis katsoo, että suomalaisille oli hyväksi liittoutua natsiSaksan kanssa? Selvästikin mikä tahansa perustelu kelpaa silloin, kun pitää perustella maailman parhaimman maan kansalaisille, miten huonoja he ovat, jos eivät tee niin kuin b-luokan maat...

Koska siis Manuel Castells ja ehkäpä Pekka Himanenkin ovat sitä mieltä, että Suomi teki oikein liittoutuessaan natsiSaksan kanssa, niin siksi he katsovat, että Suomi tekisi myös tänä päivänä oikein liittoutuessaan esimerkiksi islamin kanssa.

Se siis on todiste jonkun ylivertaisesta henkisestä tilasta, kun tänä päivänä väittää Suomen tehneen oikein, kun Suomi suurimman hätänsä keskellä valitsi kumppanikseen maailman mahtivaltion, jonka kaikki muut halusivat tuhota? Kysymys kuuluu, että miksi Suomen nyt pitäisi liittoutua ja yhdistyä sellaiseen blokkiin, joka selvästi on häviämässä taistelun? Mehän voisimme tänä päivänä osoittaa henkisen tilamme kypsyneisyyttä liittoutumalla vaikkapa Venäjän kanssa: Sitten 80 vuoden kuluttua joku espanjalainen vasurisosialisti itkisi, miten Suomi olisi osa EU:ta, jollei se olisi aikoinaan saanut apua....
Maahanmuuttajien vähäisyys on korrelaatiossa Suomen menestykseen kansainvälisissä vertailuissa;
Blogi, 23.4. 2013: Kansojen vertailua - Suomi paras maa. Itsestään selvyys, koska jos me vaihdettaisiin suomalaisten tilalle ulkomaalaiset, niin he eivät pystyisi tekemään kaikkea sitä, joka on tehnyt Suomesta parhaimman maan.

Manuel Castells: "Mutta jos ette ajattele vakavasti, tämä asia tuhoaa teidät."

Voiko ihminen olla vakavasti otettava ajattelija, jos hän uskoo, että olemme saavuttaneet maailman parhaimman maan tittelin väärillä ajatuksilla? On sekin mahdollista, että Manuel ja Pekka eivät ole lainkaan lukeneet kansainvälisiä vertailututkimuksia, kun heillä on ollut kädet täynnä töitä etsiessään siteerattavaa omaan supertutkimukseensa, joka käsittelee Suomen henkistä tilaa. Aikuisten oikeesti! Että meidän mukamas pitäisi ajatella espanjalaisittain tai jonkin  muun vähemmän hyvän maan tavoilla?

Jos suomalaiset alkaisivat ajatella Manuel Castellsin haluamalla tavalla, niin se merkitsi välittömästi Suomen romahdusta, koska esimerkiksi Espanja on pärjännyt ilman konkurssia vain siksi, että sille on EU:n alusta asti lapioitu satoja miljardeja EU:n keräämiä varoja kehitysapuna ja sen lisäksi se viime vuosina on ollut hattu kädessä kerjäämässä EU:lta pankkitukiaisia.

EU:lta saamillaan varoilla Espanja on rakennuttanut suunnattomasti täysin turhia seiniä; AL, 23.7. 2012:
Puheenaihe: Pilvilinna sortuu Espanjassa,  ja sillä on parhaillaan ongelmana sekin, mitä tehdä miljardeja maksaneelle lentokentälle, jolla liihottelee korkeintaan taikauskoisten espanjalaisten aaveet: IS, 11.7. 2012: Tästä piti tulla Espanjan vaurauden symboli - 1,1 miljardin euron aavelentokenttä seisoo tyhjillään.— IL, 21.6. 2010: Suomalaiset vähiten taikauskoisia EU:ssa
Voidaan kaiketi todeta, että espanjalainen Manuel Castells on ajattelultaan taikauskoisempi kuin keskiverto suomalainen - ja siten hän on saastuttanut myös Kataisen ja  Pekka Himasen mielen taikauskollaan. Koska! Jos nimittäin Manuel Castells ajattelisi suomalaisittain, niin hän ei voisi vaatia meiltä sellaista vakavaa ajattelua, joka tuhoaa Euroopan identiteettiä.

Mitä hyvää Espanjassa muka on? Maa, joka kerjää joka tilanteessa itselleen rahaa, jotta voi sitten niiden rahojen turvin väittää, miten heidän ajattelunsa on niin vakavaa, että Suomenkin pitäisi siksi avata rajansa ja olla hattu kourassa kerjäämässä ja lopettaa leikilliset ajatukset.

Jokainen ulkomaalainen räksyttäjä Suomessa alentaa Suomen henkistä tilaa. Jos Manuel Castels haluaa parantaa Suomen henkistä tilaa, niin hän ottakoon Pekka Himasen kainolokynkkään ja lähteköön välittömästi litomaan Suomesta.

Oikea suomalainen osaa kehua itseään, sillä onhan se jo monin eri tutkimuksin todistettu, että ihmisellä tulee olla myönteinen minäkuva. On äärimmäisen julmaa mennä johonkin maahan haukkumaan sen maan kansalaisia väärästä ajattelusta -- semminkin, kun itse tulee maasta, jonka eliitti on pelkkää kerjäläistä.

Suomalaisilla ei todellakaan tunnu olevan Manuel Castells-tyyppistä käsitystä henkisen tilan alhaisuudesta, - koska suomalaiset kerta toisensa jälkeen ovat onnellisuustutkimuksien kärkisijoilla (lue ylempänä linkistä: Kansojen vertailua - Suomi paras maa.) Vai olisiko sittenkin niin, että vasemmistokommunistinen "ajattelija" ei voi sietää suomalaisten menestystä ja onnellisuutta ja siksi mustamaalaa Suomea ja suomalaisia yhdessä jonkun toisen aivopestyn kanssa, joka ei myös voi sietää perussuomalaisuutta: IL, 7.11. 2013: Soini ihmettelee Himasen raporttia:"Miksi kritisoidaan vain perussuomalaisia?"

On käsittämätöntä, miten joku voi ajatella verovaroilla niin, että vakavaa ajattelua on olla lainkaan ajattelematta kriittisesti; että esimerkiksi se on erittäin vakavaa ajattelua, että pitää rajat avoinna, mutta se on osoitus henkisen tilan mataluudesta, kun pitää edes jotain kriteeriä maansa rajoilla.


Suomesta pitäisi välittömästi lopettaa ns. filosofian opetus
Se on kaikkinensa pelkkää sisäänlämpiävää toimintaa, joka paljastuu aika helposti. Esimerkiksi teoreettisen filosofian dosentti Panu Raatikainen ilmaisi tänään henkisen jaksamattomuustilansa, ettei hän jaksaisi lukea Himasen tekstiä, jos Himanen ei olisi tunnettu: IL, 7.11. 2013: Filosofian dosentti Himasen raportista:"Tässä pelataan kaksilla korteilla"

Täten tänään on jälleen kerran todistettu, että eliitti kaappifilosofeineen ei välitä hevon paskaa tavallisen kansalaisen ajattelusta, vaikka se olisi miten henkistä ja korkeaa tahansa, koska he ilmoittavat näennäishenkisesti korkealta palliltaan fyysistä nenäänsä nyrpistellen jaksavansa lukea vain eliitin ja eliitin perseen nuolijoiden tuotteita.

Toisaalta on niinkin, että eliitti kaikkine perseennuolijoineen kuuklaa joka ilta omaa nimeään, jolloin tällaisenkin kansalaisen henkiset tuotteet tulevat eliitin tietoisuuteen niiltä lauseen osiltaan oikeaoppisesti Mika Ilmanille valmiiksi vääristeltyinä kuin niissä mainitaan joku elitistinen perseilijä.

keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Kivikauden moraali tulee oletko valmis

Itävallassa(kin) asuu ihmisiä, joilla on eri moraalikäsitys kuin itävaltalaisilla.
Muuan lähes 30 vuotta Itävallassa asunut väittää, ettei hän tehnyt mitään väärää ostaessaan keharilleen lapsen vaimoksi, -- koska se on hänen mielestään täysin oikein, joten hänen ei tarvinnut lukea lakia sitä varten:
YLE, 6.11. 2013: Pariskunta osti pojalleen lapsivaimon - tuomittiin vankeuteen :
"Itävallassa asuva pariskunta väitti oikeudessa, etteivät tienneet asian olevan rikos."

Kaikissa maissa on sama "ongelma". Maan syntyperäisten kansalaisten ei tarvitse olla lainoppineita ymmärtääkseen, millainen on kansan moraalikäsitys, kun taasen kehitysmaista maahan muuttaneilta puuttuu kehittynyt moraalitaju.

Myös Suomessa on tuhansia lakeja, joista tavallinen ihminen ei ole koskaan kuullutkaan, eikä valtiovalta edes edellytä tavallisilta ihmisiltä oikeustieteen opintoja niitä varten. Siitä huolimatta tavallinen suomalainen ei koskaan valita, ettei hän tiennyt jonkin olevan laitonta, jos jää kiinni; Tavallinen ihminen ymmärtää tehneensä väärin vaikka hän ei olisikaan lainoppinut, -- koska jokainen ihminen on jollain tasolla "moraalin oppinut".

Yleisesti ottaen; kansallisen lakisäädösten säätäjinä ovat syntyperäiset kansalaiset, joiden käsistä tulevat lait noudattavat ainakin joten kuten kansan yleistä moraalitajua.
Asian niin ollen syntyperäiset tavikset eivät voi vedota siihen, etteivät he olleet lukeneet lakikirjasta, ettei niin olisi saanutkaan tehdä, sillä ihminen omaa moraaliaistin, jolla lapsi oppii oman kansansa moraalikäsitykset.

Kansaan syntyy tuhoisa itsenäisyyssotaan johtava moraalittomuus vasta sitten, jos lainsäätäjiksi valitaan ei-syntyperäisiä "kansalaisia", tai jos lainsäätäjät eivät noudata kansan moraalitajua, vaan pyrkivät tekemään lait jonkin ulkoisen moraalin mukaiseksi. Esimerkiksi, jos Suomen lait noudattaisivat etelä-euroopalaista tai Islamin moraalia, niin seuraava sukupolvi ei enää näkisi suomalaisuudessa mitään hyvää. Mutta vanhemmat pyrkisivät luonnostaan puolustamaan omia moraalikäsityksiään, jolloin seurauksena olisi sota. Kaikissa sodissa on kyse kahden erilaisen moraalitajun yhteenotosta.
Uskonnot ovat moraalitajun vaatteita, joita ei koskaan pestä puhtaiksi. Uskomukset ovat uskontojen paskaisia alusvaatteita.
Vain lapset ovat moraalisia olentoja

(Katso esimerkiksi, Prisma: Synnymmekö hyviksi)

Kansan moraalikäsitykset perustuvat lasten moraaliaistiin, joka on kuin tuokka; Kuten toukka häviää perhosen tullessa esille niin samoin myös lapsen puhdas moraaliaisti häviää kun se on iskostanut lapseen kansalliset moraaliohjeet; kun aikuistuva nuori on puettu uskomuksiin. Aikuisilla ei enää ole moraaliaistia, koska he typeryyttään katsovat, että heihin lapsena asetetut opit riittävät hyvään elämään.

Aikuiset eivät voi vaihtaa moraalia! Aikuiset voivat korkeintaan vaihtaa vain oppiaan/uskontoaan, mutta he eivät pääse eroon lapsena oppimastaan moraalista. Moraali on ikään kuin aivomatriisi, joka määrittää jokaisen ihmisen teon...
Länsimaissa on moraaliongelma. Se ongelma on siinä, että länsimaihin on muuttanut valtava joukko ihmisiä, joiden moraalikäsitys on peräisin kivikaudelta, tai ainakin menneisyydestä. Ainoa keino, jolla maahanmuuttajille saataisiin korvien väliin länsimaista moraalikäsitystä vastaava oikeuskäsitys, olisi siinä, että jokaiselta maahanmuuttajalta vaadittaisiin oikeustieteen opintoja tietty määrä.
Siltikään sellainen ei toisi maahanmuuttajien moraalia pätkääkään lähemmäksi suomalaisten moraalia, mutta se estäisi ainakin sen, että maahanmuuttajat eivät voisi kirkasotsaisesti väittää, etteivät he tienneet sen tai tuon teon olevan kivikaudelta peräisin.

En siltikään kannata lakien säätämistä, koska uskon kansalliseen oikeustajuun, joka nousee kansan kollektiivisesta moraalitajusta. Jokainen ihminen on syntyessään hyvä ja ihmisestä tulee kiusankappale vain siten, että yhteiskunta toimii sairaaasti. Lakien jatkuva säätäminen on oire siitä, että yhteiskunta on sairas. Ja yhteiskunta on sairas vain siksi, että lapsilta viedään lapseus, jotta heistä kasvaisi uskomuksien sokeita noudattajia.

YLE, 14.6. 2013: Suomi uppoaa tuhansiin lakeihin ja säädöksiin
Avoin ministeriö: Pitäisikö Suomen lain lakitekstin määrälle asettaa jokin yläraja?

Sikolättiä lukemalla tämän blogin lukija voi käytännöllisemmin tutustua siihen asiaan, kun nykyaikainen kansakunta on vaihtanut moraalin kivikauden moraaliin. Kun nuori sukupolvi on omaksunut maahanmuuttajien moraalin ja vanhemmat ovat aseettomia moraalista rappiota vastaan: Rähmispossu

Myös Suomessa on havaittavissa, ettei suomalaisuuden alasajossa välitetä mitään tekijöiden parantamisesta yhteiskuntakelpoisiksi -- koska pahantekijöiden ja lainoppineiden moraalit vastaavat joltisesti toisiaan:
IL, 6.11. 2013: Poliisikansanedustaja järkyttyi Jenna-kommenteista:"Tämä on sairasta"
IS, 6.11. 2013: Kansanedustaja: "Eduskunnassa ymmärretään liikaa rikollisia"

keskiviikko 30. lokakuuta 2013

Suvaitsevaisuus selitetty

Viisas ihminen tietää, ettei köyhällä ole varaa ostaa halpaa tavaraa, jos köyhä haluaa olla älykäs tunteellisuuden sijasta Esimerkiksi itse en koskaan osta halpakännykkää, koska minulla ei ole varaa korjailla sellaista -- tai kävellä ulkona taskussa vekotin, jolla ei tee muuta kuin soittaa...
Ostin vajaa kolme vuotta sitten maailman sen hetkisen huippukännykän, Samsung Galaxy SII:n, 530euroa, kiitos. Tuloni olivat tuolloin alle tuhat euroa/kk, jolla piti maksaa vuokrat, laskut, kaljat ja muu elely -- ja keräännyttää vielä hätävaraakin... Se kännykkä on toiminut oikein hyvin ja täyttänyt siihen asettamani muutkin toiveet kuin pelkkä puhelintoiminto.

Viisas ihminen tietää, ettei ihmiskunnalla oikeasti ole varaa kehitysmaalaisten lisäämiseen edes kehitysmaissa.

Kehittyneiden maiden ihmiset tulee asettaa etusijalle, koska he ovat kehittyneempiä. Eikä ketään ihmistä tai mitään rotua saa vahingoittaa, vaan hävinneet vain haipuvat pois oman yksilöllisen elämänsä kuluttua.
Tämä ei voi loukata minkään yksilön oikeuksia, koska jo suvaitsevaisten tasa-arvokäsitykseen kuuluu, että kehitysmaalaiset ovat vähintään yhtä hyviä ja kaikin puolin niin viisaita kuin suomalaisetkin, joten kehitysmaalaisilla on täysin oikeus kehittää omia alueitaan.

Sääli on sairautta. Emmehän me voi sääliä ketään niistä sadoista miljoonista menneisyyden ihmisistäkään, jotka hävisivät olemassaolon ja lisääntymistaistelun vahvemmilleen; Me olemme niiden lisääntymistaistelujen voittajien jälkeläisiä.
Joka hetki triljoonia siittiösoluja häviää lisääntymistaistelun. Emme voi mitenkään sääliä edes niitä miljoonia munasolujakaan, joita joka kuukausi valuu veren mukana naisten haaravälistä omia aikojaan pois. Päin vastoin. Säälin sijasta meidän tulisi kunnioittaa voittajia. Sillä me kaikki olemme voittajien jälkeläisiä ja viisaina ihmisinä me voimme kunnioittaa voittajia vain siten, että emme alenna kehittyneitä maita kehitysmaiden tasolle, vaan annamme kehitysmaille aidon tilaisuuden todistaa olevansa yhtä hyviä kuin mekin. Ja se voi tapahtua vain siten, ettei kehitysmaalaisia pidetä avuttomina ja autettavina, vaan annetaan niiden omia aikojaan itse auttaa itseään, koska he ovat kuulemma jopa parempia kuin kehittyneiden maiden ihmiset.
Kun vain lopetettaisiin kehitysmaalaisten ylistämällä alistaminen, niin jo se antaisi kehitysmaille paremmat kehitysmahdollisuudet, kun niiden parempi väki ei pyrkisi länsimaihin, vaan he joutuisivat ihan itse rakentamaan maistaan parempia paikkoja elää...

Jos kehitysmaalaiset asetetaan kehittyneiden maiden kansalaisten yläpuolelle esimerkiksi positiivista diskriminaatiota harjoittaen, niin silloin ihmiskunta on tehnyt todella huonot kaupat. Se tie johtaa ihmiskunnan tuhoon, jolla kehittyneet maat alennetaan kehitysmaiden tasolle ja jopa niiden alapuolelle vedoton tasa-arvoon ja tasavertaisuuteen.

Suomalaisuus on suvaitsevaisuudesta nouseva välttämätön kirosana suvaitsevaisille, koska suvaitsevaiset kaikessa tunteellisuudessaan eivät halua käsittää sitä, miksi ja miten suomalaisuudesta on tullut niin hieno maa maahanmuuttajille. Käsittäminen on järjellinen funktio, eikä sitä saavuteta tunteellisuudella.
Lähtömaissaan kehitysmaalaiset ylistävät Suomea ja haaveilevat kaiketi siitäkin, miten he Suomessa voisivat elää suomalaisten veronmaksajien varoilla, -- kun taasen suvaitsevaiset haukkuvat Suomea, koska suvaitsevaisuus pakottaa suvaitsevaisuusasenteelliset pitämään kaikkea sellaista arvossa, joka ei itsessään ole mitään. Suvaitsevaisuus ei perustu järkeen, vaan sokeuteen.
Älyllisesti köyhät suvaitsevat halpoja tuotteita ja karsastavat kalliita.
Positiivinen diskriminaatiota on juuri sitä, että köyhä ihminen köyhyytensä pakottamana ylistää halpatuotteita ja halveksii hyvin tehtyjä tuotteita, -- koska hän haluaa perustella itselleen sen, miksi hänellä itsellään ei ole kehittyneempiä tuotteita:
Köyhä ihminen nostaa halpatuotteet kalliita paremmiksi, koska hän haluaa tunteillaan selittää älyllisen köyhyytensä olevan jaloa ja tavoittelemisen arvoista.

Kuten huomataan, niin suvaitsevaisuus perustuu älyllisesti köyhän tarpeeseen selitellä oma köyhyytensä parhain päin itselleen.
Suvaitsevaisuus on halpamaista toimintaa ihmiskuntaa kohtaan.

Älyllisesti köyhät ostavat halpatavaroita ja sitten ylistävät, miten hienoja ne ovat. Älyllisesti köyhät kehuvat, miten halvalla he saivat sen tai tuon haluamatta lainkaan ajatella, tekeekö sillä halvalla mitään ja kestääkö se ja voiko sillä tehdä muutakin kuin vain ihastella sitä.
Kuten tunnettua, niin luonnossa ei vallitse tasa-arvo. Maailmamme kaikki ihmiset ovat kaikessa velkaa sille kehitykselle, joka tapahtui täydellisen epätasa-arvoisesti. Elävän luonnon epätasa-arvon voidaan jopa sanoa olevan absoluuttista, täysin ehdotonta. Satunnaisia onnenkantamoisia luonnon näennäisesti julmalle evoluutiolle ovat tuoneet vain elottoman luonnon mullistukset, jotka ovat saattaneet joskus estää vahvemman voiton ja jättää heikomman jatkamaan sukua ja eriytyämään kauemmaksi voittajistaan.

Blogi, 29.10. 2013: Ihmiskunnan tuho jatkuu
Tiede.fi, 30.10. 2013: Rotuoppien ongelmia
- Joka näkee evoluution, näkee siinä samalla epätasa-arvon.
Olisi epä-älyllistä julistaa epätasa-arvo epätoivotuksi, koska se olisi juuri sen evoluution kieltämistä, jonka ansiosta me olemme täällä ja ylipäätään voimme jotakin nähdä.

Jos ihminen ei näe evoluutiota, hän ei silloin toimi älyllisenä olentona.
Epätasa-arvon näkijät näkevät oikein,
- koska he eivät kiellä näkemäänsä, joka on fakta.
Ihmisen olemassaolon perusta on epätasa-arvo.

tiistai 29. lokakuuta 2013

Korkeakulttuurin tuho jatkuu

Suomalaiset eivät enää tuota vauvoja, joista kasvaisi suomalaisia. Nykyisin maahanmuuttajien lisääntymisvauhti on n. kolminkertainen verrattuna suomalaisten lisääntymiseen. Epätasapainoa lisää vielä se, että suomalaisilta on sisu kuollut:

 Nuoret mieluummin nussivat itseään kuin vastakkaista sukupuolta. Homoseksualisuuden ylistys on tehnyt pahaa jälkeä suomalaisen nykynuorison keskuudessa...
IL, 28.10. 2013: Tutkija huolissaan: Itsetyydytys korvaamassa seksin?
Lainaus: "Alempitasoisten rotuainesten hillitsemätön lisääntyminen, samalla kun korkeampitasoisten lisääntyminen vähenee, merkitsee poikkeuksetta kulttuurisivilisaation itsemurhaa."Aihetta sivuavia tieteen uusia löytöjä:
Reuters, 1.8. 2011: Half of European men share King Tut's DNA
- Nykyiset egyptiläiset eivät ole pyramidien rakentajien sukua

verkkouutiset, 29.10. 2013: Intiaanit ovatkin kotoisin - Euroopasta
- Myös intiaanit olivat pyramidien rakentajia
- eurooppalaisperäiset ovat luoneet maailmamme arkkitehtuuriset kohteet

Tämäkin tänäinen uutinen osoittaa, miten työtä vältteleviä ei-eurooppalaiset ovat,
kun jo pienikin työnteko on kauhea rangaistus:
IL, 29.10. 2013: Joukkoraiskaajia "rangaistiin" puutarhatöillä
Eipä tuollaisista todellakaan olisi (ollut) pyramidien tekijöiksi

Eurooppalaista alkuperää olevat kärjessä:
Blogi, 23.4. 2013: Kansojen vertailua

torstai 24. lokakuuta 2013

Evoluutio kumoaa tasa-arvon

Tasa-arvo ja evoluutio ovat toisensa poissulkevia:
Jos vaaditaan tasa-arvoa, kielletään samalla ihmisen kehittyminen paremmaksi.

Ihmisestä voi tulla kehittyneempi olio vain evoluution tai siihen verrattavan älyllisen ideologian läsnäolossa.

Kun luonnossa vallitsee evoluutio, siellä ei voi samaan aikaan olla tasa-arvoa.
Ihmislaji on evoluution tuote. Tasa-arvo ei ole kehittänyt ihmislajia.
Evoluutiouskovainen kieltää uskonsa, jos hän julistaa ihmisten tasa-arvoa.

Jopa tiede kehittyy vain siksi, ettei tieteelliset teoriat ole tasa-arvoisia. Vain sellainen tieteellinen teoria selviytyy, joka kuvaa mahdollisimman tarkasti luontoa. Tasa-arvo ei koskaan voi kuulua tieteeseen, koska tasa-arvo tappaisi tieteen samoin kuin se jo tuhoaa ihmislajia.

lauantai 19. lokakuuta 2013

Kuolemantuomio kulkukoirille

Lehdessä: "Romanian ratkaisu kulkukoiraongelman hoitamiseksi kuohuttaa Eurooppaa.
IL, 19.10. 2013: Kuolemantuomio kulkukoirille

Romanian ratkaisu kulkukoiraongelmalle on ainoa oikea ratkaisu, kun asiaa katsotaan kehityshistoriallisesti, ilman järjetöntä tunteellisuutta, joka on nykyajan pahin kulkutauti:

Kaikki kansat ovat aikojen alusta saakka tehneet tekoja, joita yksikään lässynlässyn-suvakki ei pysty ymmärtämään. Esimerkiksi suomalaiset tappoivat ammattimaisesti, valtion tahdosta, kulkukoiria vielä 1960-luvulla: Blogi 8.9. 2013: Koirat on tapettava

Toistan sen tosiasian, että kulkukoirien tappaminen on kehitystä.
Asia on päivän selvä, kun asiaa katsotaan järjellä: Jos suomalaiset ja muut kehittyneemmät maat eivät aikoinaan olisi hoitaneet kulkukoiria kuten ne hoidettiin, niin me emme nyt olisi näin kehittyneitä. Me olemme suuresti velkaa niille impivaaralaisille teoille, joiden kautta saavutimme tämän kehitystason, joka takaa pullamössöä myös laiskoille ja ajattelemattomille.

On kehityksen vastaista vastustaa sellaisia kehitysmaiden tekoja, jotka aikoinaan kuuluivat ilman mitään lässytystä kehittyneiden maiden kehityskulkuihin. Antakaa romanialaistenkin hoitaa ihan itse ongelmansa; Olen täysin satavarma, että muutaman kymmenen vuoden kuluttua romanialaiset ovat samanlaisia tunteellisia lässyttäjiä kuin mitä ovat suomalaiset suvakitkin -- jos vain heidän annetaan ihan itse hoitaa omat ongelmansa.

Jokaisen kansakunnan tulee ihan itse nousta kehityksen portaita, koska jos ne nostetaan alemmilta tasoilta ylemmille ilman, että he itse voivat kokea siitä ansiota, niin varmaa on, että sellainen ansiottomasti nostettu kansa putoaa entistä syvemmälle barbaarisuuteen. Katsokaa vaikka Irakia, mitä sille tapahtui, kun siltä revittiin kehityksen rappuset ja tilalle annettiin ns. nykyaika.

Suvakit eivät tunne mitään sääliä esim susia kohtaan, mutta auta armias, jos susien serkkuja tapetaan jossakin kehitysmaassa siksi, että ne aiheuttavat siellä pahoja ongelmia, niin johan suvakki tuhertaa itkua...

Onhan se erittäin inhaa vaatia kehitysmaalaiselta samanlaista tunteellista käytöstä, mikä vaivaa ns. sivistyneitä kansalaisia. Kehitysmaalainen tappaa koiran yhtä tunteettomasti kuin suomalainen suvakki itikan. Kuten impivaaralainenkin teki.

Kehittyneiden maiden tunteelliset pullamössöttäjät ja muut viherpiipertäjät kuvittelevat, että kehitysmaalaiselle voidaan tuosta noin vain vaihtaa samanlaiset säälin tunteet, joiden vallassa he itse ovat. Että kun Romanian kaupungissa kulkukoirat räksyttävät ja käyvät päälle, niin romanialaiselta vaaditaan katukoiria kohtaan samanlaista täysin järjetöntä tunteellista suhtautumista, joka vaivaa suomalaisia puunhalaajia.
Koska kehitysmaalaisten tunteet eivät sovi yksiin suomalaisten lässyttäjien tunteiden kanssa, niin siksi lässyttäjien pitää purkaa todellisuuden kanssa ristiriidassa olevat jännitteensä suoltamalla täysin järjettömiä vaatimuksia....

US, 25.10. 2013: varoitus koiranomistajille: ”Voi olla tautiriski”

tiistai 15. lokakuuta 2013

Islam-ilta on oikeesti persu-ilta

Näyte medialukutaidosta:
Kolme varsinaisesti ainoaa syytä, miksi YLE ja muut mokuttajat haluavat pitää islam-iltoja, on siinä,
1) että kaikki muut uskonnot eivät niitä tarvitse ja
2) että YLE ja muut mokuttajat haluavat säteillä moraalisäteilyä,
jonka he luulevat syntyvän perussuomalaisten jatkuvasta mollaamisesta, ja
3) koska mokuttajat saavat maahanmuuttajien hyysäämisestä itselleen etuisuuksia, jotka ovat poissa kansantaloudesta.

IL, 15.10. 2013: Halla-aho jättää Ylen Islam-illan väliin

YLE ja muut mokuttajat eivät koskaan voisi edes kuvitella pitävänsä persu-iltaa, koska persut eivät pommita maailmalla ihmisiä ja murhaa krisrtittyjä, kuten muslimien kuullaan ympäri maailmaa jatkuvasti tekevän. Mikään muu uskonnollinen tai poliittinen ideologia ei ole 80 vuoteen saanut aikaan niin paljon viattomien ihmisten tuhoa kuin juuri se uskonto, jolle YLE rustaa joka vuosi muutamat illanistujaiset.

Oheislukemistoa: Tero Vaarakeskiviikko 9. lokakuuta 2013

Demonien riivaamat jehovat

Jehovan todistajat näkevät demoneita kaikkialla ympärillään:
IL, 9.10. 2013: "Osa käärmeen siementä"

Jos minusta joskus tulisi kansanedustaja, niin tekisin lakialoitteen, jolla jehovantodistajilta poistettaisiin kaikki mahdolliset poikkeukset yleisen lain noudattamistarpeesta. Poistaisin jopa poikkeuksien tekemisen mahdollisuudet itse perustuslaista.

On täysin kestämätöntä, että jehovan todistajat nimittelevät demoneiksi heitä, jotka ovat antaneet heille etuoikeuksia ja vapautuksia kansalaisvelvollisuuksista. Valtio ei voi olla millään tavoin velvollinen antamaan kellekään minkäänlaisia etuoikeuksia. Kellään ei voi olla oikeutta nauttia turvallisuudesta toisten kustannuksella. IL, 9.10. 2013: Ratkaiseva tulimyrsky.

Jos Neuvostoliitto olisi saanut Suomen liitettyä osaksi neuvostotasavaltojen liittoa, niin täällä yksikään jehova ei olisi voinut toimia niin kuin he nykyisin toimivat. Neuvostoliitossa eikä Venäjälläkään jehovantodistajilla ole erivapautta asevelvollisuudesta, jotta jehovantodistajien on ihan turhaa vollottaa mistään asiasta.

 Jehovan todistajat kuten kaikki muutkin kaikkien uskontojen hihhulit todistavat joka päivä sen, ettei heillä ole minkäänlaista käsitystä saati kokemusta jumalisesta elämästä.

maanantai 7. lokakuuta 2013

Suomi vertailun paras-taas

Kaksi kansojen vertailututkimusta, joista ekassa Suomi oli Pohjolan "huonoin" ja toisessa paras. Molemmat mittasivat suunnilleen samaa asiaa, inhimillisyyttä:

YLE, 30.9. 2013: Suomi jäljessä vanhusten hyvinvoinnissa – Ruotsi vertailun ykkönen
US, 7.10. 2013: Näin pirun hyviä me suomalaiset olemme – vertaa muihin maihin
Lainaus: "Vertailussa oli 122 maata. Siinä mitattiin kunkin maan inhimillistä pääomaa, jonka osa-alueet ovat terveys ja hyvinvointi, koulutus, työvoiman kyvykkyys ja kansalaisten inhimillistä pääomaa lisäävät puitteet yhteiskunnan puolesta."

Lue lisää: blogi, 23.4. 2013: Kansojen vertailua-Suomi paras maa

PS. Pasilan Kivilinna -suomalainen kivipuutarha- on siivottu tuhopolton
ja ilkivallan jäljiltä ja laitettu talvikuntoon.
Tervetuloa

sunnuntai 8. syyskuuta 2013

Koirat on tapettava

Olen sitä ikäluokkaa, joka muistaa rankkurit. Kun muistelen lapsuuttani, niin en muista sieltä aikaa, jolloin olisin suhtautunut eläimiin tunteellisesti. Lapsuudessani kaneja pidettin kotona vain lihan vuoksi. Villikissoja sai kuka tahansa tappaa ilman minkäänlaisia jälkiseuraamuksia.

IL, 8.9. 2013:
Helsingissä osoitettiin mieltä Romanian koirien kohtelua vastaan
MTV3, 8.9. 2013:
Sadat protestoivat Romanian koirien joukkotappamista vastaan
Julkishallinto antoi 30 markkaa variksen jalasta ja 500 markkaa ketun käpälästä. Lisäksi julkinen hallinto piti palkollisinaan rankkureita, joiden tehtävänä oli hävittää kulkukoiria: Blogi, 24.4. 2013: Kulkukoirien maahanmuutto.

Kun kuulen uutisia koirien hyysäämisestä, niin en voi muuta kuin surkutella hyysääjien ja hyysättävien kohtaloista. Maailma ei tule tippaakaan paremmaksi sillä, että eläimiin suhtaudutaan tunteellisesti. Suomi saavutti parhaimmuuden sillä, että suomalaiset hävittivät kulkukoirat itse eivätkä jaelleet niitä ympäri maailma.

Suosittelen, että annetaan jokaisen maan ratkaista omat ongelmansa täysin itse. Se ei ole mikään rikos eikä synti ketään vastaan deletoida kulkukoirat pois kuleksimista -- kuten suomalaiset tekivät sitä siihen aikaan, kun Suomesta piti kehittää maailman paras valtio, jolla on riittävästi aita pelastaa koko maailma...

Ajatelkaa sitä, jos suomalaiset eivät olisi aikoinaan tappaneet kulkukissoja ja tuhonneet katukoiria? Se olisi samaa, jos Suomessa olisi jatkunut feofaalinen aikakausi. Suomessa ei olisi voinut tapahtua kehitystä, jos koirien kohtelulle ei olisi ollut kehittymistä: Rankkuritoiminta oli kehitystä. Ilman rankkureita ja vapaata eläinten hävitystä Suomi olisi edelleen pimeässä.

Antakaa jokaisen maa ihan itse nousta kehityksen portaita, älkääkä vaatiko, että joku maa voisi hypätä Suomen sivistystasolle siten, että sen kaduilla vilisee kulkukoiria.

Balkanin niemimaan asukkailla on täysi oikeus listiä koiria ja muita eläimiä kuten suomalaiset tekivät noustessaan sivilisaation portaita.
Maailmamme maat eivät ole kaikki samalla sivistystasolla. Hyvin monet maat elävät vielä keskiaikaa ja muutamat ovat jossakin rautakaudessa. On ylimielistä täältä huudella toiseen maahan, miten niiden asukkaiden tulee kohdella eläimiä tai ihmisiä.

tiistai 3. syyskuuta 2013

Suomalainen johtajuus loppuu

"Ilman maahanmuuttajia bussitkaan ei kulkisi Suomessa"
Ilman maahanmuuttajia Nokia pysyisi Suomessa.

Suomi on maailman paras maa. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi  on yleensä huipulla, paitsi siinä vertailussa, missä on listattu maailman epäonnistumeimmat valtiot. Siinä Suomi on pahnanpohjimmaisena.
Blogi, 23.4. 2013: Kansojen vertailua-Suomi paras maa

Suomen parhaimmuus on fakta. Siksi on erittäin outoa, miten politikot ja suuryritykset vähät välittävät suomalaisten kyvyistä ja pyrkivät kaikin keinoin kansainvälistämään Suomea. Nokia-yhtiön kansanvälistäminen, eli suomalaisten syrjäyttäminen esimerkiksi Nokia OYJ:n johtajuudesta on suomalaisten halveksuntaa. Se on myös hyvin typerää, koska tiedetään, ettei mikään maa voi olla paras, jos sen ihmiset olisivat samaa laatua kuin huonommissa maissa on.
Finland: 7.1. 2004: Suomalainen johtajuus niittää mainetta maailmalla
Innotiimi: 25.2. 2011: Suomalainen johtajuus on omaleimaista
Lainaus:
"Suomeen omaksutaan helposti kansainvälisiä johtajuuden malleja. Johtamiskoulutus maailmalla kiinnittyy usein perinteisiin liikkeenjohdon käsitteisiin, jotka näkevät johtajuuden yksilötyönä ja konemetaforaa organisaatioihin.

Kun suomalainen johtamiskoulutus on omaksunut näitä oppeja, on se unohtanut kansallisen vahvuutemme."

Blogi, 13.2. 2011: Parhaan maan johtajuus ei kelvannut Nokialle
Blogi, 19.6. 2010: Suomalainen johtajuus maailman parasta
Blogi, 18.5. 2012: Android-Nokian johtajuus hukattiin

No. Nokia saa nyt työkalut, millä kehittää puhelimesta kodin viihdekeskus. Luultavasti jo parin vuoden kuluttua Nokian puhelimet ovat ympätty XBoxiin....

keskiviikko 28. elokuuta 2013

Suomalaisen Sisun muistomerkki


Suomalainen Sisu sikisi sortovuosista.

Eli ja kukoisti Impivaarassa. Kärsi Lipposen, Vanhasen ja Kataisen hallituskausina. Kuoli Heureka-Foorumissa 26.8. 2013. Haudattiin Pohjois-Pasilan kivilinnaan, jossa sen urotekoja voi jokainen käydä muistamassa.

lauantai 24. elokuuta 2013

Pasilan musta monoliitti

Pohjois-Pasilaan ilmestyi Musta Monoliitti. Komeamman näköinen kuin monet muut mustat jutskat, kuten kuvasta näkyy
Suurennus kuvaa klikkaamalla.

Kuten kuvasta näkyy, niin kivilinnan tuhopoltettu mökki on nyt purettu. Sen paikalle on ilmestynyt jättesuuri sinkhole.
Lisää kivilinnan kuvia teksteillä

torstai 22. elokuuta 2013

Tuen Syyrian laillista hallintoa

Aion huomenna järjestää hiljaisen tukimielenilmaisun Syyrian presidentille, Basar al Assadille, ja hänen hallinnolleen. Otan pari lonkeroa ja ajattelen muutaman ajatuksen siinä samalla.
Blogi, 5.9. 2015: Syyria on turvallinen maa
Blogi, 10.12. 2015: Ilmaisen tukeni laillisille diktaattoreille
Kohudosentti, 18.9. 2015: Suomi on ISIS-terroristien kohde numero 1. Matkaraportti II Syyriasta ja Libanonista

Maailma olisi tänään tuhat kertaa parempi paikka kaikille, jos suurvallat nuolijoineen eivät olisi koskaan alkaneet tukea uskonnollisia hömppäjuttuja. USA on suurin syyllinen arabimaiden ja muslimien sotiin. Jos vain Saddaminkin oltaisiin annettu hallita, niin hän olisi pitänyt kurissa uskonnolliset elkeet ja hänen seuraajansa olisivat alistaneet muslimeja seuraavat tuhat vuotta, jonka kuluessa muslimeiille olisi kehittynyt maallinen tapaoikeus ja kaikenlaiset uskonnolliset hihhulijutut olisivat jääneet historiaan.

AL, 25.7. 2013: Arabimaissa eletään nyt samaa aikakautta kuin meillä 1500–1600-luvulla

Jokainen omillaan ajatteleva tajuaa, että kulttuurit eivät kehity samaa tahtia. Että esimerkiksi islamilaiset kulttuurit ovat länsimaisia kulttuureja jopa tuhat vuotta jäljessä. Jos siis länsimaiden hyysäripoliitikot sotateollisuuspamppujen tukemina eivät olisi koskaan puuttuneet islamistien juttuihin, niin silloin niiden maiden hallinnot olisivat toimineet samoin miten tekivät länsimaiden hallinnot 1000-500 vuotta sitten.

Keskiajalla meitä hallittiin rautaisella otteella eikä sääliä tunnettu. Ja se oli hyväksi meille.

Minä en koe mitään väärää siinä, miten al-Assad on maataan hallinnut. Hänen hallintonsa oli hyvää vauhtia kehittymässä kohden islamilaisen maailman "Valistuksen aikakautta", -- mutta suvaitsevaiset eivät sellaista kehityskulkua halua suoda kellekään, koska suvaitsevaiset ovat niin totaalisen ymmärtämättömiä evoluutiosta, etteivät he tajua, että jos me länsimaalaiset olisimme jättäneet omasta kehityskulusta pois kaikki ne barbaariset tavat, niin me emme olisi koskaan voineet saavuttaa valistuneisuutta.

Länsimaiden valistus ei ole tuontitavaraa, vaan me itse ansaitsimme sen elämällä ensin barbaarista elämää ja loimme sen sisäsyntyisesti itsestämme -- saatuamme kivikaudesta kylläksemme.
Sen sijaan suvaitsevaiset eivät halua, että muslimien omasta sisimmästä nousisi mitään hyvää, koska suvaitsevat ovat niin saatanan omahyväisiä, ettei heidän päänuppiin mahdu mitään, mikä vähänkin viittaisi kestävien asioiden syntyvän vain ja ainoastaan sisältä päin.

Älkää  helkkarissa viekö kivikautisiin kulttuureihin yhtään mitään nykyaikaista, koska muutoin nykyaika ei nouse heistä itsestään esille, vaan he edelleen jatkavat kivikautista kulttuuriaan -- mutta nykyaikaisilla aseilla.

keskiviikko 7. elokuuta 2013

Sanannousuja elokuussa

Kvartaaliarkkitehtuuri kaunokirjoituksen tuho.
Viivoitin teki arkkitehtuurille samaa mitä konekirjoitin käsinkirjoitukselle.

Viivoittimen keksimisen jälkeen arkkitehdit eivät osaa enää piirtää kaarevia viivoja,
kuten konekirjoitukseen oppineet ihmiset voivat vain haaveilla pyöreistä kirjaimista.

Blogi, 6.11. 2011: Joulukuun kuudennen kvartaaliarkkitehtuuria

Päivitys 19.11. 2014 ja 23.3. 2015:
HS, 23.3. 2015: Kumpi on rumempi, Norrménin palatsi vai Enson pääkonttori?
IL, 19.11. 2014: Yle: Miksi Suomessa rakennetaan niin rumia taloja?

Konekirjoitus tuhosi kaunokirjoituksen:
YLE, 18.11. 2014: Kaunokirjoitus jää historiaan – kouluissa halutaan opettaa tekstaamista ja näppäintaitoja

Aivan samalla tavalla kuin viivoitin tuhosi arkkitehtuurin niin koneen tikkukirjaimet tuhosivat kauniin käsin kirjoituksen. Ns. arkkitehdit yrittävät epätoivoisesti matkia renesanssiajan kauniita muotoja lisäämällä laatikkomalleihinsa eri suuntiin sojottavia töröjä, joilla he yrittävät peittää sen totuuden, että he eivät osaa piirtää kaarevia viivoja, koska ainoa sallittu työväline on viivoitin ja suorakulma.

Katsokaa ja ihmetelkää, mitä syntyy ilman viivoitinta:
Wiki Pedia: Ylä-Pasilan Kivilinna
Blogi, 13.1. 2014: Helsingin Guccenheim

Blogi, 03.2. 2012: Fortumista Guggenheim-kapitalismiin

lauantai 27. heinäkuuta 2013

Kivilinnan kuulumisia

Suomalainen kesätervehdys kaikille - Kivilinnasta.
Olen viettänyt aikaani kivilinnaa rakennellen. Monesti aika kuluu valoisiin kesäöihin asti, kun nautin Suomen kesäöistä sen luonnossa. Paljon ajatuksia virtaa päässäni ja suurin osa niistä kulkee pääni läpi minun niitä enää koskaan tavoittamatta.

Mietin sellaisiakin, että suurin mahdollinen kontrasti on elottoman ja elollisen luonnon ykseydessä. Kivilinnani koostuu elottomista osista ja se rakentuu elolliseen luontoon. Kivilinnani on taulu, jota ei voi ymmärtää tauluksi, jollei hahmota kontrastia muualtakin kuin vain väreistä.

En itse voi kuvitella mitään, missä olisi voimakkaammin esille kaksi ääripäätä. Väreistä en voi nähdä niin suurta kontrastia kuin kiviluonnon ja luontoluonnon yhdistelmistä. Hmmm... Ehkäpä avaruus ja siinä riippuva kiviplaneetta olisi kontrastiltaan  Kivilinnaan verrattavaa.

Minä maalaan voimakkailla asioilla. Taiteilijat maalaavat väreillä koettaen saada tauluihin iltaruskon värejä. Minä maalaan suoraan luontoon kivillä ja saan aikaan niin suuria vastakohtaisuuksia, että se häkellyttää useimmat, jotka saapuvat katsomaan kivilinnaa.

Kun ajattelen näitä Pohjois-Pasilan pikkumetsässä kasaamieni kivien keskellä tunnen jotain todella kovin omituista; yhtä aikaa iloitsen siitä suuresti ja tunnen mitä suurinta kaihoa ja haikeutta, ja yritän polttaa kokemukseni ja näkemykseni sieluni kovalevylle.

Jos minulle on jotain olemassaoloa tämän maallisen eloni jälkeen, niin tahdon ehdottomasti viedä nämä lämpimät kesäöiset muistoni sinne mukanani ja jakaa ne minulle rakkaiden, poismenneiden kanssa. Siellä jossain kuvailen sitten heille kaikin keinoin, mitä maallinen elämä parhaimmillaan siellä voi olla. Sillä tunnen eläväni elämäni parasta aikaa -- semminkin, kun osaan ammentaa kokemuksestani ja samalla pitää nykyhetken mielessäni yllä nuoruuteni parhaimpia päiviä, joita ripottelin ymmärtämättömien päivieni väleihin.

keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Edward Snowden-pelkuripoliitikot ja turvapaikka

Poliitikot ovat kilvan loukkaantuneet Edward Snowdenin paljastuksista ja vaativat USA:lta selitystä, miksi se vakoilee heitä. Mutta poliitikot eivät välitä mitään paljastajan kohtalosta. Ampukaa viestin tuoja, on poliitikkojen hiljainen sanoma. Rikoksen paljastajat hirteen.

Täten julistan Edward Snowdenille turvapaikan Pasilan kivilinnaan, Suomen ainoaan Suomalaiseen Kivipuutarhaan, jonka turistimäärät ovatkin jo mukavasti kasvussa -- tuoden Suomelle kaivattua ulkomaan valuuttaa, vaikka Suomea johtavat poliitikot eivät moisia mitenkään ansaitse.

Jos poliitikot olisivat järkeviä kieltäessään Edward Snowdenilta turvapaikan, he eivät voisi pahastua USA:n vakoilusta. Poliitikkojen paheksunta ei ole missään järkevässä suhteessa heidän pelkuruudelleen. Ainoa selitys, jolla poliitikkojen pelkuruus voidaan selittää täydellisesti,  on siinä, että poliitikot itse pitävät pystyssä kulissia; että julkinen valta on ainoastaan kulissi sille salailulle ja kansalaisten vakoilulle, jota poliitikot kaikissa maissa pelkuruuttaan harrastavat.

Blogi, 8.6. 2013: USA vakoilee
Blogi, 30.11. 2010: Julkinen valta salaisen vallan kulissi
Geocities.ws/sinenmaa, 21.6. 2003: Salaiset Kansiot--X-Files:
Minkä tiedon pitää ja tulee olla kansakunnan korkeinta tietoa? Onko salainen tieto korkeampaa tai perimmäisempää kuin perustuslaki? Jos perustuslaki ei ole korkeinta tietoa, niin miten silloin kansakuntaa voidaan hallita oikeudenmukaisesti, jos valtion julkinen korkein tieto (perustuslaki) on alisteista jollekin muulle tiedolle, tai arvoille? ...
lue lisää...

torstai 20. kesäkuuta 2013

Bussi 64 ja prime directive

Astuin parisen tuntia sitten Bussi nro 64:seen Helsingin rautatientorilla.
Bussin takaosassa oli niin omituinen viritelmä, että otin siitä kuvan:
En keksinyt, mitä varten kyseinen putki oli kahden peräkkäisen istuinrivin selkänojien välille laitettu, mutta arvelisin, että:
a) Kyse on bussin korjaajan omituinen huumori, ellei peräti myöhästynyt teekkarijäynä.
b) Siinä on ollut kiinni jokin testilaite, kun bussia on korjauksen jälkeen koeajettu.

Kyseiset selkänojien kädensijat ovat muovia, joita silloin tällöin näkyy katkenneina, joten siksikään kyse ei voi olla mistään kiinteästä asennuksesta.

Mieleen tuli, että kyseinen istuinrivi on kirottu penkki, joka on aiheuttanut pariskunnille erityistä riidanhaluisuutta, joten bussiyhtiön pomo on päättänyt edes jollakin tavoin pitää kissat ja koirat toisistaan erillään. Putkella on siis erottava vaikutus, jolla yritetään pidättää alhaisemman älykkyysosamäärän omaava henkilö omalla penkillään. Tiedättehän?

Star Trekissä tähtifederatsioonilla on muutama direktiivi. Ylin niistä direktiiveistä kieltää korkeampaa sivilisaatiota sekaantumasta alhaisemmalla kehitystasolla olevan sivilisaation elämänmenoihin:

"The Prime Directive is not just a set of rules; it is a philosophy... and a very correct one. History has proven again and again that whenever mankind interferes with a less developed civilization, no matter how well intentioned that interference may be, the results are invariably disastrous."

Kyseinen direktiivi olisi erittäin suotavaa ottaa käyttöön jo meidän aikana ennen kuin planeettamme alhaisemmat (heimotasoiset) yhteiskunnat ja alhaismieliset rikkaat tuhoavat meidät kaikki.


keskiviikko 19. kesäkuuta 2013

Meilix mopedi

Näin tänään 19.6. Helsingin rautatieasemalla sähkömopedin, jollaista en löytänyt netistä. Pari kiinalaista/japsia/korealaista(?) ajoi kummallisilla polkupyörillä Elielin aukiolla ja päätin lähteä perään katsomaan, mitä kummaa justiinsa näin.

Yhytin heidät vasta asemalaiturilla, ja otin kuvan kumman näköisestä pyörästä, joka näytti ihan ufolta:

Meilix-merkkinen sähköpyörä näyttäisi täydelliseltä, jos siinä olisi vielä takajousitus...

Kelpaisi kyllä mulle tuollaisenaan.
Akkukin näyttää siltä, että ajoaika kestää vertailun mihin tahansa europpalaiseen pyörään verrattuna.

tiistai 18. kesäkuuta 2013

Mamujen taloudellinen hyöty lastensairaalalle

Maahanmuuttajista on ollut kuulemma hyötyä BKT:lle (bruttokansantuotteelle)? Varmasti miljoona julkisen puolen verovaroista työllistettyä ovat myös osaltaan laskettu mukaan bruttoon. Uskaltaisin jopa sanoa, että bruttoon lasketaan mukaan otettu valtion velka myös; mitä enemmän otetaan velkaa sen suurempi BKT.

Kun puhutaan taloudellisesta hyödystä, niin siihen ei kuulu esimerkiksi julkisen sektorin työntekijöiden onnellisuus tai päättäjien päätökset. Taloudellisen hyödyn kannalta katsoen kaikki julkisista varoista elantonsa saavat ovat Suomelle pelkkää tappiota. Koska suurin osa maahanmuuttajista on työllistetty julkiselle puolelle, niin heistä on Suomelle vielä vähemmän hyötyä kuin poliitikoista, virkamiehistä ja muista verovaroilla loisijoista.

Miten paljon Suomea esimerkiksi hyödyttävät ne tuhannet, jotka on verovaroilla palkattu opettamaan mamuille  suomea ja heidän omia kieliään? Entä, mitä Suomea hyödyttää taloudellisesti kouluihin palkatut rauhan uskonnon opetuksen valvovat ja tuhannet muut suojatyöläiset:
Blogi, 24.4. 2012: Suomen kaikki unelma-ammatit

IL, 18.6. 2013: HS: Maahanmuuttajista taloudellista hyötyä Suomelle

Sitten meillä on näitä arkkiatri-tyyppejä, jotka ihmettelevät, mihin se bruttokansantuote oikeasti käytetään, kun siitä ei riitä edes muutamaa miljoonaa kantasuomalaisten lapsien sairaalalle, vaan kantasuomalaisten pitää yksityisinä kansalaisina antaa roponsa sairaalakeräykseen:
"Arkkiatri Risto Pelkosen mielestä kaikki ei ole kohdallaan, kun lastensairaalan rakentamisessa on turvauduttava hyväntekeväisyyteen ja sponsorirahaan."
YLE, 18.6. 2013: Arkkiatri: Outoa, ettei lastensairaalaan riitä verovaroja

Olisi muuten ihmeellinen asia, miten kehitysmaista tänne tulevat voisivat nostattaa Suomen BKT:ta, -- koska maahanmuuttajien kotimaiden BKT per capita on paljon pienempi kuin Suomen BKT per asukas.

Otetaan vaikka virolaiset. Viron BKT per capita on noin puolet siitä, mitä Suomen. Niinpä Suomeen tulevat virolaiset ovat täällä halpatyövoimaa, joka tarkoittaa sitä, että virolaiset laskevat Suomen BKT:ta asukasta kohden mitattuna. Globalis: Bruttokansantuote asukasta kohden

Halpatyövoima ei voi nostaa kohdemaansa BKT:ta. Tämä on totuus, jonka jopa OECD:n tutkijoiden olisi pitänyt tajuta, jos nimittäin puhutaan BKT:sta.

Ilman maahanmuuttajia Suomen BKT olisi kasvanut paljon enemmän, sillä maahanmuuttajien kantiksia halvemmat palkat laskevat BKT:ta.
Wikipedia: Talouskasvu.
Global property quide: GDP per Capita - Finland Compared to Continent

Suvaitsevaisten puheista saa sen käsityksen, että jos suomalaiset vaihdettaisiin virolaisiin, irakilaisiin, somalilaisiin, venäjäläisiin, romaneihin, turkkilaisiin ja muihin semmosiin, niin Suomen BKT olisi valtavan paljon suurempi kuin nykyään. On se vaan kumma, miksi sitten maahanmuuttajat eivät ole omissa maissaan pystyneet nostattamaan kotimaidensa BKT:ta, vaan suunnilleen kaikkien maahanmuuttajien kotimaiden BKT on Suomea alempi. Että OECD:n ja Helsingin Sanomien väki luulee, ettei suomalaiset pysty itse ajattelemaan näitä asioita.

Jospa joku tutkija voisi harrastaa omaehtoista ajattelua ja tutkisi, mikä on Lähi-Itäkeskuksen asukkaiden ansiotaso verrattuna Maan keskiarvoon. Ja siitä olisi jokaisen helppoa päätellä, miten maahanmuuttajat vaikuttavat Suomen bruttokansantuotteeseen.

Ensin me työnnetään miljardeja vuosittain kehitysapuina maahanmuuttajien maihin ja sitten suvaitsevaiset lällättävät, miten niistä maista muuttavat rikastuttavat Suomea...

Kuntien ja valtion velat vain kasvavat, mutta onneksi päättäjät voivat työntää päänsä maahanmuuton peiton alle ja unelmoida siellä suomettomasta ja lastenlinnattomasta Suomesta, jonka BKT on maailman suurin, sillä kaikki kansalaiset siellä moku-Suomessa ovat rikastuttajia.
Kuntalehti: Helsingin velka vain kasvaa
IL, 20.6. 2013: Ex-ministeriltä suorat sanat Kataisen hallitukselle

perjantai 14. kesäkuuta 2013

Suomi uppoaa lakisuohon

Lait kannustavat moraalittomuuteen silloin, kun niitä rustaavat rikkaat ja pelkurit.

Mitä enemmän lakeja sitä moraalittomampi yhteiskunta. Mitä moraalisempi ihminen sitä vähemmin hän tarvitsee lakeja ja uskomuksia. Niin sanottu jumalinen ihminen ei tarvitse ensimmäistäkään lakia, koska jumalisuus on järkevyyttä, eikä järki voi koskaan olla todellisuudelle vihamielisyyttä, sillä järki on kosmista olemista.

Lain säädäntä johtuu luovuuden puutteesta. Luovuuden puute johtuu uskosta johonkin muuhun kuin omaan itseen. Luova ihminen ei ratkaise ongelmaansa peittämällä se lain alle, koska laki ei voi poistaa ongelmaa, vaan pakottaa ihmiset ainoastaan tottelemaan oman itsensä ulkoista tekijää, jolloin ihminen menettää luovuutensa. Kun ihmisellä ei ole luovuutta, hän pyrkii ratkaisemaan ongelmansa joko suoraan väkivallalla tai ns. laillisella vallalla, jonka perustana on laillinen väkivaltakoneisto.

Kun suvaitsevainen näkee jotakin itselleen kammottavaa, hän heti huutaa valtiovaltaa apuun ja vaatii kammoksumansa asian kieltämistä lailla. Lakeja säätävät useimmiten suvaitsevaiset, sillä suvaitsevaisuus on kroonista pelkoa erilaisuutta kohtaan.

Toinen ryhmä, joka vaatii lakeja, ovat mukakapitalistit, jotka hokevat markkinavoiman nimeen, mutta vaativat kaikkea sellaista rajoitettavaksi, joka jollakin tavoin uhkaa heidän ahneuttaan. Myös ahneet kärsivät kroonisesta pelosta elämää kohtaan, eivätkä pysty toteuttamaan ahneuttaan, jollei heillä ole tunnetilaa, että he ovat muita parempia.

Yleisesti ottaen lakeja, käskyjä ja asetuksia vaativat vain sellaiset, jotka kuvittelevat olevansa muita parempia. Ihminen tuntee olevansa muita parempi, kun hän kokee olevansa oikeutettu pompottamaan muita ja saavansa siitä itselleen hyötyä. Lakiuskovaisuus antaa ihmiselle tunteen paremmuudesta, josta seuraa se, että lakiuskovainen voi helposti tehdä mitä tahansa jokaiselle, joka ei usko samalla tavalla.

Rikas ei periaatteessa eroa tippaakaan jihadistista tai mistä tahansa muusta hihhulista. Hihhulit ja muut rikkaat (lakiuskovaiset) saavat oikeutuksen sortoteoilleen yli-ihmisyydestä; Lakia ei koskaan voi perustella järjellä, vaan se vaatii aina sokeaa, pelkoon perustuvaa uskoa johonkin ihmistä "suurempaan", joka ilmenee ahneutena - ja uskontona, tai puolueuskovaisuutena.

Mutta. Hienoa, että Suomessa joku muukin on tiedostanut lakibuumin

IL, 15.6. 2013: Sääntöjen noudattaminen ollut "aina hyvin tärkeää suomalaisille"
YLE, 14.6. 2013: Suomi uppoaa tuhansiin lakeihin ja säädöksiin
IL, 14.6. 1013: Suomi hukkuu sääntöihin - Muistatko hulluimmat
Blogi, 5.7. 2012: Lakibuumi eduskunnassa

Geocities, 16.4. 2004: Pelon lait

Yhteiskunnan kehityksen suunta näkyy siitä, lisääntyykö vai vähentyykö sen lait. Ihmiskunta ei voi saavuttaa korkean sivilisaation statusta niin kauan, kun sitä hallitsevat pelkurit, joiden ainoa ratkaisu ongelmiin on lakien lisääminen.


keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

Avainsanoja vakoilijoille

Olen vyöryttänyt avainsanoja NSA:lle jo viime vuosituhannelta saakka.
Nyt vasta muut havahtuvat samaan:

Troll the NSA, 12.6. 2013, klo 19:00: LET'S JAM UP THE NSA'S SCANNERS
Mar et Mai, 12.6. 2013: Maailma nousee vastarintaan - ihmiset vyöryttävät verkoon "terrorismin avainsanoja"

Oli YLE:n toimittajalta anteeksiantamatonta typeryyttä julistaa, että suomalaiset voivat itse valita, käyttävätkö he jotain SoMe -ohjelmaa, koska YLE itse pyrkii ohjaamaan katsojia esimerkiksi Facebookiin.

DT, 17.6. 2013: NSA:n agenteilla vapaat korvat kaikkiin puheluihin
AL, 17.6. 2013: Guardian: Britannia vakoili G20-osallistujien viestiliikennettä
Blogi, 8.6. 2013: USA vakoilee
TS, 12.6. 2013: Salainen oikeuspäätös toteaa NSA:n rikkoneen perustuslakia

Geocities, 2004, Mielipuolinen salainen valta

lauantai 8. kesäkuuta 2013

USA vakoilee-vakoillaan kaikki

Jo viime vuosituhannella netissä puhuttiin, että MicroSoft jättää Windows-käyttöjärjestelmiin takaportteja, joista USA:n hallinto pääsee kenen tahansa PC:lle (Personal Computer, suom. huom.). Notta minulle tämä ei ollut uutinen -- semminkään, kun tykkään siitä, että ihmiset lukee mun ajatuksia.

Nyt taitaa olla turha enää puhua PC:stä, henkilökohtaisesta kompuutterista. Pikemminkin näyttää siltä, että USA:n hallinto on sosialisoinut jokaisen ihmisen henkilökohtaisen koneen omakseen. Tämä on erittäin hyvä uutinen kaikille meille, sillä nyt meillä on vastaava oikeus vakoilla USA:n hallinnon tietokoneita.

Erityisesti odotan mielenkiinnolla Julian Assangen esille tuloa tästä asiasta. Nythän on asia sill' viisii, että USA:n hallinnolla ei ole moraalista oikeutta kieltää vakoilua, kun se itse tulee mitään ilmoittamatta kenen tahansa kotokoneelle -- sillä asenteella, että ihmiset ovat USA:n hallinnolle oletusarvoisesti pahoja.

Olen ennenkin pyrkinyt laittamaan avainsanoja viesteihini, jotta pääsisin CIA:n kyydillä salaa matkustamaan USA:han, tai ainakin Guantanamoon: NSA, Echelon, bin Laden, Israel, Osama, muslims, Putin, rötösherrat, saatanan kommunistit, multiculturalism...

Selvää on, että USA:n hallinto käyttäytyy kuin kommunistit: Jos otus vaappuu kuin ankka ja kaakattaa kuin ankka, niin on järkevää kutsua otusta ankaksi. Koska USA toimii kuin kommarit, niin on ihan saletti, että USA:sta on tullut kommarivaltio.

PS. Itse tykkään kovasti siitä, että maailmassa on valtioita, jotka eivät nössöile. Jos kaikki valtiot olisivat nössöjä, niin ihmisen evoluutio kulkisi taakse päin. Onneksi evoluutio on edelleen vahvempi voima kuin USA:n hallinnon toimijoiden päänuppi, joten USA toteuttaa edelleenkin evoluutiota, eikä älyllisyyttä.

HS, 7.6. 2013: USA vakoilee suosituimpia verkkopalveluja – kohteena ulkomaalaiset

Osta Windows/Android/Apple-kone, niin olet suorassa yhteydessä kommunisteihin.
Hanki niihin vielä joku SoMe-ohjelma, niin kommunistit USA:ssa saavat harmaita hiuksia.

Jälleen kerran tuli todisteet, että julkinen valta on salaisen vallan kulissi.
Blogi, 26.2. 2008: Sibel Edmonds

Olisi järjen kannalta onnetonta, jos muut valtio hyväksyisivät USA:n hallinnon suorittaman vakoilun, koska sellainen hyväksyntä on vailla demokraattista päätöksentekoprosessia. Ainoa keino vastata demokraattisesti USA:n vakoiluun, on antaa kaikille laillinen oikeus vakoilla USA:ta.

YLE, 10.6. 2013: Merkel aikoo kovistella Obamaa urkintakohun vuoksi ensi viikon vierailulla
YLE, 11.6. 2013: F-Securen Hyppönen: Yhdysvallat käyttää törkeästi hyväkseen erityisasemaansa