keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Kapitalismin vakiintuminen uskonnoksi

Eliitin ideologia pyrkii vakiinnuttamaan asemansa luomalla ideologian mukaisia temppeleitä. Esimerkiksi islam oli hyvin uudistuva ja aidosti kehittyvä 600-luvulta aina 1650-luvulle saakka, jolloin islamin papisto sai orjatyövoimalla rakennettua niin paljon ja niin suuria temppeleitä, että sen aikalaisilla oli niissä kertakaikkisesti ihmettelemistä; Sen aikaisella insinööri/arkkitehtitaidoilla tuskin olisi päästy suurempiin rakennuksiin, mitä siihen astinen rakennustaide oli islamisteille tuottanut.
Islam ei voinut olla pyhä uskonto niin kauan, kun sillä ei ollut pyhiä paikkoja. Ja ainoa keino, jolla islamin eliitti sai itselleen pyhiä paikkoja, oli pakottaa tavalliset ihmiset tekemään niitä. Ja vasta sitten imaamit pystyivät vaatimaan ihmisiä kumartamaan käsin tehtyjä rakenteita. Mutta, rakennuksen pitää ensin antaa aikaa patinoitua, jona aikana se liitetään osaksi pyhiä kirjoituksia...

Taj Mahalin, Alhambran, Hagia Sofian ja muiden suur-WAU-moskeijoihin valmistumisen jälkeen Islamin papiston ei enää tarvinnut pakottaa kansaa orjatyöhön, vaan se on voinut keskittyä ideologiansa viimeistelyyn. Islamin suuren rakennuskauden jälkeen muslimeita on pakotettu lähinnä vain opin mukaiseen järjestykseen -- ja kumartamaan työläisten hiellä ja verellä rakentamia rakenteita.

Näinä päivinä kapitalismi seuraa uskollisesti islamin jalan jäljissä. Kapitalismin rakennuskausi alkaa olla ohi, - muutamaa rakennusta lukuunottamatta, joista Helsingin Guggenheim on yksi. Guggenheimin jälkeen kapitalistit ovat saaneet valmiiksi kaikki ne rakennukset, jotka todistavat suurkapitalisteille, miten kapitalismi on ylitse kaiken muun.

Ihmiskunnalla on arkeologinen perintö, joka todistaa, että kun aikansa eliitti on saanut valmiiksi omat muistomerkkinsä, niin sen jälkeen sillä eliitillä on aikaa enää muutama sata vuotta, jonka jälkeen eliitin ideologian typeryys paljastuu kansalaisille. Egyptin pyramiidit, Stone Hengen kivipaadet, Amerikan intiaanien pyramidikaupungit, jms... Kaikki ne ovat sortuneet pian sen jälkeen, kun niiden eliitti on alkanut ihastella  jo valmiiksi saatuja rakenteita, jolloin eliitin ainoa toivo jatkosta on siinä, miten hyvin se pystyy uskottelemaan muistomerkkiensä olevan pyhiä, jumalten asuinsijoja.

Kapitalisteilla on nyt osoittaa, miten hienoja rakennuksia kapitalismilla on aikaan saatu. Mutta, kapitalismista tulee suuri ideologia vasta sitten, kun se on saanut kansan palvomaan rakennuksia. Ideologia jumalallistuu uskonnoksi. Kapitalistit pyrkivät ensinnä rakennustaiteen keinoin ja arkkitehtoonisilla rakenteilla antamaan ihmisille uskon siitä, että kapitalistin jumala on suurin kaikista jumalista. Sen jälkeen kapitalistien pitää luoda vielä kapitalistiset opin kappaleet, joita valvomaan asetetaan valtioiden väkivaltakoneiosto; Nyt orjat ovatkin jo rakentaneet WAU-rakennuksia, tulevia palvontapaikkojaan, joten seuraavaksi orjat pitää vielä pakottaa kapitalismin opinkappaleiden hokijoiksi, joka tapahtuu tismalleen samalla tavalla, miten islam sai arabit hokemaan koraanin säikeitä.

Islamin eliitti sai aika helposti kansan uskomaan imaamien itselleen rakentamien muistomerkkien olevan pyhiä, vaikka niiden pyhyyttä ei löydykään alkuperäisistä kirjoituksista. Nyt on kyse vain siitä, millä keinoin kapitalistit pystyvät saamaan kansan vakuuttuneeksi siitä, että kapitalistien temppelit ovat jumalallisia ja siksi kaiken palvonnan arvoisia.

Paljoakaan suurempia rakenteita kapitalismin aikakaudella ei enää pystytä rakentamaan, joten kun kapitalismi jättää sadat miljoonat ihmiset vaille työtä, niin sen korvikkeeksi kapitalistien on pakko luoda kapitalisteja varten luoduista laeista itselleen uskon kappaleet, joita jokaisen pitää hokea, jotta välttyisi valtion väkivallallalta.

Kuten islamin eliittiä siunattiin tietämättömyydellä, niin samoin meidän ajassa on jo valmiiksi vastaava funktio, jolla kapitalistit pystyvät saamaan kansan hurmoksiin; Se on suvaitsevaisuus. Suvaitsevaisuuden vaatimus ei vaadi ihmiseltä minkäänlaista ajattelua, mutta sitäkin enemmän se vaatii hurmoksellisuutta, sitä samaa, joka sai saksalaiset uskomaan sokeasti natsi-ideologiaan.

Valtioiden lakikokoelmat ovat pyhittämistä vailla olevia raamattuja.

Nykyaikaisten valtioiden lakikirjat ovat kapitalistisen uskon pyhää kirjainta, jota ei sovi epäillä. Esimerkiksi Wall Streetiltä alkunsa saanut kapitalismin vastainen liike tulee kuihtumaan, koska lait ovat kapitalistisia ja koska kaikki valtioiden virkamiehet toteuttavat kapitalismia, vaikka pitkin hampain, koska he pelkäävät oman toimeentulonsa puolesta.

Tulevina vuosina tulemme näkemään poliisien ja muiden turvallisuusyritysten taholta yhä julmempia tekoja. Koska muutoin kapitalismin herrat eivät voi nauttia WAU-rakennuksista, jos he eivät saa kansalaisia kumartamaan niitä. Herrathan eivät enää voi mobilisoida paljoakaan ihmisiä orjikseen, koska A) automatisaatio korvaa ihmisytyötä ja koska B) suuret tarkoituksetonta työtä toimittavat massat tarvitaan suvaitsevaisuushysterian luomiseen.

Ihminen ei voi uskoa suvaitsevaisuuteen yksityissektorin työntekijänä. Kapitalistit voivat saada kapitalismin agitaattoreiksi vain julkisen sektorin ja yhdistysten "työtekijät". Samalla tavalla Hitlerkin sai natsismin valtaan, kun hänellä oli käytössään valtavat määrät valtion työtekijöitä, jotka pelkäsivät sen ajan laman olosuhteissa niin paljon työttömyyttä, että he mieluusti alkoivat julistaa natsismin ihanuutta.

Myös nykyään meillä on niin valtavasti ihmisiä, jotka pelkäävät menettää turvallisen työpaikkansa, joten he ovat jo valmiiksi asemoituneet julistamaan sen kapitalismin ihanuutta, joka pysyy pystyssä vain verovaroilla. Kapitalistit tulevat julistamaan valtioiden lakikokoelmat pyhiksi kirjoituksiksi, joita jokaisen tulee sokeasti totella.

Tämä on täysin selvää; Juutalaisiltakin kesti tuhansia vuotta kirjoittaa kansalle tavallisia lakeja, kunnes juutalaisille tuli niin vaikeat oltavat, että juutalaisten ylimystöllä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin fakkiuttaa siihen astiset lait jumalan sanaksi. Ei vielä Abrahamin, Mooseksen aikaan juutalaisilla ollut sellaista pyhää, mitä sillä nykyään käsitetään, vaan heidän lakinsa olivat aivan tavallisia sosiaaliseen elämään tarkoitettuja lakeja, joilla pyrittiin ensi sijassa estämään kansasta turhat sairaudet. Rituaalinen pesu ja muut pyhät uhritoimitukset tulivat voimaan vasta sitten, kun juutalaisia oli kohdannut vakavat ajat.

Me olemme nyt menossa kohden kapitalismin vakavia aikoja. Ja vastaavasti, kuten muidenkin aikakausien piti jumalallistaa omat tavalliset lakinsa, niin samoin tulee käymään nytkin. Varokaa vaan, sillä tulossa on aika, jolloin teidän tulee olla riutuaalisesti suvaitsevaisia, koska sitä vaatii kapitalistien pyhät lait.

Lait kehittyvät pakosta aina uskonnollisiksi. Lakien säätäjät kokevat, että muiden ei tule ajatella mitään, vaan vain toteuttaa lain kirjain. Jokaisena aikana lainsäätäjät ovat julistamassa, miten herkkiä lait ovat loukkaantumaan; Jo nyt kapitalistiherrat julistavat, että ihmiset eivät saa loukata lakeja; se on jo pitkälle menevää lakikokoelman kanonisointia. Kun siihen vielä lisätään poliiseille valuvat lisäoikeudet ja vartijoiden julistaminen osaksi toimeenpanovaltaa, niin mikään ei voi enää estää sitä, että eräänä kauniina päivänä kapitalistit ihastelevat Suomen lakikirjaa, joka on heille Uusin Raamattu -- joka säätelee äärimmäisen pikkutarkasti ihmisen jokaisen minuutin, joka ikisen askeleen, ja jokaisen sanan.


Juutalaiset eivät koskaan päättäneet tehdä juutalaisuudesta uskontoa, eikä ikinä kukaan juutalainen päättänyt tehdä Tooraa; Kaikki se oli vain tapahtumain kulkua ilman mitään suurta ajatusta. Samoin Rooman kirkko ei koskaan päättänyt tehdä Uutta Testamenttia, eikä ikinä kukaan Uuden testamentin kirjoittajista julistanut kirjoittavansa Jumalan Sanaa. Laeilla on vain taipumus muodostua uskonnon pyhäksi kirjakokoelmaksi, eikä Suomenkaan laki ole siitä mikään poikkeus.

Eivät kapitalistit ole ennen tätä juurikaan pystyneet muodostamaan kuvaa kapitalismista oikeana uskontona, mutta kun jokin aate on saanut koko kansan valtaansa niin, että sen aatteen näkyväiset toteuttaa kansa itse, niin se johtaa vääjäämättä Baabelin torneihin (oman aikansa WAU-rakennuksiin). Kun aatteen johtohahmot aikanaan näkevät, miten suuria kansa on saanut aikaan, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin julistautua jumalaksi.

Aatteeseen ei koskaan tarvita suurta ajatusta; Kapitalistit ovat yhtä surkeita ajattelijoita kuin minkä muun uskonnon leipäpapitkin ovat. Se on kansa, joka saa aikaan suuruuden. Kansan suuruus vaan aina keskeytyy, kun aatteen palomiehiä alkaa kansan työmiesten rakenteiden suuruus polttaa haaravälissä. Ei se ollut Jumala, joka sorti Baabelin tornin, vaan aikansa pappisvalta.

Kapitalistinen Kansa saa rakentaa vain niin suuria rakenteita, joita suurkapitalistien päät kestävät. Alkaa olla jo selvää, että kapitalisteja hirvittää se suuruus, joka kansassa on päässyt jo tälle tasolle, joten olkaa hyvät, kapitalistisiat; astukaa esiin ja julistakaa kapitalismi uskonnoksi, jolloin työtä tekevät kansalaiset pääsevät ansaittuun lepoon, eli hokemaan kapitalistien typeriä oppeja.

Fifi: Virkavaltaa et mielivaltaa
Youtube: Dangerous but Necessary Thing to Do
KU 1.3. 2012: ”Markkinavetoinen politiikka käy kalliiksi”
-- Tutkijan mukaan valtiot ovat luopuneet täystyöllisyyden päämäärästä.

maanantai 27. helmikuuta 2012

Ilmarinen Finnair

Täytyy vihdoinkin myöntää, että ovat kyllä köyhää väkeä nuo rikkaat:
Aamulehti 27.2.2012: Ilmarinen osti asunnon myös Harri Sailakselle

Ja myös avuttomia; isot miehet ja eivät itse osaa ja pysty ostamaan edes asuntoa itselleen, vaan siihenkin pitää heillä on holhooja. Miten kummassa tuollaiset ukkelit voivat olla johtavassa asemassa, kun eivät pysty elämään arkielämää? Johtuuko se siitä, että raha saa ihmisen avuttomaksi; Kun rahalla saa ostettua asunnonostajiakin, niin varmaa on, että rikkaat ovat avuttomia kaikessa muussakin; Rikkaat ovat rikkaita vain niin kauan, kun poliitikot optimoivat lait rikkaille.

Taloussanomat: Söderman SK:lle: Vehviläisen asuntokauppa oli korruptiota
Suomen Kuvalehti: Jacob Söderman: Finnair-johtajan asuntokauppa oli korruptiota

Bjarne Kallis 1.3. 2012: Rikkaan ja köyhän asumistuki
Talouselämä 29.2. 2012: Tutkimus: Rikkaat huijaavat ja valehtelevat muita todennäköisemmin - tässä syy
Kansan Uutiset 27.9. 2011: ”Osakevälittäjät pahempia kuin psykopaatit”
Nelonen 28.2. 2012: Tutkimus: Rikkaat alttiimpia huijauksiin ja valheisiin

keskiviikko 22. helmikuuta 2012

How to handle Male Surplus

If you are concerned about male surplus and
if someone wants to sue you and take your wife,
let him have your concubine as well.

Sanotaan, ettei luonto ei ole moraalinen toimija, -- mutta silloin sitä ei ole silloin ihminenkään, joka apinoi luontoa. Suosittelen kaikille hyperseksin, laittomuuden, ahneuden ja himon ystäville eläintarhan apinahäkkiä, koska olisi liian vaarallista luonnolle ja sademetsän elämälle päästää hyperseksikkäät ihmiset takaisin luontoon.

tiistai 21. helmikuuta 2012

Pankkiirit altruismi-invalideja

Kaikki selkärankaiset syntyvät altruistisina. Eläinlapsesta tulee peto tai saalis vasta syntymän jälkeen, kun se on joutunut ympäristöön, missä tapana on uhkailla muita.
Taloussanomat: Vauvat syntyvät auttavaisina ja ystävällisinä
Parrot Feeds Dog Noodles

Jos asia ei olisi niin, että eläimet syntyvät ystävällisinä, niin silloin eläimet eivät voisi ikinä olla auttavaisia ja kivoja; Miljoonat Youtubeen laitetut videot todistavat, että eläimet pystyvät hämmästyttävään ystävällisyyteen jopa lajirajojen yli. Ei ainoastaan koirat ole ystävällisiä toista lajia kohtaan, vaan jopa kalojen on havaittu pystyvän osoittamaan sellaisia piirteitä, joita rikkaat halveksuvat.

Kun eläimen ei tarvitse pelätä, niin se on altruistinen, ystävällinen ja auttavainen. Ihminen on ahne vain silloin, kun hän pelkää omaa selviymistään. Mitä ahneempi sitä enemmän ihminen pelkää, kunnes tietyssä ahneuden vaiheessa ihmisen pelkuruus muuttuu krooniseksi.

Tieteellinen todistusaineisto ihmisen ja eläinten synnynnäisestä altruismista on varmaa. Vain sellaiset kieltävät ihmisten synnynnäisen altruismin, jotka eivät pysty tai halua luopua ahneudestaan. Rikkaat ovat altruistisesti hyvin köyhiä. Sanoisin  jopa että rikkaat ovat ystävyysinvalideja; he eivät pysty ystävällisyyteen yksinkertaisesti siksi, koska heille ei ole kehittynyt luonnollista ystävällisyysominaisuutta.

Rikkailla on vaikea-asteisen altruismikehitysvammaisuus, altruismi-invaliditeetti:
Iltalehti 21.2. 2012: Professorilta tyrmäys Wahlroosin väitteelle
Isokalli.iltalehti 21.2. 2012: Ahneus vai yhteisyö?

Youtube: Cat and owl playing - Fum et Gebra - Perfect friendship!
Youtube: Unusual Animal Friends
Youtube: cat playing with a bird, really very cool
Youtube: Science in Action: Crow Intelligence
Youtube: Parrot & Dog playing with a stick
Youtube: Cats and the dolphins playing
Youtube: Polar bears and dogs playing
Youtube: DUCK VS DOGtorstai 9. helmikuuta 2012

Vipurahastot-Rahan kotipolttoa

Johdannaiset, vipurahastot, hedget sun muut semoset ovat rahan kotipolttoa. Poliitikot eivät pysty saamaan rahan kotipolttoa kuriin, koska he ovat itse rahajuoppoja. Jotta voisimme saada rahan kotipolton kuriin, meidän pitäisi saada sivistynyt hallitsija, kuten Kuningas Kustaa III oli.

Keskiajalla kuningas alkoi verottaa viinan kotipolttoa, koska valtio ei saanut verotuloja viinasta, vaan ainoastaan lisääntynyttä kärsimystä. Mutta aika oli huono kotipolton verotukselle, sillä kaikki olivat juoppoja, joten kuninkaan piti palauttaa oikeus viinanpolttoon.Vasta parisataa vuotta myöhemmin kotipoltto saatiin kuriin, kun kansaan syntyi raittiusliike, ilman kuningasta...

Raittiusliikettä eivät saaneet aikaan asiantuntijat; Myös asiantuntijat olivat viinaan menijöitä, ja jos joku asiantuntija sattuikin olemaan vähemmän juoppo, niin hänellä ei riittänyt rahkeita alkaa syyttää virkaveljiään juopoiksi. Sosiaalinen paine esti asiantuntijoita käyttämästä järkeään kansan hyväksi. Vasta sata vuotta raittiusliikkeen syntymän jälkeen asiantuntijat alkoivat puhumaan juoppoudesta sairautena, koska silloin työmaajuoppottelu oli jo niin paheksuttavaa, että psykolologien ja psykiatrien ei tarvinnut pelätä virkaveljiensä kostoa, vaan heidän oli pakko yhtyä kansanliikkeeseen säilyttääkseen uskottavuutensa.....

Me olemme rahan kanssa nyt samassa tilanteessa, missä kuningas Kustaa III oli viinan kanssa. Valtio ei hyödy yhtään mitään rahan kotipoltosta, mutta joutuu kuitenkin vaikeuksiin sen haittojen takia.  On jo muutama poliitikko, jotka haluaisivat alkaa verottaa rahan kotipolttoa, ja luultavasti tulemme vielä tänä vuonna näkemäänkin, miten joku valtio alkaa verottaa rahan luomista rahasta, koska muutoin valtio jää ilman verotuloja, jos reaalitaloudesta irrallaan olevaa rahan kotipolttoa ei lainkaan veroteta. Kyse on siis Tobinin verosta.

Mutta! Tobinin verolle tulee käymään samalla tavalla, miten kävi Kustaa III:n viinanpolttoverollekin; ihmiset ovat nyt vain niin rahajuoppoja, että he eivät hyväksy rahan verottamista. Tulee kestämään jopa satoja vuosia ennen kuin ihmiset ovat kyllästyneet rikkaiden rahajuopotteluun, jolloin syntyy luonnostaan kansanliike vipurahastoja eli siis rahan salapolttoa vastaan.

On täyttä hulluutta odottaa asiantuntijoiden tekevän jotakin rahan kotipoltolle, koska joka ikinen asiantuntija on rahajuoppo, ja jos joku asiantuntija haluaisikin hieman rajoittaa rahan kotipolttoa, niin hän ei yksinkertaisesti uskalla tehdä sitä, koska muut asiantuntijat teilaisivat hänet välittömästi, jolloin vastaanhangoitteleva asiantuntija jäisi ilman päivittäistä raha-annostaan.

Joudumme odottamaan vielä kauan kansanliikettä pörssejä ja niiden suojissa toimivia rahan salapolttajia vastaan, ja vasta sen jälkeen psykologit uskaltavat inistä rahajuoppoudesta jotakin itsestään selvää.

On erityisen merkille pantavaa, että yhden yksikään psykologi tai psykiatri ei ole millään lailla ollut sijoitusrahastoja ja rahan vivuttamista vastaan. Mielenterveyden asiantuntijat eivät pysty määrittämään rahariippuvuutta sairaudeksi. On hyvin todennäköistä, että mielenterveyden puolella ei edes ole koskaan ajateltu, että ihminen voisi tulla riippuvaiseksi rahasta. Miten niin psykologi voisi muka olla rahariippuvainen, koska hänhän on vain palkkakuopassa?

Aivan vastaavalla tavalla yksikään asiantuntija ei pystynyt sanomaan yhtään mitään järkevää viinan kotipoltosta kuin vasta sitten, kun riittävä määrä kansalaisia saatiin heräämään viinan kiroille. Asiantuntijuus on aina yleisen mielipiteen vastakohta; Asiantuntijuus on kansan käyttäytymisen mukailemista. Kansalaiset eivät koskaan toimi oman mielipiteensä mukaan, joka huomataan selvästi vaikka palkasta; jokainen haluaa sitä aina vaan lisää, mutta vastustaa, jos sitä annetaan vähemmän ansaitseville.

Yksikään asiantuntija ei koskaan voi olla vastaan sitä, miten ihmiset toimivat. Kaikki ansiotyöt perustuvat palkanvaatimiseen, joten yksikään psykologi ei voi pitää palkanvaatimista rahariippuvuutena, sairautena, vaikka palkkaa vaadittaisiin mielettömästi, koska sekin on ansaitun vain palkanvaatimista.
Ihmiset voivat olla mielipiteissään mitä mieltä tahansa, mutta asiantuntijuus ottaa huomioon vain käytännön; koska kaikki haluavat lisää rahaa, niin silloin on selviö, että raha-asiantuntijat kehittävät rahan salapolttovälineitä edelleen...
Asiantuntijat toimivat raamatullisen ohjeen mukaan: Älkää tehkö niin kuin minä sanon, vaan niin kuin minä elän. Kansan mielipide ei koskaan ole totuus kansan käyttäymisestä. Ja tästä syystä asiantuntijat voivat sanoa totuuden rahasta vasta sitten, kun kansa alkaa elämään niin kuin kansa nyt puhuu. Sitä ennen asiantuntijat sanovat vain sitä, mitä kansa puhuu elekielellään.

Kansa vie ja asiantuntijat vikisevät.

Muutoksessa on kyse kriittisestä massasta. Mielenterveyden asiantuntijat eivät pysty tunnistamaan rahan himokäyttäjiä ongelmaisiksi -- ennen kuin kansaan saadaan tietty maassa, joka vastustaa rahan kotipolttoa, sijoitusrahastoja elämällään eikä vain puheissaan.

Tulee kestämään satoja vuosia ennen kuin asiantuntijoille syntyy pakko määrittää rahan käyttäminen sairaudeksi. Sitä edeltää aikakausi, jolloin ihmiset huomaavat, ettei raha ole välttämättömyys työnteolle. Kun suuri joukko ihmisiä pystyy rahasta raittiiseen elämään; työntekoon pelkästä tekemisen ilosta, niin vasta sitten syntyy asiantuntijoita, jotka alkavat antamaan muka-asiantuntijaselityksiä itsestäänselvyydelle.

Tapahtuu sama, mitä tapahtui Suomessa viime vuosisadalla, Suuri joukko ihmisiä huomasi, ettei viina olekaan välttämättömyys työnteoille -- ja vasta sen jälkeen pusikoista astui esiin asiantuntijoita, jotka höpöttivät, että viinajuopot ovat vain sairaita, että ymmärtäkää nyt heitä, älkääkä olko niin vaikeita.

Ja niin asiantuntijat ryssivät senkin; kun juoppous määriteltiin sairaudeksi, juoppojen ei tarvinnut ymmärtää itse itseään, koska hehän ovat sairaita, ja viina on sille sairaudelle välttämättömyys.

Kun muutaman sadan vuoden kuluttua asiantuntijat vihdoin uskaltavat määritellä rikkaat sairaiksi, niin silloin rikkaista tulee uusi alaluokka. Heistä tulee hyljeksittyjä, koska he eivät pysty edes ajattelemaan mitään, jollei heille anneta säälistä kolikkoa.
"Ole kiltti, ja anna mulle kolikko, että mää saan edes yhden ajatuksen päähäni."

Tänä päivänä huomataan, että rikkaat eivät pysty ajattelemaan yhtään mitään jollei heille anneta miljardeja. Ja silti rikkaan ajatus on samanlaista pötyä kuin kenen tahansa juopon ajatus.

lue liäsä: US-blogi: Sijoitusrahastot-rahajuoppojen salapolttelua

maanantai 6. helmikuuta 2012

Opi kapitalismi helposti

Tämä on lyhyt johdatus kapitalismiin. Ensinnä. Kehitä mahdollisimman typerä idea. Niin typerä, ettei yksikään kapitalisti voi uskoa sitä typeräksi. Ja esitä se poliitikoille. Mieluummin siellä, missä enemmistö on kokoomuslaisia. Esimerkkinä mahdollisimman typerästä ideasta olkoon Guggenheim museo:

Esitä kokoomuspoliitikoille, että nyt pitää äkkiä saada Suomeen Guggenheim -museo, koska muutoin sitä ei saada äkkiä.
Vaadi jo museon esittelystä ainaski kaksi miljoonaa, mieluummin enemmän, jotta poliitikoilla on hieman varaa tinkiä; tinkivät poliitikot pystyvät uskottavammin kusettamaan veronmaksajia.
Anna jokin summittainen arvio, joka veronmaksajien pitäisi siitä maksaa, mutta mieluummin satoja miljoonia, jotta rakennuskustannuksiin voitaisiin myöhemmin tehdä kymmenien miljoonien tarkistuksia ylöpäin, koska silloin jokunen miljoona lisää grynderin taskuun kustannuksiin ei enää hätkäytä veronmaksajia.
Kun museo on valmis ja huomataan, ettei se kannattanutkaan, niin vaadi veronmaksajia maksamaan Guggenmheim säätiölle sata miljoonaa lisää, jotta veronmaksajat voisivat irtaantua ilman, että Suomi ei menettäisi hyvää mainettaan yhtenä maailman höynäytettävimmistä maista.

Sitten lopuksi minuutin kyselytunti poliitikoille: Onko se ihan järkevää rakentaa kapitalisteille veronmaksajien rahoilla kannattavia hankkeita - ja vastaavasti ottaa veronmaksajien kustannettavaksi sellaisia yksityisten hankkeita, jotka kusevat taloudellisesti?
Miksi poliitikot eivät koskaan sosialisoi yksityisiltä kannattavia hankkeita -- aina vaan sellaiset hankkeet pitää sosialisoida, jotka kapitalistit ovat ensin ryssineet?
Jo pelkkä johdonmukaisuus vaatii, että edes joskus veronmaksajille sosialisoitaisiin konkurssien sijasta kapitalistien kannattavimpia yrityksiä, koska muutoin näyttää pahasti siltä että, että kapitalistit käyttävät valtiota pelkästään kusetukseen.

Katsokaa ja ihmetelkää; Kapitalistit vaativat, että veronmaksajien pitää investoida, jotta kapitalisti saisi itselleen voittoa. Jos hanke ei onnistukaan, niin kapitalisti vaatii tappiollista hankettaan sosialisoitavaksi! On ihan pakko kysyä, onko kapitalisteilla enää yhtään muumia kotona? Jos nimittäin kapitalisti olisi vähänkään järkevä, niin jo johdonmukaisuuden vaatimus edellyttää myös kannattavia yrityksiä sosialisoitavaksi.

US-blogi: Kapitalismin alkeet, peruskurssi III
Blogi: Forumista guggenheim-kapitalismiin

sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Maahanmuuttajien Jumala

Suvaitsevaiset eivät halua maahanmuuttajien sopeutuvan Suomeen. He haluavat estää maahanmuuttajien sopeutumisen. Minusta tuo on kuulostaa aivan siltä, että suvaitsevaiset haluavat olla jumalia:
SS 5.2.2012: :Neuvoja: Maahanmuuttajia ei pidä sulauttaa kantaväestöön täydellisesti:
Neuvoja: Maahanmuuttajia ei pidä sulauttaa kantaväestöön täydellisesti

Ihmisellä ei ole mitään käsitystä, mitä Jumalana olo vaatii. Jumala ei todellakaan vaadi ketään olemaan jotain, eikä vasiten Jumala estä yhtään mitään. Sen voi jokainen todeta, kun katsoo ikkunasta ulos tai lukee historiaa ja luonnontieteitä. Jumalalle se on ihan se ja sama, vaikka koko planeetta tuhoutuisi, koska sekin olisi vain kehitystä. On erittäin typerää edes kuvitella itsensä evoluution ohjaajaksi.


Suvaitsevaiset ovat siinä mielessä täydellisiä typeryksiä, että he eivät pysty hyväksymään kulttuurien kehitystä. Suvaitsevaisten mukaan maahan tuotu kulttuuri pitää museoida, koska muutoin monikulttuurisuususkovaiset eivät voisi nähdä kansassa monikulttuurisuutta. Suvaitsevaisten ylimielilisyys on ollut selvää jo kaikille Suomen alkuperäisasukkaiksi itsensä tunteville, mutta nyt heidän diktatoorinen asenne on saavuttamassa typeryyden täydellisyyden: Ei enää  puhettakaan, että maahanmuuttajat saisivat sopeutua, koska suvaitsevaoste julistavat, ettei sitä tulla sallimaan, koska monikulttuurisuus...

Suvaitsevaiset ovat jo tuhonneet romanikulttuurin täydellisesti; Ilman suvaitsevaisia romanienkin olisi pitänyt kehittää kulttuuriaan vapaammaksi, mutta verorahoilla yllä pidetty romanikulttuuri on pikemminkin kääntynyt koko ajan sisäänpäin ja pitänyt siihen syntyneet ihmiset orjuuttavien tapojen vankeina.
Nyt suvaitsevaiset vaativat samaa muillekin maahanmuuttajille.
Blogi: Maassa maan tavalla, osa 101

Mitäpä, jos antaisimme ihmisten vain olla niin kuin muutkin?

perjantai 3. helmikuuta 2012

Fortumista Guggenheim-kapitalismiin

Ennen muinoin poliitikot rakennuttivat verovaroilla hiljaa hissukseen valtionyrityksiä, jotka tuottivat valtiolle pikku hiljaa omaisuuksia. Esimerkiksi Imatran Voiman voimalat ja sähköverkot rakennettiin valtion varoista ja valtio sai sähköstä itselleen vakaan tulon.
Kun Imatran Voimaa kehitettiin valtion varoilla, niin poliitikot eivät sanallakaan hiiskuneet, että se tultaisiin  siinä vaiheessa yksityistämään kapitalisteille erittäin tuottoisaksi raha-automaatiksi, kun Imatran Voiman rakenteet olisi suurin piirtein valmiita ja tuotto olisi parhaimmillaan. Ja veronmaksajat jäisivät nuolemaan näppejään ja maksamaan sähköstä ylihintaa, jotta kapitalistit eivät kuolisi nälkään.

Oi niitä aikoja, jolloin kapitalistit eivät suoraan vaatineet yrityksiä rakennettavaksi verovaroilla.

Toista se on nyt; Kapitalismi on kehittynyt jo siihen pisteeseen, että poliitikot suorastaan vaativat verovaroja käytettäväksi yksityisyrittäjien tuotantolaitosten suunnitteluun ja rakentamiseen. Guggenheim-kapitalismi vaatii, että kapitalistit sosialisoivat valtion omaksi sijoitusyhtiökseen, jonka verovaroja saa ja tulee käyttää kapitalistien hyväksi, koska poliitikoiden mukaan kapitalistit eivät muutoin itse voi rakentaa mitään sellaista, jonka kehutaan olevan suurenmoinen rahasampo.

Nykyään ei tule kuulonkaan, että valtio rakentaisi WAU-rakennuksen itselleen, jonka tuotto tulisi veronmaksajien hyväksi --- ja sitten vasta, kun sen tuotto olisi suurimmillaan, valtio yksityistäisi sen, kuten tähän saakka poliitikot ovat tehneet kaikille muille veronmaksajien rahoilla toteutetuille hankkeille.

Nyt julkisen vallan kuuluu jo suunnitteluvaiheessa kattaa kaikki yksityisen yrittäjän kulut, jotta kapitalisti saisi mahdollisimman suuren voiton itselleen, voiton, joka valtion luomien lakien mukaan laskettaisiin pääomatuloksi, josta ei tarvitse maksaa veroja -- jos ne tulot ylipäätään jollakin tavoin jäisivät Suomeen.

Kapitalistien pitää saada voittoa jo hankkeen suunnittelusta; Jo nyt Guggenheimin museon suunnittelu Helsinkiin on tuottanut Guggenheimille yli miljoona dollaria voittoa, vaikka hanketta ei edes ole hyväksytty!

Ja ajatelkaa; Kapitalistien ei tarvitse itse maksaa penniäkään kapitalistisesta hankkeesta; Riittää, että hankkeen puuhamiehinä on joukko typeriä poliitikoita, jotka kaiken lisäksi ovat säätäneet lait sellaisiksi, että kapitalistien ei tarvitse maksaa voitoistaan edes veroja. Mistä voitoista?

Voiko verovaroilla toimiva kapitalismi edes kutsua tulojaan voitoiksi,  koska kapitalistien ei nykyään tarvitse laittaa yhtään mitään omia varojaan mihinkään hankkeeseen!

Ja sitten kokoomuspoliitikot vollottavat, ettei kapitalismi tarvitse valtiota mihinkään; että valtion rooli pitää minimoida. Kokoomuspoliitikot ovat suunapäänä huutamassa verovaroja laitettavaksi yksityiseen hankkeeseen. Samaan aikaan Kokoomus yhdessä vasemmiston kanssa on yksityistämässä loppujakin valtion hallinnoimia yrityksiä, koska kuulemma valtion roolia kapitalismissa pitää vähentää. Niin sanoi joku huru-ukko joskus jossakin.

Olisiko mahdollista ajatella, että kapitalistit ihan itse omilla varoillaan suunnittelisivat ja rakentaisivat kaikki hankkeensa, koska varmaa, että kapitalistin rakentama Guggenheim toisi myös turistit Suomeen, jos niitä on tullakseen.

On erittäin mieletöntä perustella verovarojen käyttö kapitalistiseen hankkeeseen sillä, että se toisi Suomeen turisteja -- koska tuollainen peruste antaa ymmärtää, että jos se rakennettaisiin yksityisin varoin, niin se ei olisikaan turistipyydys.

Missä nyt ovat yksityiset sijoitusyhtiöt? Jos todella Guggenheim olisi rahasampo, niin aivan varmasti sen rahoituksesta kilpaisivat maailman kaikki yksityiset sijoitusyhtiöit!


Ehdotan, että Kokoomus menee nyt kiltisti Mandatum Lifeen kysymään, miten hyvä sijoituskohde Guggenheim on? Koska kyseinen sijoitusyhtiö on kapitalistien sijoitusyhtiö, jolla on parempi asiantuntemus rahojen sijoittamisesta erilaisiin hankkeisiin! Jos Kokoomus ja muut Guggenheimin kannattajat väittävät, että kapitalistiset sijoitusyhtiöt ovat huonompia sijoittamisen asiantuntijoita kuin poliitikot, niin silloin Kokoomus on vetänyt maton kapitalismin alta.


Ja mikä se semmonen kapitalistinen sijoitusyhtiö on,
joka vaatisi verovaroja sijoitettavaksi omien varojensa sijasta!

Jos poliitikot ja muut guggengeimin halaajat eivät itse osaa etsiä sijoitusyhtöitä, joilta kysyisi sijoitusneuvoja verovaroille, niin tuossa on lista suomalaisista sijoitusyhtöistä

Wille R, 4.5. 2012: Guggenheim-mentaliteetti
Mikko Niskasaari 2.5. 2012: Kaatuneiden Guggenheimien kokoelma
Uusi Suomi 13.2. 2012: Guggenheim-piikki Saksasta: ”Helsinki ei ymmärrä”
Aamulehti 6.2.2012: Bild: Berliinin Guggeheim suljetaan – Kävijöitä 15:ssa vuodessa vähemmän kuin Suomeen odotetaan kolmessa vuodessa
TalousSanomat, 13.1. 2012: Ekonomisti Guggenheimista: Rahat mulle, riski sulle
Youtube: The Guggenheim Strain - Galaksien Taistelu