sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

Suvaitsevaisuus vaatii supermukautuvuutta

Kukaan ei voisi olla suvaitsevainen, jos maailmassa ei olisi sopeutumiskykyisiä kansoja, joita kutsutaan länsimaiksi. Länsimaalaisuus on sopeutumiskyvyn seuraus ja sen korkein hedelmä.

Monikulttuurisuudella yritetään tuhota sopeutumiskyky vaatimalla, että länsimaalaisten pitää suvaita  ikiaikaisia etnisiä tapoja ja kehitysmaalaisia, joilta ei saa vaatia sopeutumiskykyä, koska jos länsimaalaisekin olisivat perinteistään kiinnipitäviä, niin silloin maailmasta puuttuisi se ominaisuus, jota suvaitsevaisten on kiva käyttää osoittaakseen omaa ylivertaisuuttaan niitä kohtaan, joilta vain voidaan odottaa täydellistä sopeutumiskykyä.
Seppo Oikkonen, 29.4. 2018: Jättäydyn syrjään.
Suvaitsevaiset tarvitsevat suvaitsevaisuuteensa kipeästi niitä, joilla on kykyä mukautua, jotta niiden ei tarvitse mukautua, joita pitää suvaita.
SUNNUNTAIVISAILU.

He pitävät suomalaisia supermukautujina.

He uskovat, että vähemmistöjen edustajilla ei ole minkäänlaista kykyä suvaitsevaisuuteen.

Heille vähemmistöjen edustajat ovat sellaisia hellyttäviä vauvoja, joita on jättekiva paapoa ja joiden kanssa saa lässyttää vauvakieltä, joka on heidän äidinkielensä.

He luulevat olevansa kaikkien vähemmistöjen holhoajia.

He jakavat kansakunnan moneen eri ryhmään, joita kaikkia pitää suvaita, koska vain suomalaisilta voidaan odottaa mukautumista mihin tahansa hulluuteen.

Heille suomalaisuus ei ole mitään kulttuuria, koska suomalaiset ovat supermukautujia.
- Sopeutumiskykyisellä ihmisellä ei voi olla mitään kulttuuria, sillä kyky sopeutua edellyttää, ettei ihminen usko mihinkään hömppään.
Suomalaisuus on suvaitsevaisuuden elinehto, koska ilman suomalaisten superkykyä mukautumiseen suvaitsevaiset joutuisivat pitämään myös suomalaisuutta arvokkaana kulttuurina, jota pitää vaalia, jolloin maailmassa ei voisi olla suvaitsevaisuutta, sillä suomalaisuus ei todellakaan kuulu kulttuurien joukkoon.
Suomalaiset ovat heille supermukautujia, koska muutoin he armotta rankaisevat suomalaisia erilaisilla rasisti-fasisti syytteillä, jos suomalainen vähänkin nurisee heitä vastaan.

Suomalaiset ovat heille halveksittavaa porukkaa, koska he odottavat suomalaisten sopeutuvan mihin tahansa paskaan.

Heille ihanaa kulttuuria ja palvottavaa uskonnollisuutta on vain sellainen, jolta ei saa odottaa eikä vaatia minkäänlaista sopeutumista toiseuteen.

He uskovat, että vain sellainen ihminen on täydellinen, jolla ei ole vähäisintäkään kykyä muutokseen ja sopeutumiseen.

Timanttinen kivi on heidän mukaansa absoluuttista kulttuuria, johon kaikkien vähemmistöjen pitää pyrkiä, sillä muutoin monikulttuurisuus häviäisi, jos kulttuurit eivät olisi timantin kovia ja ikuisia.

Keihin tai mihin ryhmään visailun He-pronomini viittaa?

B, 28.4. 2018: Intiaanit loukkaantuivat YLE-ohjelmaan.
B, 28.4. 2018: Ylen huomio-Suomalaiset ovat alkuperäiskansa.
B, 28.4. 2018: Laki sanoo-Vain suomalaisilla on mukautumiskyky.
B, 28.4. 2018: Tsuhna Production esittää: UKK Intiaanina.
B, 28.1. 2012: Maassa maan tavalla, osa 101.
B, 11.12. 2012: Kulttuurin taustapeili.
B, 12.12. 2012: Uskomukset ovat tahallisia tekoja.
B, 15.3. 2015: Suomen laki ja monikulttuurisuus.
B, 17.3. 2015: Animaalinen seksuaalisuus luo uskonnon-kulttuurin.
B, 6.11. 2016: Homehtuneita Korkeakulttuureja-Suvakkien arvojen mielipuolisuus.
B, 21.11. 2017: Uskonnonvapaus ei koske uskovaisia.

lauantai 28. huhtikuuta 2018

Laki sanoo-Vain suomalaisilla on mukautumiskyky

Vähemmistöjen suojaaminen lailla on laillisuuden pilkkaamista.

Vähemmistöjen suojaksi tarkoitetut lait merkitsevät sitä, ettei tavallinen rikoslaki riitä eräille ihmisille, vaan jos jollekin niin sanotun vähemmistön yksilölle tapahtuu jotain, niin silloin jotakin toista yksilöä pitää rangaista kahden eri lain mukaan; rikoslain ja sen toisen, joka ei suojaa tavallisia ihmisiä millään tavoin.

Laki siis katsoo, että vähemmistöön kuuluvat eivät ole yksilöitä, vaan he ovat jonkin pyhäksi julistetun perinteen kantajia, johon mikään muu ihminen ei kykene. Lainsäätäjät uskovat, että etnisiksi luokitellut ihmiset omaavat jonkin superkyvyn, joka estää heitä muuttamasta omaa maailmankuvaa vähemmän suvaitsemattomaksi ja vähemmän uskonnolliseksi.

Lain mukaan tavallisella ihmisellä ei voi olla mitään sellaista geneettistä ominaispiirrettä tai uskomusta, joka olisi lain edessä samalla tavoin arvokasta kuin mitä on vähemmistön geneettiset ominaispiirteet, vaatteet tai uskomukset. Vähemnmistölaeilla taataan vain se, ettei yksikään vähemmistöön kuuluva voi millään tavoin irtautua vähemmistöominaisuudestaan, vaan kaikki hänen perinteensä ovat hänelle ikuisia ja loukkaamattomia, joka on itse asiassa rikos ihmisyyttä vastaan, sillä laki ei koskaan suojele samalla tavalla ketään sellaista, jonka katsotaan kuuluvan siihen  joukkoon, jolle mikään ei voi olla pyhää eikä muuttumatonta.

Suomalaisia saa lain mukaan täysin vapaasti pilkata ja käyttää hyväksi, koska suomalaisuudessa ei lainsäätäjille ole mitään pyhyyttä eikä mitään sellaista perinnettä, jonka pilkkaaminen tai rikkominen tekisi jonkun etnisen yksilön rikolliseksi raskauttavian asianhaarojen mukaisesti.

Lailla suojatut etniset ryhmät ovat ympäri planeettaa tuhoamassa omia asuinalueitaan, sillä nuo absoluuttisen asenteelliset etniset superihmiset ovat lisääntyneet kovasti niistä ajoista, kun he pieninä laumoina vielä pystyivät alkeellisin välinein elämään niin sanotun luontonsa kanssa sovussa.

Eikö lainsäätäjiä yhtään hävetä, kun he ovat julistaneet, ettei kukaan etniseen ryhmään kuuluva voi millään tavoin omata samanlaista mukautuvuutta elämään ja elinolosuhteisiin kuin mitä laki olettaa tavalliselle suomalaisille? Ikäänkuin lainsäätäjät katsovat etnisten ihmisten kuuluvan johonkin toiseen eliölajiin kuin suomalainen, jonka mukautumiskykyä ei voi millään tavoin edes epäillä?

Ymmärrän hyvin, että marsilaisilla saattaisi olla hieman vaikeuksia mukautua Suomeen, mutta uskon, että he eivät ainakaan haluaisi elää valtion jauhoilla.

Ylen huomio-Suomalaiset ovat alkuperäiskansa

Suomalaiset ovat asuneet täällä yhtä kauan kuin niin sanotut lappalaisetkin. Minusta on erittäin suurta typeryyttä väittää, että joku esihistoriasta saakka samalla seudulla asunut kansa on vähemmän alkuperäisempi kuin joku toinen.
IS, 28.4. 2018: Lukijat tyrmistyivät Ylen päätöksestä: ”Meillä leikitään intiaaneja ja hypitään leikkinuotion ympärillä jatkossakin”:
"Rantalan mukaan alkuperäiskansaa esittävää roolihahmoa voidaan pitää loukkaavana."

On täysin järjetöntä loukkaantua siksi, että luulee olevansa alkuperäisempi kuin toinen. Ja millä oikeudella YLE on ohittanut parlamentarismin, jonka sanotaan päättävän siitä, mitä ohjelmatarjontaa YLE lähettää? Kaiketi tänään oli koolla YLE:n parlementaarinen hallintoneuvosto, joka päätti, että yhden ainoan lappilaisen mielipide on arvokkaampi kuin 5 miljoonan suomalaisen?
Miksi suomalainen ei voi koskaan loukkaantua? Ovatko lappalaiset niin päättäneet, että suomalainen ei voi loukkaantua siitä, kun lappalaiset pukeutuvat suomalaisittain ja umpikännissä riehuvat paljakassa ja lokaavat suomalaisen vaatetuksensa?
Katson, ettei minulla ole mitään järjellistä perustetta maksaa centtiäkään YLE-veroa, koska kiistattomasti verovaroilla toimivaa YLEä johtaa jokin muu periaate kuin demokraattinen päätöksenteko.

Ovatko Lappiin muuttaneet muslimit alkuperäiskansa, koska heitä pitää täälläkin suojella sekä lappilaisilta että suomalaisilta. Suvaitsevaiset ja samaten lappilaiset ovat itse tehneet itsestään täydellisiä pellejä suojellessaan Suomeen muuttaneita etnisiksi sanottuja,  kun taasen 11500 vuotta täällä asuneet suomalaiset ovat sekä lappalaisille että suvaitsevaisille pelkkiä lypsylehmiä, joiden nisiä imemällä on niin perkeleen hienoa elää loisena ja nauttia erityisoikeuksia.
Wikipedia: Suomen asutushistoria.

Koska lappalaiset vetoavat etnisyyteen, ja koska YLE:n toimittelijat uskovat etnisyyteen, niin siitä pitää seurata se, että YLE:n pitää ottaa huomioon suomalaiset etnisenä kansana, sillä suomalaiset ovat asuneet samalla alueella kauemmin kuin tänne änkevät etniset mamut omilla alueillaan. Millä oikeudella YLE ja muut suvakkimediat ovat päättäneet, ettei 11500 vuotta täällä asunutta suomalaista kansaa saa kohdella etnisenä kansaryhmänä, vaan suomalaisia saa pitää vain veronmaksajina, jotta YLEn toimittelijoilla olisi kimppakivaa mukaetnisten hihhuliensa kanssa.

Jotta totuus ei unohtuisi, niin yksikään  elossa ihminen ei ole asunut missään alueella kauemmin kuin korkeintaan 116 vuotta, joka on nykyään vanhimman elossa olevan ihmisen ikä. Eli se siitä perkeleen etnisyydestänne, joka näyttää olevan kovin ailahtelevaista, kun lappilaisiakaan ei erota etelän immeisistä kuin siitä, että he käyttävät suomalaisten tehtailemaa ohvia, ja samoin muslimit mielellään näpräävät suomalaisten verovaroilla ostamiaan tuhannen euron älykännyköitä.

Tsuhna Production esittää: UKK Intiaanina

Presidentti ei koskaan saa asustautua muuhun kuin suomalaiseen verkavaatteeseen. Totta vai ei?  - Iltalehti, 21.8. 2011: Kekkonen ei koskaan pelännyt arvokkuutensa menettämistä.
MTV, 31.8. 2016: Kekkosen elämä kuvina – kuolemasta 30 vuotta.
B, 28.11. 2018: Intiaanit loukkaantuivat YLE-ohjelmaan.

Tsuhna Production esittelee toimintaansa

Bingoilun uusin tuleminen. Jos olenkin joskus poissa netistä, niin saatan olla myös ottamassa viiniä tai tekemässä muuta hauskaa.

Intiaanit loukkaantuivat YLE-ohjelmaan

Jordan Petersonia tarvitaan. Loukkaantumiskulttuuri ei näe enää yksilöitä, vaan luokittelee ihmiset erilaisiin laatikoihin sen mukaan, mitä ihmisellä on päällään — yhtä poikkeusta lukuunottamatta:
Suvaitsevaiset eivät vaadi Suomen Yleisradio Yhtiötä (YLE, in english) hyllyttämään sellaisia ohjelmia, missä näyttelijöillä on päällään suomalaiset asut.

Miksiköhän suvakit eivät loukkaannu siitä, että Herra Heinämäen ohjelmassa esiintyy suomalaisittain puettuja hahmoja? IltaSanomat, 27.4. 2018: Yle hyllytti suositun lastenohjelman Areenasta – Herra Heinämäen intiaanihahmo oli liikaa.
Sanden blogi, 27.4. 2018: Poliittinen korrektius on uusfasismia.

Ajatelkaa, jos tänne saakka kuuluisi kummia Amerikasta, että intiaanit ovat hyllyttäneet Herra Heinämäen ohjelman siksi, koska siinä näkyy ihmisiä puettuina suomalaisiksi?

Ehdotan, että kaikki ihmiset puetaan vangin pukuun, tai sitten otetaan oppia Maon aikakaudesta, jolloin kaikilla kiinalaisilla oli samanlainen harmaa puku, sillä nämä suvaitsevaiset näyttävät niin tykkäävän kommunismista.

Nyt sitten voidaan vaatia kaikkia niitä kirjoja ja lehtiä poistettavaksi, missä esiintyy intiaanipäähine, sillä YLE toimii kuin Korkein Oikeus, jonka sana on suvakeille laki, koska YLE on suvaitsevaisten linnake.
PS. Kuuntelin yöllä YLE Puhetta, missä joku YLE:n toimittelija haastatteli ihmistä, jolla oli jonkinlainen tietämys Jordan Petersonista. Minua todella ärsytti toimittelijan jatkuva yritys kampittaa haastateltavaansa. Melkoista änkytystä toimittelija esitteli.
B, 17.9. 2014: Paljastettu-Peppi Pitkatossun suomalainen tausta.

PPS. Amerikkalaisille lukijoilleni suosittelen tekemään tuosta YLE:n boikotista uutisen, koska maailma tarvitsee kipeästä tuollaista täydellistä suvaitsevaisuutta, mikä johtaa lopulta keskitysleireihin.

torstai 26. huhtikuuta 2018

Putken keksiminen sai ihmisen uskomaan sivistykseen

Paskaputki on ihmiskunnan loistavin keksintö. 

- Sivistys on kehittyneiden maiden ihmisistä yhtä kaukana kuin kehitysmaidenkin ihmisistä. Aika esihistoriassa eläneen ihmisen esi-isän ja nykyihmisen välillä on olematon, sillä ihminen ei ole kehittynyt sivistyksessä milliäkään. Mitään periaatteellista eroa ei ole keinoluolissa asuvan nykyihmisen ja oikeissa luolissa asuneen luolaihmisen ajattelun välillä; molemmat likaavat ja tuhoavat luontoa yhtä tehokkaasti ja ajattelemattomasti.

Länsimainen ihminen pitää sellaisia ihmisiä kehitysmaalaisina, jotka heittävät laskiämpärinsä sisällön suoraan pihalleen tai kotikadulleen. Ei kuitenkaan tarvita kuin sinapinsiemenen verran älyä, kun tajuaa, että kehittyneiden maiden ihmiset eivät ole ihmisinä kehittyneet mihinkään siitä ajasta, jolloin hekin bruukasivat roiskia jäteämpärinsä kuset ja paskat suoraan kotiovelleen, eikä edes koirien esimerkki ulosteen käsittelystä saanut mitään lamppua syttymään.

Kivikaudella ihmisasumukset eivät vielä haisseet pahalle, kun luolassa asui vain muutamia mörököllejä, jotka pitivät paskan hajua luonnon ominaisuutena. Kun ihminen oppi rakentamaan puusta, lehmänlannasta tai eläinten taljoista oman luolansa ja kun nuo keinotekoiset luolat alkoivat kerääntyä yhteen paikkaan, niin ihminen keksi, että hän on sivistynyt, kun kutsuu sellaista aluetta kaupungiksi, johon on rustattu paljon tekoluolia.
Varmaan huikean omahyväistä kutsua tekoluolissa asuvia sivistyneiksi. En yhtään ihmettele, että tekoluolissa asuvat luulevat olevansa sivistyneitä, kun he eivät enää asu oikeissa luolissa, vaan he saavat paskantaa omat ulosteensa suoraan putkeen, jonka yläpää on vuorattu posliinilla, koska nykyihmisen hajuaistikin on niin sivistynyt, että hän kammoksuu oman paskan terveellistä hajua.
Luolittumisen, eli ns. kaupungistumisen myötä ihminen alkoi nyrpistämään nenäänsä oman paskan hajun lisäksi niille ihmisille, jotka yhä asuivat joissakin yksityisissä luolissa kaukana niistä luolayhdyskunnista, joita ihmiset yhä vain luulevat kaupungeiksi, kun paskanhajukin on korvattu kaikenlaisilla keinotekoisille hajusteilla, sillä nykyihminen uskoo, että hän sivistyy sitä korkeammaksi olennoksi mitä enemmän hän pelkää kaikkea luonnollista.

Lopulta Paskaputki nosti ihmisen nenän niin pystyyn, ettei hänen enää tarvinnut haistaa sillä muuta kuin tekohajuja. Paskaputkeen rakastuneet nykyihmiset käyttävät nenäänsä ensisijaisesti oman ylemmyytensä korostamiseen. Kun eläimelle annetaan paskaputki, niin hän alkaa uskomaan olevansa sivistynyt, kun nenä nousee pystyyn.

Ihminen keksi paskaputken, koska hän ei koskaan oppinut koiralta, että oman ulosteensa voisi kaivaa myös maahan. Nykyään ihminen on niin sivistynyt, ettei hän salli edes koirien kaivaa omia ulosteitaan maahan, vaan ihminen nähdään erittäin sivistyneensä, kun hän laittaa koirankin paskat muovikääreeseen ja heittää sen putkeen, josta se menee saostusaltaan läpi mereen.

Tekniikan kehittyminen ei ole kehittänyt ihmistä. Teknisten kikkojensa avulla kantti kertaa kantti  tekoluolissa asuvat pystynenäiset Homo Nenäkkäät ovat oppineet siirtämään paskansa putkia pitkin suoraan mereen. Jotkut luolayhdyskunnat uskovat jopa olevansa muita paskaputkiyhdyskuntia sivistyneempiä, kun he ovat rakentaneet paskaputkensa varrelle saostusaltaan, jossa jäte lilluu ennen kuin se pumpataan mereen putipuhtaalla energialla.
Kun jonkun luolakunnan asukkaat ovat keksineet saostusaltaat jätevesiputkeensa, niin sellaisen yhduskunnan asujaimisto on taantunut kaikkein barbaarisempaan muotoon, mitä ikinä voidaan ajatella.
Nykyihminen ei ole oikeaa kaupunkia koskaan nähnytkään. Oikeassa kaupungissa ei tuoteta jätteitä. Nämä nykyiset tekoluolakeskittymät ovat oikeasti vain jätetehtaita ja niiden ihmiset ovat tapojen kättelyvälineitä ja uskomusten tyyssijoja.
Tapoja vaativat ihmiset eivät ole koskaan kohdanneet oikeaa ihmistä, koska kun kaksi tapoihin uskovaista kohtaa, niin siinä ei koskaan ole kyse kahden ihmisen kohtaamisesta, vaan tapa tapaa kumartaa ... (Ajatus jatkukoon älykkään ihmisen aivoissa, sillä aivot ovat ajatusputki, joka työntää omat ajatukset tilaan, missä elävät ovat sivistyneitä; Sivistys on siellä, missä ihmiset eivät ole uskomusten ja tapojen orjia.)

Ajatelkaas sitä, että saostusaltaita, paskavedenpuhdistamoita, rustailevat kutsuvat omiin luolakuntiinsa miljoonittain niitä ihmisiä, jotka ovat tottuneet heittämään omat paskansa suoraan kotikadulleen. Kun jätevedenpuhdistamoluolakuntiin otetaan asumaan ihmisiä, jotka ovat tottuneet hoitamaan ilman mitään putkia omat tuotteensa suoraan pihalleen, niin he tekevät sitä samaa myös niissä luolayhdyskunnissa, missä sivistykseksi kutsutaan paskojen laittamista putkeen.
Kehittyneiden maiden ihmisten ja kehitysmaiden ihmisten välillä on erona vain putki; Ihminen kutsuu omaa luolakuntaansa kehittyneeksi, kun sillä on posliinilla koristeltu putki, jolla se kuljettaa laskivetensä ja ulosteensa pois aistiensa ulottuvilta.

Suomessa kerrotaan harva se päivä, kun maahanmuuttajat heittävät roskansa kerrosluoliensa ikkunoista suoraan omalle pihalleen, joka täällä sattuu olemaan yhteinen piha jopa satojen muiden siinä luolayhdyskunnassa asuvien ihmisten kanssa.

Kehittyneet maat ovat nyt kehittyneet siihen pisteeseen, että niiden alkuperäisasukkaat tuuppaavat paskansa putkia myöten meriin, kun taasen kehittyneisiin maihin tuodut kehitysmaiden alkuperäisasukkaat hoitavat uusissa kotimaissaan jätteensä suoraan kadulle, tapansa mukaan, sillä kivikaudella syntynyt Tapa rakastaa ajattelematonta ihmistä, josta se sai pysyvän kodin itselleen jo miljoona vuotta sitten.

Kehittyneiden maiden ihmisillä on suuri hätä saada paskaputkia myös kehitysmaihin, jotta kehitysmaalaisetkin voisivat olla niin kehittyneitä, että he saavat jätteensä kauaksi pois omilta pihoiltaan, kalojen syötäväksi. Sitten kaikki ovat erittäin tyytyväisiä, kun sivistyneinä itseään pitävät syövät ihmisten jätteitä syöneitä kaloja.

Kuten huomataan, niin mitä teknillisempi tekoluolayhdyskunta on sitä kestävämpiä ovat sen jätteetkin. Kun kehittyneet maat saavat muoviongelman joten kuten poistettua, niin sitä seuraa jokin muu vielä kauheampi ongelma, kuten koirilta mitään oppimattomat keksivät paskaputken, jottei heidän tarvitse kaivaa lapiolla kuoppaa omille paskoilleen.
Meren tuhouduttua vuorossa on ilman lopullinen tuhoaminen. Lähiavaruuskin on jo niin tuhottu hirvittävällä määrällä roskaa, että yhä harvempi UFO voi tulla sen kaatopaikan läpi näyttäytymään kukkaistuoksuisille ihmisille, joiden pystynenä estää heiltä ajattelun.

B, 11.4. 2018: Linkkilista-Ylikulutukseen ei tarvita aivoja.
B, 20.4. 2018: Luonto on olemassa ja kaunis, vaikka se ei moikkaakaan.

maanantai 23. huhtikuuta 2018

Luonto on olemassa ja kaunis, vaikka se ei moikkaakaan

Tervehtimisen vaatiminen on kaiken sotimisen ja sivistymättömyyyden siemen. Vain sivistymätön ihminen voi kerjätä toiselta jotain, kuten tervehtimistä, karkkia, rahaa, uskonnollisuutta, oikeamielisyyttä.
YLE, 23.4. 2018: Suomalainen tervehtimiskulttuuri hämmentää: moikata vai ei? – "En tervehdi bussikuskia, enhän tervehdi aamulla kahvinkeitintäkään".

En koskaan tervehdi esimerkiksi vuorta, puuta, kukkaa tai timanttia, koska osaan pitää niitä olemassaolevina ja ottaa ne juuri sellaisina kuin ne ovatkin. Ja olen täysin varma, että osaan ottaa perinteettömän, tavattoman, uskonnottoman, ideologiottoman ja kulttuurittoman ihmisenkin juuri sellaisena kauniina luonnon osana kuin ihminen oikeasti on.
Perinteet, kulttuurit ja uskonnot ovat saastaa ihmisen aivoissa, joka estää ihmistä näkemästä, miten kauniita kaikki ihmiset ovat. Ei luonnollakaan ole mitään kulttuuria, mutta juuri sen takia se voidaankin tajuta kauneutena.


Ymmärrän, että jos minun pitäisi ottaa ihminen vastaan vain, jos hän osaa toimittaa jonkin perinteen, niin silloin en ota ihmistä ihmisenä, vaan otan vain jonkun täysin älyttömän perinteen, ja niin ollen en näkisi ihmistä lainkaan. -- Näen luonnonkin ja sen kauneuden vain silloin, kun en vaadi siltä mitään.

Kaikki sodat johtuvat siitä, että ihmiset vaativat toisiltaan jotain täysin älytöntä perinnettä, jolloin he eivät lainkaan pysty ottamaan ihmistä juuri sellaisena kuin hän todellisuudessa on. Perinteet estävät ihmistä näkemästä todellisuutta ja toiseutta. Kokeilkaa, kuinka helppoa se on huomata toinen, kun et vaadi häneltä mitään.

Joudun joka päivä surukseni huomaamaan, että joudun näyttelemään perinnettä vain siksi, että työpaikallani ei syntyisi pienimuotoista sotaa. 99.99999 prosenttia ihmisistä ovat niin ajattelemattomia, että he eivät kertakaikkian tajua sitä, että kulttuuriset erimielisyydet lähtevät jo oman kulttuurin tervehtimistapojen nyansseista: Jos sinä et saa toiselta tervehtimistä juuri niin kun sinä kulttuurisesti vaadit, olet silloin saanut aikaan itsellesi sotaisen mielen, joka vaatii sinua kostamaan sen, jonka toisen perinteetön toiminta sinulle aiheutti

Olen saanut vain yhden ihmisen tajuamaan, miten tervehtimen on täysin hyödytön ele ihmisenä olemiselle. Jos vain usemmat ihmiset tajuaisivat, että perinteistä kiinnipitäminen on juuri se ainut seikka, joka saa heidät hyökkäämään muita vastaan, niin myös he ymmärtäisivät, että suurimpienkin sotien alkusyy on niinkin pieneltä tuntuva seikka kuin tervehtimisrituaali -- joka ei suinkaan ole pieni kellekään kultturellille, joka kohtaa toisen, joka ei tervehdi oikeaoppisesti, jolloin heti huomataan, että siinä on pieni sota julistettu, kun toinen ei niin sanotusti kunnioita perinnettä,

Perhosen siiveniskun sanotaan voivan olla alkusyy hirmumyrskylle. Ei pitäisi olla vaikeaa tajuta, että juuri sinun närkästys toisen ihmisen kohtaamisessa saattaa olla juuri se syy, joka sai aikaan maailmanlopun.

Ainakin itse olen sitä mieltä, että minun maailmani olisi maailmanlopun tilassa joka päivä, jos aiheuttaisin tahallani mielipahaa itselleni siitä, että toinen ihminen ei käyttäydy jonkun perinteisen tavan mukaan.
Kukaan toinen ihminen ei voi saada juuri sinuun aikaan mielipahaa, vaan jokainen ihminen on ihan itse syyllinen omiin tuntemuksiinsa. Uskomukset voivat säilyä vain niin kauan, kun ihmiset pahoittavat itse mieliään.

Uskonnot loppuisivat siihen paikkaan, kun ihminen ei välittäisi uskomuksista hevon paskaa. Uskontojen elinehto on siinä, että ne saavat ihmisissä aikaan pahaa mieltä, Uskonnot, perinteet ja tavat ovat pahanmielisiä, joiden ainoa olemassaolon tarkoitus on tuottaa ihmisiin pahaa mieltä.

Jokainen ihminen voi henkilökohtaisessa elämässään helposti oppia olemaan välittämättä mitään siitä, jos toinen ei eläkään perinteen mukaan. Jos taasen katsot, että juuri sinun tulee pitää perinteistä kiinni, niin silloin juuri sinä haluat jatkaa ihmiskunnan ja koko luomakunnan loputonta kärsimystä.

B, 16.10. 2017: Sietokykyinen lapsi oppii paremmin.
Sellainen ihminen näkee enemmän ja oppii enemän, jonka ei tarvitse koko ajan vahtia aivojensa oikeaoppisuutta.

B, 28.12. 2017: Alaston Jumala ei ole mielenpahoittaja.
B, 19.9. 2014: Tutkimus suvaitsevaisten loukkaantumishakuisuudesta.

lauantai 21. huhtikuuta 2018

Syyrian tilanteen ihme on tulossa loppuunsa

Aamulehti, 21. 4. 2014: Yksi asia ihmetyttää entistä kemiallisten aseiden tarkastajaa: Miten Syyrian iskun pelastajat pystyivät työskentelemään ilman suojia?
Jos myös auttajia olisi kuollut klooriin tai sariiniin, niin totta hemmetissä niistäkin olisi kauheita otsikoita!
Jos USA ei olisi koskaan lähtenyt auttamaan kapinallisia, niin Syyrian kapina olisi lopetettu jo 7 vuotta sitten. Syyrian sota on kuolettanut jo puolen miljoonan ihmisen hengen, joukossa kymmeniä tuhansia pieniä lapsia, mutta USA:n tärähtänöistä  vuotaa verta muutaman oletetun lapsikuoleman takia, jonka se haluaa kostaa jatkamalla yhä vain Syyrian sotaa.

En oikeasti pysty ymmärtämään, minkä tähden erimielisiä suunnattomasti vihaavat suvaitsevaiset voivat itkeä jonkun oletetun kaasusiskun uhrien perään, kun tiedossa on, että USA:n sotilaallinen apu laillisen Syyrian hallituksen vastustajille on tuhonnut miljoonien ihmisten elämän.

Suvaitsevaisto on nykyään niin Kuun jumalan lumoissa, että he eivät tarvitse minkäänlaisia todisteita totuudesta, vaan heille kelpaa heidän omat uskomuksensa, joita CIA on hellästi ruokkinut omalla rintamaidollaan, jota se lypsää Guantanamon vangeista vesikidutuksella,  kuten fossiilista öljyä saadaan ylös vesisärötyksellä.
Helsingin Sanomien sivuille kirjoitettu CIAn:n propaganda saa suvaitsevaiston täydellisen raivon partaalle, jota ei voi tyydyttää kuin vähintään sata risteilyohjusta.

Valistuksen ajan filosofit halusivat valistaa ihmisiä tiedolla, mutta tämä nykyinen suvaitsevaisto haluaa tiedon sijaan istuttaa ihmisiin  uskomuksia. Ei mikään ihme, että Suomenkin lapset ovat pahemmassa jamassa kuin kinkerien ajan impivaaralalaiset.
Helsingin Uutiset, 17.4. 2018: Itähelsinkiläisen koulun opettajan suora tilitys: "Osa oppilaista ei opi edes perusasioita, opettajat repivät itsestään viimeisiä jaksamisen rippeitä".

Joka päivä tulee yhä uusia uutisia, miten nykyajassa ihmiset ovat sekä tiedollisesti että henkisesti pelkästään liukumäessä, ja vähänkin asioista perillä oleva kirjoittaja ei enää voi luottaa edes siihen, että lukijat pystyvät ymmärtämään ylämäen ja alamäen eron.
Itse olen ikikiitollinen, että sain oman kouluopetukseni yli kolmenkymmenen oppilaan luokassa, missä opettajilla oli vielä moraalinen oikeus pitää kuria, mutta ehkäpä juuri siksi minä en pysty mitenkään ilmaisemaan kurittomalle nykynuorisolle yhtään ajatusta, joka läpäisisi ihmeellisten nykyihmisten aivokalvon, joka suojaa nykyihmistä totuudelta paremmin kuin kupalta.

Kaiketi nyt lukija tajusi, että ennen vanhaan oppilaat ymmärsivät opettajan opetuksen olevan ytimeltään moraalista? Nykyään suvakit ja poliitikot opettavat, että oppilailla ei itsessään tarvitse olla kotoa saatua moraalista ymmärrystä, koska muutoin vapaa kasvatus olisi hyvin hankalaa, jos kotikasvatuksen saaneet oppilaat protestoisivat moraalitonta vapaata kasvatusta vastaan.

B, 19.4. 2018: Valtamedialta puuttuu yksi pala lopullisesta totuudesta.
B, 19.4. 2018: Miksi USA kapinoi laillista esivaltaa vastaan?
B, 18.4. 2018: Kunniallinen USA-Kasvojen menetys kielletty.
B, 17.4. 2018: Vain aika pelasti Suomen Trumpilta.
B, 16.4. 2018: Syyria todistaa: Demokratia on tuhottu.
B, 16.4. 2018: Murhanhimoiset poliitikot haluavat pappisvallan Syyriaan
B, 15.4. 2018: Damaskoksessa ihmiset olivat innoissaan kapinallisten lopusta.
B, 15.4. 2018: Trump yritti täsmäiskua sardiinipurkkeihin.
B, 14.4. 2018: Syyrian kapinalliset onnistuivat yli odotusten.

perjantai 20. huhtikuuta 2018

Unohtumaton Aleppon valtaus

Muistan hyvin viime vuodet, kun valtamedia itki joka helvetin päivä Aleppon kapinallisten kohtaloa. Valtamedia vollotti joka saatanan päivä, miten surkeat oltavat 150 tuhannella kapinallisella oli. Ja kapinallisten alue pieneni satojen päivien ajan, mutta itse kapinallisten määrä oli aina se sama sata viisikymmentä tuhatta. Lopulta kapinallisten aluetta oli jotain korttelin verran, mutta valtamedia silti jatkoi vollottamistaan, miten huonosti 150tuhannen kapinallisen asiat olivat.

Sitten vihdoin koitti päivä, kun Syyrian armeija lähetti sinne kortteliin muutaman linja-auton, joihin ne 150 tuhatta kapinallista lastattiin. En ikinä unohda sitä, kun mediassa näkyi niin sanottuja siviilikapinallisia, jotka näyttivät keskisormeaan kapinallisille.
Kaikille älykkäille oli alusta asti täysin selvää, että kapinalliset pitivät hallussaan olevan alueen asukkaita panttivankeina, mutta valtamedia oli niin innoissaan siitä kapinallisen alueen väkimäärästä, että unohtivat totaalisesti kaiken sen opin, miten pitää olla journalisti.

Ja yhä edelleen saan jatkuvasti nauraa valtamedian typeryksille, jotka luulevat olevansa jotain, kun he eivät ikinä tee reportaasia mistään muusta kuin ylistämistään kapinallisista, sillä CIA on kertonut kaikille nenätietoisille toimittelijoille, että ainoa paha ihminen mailmassa on Assad, joten on selvä, että pullapersetoimittelijat eivät edes uskalla mennä Assadin hallinnon valvomille alueille, koska kukapa toimittaja nyt lähtisi helvettiin tekemään juttua itse pääpirusta ....

B, 19.4. 2018: Syyrian mielenosoitukset ovat kadonneet.

Kansalainen, 17.4. 2018: Brittiläinen muusikkolegenda Morrissey: Kahjo vasemmisto leimaa rasisteiksi kaikki, joista ei satu pitämään.

torstai 19. huhtikuuta 2018

Syyrian mielenosoitukset ovat kadonneet

Minne katosivat kaikki ne mielensoitukset, jotka olisivat olleet vakuuttavia todisteita Syyrian kansalaisten tyytymättömyydestä omaa hallintoaan kohtaan?

Miksi valtamedia ei lainkaan pystynyt ottamaan huomioon, että maailmassa on ainakin yksi ihminen, joka olisi kaivannut valtamedian esittämille syytteille  jotain konkreettisempia todisteita kuin CIA:n sadut?
Olisi ollut mahtava juttu, jos valtamedia olisi voinut esittää yhdenkin videon vähintään tuhannen ihmisen mielenosoituksesta Damaskoksen kaduilla, mutta nyt se taitaa olla vähän myöhäistä, kun Syyria on juuri voittamassa sen sodan, jonka piti olla CIA:n mukaan voittoisa vain kapinallisille, koska CIA on kapinallisiin kuuluva yksi vitun typerä jengi.

Tietysti on selvää, että valtamedia luottaa vielä siihen, että CIA pystyy tuhannen miljardin dollarin budjetillaan lavastamaan Syyrian hallinnon syylliseksi vaikka paskantamiseen, mutta onko maailmassa yhden yhtäkään ihmistä lukuun ottamatta valtamedian toimittelijoita, jotka voisivat uskoa USA:n valheita kaikkien näiden satojen valheiden jälkeen.

B, 19.4. 2018: Valtamedialta puuttuu yksi pala lopullisesta totuudesta.

The Duran, 18.4. 2018: Tucker Carlson exposes Syria false flag: ‘No chemical attack even happened’.
Mintpressnews, 17.4. 2018: Pink Floyd’s Roger Waters Takes on Syrian White Helmets, Thought-Control.

Valtamedialta puuttuu yksi pala lopullisesta totuudesta

Hei, sinä valtamedian toimittelija ja juuri sinä murhanhimoinen poliitikko, joka ihailet CIA:n maalamia piruja seinällä. Tiedän erittäin hyvin, että juuri te molemmat uskotte kaiken, mitä CIA on onnistunut ujuttamaan Helsingin Sanomien sivuille.
Mutta yhtä ainoaa asiaa CIA ei vielä ole onnistunut Teille syöttämään:
Syyrian kansan mielipidettä.

Mutta, teidän ei tarvitse kärsiä tästä puutteesta kauaakaan, koska CIA lukee Echelonilla jokaisen internetsivun, missä mainitaan CIA ainakin kolmesti. Tässä on jonkun valemedian toimittajan juttu Syyriasta: Voima, 7.9. 2015: Sakkisen Syyria, jollaista ikinä ei olla nähty yhdessäkään CIA:n hyväksymässä mediassa.

Kyse on vain siitä, että vaikka valtamedia pyrkii joka päivä esittämään Syyrian presidentin vähintään Luciferin apulaisena, niin siitä huolimatta valtamedia ei ole vielä kertaakaan onnistunut näyttämään lukijoilleen ja katselijoilleen, mitä mieltä itse Syyrian kansa on tästä hirvittävästä joukkotuhonnasta, jonka kohteeksi Syyria on tahtomattaan joutunut. Mutta.

Älkää valtamedian toimittelijat surko tätä kauheaa erehtymistänne, sillä aivan kohta teitä kutsutaan sankoin joukoin todistamaan CIA:n agitoimia mielenosoituksia Damaskokseen, koska CIA lukee tarkasti kaikki ne sivut, missä CIA on mainittu ainakin viidesti.

Tähän saakka valtamediasta on siis puuttunut täydellisesti syyrialaiset mielenosoitukset omaa saatanallista hallitustaan vastaan, joka valtamedian yksipuolisen todistuksen mukaan on syyllinen kaikkiin julmuuksiin, mitä ikinä suvaitsevaisto on tykönään voinut kuvitella.

Vain yksi CIA:n aivopesemältä suvaitsevaistolta puuttuu ja sen mukana kaikki: Syyrian kaduilla ei ole ollut mielenosoituksia Bashar al Assadin hallintoa kohtaan.
Tämän tuiki olennaisen totuuspalasen puutokseen ei voi olla kuin yksi ainoa valtamedian hyväksymä syy: Syyrialaiset ovat täysin alistettu ja he ovat pahemmin orjuutettu kuin egyptiläiset arabikadulla, joiden sentään nähtiin uutisissa osoittavan mieltään.

Kyllä me ymmärretään teitä, te valtamedian toimittelijat. Te olette uskoneet, ettei teidän tarvitse lainkaan käydä Syyriassa, koska tehän julkaisette vain CIA:n totuuksia, joiden te tiedätte olevan tyhjentävä selonteko myös Syyrian tilanteesta. Sillä onhan teillä tiedossa, miten CIA on jo vuodesta 1949 lähtien pyrkinyt asettamaan nukkehallituksensa Syyrian kansalle, mutta jostain vielä tuntemattomasta syystä johtuen syyrialaiset ovat mieluummin halunneet olla omillaan.

Toivon hyvin aidon tuntuisesti, että te ette välitä mitään tuollaisista pikku puutteista uutisoinnissa kuten totaalisen näkymättömistä Syyrian kansan mielenilmaisuista, vaan kulkekaa edelleen nenä pystyssä valitsemallanne tiellä ja auttakaa USA:ta tuhoamaan kaikki lailliset hallitukset, jos niiden keskuuteen syntyy vähänkin valtamedian inhoamia mielipiteitä, kuten vaikka Persussuomalaiset.


Hei sinä valtamedian surkea toimittelija. Kiinnostaisiko Sinua lähteä Damaskokseen tekemään haastattelua syyrialaisten mielipiteistä? Lupaan heti antaa sinulle sata euroa matkarahaa, jos lupaat tehdä juttua Syyrian laillisen hallinnon kannattajien keskuudessa, sillä tähän asti sinä surkea pölvästi olet kirjoitellut ainoastaan kapinallisten itkuvirsiä, miten huonosti Syyrian laillinen hallinto on heitä kohdellut, kun se ei anna heille allahilaista shariavaltaa.

Hei, sinä perkeleen valtamedian toimittelija. Jos vain tietäisit, miten typerä olet, niin olisit itsekin sitä mieltä, että sovellut paremmin ojan kaivuuseen kuin julistamaan CIA:n puppua.


B, 19.4. 2018:  Miksi USA kapinoi laillista esivaltaa vastaan?

Miksi USA kapinoi laillista esivaltaa vastaan?

USA  on itsessään rikos ihmiskuntaa kohtaan.
Facebook, 18.4. 2018: The truth on Syria in a nutshell.
Nytimes, 21.6. 2012: C.I.A. Said to Aid in Steering Arms to Syrian Opposition.
Wikipedia: Foreign involvement in the Syrian Civil War.

Länsimaiden valtamedia on täysin rähmällään CIA:n syöttämän propagandan edessä. USA ei pysty edes tekemään niin nopeaan lisää pajunköyttä, etteikö se menisi täydestä näihin murhanhimoisiin valtamedioiden toimittelijoihin ja islamia nuoleskeleviin poliitikoihin.

On painokkaasti sanottava, että Syyrian kansasta yli 95 prosenttia ei halua kumota omaa hallintoaan, että sanokaa julkisesti hyvästi demokratialle, jos todella haluatte tuhota jonkun valtion. Yemenin te olette jo tuhonneet julkijumattomasti syömällä kaiken sen USA:n tuottaman pajunköyden!
... as reported by Tim Anderson (in The Dirty War on Syria, Chapter 14), most Syrians have chosen to remain in Syria under the protection of their government and Army. ...

Most of the citizens of Syria do not support the opposition. Even a country like Qatar [which had spent billions to finance foreign terrorists in Syria] has stated this following an opinion survey. Therefore, you also cannot say that this is a popular uprising.
The majority of people are not part of the rebellion and certainly not part of the armed rebellion. What is occurring is, above all, a struggle between the army and armed Sunni groups that aim to overturn the Alawite regime and take power. ...
Syyrilaisista vain muutama tuhat on lähtenyt aseelliseen kapinaan laillista hallintoaan vastaan ja loput kapinallisista ovat ulkomaisia murhaajia, joita aseistavat ovat murhaajia myös.

Jostain kumman syystä koko Länsi haluaa kumota Syyrian sekulaarisen hallinnon ja asettaa tilalle islamilaisen sharialakia toteuttavan jengin, samanlaisen, mitä Länsi laittoi Afganistaniin, Irakiin, Libyaan, Iraniin,...
Tässä on kaiveltu Lähi-Idän sotien todellisia syyllisiä, ja todisteet osoittavat yhteen suuntaan, joka ei ole Itä, vaan George Bush Center for Intelligence, ja kuusikulmainen puppugeneraattori Pentagon ja sen valkoisempi, mutta kulmikkaampi versio; White House.

Tämä: Wikipedia, CIA activities in Syria.

Toimittajat ja poliitikot! Jos oikeasti haluatte kuulla totuuden, niin lukekaa edes tämän kappaleen alla olevan linkin juttu, joka on vähän pitkä, mutta 15 minuuttia elämästänne totuuden puolesta ei liene kovin suuri rangaistus teitä kohtaan, mutta jos ette lue, olette yhtä lailla murhaajia, mitä ovat kaikki ne, jotka tappavat syyrialaisia.

GlobalResearch, 27.2. 2018: What’s Really Happening in Syria: Who Started the War, Who Can You Trust to Tell the Truth? Excerpts:
U.S. interference in the domestic affairs of Syria began in 1949. The details are reported in an excellent article by Robert F. Kennedy, Jr. Mr. Kennedy provides a great many important facts and comments and also identifies many of his sources:
The CIA began its active meddling in Syria in 1949. …Syrian patriots had declared war on the Nazis, expelled their Vichy French colonial rulers and crafted a fragile secularist democracy based on the American model. But in March 1949, Syria’s democratically elected president, Shukri-al-Quwatli, hesitated to approve the Trans-Arabian Pipeline, an American project … [I]n retaliation … the CIA engineered a coup replacing al-Quwatli with the CIA’s handpicked dictator, a convicted swindler named Husni al-Za’im. …

…The Syrian people again tried democracy in 1955, re-electing al-Quwatli and his National Party. Al-Quwatli was still a Cold War neutralist, but, stung by American involvement in his ouster, he now leaned toward the Soviet camp. That posture caused CIA Director Dulles to send his two coup wizards, Kim Roosevelt and Rocky Stone, to Damascus. …

But … CIA money failed to corrupt the Syrian military officers. The soldiers reported the CIA’s bribery attempts to the Ba’athist regime. In response, the Syrian army invaded the American Embassy, taking Stone prisoner. After harsh interrogation, Stone made a televised confession of his roles in the Iranian coup and the CIA’s aborted attempt to overthrow Syria’s legitimate government. The Eisenhower White House hollowly dismissed Stone’s confession as “fabrications” and “slanders,” a denial swallowed whole by the American press, led by the New York Times and believed by the American people. …

Of course, the Russians, who sell 70 percent of their gas exports to Europe, viewed the Qatar/Turkey pipeline as an existential threat. … In 2009, Assad announced that he would refuse to sign the agreement to allow the pipeline to run through Syria “to protect the interests of our Russian ally.”

… Soon after [that] … the CIA began funding opposition groups in Syria. It is important to note that this was well before the Arab Spring-engendered uprising against Assad.

Independent, 1.6. 2017: The truth about US involvement in Syria is far more complicated than Donald Trump wants you to think.
Al Jazeera.com, maaliskuu 2018: Syria's civil war explained from the beginning.
Mintpressnews, 26.3. 2016: The Truth About Syria: A Manufactured War Against An Independent Country:
"The people of the world should ask Western leaders and their allies: Why are you prolonging this war? Why do you continue funding and enabling the terrorists? Isn’t seven years of civil war enough? Is overthrowing the Syrian government really worth so much suffering and death?"
InformationclearinghouseSomething is Not Adding Up In Idlib Chemical Weapons Attack.
Kansalainen, 19.4. 2018: Syyrian Douman kaasuiskun totuutta etsimässä.
Youtube, 18.4. 2018: OAN's Pearson sharp refutes MSM reports of alleged Syrian chemical attack.

B, 18.4. 2018: Kunniallinen USA-Kasvojen menetys kielletty.
B, 17.4. 2018: Vain aika pelasti Suomen Trumpilta.
B, 16.4. 2018: Syyria todistaa: Demokratia on tuhottu.
B, 16.4. 2018: Murhanhimoiset poliitikot haluavat pappisvallan Syyriaan
B, 15.4. 2018: Damaskoksessa ihmiset olivat innoissaan kapinallisten lopusta.
B, 15.4. 2018: Trump yritti täsmäiskua sardiinipurkkeihin.
B, 14.4. 2018: Syyrian kapinalliset onnistuivat yli odotusten.

keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

Kunniallinen USA-Kasvojen menetys kielletty

Olkoon kaasuiskun tutkijoiden tulokset mitä tahansa, niin kasvojensa menetystä hysteerisesti pelkäävä USA ei voi myöntää, ettei mitään kaasuiskua ole ollut, tai jos olikin, niin se ei ainakaan ollut USA:n aseistamien kapinallisten toteuttama.
Sanden Blogi, 7.10. 2015: ISIS ja Syyria - koko juttu.
Wikipedia: CIA activities in Syria.

USA! Jos liityt kapinallisiin, olet itsekin kapinallinen,
etkä niin ollen ansaitse rehellisten ihmisten kunnioitusta:
VOIMA!, 7.9. 2015: SAKKISEN SYYRIA.

Ainoat kemialliset iskut, joita päivittäin nähdään, tapahtuu USA:n alueella:
Päivittäin USA:ssa kuolee yli sata lasta, nuorta ja aikuista kemiallisiin suoneniskuihin.
IS, 17.8. 2017: Huumeongelma räjähti käsiin Yhdysvalloissa.
Talouselämä, 19.12. 2015: Huumekuolemien määrä nousi ennätykseen USA:ssa.

Alkuvuonna 2018 USA:ssa on tapettu aseilla lapsia jo lähes yhtä paljon, mitä USA väitti kuolleen siinä syyrialaisessa iskussa, mutta USA ei ole  tehnyt yhtään ohjusiskua NRA:n tiloihin,  jotta ampumiskuolemat saataisiin loppumaan.
IL, 19.6. 2017: Tutkimus: Lähes 1300 lasta kuolee joka vuosi Yhdysvalloissa ampuma-aseiden aiheuttamiin vammoihin.

Pelkästään USA:n hallinto tappaa niin paljon ihmisiä, että kapinallisiin liittyneen USA:n presidentin pitäisi määrätä joka päivä ohjusiskuja omaa hallintoaan vastaan:
IL, 7.2. 2018: 32 päivää, 100 kuollutta: USA:n poliisi surmannut tänä vuonna jo kidnappauksen uhrin ja maassa makaavan mielenterveyspotilaan.

Kuten huomataan, niin USA:ssa vähät välitetään oman maan kansalaisista, mutta jos jollakin sota-alueella kuolee yksikin lapsi, niin USA:n aseteollisuus vaatii välittömiä ohjusiskuja, jotta lapsikuolemat saataisiin loppumaan! Aivan uskomatonta, mitä kaikkea paskaa valtamedian suvakkitoimittelijat pystyvät nielemään!

Valtamedia on täysin vailla minkäänlaista journalistista ammattitaitoa, ilman minkäänlaista todistetta julistanut Syyrian laillisen hallinnon Saatanaksi ja Putinin menettämään kasvonsa.

Oli heti alusta asti selvää, että niin sanotun Lännen johtajat eivät pysty sanomaan, että kostoisku oli aiheeton, ja samaten yksikään valtamedia ei tule sallimaan totuutta sivuillaan, koska nuo Lähi-Idän kunniakulttuuria palvovat toimittelijat katsovat, että he eivät voi menettää kunniaansa, joten ainoa mahdollisuus valtamedialle, Donald Trumpille, Theresa Maylle ja Emmanuel Macronille on, että Syyria pitää tuhota.

Facebook, 17.4. 2018: Kukaan haastatelluista ei ole huomannut mitään kaasuiskua.
Facebook, 17.4. 2018: Carla Ortiz; Take you own coclusion.

B, 17.4. 2018: Vain aika pelasti Suomen Trumpilta.
B, 16.4. 2018: Syyria todistaa: Demokratia on tuhottu.
B, 16.4. 2018: Murhanhimoiset poliitikot haluavat pappisvallan Syyriaan
B, 15.4. 2018: Damaskoksessa ihmiset olivat innoissaan kapinallisten lopusta.
B, 15.4. 2018: Trump yritti täsmäiskua sardiinipurkkeihin.
B, 14.4. 2018: Syyrian kapinalliset onnistuivat yli odotusten.

Kaleva, 3.10. 2017: New York Times: Yh­dys­val­lois­sa on ollut tänä vuonna jo 273 jouk­koam­pu­mis­ta.
MTV, 5.10. 2017: Kylmäävät luvut julki: USA:ssa on kuollut tuliaseiden takia 50 vuodessa enemmän ihmisiä kuin sodissa koko maan historian aikana.
YLE, 7.10. 2017: Yhdysvalloissa joukkoammuskelut ovat lähes päivittäisiä, mutta oikeus aseeseen on ikuinen.

tiistai 17. huhtikuuta 2018

Vain aika pelasti Suomen Trumpilta

Tänään on Syyrian itsenäisyyspäivä . Mutta Punaisen Suomen itsenäisyyspäivää ei vielä ole vietetty, koska sata vuotta sitten USA oli liian heikko kiirehtimään Punaisten avuksi tuhoamaan laillista Suomen hallintoa.
- Minulla on koneella CIA:n Fact Book, joka on päivitetty vuonna 2005. Siinä on tarkasti kaikkien sen vuoden valtioiden tiedot -- lukuun ottamatta niitä salaisia raportteja, joita CIA käyttää omiin juttuihinsa, jotka saattavat olla very, very nasty things.
Jotta CIA ei luulisi hommaansa helpoksi, olen varmuuden vuoksi kopioinut kaikki tietoni kymmenille kovalevyille ja laittanut niitä kivisen Suomen kivisiin koloihin, ja tämä vain siksi, että suvaitsevaisten natsimeiningiltä säästyisi edes joitain dokumentteja niistä syistä, miksi Suomi hävisi olemassa olosta suomalaisena valtiona. Valtion harjoittama sensurointi tulee tuhoamaan myös valtion arkistot. Mutta asiaan.
USA:n hallinnossa on palkattuina satoja, jopa tuhansia, eri valtioiden kansalaisia, jotka raportoivat välittömästi CIA:lle, jos he huomaavat jotain kapinallisliikehdintää omissa valtioissaan. Tämä siksi, että kapinakoukussaan riippuva USA on verenhimoinen auttamaan kaikkia niitä yhden asian liikkeitä, jotka haluavat kumota oman valtionsa laillisen hallituksen.

USA sai hyvin voimakkaan tartunnan kapinoiden tuhoamiseen jo intiaanisodista, ja Meksikon sota betonoi USA:n hallituksen keskittymään vain ja ainoastaan erilaisten kapinaliikkeiden tuhoamiseen.

Mutta. On Suomen onni, että USA:n asevoimien liikkumiskyky oli vielä sangen alkeellinen sata vuotta sitten, koska jos USA olisi silloin voinut viikon tai parin sisällä saada laivueen Itä-Merelle, niin ei ole epäillystäkään siitä, että USA olisi tullut auttamaan Punaisia voittamaan kapinan laillista Suomea vastaan.

Kun nyt katsoaan tarkasti USA:n presidentti Donald Trumpin "hattua", niin siinä nähdään Syyrian presidentin päänahka. On sata varma fakta, että USA tulee liittämään Syyrian hallituksen tuhoamisen omiin ansioluotteloihinsa, koska jos USA ei laittaisi voittojaan mihinkään listaan, niin silloin se olisi täysin turhaan pyrkimässä voittoon Lähi-Idässä. Jokainen vähänkin itsenäinen ajattelija pystyy näkemään, että jossakin Pentagonin uumenissa on seinä, missä on kiveen hakattuina kaikkien niiden valtioiden nimet, jotka USA on katsonut voittaneensa.

Yksikään USA:n tuhoamista valtioista ei ole hyökännyt USA:n maaperällä, mutta USA on aiheuttanut valtavaa tuhoa jokaiseen valtioon, johon se on hyökännyt.

Jokainen Amerikan presidentti on jo satojen vuosien ajan keskittynyt metsästämään valtioiden päänahkoja. Presidenteille ei riitä yksittäisten ihmisten päänahka, vaan he himoitsevat kokonaisen valtion tuhoamista.
USA ei aikoinaan saanut Suomen päänahkaa Pentagonin seinälle, joka varmasti harmittaa vieläkin kaikkia elävien kirjoissa olevaia USA:n presidenttejä -- ja jokaista suomalaista, joka jollakin tavoin säälii punaisten häviötä.

On selvää, että jokainen, joka vähänkin tuntee sääliä Suomen Puna-kapinallisiin, tuntee samalla tavoin sääliä MYÖS Syyrian islamistikapinallisiin ja kaikkiin heikkoihin ja säälittäviin, jotka eivät pysty itselliseen elämään. On mahdotonta, että ihminen voisi edes kuvitella auttavansa islamisteja, jos hän ei tuntisi sääliä Suomen tai minkä tahansa muun maan heikkomielisiä kohtaan.
Älykäs ihminen ei voi sääliä kapinallisia, koska silloin hänen pitäisi ilman mitään epäröintiä liittyä oman maansa kapinallisiin, jos hänen omassa maassaan syntyisi kapinaliike -- ihan minkä tahansa asian ympärille.
Kuten tästä huomataan, niin USA on liittynyt vuosisatojen ajan pelkästään kapinaliikkeisiin. USA:n hallinto on kapinoita rakastava ja kapinahakuinen, joka ei voi sietää sitä, että jossakin maassa olisi laillinen hallinto, jos siinä maassa joku porukka on alkanut kapinoimaan.
Kun nyt tarkastellaan sekä Länsimaiden suurvaltajohtajia että suomalaisia, jotka osoittavat myötätuntoa Syyrian kapinallisia kohtaan, niin huomataan se kylmä tosiasia, että he kaikki ovat täysin pihalla ihmisyydestä. On suoranaista pahuutta tuntea myötätuntoa niitä kohtaan, jotka haluavat jollakin tavoin tuhota oman valtionsa.

Tiedän, että nyt kaikki kapinallisia rakastavat pahoittivat mielensä, koska he eivät tajua, että he ovat valtavan paljon armottomampia kaikkia niitä kohtaan, jotka vastustavat kapinallisia. Oli suomalaisten onni, että Punaiset eivät voittaneet kapinaansa, koska se  Punaisten voitto olisi merkinnyt satojen tuhansien suomalaisten kuolemaa Punaisten käsissä. Näinä päivinä autuaita ovat ne, joka eivät toivo Syyrian kapinallisten voittoa, sillä se  kapinallisten voitto saisi aikaan kansanmurhan Syyriassa.
Katsokaa, mitä Venäjän tai Kiinan kansalle tapahtui, kun puna-kapinalliset voittivat. Kapinalliset ovat kaikkialla armottomampia kuin ne, jotka pyrkivät jatkamaan hallintoaan. Tämä huomattiin vaikkapa Vietnamista, missä kapinallinen USA kylvi hirvittävää tuhoa vietnamilaisten keskuuteen. Eivätkä ne Libyan kapianallisetkaan ole yhtään parempia kuin Gaddafin Libya.

maanantai 16. huhtikuuta 2018

Syyria todistaa: Demokratia on tuhottu

Suvaitsevaiset ovat onnistuneet islamin rakastajina tuhoamaan demokratian lähes lopullisesti. Laillisen valtion päämiehen murhaamista himoitsevat suvakkipoliitikot ovat sitä mieltä, että kymmenen tuhannen kapinallisen pitää saada tuhota 17 miljoonan asukkaan Syyria, koska Lännestä on tullut täysin islamistien asiaa ajava etujärjestö.

Itä-Ghoutan porukalla näyttää ennenkin olleen tietotaitoa kaasujen sekoitteluun, mutta sehän ei noita murhanhimoisia suvaitsevaisuuspoliitikoita mitenkään hidastele:
YLE, 17.1. 2014: MIT:n tutkimus: Ghoutan sariiniraketit eivät voineet tulla Syyrian hallituksen alueilta. "– Syyrian kapinallisilla on varmasti kyky valmistaa tällaisia aseita. Luulen, että heillä voi olla enemmän kykyä kuin Syyrian hallituksella, Lloyd sanoi."
Suomen Kuvalehti, 6.9. 2013: Johan Galtung: ”Syyrian kemiallisen aseiskun takana on Yhdysvallat”.
MirrorHere are 7 times the USA used chemical weapons on civilians.
Dailymail, 14.4. 2018: Former head of Britain's special forces says Assad 'doesn't need to use gas' because he's 'already won the war' but give May 'benefit of the doubt' over intelligence.
Facebook, 17.4. 2018: The search for truth in the rubble of Douma.


En ole koskaan lukenut valtamedioista, että kannattaako syyrialaisten enemmistö Syyrian laillisen hallinnon tuhoamista. Jostain täysin pirullisesta syystä johtuen nuo täsmäohjuksia rakastavat Lännen islamofiilit olettavat jokaisen syyrialaisen toivovan maansa muuttuvan sekasortoiseksi islamistien taistelutantereeksi.
Luulisi, että valtamedioilla olisi varma tieto siitä, että syyrialaisten enemmistö haluaa eroon hallinnostaan, koska valtamediat ovat Ainoan Oikean Totuuden järkkymättömiä puolustajia, sillä eihän toki valtamedioissa voisi muuten joka päivä olla vihapuhetta Syyrian laillista hallintoa kohtaan. - P.Siikala, 16.4. 2018: Älä ajattele - Vastuullinen journalismi tekee sen puolestasi.En vain millään saa päähäni, onko Syyrian tuhoamisen suunnitellut Saatana vaiko Lucifer, mutta ainakin sitä näyttää toivovan  joukko saatanallisia pikkupiruja, joista on kivaa, kun naiset pakotetaan mustiin säkkeihin, ja kaikkialle saadaan taas sukupuoliset jaot, kuten oli asiain laita Vatikaanin harrastamassa pappisvallassa, joka vielä pikkuruisena reliikkinä kekkuloi pikkupoikien kanssa muuriensa suojissa.

B, 16.4. 2018: Murhanhimoiset poliitikot haluavat pappisvallan Syyriaan.

Olisi suotavaa, että valtamedia tekisi ensin gallupin syyrialaisten mielipiteistä, miten suuri osa heistä kannattaa oman hallintonsa tuhoamista ennen kuin valtamedian toimittelijat uhkuvat islamilaista vihaansa sitä kohtaan. Kokeilkaa edes väärentää halal-lehtienne sivuille jonkilainen 2-numeroinen luku, koska vielä ei ole missään näkynyt, miten suuri osa syyrialaisista haluaa tuhoutua. Sillä harrastavathan muutkin muslimit taqiyaa oikeuttaakseen uskomuksiensa mukaiset tekonsa.
OM, 3.4. 2018: Alfa Studio: Hege Storhaug, Mona Walter, Maria Kaljuste ja Piia Kattelus.

Murhanhimoiset poliitikot haluavat pappisvallan Syyriaan

Islamistista Syyriaa haluavat eivät ole koskaan käyneet tekemässä galluppia tavallisten syyrialaisten keskuudessa, haluavatko he islamistien hallitsevan Syyriaa. Tavallisia syyrialaisia on noin seitsemäntoista miljoonaa, kun taasen poliitikkojen ihailemia islamisteja on korkeintaan joitain kymmeniä tuhansia.

Tietysti. Poliitikot laskevat kapinallisiin myös kaikki ne siviilit, jotka ovat jääneet kapinallisten valtaamille alueille. Ja jos poliitikkojen hyväksymissä medioissa sitten haastatellaan jotain niin sanottua kapinallisten alueen siviiliä, niin haastateltavaksi otetaan se kaikkein mustimpiin pukeutunut, koska se on lähes varma merkki siitä, että semmoiset ovat aivopestyjä suvaitsevaisten ihailemaan ääri-islamismiin.. Varsinkin, kun lähistöllä liikkuu mustan puhuvia miehiä kivääreineen ja veitsineen.

Tässä on se toinen oikea uutinen, minkä YLE on koskaan kertonut Syyyriasta.
YLE, 17.7. 2010: Syyria kieltää kasvohunnut yliopistoilla.
Uskooko joku länsimaisia miehiä vihaava feministi ihan oikeasti, että islamistikapinalliset kieltäisivät samoin perustein säkkipuvut yliopistoista, jos USA vasalleineen onnistuu aikeissaan romuttaa Syyrian laillinen hallinto? Mikä voisi olla islamistikapinallisten motiivina kapinoida Syyrian hallitusta vastaan? Liian vaikea kysymys? Korrektia: Kaksoisstarndardit.

Kun Aleppo saatiin takaisin kapinallisilta, niin YLE ei lainkaan näyttänyt niitä kymmeniä tuhansia iloitsevia kansalaisia, jotka näyttivät keskisormea kapinallisille. Varsinkin seuraava joulu oli Aleppon asukkaille oikea riemun juhla, joka näkyi erityisen hyvin netissä. Mutta silloinkin YLE ja muut valtamediat itkeä vollottivat yhdessä kapinallisten kanssa, miten Syyrian laillinen hallinto on paha, koska se ei anna imaameille absoluuttista valtaa.

Täällä niin sanotussa Lännessä suvaitsevat haluavat kieltää kaiken länsimaisen uskonnollisuuden, mutta kaikkialla Lähi-Idässä, Aasiassa ja Afrikassa asia on täysin vastoin, koska suvakit ovat aivopesty siihen uskoon, että islam on rauhanuskonto. Jotenkin olen johdatettu sellaisen mielipiteen rakenteluun, johon kuuluu ilmaista suvaitsevaisuuden olevan parantumattomasti jakomielitautista toimintaa, jolla kaikki sivistys yritetään tuhota maailmasta.


Hyvin ovat suvaitsevaisten pullat uunissa. Suvaitsevaiset ovat pystyneet tuhoamaan perinteiset puoluejaot maailmasta ja miehittäneet vanhat puolueet omilla papukaijoillaan, jotka raivoavat, jos he kuulevat omien uskomustensa vastaisia mielipiteitä.
Helsingin Sanomat, 13.4. 2018: Vallanpitäjillä on taipumus koota ympärilleen ihmisiä, jotka ovat kaikessa samaa mieltä heidän kanssaan – ja se on tyhmää ja vaarallista.

Kun te suvaitsevaiset nyt saatte tuhottua Syyrian valtion, niin mikä on teidän seuraava kohde? Maailmassa ei Syyrian jälkeen taida enää olla kuin Venäjä, jossa valtaa pitää kristillisiä arvoja korostava valtion päämies. Kaikkiin tuhottuihin arabimaihin te olette nostaneet johtajaksi ääri-islamistit, joten varmasti olette tuloksiinne sangen tyytyväisiä.

Ainiin! Suvaitsevaisten pitää jakaa tuhottu Syyria eri uskontokuntien hallitsemiin alueisiin, kun suvaitsevaiset samaan aikaan täällä Lännessä suu vaahdossa hokevat, miten hienoa se on, kun tänne saadaan lisää värinää, varsinkin islamistisia väristyksiä. Uskomatonta, mitä paskaa suvaitsevaiset tuottavat.
Ikään kuin se ei olisi jo nyt nähtävillä, että se on vain ajan kysymys, kun Suomi muiden länsivaltojen kanssa pitää jakaa kulttuuristen uskomusten mukaisiin alueisiin, mutta sitähän nuo jakomielisyyttä potevat haluavatkin, että kaikki jaetaan oikeauskoisiin ja vääräuskoisiin, koska suvaitsevaisuus on samaa oikeauskoisuutta kuin islamkin.

Milloin ihmiset oikein käsittävät, että se on tiede ja tekniikka, joka sivistää ihmisiä. Poliitikot ja heidän perseilijänsä parhaimmillaankin ovat vain kehityksen hidasteita. B, 20.2. 2018: Poliitikot ovat pihalla kehittyksestä.
Tiedemiehet ja insinöörit yhdistävät koko planeetan, joten aivan varmaa on, että mikään osa ihmiskuntaa ei voi jäädä tieteen kehitykseltä pimentoon -- paitsi siinä tapauksessa, että suvaitsevaiset haluavat käyttää tieteen saavutuksia pelkästään tuhoamiseen. Poliitikkojen mukaan Syyria tarvitsee nyt lisää ohjuksia, eikä sinne voi edes soittaa kysyäkseen syyrialaisten mielipidettä, että mitä mieltä olette.

Minulle on arvoitus se, että miten kummassa valtamedioiden toimittelijasuvaitsevaiset eivät saa mitään yhteyttä tavallisiin syyrialaisiin, mutta heillä on jatkuva internetyhteys islamistikapinallisiin?
Onko todella niin hullusti asiat, että Syyrian laillisen hallinnon alueet ovat vielä kivikaudessa, eikä niissä ole edes Gutenbergin kirjapainoa, puhumattakaan radiosta ja valokuidusta?

Syyrian laillisen hallinnon alueet näyttävät olevan musta aukko valtamedioille!
Minkäänlaista yhteyttä valtamediat eivät edes yritä Damaskokseen ja muihin Syyrian hallinnon kaupunkeihin, koska toimittelijat ovat varmoja siitä, ettei niiden länsimaisuuteen kääntyneillä ihmisillä ole mitään ihmisarvoa, josta pitäisi uutisoida.

B, 10.12. 2015: Ilmaisen tukeni laillisille diktaattoreille.
B, 15.4. 2018: Trump yritti täsmäiskua sariinipurkkiin.
B, 15.4. 2018: Damaskoksessa ihmiset olivat innoissaan kapinallisten lopusta.
B, 15.4.2018: Big Bangin uusin todiste: Sivistys keksittiin vain kerran.
B, 14.4. 2018: Syyrian kapinalliset onnistuivat yli odotusten.
B, 13.4. 2018: Sananvapauden rajoittaminen johtaa diktatuuriin.

sunnuntai 15. huhtikuuta 2018

Damaskoksessa ihmiset olivat innoissaan kapinallisten lopusta

YLE on julkaissut jutun, joka jostain syystä ei olekaan puolueellinen: YLE, 14.4. 2018: Damaskoksessa elämä jatkuu – Pommiääniä sängyssään kuunnellut syyriansuomalainen: Iskut olivat Trumpille kasvojen pelastus:
"Kettusen mukaan damaskoslaiset ovat olleet enemmän innoissaan Damaskoksen lähiöiden saamisesta hallituksen joukkojen haltuun niitä pitkään hallussaan pitäneiltä kapinallisilta.

–Iskujen ajankohta on hölmö, koska ihmiset olivat innoissaan Ghoutan vapauttamisesta; siitä että aseistetuista ryhmistä päästiin eroon siellä. Sen vuoksi ihmisillä on enemmän leppoisa ja onnellinen olo eikä säikähtänyt, Kettunen arvioi.

Hallituksen alueella asuvat syyrialaiset ovat olleet epäuskoisia kemiallisista iskuista ylipäätään."

On ensimmäinen kerta sitten vuoden 2011, kun YLE kertoo totta Syyriasta. Onhan se ollut aivan hirveätä sotapropagandaa YLE:ltä ja muilta valtamedioilta unohtaa täysin Syyrian seitsemäntoista miljoonaa asukasta ja keskittyä täysin vain vollottamaan muutaman tuhannen kapinallisen kohtaloa. Se olisi sama, jos YLE olisi lähtenyt uusnatsistisen SVL:n (Suomen VastarintaLiikkeen) kelkkaan ja jatkuvasti uutisoinut vain, miten kurjaa muutamalla kymmenellä suomalaisella on, kun virallinen valtio ei heidän vallankumousajatuksiaan niele.

Kuuntelen juuri YLE:n uutisia, missä uutisena on se, että kapinalliset ovat pettyneitä, kun USA ei pommittanutkaan Syyriaa kivikauteen. Olisiko jo aika soittaa Damaskokseen ihan tavallisille syyrialaisille, ja kysyä heiltä, mitä mieltä he ovat maansa tuhoamisesta? Voivatko toimittajat todella olla noin typeriä, että pitävät kapinallisten pettymystä jonakin uutisena?


Ainiin, se edellinen YLE:n oikea uutinen! Se oli silloin, kun Syyrian hallinto kielsi yliopisto-opiskelijoilta hunnut, joka sai äärimuslimit raivoihinsa ja he aloittivat sen kapinansa laillista Syyrian hallintoa vastaan. Ja sen jälkeen YLE on täysillä palkeilla uhkunut ainoastaan vihaa Syyrian laillista hallintoa vastaan.

Jos toimittajat olisivat puolueettomia, niin he menisivät Syyriaan ja haastattelisivat syyrialaisia, eivätkä vain lukisi twitteristä kapinallisten juttuja, miten paha heidän on olla, kun kapina ei sujunutkaan suunnitelman mukaan.

Toimittajat voisivat kysyä vaikka Timo Soinilta, millaisin asein hän olisi valmis puolustamaan laillista Suomea, jos Suomessa joku muutaman sadan ihmisen porukka haluaisi aseilla vaihtaa demokratian pappivallaksi.

Trump yritti osua sariinipurkkeihin

USA yritti täsmäiskua sariinipurkkiin. - IL, 14.4. 2018: Video näyttää kohteen täystuhon - Tämä Syyrian iskuista tiedetään nyt.

Mutta kyllä Trumpilla oli säkää, kun ei osunut yhteenkään sariinipurkkiin!
Vai tiesikö Trump, että niitä taloja asutuskeskuksissa voi pommittaa, koska niiden sisällä ei ole myrkkykaasupommeja, jotka voisivat risteilyohjuksen osumasta hajota ja uhata tuhansia syyrialaislapsia ja jopa tappaa heitä enemmän kuin se valeisku, jonka kostoksi USA yritti osua sariinipurkkeihin.

No. En minkään ole saanut koskaan lotossa täysosumaa, joten minäkin olisin yhtä hyvä suurvallan johtaja kuin muut, jotka pelaavat säkäpeliä ohjuksillaan.

Herra Donald Trump. Kun seuraavan kerran teet täsmäiskun sariinitehtaaseen, niin jaa sen tehtaan lähistön asukkaille ensin kaasunaamarit ja suojapuvut, sillä kaikki ei aina mene niin kuin Strömsöössä.
Mutta, kuten hyvin tiedät, niin sen kostoa vaatineen kaasuiskun auttajat olivat T-paitasillaan huuhtelemassa lasten suista vaahtokarkkeja, joten eivät ne niin sanottujen kaasutehtaiden lähistön asukkaat tarvitse mitään suojaa olemattomia kaasuja varten.
B, 15.4. 2018: Big Bangin uusin todiste: Sivistys keksittiin vain kerran.
B, 14.4. 2018: Syyrian kapinalliset onnistuivat yli odotusten.
B, 16.4. 2018: Murhanhimoiset poliitikot haluavat pappisvallan Syyriaan.

Raimo Ylinen, 14.4. 2018: Missä ovat nyt varastoidut kemialliset aseet?
Java Valkonen, 16.4. 2018: Mainilan myrkkylaukaukset Syyriassa?


"If there were chemical weapons, we would need to wear masks and take other protective measures to be staying here."
Information lib., 16.4. 2018: Syria Says U.S.-Led Strike Destroyed Pharmaceutical Research Institute Working On Cancer Drugs.

Big Bangin uusin todiste: Sivistys keksittiin vain kerran

Ihmeellinen asia tämä länsimainen maailmankäsitys. Länsimaiden johtajien mukaan kaikki sivistykselliset asiat ovat kertatapahtumia. Kun Euroopassa keksittiin koulutus, niin samaa keksintöä ei voi ilmaantua missään muualla, joten siksi eurooppalainen ihmisrotu joutuu kantamaan hirvittävää taakkaa, kun sen pitää viedä koululaitoksia ja demokratiaa kaikkiin muihin maihin ja mantereille.
YLE, 12.4. 2018: Etiopian tunnetuin toisinajattelija kehottaa Suomea lopettamaan kehitysavun ja investoinnit – "Vahvistatte tyranniaa".
Erityisesti suvaitsevaiset kantavat aivan hirvittävää maailmantuskaa kehitysmaalaisista, koska suvaitsevaisuusoppiin kuuluu, että kehitysmaalaiset eivät itse pysty auttamaan itseään, joten siksi heitä pitää tuottaa määrättömästi Länteen hyysättäväksi, mutta heidän uskomuksiin ei saa koske tikullakaan, koska ne ovat parasta, mitä kehitysmaalainen on ikinä voinut saada aikaan.
Olen joskus kirjoittanut, miten kosmologit ottivat huuhaataloustieteistä idean inflaatiosta, josta sittemmin tuli fyysikoille pyhistä pyhin opinkappale: Inflatoorinen maailmankaikkeus. Mutta osaavat ne poliitikotkin vastavuoroisesti lainata käsitteitä kosmologiasta: Kosmologien mukaan maailmankaikkeuden syntymä oli ainutkertainen tapahtuma, jota ei voi toistaa.

Nyt sitten poliitikot toimivat ikäänkuin mikään ihmiskunnan osa ei voi enää itsestään ja spontaanisti synnyttää sivistyslaitoksia, koska se tapahtui kerran Euroopassa, joten siksi poliitikot pelkäävät hysteerisesti, että kehitysmaalaiset jäisivät kivikauteen, jos niille ei aseilla uhtaten viedä länsimaisuutta yhtenä pakettina, kivana pakettina, jonka päällä on pari porkkanaa, mutta sisällä paskakikkare.

Ja jos niin sanottu kehitysmaa ei heti otakaan koulua ja vessaa ja muutu republikaaniksi, niin ei hätää: Länsimaalaisuuden opettamiseen kuuluu myös rakettimoottorilla toimiva vitsa, jonka nuolen kärjessä on sytytinkin.

Kaikkein hassuin juttu asiassa on, että länsimaalainen ei saa kurittaa omia kakaroitaan, mutta länsimaalaiset suurenmoisessa typeryydessään ovat kirjoittaneet laiksi kutsutun täysin höperön paperin, missä he oikeuttavat tappamaan ja tuhoamaan sellaisia kansoja, jotka eivät suostu heti muuttumaan länsimaiksi.

Todellinen vitsi on siinä, että miten sovittaa länsimainen sivistys yhteen kivikautisen kulttuurin kanssa, koska eurooppalaistenkin piti ensin kehittyä pois omasta kivikaudestaan ennen kuin tilalle saatiin istutettua demokratia. Pappis/Imaamivaltaa on mahdotonta yhdistää demokratiaan.
Facebook, 14.4. 2018: Kannettu vesi pysyy kaivossa.

Kehityspapu on hirvittävä loukkaus sekä avun antajan että avun saajan järkeä kohtaan. Tämä huomataan siitäkin, että koko kehitysapuhistorian ajan länsimaalaisten älykkyys on heikentynyt.
Uusi Suomi, 30.1. 2017: Tutkimus: Ihmisistä on tulossa idiootteja.
Kouvolan Sanomat, 8.4. 2018: Ihmisten älykkyys laskee, mutta kukaan ei tiedä miksi — Älyn huononeminen näyttää koskevan erityisesti nuoria.
B, 3.1. 2018: Suvaitsevaisuus aiheuttaa tyhmyyttä.
B, 9.2. 2015: Ihmiskunnan tyhmyyskasvu demokratian syy.
B, 12.7. 2014: Baalbekin kadotettu viisaus.
B, 19.2. 2014: Viisaus nousee virtapiirien harmoniastaYLE, 18.12. 2014: Yläkoulu kiristi rangaistuksia tupakoinnista – ei käryjä pian 3 vuoteen.


B, 14.4. 2018: Syyrian kapinalliset onnistuivat yli odotusten
B, 15.2. 2018: Sopeutumisrahoilla sapeleita Afrikkaan.
B, 8.2. 2017: Suvaitsevainen ei voi palata Afrikkaan.
B, 31.8. 2015: Vasemmiston uskomatonta kehitysapua.
B, 7.2. 2015: Ihmiskunnan tuhoisin teko on avustaminen.
B, 22.1. 2015: Kehuu kehitysapua viran puolesta.

lauantai 14. huhtikuuta 2018

Syyrian kapinalliset onnistuivat yli odotusten

Onneksi olkoon "Länsi"! Kapinalliset ovat parhaillaan harjoittelemassa seuraavan kaasuiskun näytelmään, mutta nyt ilmeisesti tarvitaan uudet näyttelijät. Hyvin uskottavalta kuulostaisi, jos sanottaisiin, että monet alla olevan "näytelmän" lapsista näkyy niissä kaasuiskun kuvissa:
Sanden blogi, 13.4. 2018: Kaasuase.
Taikaluukku, 14.4. 2018: Isku Syyriaan rikkoi rauhan.
Tasan vuosi sitten, b, 13.4. 2017: Kenen kaasuisku Syyriaan?
Mikä olisi tutkittava, 14.4. 2018: Mikä USA:ssa on vikana?

Juuri kun Syyrian Laillinen hallinto oli voittamassa kapinalliset lopullisesti, niin kapinalliset turvautuivat tuttuun ja varmaan oljenkorteen, johon heidän uskontonsakin heitä käskee:Taqyiaan.

Miten nuo suvakit luulevat, että asellinen yhteenotto voi päättyä sellaisten keskuudessa, jotka tappelevat saman kirjan oikeaoppisesta tulkinnasta? Nyt ns. länsi ainoastaan jatkoi tuota sotaa vähintään puolella vuodella, joten muutaman kuukauden päästä on taas odotettavissa CIA:n tukema kapinallisten kaasuisku, koska USA lupasi jo 1983 tuhota niin Irakin, Iranin kuin Syyrian ja Libyan. Lue alempaa.

IS, 13.4. 2018: Venäjän ulkoministeri Lavrov: Syyrian kaasuisku oli lavastus.
Astute newsTrump’s Syria “Withdrawal” was Textbook US DeceptionSyyrian 
Zero Hedge, 10.4. 2017: 1983 CIA Document Reveals Plan To Destroy Syria, Foreshadows Current Crisis.

Youtube: Ron Paul: What if the People Wake Up?
FPThe United States Used Depleted Uranium in Syria.


Washington PostSyrian rebels used Sarin nerve gas, not Assad’s regime: U.N. official.


Youtube: General Wesley Clark: Wars Were Planned - Seven Countries In Five Years"This is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.".B, 10.12. 2015: Ilmaisen tukeni laillisille diktaattoreille.
B, 2.10. 2015: Syyrian sodan ja tilanteen arviointia.
B, 13.10. 2016: USA kauppasaartoon.
B, 16.7. 2016: Miksi suvakkiarmeija ei tajua.
B, 18.11. 2015: Putin valitsi oikein Obama valitsi islamin.
B, 5.9. 2015: Syyria on turvallinen maa.
B, 10.1. 2015: Rauhan uskonto Islam ei aiheuta (uskon)sotia.
B, 10.8. 2015: Neuvoja maailman johtajille.
B, 22.8. 2013: Tuen Syyrian laillista hallintoa.

Olemmeko oikeasti huolestuneita Syyriasta, kun olemme täysin tietoisesti sallineet Pohjois-Korean käyttävän keskitysleirejä omaa kansaa vastaan vähintään samalla tavoin, mitä natsit tekivät WWii:ssa?
I'm so concerned to alleviated sufferring in Syria, but not in Jemen, where we support The Saudi Regime in their bombing Campaings.
Before Omaba we had no ISIS! Bofore Obama e had no BLM. Before Obama we Had no Antifa. Before Obama we had no war on Cops.

perjantai 13. huhtikuuta 2018

Sananvapauden rajoittaminen johtaa diktatuuriin

Helsingin Sanomat, 13.4. 2018: Vallanpitäjillä on taipumus koota ympärilleen ihmisiä, jotka ovat kaikessa samaa mieltä heidän kanssaan – ja se on tyhmää ja vaarallista.
HY, Ajankohtaista, 19.2. 2018: Mik­si keh­no pää­tös on vai­kea pe­rua?

Samanmielisistä koostuva hallinto ei voi sietää ajatuksen vapautta, koska ajatuksen vapaudessa suurin osa ajattelusta osoittaa erinomaisen suurta erimielisyyttä samanmielisyyttä korostavan hallinnon kanssa. Siksi sananvapauden rajoittaminen alkaa aina, kun hallinnon ihmiset voivat osoittaa joka neljännen heistä olevan samanmielinen omien ajatustensa kanssa, jolloin heidän muodostama ryhmäpaine alkaa ahdistamaan muita yli puoluerajojen, joka johtaa siihen, että poliitikot vaativat jokaista allekirjoittamaan jonkun julkilausuman, jolla painostetaan loputkin poliitikot kannattamaan Ainoaa Oikeaa Totuutta. Sen jälkeen jokainen puolue kirjoittaa omat julkilausumansa, joilla he vaativat jokaista ihmistä ajattelemaan putkiaivoisesti, ja lopulta puolueet lähettävät jokaisen kotiin julkilausuman, joka jokaisen kansalaisen pitää allekirjoittaa, tai muutoin seuraa keskitysleiriä.

Netistä löydettyä:
"Diktaattorin jälkeläinen saa yleensä hyvän koulutuksen, ja saattaa edes joskus olla jopa isäänsä fiksumpi. Kun EU:n komissio täydentää itse itseään, se kutsuu jäsenikseen tasan tarkkaan itsensä kaltaisia pikku idiootteja, jotka uskovat aina olevansa aivan joka tilanteessa ehdottoman täysin oikeassa. Ne jakavat saman globaali- ja monikulttuurisuuden uskonnon, kuin jokin lahkolaisporukka, ja toista mieltä oleville ei saa enää edes puhua, ettei vain tule mitään älyllistä tartuntaa vääristä mielipiteistä. Edes yhdessä (??) toimiessa niitä toista mieltä olevia ei tarvitse enää tervehtiä, saati sitten kätellä, ja mitään muutakaan hyvien tapojen mukaista toimintaa ei pidetä enää edes suotavana. Sitähän tuo Cordon Sanitaire -periaate ihan oikeasti tarkoittaa."

Omilta blogisivuilta löydettyä:
Talousasiantuntijat tietävät, että rahajuopot poliitikot rakastavat yli kaiken sellaisia asiantuntijoita, jotka opettavat ahneutta. Itse asiassa on niin, että poliitikot hyväksyvät vain sellaiset asiantuntijat virallisiksi talouden asiantuntijoiksi, joiden oppien mukaan rikkaiden tulee voida rikastua kaikissa olosuhteissa. Tästä johtuen valtio ei voi koskaan palkata sellaisia asiantuntijoita, jotka tyytyisivät itse vaatimattomaan elämään; Kaikki valtion virat ja yliopistojen taloustieteiden oppituolit ovat ahneiden hallussa.

B, 6.1. 2013: Taloushuuhaata yliopistoissa.
B, 5.1. 2018: Poliitikon talousnerokkuus hakusessa.


Halvan rakentamisen paradoksi

Impivaaran ajan vanhojen -kauniiden ja koristeltujen- talojen olemassaoloa perustellaan nykyään sillä, että sata vuotta sitten rakennusmiesten palkat olivat niin pienet, että heillä voitiin teettää kauniita taloja.

Nykyään rumien hometalolaatikoiden rakentamista pertustellaan sillä, että rakennusmiesten palkat ovat niin pienet, ettei rakennusmiehiksi saada kunnon väkeä, joka osaisi rakentaa kauniita, kestäviä ja homehtumattomia taloja, joiden piirtämisessä on käytetty jopa harppia ja vapaita käden vetoja.
Sama juttu kuin poliitikoillakin: Poliitikot ovat asemoineet itsensä rikkaisiin, koska muutoin poliitikoiksi ei kuulemma saada päteviä ihmisiä. B, 20.2. 2018: Poliitikot ovat pihalla kehittyksestä.
Jos poliitikoille maksettaisiin tuplasti nykyistä enemmän, niin sitten meillä olisi jo SOTE Kakkonen, ja kolmosversiokin olisi valiokunnissa ja maakuntia olisi sata, joiden kaikki virkapaikat olisi varattu poliitikoille eläkeviroiksi. Aivan satavarmasti!
On huomionarvoista, että Kekkonen selvisi 25 vuotta presidenttinä tavallisen duunarin tuloilla, joka olisi kauhistus nykyisille pyrkyreille, jotka itkevät, etteivät he voi ajatella päteviä ajatuksia, jos heille ei anneta lisää etuoikeuksia, kulukorvauksia, palkkioita, lomia, .... Hyvin outoa, että kansanedustajaksi valittu osaa vasta kansanedustajana liittää ajattelunsa palkan suuruuteen, jolloin hän huomaa, ettei hän osaakaan ajatella, jos hänen palkkansa ei ole triplasti suurempi kuin pätevillä duunareille, jotka usein tekevät paljon vastuullisempaa duunia kuin napinpainajina toimivat kansanedustajat.
Harkimo, 13.4. 2018: Kenelle kansanedustaja on vastuussa?
Kansanedustajalla ei ole minkäälaista vastuuta. Usein kuuluu sanottavan, että kansanedustaja on vastuussa valitsijoilleen, mutta jos valitsijat eivät valitsekaan häntä uudestaan, niin kansanedustaja saa palkakseen ökyeläkkeen ja eläkeviran. Huonon lain tekevä kansanedustaja pitäisi laittaa vankilaan, kuten laitetaan duunarikin, jos hän möhlii työssään.
Ainakin huonosti ajattelevat edustajat pitäisi laittaa korvausvelvollisiksi ja elinikäiseen velkavankeuteen, kuten kansanedustajat ovat laeillaan laittaneet sadat tuhannet suomalaiset velkavankeuteen. Jos kansanedustajalla olisi rikosoikeudellinen vastuu, niin silloin kansanedustajat pohtisivat tarkoin lakia, miten se vaikuttaisi kansaan. Ilman mitään vastuuta kansanedustajat tuottavat vain tuhottomasti surkeita lakejaan ajattelematta muuta kuin omia etuoikeuksiaan.

Sata vuotta sitten luontokin oli turmeltumaton, mutta suomalaiset eivät saa palata Impivaaran aikaan, koska suvakeilla on kiire muuttaa Suomi kerjäläisiä täynnä olevaksi islamilaiseksi maaksi, koska moskeijat eivät homehdu.
Ihmettelen suuresti, miten joku voi oikeasti kieltää Impivaaran paluun mutta vaatia Suomalaisia palamaan islamilaiseen aikaan, jota suomalaiset eivät koskaan ole edes eläneet. Miten kummassa suvakit eivät vaadi muslimeja jättämään taakseen sen sotaisen rauhanuskontonsa, kuten suvakit niin kiivaasti vaativat suomalaisia jättämään oman menneisyytensä niin pysyvään pimeyteen, ettei sieltä saa olla nykyajassa edes säästäväisyyttä. Todella outoa, että vain suomalaisilta pitää viedä heidän loistava menneisyys, mutta maahanmuuttajien perinnäistapoihin ei saa koskea tikullakaan.
On merkittävää, että entisaikojen köyhät suomalaiset osasivat olla säästäväisiä ja siksikin suomalaisen luonnon tuhoutuminen ja saastuminen alkoi vasta 1960 luvun lopulla, kun nuoria ei enää saanut kurittaa ja opettaa sisäsiisteiksi, vaan vanhemmista tehtiin nuorten palvelijoita.
Sen jälkeen Suomessa ei ole kasvanut edes rakentajia, vaan vain kvartaaliarkkitehtejä, jotka ihastuivat ikihyviksi suorakulmioon ja ulkomaiseen työvoimaan.
Ilman vielä jäljellä olevia impivaaralaisen kasvatuksen saaneita seniorikansalaisia Suomen tilanne olisi täysin katastrofaalinen, sillä eihän nämä nykyajan vollottajat edes halua olla suomalaisia, vaan haalivat tänne kehitysmaalaisia, jotka eivät myöskään halua olla suomalaisia.
Taikaluukku: Pyyhkäistäänkö kantasuomalaiset maailmankartalta?

"Käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä!"

Nykyköyhät uskovat että heidän pitää esittää niin köyhää, ettei siihen rooliin saa kuulua edes siisteys ja säästäväisyys, vaan köyhät ylpeästi heittävät luontoon kaiken saastansa, jotta suvaitsevaiset voisivat päivitellä, miten köyhiä köyhät ovatkaan.

"Hän niin köyhä, ettei häneltä voida vaatia jätteiden lajittelua, puhumattakaan siitä, että häneltä vaadittaisiin roskien pudottaminen vieressä olevaan roskalaatikkoon."

Eihän toki köyhä pysty ajattelemaan päteviä ajatuksia, koska poliitikotkin ovat ikuisessa palkkakuopassa vollottamassa, miten he eivät pysty säätämään kuin vaivaiset sata lakia päivässä, kun kuulemma superrikas pystyy pompottamaan miljoonaa köyhää joka tunti. Suvaitsevaisille köyhyys on sairaus, johon sairastuneelta ei voida vaatia älykästä käytöstä. Sama juttu kuin poliitikoillakin; Ikuisessa  palkakuopassaan vaikertavilla poliitikoilla on niin pieni palkka, ettei heiltä voi saada oikeudenmukaisia lakeja.

Kaipaan sadanvuoden takaisia arkkitehtejä ja Toivo Kärkeä, jonka aikana levyttämään pääsivät vain kympin laulajat, eikä vinyylilevyille voinut naarmuttaa kuin vain melodisisia sävelmiä ja sanoituksia, joissa oli pää ja häntä.

B, 20.3. 2018: Vale-Kauhistelevat suvaitsevaiset.
B, 5.1. 2018: Poliitikon talousnerokkuus hakusessa.
B, 12.4. 2018: Kehitysmaalaisetko pelastavat Suomen?

torstai 12. huhtikuuta 2018

Kehitysmaalaisetko pelastavat Suomen?

Kehitysmaalaiset voisivat pelastaa Suomen vain siinä tapauksessa, että he ensin ovat pelastaneet omat maansa.  Ihmiset, jotka ovat ensin hukuttaneet oman kansansa, eivät voi toimia koskaan Suomen pelastajina.

Mielestäni on hullua uskoa, että hukkuva voisi pelastaa auttajansa. 1960 luvulla TV.ssä oli joku Taljan ohje, miten vältytään siltä, että hukkuva hukuttaisi auttajansa.

Olisi ihan kiva, jos Suomeen otettaisiin vain sellaisia, jotka ovat oman maansa pelastajia. Jos Suomeen otetaan vain hukkuvia, niin eiköhän siinä käy samalla tavalla kuin Taljan ohjeessa, että sokea ei voi opastaa näkevää ja rampa kaataa auttajansa ojaan.

Tässä ei suinkaan väitetä, että suvaitsevaiset ovat sokeita, jos suvaitsevainen sattuisi niin itsestään uskomaan.

Puhdas luonto on historiaa

Ihmiskunnan ja koko luomakunnan pahin vihollinen on suvaitsevainen ihminen.
Ihmisten hillitön lisääntyminen aiheuttaa kaikki muut ongelmat, kuten ilmastonmuutoksen, ruokapulan, maahanmuutto-ongelmat, vesien saastumisen ja pohjavesien uppoamisen.

IS, 8.6. 2018: Välimerestä on tulossa valtava muovimeri – vaarantaa myös ihmisten terveyden.
IL, 8.6. 2018: Tutkimus: Mikromuovi ei ole vain Itämeren ongelma - kaupungit laskevat tavaraa myös järviin.
YLE, 8.6. 2018: Välimerestä tulossa muovimeri – jopa 40 prosenttia muoviroskista aiheutuu turismista.

Me emme enää koskaan tule saamaan puhdasta luontoa takaisin, vaan luonto myrkyttyy ja saastuu jatkuvasti yhä nopeampaan tahtiin mitä enemmän ihmisiä hyysätään ja annetaan niiden paeta itse aiheuttamiaan olosuhteita.

Poliitikoilta pitäisi kieltää kaikenlaiset ilmasto- ja ympäristökokoukset, jos he eivät tajua, että ennen ympäristöhöpinöitä poliitikoiden pitäisi perustaa lisääntymiskomissio, joka sallisi lisääntymisen vain työssäkäyville, jotka ovat kiitettävästi läpäisseet peruskoulun.
Kun lisääntyminen olisi sallittu vain koulunsa hyvin käyneille työtä tekeville ihmisille, niin silloin tietysti jokainen lapsia tahtova haluaisi tehdä työtä, jolloin mitään SOTEa, maakuntauudistusta ja aktivointimalleja ei voisi edes ajatella.
Ja rajat heti kiinni ja passit takaisin, koska ei olla koskaan kuultu, että passin kanssa rajat ylittävät olisivat valittaneet passin olevan hankala juttu.
Lisääntymiskomissio voisi steriloida jokaisen, joka sanoo jotain asiaa hankalaksi, sillä sellainen asennehan todistaa ihmisen olevan luonteeltaan kelvoton sivistykselliseen maailmaan ja jälkeläisen vanhemmaksi.

Tuntuu silti, ja se on sitä, että suvaitsevaisilta puuttuu täydellisesti suhteellisuuden taju. Pelkästään Intiassa elää vähintään satamiljoonaa ihmistä surkeammissa olosuhteissa, mistä nämä Afrikasta saapuvat "pakolaiset" ovat paenneet Suomeen, joten suhteellisuuden tajuinen tietysti ottaisi ensin nuo satamiljoonaa intialaista Suomeen ennen kuin päästäisi erittäin hyvinvoivilta näyttäviä afrikkalaisia tänne.
Melkoisia luukasoja näkyy televiosiossa, kun näytetään Intian köyhälistöä, mutta kun näytetään suomalaisissa vastaanottokeskuksissa oleskelevia pakolaisia, niin hehän ovat kuin toisesta todellisuudesta, kuten ovatkin.

Suvaitsevaisuus ja suhteellisuudentaju ovat ekslusiivisia.
Onneksi suvaitsevaisilta puuttuu totaalisesti suhteellisuuden taju, koska suvaitsevaisuus yhdistettynä suhteellisuuden tajuun saisi aikaan sen, että Suomessa olisi nykyään sata miljoonaa hyvin sikiävää intialaista.

HS, 7.4. 2018: Biohajoava muovi pitäisi kieltää kuluttajilta kokonaan.
B, 11.4. 2018: Linkkilista-Ylikulutukseen ei tarvita aivoja.
YLE, 16.7. 2017: Kaljatölkki nokassa, siima räpylässä ja roskaruoan turmelema varis – näin roskaaminen vaikuttaa luonnoneläimiin.