maanantai 11. heinäkuuta 2011

Sukupuolineutraali yhteiskunta

Ruotsissa siirrytään sukupuolineutraaliin lapsen kasvatukseen
Blogi 30.1. 2011: Sukupuolineutraali maailma

Sukupuolineutraali lapsuus antaisi lapsille mahdollisuuden luovuuteen. Sukupuolineutraalisuus ei tapa lapsesta luontaista keksijää; kun ihmistä ei opetettaisi mieheksi tai naiseksi, silloin hänelle jäisi aito mahdollisuus keksiä ihan itse, mihin muuhun alapäätä voi käyttää kuin pissimiseen.

Miehisyys on sitä, että mieheksi opetettu on kasvatuksen kautta ja ehdollistamisen keinoin saatu reagoimaan miessukupuolisesti asioihin ilman, että opetettu mies-yksilö tarvitsisi mies-reagointiin naista; Mies-puolinen julistaa miehisyyttään kaikessa sellaisessa toiminnassa, joka ei suoraan nouse ihmisen lahjakkuudesta, vaikka sitä reagointia tarvittaisiin ainoastaan tasavertaisessa sukupuolisuhteessa.
Sama pätee tietysti femakoihinkin, jotka ovat niin ehdollistuneita alapäähänsä, että siitä on kehittynyt naisen aivojen kaikkia toimintoja ohjaava yliminä, jolloin nais-puolinenkaan ei kykene elämään kovinkaan kyvykästä elämää.

Mies- ja naiskuvan ylläpitäminen vie suurimman osan ihmisen energiasta ja varallisuudesta; miehisyys ja naisisuus vaatii ihmistä kuluttamaan huomattavan määrän tuloistaan uskotellun minäkuvan esillä pitämiseen, jolloin ihmisen ihmisyys on ihmiselle ainoastaan keppihevonen, jolla sekä miehet että naiset kerjäävät armoa ja sääliä vain silloin, kun he ovat jääneet kiikkiin muiden pettämisessä;

Ihmisyys on miehille ja naisille keppihevonen
Sanonta "Minäkin olen vain ihminen" tulee miehen ja naisen suusta vain negatiivisessa mielessä. Ihmisyys on miehille ja naisille pelkästään maahan poljettavaa ja äärimmäisen rumaa, johon vedotaan vain rumissa tilanteissa.
Uskonnoissa jopa julistetaan ihminen täysin rikkinäiseksi, jonka älykkyyttä pidetään syntinä, kun taasen mies on luotu Jumalan kuvaksi, jonka pitää esittää tunteellista (hölmöä) ollakseen täydellinen kuva Jumalasta.
Uskovaisuus on sitä, että ihminen esittää tunteellista oliota.

Sekä mies että nainen ylpeilevät miehisyydellään ja naisisuudellaan, vaikka missään ei edes näkyisi toista sukupuolta; kyseessä on todellakin päivän selvä pavlovilainen ehdollistuma, missä havaitaan sukupuolisuuteen liittyvä reaktio ilman, että se tarvitsee toista sukupuolta.

Mies ja nainen ovat uskonnon peruspilareita; Hyvin mieheksi opetettu ihminen uskoo lujasti siihen, että hän on parempi kuin naiseksi opetettu. Tytöille uskonnollisuus taasen julistaa jo pienestä pitäen, miten hänen tulee alistua miehen alamaisuuteen, josta seuraa se, että naiset ovat luoneet itselleen mielistelyn, jolla he kompensoivat sitä pahaa, johon uskonnollisuus on heidät pakottanut.
Nainen, joka ei mielistele miehiä (ei meikkaa, ei leiki nukeilla, ei keimaile jms), ei voi pärjätä sellaisessa maailmassa, missä ihmisen pojat ovat opetettuja miehiä.

Ihmisen uskonnollisuus synnytti tarpeen opettaa ihmislapset sukupuoliksi. Ilman uskontoa ihmislapset saisivat kasvaa itse keksimään oman alapäänsä tarpeet.
Uskonto taasen ei anna ihmisille mahdollisuutta löytöretkeilyyn, koska sellainen luova toiminta vaatii ihmistä olemaan vapaa uskomuksista.

Mitä uskonnollisempi yhteiskunta sitä vähemmän siinä on keksijöitä, löytöretkeilijöitä ja tiedemiehiä. Esimerkiksi islam ei juurikaan anna mitään kontribuutiota maailman yhteisöön, koska siellä lapset kasvatetaan arvostamaan vain imaameja ja heidän hokemiaan. Eurooppaankin syntyi keksijöitä ja tiedettä vasta sitten, kun uskonnollisuuden ote pääsi hieman löystymään.
Onkin erittäin onnetonta, että eurooppalaiset suvaitsevaisuuden nimissä antavat maahantulijoiden lasten kokea uskonnollista pahoinpitelyä, jolla lapsista kitketään kaikelainen luovuus ja elämänilo.

Heistäkö olisi kultamunia Suomelle?
Suomi ei kaipaa imaameja ja uskovaisia,
vaan tieteilijöitä ja keksijöitä!

Kun ihminen uskoo olevansa mies tai nainen, niin silloin ja siinä hän käyttäytyy uskonnollisesti. Uskonnollisuus vaatii ihmistä käyttäytymään siten, että uskonnollisuus ei häviäisi yhteiskunnista. Uskonnollisuus ei voikaan kadota maailmasta niin kauan, kun ihmisiä ehdollistetaan ensin pojiksi ja tytöiksi ja sitten sekoilun kautta miehiksi ja naisiksi.

Jopa murrosiän kriisi on pelkästään uskonnollinen tapahtuma. Jos ihminen saisi kasvaa ilman sukupuolirooliin pakottamista, niin silloin hän ei voisi kokea mitään vaikeutta murrosikää eläessään; murrosiän kriisi on puhtaasti uskonnollista propagandaa; Pojille ja tytöille luodaan jo ennen murrosikää odotuksia, että heidän pitää sitten alkaa sekoilla, kun heille alkaa karvat kasvamaan...

Murrosiässä sekoilu on tavanomaista barbaaristen heimojen keskuudessa, missä nuori ihminen vihitään aikuiseksi vain ruumiillisen kärsimyksen kautta. Tuon siirtymäriitin peruspilarina on uskonnollisuus, minkä uskomuksiin kuuluu, että nuori ei voi kokea aitoja tunteita, jollei hän tee itselleen väkivalta tai jos aikuiset eivät tee nuorelle väkivaltaa.

Uskonnon mukaan murrosikä vihkii ihmisen tunteelliseksi elukaksi, jonka ei ole lupa epäillä mitään uskonnollista uskomusta. Koko lapsuuden ajan papit ja pappien nykyajan vastikkeet (poliitikot ja psykologit) ovat pyrkineet karsimaan lapsesta luovuuden ja leikkimelisyyden (älyn).
Tuon kasvatuksen kliimaksi on juuri murrosiän vaiheille luotu siirtymäriitti, jolla nuori saadaan lopullisesti uskomaan, että ihmisen osana on vain ja ainoastaan tunteilu. Uskonnot jopa julistavat kirjoituksissaan, että oma äly on syntiä Jumalaa vastaan, -- koska jos lapsenmielistä älyä ei alistettaisi tunteilulle, niin silloin papit, rabbit ja imaamit kuolisivat nälkään.

On äärimmäisen brutaalia opettaa nuorille, että heidän kuuluu sekoilla murrosiässä; että murrosiässä nuorella ei ole omaa tahtoa käyttäytyä ihmismäisesti, vaan hänen kuuluu sekoilla. Murrosiän kriisi ei ole psykologinen käsite, vaan se on uskonnon uskomus.

Murrosiässä sekoilevat eivät tarvitse psykologista apua, vaan heidät pitäisi ohjata pappien pakeille. Tosin sillä ehdolla, että papeille on ensin tehty täysin selväksi, että ihmisen mihinkään ikäkauteen ei kuulu minkäänlainen sekoaminen.

Uskonnot ateismi mukaan lukien vaativat miehiä ja naisia kasvattamaan lapsista tunteellisia hölmöjä, joiden pitää ajatella kaikki sukupuolittuneesti. Sukupuolineutraalia lapseutta voivat vastustaa vain hyvin koulutetut miehet ja naiset, joilta kuluu vähintään kolmas osa työelämän tuloista tai sossun rahoista opetetun minäkuvan ylläpitämiseen.

Ihminen on luonnostaan vaatimaton, jolla ei ole mitään vaikeutta elää hyvää elämää. Mutta jos ihmiselle on ohjelmoitu alapää yläpäähän, niin silloin hän ei voi muuta kuin vollottaa rahapulaa. Ihmisen maailmasta tulisi ihmeellinen ja hyvä paikka kaikille elää, kunhan vaan päästäisiin eroon tarpeettomasta opetuksesta.
Kysyä sopii, miksi lapsille ei opeteta yhtä tarmokkaasti filosofiaa kuin sukupuolitettua maailmaa, -- vaan sen sijaan aikuiset pyrkivät kitkemään lapsista luontaisen uteliaisuuden, joka ilmenee esimerkiksi "tyhminä" kysymyksinä - aikuisille!
Uskonto antaa ihmisen löytää oma älynsäkin, vaikkakaan uskonto ei ole suopea älykkäille ihmisille, joten olisi vain oikein ja kohtuullista, että uskonto antaisi ihmisille myös seksuaalisuuden löytämisen riemun.

Sukupuolisesti kasvatetut julistavat uskonnollisia uskomuksia, joita ei ole syytä epäillä. Mutta heidän uskonsa on keinotekoista; Aito usko antaa ihmiselle vakuutuksen siitä, että kyllä ne lapset ihan itse löytävät oman sukupuolisuutensa. Aito usko ei vaadi uskonnollisia uskomuksia, eikä aito usko vasiten vaadi lapsen olevan sukupuoli edes haaravälistä.

Pelkurimainen, uskonnollinen usko vaatii miehiä ja naisia tappamaan lapsista luovuuden, jotta lapsista kasvaisi hyvin ehdollistettuja sukupuolia. Uskonnollisuus on miehisyyden keksintö; Yhteiskunta on uskonnollinen yhteiskunta silloin, kun se on maskuliininen ja miehisyyttä korostava. Mies on uskonto itsessään, periuskonto:
Perinteiset uskonnot, kuten islam, juutalaisuus ja kristinuskonto, ovat ainoastaan miesuskonnon kulisseja, jotta miehen ei tarvitsisi hävetä sitä, että hän on fyysisellä voimallaan alistanut fyysisesti heikommat naiset.

Ihminen kokee luonnostaan häpeää, jos hän tekee väärin; Häpeä on ihmisen inhimillinen funktio, jonka ilmentymistä ihminen ei voi estää. Peittääkseen heikompien kohtelusta aiheutuvan häpeänsä, miehet ovat luoneet uskontoja, joilla he perseilevät olevansa Jumalan asettamia ylivertaiseen asemaansa.

Perinteiset uskonnot ovat miehen luomia vaatteita, joilla mies yrittää peittää oman häpeänsä siitä, ettei hän kykene tasavertaisuuteen.
Jokainen mies on miesuskonnon ylipappi ja teologi. Ilman uskontoa pojista ei kasvaisi miehiä, vaan Jumalan poikia.

Lasten ja lasten mielisten suusta saadaan kuulla totuus.
11.7. 2011, US-blogi: Sukupuolineutraali maailma
MTV3 8.7. 2011: Sukupuolineutraalissa päiväkodissa ei lueta Tuhkimoa
Blogi 19.11. 2011: Suomen kieli uskontojen tuho

Ei kommentteja: