perjantai 14. kesäkuuta 2013

Suomi uppoaa lakisuohon

Lait kannustavat moraalittomuuteen silloin, kun niitä rustaavat rikkaat ja pelkurit.

Mitä enemmän lakeja sitä moraalittomampi yhteiskunta. Mitä moraalisempi ihminen sitä vähemmin hän tarvitsee lakeja ja uskomuksia. Niin sanottu jumalinen ihminen ei tarvitse ensimmäistäkään lakia, koska jumalisuus on järkevyyttä, eikä järki voi koskaan olla todellisuudelle vihamielisyyttä, sillä järki on kosmista olemista.

Lain säädäntä johtuu luovuuden puutteesta. Luovuuden puute johtuu uskosta johonkin muuhun kuin omaan itseen. Luova ihminen ei ratkaise ongelmaansa peittämällä se lain alle, koska laki ei voi poistaa ongelmaa, vaan pakottaa ihmiset ainoastaan tottelemaan oman itsensä ulkoista tekijää, jolloin ihminen menettää luovuutensa. Kun ihmisellä ei ole luovuutta, hän pyrkii ratkaisemaan ongelmansa joko suoraan väkivallalla tai ns. laillisella vallalla, jonka perustana on laillinen väkivaltakoneisto.

Kun suvaitsevainen näkee jotakin itselleen kammottavaa, hän heti huutaa valtiovaltaa apuun ja vaatii kammoksumansa asian kieltämistä lailla. Lakeja säätävät useimmiten suvaitsevaiset, sillä suvaitsevaisuus on kroonista pelkoa erilaisuutta kohtaan.

Toinen ryhmä, joka vaatii lakeja, ovat mukakapitalistit, jotka hokevat markkinavoiman nimeen, mutta vaativat kaikkea sellaista rajoitettavaksi, joka jollakin tavoin uhkaa heidän ahneuttaan. Myös ahneet kärsivät kroonisesta pelosta elämää kohtaan, eivätkä pysty toteuttamaan ahneuttaan, jollei heillä ole tunnetilaa, että he ovat muita parempia.

Yleisesti ottaen lakeja, käskyjä ja asetuksia vaativat vain sellaiset, jotka kuvittelevat olevansa muita parempia. Ihminen tuntee olevansa muita parempi, kun hän kokee olevansa oikeutettu pompottamaan muita ja saavansa siitä itselleen hyötyä. Lakiuskovaisuus antaa ihmiselle tunteen paremmuudesta, josta seuraa se, että lakiuskovainen voi helposti tehdä mitä tahansa jokaiselle, joka ei usko samalla tavalla.

Rikas ei periaatteessa eroa tippaakaan jihadistista tai mistä tahansa muusta hihhulista. Hihhulit ja muut rikkaat (lakiuskovaiset) saavat oikeutuksen sortoteoilleen yli-ihmisyydestä; Lakia ei koskaan voi perustella järjellä, vaan se vaatii aina sokeaa, pelkoon perustuvaa uskoa johonkin ihmistä "suurempaan", joka ilmenee ahneutena - ja uskontona, tai puolueuskovaisuutena.

Mutta. Hienoa, että Suomessa joku muukin on tiedostanut lakibuumin

IL, 15.6. 2013: Sääntöjen noudattaminen ollut "aina hyvin tärkeää suomalaisille"
YLE, 14.6. 2013: Suomi uppoaa tuhansiin lakeihin ja säädöksiin
IL, 14.6. 1013: Suomi hukkuu sääntöihin - Muistatko hulluimmat
Blogi, 5.7. 2012: Lakibuumi eduskunnassa

Geocities, 16.4. 2004: Pelon lait

Yhteiskunnan kehityksen suunta näkyy siitä, lisääntyykö vai vähentyykö sen lait. Ihmiskunta ei voi saavuttaa korkean sivilisaation statusta niin kauan, kun sitä hallitsevat pelkurit, joiden ainoa ratkaisu ongelmiin on lakien lisääminen.


1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Aamen! Huikea teksti :)

Sama piirre esiintyy uskovaisten omissa piireissä. "Lakiuskovaiset" vaativat toisia tekemään samalla tavalla, kun he itse olevinaan tekevät. Maksamaan kymmenyksiä, menemään viralliseen avioliittoon oikeaan aikaan, luopumaan alkoholin kohtuukäytöstä ja tupakan poltosta jnejne!

Mutta mitä kristinuskon sanoma sanookaan? Rakastakaa toisianne, siinä on KOKO LAKI! Kukaan ei saa olla toisen yläpuolella - opettamassa tai tuomitsemassa. Näin kristityillä (tulisi olla ja tulee olla). Uskon, että Jumalan valtakunta on paras valtakunta, siellä ei ole mitään ulkonaista lakia. Siellä arvostetaan laupeutta ja pieniä ja heikkoja.