perjantai 5. lokakuuta 2007

Sattuman tarkoitus

Sekulaariset tiedemiehet ovat ottaneet tieteen auktoriteetin aseekseen taistelussaan tarkoitusta vastaan. Tiedemiehet jopa hylkäävät logiikan, jotta he voisivat väittää tieteen auktoriteetilla, ettei kaikkeuden rakenteessa ole mitään tarkoitusta, ja ihmisen älykin on peräisin sattumasta eikä se ole mikään universumin rakenteellinen ominaisuus.

Nyttemmin tiedemiesten mielikäsite on aito sattuma. Tieteen mukaan makrotasolla oleva sattuma ei ole sama kuin kvanttitasolle postuloitu aito sattuma (Jos sattuma olisi sama substanssi kaikilla tasoilla, niin silloin ei puhuttaisi erikseen aidosta sattumasta.). Rehelliset ateismitieteenlaitoksen tutkijat varmasti löytäisivät tieteestä useammanlaisiakin sattumia, joka lähtöön ja jokaiselle tieteen alueelle. Mitä aito sattuma merkitsisi sitten olemassaololle, jos todellakin semmoinen tekijä olisi hallitsevassa ja ylläpitävässä Luojan asemassa?

Ensinnäkin voidaan helposti huomata, ettei kvanttitason liikkeillä ole mitään tarkoitusta, jos ne olisivat satunnaisia, kuten tiedemiehet väittävät Jumalan pelossaan. Tiedemiehet ovat vain ilman tieteellistä ajattelua edeltä päättäneet, että kaikki johtuu sattumasta. Sattuman näkeminen tieteellisenä objektina johtuu tiedemiesten objektiivisuuden puutteesta, joka vain syventää tieteen ja järjen välistä kuilua.

On nimittäin järjetöntä ja epätieteellistä väittää, että kvantti-ilmiöt voivat tapahtua ja liikkua miten tahansa ja silti ne olisivat syy olemassaololle ja sen kehittymiselle tiettyyn suuntaan. (Aito) satunnaisuus on sama asia kuin tarkoituksettomuus. Olkoon sattuma sitten aitoa tai ei, niin logiikan mukaan se on täysin tarpeeton ja turha. Tiedemiehet sanovat saman asian niin, ettei kaikkeudessa ole mitään aitoa tarkoitusta.
Tarkoituksettomuus ei kuitenkaan synny tiedemiesten objektiivisuudesta, vaan juuri sen puutteesta. Nykyiset tiedemiehet ovat hylänneet tiedemiehen asenteen, ja julistavat vain omaa tarkoituksettomuuden ideologiaansa, jotta he voisivat auktorisoida oman jumalattomuutensa jumalattoman tieteen siunauksella.

Tiedemiehet julistavat tänä päivänä, että kvanttikenttä on luonteeltaan aidosti satunnainen, joka suomeksi tarkoittaa samaa, että kvanttikenttä ja sen "aidosti satunnaiset" ilmiöt on täysin turha asia olemassaololle. Tiedemiesten mukaan joka ikinen kvantti saa ilmentyä ja liikkua miten tahansa; satunnaisesti --ja silti olemassaolo olisi juuri tällaista! En voi muuta sanoa kuin sen, että tiedemiehet ovat hylänneet järjen julistaessaan aitoa sattumaansa. Tiedemiehet siis julistavat kvantit sattuman todisteeksi vain siksi, koska tiedemiehet ovat ottaneet asiakseen todistaa kaikkeus perustaltaan täysin älyttömäksi; jumalattomaksi.

On kuitenkin hyvä tuoda esille tuollaisen sattuman turhake -luonne. Jos todella väitetään, että kvanttikentässä on turhia liikkeitä, --satunnaisuutta--, niin se kuulostaisi aivan samalta kuin väite junkgeeneistä, tai tarpeettomista ihmisistä. Julistavathan tiedemiehet ihmisen genominkin olevan suurimmalta osiltaan täynnä turhaa tavaraa; ns. junkgeenejä. Koska tämä blogi on aidosti tieteellinen, niin siksi tässä tehdään ennuste, että ei kestä kauaa, kun tiedemiehet havaitsevat tämän luettuaan kvanttikentässä merkityksellisiä liikkeitä, jonka tähden he esittävät tieteellisenä totuutena, että suurin osa kvanttikentästä on kuitenkin edelleen täysin merkityksetöntä olemassaololle....

Älyllisesti ottaen ei siis voida puhua satunnaisuudesta, koska satunnainen liike ei hyödytä mitään. Satunnainen tapahtuma on sellainen, joka ei millään tavoin lisää mitään laatua ilmiöiden maailmaan, eli kun puhutaan aidosta sattumasta, niin silloin pitäisi olla sen verran rehellisyyttä, että pystyy sanomaan sattumaa täysin turhaksi asiaksi sekä tieteelle että ennen muuta itse olemassaololle.

Otan esimerkin ilmasta. Tiedemiehet väittävät, että ilmamolekyylien liike on täysin satunnaista. Helposti kuitenkin huomataan, että jos ihmisen pitäisi suunnitella kaasumainen ilmiö, niin ainoa mahdollisuus siihen on, että annetaan kaasupartikkeleille kaikki vapausasteet, eli ilmamolekyylien liike ei suinkaan ole tarkoituksetonta, vaan juuri se liike tarvitaan ehdoitta siihen, että meillä olisi ilmiö nimeltä kaasu.
Koska ateistiset tiedemiehet olisivat käyneet tämän kirjoituksen kimppuun juuri kaasuesimerkillä, ja väittäneet sen perustella, ettei kaikkeudessa ole mitään tarkoitusta, niin oli hyvä asia tuoda esille kaasumolekyylien tarkoitus, joka ei voi johtua sattumasta, vaan kaasu on osoitus universaalisen älyn äärimmäisen hienosta suunnittelusta. Kaasukin on älyn suunnittelema ilmiö.

Mutta! Kvanttikenttä ei ainoastaan luo olosuhteita kaasun olemassaololle, vaan lukemattomille muillekin ilmiöille, joten kvanttikentän ilmiöitä ei voi mitenkään verrata kaasumolekyylien näennäisesti satunnaisiin liikkeisiin. Kuten huomattiin kaasustakin, niin joka ikinen kaasun molekyyli on kaasun olemassaololle tarpeellinen --huolimatta siitä, että se liike näyttää satunnaiselta. Älyllä kuitenkin helposti havaitaan, että kaasunkin molekyylit nähdään sattuman todisteena vain silloin, kun tiedemiehet ovat ilman minkäänlaista tieteellisyyttä päättäneet nähdä luonnon olevan täysin sattumalta olemassa ja siten ilman mitään tarkoitusta; tieteellisen tarkoituksettomuuden ainoa tarkoitus on siunata sokeiden tiedemiesten älyttömät totuudet, jotta niiden kaksoistarkoituksettomuus menisi täydestä pelleily-yhteiskuntaan, missä tosiTV kilpailee eduskunnan valheTV:n kanssa.

Jos tiedemiehet eivät niin sokeasti julistaisi sattumaa, niin silloin he olisivat tietysti nähneet kaasumolekyylienkin merkityksen kaasun olemassaololle, jolloin kaikenlainen tarkoituksettomuuden todistelu olisi jäänyt tieteen ulkopuolelle.

lue lisää:
The standard of true values...
Todellisten arvojen mittapuu...

Ei kommentteja: