keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Edustajien palkat-Palkkiotoimikunta

Tässä on yksinkertainen ja oikeudenmukainen ehdotus, miten kansanedustajien palkkaus tulisi muodostaa kestävällä tavalla, joka olisi samalla kansalaisten mielestä oikeudenmukainen ja lisäisi kansan moraalia:

Kansanedustajien palkka tulee sitoa minimipalkkaan

Kaikkein moraalisinta ja oikeudenmukaisinta olisi se, että minimipalkka olisi sama kuin kansanedustajien palkka, koska vain sillä tavoin kansanedustajat voivat ymmärtää, voiko minimipalkalla elää. Kansanedustajilla ei voi olla tietotaitoa määritellä minimipalkan suuruus ja elämän onnellisuus ilman ja että he itse eläisivät minimipalkalla.

Kansanedustaja toimii moraalittomasti, jos hän vaatii kaltaisiaan olentoja elämään onnellista elämää minimipalkalla, johon hän ei itse pystyisi. Kansanedustajan tulee tehdä sellaisia päätöksiä, että ihminen voi olla onnellinen niiden kanssa. Ovatko kansanedustajat ajatelleet, miten onnellisia minimipalkalla elävät ovat? Ja kuuluuko minimipalkkaan onnellinen elämä?

Julkinenvalta ei voi vaatia ihmisiltä onnetonta elämää. Lait ja asetukset eivät saa tehdä ihmisistä onnettomia. Minimipalkkalaki on rikos ihmiskuntaa vastaan, jos ihmiset eivät voi työpalkallaan elää onnellista elämää.
Nykyään kansanedustajat ovat määritelleet omat palkkansa sen mukaan, miten paljon onnellisuutta se tuottaa heille, -- kiistatta kansanedustajat katsovat onnellisuusvaatimuksen tärkeimmäksi palkan määräytymisperustaksi.
Yhteiskunnan moraalisuus vaatii, että kansanedustajien palkkoja ei saa määritellä mielivaltaisesti, vaan ne tulee sitoa kansalaisten palkkojen suuruuteen ja kansalaisten onnellisuuteen. Sillä kansanedustajaksi ei vaadita mitään erityisosaamista, vaan sinne valitaan ihan tavallisia ihmisiä, joiden oletetaan tulleen toimeen niillä pienillä palkoillaan:
Kansanedustajuus ei saa olla ihmisen oman rahatilanteen parantelua! Kansanedustajan palkan suuruuden pitää olla sivutuote kansanedustajan päätöksistä; Jos hyviä päätöksiä, niin minimipalkka nousee, jos huonoja, niin sitten huonommin.
Jos taasen sinne pyrkii joku suurituloinen, niin sellainen on varmaan ollut niin viisas, että on pystynyt laittamaan neljän vuoden elannon säästöön. Jos nimittäin kansanedustaja ei ole pystynyt hallitsemaan omia raha-asioitaan, niin silloin on tietysti vain hyvä asia, ettei kansaa edustamaan valita tuhlareita.

Kun kansanedustajan palkka/palkkio olisi minimipalkan suuruinen, sellainen edustajien joukko alkaisi pohtimaan, miten saada kansa valitsemaan päteviä ihmisiä. Silloin edustajille tulisi helpommaksi poistaa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja korvata se ansiollisella äänioikeudella, joka tarkoittaisi sitä, että äänioikeutta annetaan lisää sellaisille, jotka ovat ennen edustajaksi pääsemistään ansioituneet yhteiskunnallisesti.

On ehdottomasti täydellisen moraalitonta, jos kansanedustajien palkat sidottaisiin johtajien palkkoihin, koska kansanedustajat eivät saa olla rikkaiden edustajia. Tietysti tähän saakka on ollut selvää kaikille älykkäille, että kansanedustajat haluavat kuulua rikkaisiin ja siksi he myös tekevät rikkaille sopivaa politiikkaa, joka huomataan maailman tilanteesta.

Mutta siihen tulisi stoppi, kun vain kansanedustajuus palautettaisiin kansan edustajuudeksi, joka siis käytännössä olisi niin yksikertainen temppu, että sidotaan kansanedustajien palkkaus kansalaisten palkkoihin ja erityisesti kaikkein alimpaan tuloluokkaan, jolloin jokainen voisi olla täysin varma, että kansanedustajat alkaisivat tekemään sellaista politiikkaa, joka nostaisi minimipalkkoja.

Kansanedustajien minimipalkkaus saisi siis aikaan senkin hyvän, että sen jälkeen finanssikapitalistit eivät enää juhlisi. Katso Yle Areena: Rikkaat Rikastuvat (katsottavissa maaliskuun 2013 alkuun saakka).
Toinen hyvä asia olisi se, että minimipalkkaa nauttivat onnelliset kansanedustajat eivät enää tarvitsisi palkkiotoimikuntaakaan mihinkään.

IL, 03.01. 2013: Palkkiotoimikunta muka itsenäinen?
YLE, 3.1. 2013: Uunituore toimikunta pohtimaan kansanedustajien palkkioita
IL, 30.11. 2012: Eduskunnalle uusi palkkiotoimikunta

Ei kommentteja: