perjantai 22. maaliskuuta 2013

Oliko kaikkeuden alkupiste rusina

Aiemmin olen kertonut, että tiede menee eteen päin vain havaintojen kautta; tieteen teoriat eivät ennusta havaintoja, vaan havainnot sovitetaan jälkikäteen teorioihin, jotta tiedeuskovaiset voisivat julistaa, miten tiede on ennustanut .... Blogi, 5.12.2012: Muuttuva tiede ja Urantia 2

Torstaina, 21.3. 2013, ESA julkaisi Planck-radioteleskoopin kuvista koostetetun syvän avaruuden taustasäteilykartan. Se poikkesi niin paljon tiedemiesten odotuksista, että muuan heistä loihe lausumaan:
The fact that Planck has made such a significant detection of these anomalies erases any doubts about their reality; it can no longer be said that they are artefacts of the measurements. They are real and we have to look for a credible explanation,” says Paolo Natoli of the University of Ferrara, Italy.

Our ultimate goal would be to construct a new model that predicts the anomalies and links them together. But these are early days; so far, we don’t know whether this is possible and what type of new physics might be needed. And that’s exciting,” says Professor Efstathiou.
ESA.int, 21.3. 2013: Planck reveals an almost perfect Universe
Sama suomeksi:
- Koska Planck on havainnut näin selvästi nämä poikkeamat, mitään epäilystä niiden olemassaolosta ei enää ole. Niitä ei voi enää sivuuttaa kohinana mittauksissa. Ne ovat todellisia, ja meidän pitää löytää niille selitys, Paolo Natoli Ferraran yliopistosta sanoo tiedotteessa.

"Perimmäisenä tavoitteena olisi rakentaa uusi malli, joka ennustaa poikkeavuudet ja yhdistää ne toisiinsa. Mutta nämä ovat alkuaikoja, toistaiseksi emme tiedä onko se mahdollista, ja millaista uutta fysiikkaa voi olla tarpeen. Ja se on jännittävää", sanoo professori Efstathiou.

Edellisistä tiedemiesten lausunnoista huomataan, että nykyiset kaikkeusteoriat on kehitetty samalla tavalla, miten Klaudios Ptolemaios loi episyklimallinsa (the Ptolemaic system), kun Maa piti väkisin pitää kaikkeuden keskustassa; Malliin lisättiin selittäviä osia (episyklejä) joka kerta, kun tuli uusia havaintoja. Ennen tätä havaintoa kosmogien standariteorian mukaan taustasäteilyssä ei pitänyt olla poikkeamia, fluktuaatioita. Tosin niitä oli jo havaittu, mutta niiden uskottiin olevan mittausvirheitä. Sillä se teoreettinen piste, josta kaikki jumalattomasti alkoi, ei saanut olla  rusina.

Tiedemiehillä on fiksaatio, että kaikkeus alkoi yhdestä hahmottomasta pisteestä. Koska se teoria ei ole ennustanut vielä yhtään sitä tukevaa uutta havaintoa, niin tiedemiehet hyvin ovelasti survovat teoriansa yhtälöitä uuteen uskoon jokaisen uuden havainnon jälkeen, jotta he voisivat esittää suurelle yleisölle että kaikkeus toimii tasan tarkkaan niin kuin heidän jumalattomat teoriansa ovat ennustaneetkin. Tosin, kukaan tiedemies ei puhu halaistua sanaa siitä, että he ovat sovittaneet yhtälönsä havaintoihin jälkikäteen, mutta sehän ei kunnon uskovia haittaa, koska tarkoituksena on todistella Jumalan olevan tarpeeton tieteelle.

Ptolemaios pyrki episykliensä avulla pitämään Maan kaiken keskipisteenä, koska hän halusi todistaa Jumalan tekoja. Nykyiset tiedemiehet taasen haluavat todistaa jumalattoman kaikkeuden, joten he luovat sitä varten episyklejä.

Blogi, 15.12. 2012: Rakenteellisuus universumin ominaisuus


Ei kommentteja: