sunnuntai 13. marraskuuta 2011

Mokuttajien matematiikan arvosana

Mokuttajat julistavat julistamista päästyään, että kaikki kulttuurit ovat tasa-arvoisia. Nyt meillä on ongelma, jonka mukaan pitäisi löytyä tieteellinen ratkaisu, miksi tekninen osaaminen on suurimmaksi osaksi länsimaista perua.

Selvästikään sen ratkaisussa ei voi olla mukana kulttuuri, koska mokuttajien mukaan se on absoluuttinen totuus, että kaikki kulttuurit ovat täsmälleen samanarvoisia, joten voimme täysin huoletta supistaa kulttuurin jo tässä vaiheessa yhtälöstämme ja maailmasta pois, ja yrittää ratkaista sitä jollakin toisella tavalla.

Mutta. Mokuttajien mukaan kaikki ihmiset kaikissa eri roduissa ja kansanryhmissä ovat myös älyllisesti absoluuttisen tasa-arvosia, joten nyt voimme poistaa myös älyn ratkaisuehdotusten joukosta, koska mitä tehdään kulttuurilla tai älyllä, joiden on todistettu olevan kaikkialla täsmälleen samanarvoista.

Tätä älyn poistamista puoltaa sekin tosia, että ateistisen tieteen mukaan perimmäisiä asioita ei voi selittää älyn aikaan saamina, koska tieteelle kaikki johtuu sattumasta. Tässä meillä on käsillä perimmäinen kysymys, jonka ratkaisun tulee olla perimmäinen, joten voimme täysin turvallisesti poistaa sekä älyn että kulttuurin selittävien asioiden joukosta, koska ateistien, mokuttajien ja muslimien mukaan mikään muu ei ole mahdollista.

Nyt pitää pitää tuumaustauko, koska ratkaisuehdotusten joukko ei sisältynyt kuin vain kulttuurin ja älyn, joilla olisi voitu selittää älyllisesti, miksi kehityksen kärki näyttää pysyttelevän vain länsaimaisissa kulttuureissa.

'', " ja ´´.

Ok. Nyt tuumaustauko on pidetty. Sen tuloksena tuli esille muuan asia; että länsaimaisen kulttuurin ylivertaisuus johtuu tunteellisuudesta! Koska kulttuuri ja äly eivät kelpaa mokuttajille tieteelliseksi selitykseksi sille, miksi kehitys kehittyy vain länsimaisella kärjellä, niin silloin ainoa mahdollinen tieteellinen selitys on siinä. että mokuttajat toimivat tunteeellisella tasolla; että mokuttajilta puuttuu sekä äly että kulttuuri.

Toisaalta voi olla niinkin, että kaiken länsimaisen kehityksen takana sattuma, koska ateistit ovat vakuuttaneet itsensä tunteellisuutta vastaan aidon sattuman hinnalla. Sattumaselitystä puoltaa sekin, että ateistien mukaan heidän primäärifiunktionsa on taistelu kristinuskoa, eli länsimaisia arvoja vastaan, koska muutoin länsimaisuus ei voisi tuhoutua, jos ateistit yrittäisivät vähentää islamin uskomuksien määrää samalla innolla, miten he ovat käyneet kristinuskon kimppuun.

Jätän tämän vertaisarvioitavaksi tänne nettiin, eli joko mokuttajien tunteellisuus tai ateistinen sattuma on saanut aikaan kaiken tieteellisen kehityksen lähteen puhkeamisen juuri länsimaihin.

Jälkikirjoitus: Länsimaihin saapuvat miljoonat maahanmuuttajat haluavat täältä ainoastaan länsimaista tekniikka; Maahanmuuttajia ei kiinnosta länsimainen kulttuuri eikä äly, joten selvästi mokuttajat ovat oikeassa, koska maahanmuuttajia ei kiinnosta mikään muu kuin vain länsimaiden aikaan saama tekniikka.

Jos maahanmuuttajia kiinnostaisi kulttuuri ja korkeakoulutus, niin silloin mokuttajatkin joutuisivat tunnustamaan, että länsimaisuuden paras puoli on sen kulttuuri, mutta koska näin ei ole, niin luultavasti voidaan jo nyt todeta, että mokuttajat ovat absoluuttisen oikeassa, jo senkin takia, että media ja valtiovalta on samalla tavalla oikeassa, mitä ne olivat Neuvostoliiton aikoihinkin.

Ei kommentteja: