keskiviikko 6. elokuuta 2014

Masennus johtuu holhouspolitiikasta

Maalaisjärkeä uutismuodossa:
US, 6.8. 2014: Liikunnalla hätkähdyttäviä vaikutuksia masennukseen
- "Jopa 430 000 suomalaista syö pillereitä
– tämä arkinen keino voisi auttaa paremmin"

Ihmiset masentuvat, jos he eivät tee fyysistä työtä. Fyysisen työn vähentyminen on lisännyt masentuneisuutta. Tälle kehitykselle ei näy loppua niin kauan, kun fyysinen työ pyritään korvaamaan sirkushuveilla. Sirkushuveilla tarkoitan kaikkea sellaista, jolla ihmisen oma aktiivisuus pyritään estämään. Nykyäänhän on muotia sanoa, ettei voi tehdä työtä, koska "päätä särkee"...
Ja lääkärit ovat hyvillään siitä, kun saavat kirjoittaa laiskoille ihmisille lääkereseptejä, jolloin ihminen tulee riippuvaiseksi laiskuudesta; kas, kun valtio lääkärien, muiden hyysäreiden ja kukkahattutätien kautta virallisesti tukee laiskuusriippuvaisuutta.
Laiskuudella tarkoitan myös oman huomiokyvyn korvaamista huomautusautomaateilla ja muilla niin sanotusti turvallisuutta tuovilla keinoilla. Mitä turvallisemmaksi ihmisen elinympäristö tehdään sitä vähemmän ihmisen tarvitsee itse ajatella. Ja mitä vähemmän ihmisen tarvitsee ajatella omia liikkeitään sitä enemmän ihmisen aivoihin syntyy loisvirtapiirejä.
Kaikenlaiset turvallisuutta lisäävät tekijät ovat yhtä kuin valtion virallinen laiskuusoppi, joka tähtää siihen, että ihmisten ei itse tarvitse käyttää aivojaan eikä siten kehoaankaan mihinkään merkitykselliseen tekemiseen.

Valtion laiskuusoppiin sisältyy myös ihmisen  oman huomiokyvyn lastistaminen; ihmistä pitää huomautella, koska hän ei saa itse huomata yhtään mitään.- Laiskuus on valtion virallinen oppi, joka tulee ilmi kaikkialla. Kaikkein viattomin oman huomiokyvyn tappaja on polkupyörän kilikello (kappale 6);
Ihmiseltä kielletään oman huomiokyvyn kehitys jo lapsuudesta saakka, kun hänelle opetetaan, miten toinen ihminen ei voi huomata häntä, ellei hän soita pakollista kilikelloa... Ja lapsi oppii heti, että muut eivät huomaa häntä ja häntä itseään ei huomata, ellei ole mitään aivojen ulkopuolista huomautusvälinettä; aivojen luontainen virtapiiri on siinä virallisesti latistettu ja sen kehitys pysäytetty, jolloin se surkastuu ja sen tilalle kehittyy loisvirtapiirejä...

Masentuneen ihmisen aivot ovat täynnään loisvirtapiirejä, jotka ovat korvanneet ihmisen luontaiset viisi virtapiiriä, joista esimerkiksi yksi on neuvokkuus-inventiveness.
Ihmisaivojen luontaiset virtapiirit: Intuitio, ymmärrys, rohkeus, neuvo ja tieto.
Lue lisää: Blogi, 19.2. 2014: Viisaus nousee virtapiirien harmoniasta

Ei tarvitse olla kummoinenkaan järkeilijä, kun tajuaa, että masennukseen sairastuu jokainen, joka pyrkii välttelemään omaehtoista fyysistä elämää, eli uskoo valtion luomiin turvallisuusratkaisuihin.
Fyysisellä elämällä tarkoitan nimenomaan sellaista fyysistä työtä, josta jää jälki seuraaville sukupolville. Esimerkiksi kuntoilu kuntoiluna ei estä masennusta, koska se ei anna ihmisyksilön olemassaololle universaalista merkitystä.Varsinkin sellainen kuntoilu on tuhoisaa terveydelle, joka ei aseta ihmisen omalle huomiokyvylle minkäänlaista haastetta: Masentuneet ovat sellaisia. joiden oma aloite- ja huomiokyky on täysi nolla.

Ihminen tarvitsee merkityksiä. Elämän merkitystä ei voi saada mitenkään muutoin kuin jättämällä omalla työllään jälki fyysiseen maailmaan. Kuntosalilla ähkiminen tai muu kuntoilu ei jätä mitään jälkeä: Raudan nostelu paikasta A paikkaan A ei jätä minkäänlaista jälkeä, jolloin sen merkityskin täysin nolla.

Kuntoilu voi vain viivyttää masennuksen ilmituloa, mutta ihminen masentuu vuoren varmasti kuntoilusta riippumatta, jos hän ei tee kehollaan sellaista työtä, josta jää jälki seuraaville sukupolville.

Ihminen voi luulotella, että valtion näkemys ihmisenä olosta on absoluuttinen totuus; ettei ihmisen pidä edes yrittää funtsia asioita itse, puhumattakaan, että ihminen pyrkisi huomioimaan ihan itse ympäristöään, jolloin hän olisi vapaa huomauttelijoista. Olisihan se nykyisenlaisen holhousyhteiskunnan loppu, jos ihmiset eivät tarvitsisi minkäänlaisia ulkopuolisia huomauttelijoita. Mitäpä siitä tulisikaan, jos julkishallinto ei tarvitsisikaan miljoonaa "työntekijää".

Ajatelkaa sitä, että Suomen julkishallinnon koko on todellakin lähes miljoona ihmistä, joiden tärkein tehtävä on kehittää ihmisille kaikenlaisia rajoituksia, jotta ihmisten ei tarvitsisi käyttää itse omia aivojaan, vaan ihmisten aivot olisivat ainoastaan lakisäädöskokoelman kovalevy. Ja sitten vielä ihmetellään sitä, miksi masennuksesta näyttää tulevan kansantauti numero yksi.

Ennen vanhaan ei masennutta, koska silloin painotettiin oman mielen tärkeyttä asioiden huomioimiseksi:
Lasten liikennelaulussa ensin  painotetaan sääntöjen oppimista, mutta sitten kuitenkin sanotaan, että oma valpas mieli on paras turva:
Muista Aina,
Liikenteessä.
Monta Vaaraa Onpi Eessä.
Siksi Valpas
Aina Mieli
Se On Turva Verraton.


Lue lisää, les mer: Liikennevalojen logiikka

Ei kommentteja: