keskiviikko 8. helmikuuta 2017

Kehitysmaalainen ei voi palata Impivaaraan

Kansainvaelluksen suunta todistaa suvakkien arvoliberaaliuden olevan hölynpölyä. Edes suvakit eivät ikinä halua muuttaa kehitysmaahan, vaan hekin haluavat itselleen aina jotain parempaa, koska arvottava paremmuus on langoitettu ihmisen hermostoon.
Arvot ovat arjen elämän kokemuksia. Sellaisella ihmisellä ei ole arvoja,  joka ei ole elänyt arkista elämää kansan parissa. Arvoliberaaliksi voi ryhtyä vain loisena:
Daily Mail, 7.2. 2017: 92% of left-wing activists live with their parents and one in three is unemployed, study of Berlin protesters finds
Ted Cruz: "When the left doesn't have any other arguments, they go and just accuse everyone of being a racist"

Filosofian näköisiä ajatuksia Suvakkien perpektiivistä

Esipuhe
Koska kehitysmaiden arvot ovat suvakkien todistuksen mukaan täysin käyttökelpoisia nykyaikaisissa valtioissa, niin silloin niiden arvojen on ollut oltava nykyaikaisia arvoja jo tuhansia vuosia sitten.

Vain kehittyneen maan arvot ovat kehittyneitä, eli vain suomalaisilla olisi teoreettinen mahdollisuus palata takaisin Impivaaran aikaan, mutta kehitysmaalaiselta se ei voi onnistua, koska kehitysmaalaisten arvot ovat aina olleet vähintään yhtä hyviä kuin länsimaalaistenkin arvot -- kehitysmailta puuttuu sellainen menneisyys, jolloin ne olisivat olleet kehittymättömämpiä (impivaaralaisia), koska otetaan ihminen tänne miten takapajuisesta maasta tahansa, niin suvakkien mukaan hänen arvomaailmaansa ei saa vaatia muutoksia, koska arvoilla ei ole mitään väliä ihmisen sivistyneelle käyttäytymiselle. Sivistys ei vaadi arvoja?

Arvojen tasa-arvoisuus on vain testaamista vaille
Varmasti kuka tahansa suvakki voisi elää hyvää elämää vaikka islamilaisilla arvoilla, kunhan vaan ei vastustaisi islamin arvoja yhtä pontevasti mitä vastustaa suomalaisuutta. Täysin mustaan säkkiin pukeutuva suvakki olisi yhtä sivistynyt kuin paljasnaamaiset,  jotka ymmärtävät toisiaan jo kehonkielellä ja naaman ilmeillä? Sivistys ei siis tarvitse kehonkieltäkään, kun vain suvakilla olisi oikeat arvot.

Kehitysmaiden arvot ovat täydellisiä
Jos kehitysmaalainen otetaan Suomeen, niin miten hän voi ilman kehitystä, vain rajan ylitettyään, olla nykyaikainen? Entäpä, jos kehitysmaasta otetaan kokonainen kansanyhmä Suomeen, niin onko se kansanryhmäkin silloin muuttunut ilman aikatekijää nykyaikaiseksi ja kehittyneeksi?

Mihin unohdetaan sadat ja tuhannet vuodet siltä fyysiseltä välimatkalta, vaikka Suomenkin kehitys kehitysmaasta kehittyneeksi maaksi on ottanut tuhansia vuosia? Onko oikein unohtaa aikatekijä ja aikakaudet, kun muutetaan kehitysmaalainen suoraan sivistysmaalaiseksi pelkästään siirtämällä hänet paikasta A paikkaan B?
Bild, 7.2. 2017: „Die Polizei hat die Kontrolleüber Malmö verloren“

On ihmeellistä, miten kehitysmaalainen voi muutaman tuhannen kilometrin välimatkalla kehitysmaasta ja kehittyneeseen maahan mennä tuhansien vuosien päähän oman maansa tulevaisuuteen ilman, että hän kokee mitään kulttuurishokkia?

Vai olenko joskus kuullut sanan kulttuurishokki?

Vain kehittyneen maan ihminen voi kokea kulttuurishokin
Eikö länsimaisen ihmisen kulttuurishokki kehitysmaassa todista juuri siitä, että kehitysmaan arvot eivät ole yhteensopivia kehittyneiden maiden arvojen kanssa, vaikka suvakit ovatkin aina väittämässä, että länsimaissa arvoilla ei ole mitään väliä, vaan ihminen voi elää hyvää ja rehellistä työläisen elämää millä tahansa arvomaailmalla.

Jos noin olisi, niin silloinhan se olisi rikos ihmisyyttä vastaan ottaa kehitysmaalaisia pois omista maistaan, koska kehitysmaat eivät voi olla kehitysmaita, jos niiden arvoilla ihmiset voisivat yhtä hyvin elää työläisen elämää kaikkialla.

Kehitysmaalaisuus on vain maan ominaisuus
Onko niin, että kehitysmaan ja kehitysmaan ihmisillä ei ole mitään tekemistä keskenään? Jos vaikkapa hämäläisten kehittynyt heimo siirrettäisiin kehitysmaahan, niin he suvakkien ajattelun mukaan muuttuisivat siellä välittömästi kehitysmaalaisiksi, koska saman väitetään tapahtuvan toistekin päin?
Jos pelkkä Suomen rajan ylittäminen saa kehitysmaalaisen nykyaikaiseksi, jonka uskomukset ja tavat ovat suvakkien mukaan ihan yhtä hyviä kuin suomalaistenkin tavat, niin eikö sitten kannattaisi kokonaan luopua sanomasta jotain maata kehitysmaaksi, koska suvakkien ajattelun mukaan kaikki kehitysmaalaiset ovat jo lähtökohtaisesti täysin yhteensopivia kaikilta osiltaan kehittyneiden maiden ihmisten kanssa. Ja sitä he ovat olleet jo tuhat vuotta sitten.

Suvakeilla ei ilmene omantunnon tuskia, kun he kutsuvat kaukana olevaa ihmistä kehitysmaalaiseksi, mutta suvakit nimittävät suomalaisia rasisteiksi, jos suomalainen erehtyy kutsumaan maahanmuuttanutta ihmistä kehitysmaalaiseksi?

Tämä kummastuttaa suuresti pientä kulkijaa

Suvakit valikoivat, milloin he itse saavat kutsua kehitysmaalaista kehitysmaalaiseksi.
  1. Kun suvakit haluavat korostaa omaa hyvyyttään, niin he loukkaantuvat verisesti, jos siinä erityisherkässä tilanteessa joku menee vaikka vahingossa kutsumaan kaukaista ja tuntematonta ihmistä kehitysmaalaiseksi ihan sen perusteella, koska hän sattuu asumaan kehitysmaassa.

  2. Kun suvakit haluavat Suomeen kehitysmaalaisia kehittämään suomalaisten geenejä ja kurmuuttamaan suomalaista kulttuuria, niin suvakit kirkasotsaisesti väittävät, että kehitysmaalaiset ovat jo kehitysmaissaan täysin yhtä kehittyneitä arvoiltaan kuin suomalaisetkin ja heidän uskontonsa on jopa paljon kehittyneempi kuin suomalaisten uskomukset.

  3. Jos taasen suvakit haluavat kehittää omia kehitysmaabisneksiään, niin silloin suvakit kyllä julistavat kissan korkuisin kirjaimin, miten heille pitää jakaa ilmaista rahaa, jotta he voisivat mennä kehitysmaihin kehittämään surkeissa oloissa asuvia kehitysmaalaisia.
Miksi suvakit eivät mene viemään länsimaisia arvoja kehitysapuna niihin lähiöihin, missä valtaosa ihmisistä on kehitysmaista kotoisin, vaan suvakit haluavat aina vaan kierrellä vähän muailimaa kehittämässä kehitysmaita länsimaisiksi -- ja jättävät sitten kehitysmaalaiset täysin hämmennyksiin siinä, miten kehitysmaalaisena pitäisi elää länsimaalaisten kehittämissä rakenteissa?

Kehitysmaalaisten ainoa ongelma olisi muka siinä, ettei heille ole tarjottu länsimaista tekniikkaa jo kotimaissaan? Aika omituista, että jos ajatellaan kehitysmaalaisia vain sellaisina, joilla on jo sisäänrakennettuna länsimaisen elämäntyylin vaatimat arvot, mutta he eivät vain pystyneet niillä rakentamaan omia maitaan länsimaalaisiksi.
Se, miten suvakit kohtelevat kehitysmaalaisia milloin täysin avuttomina ja milloin täysin länsimaalaisina on todellakin heidän häpäisemistään.

Suvakkien mukaan Länsimaat ovat alikehittyneitä
Suvakkien aivoituksilla kehitysmaalaisten rauhanuskonto on ylivertaisen kehittynyttä verrattuna suomalaisuuteen tai mihin tahansa länsimaalaiseen uskontoon. joten eikö silloin Suomea pitäisi kutsua kehitysmaaksi, ja siksi on sopivaa tuottaa kehitysmaalaisia miljoonittain kehittyneisiin maihin, koska se ei voi mitenkään muuttaa länsimaita takaisin Impivaaran aikaan, koska kehitysmaalaisillakaan ei ole takanaan impivaaralaisuutta.

On todella merkillistä, että kehitysmaalaisten uskontoa kutsutaan kehittyneemmäksi kuin kehittyneiden maiden uskontoja, koska juuri uskonto on avainroolissa kehityksen kehittymiselle.
Ei voi nähdä mitään muuta syytä sille, miksi suvakit väittävät maahanmuuttajien uskontoa täysin kehittyneeksi rauhanuskonnoksi kuin tahallinen pyrkimys pestä kehitysmaalaisuus pois kehitysmaalaisista. Siihen viittaa sekin, miten suvakit väittävät suomalaisten olevan sekä kulttuurisesti että geneettisesti niin surkeita, että vain kehitysmaalaisten massamaahanmuutto voi muuttaa Suomen ja suomalaisuuden paremmaksi, mihin se kehittyi suomalaisten kehittämänä.

Rauhanuskonnon maissa soditaan enemmän kuin epäkehittyneen kristinuskonnon maissa, mutta ilmeisesti meidän pitää vain ostaa se suvakkien uskomus kalliilla hinnalla, että rauhanuskonnon uskovaiset ovat paljon kehittyneempiä kuin muiden uskontojen uskovaiset, koska jos me emme osta tuota suvakkien uskomusta, niin suvakit loukkaantuvat verisesti, joka merkitse sitä, että suvakit haluavat tuottaa kehittyneisiin maihin loputkin kehitysmaalaiset, koska suvakkien uskontunnustuksen mukaan kehitysmaalaiset muuttuvat äärimmäisen kehittyneiksi heti, kun heille on tarjottu ilmainen elämä.

Blogi, 7.2. 2017: SUPOlle ja muille suvakeille
Blogi, 6.2. 2017: Liberaalien historiattomat aivot
Blogi, 2.2. 2017: Sika-Suomi - vihonviimeinen uhri
Blogi, 5.12. 2016: Impivaara kulttuurien kohtauspaikkana
Blogi, 31.8. 2015: Vasemmiston uskomatonta kehitysapua
Blogi, 7.2. 2015: Ihmiskunnan tuhoisin teko on avustaminen
Blogi, 22.1. 2015: Kehui kehitysapua viran puolesta

1 kommentti:

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Kari Suomalainen:
"Kun hollitupalaiset päästää salin puolelle, ne eivät siitä hienostu, vaan muuttavat salin hollituvaksi."

Jostain ihmeellisestä syystä suvakit tajuavat tuohon lauseeseen sisältyvän totuuden joka kerta, kun he yrittävät kampittaa toisinajattelijoilta pääsyn eduskuntaan, vallan kammareihin.
Vuoden 2011 Jytkyä ennen suvakkien puolelta ilmoitettiin, että he muuttavat johonkin parempaan maahan, jos persut pääsevät eduskuntaan, koska suvakkien mukaan eduskunnasta ja jopa Suomesta tulisi hollitupa, jos persut olisivat siellä. Mutta.

Jostakin kumman syystä liberaaleiksi itseään tituleeraava joukkio ei ikinä halua muuttaa johonkin Kanadaa ja Hollantiakin parempaan maahan, kuten Meksikoon, Afrikkaan, Pakistaniin,....
Aika kummallista väittää arvomaailmojen olevan kaikkialla yhtä hyviä, jos valikoi, mikä maa on parempi kuin Suomi, jos toisinajattelijoista tulee päättäjiä?

Blogi, 27.1. 2017: Suomen ja USA:n rajanaapurien ominaisuuksista