tiistai 30. marraskuuta 2010

Julkinen valta salaisen vallan kulissi

Matt 10:26-27; Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.

Poliitikot kaikkialla haluavat rajoittaa mielipiteen vapautta. Hassua, miten poliitikot katsovat, että heillä itsellään kyllä pitää olla täydellinen mielipiteen vapaus -- jos kukaan puheen kohteena ei sitä ole kuulemassa.
Valtaa ei voi olla ilman salaisuuksia. Kaikenlainen valta vaatii salaisuuden. Mitä suurempi valta jollakin on sitä enemmän sillä on salaisuuksia. Esimerkiksi sosiaalitantat, psykologit ja lääkärit voivat käyttää valtaa vain siksi, koska he kirjoittavat ihmisistä pahaa, jonka he sitten joutuvat salaamaan; Salattu tieto on aina pahaa tietoa, ja pahuus on luonteeltaan piilottelevaa, pimeää tietoa.
USA ja amerikkalaiset mielellään esiintyvät hurskaina ja jopa kristittyinä. Maailmanpoliisin roolissa he kuitenkin epäonnistuvat, jos he eivät pysty elämään julistamansa uskon mukaista elämää. Se ei kuulu kristillisyyteen kieltää ihmisiä julkistamasta salaisuuksia, kuten yllä olevista kahdesta Jeesuksen opetuksen kohdasta kiistata käy ilmi. Esimerkkinä nykyisestä tekohurskaiden amerikkalaisten jumalattomuudesta vaikkapa Sibel Edmonds, Ampukaa viestin tuoja

Wikileaks toimii Jeesuksen opetuksen mukaan. Samaa ei voi sanoa poliitikoista. Poliitikoiden tulisi toimia samoin kuin tiedemiehet toimivat; kaikki on avoimesti tutkittavissa.

Uusi Suomi: WikiLeaks-vuodot: Enemmän haittaa kuin hyötyä?:
"Tuomiojan mukaan massavuoto voi lisätä salailua ja haitata luottamuksellista keskustelua.

– Tulee entistä enemmän salailua, ja salailuteknologiaa lisätään. Luottamuksellinen keskustelu voi myös siirtyä kokonaan pois arkistoitavista kanavista. Se olisi suuri vahinko, sanoi Tuomioja Ylen Aamu-tv:n haastattelussa.
"
Miten paljastukset lisäisivät poliitikoiden halua salailuun? Koska he voivat ainoastaan säätää laiksi sellaisen toimintatavan, jonka seurauksena on tähänkin asti syntynyt salailua. Tätä ennen se on ollut poliitikoille maantapa puhua muista pahaa muiden seläntakana. Nyt he voivat korkeintaan sanoa, että me säädämme salailulait, jotta voimme edelleenkin jatkaa pahanpuhumista!
Salailu ei voi lisääntyä, koska jo nyt salailu on tämän maailman tapa. Lait vain laillistaisivat sen, mihin aiemmin ei lakia tarvittu.


Iltalehti: Näitä aiheita löytyy Wikileaksin Suomi-paljastuksista

On se vaan ihmeellistä, miten herkästi Suomenkin poliitikoilla ja virkamiehillä alkaa kuola valumaan, kun saatavilla on salaista tietoa; ennen eilistä päivää valtiot olivat sitä mieltä, ettei valtioiden salaista tietoa saa julkistaa. Mutta. Kun tietoa on vuodettu, niin jo valtiot ovat ihquina sen salaisen tiedon perään: Iltasanomat: Ulkoministeriö odottaa Suomi-vuotoja

Valtioille kiusallinen tieto halutaan tietysti pitää kansalta salassa, koska
Demari.fi: Maataloustukien tiedonsaannille pannaan stoppi - kepu-pomolle tukea yli 170 000€.

Poliitikot ovat siinä kiusaukseen houkuttelevassa asemassa, että he voivat salata minkä tahansa keskustelun, jota he keskenään käyvät. Joskus he kuitenkin joutuvat laittamaan SALAINEN-leiman, jos heidän keskusteluistaan on tehty tallenne, mutta koska poliitikkojen keskustelut tallenteinakaan eivät leviä kuin vain poliitikkojen keskuudessa, niin se leima on vain muodollisuus.
Sitten joskus sattuu sellaista, että poliitikot eivät ymmärrä, miten paljon poliitikoista riippumaton kehitys (teknologia) on jo kehittynyt. Kehittyneempi tekniikka ei välttämättä tottele poliitikkoja, vaan tekee heille ikävät tepposet.

Tepponen antaa kansalle sellaista tietoa, jota kansa ei muuten voi saada; Poliitikkojen salaiset keskustelut ovat lakien ja asetusten perusta.

Julkinen valta on salaisen vallan kulissi!

Kun politiikka on kuin uskontoa, silloin päätöksenteko ei koskaan voi perustua julkisesti tiedetyille asioille. Kaikki meidän maailmamme valtiot hamasta ensimmäisestä kaupunkivaltiosta meidän aikamme mannervaltioon asti ovat täysin uskonnollisia, eli ne perustuvat uskomuksiin, joista yksi suurimmista on eriarvoisuuden perusta; että rikkaan työ on tärkempää kuin köyhän työ, että suunnittelijan työ on arvokkaampaa kuin rakentaminen, että luottamusmies on arvokkaampi kuin duunari,...
Kaikki palkkataulukot perustuvat puhtaasti uskontoon; järjellä ei voi perustella valtiossa tavattavia erioikeuksia, etuoikeuksia,...

Koska ihminen ei voi perustella järjellä uskomuksia, niin siksi järjellä ei ole sijaa valtioiden hallinnoissa. Valtiot peittävät järjen puutteen asioiden salailulla; että minkä tahansa lain ja asetuksen perusta on poliitikkojen salaiset neuvonpidot, joissa he ivaavat, nimittelevät ja haukkuvat poliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia vastustajiaan ja muita muuten vaan.
Sinenmaa 2005: VANKILEIRIEN SAARISTO
Blogi: Hyvinvointivaltion hintalappu.


Politikot joutuvat koko ajan salaamaan asioita; Salattujen asioiden määrän vähentyminen murentaisi poliittisen eliitin vallan.

Nykyinen meno voi jatkua vain niin kauan, kun julkisen vallan salainen perusta on turvattu. Ja poliitikot pyrkivät kaikin keinoin turvaamaan sen, että julkinen valta pysyy salaisten asioiden perustalla.
Poliitikot eivät pysty edes ajattelemaan, että heillä olisi tulevaisuutta, jos he eivät voisi perustella lakeja ja asetuksiaan salaisuuksillaan: Poliitikot eivät koskaan kerro kansalle lakien todellisia perusteluja, jota todistaa sekin, että nykyisin mikä tahansa laki menee kirkkaasti läpi perustuslakivaliokunnasta. Vaikuttava tietotoimisto: Perustuslaillinen köyhyys?

USA:n johto syyttää Wikileaksia terrorismista, koska uskonnolliselle toiminnalle se on tyypillistä nähdä rikka toisen silmässä, kun on tukki omassa simmussa.

Jos joku puhuu Sinusta pahaa
Sinun selkäsi takana,
niin älä pahastu siitä,
koska vain se on totuus,
joka voidaan kertoa ensinnä Sinulle.

Lisää edesmenneiltä www.geocities.com/sinenmaa/ -sivuilta napsittua:
Salatut asiat eivät milloinkaan ole minkäänlainen totuus. Totuus kuuluu kaikille, joten salatut asiat eivät voi olla totuus, koska ne eivät ole avoimia kaikille. Totuus on myöskin riippumaton ihmisen varallisuudesta, eikä ihmisen ikäkään ole mikään semmoinen ehto, johon totuus olisi mielistynyt.

Jeesuskin julisti, että lasten suusta Te saatte kuulla totuuden. Sen lisäksi Jeesus puhui totuudesta paljon muutakin, kuten esimerkiksi sen, että rikkaat eivät tunne totuutta, jos He eivät jaa järjen päätöksellä rahojaan köyhille.

Totuus on olemassa vain Taivaan Valtakunnassa. Taivaan valtakunnan ulkopuolella on vain itkua ja hammasten kiristelyä. Ne, jotka haluavat salata asioita muilta, ovat ulkona totuudesta, koska He eivät käsitä, että totuus kuuluu kaikille.

Totuuden tietämisessä ei voi olla mitään rikollista, eikä pelättävää. Asiahan on sitä arvokkaampi, mitä useampi sen tietää, joka on täysin kiistaton totuus, koska jos asia olisi päin vastoin, silloin kaikkein arvokkain asia olisi sellainen, jota ei ole olemassakaan.

Onhan se ikuinen totuus, että kun ihmiselle on tapahtunut jotakin merkittävää, niin hän haluaa kertoa siitä kaikille. Vain avoimilla asioilla on merkitystä ihmisille, sillä merkitys on todellista kun siihen liittyy ilo. Kun siis puhut totuuden, niin Sinä olet iloinen, kun muutkin tuntevat sen. Salaisuuden panttaaminen ei ilostuta Sinua, vaan masentaa sinut.


Siitä tietää lain perustuvan salaiselle tiedolle, kun poliitikko perustelee sen vakavalla naamalla, ilottomasti. Salaisuuksiin uskovat poliitikot eivät pysty säätämään lakeja totuudellisesti.

MTV3: Nettikysymys: Wikileaks, jatka salaisuuksien kaivelua
Vielä lisää edesmenneiltä www.geocities.com/sinenmaa/ -sivuilta napsittua, 2004:
Kun Suomen valtiovalta perustelee salaisen vallan käytön suhteessa ulkovaltoihin, niin silloin tuohon perusteluun kuuluu sen ymmärtäminen, että valtio keskustelee silloin toisen yhtä salaisen vallan kanssa. Mistä muuten Suomen valtiovalta voi sen tietää, että esimerkiksi USA:n valtiovalta on täsmälleen yhtä salaista valtaa?

Suomen valtiovalta siis pitää ulkovaltojen valtaa todistamattomasti ja perusteitta ja perimmäisesti salaisena valtana, johon ei tietystikään silloin kuulu salaisuuksien paljastaminen. Kun siis valtioiden johtajilla on järkeen perustumaton ennakko-oletus siitä, että valtioiden väliset asiat ovat salaisia, niin tietysti silloin kyseessä ei voi olla politiikka, yhteisten asioiden hoitaminen. Tuohon ennakko-oletukseen kuuluu sen "tietäminen", että valtiosalaisuudet eivät vaikuta tavallisten kansalaisten elämään, vaan niillä perustellaan vain hallitsevan luokan turvallisuutta; ihmisoikeuksien rajoittamista.

Valtiovalta ei siis ole kansalaisten asialla, kun se pitää ulkovaltojen valtaa salaisena valtana. Sillä valtiota ei voi millään tavoin vahingoittaa se, että se pitäisi valtiovaltaa julkisena valtana myös silloin, kun valtiovalta on jonkun muun valtion valtaa.
Perustuslaissa ei nimittäin ole sellaista kohtaa, että vieraan vallan ylin valta on salaista valtaa. Perustuslaki ei myöskään pakota valtiovaltaa toimimaan salaisesti, kun se pitää yllä kansalaisiinsa vaikuttavia suhteitaan vieraisiin valtoihin. Perustuslaki ei voi määrätä vieraan vallan valtaa salaiseksi vallaksi. Jos vieras valta ei pidä julkisuudesta, niin sen ei silti pitäisi millään tavoin estää julkisuuden toteuttamista tässä valtiossa.


Julkinen valta ei selvästikään ole valtion korkeinta valtaa.
Salainen valta on eliitin valtaa. Salainen valta ei kuulu demokratiaan.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Jos suotte kehun teidän sivujanne tai pitäisikö sanoa bolgianne.
Kun elätte niin kuin elätte, sanotaan siitä on omat vaikutuksenssa,ja jos sen vielä jakaa netissä, ja antaa muille mahdollisuuden kommentoida, ja jos se arvokeskustelu sikiäisi myös nyt paremmin tällä peräkylä suomessa, on se hurjan hyvä juttu. Yhteen aikaan tai vieläkin joku ehdotti että suomeen tarvitaan presidentti siis uusi,
nyt vain median kautta meille on jo valittu se jo 1v ennakkoon, joka on aika härskiä.
Eduskuntaan pitäisi saada paljon uusia ehdokkaita,joita minusta on pulaa siis hyvistä ehdokkaista.