lauantai 26. helmikuuta 2011

Yli-ihmiset keskuudessamme

LEHTI 27.2. 2011: ISLAM ON USKONTOJEN JOUKOSSA YKSITTÄISTAPAUS:
"Tässä leimataan helposti rasistiksi. Mutta jollei asiasta puhuta eikä ole asiallista tietoa, ei pystytä auttamaan niitä, joita tämä koskee. Tämä ei ole rasismia vaan ilmiö, joka on olemassa ja johon pitää puuttua", Metsähuone sanoo.
Rasismi suo maahanmuuttajille diplomaattisen koskemattomuusuojan.
Poliitikoiden mukaan maahanmuuttajat ovat Suomeen mokuttajien akreditoimia kolmannen maailman suurlähettiläitä, joille on taattu koskemattomuus, kun vain maahanmuuttaja lausuu taikasanan: Rasisti. Onneksi Suomen poliitikot eivät tee
samoja virheitä kuin muualla on tehty.

Ruotsalaisuuden maa-alue pienenee monikulttuurisuuden vallatessa lisää:
Youtube 2011: Millionaire´s Wife Chased out of Swedish "No-Go Zone" With her TV-crew

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa,
ne hämmentää ja oksettaa suomalaista kulkijaa...
Olen kuullut, että maahanmuuttajat ovat etnistä porukkaa; että heitä ei saa millään tavoin ojentaa eikä kouluttaa, koska muutoin on kyse rasismista. Seitsemälle veljekselle löytyi koivuniemen herra ja aapiskukko, mutta susilaumalle ei sellaista voi vaatia.
Sitä en vaan ymmärrä, että jos kerta maahanmuuttajat ovat etnistä porukkaa, niin miksi me suomalaiset emme voi olla myös originaaleja? Onko kyse siitä, että poliitiikoiden mukaan maahanmuuttajat ovat lähtöisin sen puun juurelta, mistä he tippuivat maahan, kun taasen suomalaiset ovat siirtolaisia; muuttivathan suomalaisetkin aikoinaan Suomeen...(?)

Minkälainen valhe on saanut päättäjämme siihen mielentilaan, että suomalaiset tulee alistaa maahanmuuttajien järjettömyydelle? Onko se valhe siinä, kun päättäjät hokevat, miten Suomi pystyy välttämään kaikki ne virheet, joita muualla on tehty? Jos niin on, niin miksi sitten päättäjät kuitenkin tekevät ne samat virheet omien virheidensä lisäksi myös Suomessa? Suomalaiset saavat tuplamäärän virheitä päättäjiltä alehintaan verrattuna vaikkapa Ranskan maahanmuuttopolitiikkaan.

Valloittajilla on aina ollut tapana mainostaa itseään vapauttajina. Päättäjämme mainostavat, miten hienoa kansaa etniset maahanmuuttajat ovat. Maahanmuuttajat ovat jopa niin ylivertaisia ihmisinä, että rehellinen puhe heistä tulkitaan aina rasismiksi. Päättäjien mokutuksen mukaan maahanmuuttajista pitää puhua vain valheita, miten he ovat saapuneet Suomeen pelastamaan suomalaiset geneettisesti, taloudellisesti, uskonnollisesti ja lopulta poliittisesti, kun maahanmuuttajat ottavat lopulta geopoliittisen vallan.
Sitä vaan en ymmärrä, että miten jokin geneettinen sairaus voi hävitä vain siksi, että maahanmuuttaja nussii sellaisen sairauden kantajaa? Ikään kuin suomalaisen genomi ei siirrykään lapseen silloin, kun kyseessä on suomalaisen rodun parantaminen? Tämä ensinnä.
Toiseksi tulee se, että vallitseva politiikka tuhoaa suomalaisia verrattomasti enemmän kuin mikään geneettinen sairaus; jopa pelkät kaatumiset tappavat vuosittain yli tuhat suonmalaista ja vammauttavat tuhansia muita, joka on vähintään satakertaisesti, mitä suomalaisten perimä saa aikaan.
Kolmanneksi tulee sitten muut sairaudet, kuten masennus ja mielisairaudet, jotka koko ajan lisääntyvät sitä mukaan mitä enemmän tänne tulee maahanmuuttajia. On havaittavissa selvä korrelaatio maahanmuuttajien kasvun ja kaikenlaisen muun sairastavuuden kuten myös perinnöllisten sairauksien suhteen; Suomalaiset perinnölliset sairaudet eivät lisäänny, mutta samaan aikaan suomalaisia kuolee ja haavoittuu yhä suuremmat joukot, mutta siitä huolimatta mokuttajat ovat huolissaan vain suomalaisten surkeasta perimästä ja ylistävät sisäsiittoisten maahanmuuttajien perimää yli kaiken.
Olisi pitänyt olla täysin selvää, että jos hallinto halveksii suomalaisuutta ja ylistää maahanmuuttajien monokulttuureita, niin se saa aikaan samanlaista käyttäytymistä, jos perheessä joku lapsi asetettaisiin lellivauvaksi. Yksikään (elintaso)pakolainen ei ole monikulttuurinen, eikä yksikään maahanmuuttajalähiöläinen harrasta monikultuurisuutta.

Maahanmuutto saa aikaan valtavan paljon enemmän vahinkoa ja vammautuneita ja mielen häiriöisiä kuin kaikki Suomen perinnölliset sairaudet yhteensä. Siitä käy todisteeksi vaikka ne sadattuhannet ruumiillisesti terveet työkyvyttömyyseläkeläiset ja ne kymmenet tuhannet koululaiset, jotka kärsivät monikulttuurisen koulun melusta.

Maahanmuuttajien uskonto on arvoiltaan täysin yhteismitaton kristillisen Suomen kanssa. Monikulttuurisuus ei nostanut Suomea maailmankartalle:
Jokaisessa edistyvässä kulttuurissa on sisäsyntyistä sisäistä jännitettä, joka saa ihmiset kehittymään ihmisinä. Jos tuo sisäinen jännite puretaan, niin tulos on sama kuin tyhjentynyt paristo; se ei kelpaa muuhun kuin ongelmajätteeksi.

Länsimaiden sisäinen jännite on täysin länsimaista alkuperää; Kristinuskonnon sisäistä dialogia, johon on sekoittunut muinaisia uskomuksia, antiikin filosofista perinnettä, tieteen teorioita ja ateismin sivuheittoja.
Kristinusko olisi toki kehittynyt myös ilman ateismia, koska kristinuskon arvot sallivat muutoksen; monet suurimmat ajattelijat ovat kristittyjä, ja juuri kristinuskonto sai ihmiset kysymään kysymyksiä, joita muuten ei oltaisi voitu kysyä; Ateismi ei koskaan voi saada ihmisissä aikaan niin korkeita ajatuksia joita maallikot, teologit, tiedemiehet ja filosofit ovat historian ajan esittäneet.

Niiden kysymysten kysely on vain niin tavanomaista, että suurin oa ihmisistä ei ymmärrä, miten valtavan suuri arvo niillä on.
Perimmäiset kysymykset ovat kuin terveys;
jos ihmiseltä häviää terveys, niin vasta siten hän osaa arvostaa sitä;
jos ihmisiltä otetaan pois perimmäiset kysymykset (kuten muslimeilta ja ateisteilta on ne kielletty), niin vasta sitten länsimaalainen ihminen ymmärtäisi menettäneensä jotakin äärettömän arvokasta.

Länsimaiden kulttuurin sisäinen jännite on kuitenkin tuhoutumassa, koska poliitikot ja rikkaat haluavat tuottaa tänne arvoja, jotka eivät hyväksy minkäänlaista sisäistä jännitystä; Islam vaatii kaikkien olevan täysin alistettuja uskomuksilleen.
Kun tuollainen täysin maho möhkäle tulee Suomeen, niin se kasvattaa lapsia, jotka uskovat olevansa yli-ihmisiä suomalaisiin nähden.
Muslimien mukaan maailmassa ei saa eikä voi olla mitään muuta uskovaisuutta kuin islaminuskovaisuus; islam on sisäisesti täysin jännitteetön, koskan islamin oppineiden ei tarvitse pohtia perimmäisiä kysymyksiä, jotka ovat arkipäivää kristillisyydessä, koska kristillisyys ei kiellä kriittisyyttä edes Jumalaa kohtaan.

Uskonnon lahkolaisuuden aiheuttama jännitys (kuten shiiat vastaan sunni islamilaisuus) on aina uskontoa taannuttava ja väkivaltaisuuteen kannustava, kun taasen uskonto saa ihmiset kukoistamaan siellä, missä itse uskonnon arvot ovat jatkuvan tutkinnan kohteena oikeauskoisuuden sijasta.

Jopa ateismi voi päästä loistavaan kukoistukseen vain siellä, missä on täydellinen uskonnonvapaus -- jos vain ateistit pystyisivät esittämään kritiikkiä omia arvostuksiaan kohtaan. Mikään ei kehity yksinomaisena. Ateismi ilman uskontoa olisi kuin sana ilman merkitystä.
Ateismin suurin toivo on siinä, että kristinuskonto saa olla valtauskontona, koska jos kristinuskonto häviää, niin silloin ateistit eivät voi enää kehittää ajatteluaan semminkin, koska mikään muu uskonto ei voi suurempi vastustaja ihmisen älyllisille ponnisteluille kuin Jumalan pojan kuvan omaava kristinuskonto. Toki, jos ateisti uskoo, että muslimi olisi hänen ajattelulleen kehittävämpi vastus kuin kristitty, niin kristityt tuskin vastustavat ateistien muuttoa islamistisiin maihin.
Ateistit eivät kuitenkaan itse pysty ymmärtämään, että he ovat tyhmyyteen -ja tuhoon tuomittuja, jos he todella onnistuvat tuhoamaan kristinuskonnon yhdessä muslimien ja mokuttajien kanssa.

Jokainen, joka on tavannut riehuvan maahanmuuttajalapsijoukon, tajuaa tämän, koska maahanmuuttajalapset kirkuvat suureen ääneen, miten he ovat tulleet tänne valloittajina ja miten he jo nyt omistavat asuinalueensa.

Julkinen valta ei ilmiselvästi halua tehdä yhtään mitään etnisten länsimaalaisten suojelemiseksi, syystä, että ei haluta tehdä samoja virheitä kuin muut! Ja mitähän ne virheet ovat, joita esimerkiksi Suomen poliitikot eivät halua tehdä?
Väitän, että länsimaalaiset pelkäävät edelleen Hitlerin varjoa. Suomen poliitikot vähät välittävät Länsi-Euroopan maahanmuuttajaongelmista, koska se todellinen ongelma kaikille länsimaalaisille poliitikoille on Hitler. Poliitikot yhä edelleen uskoisivat samastuvansa natsismiin, jos he vaatisivat maahanmuuttajilta käytöstapoja ja kunnioitusta

Alkaa olla jo aika selvä fakta, että maahanmuuttajat aiheuttavat terveille suomalaisille enemmän vahinkoa kuin suomalaisten perimä. Onko se sitten kivaa, kun puolet suomalaisista kärsii geneettisistä erityispiirteistä ja ne loput etniset suomalaiset ovat nuijittu ja ryöstetty ja alistettu maahanmuuttajien taholta, kysyn vaan.

KYSYMYKSIÄ MOKUTTAJILLE:
Miten monta kulttuuria te vielä voitte tuhota ennen kun te ette enää voi kutsua itseänne monikulttuurisuuden kannattajiksi?
Miten pienen alueen suomalaisuus tarvitsee Suomesta, jotta suomalaisuus toimisi kulttuurina monikulttuurisuudessa?
Mikä on pienin mahdollinen suomalainen Suomi, joka selviytyisi kulttuurina monikulttuurisuudessa?
Entä, miten te mokuttajat olitte aikoneet sopeuttaa maahanmuuttajat Suomeen, jos teidän pitää ensin antaa heille Suomesta suuria alueita, missä he voivat harrastaa omia kulttuurejaan?
Tiesittekö, te mokuttajat, että ilman maata ihminen ei voi toteuttaa omaa kulttuuriaan, joten olisi ihan kiva tietää, että miten pienen alueen te aiotte jättää meille suomalaisille, ja minne?
Sanokaa jo tänään, minne suomalaisten tulee muuttaa, jotta me sitten osaisimme jättää teidät mokuttajat tänne monikulttuuriseen Helsinkiin pitämään puolianne.

Ymmärrättekö, te mokuttajat, että muslimien on pakko vallata Suomi, koska muutoin heidän on täysin mahdotonta harjoittaa islamistista islamia Suomessa. Vai miten te luulette kristinuskonnon tunkeutuneen tänne, jollei valloittajana?

Jokaisessa kulttuurissa on kyse maan hallinnasta. Ei voi olla kulttuuria ilman omaa maata. Jos siis tänne halutaan monikulttuurisuus, niin silloin Suomi jaetaan kulttuurien kesken, jolloin tulee kyseeseen se, että mikä alue Suomesta kuuluu suomalaisille!

Kaikkialla maahanmuuttajat ovat eriytyneet omille alueilleen. Nykyään jopa New York alkaa olla jaettu kulttuurien mukaisiin alueisiin, mutta täällä hyysärit eivät osaa muuta kuin vollottaa, etteivät he pysty tekemään samoja virheitä, mitä muut tekevät alwariinsa.

Youtube 2011: France in civil war-Ranska sisällissodassa
Iltalehti 25.2. 2011: SYYTE 22 nuorta hyökkäsi
Iltalehti 24.2. 2011: Nuorisojengi uhitteli sivullisille ja varasteli.
Uusi Suomi: Hit and run -rikollisuus ryöpsähti Suomeen

Ei kommentteja: