keskiviikko 2. joulukuuta 2009

Survival of the religions 1

On muuan seikka, joka on täysin unohdettu Islamista puhuttaessa: Luonnonvalinta. Luonnossa jokaisella lajilla on oma ekolokeronsa. Jokainen laji on kilpailun, luonnonvalinnan avulla sopeutunut juuri tiettyyn ympäristöön hyödyntämään juuri tietyllä tavalla sen tarjontaa. Lajin yksilöt taasen käyvät reviiritaistelua pitääkseen itsellään tietyn alueen lajityypillisestä ekolokerostaan.

Luonnossa yhtä ekolokeroa kohden yksi eliölaji. Tämä koskee myöskin ihmistä; Tässä maailmassa on vain yksi ihmislaji, joka hyödyntää ihmiselle tyypillistä ekolokeroa.

Ihmisen tarinoissa kerrotaan myöskin toisista ihmislajeista, mutta tarinoissa ne ovat hävinneet olemassaolosta. Samoin tieteessä on tehty varmoja havaintoja ennen muinoin eläneistä toisista ihmislajeista. Tieteessä on usein esitetty moniakin oletuksia, miksi meillä ei ole nykyisin kuin vain tämä meidän ihmislajimme.

Selitys sille, miksi ei ole muita ihmislajeja, johtuu täysin evoluutiosta; me olemme tuhonneet jokaisen sellaisen lajin, joka kilpailee meidän käyttämästä ravinnosta. Kaikkein raivoikkainta taistelua kävimme aikoinaan kaltaisiamme lajeja vastaan, kuten neandertalin ihmistä vastaan.
Nykyisin käytämme surutta älyä ja voimaa kaikkia niitä lajeja vastaan, jotka jollakin tavoin syövät meidän pöydästä. Uskonnollisen kehityksemme ansiosta olemme jopa oppineet demonisoimaan monet lajit tässä maailmassa, jotta niiden tuhoaminen olisi tehokkaampaa: kotka, susi, saukko, hylkeet, toukat, kissat jne
Aivan tänä vuonna saimme selville, että Indonesiassa on vielä muutama sata vuotta elänyt meiltä piilossa muutamia meille tuntemattomia toisen ihmislajin edustajia, nimeltään hobbitteja. On aivan varmaa, että hamassa menneisyydessä nämä hobbitit olivat runsaslukuisampia ja olivat hyvin tunnettuja esi-isiemme keskuudessa.

Meidän lajimme esivanhemmat, jotka elivät ennen suurten uskontojen syntyä, kuitenkin kokivat heidät kilpailijoiksi, joten lajimme poisti heidät olemassaolosta sen kummempia moraalisaarnoja pitämättä. Kuitenkin, jotkin sen lajin yksilöt sademetsien kätköissä säilyttivän lajin lähes meidän päiviimme asti...

Kun siis puhumme uskonnoista, niin moraalisen kehityksen tässä vaiheessa ja älykkäinä olentoina meidän tulee katsoa uskontoja myöskin evoluution kannalta.

Guardian: Indonesian 'hobbits' were distinct human species, say researchers

Ei kommentteja: