lauantai 7. tammikuuta 2017

DEMLA-Kuppikuntainen Kansanvallan vihollinen

Suomen perustuslaista luetaan, että Suomi on demokraattinen tasavalta:
- Valta kuuluu kansalle (joten myös tuomiovallan pitää kuulua kansalle).
Se ei ole ollut kansallisen Suomen ja kansanvallan kehittämistä poistaa maallikkotuomarit (laamannit) oikeussaleista.

En ole lainoppinut, mutta luulen, että minullakin on ajatteluelin, jolla pystyn ja toivottavasti myös saan ilmaista omia mielipiteitä ilman, että minun pitää puukottaa aivojani.

En siis heti pysty kertomaan tyhjentävästi, kenen syytä se on ollut poistaa kansanvalta oikeusaleista, mutta minulla on hyvin suuri epäillys, että sen ovat tehneet "suvakkituomarit", eli ns. Demokraattiset Lakimiehet, joiden suvaitsevaisuuspirtaan ei ilmeisestikään ole sopinut, että kansanvaltaisissa oikeussaleissa olisi oikeilla valtaoikeuksilla varustettuja henkilöitä puolustamassa tasapuolisesti kansan nimissä suomalaisuutta ja Suomen kansalaisia, tai ainakin hidastamassa meneillään olevaa Suomen ja suomalaisuuden tuhoamista:
Blogi, 7.1. 2017: PAMLA-Parlamentaarinen oikeus
Tuonen Joutsen, 6.1. 2017: Vihapuhekäräjillä totuudella ei ole väliä, uskokaa jo.

Timo Vihavainen blogikirjoituksessaan Kiihotuslaki 5.1. 2017:
"Mikäli oikeuslaitos etääntyy liikaa kansan oikeuskäsityksistä, se menettää legitimiteettinsä. Mikäli sokean oikeuden havaitaankin katsovan harsonsa läpi ja suosivan jotakin osapuolta, sen legitimiteetti häviää. Tämä merkitsee koko yhteiskunnan kannalta perusturvallisuuden horjumista ja valtion kannalta sen legitimiteetin hiipumista."
Jostain kummallisesta syystä tiettyä aatesuuntaa edustava tuomaristo on halunnut kutsua itseään nimellä Demokraattiset lakimiehet. Siinä samalla he ovat esittäneet väitteen, että kaikki muut lakimiehet eivät ole kansanvallan puolella, ikään kuin kaikki ne lakimiehet, oikeusoppineet, jotka eivät ole liittyneet demlalaisiin, olisivat jollakin tavoin viallisia ja huonompia kuin demlalaiset.

DEMLA on monopolisoinut itselleen ainoan oikean tavan tulkita lakia. Se huomattaisiin viimeistään siitä, jos jotkut muut lakimiehet perustaisivat vastaavalla tavalla oman kuppikuntansa, kuten vaikkapa Kapitalistiset Lakimiehet, jolloin havaittaisiin, että demlalaiset alkaisivat vollottamaan, miten oikeistolaisia kapitalistiset lakimiehet ovatkaan ja suosivat syytteissään ja tuomioissaan ainoastaan oikeistolaisia. Kuppikunnan perustaja olettaa, että kaikki ovat kuppikuntalaisia, mutta muut eivät saa eivätkä pysty perustamaan yhtä hyvää kuppikuntaa.

Kuten edellisestä huomataan, niin demlalaiset eivät itse tajua, että nimittämällä itse itsensä demokraattisiksi, he ovat siirtyneet suosimaan vain vasemmistoa ja siksi he ovat vääristäneet kansanoikeuden oikeuden irvikuvaksi. Ben Zyskowicz oli täysin oikeassa kutsuessaan tiettyä joukkoa perustuslakifundamentalisteiksi, jotka ovat omineet itselleen ainoan oikean tulkinnan perustuslaista.
Youtube, 5.1. 2017: BenTV - perustuslailla on monta tulkintaa

Minulla on perusteltu syy katsoa, että demlalaiset lakimiehet ovat irtautuneet kansanvallasta ja maalaisjärjestä, ja he pyrkivät tietoisesti ajamaan oikeussaleissa läpi jotain muuta kuin oikeamielisyyttä. Demlalaisten syyttäjien ja tuomareiden puolueellisuus ja vasemmalle kallellaan oleva aatteellisuus on ollut jo hyvän aikaa näkyvissä.

Älkää luottako niihin, jotka itsensä ylentävät
Ihminen ei ole silloin ja siinä järkevä, kun hän alkaa ylentämään itseään esimerkiksi sillä tavalla, mitä demlalaiset ovat tehneet, koska se ei nyt vain ole millään tavoin viisasta oikeusoppineen käytöstä julistaa itsensä muita tuomareita paremmaksi.
Juuri tuosta halveksunnasta tässä demla-jutussa on kyse. Vasemmistolaisille oikeusoppineille ei riittänyt se, että he olisivat olleet kaikkien tuomareiden joukossa, vaan he loivat tuomariskuntaan oman kuppikuntansa, jonka he väittävät pystyvän hoitamaan oikeutta paremmin kuin ne tuomarit, jotka eivät kuulu siihen kuppikuntaan.

Muistan ajan, jolloin kommunistinen vasemmisto meni jollakin työmaalla lakkoon, jos joku uusi työntekijä ei liittynyt ammattiliittoon. Pitäisiköhän demlalaistenkin mennä lakkoon siksi aikaa, että kaikki tuomarit saataisiin liittymään kansanvaltaisiksi?

YKSIKERTAINEN DEMOKRATIA
Kuten jo aiemmin olen kirjoittanut, niin demokratiassa tuomarien kutsuminen demokraattisiksi on pelkkää tautologiaa, jolla ei pitäisi olla mitään tekemistä järjen kanssa, eikä sillä olekaan, kun asiaa katsotaan johdonmukaisesti.
Demlalaiset lakimiehet ovat tuplademokraattisia, eli jo perustuslain mukaan tuomiovaltaa käyttävien pitäisi olla kansanvaltaisia, joten jos kansanvaltaa käyttävä lakioppineisto vielä sen lisäksi vaatii itseään kutsuttavan demokraattisiksi, niin silloin he ovat kumonneet demokratian, joka myös näkyy heidän ratkaisuissaan, kun he kuuntelevat ainoastaan sitä porukkaa, joka pystyy kiljumaan kaikkein lujemmin.

Tuplademokraattinen ei todellakaan ole kaksinkertaisesti demokraattinen, vaan hän on ylimielinen hölmö, jolle ei missään nimessä pidä antaa valtaoikeuksia.

Se johtuu varmaan geeneistä, jos ihmiselle ei 1-kertainen, perustuslaillinen demokratia kelpaa, vaan hänellä on pakottava tarve erottautua joukosta. Demlalaisilla on geneettinen erityispiirre suosia vasemmistoa, eikä logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla tämän vuoksi ole todellista merkitystä oikeudellisissa kysymyksistä käytävässä keskustelussa.

Blogi, 6.1. 2017: USKONRAUHA EI OLE JOULURAUHAA

7 kommenttia:

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Luulen, että demlalaiset eivät itse tajua olevansa kuppikuntalaisia, koska demla on vasta ensimmäinen kuppikunta oikeuslaitoksen sisällä.

Muistelen, miten Marjatta Väänänen aikoinaan pyysi kapitalisteja muodostamaan vastavoiman kommunistiselle YLE:lle. Jos oisin nyt kulttuuriministerinä, niin minäkin pyytäisin oikeistoa muodostamaan "Kapitalistiset lakimiehet"-kuppikunnan vastapeluriksi demlalaisille, koska nyt demla saa aivan liian vapaasti huseerata suomalaisten arvoilla ja polkea niitä maahan.

Pyydän anteeksi, jos oikeuslaitoksessa on jo useampia kuppikuntia, mutta jos niin on, niin miksi demla on niin pahasti joka asiassa kokkina.

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Jos vielä saisin kirjoittaa mielipiteen, niin minusta DEMLA harjoittaa oikeuspoliittista puoskarointia.

Tietysti perustuslaki antaa jopa tuomareille mahdollisuuden yhdistymisvapauteen, mutta luulen, ettei mikään perustuslaki salli itse kansanvallalle kuppikuntalaisuutta -- varsinkin, kun ne kuppikunnat väittävät jakavansa oikeutta.

Tuomareiden pitäisi olla puolueaatteiden yläpuolella samoin kuin tasavallan presidentinkin, eikä sellaiseen silloin voi kuulua minkäänlainen aatteellisuus, vaan vain maalaisjärkinen perustulaillisuus

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Vielä kerta kiellon päälle. Kun oikeusoppineet ovat muodostaneet kansanvallasta aatteellisia kuppikuntia, jotta he pystyisivät mukamas tuomitsemaan ihmisiä kansanvaltaisesti, niin sanottakon suoraan ja rehellisesti, että semmoisten kuppikuntien kritisointi ei missään nimessä voi olla itse oikeuslaitoksen halveksuntaa.

DEMLA on itsessään kansanvallan halveksuntaa

Toki käsitän sen erittäin hyvin, että jos nyt joku demlalainen ottaa herneen nenuunsa tästä, niin hän tietysti syyttää minua oikeuden halventamisesta, koska kuppikunnan ominaisuushan on juuri siinä, että se ikäänkuin omii kokonaisuuden omiin nimiinsä, eli tässä tapauksessa kaikki DEMLAan liittyneet lakimeihet ovat varmasti sitä mieltä, että vain heillä on korkein kansanvaltainen arvovalta oikeusasioissa, joten he eivät voi mitään muuta kuin jo mielessään väittää, että DEMLAn kritisointi on samaa kuin oikeuden halveksunta.

Tämä samahan nähdään myös islamin kritiikistä, eli demlalaisten mielestä islamin kritisointi on rikos uskonrauhaa vastaan.

Kuppikuntalaisuuteen kuuluu, että kuppikunnan perustaja nimeää kuppikuntansa niin, että se jo nimessään omii koko yhteiskunnan omiin nimiinsä. Juuri siksi kansanvaltaa vastaan taistelevat lakimiehet ovat ottaneet DEMOKRATIA-käsitteen kuppikuntansa nimeen, jotta heillä olisi ikäänkuin selkänojaa julistaa, että vain heillä on kaikki, mitä tulee ihmisten tuomitsemisiin.

Mitään periaatteellista nimeämiseroa ei ole DEMLAlla ja vaikkapa kansallissosialisteilla: Molemmissa nimissä on haluttu antaa vaikutelma, että tässä on kaikki valta kaikkien yli.

Yksi Turkkulaanen kirjoitti...

Jos minulta kysytään (olen hyvin varma että tällaista ei tule koskaan tapahtumaan), voin kertoa että ainakin aikaansa seuraavan kansalaisen silmissä suomen oikeuslaitos on jo menettänyt legitimiteettinsä.

Nyreä kirjoitti...

Eliitti on sairastunut vakavaan harhaluuloon, että lainsäädäntö olisi väline, jolla kansalaiset voidaan ohjelmoida toimimaan halutulla tavalla.

Ajatus edellyttäisi, että ihmiset osaisivat lait ulkoa. Tosiasiassa edes juristit eivät osaa (vaikka Juurakon Huldalta Hella Wuolijoen romaanissa niin vaadittiinkin)!

Oikeasti ihmiset eivät useimmiten ole edes lukeneet lakeja. Juristitkin vain osittain. "Lainkuuliaiset" ihmiset noudattavat yleistä oikeustajua: Yhteistä käsitystä oikesta ja väärästä.

Niin kauan kun lait ja varsinkin niiden tulkinta on sopusoinnussa yleisen oikeustajun kanssa, on tämä "lainkuuliaisuus" mahdollista. Lisäksi tarvitaan yhteisymmärrystä moraaliasioista (eli mahdollisimman lievää "monikulttuurisuutta").

Maallikoiden poistaminen tuomioistuimista verukkeella, että eivät ole "asiantuntijoita", on elitismiä paksuimmillaan. Kunkin asian vaatimia spesialisteja voidaan kuulla tarvittaessa. Maallikkojäsenet ovat sensijaan yleisen oikeustajun asiantuntijoita; ammattituomarit eivät voi täyttää uskottavasti sitä tehtävää, koska se olisi kahden herran palvelemista.

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Lainoppineen tuomarin ja maallikkotuomarin ainoa ero on siinä, että lainoppinut antaa lyhyempiä tuomioita. Lainoppinut lukee lakia 10 vuotta oppiakseen sen, miten pitkiä määräaikaistuomioita kustakin rikkomuksesta voidaan antaa, kun taasen maallikkotuomarit haluavat antaa isän kädestä.

Kuten sanoin, niin kaikki tolkunihmiset ymmärtävät oikean väärän eron, mutta pitää olla lainoppinut, että pystyy julistamaan esimerkiksi, miksi pahoinpitely kuuluu raiskaukseen ja siksi siitä pitää antaa paljousalennus.

Mallikkotuomari olisi vedellyt tuota allaolevaa raiskaajaakin ympärikorvia, mutta pitää todellakin olla pää täynnä oppia, että pystyy antamaan alennusta sitä enempi mitä suurempi rikollinen:

IS, 2.2. 2010: Pahoinpitelyt kuuluivat hovioikeuden mukaan raiskauksiin. Siksi niistä ei voinut antaa lisärangaistusta>

Nyreä kirjoitti...

Perustuslaki- ym. -fundamentalismista:

http://www.soininvaara.fi/2015/06/06/jaahyvaiset-eduskunnalle-5-juristerian-nousu/

http://www.benkku.fi/perusoikeusfundamentalismi-ampuu-yli/

P.s. Karmivaa se taannoinen Kouvolan tapaus. Ainoa valopilkku asiassa oli, että naisparka lopulta suostui hakemaan oikeutta.