lauantai 30. lokakuuta 2010

Raamatun hautajaiset osa 2

Raamatun heittelijät ja niille nauravat! Miten meidän oletetaan olevan täysin välinpitämättömiä kirjojen sisältöä kohtaan, koska juuri niissä kirjoissa on suuri osa meidän kulttuurimme perustaa? Miten valtio on voinut kehittyä siihen pisteeseen, että valtio ei lainkaan kunnioita kansalaisten arvostuksia ja niiden lähteitä? Enkä nyt puhu Jari Tervon, vasemmiston tai muslimien arvostamisesta.

Raamattu-uskovaisuus yhdessä kirkkouskovaisuuden ja katekismuksen kanssa on osaltaan nostanut suomalaisten yleistä tietoisuutta laillisuudesta ja moraalisuudesta. Ilman suomalaisten omanlaatuista uskontoa suomalaiset eivät olisi tänä päivänä sitä, mitä he ovat; yksi maailman parhaimpia kansoja.
Suomalaisen sivistyneisyyden juuret löytyvät historian kirjoitusta edeltävästä ajalta kalevalaisesta runonlaulannasta, luonnosta, sisukkuudesta ja käsityöläisyydestä. Siitä kirjoittamattomasta perustasta kasvoi katekismuksen lukukinkereiden myötä se Pohjoisen sivistyksen vankka runko, jota nyt monet tahot muualla ovat kadehtimassa ja täällä päin ovat sahaamassa sitä poikki.

Julkinen valta vaatii suomalaisilta moraalia ja sivistyneisyyttä, mutta miksi julkinen valta ei pysty tunnustamaan, että suomalainen on saanut koottua aikamoisen kimpaleen moraalistaan Raamatusta ja Pohjolan perinteisestä elämästä realiteettien kanssa.

Maahanmuuttajat eivät ole johtaneet tämän kansan tietoisuutta sivistystä kohden, sillä esihistoriasta viime vuosisadalle asti tänne ei juurikaan muuttanut väkeä, vaan he ikään kuin vain levisivät tänne kuin joku eläinlaji, josta esimerkkinä vaikkapa supikoira tai hirvitäi; pikkuhiljaa ja hivuttamalla, jolloin tänne asumuksensa tehneet eivät koskaan tunteneet olevansa maahanmuuttajia; se ei ole maahanmuuttoa, jos talonpojan poika menee peninkulman verran pohjoiseen päin pystyttämään itselleen omin käsin oman talonsa.

Kun tuo Jari Tervo heitti Raamatun lattialle, niin poliisi kiirehti ilmoittamaan, että se sopii; Etelä-Saimaa: Tervon Raamatunheitto ei johtanut poliisitutkintaanPoliisi: "Uusi uskonnonvapauslaki tuli voimaan tänä vuonna. Se ei määritä mitenkään kirkollisia kirjoja, ja niiden käyttötarkoitusta ja sitä mitä on pidettävä pyhänä, todetaan poliisin päätöksessä."
Näinkö valtiovalta palkitsee Raamatun siitä ansiosta, mitä Raamattu on suomalaisuudelle antanut? Valtiovallalle; poliitikoille, tuomareille ja poliiseille Raamattu on kuin mikä tahansa kirja, jota saa täysin vapaasti liata ja heittää loka sen päälle?
Tosin olisihan se kuitenkin somaa, jos joku heittelisi myös Koraania, sillä nyt Jari Tervo osoitti vain puolitotuuden siitä, että suomalaisuus perinteineen ei ole julkisvallalle ja sen häntäveikoille arvostettava asia.
Maailman huipulta voi tippua alas vain sellainen, joka ei pidä arvossa niitä tikkaita, joilla sinne päästiin. Huipulle vievien tikkaiden monina puolina oli Raamatun sisältö. Huippupaikalta ei koskaan tulla samalla tavalla alas kuin sinne kiivettiin, jos huipulla olijat ovat tuhonneet huipullekiipeamisvälineensä.

Jos Raamattu ei ole suvaitsevaisille ja mokuttajille enää minkään muun arvoinen kuin pelkkä heittelyväline, niin silloin suvaitsevaisten ja mokuttajien tila huipulla käy vähiin, eikä heillä ole muuta mahdollisuutta kuin joko tippua alas, tai ottaa hyviksi havaitut arvot uudestaan käyttöön.

Ihmisen on mahdotonta olla sivistynyt ilman arvoja. Arvot ovat aina enemmän kuin ihminen osaa niitä arvostaa; arvoihin tulee kohdistaa arvostusta, koska ne eivät pysy mitenkään muutoin arvoina kuin vain arvottamisella, aktiivisesti elämällä arvojen mukaista elämää.

Ihminen ei voi tuosta noin vain omaksua omikseen muiden arvoja; ihminen ei voi hylätä omia arvojaan ja kuvitella, että hän voisi elää arvokasta, sivistynyttä elämää, kun hänen oma arvoperustansa on lokaan painettu ja kaiken maailman ilveilijöiden heiteltävänä.

Jopa uusien arvojen omaksuminen vaatii, että ihmisellä on ytimessään vanhat arvot; ihmisellä ei ole omia arvoja, jos hän katsoo, että voi heittää omat arvonsa pois, koska saatavilla olisi muukalaisten arvoja.
Kukkaankaan ei voi vaihtaa erilaista multaa ja toivoa, että kyllä se kukka kasvaa, kun on tähänkin asti vanhassa mullassa kasvanut. Raamatun heittely arvoineen olisi myös samaa, jos ihminen kaivaisi aivoistaan pois limbisen järjestelmän, koska se on ihmisen aivoissa se vanhin osa, ja suvaitsevaiset julistaisivat, että kyllä me tullaan hyvin toimeen kehityshistorian uudemmillakin osilla.
Raamattu voi olla menettänyt suuren osan siitä voimasta, jolla se aikoinaan sai henkistä kasvua aikaan, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että se siksi tulisi julistaa arvottomaksi. Jos ihmiskunta tai suomalaiset haluavat jotakin parempaa, heidän on otettava itselleen sellainen uuden ajan pyhä kirja, josta riittäisi seuraaviksi tuhansiksi vuosiksi ihmiselle henkeyttävä voimaa. Ei ole pakko tippua alas täältä maailman huipulta, koska täältä voidaan nousta yhä ylöspäin, kunhan vaan jatkamme puolien rakentamista taivastikkaisiimme.

Taivastikkaidemme alemmat puolat ovat heitä varten, joilla ei vielä ollut niin paljon hyvää puolapuuainesta kuin meillä on ollut. Tarkoitan tällä muslimeja; Heidänkin tulee yhtä lailla rakentaa omia taivastikkaitaan korkeammiksi kuin he ehkä ovat edes ajatelleet.

Jos me nyt julistaisimme Raamatun arvottomaksi, niin miten silloin muslimit ikinä pääsisivät niinkään korkealle, missä me nyt olemme, koska muslimit eivät voisi seurata meidän perässä, jos me hajoittaisimme omien taivastikkaidemme alemmat puolat julistamalla ne arvottomiksi, jolloin Suomea alemmalla tasolla olevat eivät voisi käyttää meidän taivastikkaiden alempia puolia mitenkään omaksi hyväkseen nostaakseen omia arvojaan.

Suomalaisen ei pidä olla niin ylimielinen, ettei voi uskoa suomalaisuuden olevan muille maille arvostettava asia vain siksi, ettei itse pysty mokuttajana suomalaisuuttaan arvostamaan.

Ei kommentteja: