keskiviikko 29. joulukuuta 2010

Moskeija ja Yhteiskunta

Tiistaina 28.12. 2010 kuulin jostakin uutisesta, miten Turkissa lanattiin suuri slummialue maan tasalle ja slummin asukkaat asutettiin kerrostaloihin. Ja siellä kerrostaloissa asuvat muslimit valittivat, miten heidän elämänsä on mullistunut... Sain tuosta idean, mitä on yhteisöllisyys ja sen saatanallisuus; hyysäreiden julistama yhteisöllisyys on kaiken pahuuden alku ja juuri, jos nyt joku ei sitä vielä ole ymmärtänyt. Lue lisää, jos haluat ymmärtää:

Tiistain Iltalehti kertoi, miten Myllypuroon parhaillaan rakennetaan Moskeijaa keskelle lähiötä. Moskeijan rakentajat luulevat, että siellä he ovat lähempänä jotain hengellisyyttä ja auvoista yhteisöllisyyttä, mutta kuten tiedetään, niin Jumala ei asu käsin tehdyissä huoneissa.
Moskeijan rakentamisen perimmäinen syy ei ole Jumalan palvominen, koska Jumala ei vaadi eikä tarvitse mitään palvontaa. Moskeijan perimmäinen tarkoitus on pahuuuden helliminen ja erheen opettaminen; Ilman moskeijaa Suomeen rantautuneet muslimit pääsisivät eroon siitä ihmiselämää orjuuttavasta ideologiasta, jota he ymmärtämättöminä uskonnokseen tituleeraavat...

Moskeija -ja miksei kirkko myös- on vain aidattu ja katettu kivikautinen leirinuotio, missä tarinoidaan suullista satua, jotta kuulijat uskoisivat siihen puitteiden mahtavuuden takia.
Kun ihminen elää heimo-aikakautta, lähes kivikautista elämää, niin silloin hän on kaiken aikaa yhteisönsä silmälläpidon alainen. Hökkelikylissä elävät immeiset kutsuvat elämäänsä yhteisöllisyydeksi silloin, kun haluaisivat puhua uskonnollisuudesta, mutta eivät voi, koska ovat oppineet sen yhteisöllisyys-käsitteen ainoan oikean sisällön hyysäreiltä.
Alkukantaisissa kylissä ihmiset jakavat aivan kaiken; jopa jätteet, ja likavedet heitetään suoraan hökkelien välisiin kujiin... Afrikan ja Lähi-Idän maissa vasta rakennetaan kerrostaloja ja lähiöitä. Niissä maissa ihmiset ovat kulttuurillisesti kiinnittyneet siihen, että kylän vanhimmat vahtaavat ihmisten jokaista askelta ja jokaiselle sanellaan oma paikka, eikä kellään ole oikeutta persoonallisiin valintoihin.
Sellaista elämää kutsutaan länsimaissa yhteisöelämäksi, eli yhteisöllisyydeksi, koska ajattelematon länsimaalainen (hyysäri, suom. huom.) haluaa, että hän voisi säilyttää tulevien sukupolvien nähtäville eläviä kivikautisia kyliä, joita pitää ikuisesti varjella sivistykseltä ja valistuneisuudelta.
Tästä syystä esimerkiksi valtionsyyttäjät vahtivat rakkikoiran tavoin, ettei kukaan loukkaa islamia, koska sen pitää pysyä muuttumattomana vielä miljoonia vuosia, sillä on se niin ihanaa yhteisöllisyyttä... -- jota todistaa maahanmuuttajien muutosvastarintakin; halu pitää kiinni vanhasta samalla tavoin kuin kaatuileva pultsari varjelee pulloaan, ettei se mene rikki.
Islam on hauras rakennelma; kuin hiekkalinna, jonka ympärille syyttäjät ovat asettuneet sateenvarjoineen, jotta islam säilyisi sellaisenaan ikuisesti.
Jos juoppo haluaa parantua, niin ainoa keino on vaihtaa kaveriporukkaa; Myös uskovainen paranee uskostaan vain siten, että vaihtaa porukan...


Hyysäreiden yhteisöllisyyskäsitteen pintakultaus on samaa perua kuin kaikkien niiden typerien länsimaalaisten, jotka haluavat suojella sademetsien alkukantaiset ihmiset kivikauteen, jotta tuollaiset länsimaalaiset saisivat omissa lämpimissä kodeissaan ihastella vuosituhansista miljooniin vuosiin sademetsien hienoa ja yhteisöllistä elämää tarvitsematta tuntea sitä löyhkää, mikä niissä on, ja tarvitsematta raapia itseään verille hätistellessään itikoita ja muita syöpäläisiä....

On tietysti selvää, että ihmisten asuttaminen kerrostaloihin katkaisee yhteisöllisyyden perinteen, koska neljän seinän sisälle eivät ulkopuoliset näe, joten ihminen vapautuu jatkuvasta silmälläpidon alaisuudesta; niin sanotusta yhteisöllisyydestä.
Kerrotaloasunnossa ihminen vähitellen uskaltautuu vapautumaan perinteistä, kuten Mekkaan päin pyllistelystä. Asukkaat voivat jopa uskaltautua valehtelemaan jollekin uskonnolliselle johtajalleen, miten hartaita he ovat myös silloin, kun imaami ei enää heitä näe:
Pienissä kyläyhteisöissä kylän asukkaita opetetaan valehtelemaan vieraille, koska se olisi uhka kylälle, jos vieras saisi tietää, miten kylän asiat oikeasti ovat.
Aikojen kuluessa erilainen suhtautuminen vieraisiin saa uskonnollisen luonteen; siitä tulee taqiyya, eli uskonnollinen valehtelu, joka on varsin hyödyllinen silloin, kun vaakakupissa on oman kylän turvallisuus ja olemassaolo.
Samaa "uskonnollista" valehtelua on myös länsimaissa silloin, kun on sotatila; Valtio opettaa, että sotatilan aikana kansalaiset eivät saa puhua vihollisen kanssa, mutta jos on puhuttava, niin ei saa puhua totta, eli tagiyya todistaa, että muslimit ovat sotatilassa kaikkien muiden kulttuurien kanssa; Taqiyya on sotasanastoa; Uskonnollisuus on siis varsin mielenkiintoinen käsite....
Näin on saanut alkunsa muslimien oppiin kuuluva uskonnollinen valhe, joka edelleen jatkuu, koska siitä on tullut kiinteä osa pyhää kirjoitusta, eikä islamiin ole koskaan syntynyt "Abrahamia", joka olisi antanut kivitauluun kirjoitetun käskyn olla valehtelematta, eikä islam ole koskaan saanut kuulla todellista rauhan julistusta, vaan muslimien oppiin kuuluu jatkuva vihollisuus toisuskovien kanssa.

Kun muslimit maahanmuuttajina tulevat Suomeen, niin he oppivat pian vollottamaan, miten suomalaiset eivät ole yhteisöllisiä. Muslimit tulevat Suomeen suoraan heimotasolla olevista kyläyhteisöistä, missä he joutuivat olemaan kyläpäälliköiden (nk. imaamien, suom. huom.) jatkuvan vartioinnin alaisena.
Kerrostaloasuminenkin on maahanmuuttajille täysin outo kokemus, ja kaiken lisäksi kerrostalon seinät tuntuvat estävän yhteisöllisyyden harjoittamisen, joten siksi maahanmuuttajien kuullaan pitävän kovaa ääntä, koska he eivät kestä suomalaista yhteisöllisyyttä; muutto heimokulttuurista kerrostalokulttuuriin on aivan liian pitkä ja niin nopea, että se saa aikaan jopa kymmeniä vuosia kestävän jet lagin; kulttuurierorasitteen, josta maahanmuuttajan toipuminen kestää ja kestää. Ehdotan, että maahanmuuttajat asutettaisiin salomaille uudismaaraivaajiksi, jotta he kasvaisivat tähän maahan pikku hiljaa ja omin käsin, jolloin he eivät altistuisi liian voimakkaasti kulttuurieroon. Mutta kun.

Kun ihminen syntyy heimokulttuuriin, niin hän ei muunlaisesta elämästä mitään tiedä. Vasta muutettuaan omasta kyläkulttuuristaan länsimaisiin kerrostaloihin, heille opetetaan, miten heidän entinen elämäntapansa oli sitä ihka oikeaa yhteisöllisyyttä.
Voi jopa olla, että vasta täällä Lännessä muslimi ensi kerran kuulee käsitteen yhteisöllisyys, ja miten sitä on olemassa runsain mitoin vain alkukantaisissa heimokulttuureissa.
Tuntuisi vähän hassulta, jos muslimit kutsuisivat kotimaissaan uskonnollista elämää yhteisöllisyydeksi;

Muslimit uskovat elävänsä islamilaista elämää, mutta täällä heille opetetaankin jopa valtiollisena totuutena, että se kaikkea elämää orjuuttava ja kokemuksellisuutta estävä järjetön uskonnollisuus onkin yhteisöllisyyttä, eikä uskonnollisuutta?
Se varmaan saa oppineimmankin muslimin pois tolaltaan ja ihmettelemään suomalaisuutta -- ja sitten vihaamaan sitä, koska jopa poliitikot opettavat, että suomalaisuus ei ole minkään arvoista.


Yhteisöllisyys on täysin länsimainen käsite, jonka alkuperää ja merkitystä viherpiipertäjät eivät pysty tunnustamaan, koska noille sosiaalihyysäreille maahanmuuttajien kulttuuri on ehdoitta parempaa kuin länsimainen kulttuuri, sillä onhan se niin luonnonläheistäkin, joka huomataan siitäkin, mitkä tuoksut sellaisissa luonnonläheisissä kylissä vallitsee.

Ja niin hyvää tarkoittavat maahanmuuttajien hyysärit luovat maahanmuuttajille ideaalisen kuvan siitä, miten maahanmuuttajien entinen elämä on verrattomasti parempaa kuin vaikkapa suomalaisten elämä, koska suomalaiset elävät yksilöllistä elämää, jonka väitetään olevan sen kultaisen yhteisöllisyyden vastakohta.
Viherpiipertäjät jopa ylistävät maahanmuuttajien kulttuuria, koska sellainen on sitä alkukantaisuutta, josta me länsimaalaiset olemme erkaantuneet.
Kun muslimit muutenkin ovat omasta mielestään parempia, niin hyysäreiden opetus alkukantaisen yhteisöllisyyden paremmuudesta suomalaisuuteen nähden vielä oikein hivelee muslimien narsistista ideologiaa.

Yksikään yhteisöllisyyttä arvostava ei ole koskaan ymmärtänyt, mitä yhteisöllisyys todella on ja mitä se tekee ihmisen ihmisyydelle; Kehitysmaiden yhteisöllisyys ei lainkaan suvaitse ihmistä omana persoonallisuutena, koska persoonallisuus ei voi ilmentyä siellä, missä ihmiset vahtivat toisiaan ja vartioivat jopa väkivallalla uhkaamisella, ettei kukaan vaan rupea oma-aloitteiseksi.
On erityisesti pantava merkille se, että hyysärit ovat sisäistäneet muslimien yhteisöllisyyden niin erinomaisen hyvin, että he pystyvät omasta mielestään tuntemaan totuuden yhteisöllisyydestä tarvitsematta siihen totuuteen islamia, -- joka taasen vaaditaan ehdoitta muslimeilta, koska vain siten muslimit saadaan elämään sitä kuuluisaa yhteisöllisyyttään -- täällä Lännessäkin.
Maahanmuuttajien hyysärit saavat nauttia muslimien harjoittamaa yhteisöllisyysnäytelmää omista aitioistaan käsin tarvitsematta millään tavoin itse osallistua siihen alkukantaiseen yhteisöllisyyteen, joka on hyysäreiden mielestä niin kaunista kaukaa katsella ja oikein, että suomalaisuus ei ole mitään sen rinnalla.

Kerrostalolähiöt ovat islamin ja sen "yhteisöllisyyden" pahin vihollinen; kerrostaloissa muslimit ovat suojassa imaamien vahtaamiselta. Niinpä imaamit haluavat palauttaa alkukantaisen "yhteisöllisyyden" kunniaan myös täällä uudessa kotimaasssaan sillä, että he pakottavat muslimit kaduille pyllistelemään, kuten Youtuben monet videot sen meille näyttävät:


Kuten huomataan, niin muslimit ovat täälläkin kuin jossakin kylänuotion ympärillä; Istuessaan kadulla muslimit haluavat tuntea sitä hyysäreiden heille julistamaa kultaista yhteisöllisyyttä, mutta joka merkitsee heille vain uskonnollista orjuutta. Jos todella tuollainen olisi aitoa yhteisöllisyyttä, niin suosittelen sitä lämpimästi kaikille maahanmuuttohyysäreille, ja etenkin Astrid Thorsille sekä kaikille niille, jotka luulevat, että suomalainen kulttuuri on etääntynyt, eli taantunut yhteisöllisyydestä.

Youtube: Muslims in paris admit agenda

Kun nyt muslimit saavat Suomeen ensimmäisen ison moskeijan, niin se kerää niin paljon muslimeja, että heiltä pian riittää rohkeutta näyttämään suomalaisille sitä kuuluisaa katu-uskottavaa yhteisöllisyyttä; pian me suomalaisetkin saamme eturivistä ihastella hyysäreiden kanssa, miten kaunista se on, kun ihmiset taantuvat lännessäkin kivikautisiin muotomenoihin...
Ehdotan, että me suomalaiset teemme nuotion aina sille kadulle, joka on pyllistelevien muslimien valtaama, ja paistamme makkaraa ja oluen kanssa sitä nauttien ihastellaan aitoa hyysäreiden laillistamaa yhteisöllisyyttä suoraan kivikaudelta. Me emme tarvitse enää itsekään mitään teknologiaa, joka on muutenkin muslimeilta kielletty...

Kuva, medias.lepost.fr: Pariisin kadulta, joka täyttyy joka opäivä muslmimeista. Huomatkaa muutaman metrin välein seisoskelevat kaverit, jotka vartioivat, että muslimit säilyttävät yhteisöllisyytensä; järjettömyyden

Youtube: Islam valtaa alaa Pariisissa - varoitus länsimaille (CBN.com)
Itäportti: TV-pappi Zakaria, apostoli islamilaiseen maailmaan
Uusi Suomi: Tutkimus: Muslimeillakin on erilaiset aivot – ”Jännää”

Opettavainen jälkikirjoitus kaikille sisälukutaitoisille: "Saan vihdoin nauttia joulusta": "- Suuri unelmani on, että kadonnut yhteisöllisyys jonain päivänä palautuisi tähän yhteiskuntaan. Vain se puuttuu,..." Sanoo plikka, joka näkee unta afganistalaisesta heimokulttuurista... Mistä maista ne pakolaiset tänne oikein saapuvatkaan?

Ei kommentteja: