lauantai 8. tammikuuta 2011

Ei moskeijoita Suomeen

Suomi on ollut tähän saakka yhteiskunta. Se tarkoittaa sitä, että olemme olleet yksi kansa, jolla on yksi yhteinen arvoperusta.

Suomi ei voisi olla yksi kansakunta, jos sillä olisi enemmän kuin yksi arvopohja. Suomi hajoaa ja jakautuu vääjäämättä, jos tänne hyväksytään ihmisiä, joilla on erilaiset arvot. Kristilliset arvot eivät ole yhteensovitettavissa islamin arvojen kanssa.

On hyvin ikävää, etä Suomea hallitsee nykyisin ihmiset, jotka yrittävät kaikin tavoin osoittaa vähät välittävänsä suomalaisuudesta. He luulevat olevansa moderneja ja suvaitsevaisia ja siten omaavansa itsessään ylivertaiset arvot, joita jopa Jeesus olisi kadehtinut.

Jos ihminen ei pysty näkemään mitään erilaisuutta islamin ja kristinuskonnon arvoissa, niin silloin häneltä puuttuu arvotietoisuus. Maahanmuuton ihanuutta julistavat poliitikot eivät ymmärrä, minkä hirvittävän aikakauden he ovat panneet alulle haaliessaan Suomeen eriarvoista porukkaa ja hyysätessään heitä...

Itse en kuulu siihen ryhmään, joka uskoo ilman minkäänlaista näyttöä, että vain monikulttuurisuudessa ihmiset voivat olla luovia ja rauhaa rakastavia. Suomi nousi maailman kansojen parhaimmistoon suomalaisena kansakuntana. Suomea ei nostanut ylös monikulttuurisuus, vaan suomalaiset rakensivat nykyisen Suomen täysin itseensä luottaen.

Olen vakuuttunut siitä, että Suomi olisi tänä päivänä vieläkin kirkkaampi kansakunta kansakuntien joukossa, jos Suomea ei olisi alettu monikulttuuristaa. Mikään ei todista sen puolesta, että Suomen yhtäjaksoinen kehitys olisi pysähtynyt 1990-luvulle, jos emme olisi avanneet rajoja muslimien maahanvyörylle.

Erilaisten arvojen maahanmuutto ei suinkaan tule kehittämään Suomesta parempaa, vaan sellainen saa aikaan pahoja haavoja kansaamme, jotka lopulta repivät maamme rikki. Suomalaisuuden arvopohja oli paras, eikä sitä paranneta sillä, että siihen sekoitetaan alhaisia arvoja.

On erityisesti pantava merkille, että kaikki avoimet kansakunnat ovat tiensä alussa julistaneet yksiarvoisuutta.
Meillä ei ole sellaisia valtioita, jotka olisivat perustettu moniarvoisuudelle. Meillä ei ole edes sellaisia kehittyneitä valtioita, jotka olisi perustettu monikulttuurisuudelle. Ei edes Amerikan Yhdysvaltoja perustettu monikulttuurisuuden ja moniarvoisuuden perustalla.
USA:n olemassaolo perustettiin kuuden periaatteen perustalle: yhteiskunta, oikeudenmukaisuus, rauha, turvallisuus, liittovaltio ja vapaus.

Kuten huomataan, niin siinä ei puhuta mitään moniarvoisuudesta eikä monikulttuurisuudesta; jokaisen amerikkalaisen oletettiin olevan yhden ainoan kulttuurin kannattaja ja sen arvojen puolustaja; Yhdysvaltojen.

Demokraattisilla kansoilla on hetki, jolloin ne syntyvät. Mutta teokraattiset kansakunnat eivät ole syntyneet koskaan, vaan ne ovat täysin evolutiivisia, missä niiden kehitys voidaan suoraan palauttaa viettien varassa eläviin luonnonkansoihin. Teokraattisilta kansoilta puuttuu arvopohja; niillä on ainoastaan viettipohja ja siitä nousevat reaktiiviset aikomukset.

Demokraattinen kansakunta säilyy olemassaolossa vain niin kauan, kun se ei lipeä perusarvoistaan. Kansakunta saa kuolettavan haavan, jos se hyväksyy keskuuteensa ihmisiä, jotka on vapautettu kansakunnan perustaja-isien arvomaailmasta.

Meillä on kosolti esimerkkejä siitä, mitä kansakunnalle tapahtuu, kun se alkaa hyvää hyvyyttään jaella ansiottomia oikeuksia suvaitsevaisuuden nimissä keskuuteensa tunkeutuneille väestöryhmille. Rooma on niistä kuuluisin ja surullisin --ennen Suomea.

Addressit.com: Ei Moskeijaa Mellunmäkeen, koska seuraus on muutoin tämä:
Islam Manse: Jihad islamissa: "Kun kohtaatte uskottomia (s.o. ei-muslimeja, suom.huom.), taistelkaa heitä vastaan! Kun olette alistaneet heidät, sitokaa heidät köysiin vapauttaaksenne heidät joko suosionosoituksena tai lunnaita vastaan. Tehkää näin, kunnes sodan taakka on laskettu selästänne." (47:4)

Ei kommentteja: