torstai 10. elokuuta 2017

Suvaitsevaisuus on uskonnoista puhtain ja paras

Jos nämä muslimien perinnäissäännöt ja pukeutumiset olisivat olleet osa impivaaralaisuutta, niin nyt suvacit kauhistelisivat, miten barbaarisia suomalaiset olivat Impivaarassa, kun pakottivat naisetkin säkkipukuihin, eikä naiset saaneet silloin pukeutua edes pellepukuun, puhumattakaan, että he olisivat saaneet osallistua olympialaisiin.

Kiistattomasti suvacit palvovat maahanmuuttajissa nykyisin sellaista, joka olisi varmasti herättänyt suvakeissa samaa inhon sekaista pahennusta, mitä he nyt tuntevat impivaaralaisuutta kohtaan.
Kehitysmaalla ja kehitysmaalla on valtava ero suvaceille: Vain Suomen jo ollut ja mennyt kehitysmaalaisuus on äärimmäisen inhottavaa vielä tänäänkin, kun taasen se on niin kivaa palvoa kaikkien muiden kehitysmaiden kivikautisia perinteitä monikulttuurisuuden nimissä, miten kaukaa esihistoriasta ne olisivatkaan peräisin.
Vastaansanomattomasti suvacit ovat palanneet Impivaaraan, koska mikään nykyinen kehitysmaalainen kulttuuriperinne ei millään tavoin inhota heitä. Naistenkin pakottaminen säkkipukuun on ihan jees ja naisten  ja miesten erottominen uimahalleissakin saa suvacit hyppimään riemusta, koska juuri siinä maahanmuuttajat toteuttavat sitä suvaccien uskontoa kirjaimellisesti, jota he kutsuvat Impivaarasta vapaaksi monikulttuurisuudekseen.

Suvaccien mukaan Suomi oli sata vuotta sitten kehitysmaa, jonka suhteellisen nykyaikaiset perinteet ovat suvaceille kauhistuksien kauhistus, kun taasen nämä nykyisten kehitysmaalaisten naisia ja ihmisyyttä alistavat perineet ovat heille ihan jees.
Otetaan vaikka se fakta, että Impivaaran naiset saivat äänioikeuden toisena koko maailmassa, mutta suvaccien mukaan islam on rauhanuskonto, koska suurella osalla sen naisista ei vieläkään ole äänioikeutta ja koska islamissa naisilla ei ole juuri muitakaan oikeuksia, vaan nainen on korkeintaan puolet miehestä.
Kaikki tuo kaksinaamaisuus, jota suvakit esittävät, johtuu suvaccien omasta fanaattisesta uskonnosta, jolle he ovat antaneet nimen "monikulttuurisuus", jonka noudattamista he kutsuvat "suvaitsevaisuudeksi".

Suvaitsevaisuus on monikulttuurisuususkonnon hyve.
Uskontotieteessä ymmärretään, miten jokainen uskovainen esittää omat uskomuksensa täysin vitivalkoisena totuutena. Mitään uutta ei ole siinä, että suvakit julistavat monikulttuurisuususkontonsa olevan ainoa oikea totuus, sillä niinhän julistavat kaikki muutkin uskovaiset omista uskomuksistaan. Jopa ateistit julistavat, että vain heillä on korkein ja lopullinen totuus.
Jos uskovainen ei mielessään tuomitsisi muiden uskomuksien noudattajia, niin silloin hänen omilla uskomuksillaankaan ei olisi mitään merkitystä. Uskonnollinen uskomus saa merkityksensä jokaisen toisen uskonnon lopullisesta tuomitsemisesta. Mikään ihmisen oma uskomus ei voi koskaan olla tie taivaalliseen rauhan aikaan, koska jokaisen uskomuksen merkityksenä on oikeassa oleminen, eli kaikkien muiden hävittäminen.
Rauhallisina aikoina mikä tahansa uskonto sietää muita uskontoja, mutta jokainen uskovainen kuitenkin omassa mielessään ajattelee, miten sen tai tuon uskonnon noudattajat joutuvat lopulta kuitenkin helvettiin.
Mutta, kun tulee joku kriisi, niin silloin he yhtä äkkiä päättävätkin julkistaa omat salaiset ajattelunsa muista kaikkien kuultaviksi, ja niin uskovaiset kääntävät mielessään olevan helvetin Maan päälliseksi helvetikseen.

Suvacit luulevat olevansa nykyisin rauhassa rauhanuskonnon kanssa, joten nykyisin suvaccien on helppoa sietää islamilaisuutta. Mutta auta armias, kun muslimeista tuleekin enemmistö, niin jopa suvaceille koittaa ahdistuksen ajat. Silloin kyllä tulee kumpaisenkin uskonnon tappavat opilliset ajatukset toinen toisiaan kohtaan hyvin esille. Tosin suvaccien oppiin kuuluu, että he ovat luomakunnan uusin versio ihmisestä, jolla ei edes periaatteesa ole potentiaalia pahuuteen, mutta sitä samaa julistavat kaikki muutkin uskonnot. Ei ole sellaista uskontoa, joka ei pitäisi itseään rauhanuskontona.

Jo nyt huomataan, että suvaccien lopullisena ratkaisuna on pyrkiä hävittämään jokainen, joka ei syö kiltisti suvakkien kädestä namipaloja ja usko sokeasti suvaccien uskomuksia. Vielä suvaceilla riittää velkarahaa syöttämään maahanmuuttajia, joten maahanmuuttajat ovat vielä rauhantilassa suvaccien kanssa,
A) koska he eivät vielä ole enemmistönä ja
B) koska heidän ei vielä tarvitse elättää itse itseään.

Monikulttuurisuususkovaisten mukaan Impivaarassa kaikki asiat olivat pahoja. Mutta jos suvaceille sanotaan, että islamkin on monesti motiivina äärimmäisen raakoihin tekoihin, niin suvacciuskovaiset ovat heti kiljumassa, ettei mikään paha teko voi liittyä islamiin millään tavoin?
Mistähän johtuu semmoinen, että he silti uskovat kaiken pahuuden liittyvän suomalaisuuteen? Suomalaisuuden kyllä nähdään selvästi liittyvän pahuuteen, mutta maahanmuuttajien pahat teot eivät ikinä johdu heidän kulttuuristaan, vaan ne ovat yksittäistapauksia, joiden syynä on äkillinen jihadismi, joka ei jodu mistään uskomuksesta.

Oliskohan vastauksena suvaccien valikoivaan näköön se, että monikulttuurisuus edellyttää fanaattista uskoa omaan asiaan, jolloin ihmisyydellä, historialla ja totuudella ei ole mitään merkitystä?

Blogi, 09.8. 2017: Otetaanko Suvaccien rakastamat aikakaudet uudestaan?
Blogi, 11.8. 2017: Valtio meni ja otti monikulttuurisuususkonnon Kirkon tilalle

Ei kommentteja: