tiistai 14. joulukuuta 2010

Parannettu Koraani

Me suomalaiset olemme jo puhdistaneet lakimme kaikesta sellaisesta, joka on aiemmin antanut lakiuskovaisille luvan tehdä pahaa muille. Emme enää lain tähden tapa ihmisiä, emmekä kiduta heitä tai muutenkaan vammauta fyysisisesti.
Psyykkisesti lakimme kuitenkin edelleen sallivat meidän kohdella kanssaihmisiämme köyhinä ja jopa orjina. Monet lukevat lakia omaksi hyväkseen silloin, kuin heillä on valtion väkivaltakoneisto käskyn alla. He jopa ovat ostaneet jatai sitoneet tuomarit puolelleen saadakseen elää elämänsä muiden loisena.

Me suomalaiset aloimme puhdistamaan lakia, koska aloimme jo varhain ajatella; meidän järkemme on sanonut, ettei ole kivaa tehdä muille pahaa, koska jos antaisimme laillisen oikeuden tehdä muille pahaa, niin ne muut saisivat jostakin vastaavan oikeuden tehdä meille pahaa. Paha saa palkkansa, olkoon se tehty lain nimissä tai muuten vaan.

Nyt meitä suomalaisia uhkaa uusi vaara, jollemme ryhdistäydy; Meidän keskuuteen on tullut jo kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla on kummallisen uskonsa mukaan laillinen oikeus tehdä muille pahaa ja jopa tappaa heitä. Me suomalaiset olemme heille ne muut.

Aiemminkin tänne saapui muukalaisia, joiden lakikirjaan oli kirjoitettu, että he saavat tappaa vääräuskoisia ja pitää heitä orjinaan. Mutta ne muukalaiset saatiin järkiinsä, kun heille tolkutetiin, että se ei ole oikein vammauttaa tai jopa murhata toisia ihmisiä. Mutta!
Kesti kuitenkin noin puolivuosituhatta ennen kuin saimme siivottua tuon meille niin vieraan ja vihamielisen kohtelun laeistamme pois; Enää meitä ei voi polttaa roviolla, hakata raajoja poikki eikä murhata jonkun aavikkoporukan pomon nimissä.

Nyt kuitenkin tänne on jälleen tunkeutunut ihmisiä, joiden lakikirjan (Koraanin) mukaan heillä on oikeus kohdella meitä äärimmäisen julmasti:
Sahih al-Bukhari 1:2:25; "Abu Huraira on kertonut: Allahin lähettiläältä ky­syttiin: “Mikä on teoista paras?” Hän vastasi: “Uskoa Allahiin ja Hä­nen lähettilää­seensä (Muhamma­diin).” Sen jälkeen kysyttiin: “Mikä on toi­seksi parasta?” Hän vastasi: “Osallistua jiha­diin (uskonnolliseen tais­te­luun) Allahin asian puo­lesta.”" Koraanista:
4:34. Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri.

9:5. Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Allahin uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Allah on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

8:39. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Al­lahia {koko maailmassa}, mutta jos he herkeävät (palvomasta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he tekevät.

8:67. Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja lunnaiden toivossa ennen kuin hän on suorit­tanut (vihollisten) suuren teurastuk­sen.[2] Te tavoit­telette tämän maailman omaisuutta, mutta Allah haluaa teidän tavoittelevan tuonpuoleista. Allah on Mahtava, Viisas.

9:29. Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa (ts. islamia). Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa.

9:33. Hän {Allah} on lähettänyt lähettiläänsä {Muhammadin} tuomaan johda­tuk­sen ja totuuden uskonnon (islamin) saattaakseen sen voittamaan kaikki muut us­konnot, vaikka se on vastoin vääräuskoisten (monijuma­laisten, pakanoiden, epä­jumalanpalvojien ja ateistien) tah­toa.

Tuollaisiin lauseisiin uskovia kutsutaan muslimeiksi. Heille nuo lauseet ovat laki. Me taasen järkiolentoina tiedämme, että laki ja usko eivät ole sama asia; me emme siis voi järjellisesti ottaen kutsua muslimeja uskovaisiksi, koska heille Koraani (josta nuo lauseet ovat) on lakikirja, joka vaatii heitä äärimmäisten sanktioiden uhalla tekemään, mitä siinä kirjassa sanotaan. Jostain syystä muslimit kuitenkin ajavat länsiautoilla, ostavat kalliita kännyköitä taikarahalla ja tekevät ylipäätään kaikkea kivaa länsimaisella teknologialla, vaikka siitä ei puhuta mitään Koraanissa?

Jos lukija ei usko, että usko ei ole lain synonyymi, niin se ei ole kirjoittajan vika, vaan vika on ymmärryksessä:
Jos usko saa ihmisen tottelemaan kirjaa lain tapaisesti, niin silloin kyseessä on lakiuskovainen. Lakiuskovaista ei voida älyllisesti ottaen pitää Jumalaan uskovaisena. Lakiuskovainen ei nauti uskonnonvapauslain suomasta turvasta, eli Suomen laki ei koske lakiuskovaisia:
Uskonnonvapauslaki koskee vain Korkeimmuuteen uskovaisia, joten jos ihminen uskoo Koraaniin tai Raamattuun lakikirjana, niin silloin hän ei voi samaan aikaan uskoa Allahiin tai Jumalaan.
Jos et usko, että Suomen laissa määritelty uskonnonvapauslaki edellyttää uskoa Jumalaan, eikä lakiin, niin silloin sinun pitää uskoa, että uskonnonvapauslainnimissä sinä saisit laillisen oikeuden pitää uskontona vaikkapa jääkaappiasi, kuten ateistit tekevät.
Olisi älykkäille olennoille kauhistuksien kauhistus, jos uskonnonvapauslakia ei olisi rajoitettu koskemaan vain Jumalaan uskomista!
Voit siis toki ihan vapaasti uskoa Jumalaan tai Allahiin, mutta sinulla ei ole oikeutta uskoa Allahin nimissä mihinkään sellaiseen, että olisit uskosi tähden parempi ihminen ja oikeutettu pitämään muita huonoina siksi, että heillä on jokin muu usko.
Usko ei voi oikeuttaa uskovaista yhtään mihinkään. Uskovainen ei ole uskossa, jos hän luulee, että hän pääsee Paratiisiin, kun vain kohtelee esimerkiksi naisia jonkun kirjoituksen mukaisesti.
Jos uskovainen pitää kirjoituksia käskyinään, hän on silloin ja siinä pihalla omasta uskostaan, eikä niin ollen voi olla siinä asemassa, mihin uskonnonvapauslailla viitataan. Jos siis ihminen ei pysty uskomaan johonkin asiaan ilman kirjoituksia, niin silloin häntä ei pidä kohdella uskovaisena. MOT.

Ei edes Suomen (perustus)lain mukaan Koraani voi olla muuta lakia korkeampi. Olisi siis äärimmäisen järjetöntä antaa Koraaniin uskoville laillinen oikeus uskoa, että Koraanin lauseet ovat korkeampi laki kuin Suomen lait. Uskovainen, joka väittää uskovansa Koraaniin, on yhtä typerä kuin ihminen, joka väittää uskovansa perustuslakiin; Usko ei voi kohdistua silmin nähtäviin asioihin!

Kaikki, mitä ihminen tekee, on silmille näkyvää, joten ihminen ei voi sellaisiin uskomalla olla henkinen ihminen. Ihminen ei voi olla uskovainen muuten kuin henkisesti; Kaikki maalliset teot ovat kiistatta maallisia, eikä niillä päästä uskossa eteen päin. On täten erittäin typerää uskoa, että pääsee taivaaseen, jos hakkaa vaimoaan, pakottaa naiset pukeutumaan säkkiin, tappaa vääräuskoisia, nussii lapsia, ...

Esimerkiksi sika on silmille näkyvä, joten ihminen ei ole uskossa Allahiin, jos hän julistaa, että Jumalan luoma sika on saastainen eläin. Siat eivät sentään heitä jätöksiään kaduille, kuten monissa muslimimaissa ns. uskovaiset tekevät. Raamatun parannetussa painoksessa onneksi joku Jumalan ilmestys julisti kaikki eläimet puhtaiksi....

Kun ihminen käyttää järkeään, niin se on itsessään Jumalan ilmestys.
Järjellä ei voi tehdä järjettömiä asioita; järjellä ei voi kumota järkeä. Jos ihminen tekee jotakin järjetöntä, hän on tehnyt sen sananmukaisesti järjettömästi, koska järjettömyys ei vaadi järjen hiventäkään.


Usko on täysin järjetöntä, jos se kohdistuu ihmisen kirjoituksiin. Uskossa on logiikka mukana vain ja ainoastaan silloin, kun se kohdistuu potentiaaleihin, asioihin, joista ei vielä mitään tiedetä. Mahdollisuudet ovat kypsytettyjä potentiaaleja, eli usko ei voi kohdistua edes sellaiseen asiaan, joka tiedetään mahdolliseksi. Mahdollisuus kuuluu jo tietämisen piiriin!

Jumala on ihmisen näkökulmasta lähes pelkkä potentiaali. Jumalan näkökulmasta ihminen on vain potentiaali, jota kypsyttämällä ihmisestä mahdollisesti tulee taivaskelpoinen. Mutta. Ihmisen potentiaali ei kypsy mahdollisuudeksi sillä, että ihminen uskoo horisontaalisesti, näkyviin ja ihmisen kokoisiin asioihin. Ei nin. Ihmisen ainoa mahdollisuus päästä aktualisuuteen käsiksi on usko sellaiseen, joka ei ole käsin kosketeltava, johon ei päästä käsiksi vanhoja kirjoituksia hokemalla.
Kaikki ismit ja uskomukset -islam, ateismi ja kristinuskonto mukaan- lukien estävät ihmisiä kehittymästä henkisesti aikuisiksi.

Vanhat kirjoitukset ovat aikoinaan olleet jonkun aikalaisen oman uskon tuotetta, jolla hän on omana persoonallisuuteen pyrkinyt pääsemään ptentiaalisuudesta aktuaalisuuteen. Me kaikki olemme samalla tavalla omia persoonallisuuksia; meidän ei tule uskoa muihin ihmisiin ja heidän aivopaskoihin, eli kirjoituksiin, kuten Koraniin, vaan jokaisen ihmisen on omakohtaisesti ponnisteltava henkisesti järkeään hasteellisesti käyttäen ylöspäin, jos mielii päästä hengellisiin tuloksiin.

Julkisen vallan haltijoilla on tavallista suurempi vastuu henkisestä kehityksestä ja ihmisen sivistyneisyyden tason noususta. Julkisen vallan tulee lainkäytössä pitää etusijalla persoonallisuutta;
Lakien ei tule laillistaa ihmisen uskoa vanhoihin ja aikansa eläneisiin kirjoituksiin, koska silloin julkinen valta on laillistanut aivottomuuden. Se ei ole millekään kansakunnalle edistykseksi, että ihmiset uskovat olevansa oikeutettuja pönkittämään aivottomina jopa tuhansia vuosia vanhoja kirjoituksia.

On siis täysin moraalitonta säätää lait uskonnonvapaudesta, joka kohdistuu kirjoituksiin, kuten Koraaniin tai Raamattuun. Se olisi täsmälleen samaa, kun laissa edelleen lukisi, että uskovaisen on sallittua tappaa topinen ihminen siksi, ettei se toinen usko samalla tavoin.

Suomalainen oikeuslaitos on antanut muslimeille oikeuden uskoa äärimmäisen julmiin lainkohtiin! Sillä sanovat politikot, tuomarit ja muut viherpiipertäjät mitä tahansa, niin Koraani on muslimille laki, jota muslimin tulee ensisijassa noudattaa.

Koska kuitenkin ihminen ei voi olla järjissään uskoessaan ihmisen kokoisiin asioihin, niin siksi se on suomalainen ja ylipäätään länsimaalainen lainsäädäntä, joka on antanut muslimeille oikeuden tuhota kaikki sivistys maan päältä.
Kaikki muslimien uskon nimissä tehdyt teot ovat sodan käyntiä vääräuskoisuutta vastaan. Muslimille ainoaa oikeaa uskoa edustaa täysin alistettu ihminen, jolla ei saa olla mitään omaa ajatusta, sillä ihminen ei voi koskaan ajatella samaa ajatusta kahdesti; Yksikään Koraaniin uskovainen ei voi itse tuottaa Koraania omasta päästään, eikä yksikään hindu voi astua samaan virtaan kahdesti.

PS. Milloin viherpiipertäjät kirjoittavat Koraanin uusiksi? Eikö ole vähän typerää jättää Koraani monokulttuuriseen asemaan profeettanormatiivikseksi muinaisjäänteeksi, kun samaan aikaan kommarit ja muut suvaitsevaiset kokoomusta myöten ovat kovasti huolissaan jopa matematiikan oppikirjojen perinteisestä sukupuoliroolista.
Kovasti on myös haluja kirjoittaa muutkin kovien tieteiden oppikirjat multikultturelleiksi satukirjoiksi, niin tuntuuhan se todella ummehtuneelta jättää Raamattu ja Koraani täysin rauhaan kaikkialla sekoilevasta monikulttuurisuudesta! Milloin te suvikset lopetatte paskantamasta housuihinne islamin edessä?

Aikapommi: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö — profeetan esikuva
Helvetin puutarha: Valehtelu kuuluu islamiin
Usko itseesi: Onko kevyt-Islam se terveellisempi vaihtoehto?

Blogi: Monikulttuurinen Koraani

Ei kommentteja: