torstai 6. tammikuuta 2011

Koraanin kirjaimellinen tulkinta

www.solidaarisuus.org/downloads/websolid206.pdf page 14:
"Koraania pitäisi tulkita kirjaimellisesti.
Erityisesti niiden tiettyjen ehdottomasti pakollisten, kuten viiden pilarin kohdalta, sekä tiettyjen kiellettyjen osalta.
Toisuskoista ei tarvitse kunnioittaa, sillä jos he ovat saaneet tietoa oikeasta uskosta ja islamista niin silloin he ovat vääräuskoisia
"

"Jokaisen muslimin tulee ensijaisesti noudattaa shariaa"

Minkä tahansa kirjoituksen kirjaimellinen tulkinta on mahdotonta. Tulkinta ei koskaan ole sama asia kuin se, mitä tulkitaan. Tulkinta ei ole totuus, jos tulkittavan asian on määrä olla totuus;
Tulkinta ei koskaan ole totuus!
Tulkinnasta tulee totuus vain siten, että tulkitsija ottaa sen omiin nimiinsä; lopettaa kutsumasta sitä tulkinnaksi, eikä vaadi sille lisäarvoa jonkun toisen aivopaskoista...

Asiat ovat niin kuin ne ovat:
Muhammedin kirjoitukset ovat juuri niin kuin ne ovat;
yksikään Muhammedin tulkinta ei ole Muhammedista eikä Allahista lähtöisin.
Jos muslimi tai muu uskovainen väittää, että hänen tulkinta johtuu Jumalasta/Allahista, mihin hän silloin enää Raamattua/Koraania/uskontoa tarvitsee?

Jokaisella tulkinnalla on oma totuusarvonsa,
joka on riippumaton Muhammedista tai Koraanista.
Kirjaimellisesti otettua ei ole tulkittu.
Tulkinta tulee aina ottaa omana itsenäisenä kirjoituksena -huolimatta tulkitsijan omista mielipiteistä, joita hänellä ei tosin voi olla, jos hän väittää, että hänen ajattelunsa ei olekaan hänen, vaan jonkun toisen tulkintaa.

Ihminen ei osaa ajatella pohtivasti, jos hän vaatii kirjaimellista tulkintaa.
Esimerkki: Käsky "Älä Tapa" ei ole tulkittavissa.
Joku voi toki julistaa, että hän voi tulkita viidettä käskyä, mutta silloin hän julistaa, että hän voi tappaa, jos tilanne sitä vaatii, - jolloin ihminen ei ole lainkaan ymmärtänyt viidettä käskyä, sillä hänellä on ikioma totuus tappamisesta.
Kun ihminen ymmärtää lukemansa, niin silloin hän ei ole tehnyt siitä tulkintaa, jolloin hän ei koskaan voi tappaa missään tilanteessa toista ihmistä; esimerkiksi käyköön Akseli ja Eelo Isohiisi.

Tulkinnan teko osoittaa aina ihmisen olevan ymmärrystä vailla; vain sellaisten pitää tulkita kirjoituksia, joilta puuttuu sisälukutaito, johon taitoon liittyy olennaisesti omaehtoinen ajattelu.

Ihmisellä ei voi olla kykyä lukemisen ymmärtämiseen,
jos hän ei pysty itsenäiseen ajatteluun.


Edellä kirjoitettua lihavoitua lausetta voi tietysti tulkita, mutta kun totuus on niin, että kukaan ei voi kirjoittaa tulkintaa; minkään totuuslauseen nimi ei voi olla tulkinta;
Totuuden erisnimi ei ole tulkinta!
Minä en ole koskaan kirjoittanut tulkintaa, eli jos joku ei pysty ymmärtämään näitä lauseita niin kuin ne on kirjoitettu, niin voin iloksesi julistaa, että silloin et ole voinut ymmärtää yhtään mitään, mitä olen sanonut;
koska minä en ole vastuussa sinun tulkinnoistasi; en ole kirjoittanut tähän mitään sellaista, mitä luulet tai tulkitset minun kirjoittaneen.

Lause pitää joko ymmärtää sellaisenaan, tai sitten ihminen pitäytyy omaan järjettömyteensä julistaen omat mielipuoliset tulkintansa muiden ajatteluksi --joka merkitsee siis sitä, että ihminen tunnustaa kyvyttömyytensä ajatella itse.
Jos ihminen julistaa omat ajatuksensa toisen ajatteluksi; omat tulkintansa toisen kirjoituksiksi, niin miten kukaan voi pitää moista tekoa järkevän ihmisen toimintana?
Järkevä ihminen ei julista tulkintoja, vaan omia ajatuksiaan -- ja uskaltaa myös tunnustaa ne sellaisiksi, olkoot se sitten vaikka uskonnon kritiikkiä tai muuta lepertelyä -tai peräti profetointia!

Järjissään oleva ihminen ei julista tulkintoja, koska hän pystyy itsenäiseen totuuden puhumiseen. Tällainen puhu on tietysti uskovien ja muslimien mielestä Korkeimman rienausta, kun ystävällisesti kirjoittaa tähän, että jokainen ihminen on saanut persoonallisen älyn Jumalan lahjana; käytä sitä, jos haluat puhua totuuksia.
Yksikään pyhä kirjoitus ei sisällä suurempaa totuutta kuin se, joka on jo laitettu jokaisen ihmisen sisimpään. Ihminen pilkkaa Jumalaa, jos hän uskoo mieluummin toista ihmistä kuin puhuu omiaan.
Vain omilla aivoilla ajattelevat ovat Jumalan pyhiä -- Jumala ei tee mitään sellaisilla, jotka eivät uskalla tai halua käyttää niitä lahjoja, jotka tekevät meistä ihmisen.

Uskovaiset ovat mestareita tulkitsemaan muiden kirjoituksia. Johtuen siitä, että yksikään uskovainen ei ole mestari elämään omaa elämäänsä, eli ajattelemaan sillä aivovärkillä, jonka Jumala tarkoitti ajatteluelimeksi; jota Jumala ei tarkoittanut USB-muistiksi, eikä tulkinta-apparaatiksi.

On mielipuolista väittää, että joku toinen ihminen olisi kirjoittanut sitä, mitä itse tulkitsee: Esimerkiksi Muhammed ei koskaan kirjoittanut mitään tulkintaa; hän ei tarkoittanut, että hänen sanomisiaan tulee tulkita kulloisenkin korvasyyhyn mukaan; hän vaati, että hänet otetaan kirjaimellisesti.

Jos joku imaami ei pysty ymmärtämään Muhammedin sanomisiksi laitettuja kirjoituksia, niin silloin hän ei voi mitään muuta kuin julistaa, että hänellä on oikea tulkinta Muhamedin ajatuksista. Mutta. Logiikan mukaan ei edes Muhammed ollut niin taitava, että hän olisi pystynyt kirjoittamaan tulkintoja.
Tulkinta on aina ihmisen oman aivovärkin 'paskaa', ja ihminen on pelkuri, jos hän ei pysty myöntämään sitä, että tulkinta on hänen omaa ajattelua, eikä sillä ole mitään tekemistä jonkun Muhammedin aivoitusten kanssa.

Aina, kun ihminen julistaa omia tulkintojaan jostakin, hän yrittää liittää siihen tulkintaan tulkittavalle osoitettua auktoriteettia, jolloin hän uskoo, että hänen ajattelunsa on uskottavampaa, kun hän ei väitäkään julistavansa omia ajatuksiaan, vaan täysin tietoisesti valehtelee omien ajatusten olevan jonkun toisen ajatuksia -- koska se toinen on muka kuuluisampi kuin itse!

Ja mistähän syystä ihminen ei itse ole kuuluisa eikä omaa karismaa? Koska ihminen ei omaa kuuluisuutta eikä karismaa, jos hän ei halua ajatella omia ajatuksia!
Uskovaiset eivät tajua, että he juoksevat oravanpyörässä; Ala ajattelemaan omilla aivoillasi niin kuin profettasikin ovat ajatelleet, jolloin sinun ei tartte päästellä profeettojesi aivopieruja


Tulkitsijat ovat valehtelijoita ja suuria pelkureita, koska he eivät uskalla ottaa itselleen vastuuta omista aivopaskoistaan, vaan väittävät niiden edustavan jonkun profeetan aivopaskaa!

Toisaalta, jos imaamit vaativat, että muslimien tulee uskoa tulkintoihin, niin silloin he eivät voi edes teoriassa ymmärtää Muhammedia, joka itse edellytti, että hänet tulee ottaa kirjaimellisesti; Kirjaimellinen tulkinta on absurdi käsite.
Tulkitse nyt tuo edellinen lause, niin huomaat, miten mielipuolista on uskoa tulkintoihin, koska jos esimerkiksi alat syyttämään minua uskonnon pilkasta, niin miten voit silloin syyttää muita kuin itseäsi, jos sinulla on ainoastaan oma tulkintasi -itse luomasi ajatus siitä-, mitä luulet minun tarkoittaneen.

Joku voisi loukkaantua minun sanomisista vain ja vain siten, että hän ei tulkitse minua missään kohdin, vaan ajattelee mielessään täsmälleen kaikesta juuri niin kuin minä. Mutta!
Minun ajatukseni eivät loukkaa minua, jolloin pätee,
ettei minun ajatukseni mukainen ajattelija voi loukkaantua näistä ajatuksista:

Ihminen, joka pystyy ottamaan minut todesta, ei voi loukkaantua minun ajattelusta, koska silloin hän ajattelee niin kuin minä!

Vain ihmisen oma tulkinta loukkaa ihmistä.


Jos vaikka joku muslimi uskoo, että nyt hän on pystynyt tämän opetuksen mukaan ymmärtämään, että hän voi todellakin ottaa minut kirjaimellisesti -ilman tulkintaa-, niin silloin hän on kumonnut oman uskonsa islamiin, koska silloin hän on todistanut, ettei hän ollut vielä koskaan ennen tätä pystynyt ottamaan Muhammedia kirjaimellisesti...
Muslimi, joka ei ole ottanut Muhammedia kirjaimellisesti, on valehtelija, jos hän väittää, että joku on loukannut hänen uskontoaan, koska sellainen ei voi olla uskonnollisuutta, jossa ei totella kirjaimellisesti sitä, mitä uskontona pidetty pyhissä kirjoituksissaan sanoo.
Rusinoiden poimijoilta pitää voida vaatia samaa kykyä myöskin väärinuskovien totuuksia kohtaan!

Otetaan yleisempi esimerkki uskovien tavasta olla ymmärtämättä mitään lukemaansa. Halla-aho tuomittiin uskonrauhan rikkomisesta, kun hän kirjoitti: "Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto."

Edellä osoitettiin, miten muslimit eivät pysty ymmärtämään edes omia pyhiä kirjoituksiaan ilman tulkintaa, niin nyt pitää kysyä: MITEN MUSLIMIT (ja muut uskovaiset) VOIVAT YMMÄRTÄÄ VÄÄRÄUSKOISTEN KIRJOITUKSIA KIRJAIMELLISESTI, KOSKA HE EIVÄT PYSTY NIIN SUUREEN ÄLYLLISEEN PONNISTUKSEEN EDES KORAANIN KOHDALLA!

Onko edellä mainittu puute omien kirjoituksien kirjaimelliseen ottamiseen laskettava uskoville viaksi vaiko hyvyydeksi? Mitä hienoa siinä on, että uskovan mielestä hän pystyy milloin tahansa vetämään kirjaimellisesti herneen nenäänsä milloin mistäkin vääräuskoisten puhumisista, mutta hänen on mahdotonta itse ymmärtää kirjaimellisesti omia ns. pyhiä kirjoituksiaan, vaan hän tarvitsee sellaiseen jopa tuhansien kilometrien takaiset uskonnolliset helppoheikit?


Ovatko uskovat samanlaisia kuin tuomarit:
Tuomaritkaan eivät pysty ymmärtämään lakia niin kuin se on kirjoitettu, vaan he vaativat, että jokaisesta laista tulee olla Korkeimman Oikeuden tulkinta!

Mitä järkeä on uskoa sellaiseen, että lainsäätäjät ovat täysin kyvyttömiä kirjoittamaan selkeitä lakeja; että meillä pitää olla jokin maallinen taho, jolla on jokin jumalallinen kyky julistaa laeista ainoa oikea tulkinta?

Tuollainen rakenne muistuttaa ikävästi uskovien temppuilua; Uskovilla on profeetat, jotka ovat kirjoittaneet kaikkia uskovia koskevat lain tarkoituksellisesti niin täysin sekopäiseen muotoon, että uskovien on pitänyt asettaa niitä tulkitsemaan imaamien sekalukuinen jengi.

Valtion erottaa uskonnosta ainoastaan se, että uskontojen profeetat ovat jo saaneet lain täysimääräiseksi, kun taasen profeettojen valtiollinen vastine; lainsäätäjät hokevat yhä edelleen pyhiä mantrojaan, että heitä tarvitaan, koska ihmiselämää ei ole vielä täysin säädelty; kurkkujenkin suoruus on vielä lakia vaille, eikä KKO ole vielä tulkinnut, mikä on ainoa oikea kurkun suoruus.


Nämä ovat omien aivojeni paskaa. Jos haluat, voit toki vetää nämä nenääsi ja esittää nenästäsi omat tulkintasi. Järjen käyttö kuitenkin edellyttää, ettet syytä ketään omista aivoituksista, joita ovat myös omat tulkintasi.

13.6. 2012, Blogi: Jussi Halla-aho ja Valtion motiivi poliittiseen tuomioon
Blogi Yakov 4.1.2011: HALUAMMEKO MEKIN ISLAMISTIEN VALTAANNOUSUA SUOMEEN?
Mail Online 6.1.2011: Islam now considered 'a threat' to national identity by almost half of French and Germans, according to new poll
Homma forum: 2011-01-06 Norja: Kasvava huoli

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tuo lause "koraania pitäisi tulkita kirjaimellisesti" oli siis Tampereen Islamin Yhdyskunnan johtajan Mustafa Karan haastattelusta viodelta 2006.

http://www.solidaarisuus.org/downloads/websolid206.pdf (sivu 14)

Hänen olisi pitänyt sanoa, että koraania pitää noudattaa kirjaimellisesti. Ehkei Kara ole tajunnut suomenkielen hienoisia sävyeroja.

Lehdessä oli myös kirjoitus "Väärin ymmärretty islam" (sivut 10 ja 11), joka vaikuttaa toiveajattelulta.

acc

kati sinenmaa kirjoitti...

Kuten järkeilin, niin Koraanin kirjaimellinen nuodattaminen todistaisi muslimit entistäkin sekopäisemmiksi, koska he eivät vielä pysty vähemmistönä teurastamaan suomalaisia.
Parannettu koraani. Tuossa linkissä on muutamia koraanin kohtia, joita myös muslimien tulee noudattaa, tai muutoin he eivät ole muslimeja.

Koska muslimit eivät pysty noudattamaan Koraania kirjaimellisesti, niin tuntuu tosi ihmeeltä se, että he pystyvät noudattamaan kirjaimellisesti vääräuskoisten koirien kririikkiä islamia kohtaan, eli ns. loukkaantumaan mistä tahansa asiasta.

Odotan innolla sitä päivää, kun haijjarit ja karat alkavat noudattaa Koraania. Tähän mennessä he ovat esittäneet vain suunpieksijää.

Toisaalta se on todella ikävää, että oikeuslaitos luulee muslimeiksi itseään tituleeraavia uskovaisiksi vain sillä perusteella, että he osaavat noudattaa Suomen laista niitä kohtia, joista he tietävät saavansa rahaa.

Tähän asti joka ikinen Suomessa imaamiksi julistautunut julistaa sharia-lakia.
Se päivä kerran koittaa, jolloin suomalaiset alkavat noudattamaan suomalaisuutta. Siihen asti vääräuskoiset koirapelkoiset ja- sikafoobiset voivat luulla juhlivansa täällä...