sunnuntai 29. tammikuuta 2012

Kirjauskovien moraalittomuus

Ymmärtäväinen ihminen ei tarvitse profeettoja eikä pyhiä kirjoja.
Raamattua, Koraania ja muita lakikirjoja tarvitsevat vain ymmärtämättömät.

Ajatus tähän syntyi tuolta Uuden Suomen blogeista, missä vastasin erään uskovaisen väitteeseen, että ihmiset eivät tietäisi, mikä on moraalisesti oikein, jollei joku sitä olisi tuhansia vuosia sitten kirjoittanut ylös. Väite ei ainoastaan kumoa ihmisyyttä, vaan se tekee täysin tyhjäksi ns. profeettojen jutut ja valtion oikeuden tuomiovaltaan.

Kirjoitusten mukaan ihminen tietää itse, mikä on oikein väärin; sitä ei tarvitse kenenkään takoa päähänsä jostakin ikivanhasta kirjasta. Jos nimittäin moraali ja etiikka eivät olisi sisäsyntyistä, niin silloin vain niitä voitaisiin tuomita vääryyksistä, jotka ovat saaneet kiitettävän arvosanan Raamatun ja lakikirjan tuntemisessa.

Jos ihminen ei voisi itsestään tietää, mikä on oikein ja väärin, niin silloin häntä ei voisi myöskään tuomita muuta kuin siinä tapauksessa, että hän osaa Raamatun ja vastaavat kirjat ulkoa. Ja tämä merkitsisi sitä, että ihminen, joka muistaa Raamatun ja lakikirjat vain osittain ulkoa, saisi vähäisemmän tuomion, koska hänellä ei ole moraalia niin paljoa kuin täydellisillä kirjanoppineilla.

Moraali tulee ihmiseen kirjoja lukemalla? Eikö edes ymmärrys ole sisäsyntyistä?

Onkin kovin paradoksaalista, että uskovaiset ja muut kirjauskovaiset tuomarit mukaan lukien haluavat tuomita ankarammin kaikkein tietämättömimpiä; Kouluttamaton, kouluja käymätön saa nakkivarkaudesta suuremman tuomion kuin joku rabbi tai politikko, joka on aiheuttanut valtavaa vahinkoa yhteiskunnalle. Tuo on täysin selvästi järjetöntä, jos ajatellaan sitä, että moraalia varten ihmisen pitää osata ulkoa, mitä joku ukko höpötti tuhansia vuosia sitten!

Koska siis uskovaiset ja kirjanoppineet antavat kovempia tuomioita kouluja käymättömille, niin jo se yksin todistaa, että uskovaiset itse ovat pihalla moraalista. Miten muuten voisikaan olla, koska kirjanoppineina he eivät tajua, mitä on sisäsyntyisyys.

Vain sellainen moraali on aitoa moraalia, joka nousee ihmisen sisältä ilman mitään oppikirjoja. Kirjojen totuuksien hokeminen mitä ilmeisimmin estää ihmisen sisimmässä olevien ikuisten totuuksien nousemisen esille. Tätä todistaa sekin, kun kirjanoppineet hokevat, ettei nykyaikana enää kukaan voi olla profeetta, eli ihminen, joka pystyy itsestään tuottamaan totuutta. Kirjauskovaiset kieltävät, että ihmisessä on ikuisen totuuden lähde, joka johdattaa ihmistä kaikkeen totuuteen.

Kirjauskovien mukaan kaikki moraali on ilmaistu joskus muinoin, ja meidän tehtävä on ainoastaan oppia se ulkoa. Ja auta armias sellaista nakkivarasta, joka ei ole lukenut Raamattua tai lakikirjaa, niin hänet tuomitaan ankarammin kuin kirjanoppinut ihminen, joka on tuhonnut valtion kassavarannon.

Uskovaiset eivät pysty tuomitsemaan veljiään ja sisariaan, vaikka he tekisivät mitä tahansa, koska uskovien mukaan  ihminen, joka osaa ulkoa Mooseksen sepustukset ja kymmenen käskyä, ei voi olla moraaliton, vaikka mitä tekisi. Sama pätee myös julkisen vallan hoitajiin. Hehän ovat omasta mielestään täysin moraalisia, joten heillä on lupa tehdä pahaa niille muille, jotka eivät ole saaneet ministeriön kiertokirjeitä ja jotka eivät ole rikkaiden kamuja.
Muslimeille opetetaan, että vain muslimit ovat viattomia, vaikka he tekisivät mitä tahansa. Saman opetuksen, vaikkakin sanattomana, oppii jokainen saman kirjan oppinut; Ei korppi korpin silmää noki


Ei kommentteja: