perjantai 6. tammikuuta 2012

Kopimismi ja Aktiivinen Informaatio

Ruotsissa hyväksyttiin uuden ajan uskonto, mistä puuttuu typerä ihmisen asettaminen Jumalaksi. Uuden kopiouskonnon "Jumala" on informaatio ja sen sakramentti on informaation vapaa jakaminen kaikille.
HS, 5.1. 2012: Tiedostojakeluun kannustava kopimismi hyväksyttiin Ruotsissa uskonnoksi


"Kopimismin kirkolle informaatio on pyhä ja kopioiminen sakramentti."


On erittäin mielenkiintoista, että juuri tuo ruotsalaisten hyväksymä uskonto täyttää lyhykäisyydessään ja kaikessa yksinkertaisuudessan täysin Jeesuksen lähestyskäskyn: Menkää ja tehkää kaikki kaikki ihmiset tietoisiksi olennoiksi.

Mikä olisikaan voinut olla parempi valinta Jumalaksi kuin informaatio, jota ei edes tiede ole voinut vielä selittää mitä se? Jokainen voi jopa kokea informaation, kun ajattelee omilla aivoillaan. Ja omilla aivoilla ajatteleva haluaa, että muut saisivat tietää, mitä hän on itse ajatellut. Informaatiota halveksivat sen sijaan syvästi sellaiset, joille joku kuollut ihminen on pyhä ja loukkaamaton.

Informaatiolle ei ole SI-järjestelmässä mittayksikköä. Jokainen ihminen on informaation mitta, ja sen persoonallinen jakelukeskus. Ihminen on muuan kosminen Informaation vastaanotin. Informaatio on meille niin luonmnollista, että emme ole käsittäneet, miten olennainen osa olemista se on; ilman informaatiota me emme olisi mitään, eikä mitään voisi olla. Muhammedista voidaan piirtää kuva, mutta emme voi kuvittaa informaatiota. Kopismissa ei siis tarvita edes kieltoa piirtää kuvaa Informaatioista, koska me tunneälyttömät tiedostamattomasti jo tiedämme, ettei siitä voi piirtää kuvaa. Informaatiouskonnossa ei voida kieltää edes musiikkia, koska myös musiikki ilmaisee informaatiota, mutta epäinfomatiivisissa uskonnoissa kaikki informaatio on kiellettyä:
Anas (olkoon Allah häneen tyytyväinen) sanoi: "Tätä kansaa tullaan rankaisemaan maanjäristyksillä, kivisateilla ja muodonmuutoksilla (eläimiksi muuttuminen); ja se on silloin, kun ihmiset juovat khamria, kuuntelevat naislaulajia ja soittavat instrumentteja." (Ks. al-Silsilah al-Sahihah, 2203; kertoja Ibn Abi l-Dunyaan, Dhamm al-Malaahi, merkinnyt al-Tirmidhi, no. 2212)

Vain sellaisissa uskonnoissa pitää olla kieltoja, jotka eivät perustu informaatioon.

Nykyään yhä useampi tiedemies on sitä mieltä, että informaatio on olevaisuuden perusominaisuus, ja että ihminen ei voi sitä käsittää, miksi niin on tai miten se on. Informaatio vain on. Varmaa on vain se, että uskomuksia rustailevaa ihmistä ei voisi olla ilman immanenttista informaatiota. Informaatioon uskovaiset eivät voi hyväksyä tapahtumille ja ilmiöille sattumaa selittäjäksi. Informaatio on yhtä aikaa sekä luonnollinen että yliluonnollinen perusta kaikelle.

Kopismi on siis verrattomasti parempi uskonto kuin ne uskonnot, missä ihminen on nostettu jumalalliseen asemaan. Sillä informaatio antaa ihmiselle ynmärryksen, että jos on hyväksyttyä pitää satoja vuosia sitten eläneitä ihmisiä pyhinä, joihin uskomista ei saa kyseenalaistaa, niin saman tulee olla mahdollista nykyäänkin; Miksi siis ei nosteta vaikka Jussi Halla-ahoa Muhammedin veroiseen tai jopa Muhammediin nähden ylivertaiseen asemaan ja tehdä hänen Scripta-Sanoistaan pyhä kirjakokoelma.

Jos informaatiota käytetään kelvottomalla tavalla, niin tuo Jussi Halla-ahon nostaminen Mestariksi olisi vähintäänkin yhtä oiketettua kuin pitää Muhammedia erehtymättömänä jumalihmisenä. Kyse on siitä, että jos lainsäätäjä ei kunnioita informaatiota, niin silloin hän joutuu matelemaan uskomuksien edessä ja pyllistelemään nykyaikaisille ajatuksille.

Muhammedille suotu yli-inhimillinen asema on äärimmäisen barbaarinen ja eläviä ihmisiä halveksiva. Muhammed-uskonnon lakiin perustuva suojelu kieltää informaation kasvun; että ainoaa oikeaa informaatiota esitettiin 1400 vuotta sitten ja sen jälkeen yksikään ihminen ei ole voinut esittää mitää järkevää. Lainsäätäjä ei voi olla älyllinen, jos hän vaatii ihmisiä jumaloimaan satoja vuosia sitten esitettyjä lauseita. Lainsäätäjä oikein vasiten vaatii, että ikivanhoihiin uskomuksiin uskovien ei tule olla nykyaikaisia, koska lainsäätäjät eivät kunnioita informaatiota, joka on luonteeltaan aktiivista, kaikkea liikuttavaa ja edistyksellistä.

Näyttää siltä, että poliitikot eivät halua informaatiota. Todistettavasti poliitikot eivät halua informaation vapaata leviämistä. Poliitikot eivät edusta nykyaikaa, vaan vaalivat ihmisen alkeellisia tapoja ja ajattelua, jotta poliitikot voisivat pitää kansan rikkaiden himolle alistettuna.
Tiede on toista maata; Tiedemiehet etsivät luonnosta informaatiota. Älytön tiede tosin ei halua löytää ilmiöille älyllistä selitystä, koska sattumaan uskovat tiedemiehet haluavat selittää kaiken sattumalla. Mutta totuus on, että parhaimmat tiedemiehet rakastavat informaatiota yli kaiken ja myös etsivät sitä vain siksi. Luonnostaan ja tietämättään tiedemiehet ovat olleet kopismin uskollisia kannattajia. Nyt heillä on mahdollisus virallistaa kopismi tieteelliseksi uskonnoksi, jolloin tiedonvälityksen vapaudesta tulee ikuinen oikeus.

Lue lisää kopismista:
David Peat: Itseorganisoiva ja kaikkea liikuttava Aktiivinen Informaatio
David Bohm: Aktiivinen informaatio, Piilojärjestys, ilmijärjestys ja Holomovement
TerraCognita: Informaatio:
Tämä tiukasti fysiikan eturintaman tutkimukseen perustuva teos kuvaa informaation käsitteen laajasti ja monipuolisesti. Samalla se kertoo, miksi ja miten informaatio saattaa hyvinkin nousta fysiikassa yhtä keskeiseksi käsitteeksi kuin avaruus, aika, massa ja energia

Tietokone 5.1. 2012: Poliisi: piratismiuskonnon solvaus ehkä vihapuhetta

- Informaatio on perimmäinen todellisuus.
- Informaatiosta ei voi piirtää pilakuvia.
- Informaation voi kieltää vain hokemalla tuhansia vuosia vanhoja uskomuksia.

Ei kommentteja: