tiistai 2. syyskuuta 2014

Tutkimus rikollisten uskomuksista

Epilogi
Esipuheen tähän on kirjoittanut Nyky-Suomen virallinen valtiovalta, jota edustaa valtiopäiville kasautuneet mielensäpahoittajat, jotka painavat nappeja sen mukaan, mitä puoluetoimistojen diktaattorit heille sanelevat

Esipuhe
"Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävässä keskustelussa."


Puhtaan järjen kriittinen tutkimus uskontojen arvojen erisuuruuksista

Suvaitsevaisten yleisen mielipakotteen mukaan rikollisen etninen tausta tai uskonnollinen vakaumus ei voi olla syynä rikolliselle teolle. Itse katson, että ihmisen uskomusmaailma ohjaa hänen käyttäytymistään ja on myös rikollisen käyttäytymisen motiivina. Pahantekeminen on mielisairautta. Mielisairaus on arvosairautta.

Pahantekijät ovat arvosairaita:
Uskonto arvomaailmoineen aiheuttaa mielipahuutta tai mielihyvyyttä, joka riippuu siitä, keneen se kohdistuu. Itseensä kohdistuneena uskomus on aina mielihyvyyttä riippumatta siitä, mitä se saa aikaan muissa. Mutta uskomus ei voi aiheuttaa toisissa hyvyyttä, jos se aiheuttaa toisissa pahuutta. Vertaus: Ebolaviirus ei aiheuta terveyttä yhdessäkään ihmisessä, vaikkakin ebolaviiruksen itsensä kannalta sen elämä on mitä parhainta.
Kun tutkivalla otteella -puhtaan järjen mukaan- ajatellaan poliittista korrektiutta, niin havaitaan, että poliittisen korrektiuden vallassa olevat sanovat pahantekijän tehneen tekonsa ajattelemattomasti -tai sanoo sen olleen yksittäistapaus-, jotta poliittisesti korrrekti voisi edelleen uskoa omaan satuunsa, ettei uskonnollinen uskomus voi saada aikaan mitään pahaa.

Arvosokeiden mukaan pahantekijän motiivina ei koskaan saa nähdä hänen uskomustaan, koska muutoin uskomuksellisissa arvoissa nähtäisiin eroja myös lakia säätävissä elimissä, jolloin tiettyjen kirjojen lukemiseen laitettaisiin ikärajoja ja/tai niiden kansiin vaadittaisiin varoitustarroja.Poliitikot ovat kieltäneet pahantekijöiden uskomusten profiloinnin --koska korrektiivisuususkovaiset poliitikot ovat säätäneet, että kaikki uskomukset ovat yhtä arvokkaita, tasa-arvoisia. Poliittisen korrektiuden nimissä ja rasistileiman pelossa sekä yleisen syyttäjän uskonkäskyn mukaan rikollisilta ei saa kysellä heidän uskomuksiaan, tai miten monta kertaa he käyvät kirkossa, synagoogassa, moskeijassa tms. Tai käyvätkö koskaan.
Kaikki bakteerit ja viirukset ovat yhtä arvokkaita. Esimerkiksi suolistosta ei saa häätää salmonellaa, koska vaikka se saakin ihmisen ripuloimaan, niin se on kuitenkin elävä otus, jonka geneettisesti säädeltyyn uskomukseen kuuluu toisen eliön vahingoittaminen. Vai miten on?
Voisimmeko tehdä tieteellisen alkuoletuksen, että uskomukset ja uskonnot eivät olisikaan kaikki yhtä hyviä; että sen oletuksen mukaan voisi olla uskontoja, jotka saavat uskovaisensa hyökkäämään omituisen pelottomasti ihmisiä vastaan, koska sellaisen uskomuksen vallassa oleva uskoo, että hän ei kuulu samaan lajiin, ja siksi hänen tehtävänsä on eliminoida toisen uskomuksen vallassa olijat edistääkseen omaa uskomustaan.

Suomeen on viime aikoina tullut ihmisiä, joiden mielestä suomalaiset ovat vailla uskoa (kysymys: Miten sellainen mielipide on voinut syntyä, jos uskonnot eivät vaikuta ihmisen mielitekoihin?). Suomalaisia kutsutaan sanalla infidel, joka englanniksi on unbeliever tai disbeliever (suomeksi: uskoton, epäilijä). Voisimmeko mitenkään tutkia tarkemmin, mitä tuollaiseen uskominen saa aikaan suomalaisten keskuudessa (Ainakin minä tykkään kyttyrää siitä, että vastaan tulee ihmisiä, joiden uskomusajattelun mukaan minä olen uskoton, jolle saa ja pitää tehdä pääleikkaus, koska olen toivotos tapaus.)?

Suomalaisten kutsuminen uskottomiksi on jo sinänsä hälyttävä merkki sellaisen sanojan mielentilasta, ja olisi siksi erittäin järkevää, että meillä olisi tutkittua tietoa, millaisin käsittein pahantekijät kutsuvat niitä, joiden kimppuun heillä on omien uskomustensa mukaan lupa käydä.

Annan esimerkin erään uskonnon pakottamasta uskomuksesta suomalaisia kohtaan, jonka realisuutta tutkijat voisivat kysellä niiltä, jotka ovat tehneet suomalaisille pahaa: Very Official Quran, 3:151.

Voisimmeko oikeasti olla objektiivisia ja kysellä puhtaan järjen nimissä, miten (uskonnolliset) uskomukset ilmenevät ihmisen teoissa toisia ihmisiä kohtaan. Samalla tulisi sekin selvitettyä, että pystyykö ihminen toimimaan ilman mitään uskomuksia,  ikään kuin robottimaisesti, ajattelemattomasti, ikään kuin päättömästi.

Lääkäreillä ja tutkijoilla on lupa kysellä ihmisen terveystietoja, kun ihminen sairastaa. Sellaisista kyselyistä on koostunut ja koostuu paljon tietoa, jota analysoimalla tutkivat voivat selvittää sairauteen johtaneita syitä. Esimerkiksi, johtuuko tietty sairaus tietyistä elintavoista tai onko se ruokavalioon liittyvä.
Näin tutkijat saivat aikoinaan selville, että alkoholi aiheuttaa maksakirroosia ja tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää. Jos keuhkosyöpäpotilailta ei olisi aikoinaan kyselty elintapoja, niin tänäkin päivänä me sallisimme tupakoinnin kaikkialla ja tutkijat olisivat ihmeissään, miksi kansalaiset kuolevat syöpiin.

Koska rikollisuus on sairaus, niin miksi kummassa me kiellämme tutkijoita selvittämästä, aiheuttaako jokin uskomussysteemi rikollisuutta enemmän tai vähemmän kuin jokin toinen. Vai onko todella niin kuin suvaitsevaiset väittävät, että rikolliset ovat yksittäistapauksia, ja ihminen tekee rikoksia, koska hän ei pysty ajattelemaan.
Toksoplasmoosi, kissan loinen ottaa ihmisen haltuunsa.
Kissan loinen saa kissan saaliseläimen pelkäämättömäksi kissoja kohtaan. Ihmisessä toksoplasmoosi saa aikaan hellyyttä kissaa kohtaan; Kissan loisen ansiosta ihmisestä tulee kissan ruokkija ja hyysääjä.
Entä uskonnon loinen? Mistä loisesta maahanmuuttajien ruokkiminen ja kaikkinainen hyysääminen johtuu? Miksi suvaitsevaiset ovat täysin pelottomia maahanmuuttajien uskomuksia kohtaan?

Suvaitsevaisuuspakotteen mukaan rikos on yhtä paljon yksittäistapaus kuin päättömän kanan lento, joka ei voi olla toistuvaa eikä taivaspaikkamotivoitua.

Ihmisten aivoituksillaan valitsemat elintavat näkyvät erilaisina sairauksina.
Suvaitsevaisuususkonnon mukaan ihmisen aivoillaan valitsemia uskomuksia ei saa korreloida rikoksiin, koska muutoin meidän pitäisi asettaa uskontojen arvot suuruusjärjestykseen. Ja niin poliitikot tekisivät lain, jonka mukaan kirjojen kansiin voitaisiin laittaa tarroja niiden vaarallisuudesta (mielen)terveydelle. Esimerkkejä arvotarroista kirjoihin:

- "Kuolema on helppo keino lopettaa vääräuskoisuus."
- "Tämä kirja saa sinut kohtelemaan muita kirjan arvomaailman mukaan."
- "Tämän kirjan lukeminen aiheuttaa hengenvaaraa muille."
- "Tämän kirjan lukeminen rumentaa mielesi."

Miten me muutoin voisimme asettaa uskonnot arvojärjestykseen, jos me kieltäydymme poliittisen korrektiuden nimissä tekemästä tieteellisesti pätevää tutkimusta pahantekijöiden asenteista ja uskomuksista, sekä kaikista niihin liittyvistä rakenteista, kuten sitä, minkäsorttisia uskomuspyhättöjä pahantekijä suosii, tai mitä kirjoja tuomittu vaatii lukemistokseen eristettyjen päiviensä ratoksi, tai vaatiiko hän ilmansuuntimia, ettei pyllistäisi pyhiä paikkojaan kohden.

Yllä olevan mukaan poliittinen korrektius näyttäytyy sinänsä uskomuksena, joka aiheuttaa pahuutta maailmaan, koska "Poliittinen Korrektius"-uskonto kieltää uskonnoilta arvot väitteellään, että kaikki uskonnot ovat samanarvoisia -- joka on yhtä viisasta kuin väittää kaikkien bakteerien olevan hyödyllisiä ihmiselle.

Sama-arvoisuus tarkoittaa arvottomuutta.
Kukaan ei olisi pitkä, jos kaikki olisivat yhtä pitkiä.
Jos kaikki työt olisivat yhtä arvokkaita, niin kaikilla olisi sama palkka, jolloin raha olisi tuntematon käsite, eikä papitkaan saisi kahvia juodakseen.

Maalliset, poliittiset, taloudelliset, sotilaalliset, matemaattiset, uskonnolliset, fysikaaliset, kosmiset, tähtitieteelliset ja taivaalliset käsitteet ja siten myös arvot vaativat ulottuvuutta. Sama-arvoisuudesta puuttuu ulottuvuus täysin, joten  puhe sama-arvoisuudesta on sairasta höpinää, johon voivat uskoa vain arvosairaat, joilta puuttuu arvoterveys.

Vain täydellinen  pimeys on tasa-arvoinen, koska silloin kaikki ovat yhtä pimeitä. (Puhtaan järjen) Valossa kukaan näkevä ei voi uskoa tasa-arvoisuuteen, koska silloin on ihan luonnollista nähdä ulotteisuutta, jota pimeydessä vaeltava ei pysty käsittämään.

Ei kommentteja: