sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Homehtuneita Korkeakulttuureja-Suvakkien arvojen mielipuolisuus

Pohdintaa sivistyksestä ja sen kehittymisestä tavalla, joka on täysin mahdotonta vähemmän sivistyneille. Vain aikansa henkisesti kehittyneimmillä  ihmisillä on mahdollisuus nousta niin korkealle näköalapaikalle, mistä näkee suvaitsevaisten epäloogisuuden, kulttuurien sivistyneisyyden kulloisina aikoina sekä niiden eri kehitysvaiheet.

Suvakkilogiikkaa
Uskonnonvapaudessa elävien ja vapaakasvatukseen uskovien suvakkien mukaan suomalaisille ei saa sallia edes viidenkymmenen vuoden takaista kulttuuria, kun taasen maahanmuuttajien pitää elää tuhansien vuosien takaisten tapojensa mukaan, jotta suvakit voisivat nähdä "monikulttuurisuutta". --
Ikäänkuin vallalla on kivikautinen uskomus, että kaiken maailman jumalat eivät salli ihmisten tapojen muuttumista -- paisi jos kyseessä on suomalainen, jolta vain voidaan vaatia tapojen kuoletusta, ja joka ei siitä riistämisestä ole moksiskaan, kun taasen suvakkien jumalallisena tehtävänä on varjella maahanmuuttajia, ettei heille vaan kehity minkäänlaisia tunteita, joita suvakit voisivat tulkita loukkaantuneisuudeksi.

Oliko arabikulttuuri sivistystä ja korkeakulttuuria nykyajan mittapuun mukaan? Voiko olla mahdollista, että muslimien uskomukset, tavat ja perinteet olivat jo 1400 vuotta sitten korkeampaa kulttuuria kuin suvakkien inhoama viiskytlukulainen impivaaralaisuus, tai tämä nykyinen kristinuskontofoobinen suomalaisuus?

Ilmiselvästi suvaitsevaisten ajattelussa muslimien kulttuuri on ollut korkeakulttuuria ja nykyaikaista sivistystä heti islamin syntymästä saakka, koska suvakit eivät millään tavoin kyseenalaista sitä, mutta sen sijaan pitävät suomalaisuutta niin barbaarisena, joka ilman muuta pitää tuhota, jottei suomalaisuus häiritse tänne saapuvia vähintään 1500 vuotta vanhan korkeakulttuurin noudattajia.
Jokaisella nykyhetkellä olevalla nykyajalla on "Parasta ennen"-päiväys!
Jonkun kulttuurin ikä ei kerro mitään sen kulttuurin sivistyneisyydestä. Kulttuurin arvostaminen vain sen iän takia on itsessään osoitus ihmisen sivistymättömyydestä.
Sivistynyt ihminen ei arvosta tuhansien vuosia vanhoja tapoja omassa ajassaan, vaikkakin sivistyksellinen ihminen ymmärtää, miten vanhat tavat olivat omana aikanaan hyvinkin nykyaikaisia.
Kehitys ja edistys on korkeampi arvo kuin perinnäistavat. Suvakkien mukaan heidän on täysin mahdotonta arvostaa suomalaisuutta ja sen perinteitä ja tapoja. Sen sijaan suvakeille ei tuota mitään vaikeuksia arvostaa maahanmuuttajien tuhansia vuosia vanhempia perinnäistapoja ja heidän uskomuksiaan ja samalla pilkata suomalaisten muutaman vuosikymmenen takaisia tapoja.
Käänteinen ajatus: Jos suomalaisilla edelleen olisi kulttuuri, joka pakottaisi pukeutumaan säkkiin, ja sitten tänne tulisi maahanmuuttajia, joiden tapoihin kuuluisi näyttää kasvonsa, niin nyt meillä olisi suvakkijoukko, joka suorastaan repisi suomalaisilta heidän säkkipukunsa, koska monikulttuurisuus.
Ajattelen tämän niin, että suvakkien mukaan maahanmuuttajien tavat ovat sivistyneisyyttä; että esimerkiksi muslimien maailma oli jo 1400 vuotta sitten sivistyneempi kuin Suomi vajaat sata vuotta sitten, koska muutoinhan on mahdotonta ymmärtää, miksi suvakit inhoavat äärettömästi impivaaralaisuutta, mutta pitävät maahanmuuttajien perinteitä ja uskomuksia nykyaikaisina, joita ei saa millään tavalla kritisoida.
Internethaku: Students forced to pray to allah
Mikä estäisi suvakkeja pakottamasta koululaisia ensin impivaaralaisiksi ja vasta sitten heidät voisi aivopestä kivikauteen, koska historiallisen tiedon mukaan impivaaralaisuus on sentään tuhansia vuosia nuorempaa kuin maahanmuuttajien perinnäistavat.

Ilmi selvästi vapaakasvatus ei päde silloin ja siinä, kun pieniä lapsia pitää aivopestä tuhansien vuosien takaisiin perinnäistapoihin.
Miksi maahanmuuttajien lapsiin ei saa kohdistaa vapaakasvatuksen metodia? Miksi suvakit hylkäävät heti vapaakasvatuksen ja uskonnonvapauden, kun maahan on tullut tuhansittain ihmisiä, joiden tavat ovat suoraan kivikaudelta?

Suvakit ilmeisesti uskovat, että vain länsimainen sivistys on (takaperin) kehittyvää, kun taasen arabien ja afrikkalaisten sivistys on ollut syntymästään saakka niin korkeaa, ettei sellainen kulttuuri yksinkertaisesti voi enää nousta korkeammalle, ja se pakottaa suvaitsevaiset vaatimaan, että länsimaalaisten on luovuttava omista perinteistään ja omaksuttava täysin kritiikittömästi tuhansien vuosien takaiset tapasäännöt. Minkäänlaista sivistyksen kasvua ei ole suvakkimaailmasta huomattavissa.

Mielestäni suvakkien aivot ovat umpisolmussa, jos he todellakin uskovat, että arabit, eurooppalaiset, aasialaiset, afrikkalaiset ja intiaanit olivat sivistyneitä jo 1500 vuotta sitten. -- Mutta suomalaisille alkoi tulla sivistystä vasta viime vuosisadalla, kun täällä ei enää pakotettu naisia huiviin ja kauhtanaan, kun taasen arabien tavat ovat edelleen korkeakulttuurista sivistystä, koska he eivät ole vieläkään luopuneet naisten alistamisesta.

Korkeakulttuuri on väärinymmärrettyä jos väitetään, että se säilyy korkeana ajasta aikaan.
Suvakkilogiikkaa:
"Koska suomalaisuus ei ole oppikirjojen mukaan korkeakulttuuria, niin siksi se on alisteista ikivanhoille korkeakulttuureille, vaikka ne eivät millään tavoin olisi kehittäneet itseään viimeisten tuhansien vuosien aikana. Klosetin keksiminen jossakin muualla on suvakeille kiistaton todiste siitä, että suomalaiset pitää opettaa palvomaan klosetin keksijöiden tapoja."

Intiaanit uhrasivat lapsia, esikoisia, parasta väkeään ja nuoria naisia jumalilleen vielä viisisataa vuotta sitten repimällä heidän sydämensä irti ja heittämällä uhreja kaivoihin. Ja intiaaniuhrit uskoivat oikeasti, että sellainen sydämettömyys kuuluu elämään ja niin he nöyrästi asettuivat poppamiehen teurastettavaksi.

Raamatun kertomus Abrahamista todistaa, että uhri ei tajunnut olevansa uhri sanan nykyaikaisessa merkityksessä, vaan hyväksyi kohtalonsa elämään kuuluvana toimituksena.

Tänä päivänä suvakkien uskomukset maahanmuuttajista eivät periaatteessa eroa lainkaan intiaanien uskomuksista. Suvakitkin uskovat, että kun tietämättömyydessä kasvatettu ihminen näennäisen vapaatahtoisesti pukeutuu säkkiin, niin silloin se on ihkua sivistyneisyyttä, jota ei saa kritisoida.

1 kommentti:

Kati Sinenmaa kirjoitti...

Suvakkilogiikkaa: Jos suomalaiset alkaisivat elämään impivaaralaisittain, niin se olisi taatumusta ja homehtuneisuutta, mutta kun monikulttuurisuuden nimissä vaaditaan uskonnonvapauslakia lukeneita ja vapaakasvatukseen tottuneita koululaisia oppimaan islamilaisia tapoja ja hylkäämään suomalaiset tavat, niin niin yhtä äkkiä sellainen onkin sivistystä.