lauantai 29. maaliskuuta 2014

Suvivirsi ja Valtion harjoittama jumalanpilkka

SUVIVIRREN ja JUMALAN ÄRSYTTÄVYYS SELITETTY

Valtion sekaantuminen uskontoihin luo yhteiskuntiin ristiriitoja, joita valtio ei sittemmin pysty hallitsemaan, koska julkisen vallan älyttömästi luomat uskonnolliset ristiriidat johtavat ajan mittaan valtion hajoamiseen. Juurikin noin: Valtiovalta joutuu määrittämään uskontojen jumal-nimien valtasuhteet, jos valtiovalta alkaa määrittämään, mikä on uskonnollista sietämättömyyttä tai uskonrauhan rikkomista.

Valtio voi sekaantua uskontoihin vain siten, että valtio määrittää, mikä on ainoa oikea Jumala! Esimerkiksi apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on juuri julistanut, että kristittyjen Jumala ei voi olla sama Jumala, johon muslimit uskovat! -- Koska Puumalaisen mielestä Suvivirressä laulettava Jumala ja hänen ylistämisensä loukkaa muitten uskontojen noudattajia!

Jos Puumalainen olisi vähänkään ajatellut asiaa, niin hän olisi välittömästi huomannut, ettei ole järkevää väittää, että Allah ei ole Luoja eikä Jumala -- tai sattuman veroinen toimija!
On selvää, että muslimit joutuvat nyt uskomaan, ettei Allah ole luojajumaluus, koska apulaisoikeuskansleri on julistanut, että Luojan ja Jumalan ylistäminen loukkaa muslimeja!
Valtiovalta on juuri kylvänyt pahaa siementä ihmisten mieliin.

Kysymys kuuluu, että miten kummassa valtion tehtäviin voi kuulua sanelu siitä, montako perimmäistä, korkeinta, ikuista ja infiniittistä Jumalaa kaikkeudessa voi olla? Tai minkä uskonnon Jumala on "perimmäisin" Jumala, jonka tekoja voi ylistää? Tai että vain kristinuskonnon Jumala on luojajumaluus!

Mikko Puumalainen siis meni ja väitti, että kristinuskonnon Jumala on korkein Jumala  ja siksi suvivirsi loukkaa vaikkapa muslimeja, koska Puumalaisen mukaan islamin Allah ei ole Luoja, jonka tekoja voisi mitenkään ylistää vaikkapa laulamalla Suvivirttä!

Kukaan ei voi älyllisesti julistaa, että Suvivirren laulaminen olisi (sietämätön) loukkaus hänen perimmäistä uskoaan kohtaan!
Valtion tulee olla älyllinen ihmisten yhteiskunta, missä uskomuksille ja uskonnollisuudelle annetaan tilaa älyllisesti muotoiltujen lakien puitteissa. Eli uskonnon varjolla ei saa tehdä pahaa, eikä uskonnon varjolla saa väittää, että on joutunut uskonnollisuuden sietämättömyyden kohteeksi.
Kaikenlainen uskonnollinen sietämättömyys on älyttömyyttä, jota valtiovallan ei tule millään tavoin tukea. Puumalainen teki nyt aivan vastaavaa, jos lapsen kiukuttelua tuettaisiin... tai jos pahantekijälle naurettaisiin, jolloin pahantekijä kokisi, että kun tekee pahaa, niin saa muiden hyväksynnän...

Jopa lääketieteessä suositaan siedätyshoitoa, mutta Puumalaisen mielestä valtion ei tule toimia älyllisesti, jottei ihmiset heräisi uskonnollisuudestaan.

Puumalainen on muutenkin täysin ulkona niin sanottujen pyhien tekstien käännöksistä ja niissä olevien nimien suomentamisesta.
Puumalaisen julistuksen mukaan on jopa niin, ettei Allah ole lainkaan Jumala, ja siksi Jumalan nimen lausuminen on Puumalaisen mukaan muslimien uskonrauhan rikkomista, koska Puumalaisen mielestä muslimeilla ei ole Jumalaa! - Koska, jos Puumalainen olisi ajatellut, että Allah on myös Jumala, niin silloin Puumalainen olisi jättänyt sekaantumatta uskontojen erilaisiin nimikäsitteisiin!

Vai onko niin, että Puumalaisen mielestä Jumala on jumalan nimi? Samalla tavalla, jos jollakin ihmisellä olisi nimenä Ihminen, ja siksi  kukaan toinen ihminen ei voi olla ihminen! Aika lapsellista ajattelua valtiovallan edustajalta.

Päivän selvästi Mikael Agricola suomensi juutalaisten kirjoituksien JHWH:n Jumalaksi.
Juutalaisten kirjoituksissa ei ole sanaa Jumala! Se, että koraanin suomentajat ovat jättäneet Allah-nimen suomentamatta ei anna valtiolle minkäänlaista oikeutusta väittää, että joku suomalainen sanoitus, missä esiintyy Jumala-, tai Luoja-sana, olisi jonkun toisen uskonnon pilkkamista.

Itse asiassa; Mikko Puumalainen on syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen ja Jumalan pilkkaamiseen väittäessään, että Jumalan nimen esiintyminen tietyissä yhteyksissä olisi sellaista uskonnon harjoittamista, jota minkään toisen uskonnon harjoittaja ei voisi sietää; että muslimien uskontoon ei Puumalaisen mielestä kuulu Luojan ylistäminen?

Mitä tulee ateisteihin, niin ateistit ovat selvästi sen omissa pyhissä kirjoituksissaan julistaneet, että puhe Jumalasta on heille satua. Ateistien mukaan uskonnot ovat täyttä satua ja siksi ateistien tulee palvoa ainoastaan sattumaa, eikä satujen laulaminen siksi voi mitenkään satuttaa tai loukata ateisteja. Mutta.
Valtion tulee vaatia älyllisyyttä jokaiselta, joka jollakin tavoin pyrkii ohjailemaan julkista valtaa. Niinpä valtiovallan tulee ehdoitta vaatia myös ateisteilta älyllistä suhtautumista kaikkiin niihin kysymyksiin, joita yhteiskunnassa nousee esille.
Jos näin ei toimita, niin silloin valtio toimii teokraattisesti, olkoon kyse sitten ateistien julistuksesta tai Puumalaisen peloista uskontoa kohtaan. Uskonnollinen (myös ateistinen) lobbaus tai uskonnon harjoittamista määrittävät lait ja asetukset ovat teokratiaa.
Edes muslimeja ei saa jättää pelkän uskon varaan, vaan jopa  heiltä valtion tulee ehdoitta vaatia älyllistä ilmoitusta siitä, mikä on Allahin suhde elämään ja kaikkeuteen; että olisiko mahdollista semmoinen, että Allah olisikin Luoja ja jopa sama perimmäinen olento kuin Jumala.

Jos valtiovalta jää odottamaan ateisteilta ja muita uskovaisilta ainoastaan uskonnollista puppua perimmäisiin kysymyksiin, niin siksi täytyy yks'kantaan todeta, että silloin ja siinä valtiovalta on yksin syyllinen kaikkiin uskonnollisiin konflikteihin.

Avoin kysymys oikeuskanslerille, joka on apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen pomo, sekä
Mikko Puumalaiselle! Miten on? Väitättekö ihan vakavissanne ja virallisesti, ettei Allah ole Luoja eikä (perimmäinen, korkein, infiniittinen, ikuinen) Jumala?

Nyt on todellakin niin, että ilman valtion sekaantumista Allahin ja Jumalan ominaisuuksien määrittelyyn, suomeksi ajattelevat muslimit eivät olisi saaneet päähänsä, ettei Allah ole Jumala!

Sillä ihminen ei ajattele suomeksi, jos hän ei pysty ajattelemaan jumalan olevan nimi kaikelle hyvyyden, kauneuden ja todellisen kumuloitumalla. Valtiovalta ja sen edustajat. Teillä ei ole edes filosofian tohtorin tutkintoa, jonka avulla teillä olisi edes vähäinen määrä kompetenssia puhua perimmäisistä asioista.

Tuhansia vuosia ihmisen historiaa on takana eikä vieläkään yksikään ihminen tiedä totuutta siitä, mitä on elämä, mistä elämä on, mistä kaikkeus on. Vain se on absoluuttinen totuus, että on olemassa perimmäinen totuus, koska olisi idioottimaista väittää, että perimmäinen totuus ei olisikaan perimmäistä. Itse käsite perimmäinen on mahdollinen vain silloin, kun perimmäinen on olemassaoleva entiteetti.

Jopa ateistien pyhien kirjoitusten mukaan perimmäinen on olemassaoleva absoluutti, jonka edustajana aito sattuma toimii, koska jos ateistien sattuman takana olisi jotakin perimmäisempää, niin silloin ateistit joutuisivat pelkäämään, että se sattumaa perimmäisempi onkin Jumala!

Me siis voimme täydellisen varmasti puhua perimmäisestä, kunhan emme missään vaiheessa ala väittämään, että jonkun uskonnon nimi-jumala ei olisikaan sen ainoan perimmäisen todellisuuden käsitteellinen ilmentymä. Kuten olisi täyttä idiotismia väittää, että perimmäisyyksiä olisi useampia, niin yhtä idioottimaista on julistaa, että yhden uskonnon palvoma perimmäisyys ei olisikaan sama perimmäisyys, jota palvotaan jossakin toisessa uskonnossa.

Tajuatko jo Mikko Puumalainen, miten idioottimaisesti olet käyttäytynyt sekä henkilöllisesti että julkisen vallan edustajana julistaessasi, että Jumalan ylistäminen voisi loukata ketä tahansa älyllistä ihmistä? Et selvästikään pidä ihmisiä älyllisinä toimijoina, koska odotat ja jopa suorastaan vaadit, että ihmisten tulee kokea uskonnollista sietämättömyyttä.

Kuten yllä kirjoitin, niin valtiovallan tulee vaatia ihmisiltä ainoastaan älyllisyyttä! Valtion ei tule missään eikä mitenkään vaatia ihmisiltä minkäänlaista uskonnollisuutta.

Perimmäinen-käsite ei ole uskontoa, kuten sen yllä jo selvitin, koska perimmäinen-käsite viittaa absoluuttiseen olemassaoloon jo sen perusteella, että jos niin ei olisi, niin silloin ihmisen kaikki käsitykset olisivat vain satua, eikä ihminen voisi puhua mistään mitään, jos ihmisen käsitteillä ei olisi mitään yhteyttä todellisuuteen.

Edes tiede ei voi kumota perimmäisen olemassaoloa, koska tiede itsessään nousee ihmiseen asennetun uteliaisuuden, intuition ja muiden hermostollisten virtapiirien toteuttamana kohden perimmäistä totuutta

Blogi, 29.3. 2014: Uskonnollinen allergia on sairaus
Blogi, 26.3. 2014: Ateistit vaativat satulauluja pois kouluista ja kodeistaan
Blogi, 26.3. 2014: Suvivirsi Luoja Jumala koraani

Ei kommentteja: