keskiviikko 5. maaliskuuta 2014

Tasa-arvo saa naiset hysteerisiksi

Naisten oikeudet ovat kovin nuoria. Naiset ovat saaneet oikeuksia valtavan nopeasti - liian nopeasti; vain reilun sadan vuoden aikana. Naiset ovat haltioissaan uudenlaisesta (luonnottomasta) vapaudestaan, johon kuuluu mielipiteen vapaus. Tämä nähdään erityisesti Pohjoismaista, jotka ovat jatkuvasti kansainvälisten tasa-arvovertailujen kärkimaita.

Tasa-arvo on naisille etuoikeus, johon he eivät ole henkisesti valmistuneita. Naiset eivät pysty olemaan luontevasti tasa-arvoisia. Tasa-arvon luonnottomuus näkyy selvästi tänään julkitulleessa tutkimuksessa, josta nähdään, että mitä epätasa-arvoisempi yhteiskunta on sitä vähemmän naiset ilmoittivat kokevansa väkivaltaa:
MTV, 5.3. 2014: Pohjoismaat kärjessä naisiin kohdistuvassa väkivallassa
US.puheenvuoro, 6.3. 2014:
EU:n väkivaltatutkimuksen seksuaalisen häirinnän kysely
(On huomion arvoista ja erityisen merkittävää, ettei yksikään julkimonainen ole tuonut esille tätä ristiriitaa; että miten maailman tasa-arvoisimmassa kolkassa (Pohjolassa) naiset voivat noin julkeasti julistaa olevansa jatkuvasti miesten himojen ja halujen rikkomia viattomia nukkeja.)

Tasa-arvo on luonnoton oikeus; luonto ei tunne minkäänlaista tasa-arvoa.

Jotta ihmiseläin voisi toteuttaa tasa-arvoa ikään kuin luonnostaan, niin se ei ole mahdollista, jollei se ole sisäsyntyistä; Lakiin perustuva tasa-arvo ei anna ihmisille mahdollisuutta olla olemuksellisesti tasa-arvoisia.
Tarvittaisiin kymmeniä tuhansia vuosia lailla pakotettua tasa-arvoisuutta ja monia geenimutaatioita ennen kuin tasa-arvo siirtyisi laista ihmisen synnynnäiseksi ominaisuudeksi.

Ihminen on eläin. Mikään eläin ei synny elämään tasa-arvoista elämää.
Ei edes ihmisessä tasa-arvo ole synnynnäistä.

Kun nainen on lakiuskovainen, ja kun laissa julistetaan ihmiset tasa-arvoisiksi, ja kun naisetkaan eivät omalta (eläin)luonnoltaan ole tasa-arvoisia, niin seurauksena on juuri se, että vapaassa yhteiskunnassa naiset uskovat ja luulevat vähäisintäkin viatonta elettä tasa-arvonsa loukkaukseksi (olen itse huomannut tuollaista tapahtuvan...).
 Huomataan, että naisia ei loukkaa miesten luonnollinen käytös, vaan naisia loukkaa heidän oma hysteerinen suhtautuminen tasa-arvolakiin, johon uskovat naiset ilmeisesti vilpittömästi uskovat, että heillä on oikeus olla tasa-arvoisempia kuin mikään muu otus maailmassa.

Yllä tuli ilmi se, ettei ihminen ole luonnostaan ja olemukseltaan tasa-arvoinen; että tasa-arvoisuus on epäluonnollinen ominaisuus, Tasa-arvoisuus on mahdollista olla "luonnollista" vain erittäin henkisille oliolle, kuten aidoille jumalille.

Yllä sanotusta (eli siis siitä, että naiset ovat luonnostaan epätasa-arvoisia) seuraa se, että naiset käyttävät heille annettuja oikeuksia epätasa-arvoisesti. Pohjolan naiset, joille on suotu maailman tämän hetkinen suurin tasa-arvo, ovat siinä tilanteessa, että he voivat olla julkeasti epätasa-arvoisia.

Epätasa-arvoisissa maissa miehillä on vielä luonnon antamaa oikeutta vahvemman oikeuteen, joten niissä maissa naiset joutuvat olemaan rehellisempiä.

Yritän kertoa sitä, että koska kaikki ihmiset ovat eläinperustaisesti epätasa-arvoisia, ja koska eläin pystyy kunnioittamaan vain vahvemman voimaa, niin siitä seuraa se, että kun miehet ovat saatu luopumaan valtion väkivaltakoneiston avulla vahvemman voimastaan, niin se vahvemman voima on siirtynyt naisiin, joka ilmenee hieman eri tavalla kuin miehinen vahvemman voima.

Väitän, että Pohjolan naiset ovat esittäneet ylläolevassa tutkimuksessa vahvemman voimaa; heille ei riitä tasa-arvoisuus, vaan he haluavat olla tasa-arvoisempia kuin miehet -- koska naisissa on esillä se sama luonnollinen eläimellisyys, joka sai miehet aikoinaan alistamaan naarasihmiset aivan luonnostaan, joka nähdään joka ikisessä luonto-ohjelmassakin, mikä on eläinuroksen ja eläinnaaraan todellinen luontosuhde.

Miehet ovat lainkuuliaisempia kuin naiset, joka huomataan siitä, että miehet ovat joutuneet luopumaan luonnollisuudestaan, eli luonnon suomasta vahvemman roolistaan, koska valtion väkivaltakoneisto sen luopumisen heille sanelee. Sen sijaan valtion väkivaltakoneisto ei kohdistu naisiin, koska sen toteuttajina ovat miehet, joten siksi naisissa on vahvasti esillä luonnon antama oikeus olla miehiä kohtaan epätasa-arvoisia;

Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta sitä eläimellisempiä naisista tulee, koska naisiin kohdistuu yhä vähemmän luonnollista pakotetta urosmiesten taholta, ja koska valtio ei pakota naisia tasa-arvoon, vaan valtion pakotus kohdistuu lähes yksinomaan miehiin.

Naisia ei pakoteta toteuttamaan tasa-arvoa, joka nähdään siitäkin, että naisiin kohdistetaan positiivista syrjintää, eli valtio asettaa jo lähtökohtaisesti naiset miehiä ylemmäksi. Valtio ei edes uhkaa naisia väkivaltakoneistolla toteuttamaan tasa-arvolakia, vaan on vallalla sellainen uskomus, että nainen osaa ikään kuin luonnostaan olla tasa-arvoinen.

Onhan se melko mieletöntä uskoa, että tasa-arvo olisi jokin luonnollinen ominaisuus naisissa; että naiset voisivat olla miehiä kohtaan tasa-arvoisia ilman valtion väkivaltakoneiston uhkaa. Jos nimittäin tasa-arvo olisi naisissa geneettistä, niin silloin heidän ei tarvitsisi vedota lakiin, ja silloin tutkijat olisivat jo löytäneet naisista tasa-arvogeenin, joka miehiltä siis puuttuisi.

Täten katson toteen näytetyksi, että Pohjolan naiset ovat hyökänneet miehiä vastaan pitäen tekosyynään lakiuskovaisuuttaan.

Ihmisen pitäisi tutustua ja hyväksyä oma eläimellisyys, koska tosiasiain tunnustaminen on totuuden perusta. Ihminen on edelleen enemmän eläin kuin jumala, joten jos ihminen jätetään toteuttamaan esimerkiksi tasa-arvolakia ilman minkäänlaista valtiollista uhkaa, niin sellainen otus toimii luonnon suomin ominaisuuksin, eli eläimellisesti.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Eilen (5.3.) Ylen pääuutislähetyksessä oikeusministerimme osoitti käytöksellään ja sanoillaan esille tuomasi huomiot "tasa-arvosta" paikkansapitäväksi.

Anonyymi kirjoitti...

"Tasa-arvo saa naiset hysteerisiksi". Minä kyllä luulen, että ne naiset ovat hysteerisiä aivan omista lähtökohdistaan. Se, mitä he nimittävät tasa-arvoksi ainoastaan tarjoaa kanavan sen hysterian ulostulolle.

No, leikki leikkinä. Se "tutkimus" (lainausmerkit tarpeelliset) ja siitä uutisointi täyttää perinteiset disinformaation tuntomerkit. Ensinnäkin, kysymykset oli laadittu niin, että jokainen niihin rehellisesti vastaava olisi joutunut ilmoittamaan joutuneensa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan uhriksi. Väkivallan uhriksi pääsit jos "joku on tönäissyt sinua" tai . "joku läpsäissyt sinua". Seksuaalisen häirinnän uhriksi pääsit jos "joku on pyytänyt sopimattomasti treffeille" tai "tuijottanut tai virnuillut sopimattomasti".

Uutisoinnissa sitten nämä läpsimiset ja virnuilut rinnastettiin pahoinpitelyihin ja raiskauksiin. Ainakin Ylen Suoralla linjalla toimittaja pyrki parhaansa mukaan torjumaan "tutkimuksen" metodiikkaan kohdistuvat kannanotot. Huomiotta jätettiin matalien vastausprosenttien vaikutus tuloksiin kuten myös se, että väkivaltaisimmiksi väitetyissä Pohjoismaissa haastatteluun poimintatapa poikkesi muista maista. Kun vielä huomioidaan sekin, että näitä subjektiivisia kokemuksia kartoittavan kyselyn tuloksia ei millään lailla vertailtu mihinkään objektiivisiin tilastoihin, väkivaltatilastoihin tai vastaaviin, tulosten luotettavuudelta putoaa viimeinenkin pohja pois.

Ja mitä tulee tasa-arvoon, tähän aikamme stiiknafuuliaan, harvaa sanaa käytetään enemmän harhaanjohtavasti. Tasa-arvo tarkoittaa, ainakin sen pitäisi tarkoittaa, mahdollisuuksien ja suoritusten tasa-arvoa. Samat mahdollisuudet yrittää, sama palkkiot samanarvoisista suorituksista. Käytännön tulkinta kuitenkin näyttäisi olevan, että tasa-arvon nimissä vaaditaan (vähintään ) samoja palkkioita tuloksista ja panostuksesta riippumatta.