maanantai 16. huhtikuuta 2012

Ajatuksien Auschwitz-mielipiteen uunitus

Sergei Brin, Google-perustaja: "Liiat säännöt tukehduttavat innovaatiot"
Kirkon vallan höltyminen sai aikaan ennen näkemättömän kehitysvaiheen ihmiskunnan historiassa. Myös nykyisenlainen demokratia oli mahdollista vasta sitten, kun kirkolta vietiin valtaa riittävästi pois, joka oli samaa kuin ajattelun vapauden lisääntyminen. Kirkon valta oli purkitettuja ajatuksia. Kun nuo ajatuspurkit avattiin, huomattiin niiden olevan pilaantuneita, aikansa eläineitä ajatuksia.
Kun kirkon valta murentui tiettyyn pisteeseen, niin sen jälkeen kirkon oli enää mahdotonta saada takaisin valtaansa, koska uudet valtiaat ottivat valtaansa kirkolta -- alkamalla purkittamaan omia helpon elämän ohjeitaan.

Nykyisten hallitsijoiden poliittinen valta ei eroa laadullisesti tippaakaan keskiajan kirkon vallasta, ainoa ero on yleinen -poliitikoista riippumaton- ihmisyksilöiden ihmistyminen; mitä sivistyneempi ihminen sitä enemmän hän delegoi valtaansa kanssaeläjilleen. Näyttää siltä, että vallan jakaminen on pahasti keskeytynyt ja poliitikot ovat kautta maailman vaatimassa alamaisia luovuttamaan heille luontaisesti kuuluvan oikeuden aivojensa hallintaan ja niistä nousevat ajatukset tykkänään keskusvalloille. Olemme näkemässä natsismin ja stalinismin paluun uusissa vaatteissa, joita kutsutaan suvaitsevaisuudeksi, uskontojen tasa-arvoksi ja maahanmuuttomyönteisyydeksi.

Valtaa on maailmassa rajallinen määrä, vain vallan omistajuus vaihtuu. Mutta valtaa ei voi luoda maailmaan enenpää, mitä siinä on ihmisiä. Vallan suure on ajatus ja sen yksikkö on ihminen; poliitikolla, imaamilla, papilla tai rabbilla voi olla valtaa vain sen verran kuin hänellä on alamaisia, joilla on sama ajatus. Hallitsijalla ei ole valtaa, jos hänen alamaisensa ovat luovia ihmisiä. Luovuutta ei voida hallita ulkoisesti.  Hallitusvalta -olkoon uskonnollista tai poliittista- on aina kuolleiden hallintaa.

Poliittinen valta on tullut ihmiselle suoraan eläimellisyydestä. Vain eläinmieli käyttää valtaa toisen yli ja toisen alistamiseen. Kaikki vallanhimoiset ovat enemmän eläimiä kuin ihmisiä -- koska vallanhimoinen ei ajattele itse, vaan vaatii itselleen mahdollisimman monta samanmielistä alamaista.
Tästä heti huomataan, että ihmiskunnassa hallitusvalta vähenisi sitä mukaan, kun ihmislajin yksilöt ihmistyisivät. Lopullisessa maailmassa valta olisi levinnyt tasaisesti kaikkien yksilöiden kesken, eikä silloin yksikään yksilö ohjaisi toisen aivoituksia ja vaatisi toista käyttäytymään aivottomasti, toisen mielipiteen mukaan, jotta toisella olisi enemmän millä mällätä.
Ihmisyys ei ole ihmisessä synnynnäistä, vaan ihmiseksi opitaan; matkimisprosessilla, kouluja käymälläei kouluttamattomuudella, itseopiskelullaei tapaelämällä, keskusteluillaei sensuurilla sekä altruismia ja muita aivojen synnynnäisiä virtapiirejä vahvistaen. Ihmisyys on ihmiskehon hermostoon asennettava kosminen tekoälyllinen ohjelma, joka mahdollistaa maailman kaikkeuden potentiaalien esille tuloa.

Blogit.helsinki.fi: Otetaan muutama innovaatio; Tieteessä innovaatiot nousevat vapauden mahdollistamasta satunnaisuudesta. Satunnaisuus tarkoittaa tässä tapauksessa mahdollisimman laajaa ajatuksien joukkoa, josta vain voi emergoitua, nousta esille ihmiskuntaa mullistava ajatus.
Meidän demokratia ei ole täydellinen. Demokratian edelleen kehittymiselle ajattelun vapaus on ehdoton edellytys. Nykyiseen demokratiaan ei voida tehdä parannuksia sensuroimalla ajatuksia, estämällä mielipiteen vapaus ja vaatimalla ajattelun yhdenmukaisuutta.
Olisi äärikonservatiivisuutta väittää, ettei demokratiaan enää tarvitse tehdä mitään parannuksia. Että demokratia voisi säilyä vain mielipiteen vapautta rajoittamalla! Jokainen, joka ei halua kehittää esimerkiksi nykyistä vaalitapaa on fanaattinen fundamentalisti; ei ole mitään mieltä enää pitää yllä uskoa sellaiseen äänioikeuteen, joka antaa vallan heikkomielisille, kun olemme nähneet, miten demokratiaan on pesiytynyt oman edun tavoittelijoita, pellejä,...
Poliitikoiden halu kieltää väärät ajatukset ja ohjata ihmiset ajattelemaan yhdenmukaisesti ei ole mitään muuta kuin demokratian tuhoamista ja paluuta takaisin pimeään keskiaikaan, jolloin ihmisiä kidutettiin ja tuomittiin vallahimoisten mielivallan tähden.

Vapaan ajattelun estäminen ei ole se keino, jolla ratkaistaan nykyiset ongelmat, koska silloin ei sallita sellaisia ajatuksia, joilla ongelmat ovat ratkaistavissa; nykyisin sallitaan vain sellainen ajattelu ja sellaiset mielipiteet, joilla nykyiset ongelmat on saatu aikaan. Nykyiset poliitikot yhdessä suvaitsevaisten ja valtaa nuoleskelevan median kanssa ovat luoneet ajatuksien tuhoamiskeskukset, joissa tuhotaan miljoonittain täysin terveitä ajatuksia. Monet toimittajat käsittelevät vapaitten ihmisten mielipiteitä samoin mitä Joseph Mengele teki lapsille (vrt. Turun Sanomain juttua Helena Erosen mielipiteestä). Meillä on menossa holokausti, kokonaisajattelun uunitus.

Ihmiskunta menettää jokaisessa sodassa suunnattomasti potentiaalia -- tuhoamalla ihmisiä ja nuorta elämää. Tämä potentiaalien menetys koskee myös mielipiteen vapauden rajoittamista. Ajattelun vapaus on ollut ainoa tie, jolla ihmiskunta on noussut barbaarisuudesta sivistyksellisyyteen, eläimellisyydestä ihmisyyteen. Vain ajattelun vapaudessa ihmisyyteen saadaan lisää mahdollisuuksia.

Historiasta me tiedetään, että sellainen yhteiskunta ei kehity, missä vallitsee ankara ajatuksien valvontakoneisto. Jokainen kulttuuri ja jokainen uskonto vaatii noudattajiaan valvomaan omaa ajatteluaan ja jos ihminen uskonnon ja kulttuurinsa puitteissa ei suostu ajattelemaan sovinnaisesti, niin silloin sellainen ihminen on useimmiten tuhottu, koska väärät ajatukset ovat opilliselle ajattelulla samaa mitä ydinpommi oli maailman sodalle.
Luovuus ja ongelmien ratkaisu on ajattelun vapaudessa. Ajattelun vapaudesta on noussut kaikki tekninen kehitys ja joka ikinen ihmisyyden hetki. Ihmisyksilö ei omaa ihmisarvoa orjuudessa, eikä mielipiteen rajoitus anna ihmiselle oikeutta muuhun kuin uskonnolliseen ajatteluun, joka ei ole ajattelua laisinkaan.

Tässä vaiheessa huomataan, että länsimaalaisuus on vapautta uskonnosta ja kulttuurista. Länsimaalaiselta ei ole bruukattu vaatia ajattelun eikä pukeutumisen yhdenmukaisuutta, joten silloin ei voida puhua länsimaalaisuudesta kulttuurina, eikä edes uskontona sikäli mikäli ihminen ei julista jotakin ideologiaa, kuten ateismia tai muuta uskontoa, mutta se ei ole sama kuin länsimaalaisuus.
Arkielämässä länsimaalaiset ovat olleet ideologiaan katsomatta suhteellisen vapaata poppoota, eikä heiltä vaadita yhdenmukaista ajattelua uhkailemalla väkivallalla. Jopa länsimaissa tavattava kristillisperäinen ääriuskonnollisuus ei enää käytä väkivaltaa muuten kuin julistamalla hengelle pirullista loppusijoituspaikkaa.

Mutta. Asiassa on tapahtunut suuri muutos, Länsimaihin on tuotettu miljoonittain arvoiltaan kivikautista poppoota, joka uhkailee väkivallalle, jos lähimmäiset eivät alistu yhdenmukaiseen ajatteluun. Ja poliitikot eivät välitä mitään tuosta kehityksestä, koska poliitikot ovat vallanhimossaan ja laajentumishaluissaan itsekin rakastuneet mielipiteen vapauden rajoittamiseen. Poliitikoiden suvaitsevainen käytös alkaa yhä enemmän muistuttaa maahanmuuttajien yhdenmukaisuutta vaativaa uskonnollisuutta.


Ihmiskuntaa vie eteenpäin vain ajattelun vapaus. Ajattelun vapaus on vain siellä, missä ei vaadita ajattelun yhdenmukaisuutta. Ajattelun yhdenmukaisuuden pesimispaikkoja ovat kaikki puolueet, kaikki uskonnot ja jokainen kulttuuri. Puolueet eivät ole vastuussa demokratian kehittämisestä. Päin vastoin!
Puolueet ovat aina vastustamassa kaikkea kehitystä samoin kuin jokainen uskontokin. Puolueeseen voi tulla nykymenoa muuttavia ajatuksia vain puolueen ulkopuolelta. Sillä puolueideologia on puolueeseen uskoville pyhä ja loukkaamaton, josta jokainen puolueuskovainen loukkaantuu verisesti, jos puolueeseen on tullut uusia ajatuksia, -- tai jos puolueen pitäisi tehdä yhteistyötä (politiikkaa, suom. huom.) väärien ihmisten kanssa!

Otetaan mikä tahansa puolue, niin huomataan selvästi, että niissä on vallalla äärikonservativismi, oman puolueaatteen julistaminen. Puolueen aate on aina peräisin menneisyydestä, yleensä joltakin kuolleelta filosofilta, joka ei varmasti eläissään kuullut sen tai tuon nimisestä puolueesta. Puolueet ovat filosofien ajatuksien mausoleumeja, missä jonkun filosofin ajatukset ovat esillä palsamoituina. Joku vanha puolue on kehittänyt omasta mausoleumistaan jopa pyramidin, jonka sokkeloihin on haudattu se ajatus, joka aikoinaan elähdytti aikalaisiaan, mutta joka on nykyajassa pelkästään eksytystä.

Iltalehti 16.4. 2012: Halla-aho TV5:llä: Gettoutuminen on jo käynnissä

Ei kommentteja: